/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178644

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178644

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178644

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178644

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178644

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178644

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=928

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
19.1.2018

Zápis č. 101718 z jednání SbKR ve dnech 3. 1. 2018 v Praze a 7. 1. 2018

3. 1. Praha

Přítomni: J. Honěk, M. Ježek, J. Hora, L. Drobný, K. Linhart, V. Vaněk

Omluveni: 0

 

7. 1. Brno

Přítomni: J. Honěk, M. Ježek, J. Hora, K. Linhart

Omluveni: L. Drobný, V. Vaněk

 

Program:

·          Zahájení

·          Došlá pošta

·          Vyhodnocení odehraných utkáních v období 13. 12. 2017 – 2. 1. 2018

·          Zimní seminář rozhodčích futsalu a jeho vyhodnocení

·          Organizační záležitosti

 

Zahájení:

 

Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy SbKR s programem zasedání.

 

Došlá pošta: 

  • Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčího pro mezinárodní Turnaj 4 zemí hraný ve dnech 22. – 24. 1. 2018 v Debrecínu v Maďarsku – viz. Organizační záležitosti.
  • Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčích pro Press Cup – Mistrovství ČR novinářů ve futsalu hrané dne 3. 2. 2018 v Berouně – viz. Organizační záležitosti. 
  • Delegace rozhodčího Ondřeje Černého k řízení zápasů Mistrovsví Evropy ve futsalu 2018 ve Slovinsku ve dnech 30. 1. - 10. 2. 2018 – vzato na vědomí.
  • Došlé omluvy a rozhodčích byly řešeny standardní cestou.

 

 

Vyhodnocení odehraných utkání v období 13. 12. 2017 – 2. 1. 2018

 

SbKR se zabývala zejména výkonem rozhodčích v níže uvedených utkáních: 

 

 

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto - SK Slavia Praha (13. kolo FUTSAL ligy)

SbKR se na základě informací uvedených v Hodnocení rozhodčích zabývala výkonem 3. rozhodčího p. Trlidy a konstatuje, že se dopustil jasné chyby, když v 1. poločase uvedeného utkání nesprávně evidoval akumulované fauly domácího družstva, následkem čehož hostující družstvo ve 20. minutě utkání za stavu 4:2 zahrávalo místo 2. PK pouze PVK.

Vzhledem k tomu, že dle názoru SbKR došlo ze strany rozhodčího p. Trlidy k závažnému porušení povinností 3. RO neztotožňuje se hodnocením uděleným DS „splnil očekávání“ a reviduje ho na hodnocení „za očekáváním“. Současně pozastavuje delegaci rozhodčímu na 1 kolo 1. FL a 2. ligy a uděluje 0,5 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího.

 

SK Olympik Mělník - 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto (14. kolo FUTSAL ligy)

SbKR se zabývala výkonem rozhodčího p. Lafka a konstatuje, že se rozhodčí dopustil jasné chyby, když v 19. minutě nenařídil PK ve prospěch domácího družstva za nedbalé podražení domácího hráče č. 9 hostujícím hráčem č. 22.

SbKR respektuje hodnocení rozhodčího p. Lafka známkou 7,9 (uspokojivý výkon) ze strany DS a pozastavuje mu delegaci na 1 kolo 1. FL a 2. ligy a uděluje 0,5 ZB
do komplexního hodnocení.

 

Žabinští Vlci Brno - FC Baník Ostrava (10. kolo 2. ligy VÝCHOD)

SbKR se zabývala výkonem rozhodčího p. Tomeše a konstatuje, že se rozhodčí dopustil jasné chyby, když v 25. minutě nenařídil NVK ve prospěch hostujícího družstva za nebezpečný způsob hry domácího hráče č. 11 vůči hostujícímu hráči č. 6, následkem čehož domácí družstvo vstřelilo neregulérní branku na 3:1.

SbKR respektuje hodnocení rozhodčího p. Tomeše známkou 7,9 (uspokojivý výkon) ze strany DS a pozastavuje mu delegaci na 1 kolo 1. FL a 2. ligy a uděluje 0,5 ZB
do komplexního hodnocení.

 

Dále se SbKR v uvedeném utkání zabývala problematickou situací uvedenou ve Zprávě delegáta. Ve 20. minutě utkání došlo současně se zvukovým signálem oznamujícím ukončení 1. poločasu ke vstřelení branky domácím družstvem a jejímu následnému uznání rozhodčími. SbKR konstatuje, že vzhledem k nízké kvalitě nahrávky a její zvukové stopy nelze jednoznačně určit, zda branka byla dosažena v souladu s pravidly futsalu, protože zvukový signál oznamujícím ukončení 1. poločasu není z nahrávky zřetelný.

 

Kontrola ZoU odehraných utkání

SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 13. 12. 2017 – 2. 1. 2018
a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.

 

 

Zimní seminář pro rozhodčí futsalu

 

Zimního semináře pro rozhodčí futsalu (7. 1. 2018, Brno) se zúčastnili všichni rozhodčí s výjimkou rozhodčích Karla Henycha, Miroslava Chládka, Vladimíra Melničuka, Filipa Štěříka (všichni nominace k řízení utkání juniorských lig U17 a U19), Martina Cílka (omluva), Ladislava Seböka (omluva pro soutěžní ročník 2017/2018) a Davida Šmata (omluva).

 

Seminář zahájil předseda SbKR p. Honěk, který na semináři přivítal zástupce subkomisí rozhodčích divize A p. Hanzlíka a divize E p. Brtníčka a seznámil rozhodčí s programem semináře.

 

V jeho průběhu absolvovali rozhodčí přezkoušení z fyzické připravenosti a ze znalostí pravidel futsalu, a dalších norem potřebných k výkonu funkce rozhodčího. Nosná část semináře byla zaměřena na fyzickou přípravu rozhodčích a rozbor videoukázek jednotlivých herních situací za účelem sjednocení jejich posuzování všemi rozhodčími.

 

Podmínky semináře splnili všichni přítomní rozhodčí včetně, rozhodčího Lukáše Jílka, který může být od 8. 1. 2018 delegován k řízení utkání nejvyšších soutěží. SbKR rozhodla, že rozhodčí pp. Cílek a Šmat budou až do splnění podmínky absolvování zimního semináře nominováni pouze k utkání juniorských lig a nižších soutěží a žádá je, aby se dostavili na náhradní seminář, který se bude konat dne 25. 1. 2018 v rámci zasedání SbKR v Praze.

 

V průběhu zimního semináře proběhlo jednání členů SbKR KF FAČR se zástupci regionálních subkomisí rozhodčích, kteří konstatovali, že snahu SbKR KF FAČR o užší spolupráci vnímají velmi pozitivně. Všichni přítomní se shodli, že je nutné i nadále řešit zejména oblasti vzdělávání rozhodčích, jejich získávání a licencování. Zároveň se dohodli na pokračování a formách spolupráce a vyjádřili přesvědčení, že se do vzájemné spolupráce zapojí i ostatní regiony.

 

SbKR děkuje za podíl na realizaci jednotlivých zaměstnání zejména rozhodčím
pp. Černému a Krestovi a za přípravu a realizaci zimního semináře p. Linhartovi.

 

 

Organizační záležitosti:          

  1. SbKR nominovala rozhodčího Radima Čepa k řízení utkání v rámci mezinárodního Turnaje 4 zemí hraného ve dnech 22. – 24. 1. 2018 v Debrecínu (Maďarsko) a rozhodčí Libora Kaštánka a Jakuba Matyše k řízení utkání Press Cupu – Mistrovství ČR novinářů ve futsalu, které se bude konat dne 3. 2. 2018 v Berouně
  2.  SbKR provedla kontrolu uhrazení členského příspěvku FUTIs na rok 2018 ze strany rozhodčích a konstatovala, že s výjimkou 7 rozhodčích byly platby spárovány. SbKR pověřila sekretáře komise p. Vaňka, aby v této záležitosti získal nejpozději do 4. 1. 2018 od uvedených 7 rozhodčích potvrzení o provedení platby, a včasným doložením potvrzení o platbě podmínil i delegaci těchto rozhodčích k řízení utkání nejvyšších soutěží.
  3. SbKR žádá rozhodčí, aby kontrolovali své emailové schránky, a to i nevyžádanou (hromadnou) poštu a spam. Emaily z rozhodcifutsal@volny.cz mohou být automaticky zařazeny do těchto složek.

 

Termín příštího zasedání SbKR je plánován na 25. 1. 2018 v Praze.

 

nic

nic

WebToDate