Futsal

reklama

Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání Tomáše Fialky proti rozhodnutí DK SF

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 15. 12. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Tomáše Fialky, ID: 98030747 /dále jen odvolatel/ proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky /dále jen DK/ ze dne 29. 11. 2017, kterým byl odvolatel potrestán zákazem zastavení závodní činnosti do dne 31. 12. 2017 nepodmíněně, a to za hrubé nesportovní chování, po zvážení všech okolností učinila toto:  

 

R o z h o d n u t í :

 

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš přezkoumala výše uvedené rozhodnutí DK a jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s normami SF ČR v celém rozsahu   p o t v r z u j e .

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

Odvolatel ve svém odvolání ze dne 1. 12. 2017 kromě jiného uvedl, že ještě nikdy neobdržel červenou kartu a že svého přestupku lituje, že se protihráči omluvil a že udělený trest pro něj bude ponaučením do dalších zápasů. Přitom ovšem odvolatel svůj přestupek ve svém odvolání popsal zcela odlišně než, jak byl popsán v zápise o utkání a ve zprávě delegáta. Odvolatel považuje ze strany DK udělený trest za velmi přísný, protože jej připraví o účast v polovině sezony juniorské ligy a také o další zápasy v mužských soutěžích.

 

OK při svém rozhodování vycházela z obsahu zápisu o utkání a ze zprávy delegáta utkání, protože neměla k dispozici videozáznam přestupku. Za zásadní pro stanovení stupně nebezpečnosti přestupku odvolatele OK považuje část popisu přestupku ze zprávy delegáta, ve které je uvedeno, že v době udeření byl míč již na druhé polovině hrací plochy, když si odvolatel vyhledal hráče soupeře, se kterým se před malou chvílí strkal v souboji o míč, stoupl si před něj a mimo míč ho udeřil loktem do obličeje. Ke zranění poškozeného nedošlo. OK si dále prostudovala rozhodnutí, které DK v obdobných případech učinila za několik uplynulých měsíců a zjistila, že rozhodovací praxe DK je v podobných případech jednotná. OK dále prostudovala Sazebník trestů Disciplinárního řádu SF ČR a zjistila, že trest byl udělen v souladu s čl. I./5. písm. a. tohoto Sazebníku, který při tomto druhu přestupku stanoví rozmezí uloženého trestu zastavení závodní činnosti na dvě utkání až dva měsíce. Odvolateli tedy byl ze strany DK uložen trest přibližně v polovině disciplinární sazby. OK na základě výše uvedených skutečností, i když se jedná o mladého hráče a jeho první závažný přestupek, ale zejména při vědomí skutečnosti, že šlo o mimořádně závažný způsob spáchání přestupku, je přesvědčena, že odvolateli uložený trest je v souladu s platnými řády a předpisy SF ČR.

 

Na základě výše uvedeného tedy OK došla k jednoznačnému závěru, že rozhodnutí DK bylo správné a odvolateli uložený trest byl oprávněný zcela přiměřený. S ohledem na shora uvedené OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

 

 

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

 

V Praze dne 15. prosince 2017

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate