Futsal

reklama

Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání Davida Friče proti rozhodnutí DK SF

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále také jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 5. 12. 2017, ve věci odvolání pana Davida Friče /dále také odvolatel/ proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky /dále jen DK/ ze dne 9. 11. 2017, kterým byla odvolateli zastavena závodní činnost do dne 25. 1. 2018 nepodmíněně, a to za nesportovní chování vůči soupeři formou hrubé urážky a křivého obvinění hráče soupeře v utkání 7. kola 1. FUTSAL ligy SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň včetně zákazu vstupu odvolatele na hráčskou lavici v jakékoliv funkci, po zvážení všech okolností, učinila toto:

R o z h o d n u t í:

OK ve složení, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš (JUDr. Jaroslav Svoboda se účasti na případu vzdal z důvodu osobní vazby na odvolatele) jednohlasně rozhodla, že se rozhodnutí DK

z r u š u j e
a vydává toto nové rozhodnutí:

Pan David Frič (SK Interobal Plzeň, ID 83021120) se trestá zastavením závodní činnosti na 4 soutěžní utkání, dle článku I./1. písm. a. Sazebníku trestů, a to za nesportovní chování ve formě nevhodné narážky, která měla ponížit a zesměšnit hráče soupeře v utkání 7. kola 1. FUTSAL ligy SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň. Pan David Frič má zákaz vstupu na hráčskou lavici v jakékoliv funkci. Trest se počítá od původního rozhodnutí DK, tedy ode dne 9. 11. 2017.

 

O d ů v o d n ě n í:

DK vydala dne 9. 11. 2017 výše uvedené rozhodnutí o disciplinárním potrestání trenéra Davida Friče. Proti tomuto rozhodnutí podal odvolatel dne 15. 11. 2017 včasné odvolání, ve kterém, mimo jiné uvedl, že trest udělený DK považuje za neadekvátní, protože DK pominula některé skutečnosti, které se staly v průběhu incidentu a také po něm. Ve svém odvolání odvolatel dále poukázal na skutečnost, že byl ke svému výroku vyprovokován hráči Mělníka, kteří na něj pokřikovali a vyhrožovali mu. Odvolatel také zdůraznil, že po utkání došlo k oboustranné omluvě obou účastníků popisovaného incidentu, tedy odvolatele a hráče p. Josefa Gabča.

Přestože DK ve svém rozhodnutí neuvedla článek Sazebníku trestů, podle kterého byl odvolatel potrestán, je OK toho názoru, že to velmi pravděpodobně bylo dle článku I./9. Sazebníku trestů, tedy „Znevažování dobrého jména futsalu nebo křivé obvinění“ ve spojení s článkem I./1. písm. b. Sazebníku trestů „Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráči, trenéru, funkcionáři, pořadateli a divákům“.

OK po prostudování všech dostupných materiálů však došla k závěru, že projev odvolatele nelze považovat za křivé obvinění, jelikož věta, kterou odvolatel pronesl v průběhu utkání SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň

„Hlavně nám nevyber kabinu, prosím tě“

neobviňuje hráče Josefa Gabča z žádného dokonaného činu. Proto OK došla k odlišnému závěru, tedy že výše citovaná věta je projevem nesportovního chování vůči hráči soupeře bez použití vulgárních slov ve smyslu článku I./1. písm. a. Sazebníku trestů.

OK si také vyžádala „Zápis o utkání“ a také „Zprávu DS“ z utkání SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň z nichž mimo jiné zjistila, že ani v jednom z těchto důležitých dokumentů není o prošetřovaném incidentu jediná zmínka a ve své zprávě jej zcela pominul jak hlavní rozhodčí tak také delegát. OK proto rovněž shlédla videozáznam prošetřovaného incidentu a došla k následujícím závěrům:

1. Z videozáznamu není jednoznačně patrné, že autorem zmiňovaného výroku je trenér SK Interobal Plzeň p. David Frič.

2. Z videozáznamu je však zcela zřejmé, že celý incident započal už o několik chvil dříve a také pokračoval dále po vynesení výše popsaného výroku. Pro OK je tak výrok z videozáznamu vytržený z kontextu a dostatečně nevykresluje celou situaci, která by pomohla lépe pochopit, proč odvolatel reagoval takto nevhodnou poznámkou směrem k protihráči. Dle názoru OK zde DK nenaplnila znění článku 18 Disciplinárního řádu, ve kterém je mimo jiné uvedeno: „Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne DK o uložení trestu podle tohoto DŘ……….

Odvolatel se však ve svém odvolání sám přiznal, že výše uvedený výrok učinil a tím OK podstatně ulehčil dokazování. OK má dále také za dostatečně prokázané, že došlo ze strany odvolatele k telefonické omluvě dotčenému protihráči, jak je uvedeno v odvolání. OK však tuto omluvu nepovažuje za polehčující okolnost, protože k telefonické omluvě byl odvolatel vyzván vedením klubu SK Interobal Plzeň a jak sám odvolatel OK sdělil, sám od sebe by tak iniciativně neučinil. Odvolateli naopak přitěžuje skutečnost, že byl v minulosti opakovaně disciplinárně potrestán. Proto OK rozhodla o výši trestu v horní hranici sazby, tak jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

OK dále při svém rozhodování prostudovala rozhodnutí, které DK v obdobných případech učinila za poslední dva roky a zjistila, že rozhodovací praxe DK se v tomto případě výrazně odchýlila od jiných případů s podobnou skutkovou podstatou, kde se trest za podobné prohřešky pohyboval právě v rozmezí 1SU – 4SU.

Jelikož byl odvolatel ve svém odvolání úspěšný, bude mu odvolací poplatek vrácen. Proti tomuto rozhodnutí se už nelze odvolat.

V Ostravě dne 5. 12. 2017

Ing. Pavel Němec místopředseda OK SF FAČR.


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate