/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178619

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178619

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178619

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178619

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178619

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178619

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=928

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
28.12.2017

Zápis č. 091718 z jednání SbKR dne 13. 12. 2017 v Praze

Přítomni: J. Honěk, M. Ježek, J. Hora, L. Drobný, K. Linhart, V. Vaněk

Omluveni: 0

 

Program:

 • Zahájení
 • Došlá pošta
 • Vyhodnocení odehraných utkáních v období 29. 11. – 12. 12. 2017
 • Organizační záležitosti

 

Zahájení:

Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy SbKR s programem zasedání.

 

Došlá pošta:

 • Žádost DK o posouzení situace v zápase 11. kola 2. ligy ZÁPAD FC Jerigo 1994 Plzeň - FC Malibu Mladá Boleslav - viz. Vyhodnocení odehraných utkání v období 29. 11. – 12. 12. 2017
 • Došlé omluvy a rozhodčích byly řešeny standardní cestou.

 

Vyhodnocení odehraných utkání v období 29. 11. – 12. 12. 2017

SbKR se zabývala zejména výkonem rozhodčích v níže uvedených utkáních:

 

AC Sparta Praha - Helas Brno (semifinále poháru FAČR ve futsalu)

SbKR se zabývala výkonem rozhodčího p. Cílka a konstatuje, že se rozhodčí dopustil jasné chyby, když ve 40. minutě neudělil domácímu hráči č. 11 ČK za surovou hru – udeření loktem do obličeje hráče hostí č. 19.

SbKR na základě výše uvedené skutečnosti respektuje hodnocení rozhodčího p. Cílka známkou 7,9 (uspokojivý výkon) ze strany DS a pozastavuje mu delegaci na 1 kolo 1. FL a 2. ligy a uděluje 0,5 ZB do komplexního hodnocení.

 

Wizards DDM Praha 10 - FK GMM Jablonec (11. kolo 2. ligy ZÁPAD):

SbKR se zabývala výkonem rozhodčích pp. Novotného a Šmída na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS, resp. uvedení problematické situace do Hodnocení rozhodčích
a konstatuje, že

 • rozhodčí p. Novotný postupoval ve 35. minutě v souladu s pravidly futsalu, když nařídil PVK (2. PK) ve prospěch domácího družstva. Nesouhlasí tak s názorem DS, že rozhodčí měl domácímu hráči č. 12 udělit ŽK a následně ČK (1. ŽK udělena ve 13. minutě) za NCH – zveličování následku kontaktu se soupeřem;
 • rozhodčí p. Šmíd postupoval ve 29. minutě v souladu s pravidly futsalu, když nařídil PK ve prospěch domácího družstva a vyloučil hráče hostujícího družstva č. 2 za úmyslnou hru rukou v PÚ – zabránění dosažení branky družstvu soupeře.

SbKR na základě výše uvedených skutečností:

 • není ztotožněna s hodnocením rozhodčího p. Novotného 7,8 (uspokojivý výkon) ze strany DS a reviduje ho na známku 8,5 (velmi dobrý výkon);
 • respektuje hodnocení rozhodčího p. Šmída 8,2 (dobrý výkon) ze strany DS.

 

FC Jerigo 1994 Plzeň - FC Malibu Mladá Boleslav (11. kolo 2. ligy ZÁPAD):

SbKR se na žádost DK zabývala situací z 15. minuty utkání a konstatuje, že vyloučení hráče domácího družstva č. 16 za udeření protihráče rukou, v nepřerušené hře, mimo souboj o míč (HNCH) bylo v souladu s pravidly futsalu.

 

Kontrola ZoU odehraných utkání

SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 29. 11. – 12. 12. 2017 a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.

 

Organizační záležitosti:

 1. Pan Honěk podal členům SbKR informaci, že předal KF FAČR návrh na spolupráci v oblasti výměny rozhodčích s okolními zeměmi.
 2. SbKR se dále zabývala přípravou zimního semináře pro rozhodčí nejvyšších soutěží futsalu. Pan Linhart předložil návrh pozvánek na zimní seminář pro jednotlivé rozhodčí a informoval členy SbKR o zabezpečení semináře. Současně přednesl členům SbKR návrh, aby na seminářích rozhodčích probíhalo sebehodnocení rozhodčích, za využití videozáznamů z jednotlivých utkání uložených na svazový FTP server.
  O tomto návrhu členové SbKR intenzivně diskutovali a konstatovali, že takováto forma sebehodnocení je vhodná zejména pro mladé rozhodčí. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodčí v současné době nemají na FTP server přístup se SbKR rozhodla tuto aktivitu na následující seminář nezařadit a pověřila p. Hoňka, aby prověřil možnost získání přístupu na FTP server pro všechny rozhodčí nejvyšších soutěží. Dále ho pověřila, aby nejpozději do 22. 12. 2017 rozeslal pozvánky na seminář rozhodčím a předsedům vybraných regionálních subkomisí rozhodčích.
 3. SbKR důrazně upozorňuje všechny rozhodčí na povinnost uhradit členský příspěvek na rok 2018 (FUTis). Veškeré informace k placení příspěvku jsou dostupné na /futsal/FUTis/.
 4. SbKR žádá rozhodčí, aby kontrolovali své emailové schránky, a to i nevyžádanou (hromadnou) poštu a spam. Emaily z rozhodcifutsal@volny.cz mohou být automaticky zařazeny do těchto složek.

 

Termín příštího zasedání SbKR je plánován na 3. 1. 2018 v Praze.

 

nic

nic

WebToDate