Futsal

reklama

Futsal - Rozhodnutí STK

Od ročníku 2018/2019 se webová stránka přesouvá na nový server WWW.FUTSAL.CZ, konkrétně na adresu https://futsal.fotbal.cz/subjekty/subjekt/517

 


 

 

Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek. Při platbě pokuty, u níž je uveden pokyn k úhradě platbou na účet SF ČR, je třeba poukázat včas danou částku na č.účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit na sekretariát KF osobně nebo mailem na adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.

Rozhodnutí STK 2017/18

5. 3. 2018
 • STK SF na svém zasedání rozhodla o technických kontumacích níže uvedených zápasů klubu AC Sparta Praha v soutěžním ročníku 2017/2018 z důvodu porušení Soutěžního řádu, článek 51 a RMS, článek 20 o startu cizích státních příslušníků v soutěžním utkání futsalu FIFA. Jedná se o tyto utkání:
  • O1A0102 AC Sparta Praha - Interobal Plzeň, utkání kontumováno s výsledkem 0:5 ve prospěch klubu Interobal Plzeň,
  • O1A0206 Démoni Česká Lípa - AC Sparta Praha, utkání kontumováno s výsledkem 5:0 ve prospěch klubu Démoni Česká Lípa,
  • O1A0301 AC Sparta Praha - SK Slavia Praha, utkání kontumováno s výsledkem 0:5 ve prospěch klubu SK Slavia Praha.
  STK SF předala rozhodnutí DK SF.
15. 2. 2018
 • STK SF FAČR rozhodla o kontumaci utkání 17. kola 2. ligy západ (číslo utkání O2Z 1704) FK BOCA Chotěboř - HERD Hradiště s výsledkem 5:0 ve prospěch klubu FK BOCA Chotěboř z důvodu nedostavení se týmu HERD Hradiště k utkání.
2. 2. 2018
 • STK SF FAČR ve zcela výjimečné situaci (chřipková epidemie ve Zlínském kraji vyhlášená krajským hygienikem) rozhodla o povolení odložení utkání 14. kola 2. ligy západ Amor Vyškov - VŠSK Zlín ze dne 3. 2. 2018. Oba kluby se domluví na náhradním termínu a nahlásí ho sekretariátu KF do 9. 2. 2018, termín musí odpovídat platnému RMS o odložených zápasech a jejich dohrání.
02. 11. 2017
 • STK SF FAČR rozhodla o kontumaci utkání 5. kola 2. ligy západ (číslo utkání O2Z 0503) GMM Jablonec - HERD Hradiště s výsledkem 0:5 ve prospěch klubu HERD Hradiště z důvodu neoprávněného startu hráče GMM Jablonec, neuhrazený členský příspěvek SF ČR.
6.9.2017
 • STK zahájila projednávání případu nedokončeného utkání 1.kola 1.FUTSAL ligy AC Sparta Praha – SK Interobal Plzeň ze dne 5.9.2017, které bylo z mimořádných důvodů ve 38.minutě ukončeno. Rozhodnutí STK dle závěrů ze zasedání STK a KF FAČR 7.9.2017 bude bezodkladně oznámeno.

Rozhodnutí STK 2016/17

11.1.2017
 • STK SF FAČR rozhodla o kontumaci utkání 13.kola 2. ligy západ FK Kladno - Wizards DDM Praha s výsledkem 0:5 ve prospěch klubu Wizards DDM Praha z důvodu neoprávněného startu hráče FK Kladno.
22.11.2016
 • STK SF FAČR rozhodla na základě oznámení o odstoupení klubu futsalu FK Volfířov ze 2.ligy futsalu a ze všech soutěží pořádaných FAČR, které bylo na sekretariát KF doručeno 10.10.2016, o propadnutí kauce klubu (kauce klubu 2.ligy futsalu je stanovena ve výši 14.000 Kč). Dle RMS, čl. 17 odst. B2 platí, že klub, který odstoupí z CHANCE futsal ligy po dni 10. 5. 2016, ale ještě před zahájením soutěžního ročníku, bude přeřazen do nejnižší soutěže příslušného okresu, přičemž jeho kauce propadá a klub může ještě být disciplinárně potrestán.
Rozhodnutí STK a DK 2015/16

