/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178782

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178782

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178782

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178782

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178782

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178782

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=928

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
3.5.2018

Zápis č. 161718 z jednání SbKR dne 18. 4. 2018 v Praze

Přítomni: J. Honěk, M. Ježek, J. Hora, L. Drobný, V. Vaněk
Omluveni:
K. Linhart

Program:

  • Zahájení
  • Došlá pošta
  • Vyhodnocení odehraných utkání v období 28. 3. – 17. 4. 2018
  • Organizační záležitosti

Zahájení:

Jednání komise zahájil p. Honěk, který na jednání přivítal člena SbKD p. Bydžovského a seznámil členy SbKR s programem zasedání.

Došlá pošta:

  • Odvolání vetace rozhodčího klubem 1. FUTSAL ligy – vzato na vědomí;
  • Došlé omluvy a rozhodčích byly řešeny standardní cestou.

Vyhodnocení odehraných utkání v období 28. 3. - 17. 4. 2018

SbKR se za přítomnosti člena SbKD zabývala výkonem rozhodčích v níže uvedených utkáních:

SK Interobal Plzeň - AC Sparta Praha - semifinále 1. VFL – 3. zápas

SbKR se na základě Hodnocení rozhodčího ze strany DS zabývala výkonem rozhodčích pp. Kresty a Novotného a konstatuje, že se oba rozhodčí v zápase dopustili několika chyb, které byly zohledněny v hodnocení rozhodčích ze strany DS.

Rozhodčí p. Novotný se zároveň dopustil jasné chyby, když v 17. min. nevyloučil hráče H11 za surovou hru – udeření hráče D10 rukou do oblasti hlavy a krku. 

SbKR na základě výše uvedené skutečnosti respektuje hodnocení rozhodčích pp. Kresty známkou 8,4 (dobrý) a Novotného 7,9 (uspokojivý) ze strany DS. Dále SbKR pozastavuje delegaci rozhodčímu p. Novotnému na první zápas finálové série 1. VFL a uděluje 0,5 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího.

AC Sparta Praha – SK Interobal Plzeň - semifinále 1. VFL – 4. zápas

SbKR se na základě Hodnocení rozhodčího vlastního podnětu zabývala výkonem rozhodčích pp. Petra a Klinera a konstatuje, že se oba rozhodčí v zápase dopustili několika chyb, z nichž však žádná neměla podle směrnice Hodnocení rozhodčích ve futsale-FIFA charakter jasné chyby.

Vzhledem k tomu, že chyby, kterých se oba rozhodčí dopustili byly zohledněny DS v Hodnocení rozhodčích, SbKR se ztotožnila s hodnocením rozhodčího p. Petra známkou 8,3 (dobrý) a p. Klinera 8,2 (dobrý).

GL Litoměřice - FK ERA-PACK Chrudim - semifinále 1. VFL – 2. zápas

SbKR se na základě uvedení problematických situací v Hodnocení rozhodčího ze strany DS zabývala výkonem rozhodčího p. Kaštánka a konstatuje, že ve 35. minutě správně nechal pokračovat ve hře po souboji mezi hráčem D13 a H18. Zároveň se však dopustil jasné chyby, když ve 40. minutě za stavu 2:3 nenařídil 2. PK ve prospěch domácího družstva za nedbalé podražení hráče H17 hráčem D9 a z následného protiútoku hostující družstvo vstřelilo neregulérní branku na 2:4.

SbKR se na základě výše uvedených skutečností neztotožnila s hodnocením rozhodčího p. Kaštánka známkou 8,4 (dobrý) ze strany DS a reviduje ji na známku 7,9 (uspokojivý). Dále pozastavuje delegaci rozhodčímu p. Kaštánkovi na první zápas finálové série 1. VFL a uděluje 0,5 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího.

FK ERA-PACK Chrudim - GL Litoměřice  - semifinále 1. VFL – 3. zápas

SbKR se na základě vlastního podnětu zabývala výkonem rozhodčího p. Nešněry a konstatuje, že se rozhodčí v zápase dopustil 2 jasných chyb, když:

  • ve 24. minutě chybně nenařídil PK ve prospěch hostujícího družstva za hru D19 rukou ve vlastním PÚ,
  • ve 38. minutě nenařídil PVK ve prospěch hostujícího družstva za nedbalé podražení H2 hráčem D6 a bezprostředně na to, nařídil 2. PK ve prospěch domácího družstva.

SbKR se na základě výše uvedených skutečností neztotožnila s hodnocením rozhodčího
p. Nešněry známkou 8,3 (dobrý) ze strany DS a reviduje ji na známku 7,5 (neuspokojivý). Dále pozastavuje jeho delegaci na první a druhý zápas finálové série 1. VFL a uděluje 1,0 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího.

 

Kontrola ZoU odehraných utkání

SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 28. 3. – 17. 4. 2018
a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.

 

Organizační záležitosti:                    

1)        SbKR žádá rozhodčí, aby kontrolovali své emailové schránky, a to i nevyžádanou (hromadnou) poštu a spam. Emaily z rozhodcifutsal@volny.cz mohou být automaticky zařazeny do těchto složek.

 

Termín příštího zasedání SbKR je plánován na 2. 5. 2018, místo bude určeno dodatečně.

nic

nic

WebToDate