/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178599

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178599

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178599

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178599

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178599

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178599

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=928

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
12.12.2017

Zápis č. 081718 z jednání SbKR dne 29. 11. 2017 v Praze

Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Drobný, K. Linhart, V. Vaněk
Omluveni: M. Ježek

Program:

 • Zahájení
 • Došlá pošta
 • Vyhodnocení odehraných utkáních v období 16. 11. – 28. 11. 2017
 • Organizační záležitosti

 

Zahájení:

Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy SbKR s programem zasedání.

 

Došlá pošta:

 • Informace FIFA Refereeing Department o schválení pořadí rozhodčích futsalu FIFA
  a plážového fotbalu – viz. organizační záležitosti
 • Pozvánka k účasti na semináři rozhodčích polské nejvyšší soutěže v Belchatowě -
  viz. organizační záležitosti
 • Hodnocení rozhodčích kvalifikačního turnaje o postup na ME ve futsalu neslyšících -
  viz. organizační záležitosti
 • Došlé omluvy a rozhodčích byly řešeny standardní cestou.

 

Vyhodnocení odehraných utkání v období 16. 11. – 28. 11. 2017

SbKR se zabývala zejména výkonem rozhodčího  v níže uvedeném  utkání: 

Utkání BOCA Chotěboř - SK Olympik Mělník "B" (9.kolo 2.ligy západ)
SbKR respektuje hodnocení DS a pozastavuje rozhodčímu Vlašičovi (7,9 uspokojivý výkon) jeho delegaci na  1 kolo 1. FL a 2. ligy a uděluje 0,5 ZB do komplexního hodnocení.

 

Kontrola ZoU odehraných utkání

SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 16. 11. – 28. 11. 2017
a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.

 

Organizační záležitosti:

 1. SbKR obdržela od FIFA Refereeing Department informaci o schválení zařazení navrhovaných rozhodčích na mezinárodní listiny rozhodčích futsalu FIFA
  a plážového fotbalu. Rozhodčí futsalu FIFA 1. Ondřej Černý, 2. Jan Kresta, 3. Filip Nešněra, 4. Jan Kliner. Rozhodčí plážového fotbalu: 1. Libor Kaštánek, 2. Jiří Lasch.
 2. SbKR obdržela pozvánku k účasti na semináři rozhodčích polské nejvyšší soutěže v Belchatowě ve dnech 2. – 3.12. 2017 a pověřila účastí p. Linharta. Cílem účasti zástubce SbKR je zejména prověření možnosti navázání spolupráce mezi oběma SbKR.
 3. Pan Linhart podal SbKR informaci o výkonech rozhodčích v zápasech kvalifikace pro ME neslyšících sportovců ve futsalu (16. - 19. 11. 2017, Praha). SbKR zároveň obdržela vyhodnocení od předsedy futsalové komise neslyšících sportovců a na základě získaných informací děkuje rozhodčím Radimovi Čepovi, Janu Klinerovi a Filipovi Nešněrovi, za vzornou reprezentaci Svazu futsalu FAČR na sportovní i společenské úrovni.
 4. SbKR za zabývala přípravou zimního semináře pro rozhodčí nejvyšších soutěží
  P. Honěk podal informaci o schválení návrhu rozpočtu semináře, který předložil předsedovi KF FAČR p. Mestekovi a následně p. Linhart informoval členy SbKR
  SbKR pověřila p. Linharta, aby do příštího zasedání SbKR připravil návrh pozvánek na zimní seminář pro jednotlivé rozhodčí a p. Drobného, aby připravil sestřih vybraných videoukázek.
  Dále SbKR schválila návrh p. Hoňka pozvat na zimní seminář rozhodčích předsedy SbKR jednotlivých divizních futsalových soutěží s cílem představit jim práci SbKR KF FAČR a navázat užší spolupráci zejména při vzdělávání a přípravě rozhodčích v regionálních soutěžích.
 5. SbKR žádá rozhodčí, aby kontrolovali své emailové schránky, a to i nevyžádanou (hromadnou) poštu a spam. Emaily z rozhodcifutsal@volny.cz mohou být automaticky zařazeny do těchto složek.

 

Termín příštího zasedání SbKR je plánován na 13. 12. 2017 v Praze.

nic

nic

WebToDate