16. 05. 2016
 • DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení s klubem SK Slavia Praha za nedostatečnou pořadatelskou službu a nevhodné chování diváků ve 4.utkání semifinálové série Slavia Praha - Benago Zruč n.S.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu Rádio Krokodýl Brno za nesplnění povinnosti mužstva za nastoupení k utkání CHFL bez platné soupisky mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto za nesplnění povinnosti pořadatele utkání, za nefunkční ozvučení haly (technická závada před utkáním) v zápase 22. kola CHFL 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – AC Sparta Praha. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu Rádio Krokodýl Brno za nesplnění povinnosti pořadatele utkání, za nepřítomnost bezpečnostní složky (PČR/MP/BA) v zápase čtvrtfinále play-off CHFL Rádio Krokodýl Brno - FC Benago Zruč nad Sázavou. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 500.- klubu AC Sparta Praha za porušení povinnosti mužstva dle článku 7, bodu 4 RMS Futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2015-2016 v zápase čtvrtfinále play-off CHFL 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto - AC Sparta Praha (PO10118). Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 5 000.- klubům FC Baník Ostrava a SK Amor Vyškov za nepřítomnost nahlášeného trenéra při mistrovských utkáních 2. ligy východ. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky na e-mail michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz do 10.6.2016.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto za nesplnění povinnosti pořadatele utkání, za vhození plastového kelímku s tekutinou na hrací plochu v 5. zápase čtvrtfinále CHFL 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – AC Sparta Praha. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu FC BETIS Kadaň za nesplnění povinnosti pořadatele utkání, za vhození plastové lahve s tekutinou na hrací plochu v utkání 21.kola 2. ligy západ FC BETIS Kadaň - Sk Olympik Mělník. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu FK BOCA Chotěboř za nesplnění povinnosti mužstva, za nahrávání videozáznamů zápasů 2. ligy západ na jiný než oficiální server KF FAČR. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000.- klubům FC Arsenal Benešov a FC Betis Kadaň za nesplnění povinnosti mužstva, za nenahrávání videozáznamů zápasů 2. ligy západ na oficiální server KF FAČR. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky na e-mail michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz do 10.6.2016.
31. 03. 2016
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu Ludis Team Třebenice za nesplnění povinnosti mužstva za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu v zápase 22. kola 2. ligy západ FK GMM Jablonec - Ludis Team Třebenice. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu FC Benago Zruč nad Sázavou za nesplnění povinnosti mužstva za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu v zápase 13. kola CHFL FC Benago Zruč nad Sázavou – FK ERA-PACK Chrudim. Částka bude stržena z kauce.
23.3.2016
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení zahájené dne 28. 1. 2016 s kluby Helas Brno a FC Benago Zruč nad Sázavou v utkání 16. kola CHFL Helas - FC Benago Zruč nad Sázavou. Za porušení povinnosti mužstva dle článku 7, bodu 4 RMS Futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2016-2016 trestá klub Helas Brno a klub FC Benago Zruč nad Sázavou pokutou ve výši 1 500.- Kč. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení zahájené dne 10. 2. 2016 s kluby Nasan Brno a SKP Třinec v utkání 16. kola 2. ligy východ Nasan Brno - SKP Třinec. Za porušení povinnosti mužstva dle článku 7, bodu 4 RMS Futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2016-2016 trestá klub Nasan Brno a klub SKP Třinec pokutou ve výši 750.- Kč. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 10 000.- klubu UTB Zlín za kontumace utkání z důvodu nastoupení hráčů bez zaplacených členských příspěvků. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky na e-mail michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz do 10.4.2016.
 • DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení s klubem FC Betis Kadaň za nesportovní chování diváků a vhozenou láhev na hrací plochu, dále pak s vyloučeným hráčem Alešem Vernerem a vykázaným asistentem trenéra Jiřím Novákem. Oba jmenovaní mají zastavenou závodní činnost do vyřešení případu. Vše se událo v utkání 21. kola 2. ligy západ FC Betis Kadaň - SK Olympik Mělník.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu FC Baník Ostrava za nesplnění povinnosti mužstva za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu v zápase 21. kola 2. ligy východ SK Amor Vyškov - FC Baník Ostrava. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení s kluby FC Betis Kadaň, Arsenal Benešov a BOCA Chotěboř z důvodu nedodání videozáznamů ze svých domácích utkání v sezóně 2015-2016 na oficiální FTP server SF FAČR.
22.3.2016
 • STK rozhodla o kontumaci pěti utkání týmu UTB Zlín v neprospěch tohoto týmu z důvodu nastoupení hráčů bez zaplacených členských příspěvků. Jedná se o utkání 13. kola, 8.1.2016, UTB Zlín - SK Bílovice n.Sv. 6:3 (3:1), 14. kola, 16.1.2016, Amor Vyškov - UTB Zlín 13:2 (4:2), 15. kola, 22.1.2016, UTB Zlín - Nasan Brno 4:1 (2:0), 16. kola, 29.1.2016, VŠB TU Ostrava - UTB Zlín 6:6 (3:1), 17. kola, 7.2.2016, UTB Zlín - FK Volfířov 9:7 (4:4)
16.3.2016
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu FK Volfířov za nesplnění povinnosti pořadatele, z důvodu nepřítomnosti hlasatele v zápase 20. kola 2. ligy východ FK Volfířov - Žabinští Vlci Brno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 500.- klubu MADOS Hradec Králové za nesplnění povinnosti mužstva za pozdní zahájení utkání z důvodu prodlouženého tréninku basketbalového mužstva před utkáním 21. kola CHFL MADOS Hradec Králové - FC Benago Zruč nad Sázavou. Částka bude stržena z kauce.
3.3.2016
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300 .- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedostatečnou funkci hlasatele při nesportovním chování diváků v zápase 19. kola CHFL SK Slavia Praha – SK Interobal Plzeň. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500 .- klubu Rádio Krokodýl Brno za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení k zápasu bez soupisky mužstva v utkání 19. kola CHFL ERA-PACK Chrudim - Rádio Krokodýl Brno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600 .- klubu FC Arsenal Benešov za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu v zápase 19. kola 2. ligy východ HERD Hradiště - FC Arsenal Benešov. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR předává SbKR rozhodčí Jana Molíka a Ladislava Seboka za pozdní příjezd a následné pozdní zahájení utkání 19. kola 2. ligy východ KFV ROUB Vítkovice - Nasan Brno.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Pavlu Vítkovi (TJ Dalmach Turnov) za vyloučení v zápase 19. kola 2. ligy západ TJ Dalmach Turnov – Olympik Mělník.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 4 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Petru Pekařovi (TJ Dalmach Turnov) za vyloučení v zápase 19. kola 2. ligy západ TJ Dalmach Turnov – Olympik Mělník.
 • DK SF FAČR trestá zákazem vstupu na 2 soutěžní utkání nepodmíněně do prostoru hřiště v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních trenéra mužstva Aleše Krejčíka (TJ Dalmach Turnov) za vykázaní ze střídačky v zápase 19. kola 2. ligy západ TJ Dalmach Turnov – Olympik Mělník.
10.2.2016
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu SK Bílovice n. Sv. za nesplnění povinnosti pořadatele, z důvodu nepřítomnosti hlasatele v zápase 16. kola 2. ligy východ SK Bílovice n. Sv. - Žabinští Vlci Brno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení s kluby Nasan Brno a SKP ČR Třinec za nastoupení k zápasu 16. kola 2. ligy východ Nasan Brno - SKP ČR Třinec s jednou sadou dresů.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu SK Bílovice n. Sv. za nesplnění povinnosti mužstva za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu v zápase 17. kola 2. ligy východ ROUB Vítkovice - SK Bílovice n. Sv.. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zastavuje nepodmíněně závodní činnost do 11. 4. 2016 hráči Václavu Zdichovi (FC Démoni Česká Lípa). DK SF FAČR převzala rozhodnutí DK OKF Česká Lípa.
4.2.2016
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu SK Interobal Plzeň za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení hráče bez povinné jmenovky na dresu v zápase 17. kola CHFL ERA-PACK Chrudim - SK Interobal Plzeň (druhý případ). Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu MADOS Hradec Králové za nesplnění povinnosti pořadatele, za neposkytnutí pitného režimu rozhodčím a delegátovi v zápase 17. kola CHFL MADOS Hradec Králové - HELAS Brno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000.- klubu MADOS Hradec Králové za kontumaci z důvodu předčasného ukončení utkání pro nedostatečný počet hráčů v zápase 6. kola Juniorské ligy U-19 východ ERA-PACK Chrudim - MADOS Hradec Králové. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky na prusa@fotbal.cz a michal.chyba@fotbal.cz do 24. 02. 2016.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000.- klubu SK Olympik Mělník za kontumace z důvodu nedodržení povoleného počtu hráčů kategorie U-17 v utkáních turnaje U-19 v zápasech 6. kola Juniorské ligy U-19 západ Baník Chomutov - SK Olympik Mělník a FC Benago Zruč nad Sázavou - SK Olympik Mělník. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky na prusa@fotbal.cz a michal.chyba@fotbal.cz do 24. 02. 2016.
3.2.2016
 • STK rozhodla o kontumaci utkání 6.kola Juniorské ligy U-19 západ Baník Chomutov - Olympik Mělník a utkání Benago Zruč nad Sázavou -Olympik Mělník ze dne 31.1.2016, oba s výsledkem 5:0 v neprospěch klubu SK Olympik Mělník z důvodu nedodržení povoleného počtu hráčů kategorie U-17 v utkáních turnaje U-19.
 • STK rozhodla o kontumaci utkání 6.kola Juniorské ligy U-19 východ FK ERA-PACK Chrudim - MADOS MT Hradec Králové ze dne 30.1.2016 s výsledkem 5:0 v neprospěch klubu MADOS MT Hradec Králové z důvodu předčasného ukončení utkání pro nedostatečný počet hráčů týmu U-19 klubu MADOS MT Hradec Králové
28.1.2016
 • DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení s klubem MADOS MT Hradec Králové z důvodu údajného nepovolení vstupu fanoušků SK Slavia Praha pořadatelskou službou na utkání 15. kola CHFL MADOS MT Hradec Králové - SK Slavia Praha. DK SF FAČR si vyžádá podrobný popis postupu pořadatelů a jejich jednání u vchodu do haly od obou klubů, dále si DK SF FAČR vyžádá vyjádření Policie ČR, která údajně zasahovala a řešila potyčky ve městě s údajnými fanoušky SK Slavia Praha. Dále bude DK SF FAČR řešit podmínky klubu MADOS Hradec Králové pro vstup hostujících fanoušků na jejich utkání.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu SK Interobal Plzeň za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení hráče bez povinné jmenovky na dresu v zápase 16. kola CHFL SK Interobal Plzeň - Démoni Česká Lípa. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu UTB Zlín za nesplnění povinnosti pořadatele, za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příchodu zdravotníka v zápase 15. kola 2. ligy východ UTB Zlín - Nasan Brno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu FK Kladno za nesplnění povinnosti pořadatele, za nerespektování marketinkové smlouvy o rozmístění reklamních bannerů v zápase 16. kola CHFL FK Kladno - 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu Rádio Krokodýl Brno za nerespektování Soutěžního řádu, čl. 15. odst. 5 v zápase 16. kola CHFL Rádio Krokodýl Brno - MADOS MT Hradec Králové. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR projednala žádost hráče Davida Šimona (Helas Brno) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 1 zápasu z celkových 5 zápasů, který mu byl uložen dne 18. 12. 2015. DK SF FAČR po přešetření argumentů vyloučení z utkání rozhodla této žádosti vyhovět a snížit nepodmíněný trest o 1 zápas s podmínečným odkladem do 28. 2. 2016.
 • DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení s kluby FC Benago Zruč nad Sázavou a Helas Brno za nastoupení k zápasu 16. kola CHFL Helas Brno - FC Benago Zruč nad Sázavou s jednou sadou dresů.
20.1.2016
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu FC Démoni Česká Lípa za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení hráče bez povinné jmenovky na dresu v zápase 15. kola CHFL FC Démoni Česká Lípa - FK Kladno. Částka bude stržena z kauce.
18.12.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000.- klubu FC Benago Zruč nad Sázavou za kontumace z důvodu neoprávněného startu hráče Patrika Kovaříka (FC Benago Zruč nad Sázavou, U-17 Z) v mistrovském zápase 2. kola Juniorské ligy U-17 západ FC Benago Zruč nad Sázavou - SK Slavia Praha a FC Benago Zruč nad Sázavou - AC Sparta Praha. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky prusa@fotbal.cz a michal.chyba@fotbal.cz do 14. 1. 2016.
 • DK SF FAČR uděluje trest zastavení činnosti v jakékoliv funkci v realizačním týmu juniorských soutěží U-17 Z na 4 soutěžní utkání nepodmíněně vedoucímu mužstva Lukáši Václavíkovi (FC Benago Zruč nad Sázavou, U-17 Z) za umožnění neoprávněného startu hráče Patrika Kovaříka (FC Benago Zruč nad Sázavou, U-17 Z) v mistrovském zápase 2. kola Juniorské ligy U-17 západ FC Benago Zruč nad Sázavou - SK Slavia Praha a FC Benago Zruč nad Sázavou - AC Sparta Praha.
 • DK SF FAČR uděluje trest zákaz výkonu funkce kapitána na 2 měsíce nepodmíněně kapitánu mužstva Patriku Kovaříkovi (FC Benago Zruč nad Sázavou) za umožnění neoprávněného startu v mistrovském zápase 2. kola Juniorské ligy U-17 západ FC Benago Zruč nad Sázavou - SK Slavia Praha a FC Benago Zruč nad Sázavou - AC Sparta Praha.
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení s hráčem Davidem Šimonem (Helas Brno) zahájené dne 9. 12. 2015 a zastavuje závodní činnost nepodmíněně na 5 soutěžních utkání za vyloučení a následné HNCH po udělení ČK v zápase 12. kola CHFL SK Interobal Plzeň – Helas Brno. DK SF FAČR předává delegáta a rozhodčí tohoto utkání SubKD a SbKR k dořešení jejich neúplného popisu provinění po udělení ČK ve zprávě delegáta respektive v zápise o utkání.
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení s hráčem Martinem Hanušem (Helas Brno) zahájené dne 9. 12. 2015 a zastavuje závodní činnost nepodmíněně na 4 soutěžní utkání za vyloučení v zápase 12. kola CHFL SK Interobal Plzeň – Hellas Brno.
15.12.2015
 • STK rozhodla o kontumaci utkání 2. kola Juniorské ligy U-17 západ Benago Zruč nad Sázavou – AS Sparta Praha a utkání Benago Zruč nad Sázavou – SK Slavia Praha ze dne 6.12.2015, oba s výsledkem 5:0 v neprospěch klubu Benago Zruč nad Sázavou z důvodu neoprávněného startu hráče Patrika Kovaříka za tým Benago Zruč n.S. U-17.
9.12.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300 .- klubu SK Interobal Plzeň za nesplnění povinnosti pořadatele, za nefunkční ozvučení haly v zápase 12. kola CHFL SK Interobal Plzeň – Helas Brno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR trestá důtkou klub UTB Zlín za nesplnění povinnosti pořadatele, za nesportovní chování diváků v zápase 10. kola 2. ligy východ UTB Zlín – Žabinští Vlci Brno.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500 .- klubu Rádio Krokodýl Brno za nesplnění povinnosti pořadatele, za nerespektování marketinkové smlouvy v zápase 12. kola CHFL Rádio Krokodýl Brno – FK Kladno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zahajuje disciplinární řízení s hráčem Davidem Šimonem (Helas Brno) a zastavuje mu závodní činnost do vyřešení případu z důvodu vyloučení v zápase 12. kola CHFL SK Interobal Plzeň – Helas Brno.
 • DK SF FAČR zahajuje disciplinární řízení s hráčem Martinem Hanušem (Helas Brno) a zastavuje mu závodní činnost do vyřešení případu z důvodu vyloučení v zápase 12. kola CHFL SK Interobal Plzeň – Helas Brno.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Radimu Vlčkovi (FC Tango Brno) za vyloučení v zápase 12. kola CHFL FC Tango Brno – MADOS Hradec Králové.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Miroslavu Práglovi (Ludis team Třebenice) za vyloučení v zápase 10. kola 2. ligy západ Arsenal Benešov - Ludis team Třebenice.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Hynku Holanovi (ISŠ Příbram) za vyloučení v zápase 10. kola 2. ligy západ COMBIX Ústí nad Labem – ISŠ Příbram.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 3 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Petru Valíkovi (Egretta Bílovice) za vyloučení v zápase 10. kola 2. ligy východ Nasan Brno – SK Egretta Bílovice.
 • DK SF FAČR trestá zákazem vstupu na 1 soutěžní utkání nepodmíněně na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních vedoucího mužstva Michala Letzela (Žabinští Vlci Brno) za vykázaní ze střídačky v zápase 10. kola 2. ligy východ UTB Zlín – Žabinští Vlci Brno.
3.12.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300 .- klubu AC Sparta Praha za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedostatečnou funkci hlasatele v zápase 11. kola CHFL AC Sparta Praha - 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000.- klubu FK Kladno za kontumaci z důvodu z důvodu nedostavení se k zápasu 1. kola Juniorské ligy U-17 západ SK Interobal Plzeň - FK Kladno. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky na prusa@fotbal.cz a michal.chyba@fotbal.cz do 21. 12. 2015.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600 .- klubu FC Tango Brno za nesplnění povinnosti pořadatele, za nezajištění ozvučení haly a funkce hlasatele v zápasech 1. kola Juniorské ligy U-17 a U-19 v Brně.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Tomáši Friedlovi (Combix Ústí nad Labem) za vyloučení v zápase 9. kola 2. ligy západ Gardenline Litoměřice - Combix Ústí nad Labem.
 • DK SF FAČR trestá zákazem vstupu na 2 měsíce nepodmíněně na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních trenéra pana Lukáše Vobeckého (Combix Ústí nad Labem) za vykázaní ze střídačky v zápase 9. kola 2. ligy západ Gardenline Litoměřice - Combix Ústí nad Labem.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 3 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Romanu Ekrtovi (Gardenline Litoměřice) za vyloučení v zápase 9. kola 2. ligy západ Gardenline Litoměřice - Combix Ústí nad Labem.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Janu Kvapilovi (Malibu Mladá Boleslav) za vyloučení v zápase 9. kola 2. ligy západ FC Betis Kadaň - Malibu Mladá Boleslav.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 2 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Michalu Bílkovi (Malibu Mladá Boleslav) za vyloučení v zápase 9. kola 2. ligy západ FC Betis Kadaň - Malibu Mladá Boleslav.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Filipu Mančalovi (AC Sparta Praha) za vyloučení v zápase 1. kola Juniorské ligy U-19 západ SK Olympik Mělník - AC Sparta Praha.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Michalu Špánkovi (Helas Brno) za vyloučení v zápase 1. kola Juniorské ligy U-19 východ FC Tango Brno - Helas Brno.
1.12.2015
 • STK rozhodla o kontumaci utkání 1. kola Juniorské ligy U-17 západ Interobal Plzeň – FK Kladno ze dne 28.11.2015 s výsledkem 5:0 v neprospěch klubu FK Kladno z důvodu nedostavení se týmu U-17 FK Kladno k zápasu.
30.11.2015
 • STK jednomyslně rozhodla o zamítnutí žádosti SK Slavia Praha futsal o změnu termínu utkáni 14.kola Chance futsal ligy SK Slavia Praha - Zruč n/S, z původně nahlášeného termínu neděle 10.1, 19:30, na sobota 9.1, 20:00., a to bez poplatku a podmínky souhlasu hostujícího klubu.
25.11.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 800.- klubu Helas Brno za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní začátek z důvodu pozdního příjezdu v zápase 9. kola CHFL FK ERA-PACK Chrudim – Helas Brno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu ISŠ Příbram za nesplnění povinnosti pořadatele, za natáčení videa bez stativu v zápase 8. kola 2. ligy západ ISŠ Příbram – Betis Kadaň. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto za nesplnění povinnosti pořadatele, za neumístění banneru CHFL v místě dle marketinkové smlouvy v zápase 10. kola CHFL 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto – Tango Brno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR obdržela podnět od pana Kamila Bednáře, delegáta svazu, k zahájení disciplinárního řízení s členem SubKR panem Lubomírem Rekem za uvádění nepravdivých údajů ve sdělení disciplinární komisi. DK SF FAČR prostudovala zaslané materiály a vyjádření DK ObKF Divize a KKF JM a rozhodla takto: Pan Lubomír Rek se trestá zákazem zastavení činnosti ve všech funkcí v SF ČR na 4 měsíce nepodmíněně za uvádění nepodložených podkladů v disciplinárním řízení.
  Odůvodnění: DK ObKF Divize E a KKF JM rozhodla ve věci podnětu pana Lubomíra Reka týkajícího se pana Kamila Bednáře, který se měl dopustit znevažování dobrého jména futsalu následovně: Disciplinární řízení je zastaveno, jelikož skutková tvrzení a k nim předložené důkazy neprokazují, že došlo k provinění. Pan Lubomír Rek byl vyzván DK k doplnění podnětu, ale na výzvu nijak nereagoval.
 • DK SF FAČR trestá zákazem vstupu na 2 soutěžní utkání nepodmíněně na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních vedoucího mužstva pana Martina Harnacha (Rádio Krokodýl Brno) za vykázaní ze střídačky v zápase 10. kola CHFL Interobal Plzeň - Rádio Krokodýl Brno.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Janu Lazarovi (FC Baník Ostrava) za vyloučení v zápase 8. kola 2. ligy východ FC Baník Ostrava - Egretta Bílovice.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 2 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Pavlu Postavovi (UTB Zlín) za vyloučení v zápase 8. kola 2. ligy východ UTB Zlín - SKP ČR Třinec.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Lukáši Baronovi (SKP ČR Třinec) za vyloučení v zápase 8. kola 2. ligy východ UTB Zlín - SKP ČR Třinec.
23.11.2015
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 utkání nepodmíněně hráči Ivanu Lackovi (Helas Brno) za vyloučení v zápase 10. kola CHFL Helas Brno - SK Slavia Praha.
19.11.2015
 • DK SF FAČR v zahájeném disciplinární řízení s panem Kamilem Bednářem za údajné znevažování dobrého jména futsalu, podaným po podnětu člena Komise futsalu Zdeňka Poláka, dosud rozhodnutí nevydala a prodlužuje tím disciplinární řízení do doby než skončí finanční kontrola Finančního úřadu v Brně a kontrolní dohled Komise futsalu.
 • DK SF FAČR na základě podnětu Komise futsalu ze dne 7. 11. 2015 přezkoumala své rozhodnutí ze dne 16. 9. 2015, kterým byl hráč Tomáš Abrham (SK Interobal Plzeň) potrestán za vyloučení v zápase 1. kola CHFL Helas Brno - SK Interobal Plzeň a rozhodla takto. Hráč Tomáš Abrhám se trestá zastavením činnosti na 6 měsíců za udeření rozhodčího rukou do hrudi v nepřerušené hře dle Příkladů provinění a sazebníku jejich trestů článek 8, odst. f).
 • DK SF FAČR uzavřela disciplinární řízení s asistentem trenéra panem Danielelm Kolmanem (SK Slavia Praha), který byl vykázán se střídačky v zápase 6. kola CHFL SK Slavia Praha – AC Sparta Praha a trestá zákazem vstupu na 3 soutěžní utkání nepodmíněně na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000 .- klubu FK BOCA Chotěboř za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní začátek z důvodu pozdního příjezdu v zápase 7. kola 2. ligy západ FC Betis Kadaň – FK BOCA Chotěboř. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu UTB Zlín za nesplnění povinnosti pořadatele, za částečně nefunkční ozvučení haly v zápase 7. kola 2. ligy východ UTB Zlín – FC Baník Ostrava. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 utkání nepodmíněně hráči Tomáši Hromádkovi (FK BOCA Chotěboř) za vyloučení v zápase 7. kola 2. ligy západ Betis Kadaň - FK BOCA Chotěboř.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 utkání nepodmíněně hráči Vladimíru Mudríkovi (FC Baník Ostrava) za vyloučení v zápase 7. kola 2. ligy východ UTB Zlín - FC Baník Ostrava.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 utkání nepodmíněně hráči Josefu Gabčovi (FC Benago Zruč nad Sázavou) za udělení 4. ŽK v zápase 9. kola CHFL FC Benago Zruč nad Sázavou - SK Interobal Plzeň .
12.11.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu FC Benago Zruč nad Sázavou za nesplnění povinnosti pořadatele, za pozdní příchod zdravotníka v zápase 7. kola CHFL FC Benago Zruč nad Sázavou - FC Démoni Česká Lípa. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu Herd Hradiště za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní začátek z důvodu pozdního příjezdu v zápase 6. kola 2. ligy západ Malibu Mladá Boleslav - Herd Hradiště. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto za nesplnění povinnosti pořadatele, za nesplněnou funkci hlasatele v zápase 8. kola CHFL 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto - FC Benago Zruč nad Sázavou. Dále DK SF FAČR vzala na vědomí zprávu DS o nevhodném a vulgárním skandování domácích diváků ve výše uvedeném zápase v hale ve Vysokém Mýtě. V případě opakování těchto projevů nesportovního chování bude nucena potrestat klub 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto dle Disciplinárního řádu SF. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zahájila na podnět člena Kamila Bednáře disciplinární řízení s členem Lubomírem Rekem za uvádění nepravdivých údajů ve sdělení disciplinární komisi.
 • DK SF FAČR obnovila na podnět KF disciplinární řízení ve věci trestu hráče Tomáš Abrháma (Interobal Plzeň) vyloučeného v utkání Helas Brno - Interobal Plzeň.
5.11.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000 .- klubu FK Kladno za nesplnění povinnosti pořadatele po skončení utkání v zápase 6. kola CHFL FK Kladno – FC Benago Zruč nad Sázavou. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení s asistentem trenéra klubu SK Slavia Praha Danielem Kolmanem za vykázání za hrubé nesportovní chování v zápase 6. kola CHFL SK Slavia Praha - AC Sparta Praha. Daniel Kolman má do vydání rozhodnutí DK SF FAČR zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních.
 • DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení s klubem FC Benago Praha za nesrovnalosti v dokumentech předaných při licenčním řízení klubů CHFL pro soutěžní ročník 2015-2016.
 • DK SF FAČR zahájila na podnět člena Komise futsalu Zdeňka Poláka disciplinární řízení s panem Kamilem Bednářem za údajné znevažování dobrého jména futsalu.
22.10.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu FC Betis Kadaň za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení k utkání bez soupisky týmu v zápase 3. kola 2. ligy západ HERD Hradiště - FC Betis Kadaň. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu FK Dukla Hodonín za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní nastoupení k utkání z důvodu pozdního příjezdu v zápase 2. ligy východ AC Jeseník - FK Dukla Hodonín. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR projednala žádost hráče Sebastiana Palla (SK Amor Vyškov)) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu zastavení závodní činnosti na 3 soutěžní utkání, který mu byl uložen a rozhodla této žádosti nevyhovět. Zastavení závodní činnosti platí v původní výši.
14.10.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu Wizards DDM Praha za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení k utkání bez soupisky týmu v zápase osmifinále Poháru FAČR FC Balticflora Teplice - Wizards DDM Praha. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky prusa@fotbal.cz a michal.chyba@fotbal.cz do 28. 10. 2015.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu BOCA Chotěboř za nesplnění povinnosti pořadatele, za nefunkční ozvučení haly v zápase osmifinále Poháru FAČR BOCA Chotěboř - 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto . Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu ISŠ Příbram za nesplnění povinnosti pořadatele, za nefunkční časomíru v zápase 2. kola 2. ligy západ ISŠ Příbram - Arsenal Benešov . Částka bude stržena z kauce.
8.10.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu FK Kladno za nedostatečnou pořadatelskou činnost, za vhození plastové lahve na hrací ze sektoru domácích diváků v zápase 3. kola CHFL FK Kladno - Démoni Česká Lípa. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto za nedostatečnou pořadatelskou činnost, za prázdného plastového kelímku na hrací ze sektoru domácích diváků v zápase 3. kola CHFL 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto - Rádio Krokodýl Brno. Částka bude stržena z kauce.
24.9.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu MADOS Hradec Králové za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedostatečnou funkci hlasatele při nesportovním chování diváků v zápase 1. kola CHFL MADOS Hradec Králové - FC Tango Brno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu SK Interobal Plzeň za nesplnění povinnosti vedoucího mužstva, za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního předání zápisu o utkání v zápase 1. kola CHFL Helas Brno - SK Interobal Plzeň. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR obdržela podnět k zahájení disciplinárního řízení s delegátem svazu panem Kamilem Bednářem za znevažování dobrého jména futsalu, který zaslala Komise rozhodčích a delegátů Jižní Morava a Divize E zastoupená předsedou Lubomírem Rekem. DK SF FAČR prostudovala zaslané materiály a rozhodla o předání podnětu příslušné Oblastní DK Divize E respektive KDK Jižní Moravy z důvodu, že údajné znevažování dobrého jména futsalu se mělo stát na akci, která byla plně v kompetenci Řídícího orgánu a komise KKF JM a OBKF Divize E.
16.9.2015
 • STK SF FAČR rozhodla v souvislostui s odstoupením klubu FC Balticflora Teplice z 1.ligy futsalu o udělení pokuty 45.000 Kč s podmínkou účasti klubu v nižších soutěžích futsalu. Pokutu (po odečtu činí částka 20.000 Kč) je nutné uhradit do 26.9.2015 převodem na účet Komise futsalu 478400513/0300 + vs. 649401. Jelikož má klub nárok na vrácení startovného a doplatek zisku z marketingu, uhradí FC Balticflora Teplice pouze částku poníženou o 25.000 Kč, tedy 20.000 Kč.
  Do doby provedení úhrady platí pozastavení registrací a přestupů z a do klubu. Následně budou registrace uvolněny.
7.9.2015
 • DK SF FAČR projednala žádost hráče Martina Bláhy (ROUB Vítkovice) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu zastavení závodní činnosti do 31. 12. 2015, který mu byl uložen a rozhodla této žádosti nevyhovět.Zastavení závodní činnosti platí v původní výši.
 • DK SF FAČR projednala žádost hráče Davida Friče (AC Sparta Praha) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 1 soutěžního utkání z celkových 3 soutěžních utkání, který mu byl uložen a rozhodla této žádosti nevyhovět.Zastavení závodní činnosti platí v původní výši.


22.3.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti pořadatele, za pozdní zpřístupnění hrací plochy ve 2. zápase čtvrtfinále play-off CHFL SK Slavia Praha - FC Balticflora Teplice. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu FC Balticflora Teplice za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedostatečnou pořadatelskou činnost ve 3. zápase čtvrtfinále play-off CHFL FC Balticflora Teplice – SK Slavia Praha. Částka bude stržena z kauce.
11.3.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu MALIBU Mladá Boleslav za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 18. kola 2. ligy západ SK INDOSS Plzeň - MALIBU Mladá Boleslav za nastoupení k utkání bez soupisky mužstva. Částka bude stržena z kauce.
25.2.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu GMM Jablonec nad Nisou za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 16. kola 2. ligy západ SK INDOSS Plzeň - GMM Jablonec nad Nisou za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu k utkání. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR trestá trenéra Karla Kruliše klubu FC Démoni Česká Lípa zákazem vstupu do prostorů hřiště v jakékoliv funkci na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za nesportovní chování vůči divákům v zápase 16. kola 2. ligy západ Combix Ústí nad Labem – FC Démoni Česká Lípa. Disciplinární provinění bylo zjištěné delegátem svazu, uvedeno ve zprávě DS a oznámeno kapitánovi klubu FC Démoni Česká Lípa.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 3 000.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedodání videozáznamu z mistrovského utkání Chance Futsal ligy, v zápase 16. kola SK Slavia Praha – SK Olympik Mělník. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 11. 3. 2015.
 • DK SF FAČR trestá trenéra Jiřího Gnidu klubu AC Gamaspol Jeseník zákazem vstupu do prostorů hřiště v jakékoliv funkci na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za nesportovní chování v zápase 17. kola 2. ligy východ Žabinští Vlci Brno – AC Gamaspol Jeseník.
 • DK SF FAČR trestá vedoucího mužstva Michala Letzela klubu Žabinští Vlci Brno zákazem vstupu do prostorů hřiště v jakékoliv funkci na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za hrubé nesportovní chování v zápase 17. kola 2. ligy východ Žabinští Vlci Brno – AC Gamaspol Jeseník.
 • DK SF FAČR se zabývala podnětem technického delegáta utkání 19. kola CHFL AC Sparta Praha - SK Slavia Praha o nevhodném skandování diváků Sparty a Slavie v průběhu zápasu. DK SF FAČR se po prošetření a shlédnutí videozáznamu rozhodla v tomto případě upustit od potrestání obou klubů za vulgarismy jejich fanoušků z důvodu adekvátní reakce hlasatele utkání, který okamžitě reagoval na nevhodnost skandování a přispěl k uklidnění a ukončení nesportovních výkřiků z táborů fanoušků obou klubů.
  DK SF FAČR apeluje na kluby a pořadatele utkání, aby zajistili v halách sportovní prostředí bez jakéhokoliv skandování vulgarismů, rasistických urážek, vyhrožování, politických a náboženských názorů. DK SF FAČR bude nadále sledovat a řešit podněty na chování diváků. V případě dalšího pokračování nebo ignorování zákazů o nevhodném chování diváků může DK SF FAČR přistoupit až k omezení vstupu diváků na utkání nebo k uzavření haly.
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení zahájené dne 5. 2. 2015 s kluby FK Era-Pack Chrudim a FC Benago Zruč nad Sázavou, dále pak s rozhodčími a delegátem svazu z důvodu porušení RMS týkající se barvy dresů v televizním utkání 16. kola CHFL FK Era-Pack Chrudim - FC Benago Zruč nad Sázavou. Za porušení povinnosti mužstva dle článku 7, bodu 4 RMS Futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2014-2015 trestá klub FK Era-Pack Chrudim a klub FC Benago Zruč nad Sázavou pokutou ve výši 2 000.- Kč. Každý klub je povinen částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 11. 3. 2015.
  Dále DK SF FAČR předává v této souvislosti SubKD a SbKR podnět k prošetření postupu respektive potrestání rozhodčích a delegáta svazu v tomto utkání.
 • DK SF FAČR trestá hráče Martina Bláhu (ID 90061036) klubu KFV ROUB Vítkovice zákazem vstupu do prostorů hřiště v jakékoliv funkci nepodmíněně do 31. 12. 2015 za hrubé nesportovní chování, napadení rozhodčího vražením a za vulgární urážky a vyhrožování rozhodčímu v zápase 17. kola 2. ligy východ FC Agromeli Brno – KFV ROUB Vítkovice.
12.2.2015
Rozhodnutí STK ze dne 12.2.2015 k utkání MADOS MT Hradec Králové - SK Slavia Praha

STK SF ČR rozhodla ve věci nesehraného utkání 17.kola CHANCE futsal ligy MADOS MT Hradec Králové - SK Slavia Praha ze dne 8.2.2015 z důvodu nezpůsobilosti hrací plochy v hale Slavie Hradec Králové (nebezpečná místa na hrací ploše, ohrožující zdraví hráčů – třísky, vylomené části parket). Na základě ustanovení čl.49/3a Soutěžního řádu SF, ve kterém se uvádí, že pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstev či klubů a nesehraným, předčasně ukončeným utkáním, může být řídícím orgánem nařízeno sehrání zápasu v novém termínu, rozhodla STK takto:

 1. Utkání 17.kola CHANCE futsal ligy MADOS MT Hradec Králové - SK Slavia Praha musí být sehráno v novém termínu.
 2. Termín utkání mohou stanovit kluby dohodou, v tom případě pak oba kluby oznámí do 16.2.2015, nejméně však 7 dní předem, nový termín písemně mailem na obě adresy sekretariátu KF. Utkání musí být sehráno nejpozději 5.3.2015. V případě, že se kluby na termínu neshodnou, stanovuje STK termín utkání na sobotu 28.2. s výkopem v rozmezí 19:00 – 20:00 hod s ohledem na znění RMS, čl.3 a na termíny soutěžních utkání obou klubů 27.2., resp.1.3., jejichž termín již nelze měnit.
 3. Klub MADOS MT Hradec Králové uhradí klubu SK Slavia Praha náklady na nesehrané utkání ve výši 5.000 Kč. Termínem splatnosti je nově stanovené datum utkání.
Odůvodnění: V uvedeném případě nebylo prokázáno pořádajícímu klubu zavinění skutečnosti, že hrací plocha nebyla způsobilá ke hře. Vzhledem ke stanovené povinnosti zajistit požadované podmínky k uskutečnění utkání, však klub zodpovídá rovněž za způsobilost hrací plochy a nese tedy v tomto případě vlastní náklady na nesehrané utkání i stanovené náklady hostujícího klubu.
5.2.2015
 • DK SF FAČR zahajuje disciplinární řízení s kluby FK Era-Pack Chrudim a FC Benago Zruč nad Sázavou, dále pak s rozhodčími a delegátem svazu z důvodu porušení RMS týkající se barvy dresů v televizním utkání 16. kola CHFL FK Era-Pack Chrudim - FC Benago Zruč nad Sázavou. DK SF FAČR vydá rozhodnutí po vyjádření odborných komisí SF FAČR.
 • DK SF FAČR trestá asistenta trenéra Michaila Žáka (FC Balticflora Teplice) zákazem vstupu do prostorů hřiště v jakékoliv funkci na 2 měsíce nepodmíněně a to do 23. března 2015 za vniknutí do kabiny rozhodčích a HNCH v zápase 16. kola CHFL FC Balticflora Teplice - SAT-AN Kladno.
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení zahájené dne 28. 1. 2015 s vyloučenými hráči CF Radobýl Litoměřice v zápase 15. kola 2. ligy západ CF Radobýl Litoměřice - Gardenline Litoměřice. Po zhlédnutí videozáznamu z tohoto utkání trestá DK SF FAČR hráče Romana Ekrta (CF Radobýl Litoměřice) zastavení závodní činnosti na 5 utkání nepodmíněně a hráče Jakuba Grunerta (CF Radobýl Litoměřice) zastavením závodní činnosti na 6 utkání nepodmíněně.
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení zahájené dne 28. 1. 2015 s vyloučeným hráčem TJ Dalmach Turnov v zápase 15. kola 2. ligy západ TJ Dalmach Turnov - SK INDOSS Plzeň. Po zhlédnutí videozáznamu z tohoto utkání trestá DK SF FAČR hráče Daniela Hurta (TJ Dalmach Turnov) zastavení závodní činnosti na 3 utkání nepodmíněně.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu SKP Likop Třinec za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 17. kola CHFL FC Benago Zruč nad Sázavou - SKP Likop Třinec za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu k utkání. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu ROUB Vítkovice za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 15. kola 2. ligy východ FK Sistemo Volfířov - ROUB Vítkovice za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu k utkání. Částka bude stržena z kauce.
28.01.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu FC Balticflora Teplice za nesplnění povinnosti pořadatele, za pozdní příchod zdravotnické služby v zápase 1. Juniorské ligy U-17 FC Balticflora Teplice - AC Sparta Praha. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu FC Balticflora Teplice za nesplnění povinnosti pořadatele, za nezabránění vniku neoprávněné osoby do kabiny rozhodčích v zápase 16. kola CHFL FC Balticflora Teplice - SAT-AN Kladno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zahajuje disciplinární řízení s vyloučenými hráči CF Radobýl Litoměřice v zápase 15. kola 2. ligy západ CF Radobýl Litoměřice - Gardenline Litoměřice. Vyžádala si videozáznam z tohoto utkání a po jeho zhlédnutí vydá rozhodnutí.
 • DK SF FAČR zahajuje disciplinární řízení s vyloučeným hráčem Danielem Hurtem v zápase 15. kola 2. ligy západ TJ FC Dalmach Turnov - SK INDOSS Plzeň Vyžádala si videozáznam z tohoto utkání a po jeho zhlédnutí vydá rozhodnutí.
22.01.2015
 • DK SF FAČR trestá za porušení článku 2, odst. 7 Stanov futsalu kluby FC Benago Zruč na Sázavou a SK Slavia Praha peněžitou pokutou ve výši Kč 1 000.- za nepřístupné vyjádření uvedené na transparentu fanoušků hostí během utkání 15. kola CHFL FC Benago Zruč na Sázavou - SK Slavia Praha ve sportovní hale ve Zruči nad Sázavou.
  Odůvodnění: Klub FC Benago Zruč na Sázavou se trestá za nedostatečný výkon pořadatelské služby, která při vyvěšení nepřípustného transparentu nezasáhla. Klub SK Slavia Praha se trestá za vyvěšení nepřípustného transparentu svými fanoušky. V této souvislosti předává SubKD a SubKR podnět k prošetření postupu rozhodčích a delegáta svazu v tomto utkání. Dále ukládá SubKD a SubKR přijetí takových opatření a pokynů, aby se podobné incidenty neopakovaly v dalších utkáních. DK SF FAČR bere tento případ jako zcela prvotní a mimořádný, v dalších podobných incidentech bude postupovat daleko striktněji.
 • DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení s klubem FC Balticflora Teplice za poškození (zničení) dveří kabiny hostí v zápase 15. kola CHFL 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto - FC Balticflora Teplice. Žádáme pořádající klub o zaslání faktury za opravení či výměnu dveří na adresu klubu FC Balticflora Teplice a v kopii na sekretariát futsalu. Po zaplacení faktury bude disciplinární řízení zastaveno.
15.1.2015
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení s klubem 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto (CHFL) zahájené dne 10. 12. 2014. Po zhlédnutí videozáznamu a vyjádření rozhodčích, delegáta svazu a obou realizačních týmů k napadení fanoušků hostí v utkání 11. kola CHFL 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto - FC Tango Brno trestá domácí klub 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto za nedostatečnou pořadatelskou činnost (nedostatečný počet pořadatelů u sektoru fanoušků Tanga Brno) a nezabránění vstupu diváků domácího týmu do sektoru hostů, což mělo za následek i přerušení utkání, pokutou ve výši Kč 3 000.- a uzavřením domácí sportovní haly na 1 soutěžní utkání CHFL s podmínkou do 31. 3. 2015. Částku je nutné poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 31. 1. 2015.
 • DK SF FAČR odsuzuje nevhodné (hanlivé, zesměšňující, vyhrožující) příspěvky, které se objevují na různých sociálních sítích od začátku sezóny 2014-2015. DK SF FAČR vyzývá futsalovou veřejnost (hráče, trenéry, členy realizačních týmů, fanoušky), aby se zdržela jakýchkoliv nevhodných příspěvků, které špiní dobré jméno futsalu, a tím přispěli ke klidnému průběhu sezóny. DK SF FAČR doporučuje členům SF řešit případné nevhodné příspěvky právní cestou.
6.1.2015
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu AC Sparta Praha za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedodržení termínu zaslání videozáznamu z mistrovského utkání Chance Futsal ligy, v zápase 12. kola AC Sparta Praha - FC Tango Brno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 3 000.- klubu MADOS Hradec Králové za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedodání videozáznamu z mistrovského utkání Chance Futsal ligy, v zápase 12. kola MADOS Hradec Králové – SK Olympik Mělník. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 21. 1. 2015.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu SK Olympik Mělník za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedodržení termínu zaslání videozáznamu z mistrovského utkání Chance Futsal ligy, v zápase 13. kola SK Olympik Mělník - 1. FC Nejbach Vysoké Mýto. Jedná se už o druhý případ v tomto ročníku. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu FC Tango Brno za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 12. kola CHFL AC Sparta Praha - FC Tango Brno za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního nástupu k utkání. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 500.- klubu SAT-AN Kladno za nesplnění povinnosti pořadatele v zápase 13. kola CHFL SAT-AN Kladno - SK Slavia Praha, za neozvučenou halu - za nesplnění povinnosti hlasatele. Jedná se už o třetí případ v tomto ročníku. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení 2 hráčů bez jmenovky na dresu v utkání Chance Futsal ligy, v zápase 13. kola SK Slavia Praha - SKP Likop Třinec. Částka bude stržena z kauce.
18.12.2014
 • STK SF ČR rozhodla o kontumaci utkání 5. kola CHANCE futsal ligy FC Benago Zruč n.S - FK ERA-PACK Chrudim v neprospěch klubu FC Benago Zruč n.S z důvodu porušení ustanovení RMS o počtu českých hráčů v utkání.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 10 000.- klubu klubu FC Benago Zruč n.S z důvodu kontumace utkání 5. kola CHANCE futsal ligy FC Benago Zruč n.S - FK ERA-PACK Chrudim. Částku je nutno poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 7. 1. 2015.
10.12.2014
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu FK ERA-PACK Chrudim za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 11. kola CHFL SK Slavia Praha - FK ERA-PACK Chrudim za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního nástupu k utkání. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu AC Sparta Praha za nesplnění povinnosti pořadatele v utkání 11. kola CHFL AC Sparta Praha - SAT-AN Kladno, za nereagování hlasatele ani pořadatelů na hrubé nesportovní pokřiky diváků hostí. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení s klubem 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto z důvodu napadení diváků hostů v zápase 11. kola CHFL 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto - FC Tango Brno. DK SF FAČR si vyžádala podrobný popis napadení diváků v sektoru hostů od obou klubů, delegovaných rozhodčích a delegáta svazu.
5.12.2014
 • DK SF FAČR zrušila trest hráči Tomáši Abrhamovi (SAT-AN Kladno) udělený dne 1. 12.2014 zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za 4. ŽK. DK SF FAČR shlédla videozáznam z utkání 10. kola CHFL 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto - SAT-AN Kladno, kde prokazatelně žlutou kartu obdržel jiný hráč (Jiří Veselý). Chybné zapsání ŽK do zápisu o utkání písemně potvrdili oba rozhodčí s delegátem tohoto utkání. Údaje o počtu obdržených karet těchto hráčů budou opraveny.
 • DK SF FAČR uděluje trest zákazu výkonu funkce vedoucího mužstva SAT-AN Kladno Ranátě Vavruškové od 3. 12. 2014 do 3. 2. 2015 (2 měsíce) za nesplnění povinnosti sledování oficiálních zpráv odborných komisí.
3.12.2014
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 200.- klubu SAT-AN Kladno za nesplnění povinnosti pořadatele v dohrávaném zápase 5. kola CHFL SAT-AN Kladno - FC Balticflora Teplice, za nepřítomnost hlasatele. Jedná se už o druhý případ v tomto ročníku. Částka bude stržena z kauce.
12.11.2014
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu FC Tango Brno za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedodržení termínu zaslání videozáznamu z mistrovského utkání Chance Futsal ligy, v zápase 5. kola FC Tango Brno - SKP Likop Třinec. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu SK Olympik Mělník za nesplnění povinnosti pořadatele, za nesplnění marketingových povinností (vstupenky) v utkání Chance Futsal ligy, v zápase 7. kola SK Olympik Mělník - SKP Likop Třinec. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu F.A.Zole Česká Lípa za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 7. kola 2. ligy západ FC Arsenal Benešov - F.A.Zole Česká Lípa za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu F.A.Zole Česká Lípa za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 7. kola 2. ligy západ FC Arsenal Benešov - F.A.Zole Česká Lípa za nastoupení k zápasu s jednou sadou dresů a bez rozlišovacích dresů. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu Arsenal Benešov za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 7. kola 2. ligy západ FC Arsenal Benešov - F.A.Zole Česká Lípa za nastoupení k zápasu s jednou sadou dresů. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu AC Gamaspol Jeseník za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 7. kola 2. ligy východ FK Sistemo Volfířov - AC Gamaspol Jeseník za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000.- klubu Malibu Mladá Boleslav za nesplnění povinnosti pořadatele, za nepořízení videozáznamu z mistrovského utkání 2. ligy západ, v zápase 7. kola Malibu Mladá Boleslav - SK INDOSS Plzeň. Částka bude stržena z kauce.
5.11.2014
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu SKP Likop Třinec za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedodržení termínu zaslání videozáznamu z mistrovského utkání Chance Futsal ligy, v zápase 6. kola SKP Likop Třinec – FC Benago Zruč nad Sázavou. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 3 000.- klubu SKP Likop Třinec za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedodání videozáznamu z mistrovského utkání Chance Futsal ligy, v zápase 1. kola SKP Likop Třinec – SK Slavia Praha. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 19. 11. 2014.
29.10.2014
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu AC Sparta Praha za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 5. kola CHFL 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto - AC Sparta Praha za pozdní zahájení utkání z důvodu dopisování do zápisu o utkání. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu CF Radobýl Litoměřice za nesplnění povinnosti pořadatele v zápase 5. kola 2. ligy západ CF Radobýl Litoměřice - F.A.Zole Česká Lípa za pozdní zpřístupnění prostor pro rozhodčí a delegáta. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR trestá zastavením závodní činnost hráče Roberta Lange ml., Žabinští Vlci Brno (ID 90072227) nepodmíněně a zakazuje mu vstup do ohraničeného prostoru hrací plochy ve všech funkcích do 12. 4. 2015 a to na základě rozhodnutí ORK KKF Jižní Moravy, která na své zasedání změnila rozhodnutí STDK B.A.F. ze dne 12.10.2014 a to ze zastavení závodní činnosti nepodmíněně z trestu 9 měsíců na 6 měsíců, tedy do 12. dubna 2015. (text z rozhodnutí ORK: "ORK se jednohlasně usnesla, že rozhodnutí STDK B.A.F. ze dne 12.10.2014 mění a to ze zastavení závodní činnosti nepodmíněně z trestu 9 měsíců na 6 měsíců,tedy do 12.dubna 2015 což je minimální sazba dle příkladového sazebníku trestů, který je nedílnou součástí Disciplinárního řádu Svazu futsalu ČR").
22.10.2014
 • DK SF FAČR projednala žádost hráče Pavla Outraty (Agromeli Brno) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 2 zápasů z celkových 5 zápasů, který mu byl uložen dne 26. 3. 2014 a rozhodla této žádosti nevyhovět. Zastavení závodní činnosti platí v původní výši.
 • DK SF FAČR projednala žádost hráče Tomáše Mici (Agromeli Brno) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 2 zápasů z celkových 5 zápasů, který mu byl uložen dne 26. 3. 2014 a rozhodla této žádosti nevyhovět. Zastavení závodní činnosti platí v původní výši.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu FC Démoni Česká Lípa za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 4. kola 2. ligy západ FK Boca Chotěboř - FC Démoni Česká Lípa za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu TJ FC Dalmach Turnov za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 4. kola 2. ligy západ SK INDOSS Plzeň - TJ FC Dalmach Turnov za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR trestá důtkou klub SKP Likop Třinec za nedůslednou kontrolu diváků při vstupu do hlediště v zápase 4. kola CHFL SKP Likop Třinec - SAT-AN Kladno.
16.10.2014
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu SAT-AN Kladno za nesplnění povinnosti pořadatele v zápase 3. kola CHFL SAT-AN Kladno - Era-Pack Chrudim za nepřítomnost hlasatele. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu MADOS MT Hradec Králové za nesplnění povinnosti pořadatel v zápase 3. kola MADOS MT Hradec Králové - 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto za pozdní zahájení utkání z důvodu nepřipravené hrací plochy. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR trestá zastavením závodní činnost hráče Roberta Lange ml., Žabinští Vlci Brno (ID 90072227) nepodmíněně a zakazuje mu vstup do ohraničeného prostoru hrací plochy ve všech funkcích do 12. 6. 2015 a to na základě rozhodnutí DK KKF Jižní Moravy (viz text rozhodnutí: V utkání 9. kola Žabinští Vlci Brno B - Celtic Líšeň Brno 1.B třídy brněnské soutěže Futsalu FIFA hráč Lange Robert ml. ID 90072227 v přerušené hře po udělení 2ŽK+ČK fyzicky napadl rozhodčího, poté se ještě dopouštěl HNCH tím, že častoval rozhodčího hanlivými urážkami. Na základě všech výpovědí se hráč trestá zastavením závodní činnosti do 12. června 2015 a dále se vyslovuje zákaz vstupu do ohraničeného prostoru hřiště ve všech funkcích taktéž do 12. června 2015)
9.10.2014
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu SK INDOSS Plzeň za nesplnění povinnosti pořadatele v zápase 2. kola 2. ligy západ SK INDOSS Plzeň - FC Arsenal Benešov za nedostatečnou funkci hlasatele při nesportovním chování diváků v domácím sektoru v průběhu zápasu. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR trestá důtkou klub SK INDOSS Plzeň za nesportovní projevy a chování fanoušků domácích v zápase 2. kola 2. ligy západ SK INDOSS Plzeň - FC Arsenal Benešov.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000.- klubu Žabinští Vlci Brno za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 2. kola 2. ligy východ ROUB Vítkovice - Žabinští Vlci Brno za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000.- klubu VŠB TU Ostrava za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 2. kola 2. ligy východ Sistemo Volfířov - VŠB TU Ostrava za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu CF Radobýl Litoměřice za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 2. kola 2. ligy západ BOCA Chotěboř - CF Radobýl Litoměřice za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu. Částka bude stržena z kauce.
2.10.2014
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu FC Balticflora Teplice za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 1. kola CHFL Era-Pack Chrudim – FC Balticflora Teplice za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního vyplnění zápisu o utkání. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu FC Benago Zruč nad Sázavou za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 1. kola CHFL FC Benago Zruč nad Sázavou – 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu AC Sparta Praha za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 1. kola CHFL FC Tango Brno – AC Sparta Praha za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního vyplnění zápisu o utkání. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR projednala žádost hráče Michala Kovácse (FC Balticflora Teplice) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 2 zápasů z celkových 4 zápasů, který mu byl uložen dne 2. 5. 2014 a rozhodla této žádosti nevyhovět. Zastavení závodní činnosti platí v původní výši.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu FK Olympik Mělník za nesplnění povinnosti mužstva, za nedodržení termínu zaslání videozáznamu z mistrovského utkání Chance Futsal ligy, 1. kolo Olympik Mělník – Hradec Králové. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu FC Benago Zruč nad Sázavou za nesplnění povinnosti mužstva, za nedodržení termínu zaslání videozáznamu z mistrovského utkání Chance Futsal ligy, 1. kolo Benago – Vysoké Mýto. Částka bude stržena z kauce.


10.4.2014
 • DK SF FAČR projednala žádost hráče Tomáše Abrhama (SAT-AN Kladno) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 1 zápasů z celkových 2 zápasů, který mu byl uložen dne 7. 4. 2014 a i s ohledem na vyjádření KR ohledně surové hry rozhodla této žádosti nevyhovět. Zastavení závodní činnosti platí v původní výši.
9.4.2014
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení s klubem 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto zahájené dne 28. 3. 2014. DK SF FAČR uděluje trest zastavení závodní činnosti hráči Jakubu Vágnerovi na čtyři utkání nepodmíněně za neoprávněný start zápase 22. kola CHFL 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – SK Slavia Praha. Dále DK trestá vedoucího mužstva Petra Kutu a kapitána mužstva Libora Gerčáka, oba 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto, zákazem výkonu funkce na čtyři utkání nepodmíněně. Klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto uděluje DK peněžitou pokutu ve výši Kč 20 000,- za technickou kontumační prohru, první v soutěži CHFL. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky na michal.chyba@fotbal.cz do 30. 4. 2014.
 • STK rozhodla o kontumaci utkání 22.kola CHFL 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – SK Slavia Praha s výsledkem 0:5 ve prospěch klubu SK Slavia Praha z důvodu neoprávněného startu hráče.
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení s hráčem Tomášem Abrhamem (SAT-AN Kladno) zahájené dne 7. 4. 2014. DK SF FAČR uděluje trest zastavení závodní činnosti hráči na dvě utkání nepodmíněně za vyloučení, za surovou hru v 1. zápase 1. kola play-off Benago Praha - SAT-AN Kladno.
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení s hráčem Janem Lištvánem (Benago Praha) zahájené dne 7. 4. 2014. DK SF FAČR uděluje trest zastavení závodní činnosti hráči na tři utkání nepodmíněně za vyloučení, za hrubé nesportovní chování v 1. zápase 1. kola play-off Benago Praha - SAT-AN Kladno.
7.4.2014
 • DK SF FAČR zahajuje disciplinární řízení s hráčem Janem Lištvánem (FC Benago Praha) za vyloučení v 1.utkání čtvrtfinále FC Benago Praha - SA-AN Kladno. Hráč má s okamžitou platností zastavenou závodní činnost do vyřešení případu.
 • DK SF FAČR zahajuje disciplinární řízení s hráčem Tomášem Abrhamem (SAT-AN Kladno) za vyloučení v 1.utkání čtvrtfinále FC Benago Praha - SA-AN Kladno. Hráč má s okamžitou platností zastavenou závodní činnost do vyřešení případu.
28.3.2014
 • DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení s klubem 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto za neoprávněný start hráče Jakuba Vágnera v utkání 22. kola CHFL 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto - SK Slavia Praha. Případem se bude zabývat na svém zasedání dne 1.4.2014.
27.3.2014
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000.- klubu Slavia TU Liberec za nesplnění povinnosti mužstva v zápase XXI. kola 2. ligy západ za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu SK Olympik Mělník za nesplnění povinnosti pořadatele, za nerespektování místa natáčení videozáznamu tak jak stanoví RMS, článek 15, bod 13 v zápase XXI. kola 2. ligy západ. Částka bude stržena z kauce.
20.3.2014
 • DK SF FAČR projednala žádost hráče Costa Pinto Paulo Nuno (FC Balticflora Teplice) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 3 zápasů z celkových 6 zápasů, který mu byl uložen dne 6. 3. 2014 a rozhodla této žádosti nevyhovět. Zastavení závodní činnosti platí v původní výši.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu UFA Salamandr XXL Hradec Králové za nesplnění povinnosti pořadatele, za nesplnění povinnosti hlasatele utkání v zápase XXI. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
6.3.2014
 • DK SF FAČR uděluje důtku klubu AC Sparta Praha za nesportovní až urážlivé skandování domácích diváků v mistrovském utkání 19. kola Chance Futsal ligy. DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu AC Sparta Praha za nesplnění pořadatelské povinnosti, nedostatečná funkce hlasatele v zápase 19. kola Chance Futsal ligy. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000.- klubu AC Sparta Praha za nesplnění marketingové povinnosti, neuvedení loga Chance Futsal ligy na vstupenkách v zápase 19. kola Chance Futsal ligy. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 10 000.- klubu AC Gamaspol Jeseník z důvodu nedostavení se k zápasu 16. kola 2. ligy východ FK Sistemo Volfířov - AC Gamaspol Jeseník. DK po předložení všech dokumentů posoudila nedostavení se jako zásah vis maior. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky prusa@fotbal.cz a michal.chyba@fotbal.cz do 20. 3. 2014.
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení s hráčem Costa Pinto Paulo Nuno (FC Balticflora Teplice) za hrubé nesportovní chování, úmyslné udeření loktem do obličeje protihráče v přerušené hře po obdržené brance v zápase 17. kola CHFL FC Balticflora Teplice – FC Tango Brno. Hráč Costa Pinto Paulo Nuno (ID 83020690) byl potrestán zastavením závodní činnosti na 6 utkání nepodmíněně.
 • DK SF FAČR ukončila disciplinární řízení s klubem FC Balticflora Teplice z důvodu podání námitky na prošetření události okolo 17. minuty (napadení vedoucího mužstva Tanga Brno hráčem Balticflory Teplice) uvedené kapitánem hostů v zápise o utkání 17. kola CHFL FC Balticflora Teplice – FC Tango Brno. Po prošetření videozáznamu nemohla sporný moment potvrdit, ale ani vyvrátit. Kamera v tu dobu zabírala momenty a chování hráčů v pokutovém území domácího celku po vstřelení branky hráčem Tanga.
3.3.2014
STK rozhodla o kontumaci utkání 16.kola 2.ligy východ FK Volfířov - AC Jeseník s výsledkem 5:0 ve prospěch klubu FK Volfířov z důvodu nedostavení se týmu AC Jeseník k utkání.
26.2.2014
 • DK SF FAČR zahajuje disciplinární řízení s klubem FC Balticflora Teplice z důvodu podání námitky na prošetření události okolo 17. minuty uvedené kapitánem hostů v zápise o utkání 17. kola CHFL FC Balticflora Teplice – FC Tango Brno.
 • DK SF FAČR zahajuje disciplinární řízení s hráčem Costa Pinto Paulo Nuno (FC Balticflora Teplice) za hrubé nesportovní chování, úmyslné udeření loktem do obličeje protihráče v přerušené hře po obdržené brance v utkání 17. kola CHFL FC Balticflora Teplice – FC Tango Brno. Hráč Costa Pinto Paulo Nuno (ID 83020690) má s okamžitou platností zastavenou závodní činnost do vyřešení případu.
 • DK SF FAČR nevyhověla námitce klubu Gardenline Litoměřice o kontumaci utkání 14. kola 2. ligy západ COMBIX Ústí nad Labem – Gardenline Litoměřice (sehráno dne 24.1.2014) z důvodu startu hráče Jaroslava Paseky (COMBIX), který měl zastavenou činnost DK KKF Ústeckého kraje za neoprávněný start v Krajském přeboru Ústeckého kraje za mužstvo Tutti Pizza. Výsledek utkání 14. kola 2. ligy západ COMBIX Ústí nad Labem – Gardenline Litoměřice zůstává v platnosti. DK KKF Ústeckého kraje pochybila a porušila článek 14 Disciplinárního řádu tím, že nezaslala neprodleně podnět DK SF FAČR a potrestala hráče sama. Podnět a všechny materiály k případu obdržel DK SF FAČR až po tomto utkání dne 27.1.2014 a poté následně byl hráč disciplinárně potrestán.
 • DK SF FAČR vyhověla žádosti klubu COMBIX Ústí nad Labem o přešetření vyloučení hráče Jevgenije Demčenka uvedeného v zápise o utkání 17. kola 2. ligy západ SK Olympik Mělník - COMBIX Ústí nad Labem. Po shlédnutí videozáznamu a zprávy DS je skutečným vyloučeným hráčem v tomto utkání Arnošt Černohorský (ID 90041052) a má zastavenou činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně.
13.2.2014
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu COMBIX Ústí nad Labem za nesplnění pořadatelské povinnosti, nezabezpečená funkce hlasatele v zápase XVI. kola 2. ligy západ. Částka bude stržena z kauce.
6.2.2014
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu Gillotina Choceň za nesplnění povinnosti mužstva v zápase XIII. kola 2. ligy východ za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti mužstva, za nedodržení termínu zaslání videozáznamu z mistrovských utkání 12. a 15. kola Chance Futsal ligy. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje důtku klubu SK Slavia Praha za nesportovní až urážlivé skandování domácích diváků v mistrovském utkání 17. kola Chance Futsal ligy.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000.- klubu AC Sparta Praha za nesplnění povinnosti mužstva, za nezaslání kompletního nepřerušovaného videozáznamu z mistrovského utkání 15. kola Chance Futsal ligy. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky prusa@fotbal.cz a michal.chyba@fotbal.cz do 20. 2. 2014.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu AC Sparta Praha za nesplnění marketingové povinnosti, neuvedení loga Chance Futsal ligy na vstupenkách v zápasech 15. a 17. kola Chance Futsal ligy. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu UFA Salamandr XXL Hradec Králové za nesplnění marketingové povinnosti, neuvedení loga Chance Futsal ligy na vstupenkách v zápasech 15. a 17. kola Chance Futsal ligy. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR trestá na návrh SubKD delegáta svazu pana Zbyňka Houšku peněžitou pokutu ve výši Kč 800.- za pozdní zaplacení členských příspěvků SF FAČR.
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení s klubem FC Balticflora Teplice z důvodu nedostavení se k úvodnímu utkání 4. kola Juniorské ligy U-16 západ a uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000.-. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky prusa@fotbal.cz a michal.chyba@fotbal.cz do 20. 2. 2014.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 8 000.- klubu FAZ Torf Pardubice z důvodu nedostavení se k zápasům 5. kola Juniorské ligy U-16 východ (Helas Brno - FAZ Torf Pardubice a Tango Brno - FAZ Torf Pardubice) a k zápasům 5. kola Juniorské ligy U-18 východ (Helas Brno - FAZ Torf Pardubice a Tango Brno - FAZ Torf Pardubice). DK vzala na vědomí rozhodnutí KF jako důvod nedostavení zásah "vis maior". Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky prusa@fotbal.cz a michal.chyba@fotbal.cz do 20. 2. 2014.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 10 000.- klubu FAZ Torf Pardubice z důvodu nedostavení se k utkání 6. kola Juniorské ligy U-18 východ (FAZ Torf Pardubice - FK Era-Pack Chrudim). Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky prusa@fotbal.cz a michal.chyba@fotbal.cz do 20. 2. 2014.
 • STK rozhodla o kontumaci utkání 6. kola Juniorské ligy U-18 východ, FAZ Torf Pardubice - FK Era-Pack Chrudim s výsledkem 0:5 v neprospěch klubu FAZ Torf Pardubice z důvodu nedostavení se k zápasu.
 • DK SF FAČR na základě podnětu KKF Ústeckého kraje ze dne 27. ledna 2014 potrestala hráče Jaroslava Paseku (ID 89011891) zastavením závodní činnosti na 6 soutěžních utkání nepodmíněně. Uvedený hráč má platné hostování v klubu II. ligy západ COMBIX Ústí nad Labem do 29.3.2014 a dne 20.1.2014 neoprávněně nastoupil v utkání Krajského přeboru ÚK za tým Tutti Pizza Ústí nad Labem. Další tresty proti týmu Tutti Pizza vynesla DK KKF ÚK.
 • DK SF FAČR projednala žádost klubu SK INDOSS Plzeň o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 2 zápasů z celkových 4 zápasů hráč Tomáše Vnuka, který mu byl uložen dne 15. 1. 2014. Ačkoliv žádost byla podána klubem, a ne dle Disciplinárního řádu potrestaným hráčem, i tak DK SF FAČR tuto žádost posoudila a rozhodla této žádosti nevyhovět. Zastavení závodní činnosti platí v původní výši.
16.1.2014
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti pořadatele, za nesplnění povinnosti hlasatele utkání XV. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu AC Sparta Praha za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení k utkání XII. kola CHFL bez soupisky hráčů. Částka bude stržena z kauce.
 • STK rozhodla o kontumaci dvou utkání 5. kola Juniorské ligy U-16 východ, Helas Tango - FAZ Torf Pardubice a Tango Brno - FAZ Torf Pardubice s výsledkem 5:0 v neprospěch klubu FAZ Torf Pardubice z důvodu nedostavení se k zápasu.
 • STK rozhodla o kontumaci dvou utkání 5. kola Juniorské ligy U-18 východ, Helas Tango - FAZ Torf Pardubice a Tango Brno - FAZ Torf Pardubice s výsledkem 5:0 v neprospěch klubu FAZ Torf Pardubice z důvodu nedostavení se k zápasu.
 • STK rozhodla o kontumaci všech utkání 4. a 5. kola Juniorské ligy U-16 západ klubu FC Benago Praha s výsledkem 0:5 v neprospěch klubu FC Benago Praha z důvodu neuhrazení členských příspěvků hráčů pro rok 2014.
 • STK rozhodla o kontumaci všech utkání 4. a 5. kola Juniorské ligy U-18 západ klubu FC Benago Praha s výsledkem 0:5 v neprospěch klubu FC Benago Praha z důvodu neuhrazení členských příspěvků hráčů pro rok 2014.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 10 000.- klubu FC Benago Praha za kontumace utkání z důvodu nastoupení hráčů bez zaplacených členských příspěvků. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky na e-mail michal.chyba@fotbal.cz do 1.2.2014.
9.1.2014
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000.- klubu FAZ Torf Pardubice za technickou kontumaci z důvodu neoprávněného startu hráče Daniela Fotula (FAZ Torf Pardubice, U-18) v mistrovském zápase 3. kola Juniorské ligy U-18 východ. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 23. 1. 2014.
 • DK SF FAČR zahajuje disciplinární řízení s klubem FC Balticflora Teplice z důvodu nedostavení se k úvodnímu utkání 4. kola Juniorské ligy U-16 západ. DK žádá klub o písemné vysvětlení a doložení příčiny proč klub na první utkání turnaje do Kladna nedorazil a to do 13. 1. 2014 na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky. Nesehrané utkání 4. kola Juniorské ligy U-16 západ, SK INDOSS Plzeň - FC Balticflora Teplice bylo kontumováno ve prospěch domácího celku 5:0.
 • STK rozhodla o kontumaci utkání 3. kola Juniorské ligy U-18 východ, Nejzbach Vysoké Mýto - FAZ Torf Pardubice s výsledkem 5:0 v neprospěch klubu FAZ Torf Pardubice z důvodu neoprávněného startu hráče.
 • STK rozhodla o kontumaci utkání 4. kola Juniorské ligy U-16 západ, SK INDOSS Plzeň - FC Balticflora Teplice s výsledkem 5:0 v neprospěch klubu FC Balticflora Teplice z důvodu nedostavení se k zápasu.
19.12.2013
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu SAT-AN Kladno za nesplnění pořadatelské povinnosti, pozdní příchod hlavního pořadatele a nedostatečná činnost hlasatele v utkání 14. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
12.12.2013
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000,- klubu AC Sparta Praha z důvodu neúčasti na Grémiu klubů CHFL konaném v Kadani dne 8. 12. 2013. Účast zástupce klubu zde byla vyhlášena jako povinná. Klub se z absence předem omluvil. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz do 30. 12. 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000,- klubu Helas Brno z důvodu neúčasti na Grémiu klubů CHFL konaném v Kadani dne 8. 12. 2013. Účast zástupce klubu zde byla vyhlášena jako povinná. Klub se z absence předem omluvil. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz do 30. 12. 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000,- klubu Salamandr Hradec Králové z důvodu neúčasti na Grémiu klubů CHFL konaném v Kadani dne 8. 12. 2013. Účast zástupce klubu zde byla vyhlášena jako povinná. Klub se z absence předem omluvil. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz do 30. 12. 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu FC Gillotina Choceň za nesplnění pořadatelské povinnosti, neposkytnutí pitného režimu rozhodčím a delegátovi v utkání IX. kola 2. ligy východ. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu FC Arsenal Benešov za nesplnění pořadatelské povinnosti, nezabezpečená funkce hlasatele v zápase XI. kola 2. Ligy západ. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu Slavia TU Liberec za pozdní zahájení zápasu z důvodu pozdního příjezdu mužstva v zápase XI. kola 2. Ligy západ. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu AC Sparta Praha za nesplnění marketingové povinnosti, neuvedení loga Chance Futsal ligy na vstupenkách v zápase XIII. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu Salamandr Hradec Králové za nesplnění pořadatelské povinnosti, chybějící ukazatel akumulovaných faulů v utkáních 2. kola I. juniorské ligy U-16 a U-18 východ. Částka bude stržena z kauce.
5.12.2013
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu FAZ Torf Pardubice za nesplnění pořadatelské povinnosti, nedostatečná funkce hlasatele v zápase VIII. kola 2. ligy východ. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu SAT-AN fight club Kladno za nesplnění pořadatelské povinnosti, nedostatečná funkce hlasatele v zápase XII. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
28.11.2013
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu Salamandr Hradec Králové za nesplnění pořadatelské povinnosti, nedostatečná funkce hlasatele v zápase XI. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu Salamandr Hradec Králové za nesplnění marketingové povinnosti, neuvedení loga Chance Futsal ligy na vstupenkách v zápase XI. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu AC Sparta Praha za nesplnění marketingové povinnosti, neuvedení loga Chance Futsal ligy na vstupenkách v zápase XI. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu FK Sistemo Volfířov za nesplnění povinnosti mužstva v zápase VII. kola 2. ligy východ za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje důtku klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto v utkání X. kola CHFL za nedostatky v pořadatelské kontrole diváků při vstupu do haly. Po zapálení bengálských ohňů v sektoru hostů včasně zakročila pořadatelská služba. Průběh utkání nebyl narušen ani ovlivněn.
21.11.2013
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu FC Agromeli Brno za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení bez jmenovky na dresu hráče v utkání XI. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
14.11.2013
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu F.A.Zole Česká Lípa za nesplnění povinnosti mužstva v zápase VII. kola 2. ligy západ za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu SK INDOSS Plzeň za nesplnění povinnosti mužstva, za neuvedení jmenovky na dresu hráče v utkání IX. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu UFA Salamandr Hradec Králové za nesplnění povinnosti mužstva, za neuvedení jmenovky na dresu hráče v utkání IX. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR projednala námitku klubu SK Slavia Praha proti udělené pokutě za nesplnění povinnosti mužstva v zápase VIII. kola CHFL za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu. Po prozkoumání a vysvětlení celé záležitosti DS byla udělená pokuta zrušena.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu SK Olympik Mělník za nesplnění povinnosti pořadatele, za nevyvedení diváka, který opakovaně hrubě urážel rozhodčí a poškozoval jméno futsalu v zápase VII. kola 2. ligy západ. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti pořadatele, za pokus o napadení rozhodčího členem pořadatelské služby a hrubé urážky a vyhrožování. Částku uhradit platbou na účet SF ČR do 27. 11. 2013, číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit na sekretariát KF osobně nebo mailem na adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz .
 • DK SF FAČR zastavuje činnost předsedovi klubu SK Slavia Praha Danielu Kolmanovi v jakékoliv funkci včetně hráčské při mistrovských zápasech CHFL do 15. 1. 2014. Zápasů CHFL se může zúčastnit jen jako divák.
7.11.2013
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 800.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti mužstva v zápase VIII. kola CHFL za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu FC TEX-COLOR Písek za nesplnění povinnosti mužstva, za nepředložení průkazu trenéra v utkání VI. kola 2. ligy západ. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu FC TEX-COLOR Písek za nesplnění povinnosti mužstva v zápase VI. kola 2. ligy západ za nepřivezení druhé sady dresů. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu F.A.Zole Česká Lípa za nesplnění povinnosti pořadatele v zápase VI. kola 2. ligy západ za pozdní zahájení utkání z důvodu poruchy časomíry. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu AC Sparta Praha za nesplnění povinnosti mužstva, za neuvedení loga CHFL na dresu hráče v utkání VIII. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu SAT-AN Kladno za nesplnění povinnosti pořadatele v zápase VIII. kola CHFL za pozdní dodání kopií zápisu o utkání TV štábu. Částka bude stržena z kauce.
31.10.2013
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu FC Démoni Česká Lípa za nesplnění povinnosti mužstva v zápase V. kola 2. ligy západ za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu FC TEX-COLOR Písek za nesplnění povinnosti mužstva v zápase V. kola 2. ligy západ za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu zdravotníka. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu FC Tango Brno za neuvedení hrajícího hráče do zápisu o utkání v utkání VII. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu SAT-AN Kladno za nesplnění povinnosti mužstva v zápase VII. kola CHFL za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu Slavia TU Liberec za nesplnění povinnosti mužstva v zápase V. kola 2. ligy západ za nefungující zvukotechniku v hale. Částka bude stržena z kauce.
24.10.2013
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu FC Démoni Česká Lípa za nesplnění povinnosti mužstva, za nepředložení průkazu trenéra v utkání IV. kola 2.LZ. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu COMBIX Ústí nad Labem za nesplnění povinnosti mužstva, za nefungující zvukotechniku v hale v utkání IV. kola 2.LZ. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu Agromeli Brno za nečitelnou jmenovku hráče v utkání VI. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu Helas Brno za neuvedení hrajícího hráče do zápisu o utkání v utkání VI. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1000.- klubu SK Líšeň Brno za nesplnění povinnosti mužstva v zápase II. kola 2.LV za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu FC TEX-COLOR Písek za nesplnění povinnosti mužstva v zápase IV. kola 2.LZ za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu mužstva. Částka bude stržena z kauce.
17.10.2013
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu FC Balticflora Teplice za nesplnění povinnosti mužstva, za nepředložení průkazu trenéra v utkání IV. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu FAZ TORF Pardubice za nesplnění povinnosti mužstva, za nepředložení průkazu trenéra v utkání I. kola 2.ligy východ. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu FC Benago Praha za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 5. kola CHFL Nejzbach Vysoké Mýto – FC Benago Praha za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR netrestala klub FC Balticflora Teplice za pozdní zahájení utkání 5. kola CHFL Balticflora Teplice – Era Pack Chrudim z důvodu prodloužení mistrovského zápasu basketbalistů ve stejné hale.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 200.- klubu AC Sparta Praha za nesplnění povinnosti mužstva v zápase 5. kola CHFL AC Sparta Praha – SAT-AN Kladno za pozdní zahájení utkání z důvodu nedodání soupisky mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu Sistemo Volfířov za nesplnění povinnosti mužstva, za neúplné ID kódy v zápise o utkání 1. kola 2. ligy východ Sistemo Volfířov – Roub Vítkovice. Částka bude stržena z kauce.
10.10.2013
 • DK SF FAČR projednala žádost hráče Tomáše Abrhama (SAT-AN Kladno) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 1 zápasu z celkových 3 zápasů a rozhodla této žádosti nevyhovět. Zastavení závodní činnosti platí v původní výši.
 • DK SF FAČR potvrdila trest pro Davida Weinera (Olympik Mělník). Zastavení závodní činnosti platí v původní výši.
9.10.2013
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu FC Balticflora Teplice za nesplnění povinnosti mužstva, za nepředložení průkazu trenéra v utkání 4. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
1.10.2013
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu FC Balticflora Teplice za nesplnění povinnosti mužstva, za nepředložení průkazu trenéra v utkání 3. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu SAT-AN Kladno za nesplnění povinnosti mužstva, za nepředložení průkazu trenéra v utkání 3. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
25.9.2013
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši 200,- Kč klubu AC Sparta Praha za nedostatečnou pořadatelskou službu (nepřítomnost pořadatele s utěrákem). Částka bude stržena z kauce.


16.4.2013
 • DK SF FAČR vzala na vědomí podnět klubu Bohemians 1905 na zákrok hráče Libora Gerčáka (1. FC Nejzbach Vysoké Mýto) v utkání 2. čtvrtfinále play-off CHFL, 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto - Bohemians 1905. Po zhlédnutí videozáznamu a posouzení zákroku se rozhodla hráče netrestat, neboť se nejednalo o hrubé nesportovní chování ve smyslu Pravidel Futsalu.
9.4.2013
 • DK SF FAČR projednala žádost hráče Davida Friče (Bohemians 1905) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 1 zápasu z celkových 2 zápasů, který mu byl uložen dne 4. 4. 2013 a rozhodla této žádosti nevyhovět. Zastavení závodní činnosti platí v původní výši.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu Bohemians 1905 za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní nastoupení k 1. utkání čtvrtfinále play-off CHFL Bohemians 1905 - 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu Bohemians 1905 za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení k utkání bez jmenovky hráče, v 1. utkání čtvrtfinále play-off CHFL Bohemians 1905 - 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR potrestala vedoucího mužstva Josefa Havla (Helas Brno) zastavením závodní činnosti na 4 zápasy nepodmíněně v jakékoliv funkci na lavičce týmu za hrubé nesportovní chování a urážku rozhodčího v 1. utkání čtvrtfinále play-off CHFL FC Benago Zruč nad Sázavou - Helas Brno. Námitku kapitána zapsanou v zápise o utkání bere DK SF FAČR dle zprávy DS jako bezpředmětnou.
4.4.2013
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení s hráčem Davidem Fričem (Bohemians 1905) zahájené dne 28. 3. 2013 a zastavuje mu závodní činnost nepodmíněně na 2 soutěžní utkání za HNCH, za udeření protihráče loktem do obličeje v zápase 22. kola CHFL Bohemians 1905 - FC Tango Brno. DK SF FAČR se po zhlédnutí videa ztotožnila s rozhodnutími SubKR a SubKD.
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení s hráčem a současně vedoucím mužstva Pavlem Zunou (CF Radobýl Litoměřice) zahájené dne 28. 3. 2013 a zastavuje mu závodní činnost (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) nepodmíněně na 3 soutěžní utkání za HNCH po skončení utkání 21. kola 2. ligy západ FK Boca Chotěboř - CF Radobýl Litoměřice u kabiny rozhodčích.
28.3.2013
 • DK SF FAČR zahajuje disciplinární řízení s hráčem Davidem Fričem (Bohemians 1905) z důvodu podnětu klubu FC Tango Brno, zaslání dodatečné námitky na jeho zákrok v zápase 22. kola CHFL, Bohemians 1905 – FC Tango Brno. Případ bude řešen na příštím zasedání DK SF FAČR dne 3. 4. 2013 shlédnutím videa z tohoto utkání.
 • DK SF FAČR zahajuje disciplinární řízení s hráčem a současně vedoucím mužstva Pavlem Zunou (CF Litoměřice) a zastavuje mu závodní činnost do vyřešení případu z důvodu hrubého nesportovního chování po skončení zápasu 21. kola 2. ligy západ, FK Boca Chotěboř – CF Litoměřice. Případ bude řešen na příštím zasedání DK SF FAČR dne 3. 4. 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubům FC Tango Brno a Helas Brno za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní nastoupení k utkání 20. kola CHFL, Helas Brno – FC Tango Brno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu FC Tango Brno za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení k utkání bez loga CHFL na dresech dvou hráčů, v utkání 19. kola CHFL, FC Tango Brno – SK INDOSS Plzeň. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu Helas Brno za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení k utkání bez jmenovky hráče, v utkání 19. kola CHFL, FC Démoni Česká Lípa – Helas Brno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000.- klubu FC Démoni Česká Lípa za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení k utkání bez jmenovky hráčů, v utkání 19., 20. a 22. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu UFA Salamandr Hradec Králové za nesplnění povinnosti mužstva, za zapsání do zápisu o utkání nepřítomného trenéra v utkání 18. kola 2. ligy západ. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení s klubem TJ FC Dalmach Turnov z důvodu námitky hostujícího týmu pro vulgární a rasistické urážky během utkání 18. kola 2. ligy západ TJ FC Dalmach Turnov – FC Betis Kadaň. DK SF FAČR po prostudování videozáznamu tohoto utkání neznamenala žádné neadekvátní pohoršující reakce obou týmů i fanoušků, a neshledala ani žádné nervózní chování lavičky hostí.
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení s hráčem Danielem Hurtem (TJ FC Dalmach Turnov) a zastavuje mu činnost nepodmíněně na 4 soutěžní utkání, vyloučení za hrubé nesportovní chování v zápase 18. kola 2. ligy západ TJ FC Dalmach Turnov – FC Betis Kadaň.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu FK Era-Pack Chrudim za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení k utkání bez loga CHFL na dresu jednoho hráče, v utkání 20. kola CHFL, FK Era-Pack Chrudim – FC Torf Pardubice. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu SK Goll Běloves za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní nastoupení z důvodu pozdního příjezdu k utkání 19. kola 2. ligy západ, FC Brandýsek – SK Goll Běloves. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubům SK Olympik Mělník a F.A.Zole Česká Lípa za nesplnění povinnosti mužstva, za nepředložení průkazu trenéra v utkáních 19. kola 2. ligy západ. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000.- klubu 1. FC Květnice Tišnov za nesplnění povinnosti mužstva, za nepořízení videozáznamu z utkání 18. kola 2. ligy východ 1. FC Květnice Tišnov – AC Gamaspol Jeseník, dle RMS Článek 15/12. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 11. 4. 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu Slavia TU Liberec za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní příchod zdravotníka utkání 20. kola 2. ligy západ, Slavia TU Liberec – UFA Salamandr Hradec Králové. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubům F.A.Zole Česká Lípa a Delta Real Šumperk za nesplnění povinnosti mužstva, za nepředložení průkazu trenéra v utkáních 20. kola 2. ligy západ respektive východ. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu SAT-AN Kladno za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedostatečnou funkci hlasatele utkání 22. kola CHFL, SAT-AN Kladno – FC Balticflora Teplice. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu FSC Komax Kunčice pod Ondřejníkem za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní nastoupení z důvodu pozdního vyplnění zápisu o utkání 21. kola 2. ligy východ, AC Gamaspol Jeseník - FSC Komax Kunčice pod Ondřejníkem. Částka bude stržena z kauce.
13.3.2013
 • Disciplinární komise projednala žádost o prominutí zbytku trestu pro hráče Jana Jeřábka z klubu Torf Pardubice a tuto žádost zamítla. Trest zastavení ZČ platí v původní výši.
 • Disciplinární komise projednala žádost o prominutí zbytku trestu pro hráče Michala Kovácse z klubu Tango Brno a tuto žádost zamítla. Trest zastavení ZČ platí v původní výši.
27.2.2013
 • DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200,- klubu Květnice Tišnov za zápis trenéra do zápisu o utkání nepřítomného na utkání
 • DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400,- klubu Sokol Dobřichovice za pozdní příjezd, zahájení utkání o 5 minut později (podruhé v sezóně)
 • DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu ve výši 300 Kč klubu Slavia TU Liberec za nastoupení k utkání bez soupisky
 • DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu ve výši 100 Kč klubu Slavia TU Liberec za nepředložení průkazu trenéra
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 500,- klubům Helas Brno, Benago Zruč, Slavia Praha z důvodu neúčasti na Grémiu klubů Chance Futsal ligy konaném v Brně dne 18.2.2013. Účast zástupce klubu zde byla vyhlášena jako povinná. Klub se z absence předem omluvil. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky na e-mail michal.chyba@fotbal.cz do 15.3.2013.
 • DK projednala žádost hráče Michala Seidlera (Tango Brno) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu, který mu byl uložen za ČK dne 7.2.2013 na 3 SU a rozhodla o prominutí 1SU.
 • STK rozhodla o kontumaci utkání
  13. kolo, Sokol Dobřichovice - Goll Běloves 6:10 (3:6)
  14. kolo, CF Litoměřice - Sokol Dobřichovice 5:1 (2:0)
  15. kolo, Slavia Liberec - Sokol Dobřichovice 7:3 (3:1)
  s výsledkem 0:5 v neprospěch Sokola Dobřichovice z důvodu neuhrazených členských příspěvků hráčů klubu.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 6 000.- klubu Sokol Dobřichovice za kontumace utkání z důvodu nastoupení hráčů bez zaplacených členských příspěvků. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky na e-mail michal.chyba@fotbal.cz do 15.3.2013.
7.2.2013
 • DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení s klubem Sokol Dobřichovice z důvodu nezaplacených povinných členských příspěvků hráčů na rok 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti pořadatele, za nezajištění odpovídajících prostor 60 minut před začátkem pro rozhodčí a delegáta svazu a pozdní příchod hlavního pořadatele v mistrovském zápase CHFL SK Slavia Praha – FC Démoni Česká Lípa. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu Goll Běloves za nesplnění povinnosti mužstva mít k mistrovskému zápasu 2. ligy západ SK Olympik Mělník – Goll Běloves k dispozici 2 sady výrazně barevně odlišných dresů a stulpen. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 500.- klubu Hellas Brno za nesplnění povinnosti mužstva, za nedodržení termínů zaslání videozáznamů z mistrovských utkání Chance Futsal ligy dle RMS Článek 15/12 (6. kolo Helas – Torf Pardubice, 8. kolo Helas – Česká Lípa, 10. kolo Helas - Teplice). DK SF FAČR vyzývá klub o doručení výše uvedených záznamů do 18. 2. 2013 jinak budou tyto videozáznamy považovány za nepořízené a podléhat dalšímu disciplinárnímu řízení. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 500.- klubu SK INDOSS Plzeň za nesplnění povinnosti mužstva, za nedodržení termínů zaslání videozáznamů z mistrovských utkání Chance Futsal ligy dle RMS Článek 15/12 (6. kolo INDOSS - Benago, 8. kolo INDOSS – Tango Brno, 10. kolo INDOSS – Slavia Praha). DK SF FAČR vyzývá klub o doručení výše uvedených záznamů do 18. 2. 2013 jinak budou tyto videozáznamy považovány za nepořízené a podléhat dalšímu disciplinárnímu řízení. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 900.- klubu Bohemians 1905 za nesplnění povinnosti mužstva, za nedodržení termínů zaslání videozáznamů z mistrovských utkání Chance Futsal ligy dle RMS Článek 15/12 (8. kolo Bohemians – Torf Pardubice, 10. kolo Bohemians – Česká Lípa). DK SF FAČR vyzývá klub o doručení výše uvedených záznamů do 18. 2. 2013 jinak budou tyto videozáznamy považovány za nepořízené a podléhat dalšímu disciplinárnímu řízení. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti mužstva, za nedodržení termínu zaslání videozáznamu z mistrovského utkání Chance Futsal ligy dle RMS Článek 15/12 (11. kolo Slavia Praha – Helas Brno). DK SF FAČR vyzývá klub o doručení výše uvedeného záznamu do 18. 2. 2013 jinak bude tento videozáznam považován za nepořízený a podléhat dalšímu disciplinárnímu řízení. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto za nesplnění povinnosti mužstva, za nedodržení termínu zaslání videozáznamu z mistrovského utkání Chance Futsal ligy dle RMS Článek 15/12 (6. kolo Vysoké Mýto – Česká Lípa). DK SF FAČR vyzývá klub o doručení uvedeného záznamu do 18. 2. 2013 jinak bude tento videozáznam považován za nepořízený a podléhat dalšímu disciplinárnímu řízení. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR nezahájila disciplinární řízení po incidentu, který nastal po skončení utkání a odchodu fanoušků CHFL FK Era-Pack Chrudim - SAT-AN Kladno a který byl nahlášen hlavním pořadatelem při odchodu rozhodčích a delegáta svazu z haly. DK SF FAČR doporučuje ohlásit odcizení hasicího přístroje a jeho znehodnocení před halou na PČR.
2.2.2013
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti pořadatele, za nesplnění povinnosti hlasatele utkání v dohrávaném zápase XII. kola CHFL (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR projednala žádost hráče Michala Mareše (1. FC Nejzbach Vysoké Mýto) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 1 zápasu z celkových 2 zápasů, který mu byl uložen dne 23. 1. 2013 a rozhodla této žádosti nevyhovět.
 • DK SF FAČR ukončuje disciplinární řízení s klubem FC Balticflora Teplice ze dne 2. 1. 2013 za pozdní příjezd a pozdní zahájení utkání týmu FC Balticflora Teplice U-16 k utkání 3. kola I. Juniorské ligy U-16 a uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000,-. Částka bude stržena z kauce. V případě poničených dveří a náhrady škody vzniklé a zjištěné po skončení turnaje se DK nepodařilo dle ani dodatečných vyjádření delegáta svazu a hlavního pořadatele určit viníka. DK dalším šetřením zjistila, že pořadatelský klub SK Slavia Praha měl halu pronajatou od Halových sportů SK Slavia Praha, s.r.o. v den turnaje, tj. 15. 12. 2012 jen do 17.00 hodin. Poslední utkání turnaje, desáté v pořadí, mělo oficiální začátek v 16.30 hodin, tudíž by se do 17.00 hodin nemohlo stihnout odehrát. Proto muselo dojít k prodloužení doby pronájmu haly. DK proto považuje proplacení avizované částky klubem SK Slavia Praha jako neopodstatněné.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000,- klubu FC Betis Kadaň z důvodu neúčasti na Grémiu klubů 2. ligy západ konaném v Praze dne 12. 9. 2012. Účast zástupce klubu zde byla vyhlášena jako povinná. Klub se z absence předem omluvil. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 18. 2. 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000,- klubu F.A. Zole Česká Lípa z důvodu neúčasti na Grémiu klubů 2. lig konaném v Chrudimi dne 8. 1. 2013. Účast zástupce klubu zde byla vyhlášena jako povinná. Klub se z absence předem omluvil. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 18. 2. 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000,- klubu FC VSK VŠB TU Ostrava z důvodu neúčasti na Grémiu klubů 2. lig konaném v Chrudimi dne 8. 1. 2013. Účast zástupce klubu zde byla vyhlášena jako povinná. Klub se z absence předem omluvil. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 18. 2. 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000,- klubu FSC KOMAX Kunčice pod Ondřejníkem z důvodu neúčasti na Grémiu klubů 2. lig konaném v Chrudimi dne 8. 1. 2013. Účast zástupce klubu zde byla vyhlášena jako povinná. Klub se z absence předem omluvil. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 18. 2. 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000,- klubu SKP Likop Třinec z důvodu neúčasti na Grémiu klubů 2. lig konaném v Chrudimi dne 8. 1. 2013. Účast zástupce klubu zde byla vyhlášena jako povinná. Klub se z absence předem omluvil. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 18. 2. 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 500,- klubu FC Agromeli Brno z důvodu neúčasti na Grémiu klubů 2. lig konaném v Chrudimi dne 8. 1. 2013. Účast zástupce klubu zde byla vyhlášena jako povinná. Klub se z absence neomluvil. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 18. 2. 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 500,- klubu 1. FC Květnice Tišnov z důvodu neúčasti na Grémiu klubů 2. lig konaném v Chrudimi dne 8. 1. 2013. Účast zástupce klubu zde byla vyhlášena jako povinná. Klub se z absence neomluvil. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 18. 2. 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 500,- klubu Gillotina Choceň z důvodu neúčasti na Grémiu klubů 2. lig konaném v Chrudimi dne 8. 1. 2013. Účast zástupce klubu zde byla vyhlášena jako povinná. Klub se z absence neomluvil. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 18. 2. 2013.
23.1.2013
 • DK SF FAČR uděluje trest zastavení závodní činnosti v juniorských soutěžích do 28. 2. 2013 hráči Václavu Noskovi (FC Balticflora Teplice, U-16) za neoprávněný start po 3. ŽK v zápase 4. kola Juniorské ligy U-16 západ SK INDOSS Plzeň – FC Balticflora Teplice.
 • DK SF FAČR uděluje trest zastavení činnosti v jakékoliv funkci v realizačním týmu juniorských soutěží do 28. 2. 2013 vedoucímu mužstva Alexandru Mamiyevovi (FC Balticflora Teplice, U-16) za umožnění neoprávněného startu hráče Václava Noska po 3. ŽK v zápase 4. kola Juniorské ligy U-16 západ SK INDOSS Plzeň – FC Balticflora Teplice.
 • DK SF FAČR uděluje trest zastavení závodní činnosti v juniorských soutěžích do 28. 2. 2013 hráči Lukáši Láskovi (FC Balticflora Teplice, U-18) za neoprávněný start po 3. ŽK v zápase 5. kola Juniorské ligy U-18 západ FC Démoni Česká Lípa – FC Balticflora Teplice.
 • DK SF FAČR uděluje trest zastavení činnosti v jakékoliv funkci v realizačním týmu juniorských soutěží do 28. 2. 2013 vedoucímu mužstva Radku Turišinovi (FC Balticflora Teplice, U-18) za umožnění neoprávněného startu hráče Lukáše Lásky po 3. ŽK v zápase 5. kola Juniorské ligy U-18 západ FC Démoni Česká Lípa – FC Balticflora Teplice.
 • DK SF FAČR uděluje trest zastavení závodní činnosti v juniorských soutěžích do 28. 2. 2013 hráči Martinu Výbornému (Benago Zruč nad Sázavou, U-18) za neoprávněný start po 3. ŽK v zápase 5. kola Juniorské ligy U-18 východ Helas Brno – Benago Zruč nad Sázavou.
 • DK SF FAČR uděluje trest zastavení činnosti v jakékoliv funkci v realizačním týmu juniorských soutěží do 28. 2. 2013 vedoucímu mužstva Tomáši Starému (Benago Zruč nad Sázavou, U-18) za umožnění neoprávněného startu hráče Martina Výborného po 3. ŽK v zápase 5. kola Juniorské ligy U-16 východ Helas Brno – Benago Zruč nad Sázavou.
 • DK SF FAČR uděluje důtku klubu Bohemians 1905, U-16 a U-18 za předložení kopií soupisek mužstev místo originálu v zápasech 3. a 5. kola Juniorské ligy západ.
 • DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení z důvodu poškozených dveří kabiny SKP Likop Třinec v zápase 5. kola I. Juniorské ligy U-18 SKP Likop Třinec – FC Torf Pardubice a vyžádala si výpovědi hlavního pořadatele (AC Gamaspol Jeseník), delegáta utkání a vedoucího týmu SKP Likop Třinec.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000.- klubu FC Balticflora Teplice za technickou kontumaci z důvodu neoprávněného startu hráče Václav Noska (FC Balticflora Teplice, U-16) v mistrovském zápase 4. kola Juniorské ligy U-16 západ. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 7. 2. 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000.- klubu FC Balticflora Teplice za technickou kontumaci z důvodu neoprávněného startu hráče Lukáše Lásky (FC Balticflora Teplice, U-18) v mistrovském zápase 5. kola Juniorské ligy U-18 západ. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 7. 2. 2013.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000.- klubu FC Benago Zruč nad Sáazavou za technickou kontumaci z důvodu neoprávněného startu hráče Martina Výborného (FC Benago Zruč nad Sázavou, U-16) v mistrovském zápase 5. kola Juniorské ligy U-18 východ. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně, poštou nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 7. 2. 2013.
22.1.2013
STK SF FAČR rozhodla o kontumaci
 • utkání 4.kola 1.juniorské ligy U-16 SK INDOSS Plzeň – FC Balticflora Teplice v neprospěch klubu FC Balticflora Teplice z důvodu neoprávněného startu hráče klubu FC Balticflora Teplice Václava Noska v utkání SK INDOSS Plzeň – FC Balticflora Teplice po 3.ŽK v soutěži. Výsledek 7:1 zůstává v platnosti.
 • utkání 5.kola 1.juniorské ligy U-18 FC Démoni Česká Lípa – FC Balticflora Teplice v neprospěch klubu FC Balticflora Teplice z důvodu neoprávněného startu hráče klubu FC Balticflora Teplice Lukáše Lásky v utkání FC Démoni Česká Lípa – FC Balticflora Teplice po 3.ŽK v soutěži. Výsledek 7:2 zůstává v platnosti.
 • utkání 5. kola 1.juniorské ligy U-18 Helas Brno – Benago Zruč nad Sázavou v neprospěch klubu Benago Zruč nad Sázavou z důvodu neoprávněného startu hráče klubu Benago Zruč nad Sázavou Martina Výborného v utkání Helas Brno – Benago Zruč nad Sázavou po 3. ŽK v soutěži. Výsledek 9:2 zůstává v platnosti.
9.1.2013
 • DK projednala žádost hráče Davida Míky (SK INDOSS Plzeň) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu, který mu byl uložen dne 19. 11. 2012 na časové období 2 měsíce a rozhodla této žádosti nevyhovět.
 • DK zahajuje disciplinární řízení s hráčem Václavem Noskem (FC Balticflora Teplice, U-16) a zastavuje mu závodní činnost do vyřešení případu z důvodu neoprávněného startu hráče po 3. ŽK v zápase I. Juniorské liga U-16 západ SK INDOSS Plzeň – FC Balticflora Teplice ve čtvrtém hracím kole.
2.1.2013
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu Bohemians 1905 za nesplnění povinnosti mužstva, nastoupení k zápasu Poháru FAČR (semifinále) bez soupisky mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu Sokol Dobřichovice za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní příjezd k utkání XI. kola II. ligy západ (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK zahájila disciplinární řízení s klubem FC Balticflora Teplice z důvodu pozdního příjezdu k utkání 3. kola Juniorské ligy U-16 a prokopnutých dveří kabiny po skončení zápasu Juniorské ligy U-18.
28.11.2012
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu Bohemians 1905 za nesplnění povinnosti pořadatele, nedodání programu k zápasu VIII. kola CHFL (podruhé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu FSC Komax Kunčice pod Ondřejníkem za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní odevzdání zápisu o utkání v zápase VIII. kola 2. ligy východ (podruhé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 800.- klubu FC Balticflora Teplice za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní odevzdání zápisu o utkání v zápase VIII. kola CHFL (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR udělila trest zastavení závodní činnosti od 19. 11. 2012 do 19. 1. 2013 hráči Miloši Chválovi (Torf Pardubice) za porušení antidopingového pravidla zjištěného dne 19. 10. 2012 po utkání VI. kola CHFL Helas Brno – Torf Pardubice Antidopingovým výborem České republiky.
  Odůvodnění : O výši trestu na nižší hranici rozhodla DK dle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice a dle Příkladů provinění a sazebníku jejich trestů Disciplinárního řádu SF FAČR odstavce I, článku 13.
 • DK SF FAČR udělila trest zastavení závodní činnosti od 19. 11. 2012 do 19. 1. 2013 hráči Davidu Míkovi (Indoss Plzeň) za porušení antidopingového pravidla zjištěného dne 27. 10. 2012 po utkání VII. kola CHFL Démoni Česká Lípa – Indoss Plzeň Antidopingovým výborem České republiky.
  Odůvodnění : O výši trestu na nižší hranici rozhodla DK dle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice a dle Příkladů provinění a sazebníku jejich trestů Disciplinárního řádu SF FAČR odstavce I, článku 13.
23.11.2012
 • Na základě nových zjištění DK snižuje peněžitou pokutu klubu SK Slavia Praha za pozdní začátek utkání z důvodu pozdního příjezdu zdravotníka k zápasu VI. kola CHFL (poprvé v soutěži) na částku Kč 400. Částka bude stržena z kauce
 • DK potvrzuje na základě Zápisu o utkání a zprávy delegáta svazu peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti pořadatele, nedodání programu k zápasu VI. kola CHFL (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • Po ověření daných skutečností a doložení vyjádření dotčených aktérů ukončuje DK disciplinární řízení vedené z důvodu pozdního příjezdu obou mužstev a rozhodčích k utkání I. kola Benago Zruč nad Sázavou – FC Démoni Česká Lípa bez postihu.
 • Po ověření daných skutečností a doložení vyjádření dotčených aktérů ukončuje DK disciplinární řízení vedené z důvodu pozdního příjezdu hráčů hostí a pozdní zpřístupnění haly domácím celkem v utkání II. kola FC Balticflora Teplice – FC Torf Pardubice bez postihu.
 • DK zahájila disciplinární řízení s klubem FC Betis Kadaň za poškození dveří kabiny hostí v zápase VI. kola 2. ligy západ. Klub je povinen do 3. 12. 2012 zaplatit pořádajícímu klubu CF Radobýl Litoměřice částku Kč 1 200,- na jeho účet číslo : 2800294675/2010. Faktura za výměnu dveří byla zaslána na adresu FC Betis Kadaň. Po zaplacení do výše uvedeného data bude disciplinární řízení zastaveno.
15.11.2012
 • DK potrestala Ondřeje Neumana z klubu Olympik Mělník zastavením závodní činnosti za 2SU za urážku RO po skončení utkání po podpisu ZoU v kabině RO
8.11.2012
 • DK potrestala Martina Šimka z klubu FC Brandýsek zastavením závodní činnosti za 1SU za ČK, zmaření vyložené brankové příležitosti rukou. Hráč si trest odpykal v 6.kole soutěže.
30.10.2012
 • DK trestá na návrh SubKD delegáta svazu pana Kamila Bednáře za pozdní příjezd ke čtvrtfinálovému utkání Poháru FAČR zastavením činnosti na 2 týdny v celostátních soutěžích od 25.10.2012.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubům FK BOCA Chotěboř a F.A.Zole Česká Lípa za nepředložení průkazu trenéra v zápase IV. kola 2. ligy západ. Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti pořadatele, nedodání programu k zápasu VI. kola CHFL (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000.- klubu SK Slavia Praha za pozdní začátek utkání z důvodu pozdního příjezdu zdravotníka k zápasu VI. kola CHFL (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu Bohemians 1905 za nesplnění povinnosti pořadatele, pozdní zpřístupnění haly k zápasu V. kola CHFL (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 3 000.- klubu Balticflora Teplice za technickou kontumaci z důvodu porušení čl. 20 Rozpisu mistrovských soutěží v zápase 5. kola CHFL. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 8. 11. 2012.
 • DK na základě podnětu klubu Gamaspol Jeseník překvalifikovala po shlédnutí videozáznamu z utkání 2. ligy východ Delta Real Šumperk - AC Gamaspol Jeseník důvod udělení ČK hráčům Markovi Smržovi a Markovi Kozelskému. Dle DK se nejednalo o udeření respektive kopnutí, ale vzájemné strčení do soupeře. Trest byl snížen na zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání.
29.10.2012
 • STK SF ČR rozhodla o kontumaci utkání 5.kola Chance Futsal ligy FC Tango Brno – FC Balticflora Teplice ze dne 15.10.2012 s výsledkem 5:0 ve prospěch klubu FC Tango Brno z důvodu porušení čl.20 Rozpisu mistrovských soutěží ze strany klubu FC Balticflora Teplice (tým nastoupil k utkání pouze se čtyřmi hráči s českou státní příslušností). STK SF ČR zároveň předala podnět DK SF ČR k dořešení případu a udělení pokuty ve smyslu Rozpisu mistrovských soutěží futsalu.
10.10.2012
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200,- klubu Bohemians 1905 za nesplnění reklamní povinnosti (2 hráči bez loga CHFL na dresech) v zápase IV. kola CHFL (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK zahájila disciplinární řízení s hráčem Davidem Míkou z klubu Indoss Plzeň z důvodu námitky kapitána Bohemians 1905 uvedené v zápise o utkání v zápase IV. kola CHFL Indoss Plzeň – Bohemians 1905. DK si vyžádala videozáznam z tohoto utkání.
 • DK ukončila zahájené disciplinární řízení s klubem SAT-AN Kladno v utkání I. kola CHFL bez postihu. Po shlédnutí videozáznamu byly konfety naházeny na hrací plochu až po skončení zápasu a neměly vliv na utkání ani na jeho aktéry.
 • DK ukončila zahájené disciplinární řízení s klubem 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto v utkání II. kola CHFL a trestá ho důtkou za nedostatky v pořadatelské kontrole diváků při vstupu do haly. Po shlédnutí videozáznamu byly „bengálské ohně“ zapáleny před utkáním. Začátek utkání nebyl narušen ani ovlivněn. Pořadatelé ve spolupráci s PČR dotčené diváky vyvedli a předali do rukou PČR.
 • DK ukončila zahájené disciplinární řízení s klubem SAT-AN Kladno v utkání III. kola CHFL bez postihu. Hanlivé skandování diváků po zásahu a varování hlasatele ukončeno.
5.10.2012
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu Slavia Havířov za nesplnění povinnosti pořadatele, nebyla ozvučena hala v zápase I. kola 2. ligy východ (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu FSC Komax Kunčice pod Ondřejníkem za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní odevzdání zápisu o utkání v zápase I. kola 2. ligy východ (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu SK Goll Běloves za nesplnění povinnosti mužstva, natáčení videa bez stativu v zápase I. kola 2. ligy západ (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu Sokol Dobřichovice za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní odevzdání zápisu o utkání v zápase I. kola 2. ligy západ (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000.- klubu Sokol Dobřichovice za nesplnění povinnosti mužstva, za nesplnění povinností pořadatele v utkání I. kola 2. ligy západ (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
27.9.2012
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu FC Balticflora Teplice za nepředložení průkazu trenéra Alexandra Tolstova v zápase II. kola CHFL (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu FC Balticflora Teplice za nepředložení průkazu trenéra Alexandra Tolstova v zápase III. kola CHFL (podruhé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu FC Démoni Česká Lípa za nepředložení průkazu trenéra Karla Kruliše v zápase II. kola CHFL (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu FC Tango Brno za nepředložení průkazu trenéra Mariana Berkyho v zápase II. kola CHFL (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu Bohemians 1905 za nesplnění povinnosti pořadatele, nedodání programu k zápasu III. kola CHFL (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní odevzdání zápisu o utkání v zápase II. kola CHFL (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu Helasu Brno za nesplnění povinnosti mužstva, za pozdní odevzdání zápisu o utkání v zápase III. kola CHFL (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK zahájila disciplinární řízení z důvodu pozdního příjezdu hráčů hostí a pozdní zpřístupnění haly domácím celkem v utkání II. kola FC Balticflora Teplice – FC Torf Pardubice. DK žádá zástupce obou klubů o písemné zdůvodnění a doložení do 4. 10. 2012 na sekretariát KF FAČR.
 • DK zahájila disciplinární řízení z důvodu chování diváků v zápasech II. kola CHFL 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto – SAT-AN Kladno a III. kola CHFL SAT-AN Kladno – Indoss Plzeň. DK žádá zástupce domácích klubů o zaslání DVD záznamu do 4. 10. 2012 na sekretariát KF FAČR.
24.9.2012
 • DK zahájila disciplinární řízení z důvodu pozdního příjezdu obou mužstev a rozhodčích k utkání I. kola Benago Zruč nad Sázavou – FC Démoni Česká Lípa. DK žádá zástupce obou klubů a rozhodčí o písemné zdůvodnění a doložení pozdního dostavení se k utkání, do 28. 9. 2012 na sekretariát KF FAČR.
21.9.2012
DK s ohledem na změnu výkladu Soutěžního řádu SF pro osmifinále Poháru FAČR ve futsalu, který provedla Komise futsalu na svém zasedání 20.9. a zrušení kontumace utkání osmifinále Poháru FAČR ve futsalu United Frýdek-Místek vs. Nejzbach Vysoké Mýto konaného dne 18.9.2012 ze strany STK KF FAČR ruší pokutu klubu:
 • ruší peněžitou pokutu ve výši Kč 500,- klubům F.A.Zole Česká Lípa (osmifinále Poháru FAČR futsalu FIFA)
 • ruší peněžitou pokutu ve výši Kč 500,- klubům FC Internazionale Otrokovice a SK Sausfork Otovice (oba osmifinále Poháru FAČR futsalu FIFA)
 • ruší peněžitou pokutu ve výši Kč 500,- klubům SK Slavia Praha a Balticflora Teplice (osmifinále Poháru FAČR futsalu FIFA)
 • ruší peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000,- klubu UNITED Frýdek-Místek (osmifinále Poháru FAČR futsalu FIFA) technickou kontumaci
21.9.2012
 • STK KF FAČR revokovala rozhodnutí z 20.9.2012 o kontumaci utkání osmifinále Poháru FAČR ve futsalu United Frýdek-Místek vs. Nejzbach Vysoké Mýto konaného dne 18.9.2012. S ohledem na změnu výkladu Soutěžního řádu SF pro osmifinále Poháru FAČR ve futsalu, který provedla Komise futsalu na svém zasedání 20.9. a potvrzuje oprávněnost startu hráčů United Frýdek-Místek v utkání, potvrdila STK KF FAČR platnost výsledku utkání United Frýdek-Místek vs. Nejzbach Vysoké Mýto dosaženého na hřišti (5:3 ve prospěch klubu United Frýdek-Místek).
20.9.2012
 • DK na základě podnětu klubu SK Slavia Praha zahajuje disciplinární řízení s klubem SAT-AN Kladno v utkání 1. kola CHFL (SAT-AN Kladno v. SK Slavia Praha) z důvodu nesportovního chování fanoušku domácího týmu. DK si vyžádala DVD záznam z výše uvedeného utkání.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši  Kč 100.- klubu Torf Pardubice za nepředložení průkazu trenéra Petra Málka v zápase 1. kola CHFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje důtku klubu SAT-AN Kladno za pozdní začátek utkání z důvodu slavnostního ceremoniálu.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000,- klubu SAT-AN Kladno za nesplnění reklamní povinnosti v zápase 1. kola CHFL (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500,- klubům F.A.Zole Česká Lípa (osmifinále Poháru FAČR futsalu FIFA) a Torf Pardubice (1. kolo CHFL) za nesplnění povinnosti mužstva – chybějící ID kódy v zápise o utkání (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500,- klubům FC Internazionale Otrokovice a SK Sausfork Otovice (oba osmifinále Poháru FAČR futsalu FIFA) za nesplnění povinnosti mužstva – chybějící ID kódy v zápise o utkání. Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky michal.chyba@fotbal.cz do 4. 10. 2012.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500,- klubům SK Slavia Praha a Balticflora Teplice (osmifinále Poháru FAČR futsalu FIFA) za nesplnění povinnosti mužstva – dopsání ID kódů po úředním začátku utkání do zápisu o utkání (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500,- klubu SK Slavia Praha (osmifinále Poháru FAČR futsalu FIFA) za nesplnění povinností mužstva – nepředložení soupisky (poprvé v soutěži). Částka bude stržena z kauce.
 • DK uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000,- klubu UNITED Frýdek-Místek (osmifinále Poháru FAČR futsalu FIFA) technickou kontumaci (neoprávněný start hráčů United Frýdek-Místek s neuhrazeným poplatkem člena Svazu futsalu). Částku poukázat na číslo účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401 a předložit kopii dokladu o úhradě na sekretariát KF osobně nebo elektronicky na email michal.chyba@fotbal.cz do 4. 10. 2012.
20.9.2012
 • STK KF FAČR rozhodla o kontumaci utkání osmifinále Poháru FAČR ve futsalu United Frýdek-Místek vs. Nejzbach Vysoké Mýto ze dne 18.9.2012 s výsledkem 0:5 v neprospěch klubu United Frýdek-Místek, a to z důvodu nedodržení Soutěžního řádu SF (neoprávněný start hráčů United Frýdek-Místek s neuhrazeným poplatkem člena Svazu futsalu).


24.5.2012
 • DK dne 17.5.2012 stanovila níže uvedeným klubům povinnost zaslat potvrzení o uhrazení chybějících záloh do středy 23.5.2012 na email prihoda@fotbal.cz s tím, že kluby, které tak neučiní budou potrestány peněžitou pokutou ve výši Kč 5.000,--.
  Benago Zruč n. Sázavou
  Torf Pardubice
  SAT-AN Kladno
  Andy Liberec
  FC Tango Brno

  Výše uvedenou povinnost nesplnily následující kluby:
  SAT-AN Kladno
  Andy Liberec
  Benago Zruč n. Sázavou

  V návaznosti na rozhodnutí ze dne 17.5.2012 a DŘ - Příloha II. čl. 7, trestá kluby SAT-AN Kladno, Andy Liberec a Benago Zruč n. Sázavou peněžitou pokutou ve výši Kč 5.000,--.
21.5.2012
 • Bohemians 1905 Nepředložen průkaz trenéra
  Rozhodnutí DK: dle PST I. čl. 12; peněžitá pokuta ve výši Kč 100,--
18.5.2012
 • Tango Brno, Prokopnuté dveře v kabině hostů, zpráva TD, Bohemians-Tango
  DK byla informována klubem Tango Brno o dohodě s klubem Bohemians 1905.
 • DK předvolala na své řádné zasedání dne 17.5.2012 v 10:00 následující zástupce klubů ve věci nezaplacených záloh na rozhodčí a delegáty:
  Benago Zruč n. Sázavou
  Torf Pardubice
  SAT-AN Kladno
  Andy Liberec
  DK obdržela informaci od předsedy SbKR, aby bylo na podnět podaný na TORF Pardubice nahlíženo nikoliv jako dosud neuhrazené, ale opožděné uhrazení vzhledem k včerejšímu pokynu od SbKR potažmo sekretariátu KF.

  Pokyn SbKR dle sekretariátu KF byl následující: "Klub TORF Pardubice byl 15.5.informován, že v tuto chvíli má vyčkat na vyčíslení celkových nákladů na R a D za sezónu 2011/12 a následně pošle už konkrétní částku k doplacení celkových nákladů. Přesto platí podnět, který byl podán DK na neuhrazení zálohy 20.000 Kč v daném termínu."

  DK upozorňuje, že informace SbKR a sekretariátu KF nejsou v souladu se schválenými směrnicemi a proto k nim nebude přihlížet. Zároveň všem výše uvedeným klubům stanovila povinnost zaslat potvrzení o uhrazení chybějících záloh do středy 23.5.2012 na email prihoda@fotbal.cz. Kluby, které tak neučiní budou potrestány peněžitou pokutou ve výši Kč 5.000,--. Po doplnění informací bylo zjištěno, že klub Tango Brno nemá také splněnou svoji povinnost a stanovuje se mu stejná lhůta, jako je na ostatní výše uvedené kluby.
 • Zástupci SAT-AN Kladno a Andy Liberec se nedostavili bez omluvy. Proto souhrnně jsou oba kluby potrestány:

  SAT-AN Kladno za nedostavení se na zasedání DK a nezaslání vyplněné soupisky týmu juniorů na adresu sekretariátu do 26.4. je potrestán peněžitou pokutou ve výši Kč 4.000,-- za neomluvenou neúčast na zasedání DK a 2.000,-- za nezaslání vyplněné soupisky týmu juniorů.
  Andy Liberec je potrestán peněžitou pokutou ve výši Kč 4.000,-- za neomluvenou neúčast na zasedání DK a za pozdní doručení DVD je potrestán peněžitou pokutou ve výši Kč 600,--
  Andy Liberec je potrestán za nepotvrzení účasti v juniorské soutěži do 21.4., neoznámení řídícímu orgánu dohodnuté termíny utkání juniorů do 24.4., nezaslání vyplněné soupisky týmu juniorů na adresu sekretariátu do 26.4. a tím vyloučení ze souteže peněžitou pokutou ve výši Kč 15.000,--
 • DK obdržela podnět FC Tango Brno, že vyjádření Beni Simitčiho neodpovídají etickému kodexu. Po výpovědi p. Beni Simitčiho na zasedání DK rozhodla DK následovně:
  DK trestá Beni Simitčiho peněžitou pokutou ve výši Kč 500,-- za porušení etického kodexu.
 • DK obdržela podnět FC Tango Brno, že vyjádření Radka Kliera - člena KF neodpovídají etickému kodexu.
  DK předává podnět KF s tím, že pokud dle názoru KF bylo vyjádření p. Kliera v nesouladu s etickým kodexem, tak aby podala návrh na zahájení DŘ.
 • DK trestá SK Indoss Plzeň za pozdní dodání DVD peněžitou pokutou ve výši Kč 300,--.
 • DK trestá klub 1. FC Delta Real Šumperk za nepořízení videozáznamu z mistr. utkání peněžitou pokutou ve výši Kč 3.000,--
10.5.2012
 • Tango Brno Chance Futsal liga Prokopnuté dveře v kabině hostů, zpráva TD, Bohemians-Tango
  DK žádá klub Tango Brno o zaslání vyjádření do 16.5. 2012, zda došlo k náhradě škody, vzniklé z důvodu prokopnutých dveří t utkání s Bohemians 1905. V případě, že nedošlo k náhradě škody, žádá DK o vyjádření, kdo danou škodu způsobil.
 • Démoni Česká Lípa II. liga západ Prokopnuté dveře u šatny hostů (Turnov-Démoni Č.Lípa)
  DK byla informována klubem Démoni Česká Lípa o úhradě vzniklé škody
 • Démoni Česká Lípa II. liga západ HNCH, Disciplinární provinění zjištěné delegátem
  DK si vyžádala videozáznam z utkání, do projednání případu má hráč zastavenou závodní činnost.
 • Zálohy na rozhodčí a delegáty
  DK předvolává na své řádné zasedání dne 17.5.2012 v 10:00 následující statutární zástupce klubů nebo zástupce klubu, jež má na starost úhrady záloh na rozhodčí a delegáty. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti FAČR Diskařská 2431/4 – Praha 6, Strahov.
  Benago Zruč n. Sázavou
  Torf Pardubice
  SAT-AN Kladno
26.4.2012
 • FC Benago Zruč n. Sázavou - Nedostatky v pořadatelské službě – zejména nazajištění 2 kamer na kontrolu dění v hledišti
  Rozhodnutí DK: dle PST II. čl. 7 peněžitá pokuta ve výši Kč 500,--
 • Andy Liberec - Nedoručení potvrzení DK o úhradě zálohy na rozhodčí a delegáty utkání
  Rozhodnutí DK: dle PST II. čl. 7 peněžitá pokuta ve výši Kč 5.000,-- a stanovuje novou lhůtu pro doručení potvrzení o úhradě záloh do 16.5.2012 na email: prihoda@fotbal.cz.
 • Podněty KR:
  DK žádá kluby Torf Pardubice a SAT-AN Kladno o zaslání potvrzení DK o úhradě zálohy na rozhodčí a delegáty utkání do 2.5.2012 na email: prihoda@fotbal.cz. V případě nedoručení bude klub předvolán na další řádné zasedání.
  DK žádá kluby:
  Andy Liberec (utkání s Torf Pardubice 16.03.2012)
  Šumperk (utkání s Bohemians 1905 23.03.2012)
  Indoss Plzeň (utkání s Tango Brno 23.03.2012)
  aby doručili DVD z výše uvedených utkání DK FAČR do 16.5.2012. V případě, že DVD nebudou doručeny, bude je DK považovat za nepořízené (tzn. pokutou ve výši Kč 3.000).
 • Vyjádření k nespokojenosti SbKR:
  1. ve věci netrestání klubů za nedodaná DVD
  DK trestá kluby za nedodaná DVD
  2. ve věci nehrazení záloh na výplatu R a DS
  DK trestá kluby za nehrazení záloh na výplatu R a DS
  3. ve věci nízkého trestu za nařčení rozhodčích p. Gnidou z korupčního jednání
  SbKR není kompetentním orgánem k posuzování výše disciplinárního trestu
  4. že potrestání rozhodčího Rybky za pozdní příjezd k utkání nekonzultovala DK s odbornou komisí
  a) DK netrestala rozhodčího za pozdní příjezd k utkání, ale za pozdní zahájení utkání
  b) SbKR není kompetentním orgánem k posuzování disciplinárního provinění, tak DVD nevidí důvod k dotazování k odborné komisi
  5. ve věci údajné neadekvátní reakce předsedy DK k chování p. Loba a p. Novotného Chování p. Loba a p. Novotného bylo v rozporu se zásadami slušného chování a jejich vykázání z pracoviště předsedy DK bylo na místě.
  Toto napadání DK (jejího předsedy) Subkomisí rozhodčích dosti znemožňuje řádnou spolupráci odborných komisí a předseda DK požádá o řešení této situace na KF na svém dalším zasedání.
18.4.2012
 • DK zahájila na základě podnětu FC Benago Zruč nad Sázavou disciplinární řízení s hráčem Tanga Brno Dimostenisem Chadzidisem, který se měl údajně dopustit úmyslného šlápnutí do oblasti břicha protihráče, cca v 10. minutě 2. poločasu. V návaznosti na výše uvedené DK žádá hráče Dimostenise Chadzidise o zaslání vyjádření k této situaci na email: prihoda@fotbal.cz. Pokud vyjádření nebude na email doručeno do 19.4.2012 do 12:00, rozhodne disciplinární komise bez tohoto vyjádření.
12.4.2012
 • SAT-AN Kladno, Chance Futsal liga, Výpadek časomíry
  Rozhodnutí DK: dle PST II čl. 7 v návaznosti na Sazebník pokut čl. 15; peněžitá pokuta ve výši Kč 300,--
 • Bohemians 1905, Chance Futsal liga, Nebyl k dispozici program, vstup byl volný
  Rozhodnutí DK: dle PST II čl. 7 v návaznosti na Sazebník pokut čl. 15; peněžitá pokuta ve výši Kč 300,--
 • FC Agromeli Brno, nepořízení videozáznamu z utkání s Futsal Slavia Havířov, hraného 9.3.2012
  Rozhodnutí DK: dle PST II čl. 7 v návaznosti na Sazebník pokut čl. 11; peněžitá pokuta ve výši Kč 2.000,--
 • SK Olympik Mělník, nepořízení videozáznamu z utkání s FC Radobýl Litoměřice
  Rozhodnutí DK: dle PST II čl. 7 v návaznosti na Sazebník pokut čl. 11; peněžitá pokuta ve výši Kč 2.000,--
 • Andy Liberec, předčasné ukončení 22. kola CHFL v utkání s FK ERA-PACK Chrudim utkání z důvodu nedostatku hráčů (po odstoupení 2 zraněných hráčů) – po provedené kontumaci předáno STK k DK k dořešení:
  Rozhodnutí DK: dle PST II čl. 7 v návaznosti na Sazebník pokut čl. 3; peněžitá pokuta ve výši Kč 25.000,-- a povinnost klubu Andy Liberec nahradit klubu FK ERA-PACK Chrudim náklady na pronájem haly z výše uvedeného utkání.
12.4.2012
 • STK SF ČR rozhodla o kontumaci utkání 22. kola Chance Futsal ligy FK Era-Pack Chrudim – Andy Liberec ze dne 23.3.2012 v neprospěch klubu Andy Liberec z důvodu předčasného ukončení utkání pro nedostatečný počet hráčů týmu Liberce. Výsledek 24:0 dosažený na hřišti zůstává v platnosti. STK SF ČR zároveň předala podnět DK SF ČR k dořešení případu a udělení pokuty ve smyslu Rozpisu mistrovských soutěží futsalu.
5.4.2012
 • Balticflora Teplice Chance Futsal liga vhození prázdné plastové láhve do prostoru hřiště divákem bez ohrožení účastníků utkání
  Rozhodnutí DK: porušení povinnosti pořadatelské služby dle přílohy 2 čl. 7 DŘ futsalu peněžitou pokutou ve výši Kč 200,--
 • Indoss Plzeň - nedostatky v pořadatelském zajištění utkání, v utkání s Balticflora Teplice, kde došlo k verbálnímu a fyzickému napadení majitele klubu Balticflra Teplice a jeho manželky, bez adekvátního zásahu pořadatelské služby:
  Rozhodnutí DK: porušení povinností pořadatelské služby dle přílohy 2 čl. 7 DŘ futsalu peněžitou pokutou ve výši Kč 4.000,--
 • DK SF FAČR na základě zpětvzetí podnětu, zastavila disciplinární řízení s trenérem Benaga panem Beni Simtčim ve věci jeho vyjádření na adresu rozhodčích, že utkání řídili záměrně proti jeho klubu.
 • DK SF FAČR na základě podnětu Daniela Kolmana projednala disciplinární řízení zahájené s panem Andreasem Mrijou - Andy Liberec ve věci jeho údajného vyjádření, ze kterého plynulo, že v utkání mezi Bohemians 1905 a SK Slavia Praha došlo k uplacení klubu Bohemians 1905.
  Andreas Mrija před disciplinární komisí popřel, že by uvedený výrok uvedl on. Jelikož výrok nebyl veden z oficiálních stránek a pan Mrija popřel autorství tohoto výroku, disciplinární komise disciplinární řízení zastavila.
 • DK předvolala na své řádné zasedání zástupce klubů Andy Liberec, TORF Pardubice, Benago Zruč nad Sázavou, Balticflora Teplice, ve věci nezaplacených záloh na bezhotovostní platby rozhodčích a delegátů.
  Rozhodnutí DK: předvolání zástupců klubu bylo formou trestu, za pozdní uhrazení. Ačkoli některé z klubů uvedly, že mají zálohy zaplaceny, DK nařídila všem klubům doručit potvrzení o zaplacení těchto záloh do 14-ti dnů k rukám disciplinární komise. V případě, že z jakéhokoli důvodu potvrzení DK nebude doručeno, budou kluby potrestány peněžitou pokutou ve výši Kč 5.000,-- a to i opakovaně.
 • DK projednávala disciplinární řízení s klubem Andy Liberec ve věci nedohraného utkání a po výpovědi zástupce klubu a na základě výpovědi delegáta utkání si vyžádala DK veškeré dostupné materiály od Andy Liberec do příštího zasedání.
 • předseda DK informoval členy disciplinární komise ohledně nevhodného chování předsedy Komise rozhodčích Radka Loba na sekretariátu FAČR. S tímto jednáním pana Loba předseda DK dále seznámil předsedu Komise futsalu.
  Na základě této konzultace se předseda DK rozhodl, že nepodá podnět Komisi futsalu, ani Disciplinární komisi na chování pana Loba. Na závěr předseda DK konstatoval, že v případě eventuálního dalšího porušení etického kodexu bude iniciovat disciplinární řízení.
29.3.2012
 • Andy Liberec Chance Futsal liga Odstoupení ze zápasu ERA-PACK Chrudim-Andy Liberec
  Zahájeno disciplinární řízení – předvolání zástupce klubu na své další řádné zasedání dne 5.4.2012 v 9:30
 • Andy Liberec Chance Futsal liga Nepřítomnost trenéra
  předáno STK
 • Andy Liberec Chance Futsal liga Brankář mužstva nastoupil bez jmenovky
  Rozhodnutí DK: dle PST II. čl. 7; 100 Kč
 • Salamandr Hradec Králové II. liga západ Pozdní příchod kameramana
  Salamandr Hradec Králové II. liga západ Pozdní začátek utkání
  Salamandr Hradec Králové II. liga západ Nedostatečný počet pořadatelů
  Rozhodnutí DK: dle PST II. čl. 7; 900 Kč
 • F.A. Zole Česká Lípa II. liga západ Nebylo poskytnuto občerstvení, chybné stanoviště kameramana
  Rozhodnutí DK: dle PST II. čl. 7; 600 Kč
 • DK projednala disciplinární provinění klubu Andy Liberec – ve věci pozdního dodání DVD v utkáních:
  - Andy Liberec – Balticflora Teplice 14.kolo hráno 15.01.2012
  - Andy Liberec – Tango Brno 16.kolo hráno 12.02.2012
  - Andy Liberec – Vysoké Mýto 17.kolo hráno 19.02.2012
  - Andy Liberec – Benago 18.kolo hráno 26.02.2012
  - Andy Liberec – Kladno 19.kolo hráno 04.03.2012
  Rozhodnutí DK: dle PST II. čl. 7; v návaznosti na čl. 9 sazebníku pokut souhrnnou pokutu ve výši Kč 3.000,-- (á Kč 600,--)
 • DK SF ČR zahájila disciplinární řízení s trenérem Benaga panem Beni Simtčim ve věci jeho vyjádření na adresu rozhodčích, že utkání řídili záměrně proti jeho klubu z článku dostupného na:
  http://www.benago.cz/novinka/rozhovory/20120308-beni-simitci-porazili-jsme-rozhodci.html a žádá jej o zaslání písemného vyjádření do 4.4.2012 na email: prihoda@fotbal.cz
 • DK SF ČR zahájila disciplinární řízení s panem Andreasem Mrijou – Andy Liberec ve věci jeho vyjádření, ze kterého plynulo, že v utkání mezi Bohemians 1905 a SK Slavia Praha došlo k uplacení klubu Bohemians 1905. Toto vyjádření je dostupné z: http://blueboard.cz/kniha/x2v4h5d5cfr61v5a4x7ds5mpr0b06o?strana=19. Toto řízení bude projednáno v rámci předvolání na dalším řádném zasedání DK.
 • DK SF ČR předvolává na své další řádné zasedání dne 5.4.2012 v 10:00 zástupce klubu: Andy Liberec, TORF Pardubice, Benago Zruč nad Sázavou, Balticflora Teplice ve věci nezaplacených záloh na bezhotovostní platby rozhodčích a delegátů.
  V případě jejich nedostavení nebo omluvy z jednání bude DK považovat toto nedostavení za přitěžující okolnost.
 • DK projednala disciplinární provinění pana Jiřího Gnidy – AC Gamaspol Jeseník ve věci jeho vyjádřeních na rozhodčí na webových stránkách Gamaspolu, kde uvedl, že došlo k uplacení rozhodčích v utkání AC Gamaspol Jeseník - United Frýdek-Místek.
  Ačkoli dle názoru DK pan Gnida postupoval zcela správně ve fázi, kdy předal podnět Komisi rozhodčích, nekomentoval utkání do 48 hodin po skončení a zcela věcně a logicky předložil KR svůj podnět, nedoložil, že by se jednalo o uplacené rozhodčí, proto jeho výrok, že došlo k uplacení DK nemůže akceptovat. Pokud výkony rozhodčích z tohoto utkání jsou nedostatečné, doporučujeme p. Gnidovi, aby místo vyjádření o jejich uplacení požadoval nedelegování výše uvedených rozhodčích.
  DK přihlédla k polehčujícím okolnostem, za které považuje postup p. Gnidy, který je až na uvedený výrok zcela správný a trestá jej peněžitou pokutou ve výši Kč 500,--

