Futsal

reklama

Zápis č. 071718 z jednání SbKR dne 16. 11. 2017 v Praze

Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Drobný, M. Ježek, K. Linhart, V. Vaněk
Omluveni: 0

Program:

 • Zahájení
 • Došlá pošta
 • Vyhodnocení odehraných utkáních v období 1. 11. – 15. 11. 2017
 • Organizační záležitosti

 

Zahájení:

Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy SbKR s programem zasedání.

 

Došlá pošta:

 • Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčího pro mezinárodní turnaj Visegrád Four Nations Tournament (Women and U17/19 Youth National Teams), hraný ve dnech 7. – 10. 12. 2017 v Budapešti v Maďarsku – viz. Organizační záležitosti.
 • Žádost DK o posouzení situace v zápase 9. kola FUTSAL ligy Svarog FC Teplice - SK Interobal Plzeň - viz. Vyhodnocení odehraných utkání v období 1. – 15. 11. 2017
 • Delegace rozhodčího Ondřeje Černého k řízení zápasů UEFA FUTSAL CUPu 2017/2018 ve Španělsku ve dnech 20. - 27. 10. 2017 – vzato na vědomí.
 • Došlé omluvy a rozhodčích byly řešeny standardní cestou.

 

Vyhodnocení odehraných utkání v období 1. 11. – 15. 11. 2017

SbKR se zabývala zejména výkony rozhodčích v níže uvedených utkáních: 

 

Utkání SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň (7. kolo FUTSAL ligy)

SbKR se na základě stížnosti podané klubem SK Olympik Mělník dodatečně zabývala výkonem rozhodčích pp. Milnera a Řeháčka a konstatuje, že stížnost pokládá za oprávněnou ve 3 z 10 bodů podané stížnosti.

Rozhodčí p. Milner se dopustil chyby, když ve 24. minutě utkání nenařídil PVK ve prospěch domácího družstva a neudělil ŽK hráči hostujícího družstva č. 23 za bezohledné podražení z boku domácího hráče č. 11 v nepřerušené hře.

Rozhodčí p. Řeháček se dopustil chyby, když v 6. minutě utkání nenařídil PVK ve prospěch domácího družstva za nedbalé podražení z boku domácího hráče č. 9 v nepřerušené hře hostujícím hráčem č. 23 a dále jasné chyby, když v 15. minutě utkání za stavu 4:4 nejprve chybně nenařídil PVK ve prospěch domácího družstva za nedbalé podražení z boku domácího hráče č. 4 v nepřerušené hře hostujícím hráčem č. 10 a bezprostředně na to nařídil PVK
(2. PK) ve prospěch hostujícího družstva (v souladu s Pravidly futsalu FIFA).

Dále SbKR konstatuje, že z poskytnutého videozáznamu není patrné, kdo se v 9. minutě utkání dopustil HNCH vůči domácímu hráči č. 10 a postup ze strany rozhodčího považuje za adekvátní, vzhledem k absenci 3. RO, který má za povinnost sledovat mimo jiné i chování osob na lavičkách. Zároveň však není spokojená s faktem, že rozhodčí p. Řeháček neuvedl informace o HNCH vůči D10 do Zápisu o utkání.

SbKR na základě výše uvedených skutečností:

 • není ztotožněna s hodnocením rozhodčího p. Milnera 8,3 (dobrý) ze strany DS a reviduje ho na známku 8,1 (dobrý);
 • není ztotožněna s hodnocením rozhodčího p. Řeháčka 8,3 (dobrý) ze strany DS a reviduje ho na známku 7,8 (uspokojivý), pozastavuje jeho delegaci na 1 kolo 1. FL a 2. ligy a uděluje 0,5 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího.

 

Utkání SKP Ocel Třinec – AC Gamaspol Jeseník (8. kolo FUTSAL ligy)

SbKR se zabývala výkonem rozhodčích v uvedeném utkání a konstatuje, že se rozhodčí p. Filipský dopustil jasné chyby, když ve 34. minutě za stavu 3:1 utkání nenařídil PVK (2. PK) ve prospěch hostujícího družstva a neudělil ŽK domácímu hráči č. 33 za NCH – držení protihráče ve slibně se rozvíjející situaci. 

SbKR na základě výše uvedené skutečnosti není ztotožněna s hodnocením rozhodčího p. Filipského 8,3 (dobrý) ze strany DS a reviduje ho na známku 7,9 (uspokojivý), pozastavuje jeho delegaci na 1 kolo 1. FL a 2. ligy a uděluje 0,5 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího.

 

Utkání SK Interobal Plzeň - FK ERA-PACK Chrudim (8. kolo FUTSAL ligy)

SbKR se zabývala výkonem rozhodčích v uvedeném utkání a konstatuje, že se rozhodčí p. Matyš dopustil jasné chyby, když ve 28. minutě za stavu 1:2 utkání nenařídil PK ve prospěch hostujícího družstva za úmyslnou hru rukou domácího hráče č. 24 v pokutovém území domácího družstva.

SbKR na základě výše uvedené skutečnosti není ztotožněna s hodnocením rozhodčího p. Matyše 8,5 (velmi dobrý) ze strany DS a reviduje ho na známku 7,9 (uspokojivý), pozastavuje jeho delegaci na 1 kolo 1. FL a 2. ligy a uděluje 0,5 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího.

 

Utkání Svagor FC Teplice - SK Interobal Plzeň (9. kolo FUTSAL ligy)

SbKR se na základě žádosti DK zabývala situací z 16. min. uvedeného utkání, kdy byl vyloučen domácí hráč č. 32 za HNCH – úmyslné udeření hlavou do obličeje soupeře v nepřerušené hře a konstatuje, že z dostupného záznamu není jednoznačně patrné, zda byl pohyb hráče hlavou veden úmyslně, zda byl směrem k hlavě protihráče nebo od ní, ani zda ke kontaktu obou protihráčů skutečně došlo. Doporučuje tak respektovat stanovisko DS.

Zároveň SbKR konstatuje, že se oba rozhodčí dopustili chyby, když hráči hostujícího družstva č. 28 neudělili ŽK za NCH vůči protihráči i následné chyby při navázání hry PVK ve prospěch hostujícího družstva, protože v okamžiku přestupku se již míč nacházel mimo hrací plochu.

SbKR na základě výše uvedené skutečnosti není ztotožněna s hodnocením rozhodčích pp. Čurdy a Nagyho 8,3 (dobrý) ze strany DS a reviduje ho oběma rozhodčím na známku 8,1 (dobrý).

 

Utkání FC Rapid Ústí nad Labem – SK Olympik Mělník B (6. kolo 2. ligy ZÁPAD)

SbKR se zabývala výkonem rozhodčích pp. Říhy a Stádníka a konstatuje, že

 • se rozhodčí p. Říha dopustil v utkání dvou jasných chyb, když ve 36. min. utkání nenařídil PK ve prospěch domácího družstva a neudělil ČK hráči hostujícího družstva č. 10 za surovou hru – podražení hráče domácího družstva č. 7 v PÚ, zezadu a bez možnosti hrát míč a dále ve 40. min. utkání, když nenařídil PK ve prospěch hostujícího družstva a neudělil ČK hráči domácího družstva č. 98 za surovou hru – prudké vražení do hráče hostujícího družstva č. 5 zezadu, mimo souboj o míč v PÚ.
  Oba přestupky považuje SbKR za surové a velmi nebezpečné zejména z důvodu, že jejich následkem došlo ke střetu postižených hráčů se stěnou haly, čímž bylo bezprostředně ohroženo jejich zdraví,
 • se rozhodčí p. Stádník dopustil v utkání dvou jasných chyb, když ve 30. min. neudělil ČK hráči domácího družstva č. 98 za surovou hru – udeření hráče hostujícího družstva č. 25 rukou do obličeje a ve 38. min., když za stavu 7:8 nenařídil PK ve prospěch domácího družstva za nedbalé podražení domácího hráče č. 98 hostujícím hráčem č. 18 v pokutovém území v nepřerušené hře.  

SbKR na základě výše uvedených skutečností:

 • není ztotožněna s hodnocením rozhodčího p. Říhy 8,3 (dobrý) ze strany DS a reviduje ho na známku 7,4 (neuspokojivý), pozastavuje jeho delegaci na 2 kola 1. FL a 2. ligy a uděluje 1,0 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího,
 • není ztotožněna s hodnocením rozhodčího p. Stádníka 8,3 (dobrý) ze strany DS a reviduje ho na známku 7,4 (neuspokojivý), pozastavuje jeho delegaci na 2 kola 1. FL ligy a 2. ligy a uděluje 1,0 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího,

 

Žabinští Vlci Brno – VŠSK futsal Zlín (4. kolo 2. ligy VÝCHOD):

SbKR se zabývala problematickou situací uvedenou v Hodnocení rozhodčích a konstatuje, že ve 40. minutě utkání rozhodčí postupovali v souladu s Pravidly futsalu FIFA.

Z poskytnutého videozáznamu není jednoznačně patrné, zda v PÚ hostujícího družstva došlo ke kontaktu míče s rukou hostujícího hráče. Současně SbKR konstatovala, že i v případě, že ke kontaktu míče s rukou došlo, nejednalo se ze strany hráče o úmyslnou hru rukou.

SbKR na základě výše uvedené skutečnosti respektuje hodnocení obou rozhodčích ze strany DS.

 

 

Kontrola ZoU odehraných utkání

SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 1. 11. – 15. 11. 2017 a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.

 

Organizační záležitosti:         

 1. SbKR pro mezinárodní turnaj turnaj Visegrád Four Nations Tournament (Women and U17/19 Youth National Teams), hraný ve dnech 7. – 10. 12. 2017 v Budapešti v Maďarsku nominovala rozhodčího Jana Klinera.
 2. SbKR za zabývala přípravou zimního semináře pro rozhodčí nejvyšších soutěží futsalu a stanovila jeho konečný termín a místo na 7. 1. 2018 v Brně. Pozvánky a bližší informace obdrží rozhodčí nejpozději do 22. 12. 2017 elektronickou poštou do svých emailových schránek.
 3. Pan Honěk informoval členy SbKR o svém jednání se sekretariátem KF FAČR ve věci smluv pro rozhodčí. Dle získaných informací jsou smlouvy připraveny k podpisu pověřeného zástupce FAČR. SbKR pověřila pana Hoňka, aby v jednání se sekretariátem KF FAČR i nadále intenzivně jednal až do vyřešení záležitosti.
 4. SbKR žádá rozhodčí, aby kontrolovali své emailové schránky, a to i nevyžádanou (hromadnou) poštu a spam. Emaily z rozhodcifutsal@volny.cz mohou být automaticky zařazeny do těchto složek.

 

Termín příštího zasedání SbKR je plánován na 29. 11. 2017 v Praze.


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate