Futsal

reklama

Zápis č. 51718 z jednání SubKD dne 12.12.2017 Praha

Přítomni:   J. Hanzlík, Z. Bydžovský, M. Chyba, L. Kudrna, M.Vokulič  

Omluven: 

Program:

1.)   Kontrola plnění z minulého jednání 

2.)   Vyhodnocení soutěží po linii delegátů

3.)   Došlá pošta

4.)   Různé 

  

Ad 1.) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:

Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny včetně rozeslání potvrzených registračních průkazů DS a tištěné RMS 2017/18, nebyly však rozeslány smlouvy o výkonu činnosti DS.

  

Ad 2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů: 

FUTSAL liga 6. – 11.kolo

 

6.kolo:

O1A  0605  Sparta Pha – AC Jeseník:  DS Svědiroh -  na základě projednání SbKR, která  po projednání navýšila hodnocení HRO. SubKD následně vyhodnotila, že došlo k podhodnocení DS ve výkonu HRO zápasu.

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,3 b

 

7.kolo:

O1A  0705  Olympik Mělník – Interobal Plzeň:  DS Hanzlík -  na základě stížnosti podané klubem SK Olympik Mělník k výkonu RO vyhodnotila  SbKR jako oprávněné 3 z 10 bodů podané stížnosti. SubKD pak při projednání závěrů SbKR podané stížnosti konstatuje ze strany DS nadhodnocení známek obou RO a neuvedení jasné chyby u 2.RO do ZDS. SubKD vyjádřila pochybení DS při neuvedení informací o rozsahu HNCH ze strany hostů vůči D10 z lavičky hostů v prvním poločase zápasu.                        

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,8 b

Vzhledem k tomu, že výše uvedený DS Hanzlík dosáhl v komplexním hodnocení více než –1 bodu, je mu pozastavena delegace na dvě soutěžní kola.

 

8.kolo:

O1A  0801  Slavia Pha – Svarog TP:  DS Popprnesprávně uvedeno na 1. straně ZDS u zdravotnice její RČ.

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

 

O1A  0802  Interobal Plzeň – ERA-PACK Chrudim:  DS Smrečekna základě přehodnocení výkonu HRO v SbKR projednala SubKD pak nadhodnocení známky HRO a neuvedení jasné chyby u HRO do ZDS.

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

 

O1A  0805  Gardenline Ltm – Helas Brno:  DS Chyba – na 1. straně ZDS neuvedeno ID hlavního pořadatele a u zdravotníka chybně uveden datum narození.

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

 

O1A  0806  Ocel Třinec – AC Jeseník:  DS Pivovarčíkna základě přehodnocení výkonu HRO v SbKR projednala SubKD pak nadhodnocení známky HRO a neuvedení jasné chyby u HRO do ZDS. Dále pak DS nesprávně uvedl na 1. straně ZDS u zdravotníka rodné číslo.

do komplexního hodnocení se započítává - 0,7 b

Vzhledem k tomu, že výše uvedený DS Pivovarčík dosáhl v komplexním hodnocení více než –1 bodu, je mu pozastavena delegace na jedno soutěžní kolo.

 

9.kolo:

O1A  0901 AC Jeseník – Slavia Pha:  DS Pelikánnesprávně uvedeno na 1. straně ZDS u zdravotníka datum narození.

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

 

O1A  0903  Výsoké Mýto – Gardenline Ltm:  DS Vencnesprávně uvedeno na 1. straně ZDS u zdravotníka datum narození.

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

 

O1A  0904  Olympik Mělník – Sparta Pha:  DS HouškaSubKD konstatuje velmi dobře vypracovanou  ZDS i HoRo z uvedeného zápasu.

 

10.kolo:

O1A  1001 Slavia Pha – Interobal Plzeň:  DS Kirilákna 2. straně ZDS neuveden důvod pozdního nástupu mužstev na HP.

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,3 b

 

O1A  1003  Sparta Pha – ERA-PACK Chrudim:  DS HanzlíkSubKD konstatuje velmi dobře vypracovanou  ZDS i HoRo z uvedeného zápasu.

 

O1A  1005  Ocel Třinec – Vysoké Mýto:  DS Pivovarčíknesprávně uvedeno na 1. straně ZDS u zdravotníka RČ.

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

 

11.kolo:

O1A  1001 Helas Brno – Slavia Pha:  DS Havířna 2. straně ZDS neuveden žádný údaj o nedodání oficiálního bulletinu přes výzvu RO.

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,3 b

 

 

2.LZ ….5. – 10.kolo

 

5.kolo:

O2Z  0504  Boca Chotěboř – Interobal Plz „B“:  DS Primus -  na základě informace SbKR, která po projednání navýšila hodnocení HRO. SubKD následně vyhodnotila, že došlo k podhodnocení DS ve výkonu HRO zápasu nesprávným uvedením jasné chyby.                        

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

Vzhledem k tomu, že výše uvedený DS Primus dosáhl v komplexním hodnocení více než –1 bodu, je mu pozastavena delegace na jedno soutěžní kolo.

 

6.kolo:

O2Z  0606  Rapid Ústí n.L. – Olympik Mělník „B“:  DS Černý -  na základě informace SbKR, která po projednání snížila bodové hodnocení obou RO uvedeného zápasu. SubKD následně vyhodnotila, že došlo k nadhodnocení DS ve výkonu obou RO zápasu neuvedením těchto jasných chyb v HoRo. Dále pak SubKD zjistila rozpor mezi uváděným počtem přítomných diváků na zápase v ZOU a ve ZDS.                     

- do komplexního hodnocení se započítává - 1,2 b

Vzhledem k tomu, že výše uvedený DS Černý dosáhl v komplexním hodnocení více než –1 bodu, je mu pozastavena delegace na jedno soutěžní kolo.

 

7.kolo:

O2Z  0701  Olympik Mělník „B“ – Kladno:  DS Hora -  SubKD konstatuje velmi dobře vypracovanou  ZDS i HoRo z uvedeného zápasu.

 

O2Z  0703  Boca Chotěboř – Malibu MB:  DS Návesníknesprávně uvedeno na 1. straně ZDS u zdravotníka datum narození.

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

 

 

2.LV ….4. – 8.kolo

 

3.kolo:

O2V  0302  Uherské Hradiště – Amor Lazor Vyš:  DS Brtníček -  na základě informace SbKR, která po projednání navýšila hodnocení HRO. SubKD následně vyhodnotila, že došlo k podhodnocení DS ve výkonu HRO zápasu nesprávným uvedením jasné chyby.                        

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b 

Vzhledem k tomu, že výše uvedený DS Brtníček dosáhl v komplexním hodnocení více než –1 bodu, je mu pozastavena delegace na jedno soutěžní kolo.

 

4.kolo:

O2V  0405  Baník Ostrava – Uherské Hradiště:  DS Svědiroh -  SubKD konstatuje velmi dobře vypracovanou  ZDS i HoRo z uvedeného zápasu.

 

5.kolo:

O2V  0501  Uherské Hradiště – VŠB Ostrava:  DS Stixnesprávně uvedeno na 1. straně ZDS u zdravotníka datum narození.

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

 

O2V  0502  Havlíčkův Brod – Baník Ostrava:  DS Primusnesprávně uvedeno na 1. straně ZDS u zdravotníka RČ.

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

 

O2V  0504  Jakubčovice – Žabinští Vlci Brno:  DS Honěkuvedeno chybné hodnocení soutěže slušnosti na 2. straně ZDS při vykázání funkcionáře.

- do komplexního hodnocení se započítává - 0,3 b

 

Ad 3.) Došlá pošta: 

Došlé e-maily DS od posledního zasedání SubKD:

 

Email 10.11.2017 DS Havíř Milan – omluva na 15.12.2017

Email 12.11.2017 DS Švagr Roman – omluva na 25.- 26.11.2017

Email 13.11.2017 DS Stix Jiří – omluva na 24.11.; 8.12.; 15. a 17.12.2017

Email 14.11.2017 DS Pavlas Jan – omluva od 20.11.2017 do odvolání

Email 16.11.2017 DS Vokulič Miroslav – omluva na 1.,2.,7.,8.,9.,15.,19.,20.,22.,27.,29. a 30.12.2017

Email 16.11.2017 DS Houška Zbyněk – omluva na 8.- 10.12.2017

Email 20.11.2017 DS Linhart Karel – omluva na 2.-3., 10., 21.-23.12.2017; 27.1. – 10.2.2018

Email 22.11.2017 DS Bednář Kamil – omluva na 8.12.2017

Email 22.11.2017 DS Hora Jan – omluva na 26.11.2017

Email 01.12.2017 DS Smreček Ladislav – zaslán rozpis volných termínů 12/2018 – 03/2018

