/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178764

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178764

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178764

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178764

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178764

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178764

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=928

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
8.4.2018

Zápis č. 91718 z jednání SubKD dne 28.03.2018 Praha

Přítomni průběžně:   J. Hanzlík, Ing. Z. Bydžovský, Ing. M. Chyba, L. Kudrna,

Omluven:   Ing. M.Vokulič   

Host:          Mgr. O.Mestek   

 

Program:

1.)           Zahájení a úvodní část jednání SubKD

2.)           Kontrola plnění z minulého jednání 

3.)           Vyhodnocení soutěží po linii delegátů

4.)           Došlá pošta

5.)           Různé 

Předseda SubKD zahájil v 14,30 hod zasedání SubKD a nechal schválit program zasedání. V úvodní části zasedání projednali přítomní členové SubKD body řádného zasedání SubKD. V 16,15 hod se pak pánové Hanzlík a Bydžovský zúčastnili zasedání SbKR a hlavním bodem této části byla společná kontrola vybraných videi, sporných situací nebo jasných chyb RO uvedených ve ZDS nejvyšších soutěží futsalu.

 

 

Ad 1.) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:
Úkoly z minulého zasedání byly splněny.
Nadále trvá úkol na doplnění listiny delegátů pro nejvyšší soutěže na následující ročník.

 

Ad 2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů: 

VARTA  futsal liga 20. - 22.kolo

 

20.kolo:

O1A  2006  Interobal Plzeň – Svarog Teplice:  DS Houška -  Nadhodnocení obou RO zápasu, kdy se oba RO dopustili jasné chyby při rozehrání PK a uznali neregulérní branku Plzni. DS na chybné rozehrání PK – nedodržení vzdálenosti domácím střelcem branky v okamžiku rozehrání – nereagoval. Oběma RO udělil známku 8,4. Po zhlédnutí videa členy SbKR a SubKD  se přítomní na jasné chybě shodli. Oběma RO byla známka upravena na 7,9.

... do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

 

21.kolo:

O1A  2103  ERA-PACK Chrudim – AC Sparta Praha:  DS Stix -  Nadhodnocení HRO zápasu. Z pohledu ve SH zřejmě přehlédnutelný zákrok útočníka H před vyloučením D19 za oplácení však mohl DS vyhodnotit z dostupného televizního archivu ČT Sport, neboť zápas byl přenášen jako PP na ČT Sport. Z toho je patrno, že se HRO dopustil jasné chyby, když nevyloučil hostujícího útočníka. HRO byla krácena známka z 8,5 na 7,9. 

... do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

 

 

2.LZ ….16. – 20.kolo

 

16.kolo:

O2Z  1601  FK Kladno  – Rapid Ústí n.L.:  DS Hanzlík -  Podhodnocení výkonu 2RO. Při udělení ČK kapitánovi H nařídil 2RO za faul PK. DS ve ZDS tento PK označil za jasnou chybu 2RO s tím, že k faulu došlo před PÚ. Na základě videa však obě subkomise dospěli k závěru, že útočník byl faulován hostujícím kapitánem až v PÚ. DS udělil 2RO známku 7,9 a SbKR ji pak přehodnotila na 8,3.                        

...  do komplexního hodnocení se započítává – 0,5 b

 

O2Z  2005  HERD Hradiště – Zlej sen Liberec:  DS Drobný -  SubKD konstatuje v ZDS  velmi strohou 2. stranu, kde neuvedl DS podrobněji některé požadované údaje.

... do komplexního hodnocení se započítává – 0,2 b

 

 

2.LV ….17. – 18.kolo

 

18.kolo:

O2V  1803 Bazooka Uh. Hradiště – Tango Hodonín:  DS Linhart -  SubKD na svém zasedání projednala výši udělené známky DS v tomto utkání HRO – 8,7 bodu. Po zhlédnutí videa z uvedeného zápasu dospěla SubKD k závěru, že tato známka odpovídá výkonu HRO v průběhu celého náročného utkání. SbKR po zhlédnutí videa také potvrdila oprávněnost udělené známky.

                                                                      

 

Ad 3.) Došlá pošta: 

Došlé e-maily DS od posledního zasedání SubKD:

 

Email 08.03.2018 DS Pelikán Martin – omluva do konce sezony 2017/18

 

 

Ad 4.) Různé:           

 

4.1.)  Porušení povinností DS při výkonu funkce

 

SubKD projednala některé DS, kteří se dopustili porušení svých povinností při výkonu funkce DS v nejvyšších futsalových soutěžích na základě podnětu ligového sekretáře. Na základě uvedeného projednání nebudou DS: Kirilák Jiří, Pelikán Martin a Vokulič Miroslav již během právě probíhající soutěžní sezony 2017/18 v zápasech play-off VFL nasazeni.

... do komplexního hodnocení se každému započítává – 1,5 b

 

4.2.)  Příprava letního semináře DS

 

Na základě projednání přípravy letního zkušebního semináře pro DS z listiny nejvyšších futsalových soutěží pro sezonu 2018/19 potvrzuje SubKD po dohodě se SbKR, že tento letní seminář proběhne v pátek 24.srpna 2018 společně s letním seminářem RO ve SC Nymburk. SubKD informuje o termínu tohoto semináře v předstihu, aby si mohli frekventanti naplánovat účast v předstihu, neboť se jedná o konec prázdninového měsíce. Účast všech navržených DS bude povinná.

SubKD projedná podrobně podmínky tohoto letního semináře ve SC Nymburk tak, aby tento proběhl podle plánu a splnil požadavky kladené na frekventanty (zkušební testy, společné video ukázky a výklad změn pravidel společně s RO, pokyny SubKD k novému ročníku soutěží)    

 

4.3.)  Doplnění listiny DS pro sezonu 2018/19

 

Předseda informoval členy SubKD o postupu výběru nových kandidátů na funkci delegáta SF pro nejvyšší futsalové soutěže v ČR.  Dále pak předseda informoval o své účasti na jednání KF FAČR dne 22.3.2018, kde byla uvedená problematika projednána. Zároveň informoval členy SubKD o výhradách 1.místopředsedy Marka Blažka k činnosti SubKD, které mu na uvedeném jednání KF FAČR 1.místopředseda sdělil.   

 

4.4.)  Vyhodnocení videa

 

Členové SubKD pánové Bydžovský a Hanzlík se v rámci rozšířeného zasedání zúčastnili společného posouzení video ukázek z některých situací zápasů VFL a  2.lig. Projednání a stanoviska k jednotlivým video ukázkám zapracovala SubKD do tohoto zápisu.

 

4.5.)  Hodnocení obtížnosti výkonu RO

 

SubKD upozorňuje všechny DS, kteří budou v rámci play-off VFL ročníku 2017-2018 nasazeni na závěrečná semifinálová a finálová utkání, aby se důsledně řídili přílohou číslo 12) RMS pro letošní soutěžní ročník VFL. V rámci hodnocení rozhodčích ve futsalu FIFA je třeba postupovat dle výše citované přílohy a udělené známky RO za výkon v zápasech při vyšších známkách stručně charakterizovat a upřesnit v čem RO vynikal a za co přesně mu byla uvedená známka DS udělena.

 

4.6.)  Doporučení DS nasazeným na play-off

 

SubKD doporučuje všem nominovaným DS i TD, kteří budou v rámci play-off VFL ročníku 2017-2018 nasazeni na závěrečná semifinálová a finálová utkání, aby po vzájemné dohodě zvážili místa, ze kterých budou mít co nejobsáhlejší pohled na celkový průběh zápasu, poločasové přestávky a závěrečného pozdravu s odchodem hráčů a RO z HP sledovat. SubKD apeluje na všechny nominované delegáty, aby si s největší možnou pečlivostí zaznamenávali veškeré podstatné události jak na HP, tak v hledišti a pravdivě je následně uvedli ve své zprávě, a to v dostatečné šíři a popisu. Aby z maximální možnou pozorností sledovali výkon pořadatelské služby v součinnosti s PČR, MěP nebo BA, které jsou povinni pořadatelé pro zápasy play-off v minimální přítomnosti dvou uniformovaných členů zabezpečit.

 

4.7.)  Podklady pro výplaty RO a DS z VFL

 

Podklady pro výplatu pro RO a DS, kteří byly v průběhu 18. až 22. kola nasazeni ve VFL byly KF FAČR zpracovány a RO a DS je již obdrželi. Další podklady pro výplatu RO a DS budou zpracovány a zaslány na KF FAČR až po ukončení celého play-off. Zároveň SubKD připomíná všem TD na zápasech play-off VFL, že jsou nadále své ZDS povinni zasílat v kopii předsedovi SubKD na email j.hanzlik@centrum.cz.

 

 

 

Příští termín zasedání SubKD proběhne po ukončení obou semifinalových sérií zápasů play – off VFL jako společné se SbKR v Praze /FAČR/, když bude SubKD jednat nejprve samostatně a dále se členové zúčastní společné části zasedání se SbKR. Termín bude upřesněn po ukončení obou sérií  zápasů a možností členů obou subkomisí.

nic

nic

WebToDate