/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178767

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178767

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178767

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178767

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178767

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178767

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=928

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
10.4.2018

Zápis č. 151718 z jednání SbKR dne 28. 3. 2018 v Praze

Přítomni: J. Honěk, M. Ježek, J. Hora
Omluveni:
K. Linhart , L. Drobný, V. Vaněk

Program:

 • Zahájení
 • Došlá pošta
 • Vyhodnocení odehraných utkání v období 7. 3. – 15. 3. 2018
 • Seminář pro rozhodčí vybrané k řízení utkání play off VARTA futsal ligy
 • Organizační záležitosti


Zahájení:

Jednání komise zahájil p. Honěk, který na jednání přivítal členy SbKD pp. Bydžovského a Hanzlíka a seznámil členy SbKR s programem zasedání.

Došlá pošta:

 • Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčích na finále Superpoháru II. lig VŠB TU Ostrava - FT Zlej Sen Liberec (6. 4. 2018, 20,00 hod., SH VŠB Ostrava)
 • Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčích na utkání v rámci turnaje za účasti reprezentace ČR U21 a akademické reprezentace ČR v Hodoníně ve dnech 12. - 14. 5. 2018 – viz Organizační záležitosti;
 • Vetace rozhodčích klubem 1. FUTSAL ligy – viz Organizační záležitosti;
 • Došlé omluvy a rozhodčích byly řešeny standardní cestou.

 

Vyhodnocení odehraných utkání v období 16. – 27. 3. 2018

SbKR se za přítomnosti členů SbKD zabývala výkonem rozhodčích v níže uvedených utkáních:

SK Interobal Plzeň - Svarog FC Teplice - čtvrtfinále 1. VFL – 1. zápas

SbKR se na základě stížnosti klubu Svarog FC Teplice a vlastního podnětu zabývala výkonem rozhodčích pp. Vaňka a Vodrážky a konstatuje, že stížnost považuje za částečně oprávněnou.

1. V čase 44:20 hráč D22 bezohledně podrazil hráče H70 a následně byla hostujícímu družstva poskytnuta výhoda. Hra pokračovala a cca 4 sek. poté došlo k souboji při němž hráč D24 odehrál míč do autu a poté došlo ke kontaktu s H9. Rozhodčí přerušil hru hráči D22 udělil ŽK (před lavičkou D), načetl domácímu družstvu AF a navázal hru kopem z autu ve prospěch hostujícího družstva.

Při uváděném přestupku se nejednalo o zákrok D23, jak uvádí stížnost družstva Svarog FC Teplice. Přestupek proti pravidlům rozhodčí p. Vodrážka potrestal, když správně udělil ŽK hráči D22 za bezohledné podražení hráče H70 v nepřerušené hře. Následně se však dopustil chyby, když nenařídil PVK ve prospěch hostujícího družstva za podrážení hráče H9 hráčem  D24. Ten sice odehrál míč, ale následně nohou zasáhl a podrazil protihráče. Dle názoru SbKR nebylo nutné za uvedený přestupek udělit ŽK vzhledem k tomu, že hráč domácího družstva nejprve prokazatelně odehrál míč a hráč H9 se po podražení od protihráče snažil následky kontaktu s protihráčem zveličit.   

2. Branka dosažená domácím družstvem v čase 50:00 byla rozhodčími uznána v souladu s Pravidly futsalu FIFA. Z dostupného videozáznamu je patrné, že hráč D10 rozehrál rohový kop v čase 49:58,6 a následně s odstupem cca 1,2 sekundy hráč D22 zahrál míč směrem k brance hostujícího družstva prokazatelně dříve, než byl spuštěn zvukový signál. Rozhodčí v souladu s pravidly počkal na dokončení akce a vzhledem k tomu, že během této doby nedošlo k dalšímu porušení pravidel a míč směřoval přímo do branky, branku správně uznal.

Po prozkoumání dostupného videozáznamu SbKR konstatuje, že se oba rozhodčí v zápase dopustili několika chyb, z nich žádnou není možné podle směrnice Hodnocení rozhodčích ve futsale-FIFA považovat za jasnou chybu. V průběhu zápasu však nedokázali konzistentně posuzovat zákroky hráčů obou družstev, což vedlo k celkové nervozitě utkání. Vzhledem k tomu, že chyby, kterých se oba rozhodčí dopustili jsou zohledněny v Hodnocení rozhodčích, SbKR se ztotožnila s hodnocením rozhodčího p. Vaňka známkou 8,3 (dobrý) a p. Vodrážky 8,2 (dobrý) ze strany DS.

 

Utkání 1.FC Nejzbach Vysoké MýtoGL Litoměřice - čtvrtfinále 1. VFL – 2. zápas

SbKR se na základě Hodnocení rozhodčího ze strany DS zabývala výkonem rozhodčího p. Koláře a konstatuje, že se rozhodčí dopustil jasné chyby, když ve 28. minutě za stavu 1:1 nenařídil PVK ve prospěch domácího družstva za podražení hráče D6 hráčem H11 a z následného protiútoku hostující družstvo vstřelilo neregulérní branku na 1:2.

SbKR na základě výše uvedené skutečnosti respektuje hodnocení rozhodčího p. Koláře známkou 7,9 (uspokojivý) ze strany DS, pozastavuje jeho delegaci na zbývající zápasy čtvrtfinálových sérií a první zápasy semifinálových sérií 1. VFL a uděluje 0,5 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího.

 

Kontrola ZoU odehraných utkání

SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 16. – 27. 3. 2018 a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.

 

Organizační záležitosti:

 1. Pan Honěk informoval členy SbKR, o své účasti na KF FAČR dne 22. 3. 2018.
 2. SbKR schválila delegaci rozhodčích pp. Filipského a Havlíka k řízení finále Superpoháru II. lig VŠB TU Ostrava - FT Zlej Sen Liberec (6. 4. 2018, Ostrava) a dále pověřila pana Ježka, aby do 30. 4. 2018 předložil členům SbKR návrh na nominaci rozhodčích k řízení utkání v rámci turnaje v Hodoníně ve dnech 12. - 14. 5. 2018.
 3. SbKR dne 25. 3. 2018 obdržela prostřednictvím sekretariátu KF FAČR vetaci rozhodčího od klubu 1. VARTA futsalové ligy. Vzhledem ke skutečnosti, že vetace není v souladu s RMS pro soutěžní ročník 2017/2018 považuje ji SbKR za bezpředmětnou.
 4. SbKR žádá rozhodčí, aby kontrolovali své emailové schránky, a to i nevyžádanou (hromadnou) poštu a spam. Emaily z rozhodcifutsal@volny.cz mohou být automaticky zařazeny do těchto složek.

 

Termín příštího zasedání SbKR je plánován na 18. 4. 2018 v Praze

nic

nic

WebToDate