Email 05.12.2017 DS Švagr Roman – omluva na 16.12.2017

Email 10.12.2017 DS Glogar Ladislav – omluva od 20.12.2017 do 7.1.2018

Email 11.12.2017 DS Bednář Kamil – odpověď uvedeného DS na email předsedy SubKD rozeslaný k úhradě ČP pro rok 2018;

Email 12.12.2017 DS Venc Radek – omluva od 19.1. do 20.1.2018 do 16,30 hod

 

 

Ad 4.) Různé: 


4.1.)  Příprava zimního seminář 

 

Předseda informoval o přípravě zimního semináře v Hotelu Sladovna – Černá Hora, který proběhne od pátku 16.02.2018 do soboty 17.02.2018. Všichni DS z listiny pro nejvyšší futsalové soutěže obdrží do konce roku pozvánky. Detailní program bude projednám na příští SubKD a ihned po ni budou pak budou o programu informováni všichni pozvaní DS.  

 

4.2.)  Podklady pro výplaty RO a DS z 1.FL

 

Další podklady pro výplatu pro RO a DS, kteří byly v průběhu 10. až 13. kola nasazeni

1. FUTSAL lize budou zpracovány a odeslány na sekretariát KF FAČR po odehrání 13. Kola tj po neděli 17.12.2018. Zároveň SubKD připomíná, že ZDS ze zápasů 1.FL jsou DS povinni zasílat v kopii i předsedovi SubKD na email j.hanzlik@centrum.cz.

 

4.3.)  Vyplňování 1.strany ZDS

 

Zde stojí opět za připomenutí zrušení uvádění údajů u zdravotníka v ZDS. DS na zápase pouze ověří skutečnou fyzickou přítomnost a osvědčení zdravotníka, což uvede do ZDS jeho jménem a kontrolou jeho oprávnění k výkonu zdravotníka. Neuvádí jeho datum narození, rodné číslo či ID nebo jiný údaj. Kolonka byla rozeslanou novelou uvedené ZDS všem aktivním DS v podkladu pro činnost DS upravena – byla úplně zrušena !!

 

4.4.)  Projednání emailu DS Kamila Bednáře

 

Všichni DS a členové SubKD stejně jako někteří další představitelé KF FAČR obdrželi dne 11.12.2017 email DS Kamila Bednáře adresovaný předsedovi SubKD. V uvedeném emailu se DS Bednář dotazuje na některé souvislosti s činností SubKD a zapojením jednotlivých členů SubKD do chodu subkomise a nevhodně toto komentuje rozesláním emailu ve snaze o veřejnou kritiku činnosti celé SubKD. Jednotlivé body emailu byly projednány a SubKD se jednomyslně shodla na tom, že dotazy zaslané na předsedu svědčí o hluboké neznalosti činnosti SubKD a zapojení jednotlivých členů. Zároveň členové SubKD za použití metodiky KF FAČR 7.9.2017 schválené novelizace Etického kodexu SF ČR platného od 22.9.2017 dospěli k jednomyslnému závěru že se výše jmenovaný DS uvedeným rozeslaným emailem dopustil „porušení zásad loajality“, když z neznalosti statutu a náplně činnosti SubKD nevhodným způsobem reagoval na práci celé SubKD. Po projednání tohoto přestupku vyslovuje SubKD omezení delegací DS pro ligové futsalové soutěže na období od 15.12.2017 do 31.01.2018.   

 

4.5.)  Úhrada ČP na rok 2018

 

V souvislosti s termínovou listinou soutěží, kdy se první kola soutěží v roce 2018  hrají hned o víkendu 5. – 7. 1. 2018, je stejně jako v letech předchozích připravena technická možnost zaplacení členských příspěvků na rok 2018 již v závěru roku 2017. Všechny platby, které dorazí na účet Členských příspěvků 369 - 369 000 369 / 0800 od 15.12.2017 včetně, budou započítány s platností do 31.12.2018. SubKD tímto vyzývá všechny DS aby tuto svoji základní povinnost úhrady ČP provedli v dostatečném předstihu před svým prvním nasazením v roce 2018.

 

4.6.)  Poděkování DS za rok 2017

 

SubKD děkuje touto cestou všem DS za odvedené výkony v roce 2017 a přeje všem členům delegátského sboru klidné, pokojné a ničím nerušené prožití Vánočních svátků. Zároveň přeje všem DS pevné zdraví, klidné zázemí pro další činnost ve futsalu a co nejlepší vykročení do nového roku 2018.

  

  

Příští zasedání SubKD proběhne v úterý 30.01.2018 od 15:00 hod – Praha FAČR

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate