/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178763

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178763

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178763

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178763

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178763

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178763

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=928

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
5.4.2018

Zápis č. 141718 z jednání SbKR dne 16. 3. 2018 v Praze

Přítomni: J. Honěk, M. Ježek, J. Hora, L. Drobný
Omluveni:
K. Linhart, V. Vaněk

Program:

 • Zahájení
 • Došlá pošta
 • Vyhodnocení odehraných utkání v období 7. 3. – 15. 3. 2018
 • Seminář pro rozhodčí vybrané k řízení utkání play off VARTA futsal ligy
 • Organizační záležitosti


Zahájení:
Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy SbKR s programem zasedání a semináře pro rozhodčí vybrané k řízení utkání play off VARTA futsal ligy.

 

Došlá pošta:

 • Žádost KF FAČR o delegaci rozhodčích na přátelské utkání v rámci soustředění ČR U21 (20. - 22. 4. 2018, Kadaň) – viz Organizační záležitosti;
 • Vetace rozhodčích klubem 1. FUTSAL ligy – viz Organizační záležitosti;
 • Návrh na spolupráci v oblasti výměny rozhodčích ze strany slovenského Svazu futsalu – viz Organizační záležitosti;
 • Delegace rozhodčího Ondřeje Černého k řízení zápasů Final four UEFA FUTSAL CUPu 2017/2018 ve Španělsku ve dnech 20. - 22. 4. 2018 – vzato na vědomí.
 • Došlé omluvy a rozhodčích byly řešeny standardní cestou.

 

Vyhodnocení odehraných utkání v období 7. – 15. 3. 2018

SbKR na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS konstatovala, že se rozhodčí v období 7. – 15. 3. 2018 nedopustili závažnějších chyb a s jejich výkony ve vyhodnoceném období vyjádřila spokojenost.

 

Seminář pro rozhodčí vybrané k řízení utkání play off Varta futsal ligy

V rámci semináře rozhodčí interaktivní formou vyhodnocovali herní situace za účelem sjednocení jejich posuzování v zápasech play off a dále absolvovali teoretickou přípravu pro řízení utkání play off.

Semináře se zúčastnili rozhodčí: Martin Cílek, Radim Čep, Ondřej Černý, Michal Čurda, Miroslav Chládek, Michal Gasnárek, Leoš Gryc, Karel Henych, Libor Kaštánek, Marek Klečacký, Jan Kliner, Jaroslav Kolář, Milan Košťál, Jiří Lasc, Stanislav Laštovička, Jakub Matyš, Vladimír Melničuk, Michal Milner, Zdeněk Nagy, Filip Nešněra, Jan Novotný, Daniel Plzák, Lubomír Řeháček, Tomáš Slanina, Martin Štipčák, Jiří Šmíd, Tomáš Vaněk a Dan Vodrážka.

Omluvená neúčast: Jan Kresta, Zdeněk Petr ml.

V rámci semináře byli rozhodčí seznámeni s kolekcí povinné výbavy pro rozhodčí, kterou pro následují ročník vybrala SbKR.

 

Kontrola ZoU odehraných utkání

SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 7. – 15. 3. 2018 a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.

 

Organizační záležitosti:                    

 1. SbKR pověřila pana Ježka, aby do 10. 4. 2018 předložil členům SbKR návrh na nominaci rozhodčích na přátelské utkání v rámci soustředění ČR U21 (20. - 22. 4. 2018, Kadaň).
 2. SbKR dne 9. 3. 2018, v souladu s RMS pro soutěžní ročník 2017/2018, obdržela prostřednictvím sekretariátu KF FAČR vetaci rozhodčího od 1 klubu 1. VARTA futsalové ligy. Vetace je platná pro zápasy play off  2017/2018.
 3. Pan Honěk seznámil členy SbKR s informací, že na pracovní úrovni obdržel ze strany slovenského Svazu futsalu návrh na spolupráci v oblasti výměny rozhodčích. SbKR návrh prodiskutovala a pověřila p. Hoňka, aby ho postoupil KF FAČR na jejím nejbližším zasedání.
 4. SbKR stanovila termín konání semináře pro rozhodčí 1. a 2. ligy pro soutěžní ročník 2018/2019 na 24. – 25. 8. 2018 a žádá rozhodčí, aby tomuto termínu v maximální možné míře přizpůsobili plánování svých dovolených i pracovních povinností.
 5. SbKR žádá rozhodčí, aby kontrolovali své emailové schránky, a to i nevyžádanou (hromadnou) poštu a spam. Emaily z rozhodcifutsal@volny.cz mohou být automaticky zařazeny do těchto složek.

 

Termín příštího zasedání SbKR je plánován na 28. 3. 2018 v Praze.

nic

nic

WebToDate