Futsal

reklama

Zápis č. 061718 z jednání SbKR dne 1. 11. 2017 v Praze

Přítomni: J. Honěk, L. Drobný, M. Ježek, K. Linhart, V. Vaněk

Omluveni: J. Hora

 

Program:

 • Zahájení
 • Náhradní (opravný) seminář rozhodčích
 • Došlá pošta
 • Vyhodnocení odehraných utkáních v období 16. 10. – 31. 10. 2017
 • Organizační záležitosti

 

Zahájení:

Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy SbKR s programem zasedání.

 

Náhradní (opravný) seminář pro rozhodčí futsalu

Náhradního (opravného) semináře pro rozhodčí futsalu se zúčastnili rozhodčí Leoš Gryc, Miroslav Chládek a David Šmat.

V průběhu semináře absolvovali rozhodčí zejména přezkoušení z fyzické připravenosti a ze znalostí pravidel futsalu, a dalších norem potřebných k výkonu funkce rozhodčího.

 

Došlá pošta:

 • Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčích pro mezinárodní přátelské utkání Česká republika – Německo, hrané dne 3. 12. 2017 v Plzni – viz. Organizační záležitosti.
 • Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčího pro mezinárodní turnaj Grand Prix 2018 v Brazílii ve dnech 27. 1. – 5. 2. 2018 – viz. Organizační záležitosti.
 • Stížnost klubu SK Olympik Mělník na výkon rozhodčích v utkání 7. kola FUTSAL ligy – viz. Vyhodnocení odehraných utkání v období 16. 10. – 31. 10. 2017
 • Vetace rozhodčích klubem 1. FUTSAL ligy – viz. Organizační záležitosti
 • Došlé omluvy a rozhodčích byly řešeny standardní cestou.

 

Vyhodnocení odehraných utkání v období 16. 10. – 31. 10. 2017

SbKR se zabývala zejména výkony rozhodčích v níže uvedených utkáních:

 

Utkání AC Sparta Praha – AC Gamaspol Jeseník (6. kolo FUTSAL ligy)

SbKR se na základě hodnocení ze strany DS zabývala výkonem rozhodčích pp. Dragouna a Lafka a konstatuje, že:

 • se rozhodčí p. Dragoun dopustil jasné chyby, když ve 27. minutě neudělil ŽK a následně ČK hráči hostujícího družstva č. 11 za bezohledné podražení z boku domácího hráče č. 14 (1. ŽK udělena v 26. min.),
 • se rozhodčí p. Lafek dopustil jasné chyby, když ve 39. minutě neudělil ŽK a následně ČK hráči hostujícího družstva č. 11 za bezohledné podražení z boku domácího hráče č. 12 (1. ŽK udělena v 26. min.). Dále se dopustil chyby, když ve 38. minutě neudělil hráči domácího družstva č. 7 ŽK za bezohledné vražení do hráče hostujícího družstva č. 11 v nepřerušené hře.

Zároveň SbKR konstatuje, že rozhodčí, dle jejího názoru, v 19. minutě utkání nejprve správně posoudili způsob hry hráče domácího družstva č. 8 vůči hostujícímu hráči č. 17 jako povolený a následně správně nařídili 2. PK ve prospěch domácího družstva za držení domácího
hráče č. 8 hostujícím hráčem č. 27. Nesouhlasí tak s názorem DS, že se rozhodčí p. Lafek dopustil jasné chyby, když nenařídil PVK ve prospěch hostujícího družstva a následně chybně nařídil 2. PK ve prospěch domácího družstva. Současně konstatuje, že posouzení obou situací bylo v kompetenci 2.RO p. Dragouna.

SbKR na základě výše uvedených skutečností:

 • respektuje hodnocení rozhodčího p. Dragouna 7,9 (uspokojivý), pozastavuje jeho delegaci na 1 kolo 1. FUTSAL ligy a uděluje 0,5 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího,
 • není ztotožněna s hodnocením rozhodčího p. Lafka 7,5 (neuspokojivý) ze strany DS a reviduje ho na známku 7,8 (uspokojivý), pozastavuje jeho delegaci na 1 kolo 1. FUTSAL ligy a uděluje 0,5 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího.

 

Utkání SKP Ocel Třinec – SK Slavia Praha (7. kolo FUTSAL ligy)

SbKR se zabývala problematickou situací uvedenou v Hodnocení rozhodčích ze strany DS a konstatuje, že rozhodčí p. Gasnárek ve 38. minutě správně nařídil PVK ve prospěch domácího družstva za bezohledné podražení hráče domácího družstva č. 10 hostujícím hráčem číslo č. 24 a správně hostujícímu hráči udělil ŽK.

SbKR na základě výše uvedené skutečnosti respektuje hodnocení rozhodčího p. Gasnárka 8,4 (dobrý).

 

Utkání SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň (7. kolo FUTSAL ligy)

Vzhledem k termínu podání stížnosti družstvem SK Olympik Mělník (1. 11. 2017) se SbKR bude výkonem rozhodčích zabývat na svém příštím zasedání.

 

FK Kladno – FC Baník Chomutov (4. kolo 2. ligy ZÁPAD)

SbKR se na základě hodnocení ze strany DS zabývala výkonem rozhodčího p. Vodrážky a konstatuje, že se ve 32. minutě utkání za stavu 1 : 1 dopustil chyby, když nenařídil PVK ve prospěch domácího družstva za prudké vražení ramenem hostujícího hráče č. 17 do domácího hráče č. 13 a následně i jasné chyby, když nepřerušil hru za nedbalé podražení H17 od D13 a z následného protiútoku domácí vstřelili branku na 2 : 1.

SbKR na základě výše uvedené skutečnosti respektuje hodnocení rozhodčího p. Vodrážky 7,9 (uspokojivý).

 

FK Boca Chotěboř – SK Interobal Plzeň B (5. kolo 2. ligy ZÁPAD)

SbKR se na základě hodnocení ze strany DS zabývala výkonem rozhodčího p. Velebila a konstatuje, že se ve 40. minutě utkání za stavu 3 : 6 dopustil chyby, když nenařídil PVK za hru rukou domácím hráčem č. 2. Nesouhlasí tak s názorem DS, že se rozhodčí dopustil jasné chyby, když hráči D2 neudělil ČK a nevyloučil jej za zmaření zjevné brankové příležitosti úmyslnou hrou rukou mimo pokutové území.

Dle názoru SbKR, se hráč D2 (brankář) v okamžiku, kdy hrál míč rukou nacházel uvnitř PÚ a míč, který směřoval do PÚ, a který by jej pravděpodobně zasáhl do těla, zasáhl rukama nataženýma před sebe mimo PÚ, čímž sice došlo k porušení pravidel, ale nejednalo se o zmaření zjevné brankové příležitosti.

SbKR se na základě výše uvedených skutečností neztotožnila s hodnocením rozhodčího p. Velebila 7,9 (uspokojivý) ze strany DS a reviduje ho na známku 8,4 (dobrý).

 

FC VSK VŠB-TU Ostrava – SK Amor Lazor Vyškov (1. kolo 2. ligy VÝCHOD):

SbKR se dodatečně zabývala výkonem rozhodčích pp. Kabeláče a Šenkýře a konstatuje, že:

 • vyloučení hostujícího hráče č. 18 ve 35. minutě i domácího hráče č. 9 ve 36. minutě byla v souladu Pravidly futsalu FIFA,
 • dle jejího názoru ve 25. minutě utkání za stavu 2 : 3 před dosažením branky hráčem hostujícího družstva č. 18 míč nepřešel celým svým objemem postranní čáru a dosažená branka tak byla regulérní,
 • se oba rozhodčí v průběhu utkání dopustili několika chyb při porušení pravidla XII Pravidel futsalu FIFA,
 • z dostupného videozáznamu je patrná nedostatečná předzápasová příprava rozhodčího p. Kabeláče, která je zjevná ve 36. minutě, kdy rozhodčí nevěděl, kde se nachází značka 2. PK,
 • se rozhodčí p. Šenkýř dopustil chyby, když ve 40. minutě neudělil ŽK hráči hostí č. 5 za nesportovní chování vůči lavičce domácího družstva po vstřelení branky.

SbKR se na základě výše uvedených skutečností neztotožnila s hodnocením rozhodčích ze strany DS a reviduje hodnocení rozhodčího p. Šenkýře z 8,3 (dobrý) na 8,2 (dobrý) a rozhodčího p. Kabeláče z 8,3 (dobrý) na 8,1 (dobrý).

 

SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště - SK Amor Lazor Vyškov (3. kolo 2. ligy VÝCHOD):

SbKR se na základě hodnocení ze strany DS zabývala výkonem rozhodčího p. Tomeše a konstatuje, že ve 34. minutě utkání postupoval v souladu s Pravidly futsalu FIFA, když hráči domácího družstva č. 9 neudělil ŽK za hru rukou. Nesouhlasí tak s názorem DS, že se rozhodčí dopustil jasné chyby, když hráči D9 neudělil ŽK a následně ČK (1. ŽK udělena v 8. min.) a nevyloučil jej za nesportovní chování – úmyslnou hru rukou.

SbKR se na základě výše uvedených skutečností neztotožnila s hodnocením rozhodčího p. Tomeše 7,8 (uspokojivý) ze strany DS a reviduje ho na známku 8,1 (dobrý).

 

Tatran Baracuda Jakubčovice n. Odrou - FC Tango Hodonín (3. kolo 2. ligy VÝCHOD):

SbKR se chtěla zabývat výkonem rozhodčích pp. Filipského a Šenkýře v uvedeném utkání. Dle informace obdržené ze sekretariátu KF FAČR nebyl z tohoto utkání pořízen videozáznam.

 

 

Kontrola ZoU odehraných utkání

SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 16. 10. – 31. 10. 2017 a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.

 

 

Organizační záležitosti:

1) Na základě výsledků dosažených rozhodčími v průběhu realizovaných seminářů pro rozhodčí futsalu (řádný, náhradní a opravný) SbKR konstatovala, že k řízení zápasů nejvyšších soutěží mohou být nominováni všichni rozhodčí z Listiny rozhodčích pro celostátní soutěže pro ročník 2017/2018 s výjimkou rozhodčích: Lukáše Jílka a Ladislava Seböka, kteří se žádného z organizovaných seminářů nezúčastnili.

2) SbKR v souladu s RMS pro soutěžní ročník 2017/2018 obdržela prostřednictvím sekretariátu KF FAČR vetaci rozhodčích od klubu 1. FUTSAL ligy. SbKR se, vzhledem k tomu, že kluby 1. FUTSAL ligy mají možnost vetace rozhodčích v průběhu soutěžního ročníku měnit, rozhodla tuto vetaci žádným způsobem nezveřejňovat ani ji dotčeným rozhodčím nesdělovat.

3) SbKR pro mezinárodní turnaj Grand Prix 2018 v Brazílii ve dnech 27. 1. – 5. 2. 2018 nominovala rozhodčího Filipa Nešněru.

4) SbKR pověřila p. Ježka, aby do 16. 11. 2017 připravil nominaci rozhodčích pro mezinárodní přátelské utkání Česká republika – Německo (Plzeň, 3. 12. 2017).

5) SbKR žádá rozhodčí, aby kontrolovali své emailové schránky, a to i nevyžádanou (hromadnou) poštu a spam. Emaily z rozhodcifutsal@volny.cz mohou být automaticky zařazeny do těchto složek.

 

 

Termín příštího zasedání SbKR je plánován na 16. 11. 2017 v Praze.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate