/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178794

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178794

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178794

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178794

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178794

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178794

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=928

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
25.5.2018

Zápis č. 101718 z jednání SubKD dne 2. 5. 2018, Praha FAČR

Přítomni průběžně:   J. Hanzlík, Ing. Z. Bydžovský, Ing. M. Chyba, L. Kudrna, Ing. M.Vokulič   

Host:                          Mgr. O.Mestek   

Program:

  1. Zahájení a úvodní část jednání SubKD
  2. Kontrola plnění z minulého jednání 
  3. Vyhodnocení soutěží po linii delegátů
  4. Došlá pošta
  5. Různé 

Předseda SubKD zahájil v 15,00 hod zasedání SubKD a nechal schválit program zasedání. V úvodní části zasedání projednali přítomní členové SubKD body řádného zasedání SubKD. V 16,15 hod se pak všichni členové SubKD zúčastnili zasedání  SbKR a hlavním bodem této části zasedání byla společná kontrola vybraných videi, sporných situací nebo jasných chyb RO uvedených ve ZDS nejvyšších soutěží futsalu.

 

 

Ad 1.) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:

Úkoly z minulého zasedání byly splněny.

Nadále trvá úkol na vyhledání vhodných adeptů a doplnění listiny delegátů pro nejvyšší soutěže na následující ročník.

 

Ad 2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů: 

VARTA  futsal liga play-off

 

Čtvrtfinále:

PO1  0106  Interobal Plzeň – Svarog Teplice:  TD Drobný -  SubKD projednala celkový rozsah ZTD ze zápasu ve kterém došlo po zápase k napadení hráče hostů ze strany diváků a nevhodnému chování hráčů obou mužstev. Po vysvětlení DS tohoto zápasu p. Hanzlíka, že veškeré popisy chování obou mužstev, diváků a zásah pořadatelů popsal DS ve své ZDS jako vyjádření k námitkám obou kapitánů do ZOU, SubKD přijala dohodu obou delegátů tohoto zápasu, že podrobný popis všech událostí popsal DS ve své zprávě a TD tyto informace již duplicitně neuváděl.

 

Semifinále

PO1  0202  Gardenline Litoměřice – ERA-PACK Chrudim:  DS Bydžovský -  SubKD projednala DS uvedenou problematickou herní situaci ve 35.min zápasu. DS tuto spornou herní situaci popsal ve své ZDS s vyjádřením, že se dle jeho názoru jednalo o dovolený zákrok. SbKR na základě zhlednutí videa tak také rozhodla. Zároveň však SbKR po zhlednutí videa ze 40.min zápasu rozhodla o tom, že se HRO dopustil jasné chyby za nenařízení 2.PK ve prospěch domácího mužstva za stavu 2:3. Na základě této chyby byla upravena známka  HRO z 8,4 (dobrý) na 7,9 (uspokojivý). SubKD zde po projednání shledala nadhodnocení výkonu RO ze strany DS.

                                                                  do komplexního hodnocení se DS započítává - 0,5 b

 

 

PO1  0203  ERA-PACK Chrudim – Gardenline Litoměřice:  DS Svědiroh -  Nadhodnocení 2RO zápasu. Z pohledu SbKR po zhlédnutí videa byly u 2RO zjištěny dvě jasné chyby. Těchto chyb se dopustil 2RO ve 24.min nenařízením PK ve prospěch hostů za hru domácího hráče rukou ve vlastním PÚ a následně pak ve 38.min za neodpískané podražení hostujícího hráče a následně pak nařídil 2.PK pro domácí. 2RO byla na základě těchto dvou jasných chyb krácena známka z 8,3 (dobrý) na 7,5 (neuspokojivý). 

... do komplexního hodnocení se DS započítává - 1,0 b

 

                                                             

 

Ad 3.) Došlá pošta: 

Došlé e-maily DS od posledního zasedání SubKD:

 

Email 29.03.2018 DS POPPR Zbyněk – omluva na 7.4.2018

Email 09.04.2018 DS ŠVAGR Roman – omluva na 22.4.2018

 

 

 

Ad 4.) Různé:           

 

4.1.)  Projednání zápisu KF FAČR

SubKD projednala v zápise KF FAČR ze dne 22.3.2018 v čl.7) uvedené vyjádření  výrazné nespokojenosti pana Blažka – 1. místopředsedy KF FAČR  s činností SubKD. Přítomný předseda SubKD  přímo na tomto zasedání reagoval na uvedené skutečnosti, ale do zápisu ze zasedání KF FAČR byla zapsána pouze vyslovená nespokojenost s činností SubKD. Do zápisu nebylo uvedeno vyjádření předsedy  SubKD k bodům uvedeným ve výtce k činnosti SubKD. Předseda pak členům SubKD zopakoval svoji reakci na výhrady 1. místopředsedy KF FAČR vůči činnosti subkomise delegátů. Zároveň informoval o své účasti na KF FAČR dne 23.5.2018 kde  bude znovu otázku nespokojenosti 1. místopředsedy s činností SubKD řešit.

 

4.2.)  Příprava letního semináře DS

Na základě projednání přípravy letního zkušebního semináře pro DS z listiny nejvyšších futsalových soutěží pro sezonu 2018/19 potvrzuje SubKD po dohodě se SbKR, že tento letní seminář proběhne v pátek 24.srpna 2018 společně s letním seminářem RO ve SC Nymburk. SubKD informuje o termínu tohoto semináře v předstihu, aby si mohli frekventanti naplánovat účast v předstihu, neboť se jedná o konec prázdninového měsíce. Účast všech navržených DS bude povinná.

SubKD projedná podrobně podmínky tohoto letního semináře ve SC Nymburk tak, aby tento proběhl podle plánu a splnil požadavky kladené na frekventanty (zkušební testy, společné video ukázky a výklad změn pravidel společně s RO, pokyny SubKD k novému ročníku soutěží)    

 

4.3.)  Doplnění listiny DS pro sezonu 2018/19

Předseda informoval členy SubKD o postupu výběru nových kandidátů na funkci delegáta SF pro nejvyšší futsalové soutěže v ČR.  Tuto otázku bude předseda SubKD řešit při své účasti na jednání KF FAČR dne 23.5.2018, kde bude problematika doplnění a další činnosti DS v nejvyšších futsalových soutěžích projednána.   

 

4.4.)  Podklady pro výplaty RO a DS z VFL

Podklady pro výplatu pro RO a DS, kteří byly v průběhu všech zápasů play-off nasazeni ve VFL byly zaslány na KF FAČR, tou byly zpracovány a RO a DS veškeré odměny za účast na zápasech play-off  obdrží v první polovině května.

 

4.5.)  Poděkování DS za uplynulou sezonu

V závěru jednání SubKD bylo odsouhlaseno všemi členy poděkování všem DS a TD, kteří v sezoně 2017-2018 do nejvyšších futsalových soutěží jako zasáhli. Zároveň přeje SubKD všem  příjemné prožití letních měsíců a na začátku nové sezony se těší se všemi na další setkání.

 

 

Příští termín zasedání SubKD proběhne na základě výsledků jednání KF FAČR a na základě termínů nutných pro přípravu letního zkušebního semináře DS. Členové SubKD budou všas o termínu a místu zasedání SubKD informováni.

nic

nic

WebToDate