Futsal

reklama

Zápis č. 051718 z jednání SbKR dne 18. 10. 2017 v Praze

Přítomni: J. Honěk, L. Drobný, J. Hora, M. Ježek, K. Linhart, V. Vaněk

Omluveni: 0

 

Program:

·          Zahájení

·          Došlá pošta

·          Vyhodnocení odehraných utkáních v období 20. 9. – 15. 10. 2017

·          Organizační záležitosti

 

Zahájení:

 

Jednání komise zahájil p. Honěk, který na jednání přivítal nového sekretáře SbKR p. Václava Vaňka a poté seznámil členy SbKR s programem zasedání.

 

Došlá pošta:

  • Vetace rozhodčích klubem 2. ligy – viz. Organizační záležitosti.
  • Delegace rozhodčího Jana Klinera k řízení zápasů kvalifikační skupiny B pro Olympijské hry mládeže – turnaj žen U19 ve futsale. Kvalifikace proběhne ve Španělsku ve dnech 31. 10. - 5. 11. 2017 – vzato na vědomí.
  • Žádost pana Pavla Nepila o vysvětlení důvodů nepozvání pana Lukáše Zbožínka na seminář rozhodčích – viz. Organizační záležitosti.
  • Došlé omluvy a rozhodčích byly řešeny standardní cestou.

 

Vyhodnocení odehraných utkání 1. FUTSAL ligy v období 20. 9. – 15. 10. 2017

 

SbKR se zabývala zejména výkony rozhodčích v níže uvedených utkáních: 

 

Utkání Gardenline Litoměřice – SK Slavia Praha (5. kolo FUTSAL ligy):

SbKR se zabývala výkonem rozhodčího p. Milnera a konstatuje, že se rozhodčí dopustil jasné chyby, když ve 38. minutě nenařídil PVK ve prospěch hostujícího družstva pro hru rukou domácího hráče č. 7 a následně nesprávně uznal dosažení branky domácím družstvem.

Dále se rozhodčí p. Milner dopustil chyby, když ve 37. minutě neudělil ŽK hostujícímu hráči č. 5 za bezohledné podražení hráče domácího družstva č. 10 z boku, v nepřerušené hře.

SbKR se na základě výše uvedených skutečností neztotožnila s hodnocením rozhodčího p. Milnera 8,4 (dobrý) a reviduje ho na známku 7,8 (uspokojivý). Současně pozastavuje delegaci rozhodčímu na 1 kolo a uděluje 0,5 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího.

 

 

FK GMM Jablonec – FC Baník Chomutov (1. kolo 2. ligy ZÁPAD):

SbKR se zabývala výkony rozhodčích pp. Trlidy a Dragouna a na základě posouzení dostupného videozáznamu konstatuje:

·           rozhodčí p. Dragoun ve 23. min. správně nařídil PK ve prospěch hostujícího družstva za nedbalé kopnutí protihráče, kterého se dopustil domácí hráč č. 5. Zároveň však konstatuje, že v této situaci rozhodčí zcela nedodržel signalizaci předepsanou pro nařízení PK. 

SbKR se na základě výše uvedených skutečností neztotožnila s hodnocením rozhodčího p. Dragouna 8,2 (dobrý) a reviduje ho na známku 8,1 (dobrý). 

·          rozhodčí p. Trlida se v utkání dopustil dvou jasných chyb. Ve 36. min. správně posoudil zákrok domácího hráče č. 9 jako nedovolený a nařídil PVK ve prospěch hostujícího družstva, nesprávně však vyhodnotil charakter přestupku. Dle názoru SbKR měl za tento přestupek zároveň udělit domácímu hráči ŽK za podražení z boku – zmaření slibně se rozvíjející situace a následně také ČK (1. ŽK udělena v 15. min.).

Dále se rozhodčí dopustil jasné chyby, když ve stejné minutě neudělil domácímu hráči č. 3 ČK za úmyslnou hru rukou – zmaření zjevné brankové příležitosti a nenařídil PK ve prospěch hostujícího družstva. 

Současně SbKR konstatuje, že vyloučení hostujícího hráče č. 12 a nařízení PK proti družstvu hostí ve 40. min. bylo v souladu s Pravidly futsalu FIFA. SbKR však není spokojena se signalizací rozhodčího při nařízení PK, ani s postupem rozhodčího při vyloučení hráče i vykázání hostujícího funkcionáře.

SbKR se na základě výše uvedených skutečností neztotožnila s hodnocením rozhodčího p. Trlidy 7,9 (uspokojivý) a reviduje ho na známku 7,4 (neuspokojivý). Současně pozastavuje delegaci rozhodčímu na 2 kola a uděluje 1,0 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího.

 

V uvedeném utkání se SbKR chtěla dále zabývat zejména situacemi z 25. min. - nedodržení časového limitu pro rozehrání rohového kopu hostujícím družstvem a 40. min. - vykázání hostujícího funkcionáře. Dostupný videozáznam ovšem neposkytuje záběr celé hrací plochy,
a tyto situace tak nebylo možné objektivně posoudit.

 

FC VSK VŠB-TU Ostrava – SK Amor Lazor Vyškov (1. kolo 2. ligy VÝCHOD):

SbKR vyžádala záznam výše uvedeného utkání a vyhodnocením výkonu rozhodčích se v případě poskytnutí videozáznamu bude zabývat na svém příštím zasedání.

 

 

Kontrola ZoU odehraných utkání

SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 20. 9. – 15. 10. 2017 a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.

 

 

Organizační záležitosti:         

1)      Pan Honěk informoval členy SbKR, o své účasti na KF FAČR dne 16. 10. 2017, především pak o skutečnostech, že KF FAČR schválila návrh Směrnice pro výkon rozhodčího futsalu a souhlasila se jmenováním p. Václava Vaňka sekretářem SbKR.

Dále seznámil členy SbKR s požadavkem KF FAČR na zpracování návrhu dokumentu, který stanoví způsob získávání licence rozhodčího pro jednotlivé úrovně soutěží a bude upravovat mimo jiné např. systém zařazování rozhodčích na nominační listiny rozhodčích. Termín předložení směrnice KF FAČR byl stanoven na březen 2018.

2)      SbKR v souladu s RMS pro soutěžní ročník 2017/2018 obdržela prostřednictvím sekretariátu KF FAČR vetaci rozhodčího od 1 klubu 2. futsalové ligy. Vetace je platná pro celý soutěžní ročník 2017/2018.

3)      Členové SbKR obdrželi do svých emailových schránek žádost pana Pavla Nepila o vysvětlení důvodů nepozvání pana Lukáše Zbožínka na seminář rozhodčích (adresovanou dle čl. 4., odst. 2, písm. d) Stanov Svazu futsalu ČR).

SbKR došla k závěru, že dle čl. 9 Stanov Svazu futsalu ČR není orgánem SF ČR, ale je zřízena v souladu s čl. 10 bodem 6 výše uvedených stanov jako odborná subkomise Komise futsalu FAČR (KF FAČR) a jako taková není oprávněná na tuto žádost odpovědět.

Vzhledem ke skutečnosti, že v seznamu adresátů žádosti je současně uveden sekretariát KF FAČR, SbKR předpokládá, že odpověď na žádost p. Nepila bude zpracována oprávněným orgánem, tedy KF FAČR, které p. Honěk podal veškeré informace ve věci složení listiny rozhodčích pro soutěžní ročník 2017/2018 na jejím zasedání dne 17. 8. 2017, a to včetně odůvodnění nezařazení některých rozhodčích.

SbKR pověřila p. Hoňka, aby o výše uvedené skutečnosti informoval pana Pavla Nepila elektronickou poštou.

4)      SbKR žádá rozhodčí: Leoše Gryce, Miroslava Chládka, Lukáše Jílka, Ladislava Seböka a Davida Šmata, aby se dostavili na následující zasedání SbKR dne 1. 11. 2017 od 17,00 hod. k vykonání náhradního semináře pro rozhodčí futsalu (pp. Jílek a Sebök), resp. splnění podmínek pro nominování rozhodčích k zápasům nejvyšších soutěží (pp. Gryc, Chládek a Šmat).

SbKR žádá rozhodčí, aby svou účast na semináři potvrdili elektronickou poštou nejpozději do 29. 10. 2017 na adresu rozhodcifutsal@volny.cz.

5)      SbKR na podmět p. Hoňka diskutovala potřebu změny oficiální verze Zápisu o utkání a pověřila p. Drobného, aby do termínu příštího zasedání SbKR připravil návrh nové podoby uvedeného dokumentu. V případě schválení návrhu subkomisí rozhodčích předloží následně předseda SbKR návrh upraveného Zápisu o utkání ke schválení KF FAČR.

6)      Pan Honěk informoval členy SbKR o jednání se sekretářem KF FAČR ve věci rozeslání Smlouvy o výkonu činnosti rozhodčího jednotlivým rozhodčím. Vzhledem k tomu, že ke dni konání zasedání SbKR smlouvy nebyly rozhodčím rozeslány, pověřila SbKR p. Hoňka, aby v této záležitosti i nadále intenzivně jednal se sekretářem KF FAČR.

7)      Pan Ježek ve spolupráci s p. Linhartem předložili SbKR návrh nominace rozhodčích na kvalifikaci pro ME neslyšících sportovců ve futsalu (16. - 19. 11. 2017, Praha).
Po schválení SbKR byli nominováni rozhodčí: Radim Čep, Jan Kliner a Filip Nešněra (náhradník Tomáš Vaněk). Kvalifikačního turnaje se současně za SbKR zúčastní p. Linhart.

8)      Za období 20. 9. – 15. 10. 2017 neobdržela SbKR od klubů celostátních soutěží žádnou oficiální stížnost na výkon rozhodčích.

9)      SbKR informuje rozhodčí o svém záměru uspořádat dne 6. 1. 2018 zimní seminář pro rozhodčí futsalu. Bližší informace obdrží rozhodčí dodatečně.

10)   SbKR žádá rozhodčí, aby kontrolovali své emailové schránky, a to i nevyžádanou (hromadnou) poštu a spam. Emaily z rozhodcifutsal@volny.cz mohou být automaticky zařazeny do těchto složek.

 

 

Termín příštího zasedání SbKR je plánován na 1. 11. 2017 v Praze.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate