/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178531

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178531

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178531

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178531

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178531

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178531

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=928

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
14.11.2017

Zápis č. 061718 z jednání SbKR dne 1. 11. 2017 v Praze

Přítomni: J. Honěk, L. Drobný, M. Ježek, K. Linhart, V. Vaněk

Omluveni: J. Hora

 

Program:

 • Zahájení
 • Náhradní (opravný) seminář rozhodčích
 • Došlá pošta
 • Vyhodnocení odehraných utkáních v období 16. 10. – 31. 10. 2017
 • Organizační záležitosti

 

Zahájení:

Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy SbKR s programem zasedání.

 

Náhradní (opravný) seminář pro rozhodčí futsalu

Náhradního (opravného) semináře pro rozhodčí futsalu se zúčastnili rozhodčí Leoš Gryc, Miroslav Chládek a David Šmat.

V průběhu semináře absolvovali rozhodčí zejména přezkoušení z fyzické připravenosti a ze znalostí pravidel futsalu, a dalších norem potřebných k výkonu funkce rozhodčího.

 

Došlá pošta:

 • Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčích pro mezinárodní přátelské utkání Česká republika – Německo, hrané dne 3. 12. 2017 v Plzni – viz. Organizační záležitosti.
 • Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčího pro mezinárodní turnaj Grand Prix 2018 v Brazílii ve dnech 27. 1. – 5. 2. 2018 – viz. Organizační záležitosti.
 • Stížnost klubu SK Olympik Mělník na výkon rozhodčích v utkání 7. kola FUTSAL ligy – viz. Vyhodnocení odehraných utkání v období 16. 10. – 31. 10. 2017
 • Vetace rozhodčích klubem 1. FUTSAL ligy – viz. Organizační záležitosti
 • Došlé omluvy a rozhodčích byly řešeny standardní cestou.

 

Vyhodnocení odehraných utkání v období 16. 10. – 31. 10. 2017

SbKR se zabývala zejména výkony rozhodčích v níže uvedených utkáních:

 

Utkání AC Sparta Praha – AC Gamaspol Jeseník (6. kolo FUTSAL ligy)

SbKR se na základě hodnocení ze strany DS zabývala výkonem rozhodčích pp. Dragouna a Lafka a konstatuje, že:

 • se rozhodčí p. Dragoun dopustil jasné chyby, když ve 27. minutě neudělil ŽK a následně ČK hráči hostujícího družstva č. 11 za bezohledné podražení z boku domácího hráče č. 14 (1. ŽK udělena v 26. min.),
 • se rozhodčí p. Lafek dopustil jasné chyby, když ve 39. minutě neudělil ŽK a následně ČK hráči hostujícího družstva č. 11 za bezohledné podražení z boku domácího hráče č. 12 (1. ŽK udělena v 26. min.). Dále se dopustil chyby, když ve 38. minutě neudělil hráči domácího družstva č. 7 ŽK za bezohledné vražení do hráče hostujícího družstva č. 11 v nepřerušené hře.

Zároveň SbKR konstatuje, že rozhodčí, dle jejího názoru, v 19. minutě utkání nejprve správně posoudili způsob hry hráče domácího družstva č. 8 vůči hostujícímu hráči č. 17 jako povolený a následně správně nařídili 2. PK ve prospěch domácího družstva za držení domácího
hráče č. 8 hostujícím hráčem č. 27. Nesouhlasí tak s názorem DS, že se rozhodčí p. Lafek dopustil jasné chyby, když nenařídil PVK ve prospěch hostujícího družstva a následně chybně nařídil 2. PK ve prospěch domácího družstva. Současně konstatuje, že posouzení obou situací bylo v kompetenci 2.RO p. Dragouna.

SbKR na základě výše uvedených skutečností:

 • respektuje hodnocení rozhodčího p. Dragouna 7,9 (uspokojivý), pozastavuje jeho delegaci na 1 kolo 1. FUTSAL ligy a uděluje 0,5 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího,
 • není ztotožněna s hodnocením rozhodčího p. Lafka 7,5 (neuspokojivý) ze strany DS a reviduje ho na známku 7,8 (uspokojivý), pozastavuje jeho delegaci na 1 kolo 1. FUTSAL ligy a uděluje 0,5 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího.

 

Utkání SKP Ocel Třinec – SK Slavia Praha (7. kolo FUTSAL ligy)

SbKR se zabývala problematickou situací uvedenou v Hodnocení rozhodčích ze strany DS a konstatuje, že rozhodčí p. Gasnárek ve 38. minutě správně nařídil PVK ve prospěch domácího družstva za bezohledné podražení hráče domácího družstva č. 10 hostujícím hráčem číslo č. 24 a správně hostujícímu hráči udělil ŽK.

SbKR na základě výše uvedené skutečnosti respektuje hodnocení rozhodčího p. Gasnárka 8,4 (dobrý).

 

Utkání SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň (7. kolo FUTSAL ligy)

Vzhledem k termínu podání stížnosti družstvem SK Olympik Mělník (1. 11. 2017) se SbKR bude výkonem rozhodčích zabývat na svém příštím zasedání.

 

FK Kladno – FC Baník Chomutov (4. kolo 2. ligy ZÁPAD)

SbKR se na základě hodnocení ze strany DS zabývala výkonem rozhodčího p. Vodrážky a konstatuje, že se ve 32. minutě utkání za stavu 1 : 1 dopustil chyby, když nenařídil PVK ve prospěch domácího družstva za prudké vražení ramenem hostujícího hráče č. 17 do domácího hráče č. 13 a následně i jasné chyby, když nepřerušil hru za nedbalé podražení H17 od D13 a z následného protiútoku domácí vstřelili branku na 2 : 1.

SbKR na základě výše uvedené skutečnosti respektuje hodnocení rozhodčího p. Vodrážky 7,9 (uspokojivý).

 

FK Boca Chotěboř – SK Interobal Plzeň B (5. kolo 2. ligy ZÁPAD)

SbKR se na základě hodnocení ze strany DS zabývala výkonem rozhodčího p. Velebila a konstatuje, že se ve 40. minutě utkání za stavu 3 : 6 dopustil chyby, když nenařídil PVK za hru rukou domácím hráčem č. 2. Nesouhlasí tak s názorem DS, že se rozhodčí dopustil jasné chyby, když hráči D2 neudělil ČK a nevyloučil jej za zmaření zjevné brankové příležitosti úmyslnou hrou rukou mimo pokutové území.

Dle názoru SbKR, se hráč D2 (brankář) v okamžiku, kdy hrál míč rukou nacházel uvnitř PÚ a míč, který směřoval do PÚ, a který by jej pravděpodobně zasáhl do těla, zasáhl rukama nataženýma před sebe mimo PÚ, čímž sice došlo k porušení pravidel, ale nejednalo se o zmaření zjevné brankové příležitosti.

SbKR se na základě výše uvedených skutečností neztotožnila s hodnocením rozhodčího p. Velebila 7,9 (uspokojivý) ze strany DS a reviduje ho na známku 8,4 (dobrý).

 

FC VSK VŠB-TU Ostrava – SK Amor Lazor Vyškov (1. kolo 2. ligy VÝCHOD):

SbKR se dodatečně zabývala výkonem rozhodčích pp. Kabeláče a Šenkýře a konstatuje, že:

 • vyloučení hostujícího hráče č. 18 ve 35. minutě i domácího hráče č. 9 ve 36. minutě byla v souladu Pravidly futsalu FIFA,
 • dle jejího názoru ve 25. minutě utkání za stavu 2 : 3 před dosažením branky hráčem hostujícího družstva č. 18 míč nepřešel celým svým objemem postranní čáru a dosažená branka tak byla regulérní,
 • se oba rozhodčí v průběhu utkání dopustili několika chyb při porušení pravidla XII Pravidel futsalu FIFA,
 • z dostupného videozáznamu je patrná nedostatečná předzápasová příprava rozhodčího p. Kabeláče, která je zjevná ve 36. minutě, kdy rozhodčí nevěděl, kde se nachází značka 2. PK,
 • se rozhodčí p. Šenkýř dopustil chyby, když ve 40. minutě neudělil ŽK hráči hostí č. 5 za nesportovní chování vůči lavičce domácího družstva po vstřelení branky.

SbKR se na základě výše uvedených skutečností neztotožnila s hodnocením rozhodčích ze strany DS a reviduje hodnocení rozhodčího p. Šenkýře z 8,3 (dobrý) na 8,2 (dobrý) a rozhodčího p. Kabeláče z 8,3 (dobrý) na 8,1 (dobrý).

 

SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště - SK Amor Lazor Vyškov (3. kolo 2. ligy VÝCHOD):

SbKR se na základě hodnocení ze strany DS zabývala výkonem rozhodčího p. Tomeše a konstatuje, že ve 34. minutě utkání postupoval v souladu s Pravidly futsalu FIFA, když hráči domácího družstva č. 9 neudělil ŽK za hru rukou. Nesouhlasí tak s názorem DS, že se rozhodčí dopustil jasné chyby, když hráči D9 neudělil ŽK a následně ČK (1. ŽK udělena v 8. min.) a nevyloučil jej za nesportovní chování – úmyslnou hru rukou.

SbKR se na základě výše uvedených skutečností neztotožnila s hodnocením rozhodčího p. Tomeše 7,8 (uspokojivý) ze strany DS a reviduje ho na známku 8,1 (dobrý).

 

Tatran Baracuda Jakubčovice n. Odrou - FC Tango Hodonín (3. kolo 2. ligy VÝCHOD):

SbKR se chtěla zabývat výkonem rozhodčích pp. Filipského a Šenkýře v uvedeném utkání. Dle informace obdržené ze sekretariátu KF FAČR nebyl z tohoto utkání pořízen videozáznam.

 

 

Kontrola ZoU odehraných utkání

SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 16. 10. – 31. 10. 2017 a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.

 

 

Organizační záležitosti:

1) Na základě výsledků dosažených rozhodčími v průběhu realizovaných seminářů pro rozhodčí futsalu (řádný, náhradní a opravný) SbKR konstatovala, že k řízení zápasů nejvyšších soutěží mohou být nominováni všichni rozhodčí z Listiny rozhodčích pro celostátní soutěže pro ročník 2017/2018 s výjimkou rozhodčích: Lukáše Jílka a Ladislava Seböka, kteří se žádného z organizovaných seminářů nezúčastnili.

2) SbKR v souladu s RMS pro soutěžní ročník 2017/2018 obdržela prostřednictvím sekretariátu KF FAČR vetaci rozhodčích od klubu 1. FUTSAL ligy. SbKR se, vzhledem k tomu, že kluby 1. FUTSAL ligy mají možnost vetace rozhodčích v průběhu soutěžního ročníku měnit, rozhodla tuto vetaci žádným způsobem nezveřejňovat ani ji dotčeným rozhodčím nesdělovat.

3) SbKR pro mezinárodní turnaj Grand Prix 2018 v Brazílii ve dnech 27. 1. – 5. 2. 2018 nominovala rozhodčího Filipa Nešněru.

4) SbKR pověřila p. Ježka, aby do 16. 11. 2017 připravil nominaci rozhodčích pro mezinárodní přátelské utkání Česká republika – Německo (Plzeň, 3. 12. 2017).

5) SbKR žádá rozhodčí, aby kontrolovali své emailové schránky, a to i nevyžádanou (hromadnou) poštu a spam. Emaily z rozhodcifutsal@volny.cz mohou být automaticky zařazeny do těchto složek.

 

 

Termín příštího zasedání SbKR je plánován na 16. 11. 2017 v Praze.

 

nic

nic

WebToDate