  DK dále upozorňuje, že není v nesouladu s předpisy, pokud uvedou, že rozhodčí dle jejich názoru řídil utkání špatně, že udělal velké množství chyb, že kdyby se rozhodčí chyb nedopustil, dopadlo by utkání jinak. Avšak je nepřípustné, aby naznačoval, že šlo o úmyslné jednání rozhodčího.
 • DK trestá kluby FC Agromeli Brno (utkání s Futsal Slavia Havířov) a SK Olympik Mělník (utkání s FC Radobýl Litoměřice) za nedodání DVD z uvedených utkání DK SF FAČR peněžitou pokutou ve výši Kč 400,-- za nerespektování rozhodnutí disciplinární komise o zaslání DVD k výše uvedeným utkáním do 28.3.2012. Povinnost zaslání trvá.
 • DK SF ČR na základě podnětu sekretáře Komise futsalu trestá za neúčast na Gremiu ligových klubů:

  SK Indoss Plzeň (1.liga, omluveni telefonicky 21.3.)
  peněžitou pokutou ve výši Kč 2.500,--

  Helas Brno (2.liga, omluveni telefonicky 20.3.)
  Agromeli Brno (2.liga, omluveni telefonicky 20.3.)
  peněžitou pokutou ve výši Kč 1.500,--

  UFA Hradec Králové (2.liga, neomluveni)
  peněžitou pokutou ve výši Kč 3.000,--
 • DK SF ČR projedná incident z utkání Indoss Plzeň – Balticflora Teplice na svém dalším řádném zasedání.
22.3.2012
 • FC Benago Zruč n.S. Chance Futsal liga
  o 10min zpoždění utkání, 4 hráči bez loga názvu soutěže, trenér nerespektoval rozhodnutí DS o jeho místu v hale v rámci utkání, neměli k dispozici 2 sady dresů
  Rozhodnutí DK: dle PST II čl. 7 peněžitá pokuta ve výši Kč 1.500,--
 • SK Slavia Praha Chance Futsal liga Nebyly 2 rozlišné sady dresů
  Rozhodnutí DK: dle PST II čl. 7 peněžitá pokuta ve výši Kč 400,--
 • Andy Liberec Chance Futsal liga Trenér nepřítomen, ale byl zapsán do zápisu o utkání
  Rozhodnutí DK: předáno STK
 • Disciplinární Řízení s Jiřím Gnidou – předsedou AC Gamaspol Jeseník
  DK na základě vyjádření pana Jiřího Gnidy žádá Jiřího Gnidu o informaci, zda podal odvolání vůči rozhodnutí SbKR ke Komisi futsalu, či nikoli, v případě že ano, jaký je od Komise futsalu výstup. V případě, že J. Gnida informaci do 28.3.2012 na email prihoda@fotbal.cz neposkytne, bude DK mít za to, že odvolání pan J. Gnida nepodal.
 • DK vyzývá klub SK Indoss Plzeň k doručení DVD z utkání s FC Balticflora Teplice.
 • Pokud SK Indoss Plzeň, FC Agromeli Brno (utkání s Futsal Slavia Havířov) a SK Olympik Mělník (utkání s FC Radobýl Litoměřice) nedodají DVD z uvedených utkání DK SF FAČR do 28.3.2012, bude DK považovat videozáznam za nepořízený, v případě SK Indoss Plzeň to bude dále přitěžující okolností v zahájeném disciplinárním řízení s jejich klubem.
 • Torf Pardubice Chance Futsal liga Trenér Malý Roman nepředložil trenérský průkaz
  Bohemians 1905 Chance Futsal liga Trenér Vlastimil Bartošek nepředložil trenérský průkaz
  SK Indoss Plzeň Chance Futsal liga Trenér Petr Šindelář nepředložil trenérský průkaz
  Rozhodnutí DK: dle RMS Příloha 20 čl. 7, peněžitá pokuta 100 Kč
 • Rybka Zdeněk hlavní rozhodčí Pozdní začátek utkání o 10 min
  Rozhodnutí DK: peněžitá pokuta ve výši Kč 400,--
 • FSC Komax Kunčice II. liga východ Pozdní začátek utkání o 13 min
  Rozhodnutí DK: dle PST II čl. 7 peněžitá pokuta ve výši Kč 500,--
 • DK projednala žádost pana Beni Simitci - FC Benago Zruč n. Sázavou o prominutí zbytku trestu a v návaznosti na výši původního trestu a provinění potrestaného žádost zamítá.
15.3.2012
 • DK projednala žádost Jaroslava Mezery – FC Betis Kadaň o prominutí zbytku trestu a s přihlédnutím k provinění potrestaného a výši původního trestu žádosti nevyhovuje
 • Zahájeno disciplinární řízení s klubem SK Indoss Plzeň, vyžádáno, vyjádření SK Indoss Plzeň a DVD z utkání
 • Andy Liberec - V ZoU uveden trenér i vedoucí, kteří fyzicky na zápase nebyli. DK předává STK k řešení
 • FC Benago Zruč n. S – CHFL – 4 hráči nastoupili s dresem bez loga názvu ligy na dresech - řešeno na příštím zasedání DK
 • Disciplinární Řízení s Jiřím Gnidou – předsedou AC Gamaspol Jeseník - řešeno na dalším zasedání DK
 • Neuhrazené zálohy pro výplatu rozhodčích a delegátů: Andy Liberec, TORF Pardubice, Benago Zruč nad Sázavou, Balticflora Teplice. DK vyzývá kluby k odeslání potvrzení o zaplacení výše uvedených záloh prostřednictvím e-mailu na prihoda@fotbal.cz do 21.3.2012. V opačném případě bude s kluby zahájeno disciplinární řízení a budou předvoláni na jedno z následujících zasedání DK
 • Nedodaná DVD:
  - Andy Liberec – Balticflora Teplice 14.kolo hráno 15.01.2012
  - Andy Liberec – Tango Brno 16.kolo hráno 12.02.2012
  DK vyzývá klub Andy Liberec k odeslání informace o zaslání DVD z výše uvedených utkáníchzáloh prostřednictvím e-mailu na prihoda@fotbal.cz do 21.3.2012. V opačném případě bude s klubem zahájeno disciplinární řízení a bude předvolán na jedno z následujících zasedání DK
 • Rozhodčí Smreček – špatný popis 1.ŽK udělené v utkání 14.kola Litoměřice – Hradec Králové. DK trestá rozhodčího dle PST III. čl. 4 písm. c) pokutou 200.- Kč
8.3.2012
 • Balticflora Teplice CHFL pozdní zahájení utkání o 9 minut
  Rozhodnutí DK: dle PST II čl. 7 v návaznosti na RMS Příloha 20 čl. 14, peněžitá pokuta 300 Kč
 • DK SF FAČR projednala disciplinární provinění klubu Andy Liberec ve věci:
  - nedostatečného počtu pořadatelů v utkání Chance ligy Andy Liberec – ( utkání s FC Benago Zruč n. Sázavou)
  - pozdního dodání vyžádaného videozáznamu klubem SK Slavia Praha ( utkání s SK Slavia Praha)
  - videozáznamu z utkání, který byl pořízen bez stativu (utkání se SAT – AN fight club Kladno)
  - utkání které nebylo propagováno plakáty (utkání se SAT – AN fight club Kladno)
  Rozhodnutí DK: souhrnně dle PST II. čl. 1, v návaznosti na RMS Příloha 20 čl. 15; peněžitá pokuta ve výši Kč 1500,--.
 • DK obdržela zápis ze SbKR, ze kterého plynulo, že rozhodčí neuvedli do zprávy o utkání v utkání 9. kola Chance futsal ligy – FC Balticflora Teplice – SK Indoss Plzeň, hraného dne dne 22.11.2011, že dle jejich vyjádření došlo v kabině rozhodčích k vyhrožování rozhodčím zabitím zástupcem FC Balticflora Teplice.

  Na základě výše uvedeného DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení s účastníky utkání, které pozvala na své řádní zasedání a rozhodla následovně:

  Krupa Jan – rozhodčí utkání
  Rozhodnutí DK – zákaz výkonu funkce rozhodčího na 5 měsíců nepodmíněně od 9.3.2012 – dle PST III čl. 5 DŘ - vědomé nesprávné vyplnění zápisu o utkání - měl zodpovědnost za správné vyplnění zápisu o utkání, nedostavil se bez omluvy na zasedání DK,

  Nagy Zdeněk – 2. rozhodčí utkání
  Rozhodnutí DK – zákaz výkonu funkce rozhodčího na 3 měsíce nepodmíněně od 9.3.2012 – dle PST III čl. 5 DŘ - porušování směrnic – etického kodexu – zatajením informací ohledně průběhu událostí po skončení utkání, ze zasedání písemně omluven

  Hanzlík Jiří – 3. rozhodčí utkání
  Rozhodnutí DK – zákaz výkonu funkce rozhodčího na 3 měsíce nepodmíněně od 9.3.2012 – dle PST III čl. 5 DŘ porušování směrnic – etického kodexu – zatajením informací ohledně průběhu událostí po skončení utkání, ze zasedání písemně omluven

  Kirilák Jiří – delegát utkání – dostavil se osobně a vypověděl, že o okolnostech po utkání nebyl rozhodčími informován, že po jeho příchodu do kabiny rozhodčích, vykázal pana Žáka z kabiny. Důvod proč nebyl přítomen celému incidentu vypověděl, že po skončení utkání musel obejít větší část haly, než se do kabiny rozhodčích dostal
  Rozhodnutí DK – delegát utkání nepochybil, disciplinární řízení se zastavuje.

  klub FC Balticflora Teplice – porušení povinností pořadatelské služby – umožnění neoprávněného vstupu do vyhrazených prostorů – kabina rozhodčích.
  Rozhodnutí DK: dle PST II. čl. 1, v návaznosti na RMS Příloha 20 čl. 15; peněžitá pokuta ve výši Kč 2.500,--.

  Michal Žák – president klubu již byl potrestán za jeho nesportovní chování po skončení tohoto utkání v rozhodnutí DK dne 1.12.2011 a to maximální možnou peněžitou pokutou ve výši Kč 5.000,--
  Rozhodnutí DK: disciplinární řízení se zastavuje

 • FC Benago Zruč n. S – CHFL – 4 hráči nastoupili s dresem bez loga názvu ligy na dresech
  bude dořešeno na příštím zasedání DK
 • Disciplinární Řízení s Jiřím Gnidou – předsedou AC Gamaspol Jeseník bude řešeno na dalším zasedání DK
1.3.2012
 • DK předvolává zástupce klubu ANDY Liberec na své řádné zasedání dne 8.3.2012 v 9:30 z důvodu nedostatečného počtu pořadatelů a nedodaného DVD klubu Slavia ze vzájemného utkání
 • DK žádá klub FC Benago Zruč n.S. o vyjádření, z jakého důvodu neměli hráči loga ligy na dresech a to do 7.3.2012 na email: prihoda@fotbal.cz
 • DK SF ČR projednala disciplinární provinění Aleše Skříteckého ve věci jeho písemného vyjádření k rozhodnutím DK, která DK učinila v souvislosti s utkáním, které jako rozhodčí utkání řídil (1. FC Nejzbach Vysoké Mýto – FC Tango Brno). V návaznosti na zahájené disciplinární řízení předvolala p. Aleše Skříteckého na své řádné zasedání dne 1.3.2012, kde rozhodla následovně: DK trestá Aleše Skříteského za porušování směrnic (etického kodexu) dle PST III čl. 5 disciplinárního řádu, zákazem výkonu funkce rozhodčího na 8 soutěžních kol nepodmíněně (odpovídající trestu na 2 měsíce)
 • SK SF ČR z podnětu SbKR zahájila disciplinární komise disciplinární řízení s panem Jiřím Gnidou – předsedou klubu FC Gemaspol Jeseník ve věci jeho vyjádření, že rozhodčí v utkání s Frýdkem Místkem byli uplaceni, viz vyjádření v diskuzi na oficiálních stránkách klubu. DK předvolává pana Jiřího Gnidu na své řádné zasedání dne 8.3.2012 v 9:45
 • DK obdržela zápis ze SbKR, ze kterého plyne, že v utkání 9. kola Chance futsal ligy – FC Balticflora Teplice – SK Indoss Plzeň, hraného dne dne 22.11.2011 došlo v kabině rozhodčích k vyhrožování rozhodčím zabitím zástupcem FC Balticflora Teplice. V návaznosti na neuvedení těchto informací v zápise o utkání a zprávě delegáta utkání, zahájila DK disciplinární řízení s následujícími osobami:
  Michal Žák – FC Balticflora Teplice
  Krupa Jan – rozhodčí utkání
  Nagy Zdeněk – 2. rozhodčí utkání
  Hanzlík Jiří – 3. rozhodčí utkání
  Kirilák Jiří – delegát utkání
  klub FC Balticflora Teplice
  Všichni výše uvedení jsou předvolání na zasedání DK dne 8.3.2012 v 10:15.
  Účast všech předvolaných je povinná, v případě neúčasti rozhodne disciplinární komise bez jejich účasti a přihlédne k neúčasti, jako k přitěžující okolnosti.
 • Upozornění pro kluby 1. a 2. ligy:
  V případě časové možnosti členů DK, jsou členové DK (včetně předsedy a místopředsedy) připraveni na žádost domácího či hostujícího klubu k výjezdům na riziková utkání 1. a 2. ligy, kde osobní přítomnost by byla nápomocna při eventuálnímu objasnění skutkového stavu případných disciplinárních provinění klubů, či osob na utkání se účastnících. Toto opatření DK bude v případě zájmu na zkoušku prováděno do konce toho soutěžního ročníku.
23.2.2012
 • DK SF ČR potrestala klub FC Tango Brno za pozdní zahájení utkání o 7 min peněžitou pokutou 300 Kč.
 • DK SF FAČR zahájila na svém řádném zasedání dne 16.2.2012 disciplinární řízení s p. Alešem Skříteckým za jeho písemné vyjádření k rozhodnutím DK, která DK učinila v souvislosti s utkáním, které jako rozhodčí utkání řídil (1. FC Nejzbach Vysoké Mýto – FC Tango Brno). V návaznosti na zahájené disciplinární řízení předvolala p. Aleše Skříteckého na své řádné zasedání dne 23.2.2012. Pan Aleš Skřítecký se ze zasedání DK z pracovních důvodů řádně omluvil a DK jeho omluvu akceptovala a zároveň rozhodla o jeho dalším předvolání na 1. 3. 2012 v 10:00, které se uskuteční ve Velké zasedací místnosti FAČR, Diskařská 2431, Praha 6 - Strahov. Účast předvolaného je v souladu s čl. 16 odst. 1 DŘ povinná. Pokud se disciplinárně prošetřovaný na zasedání DK nedostaví, případně se znovu omluví, bude DK iniciovat u Komise rozhodčích pozastavení delegací výše zmíněného rozhodčího do skončení disciplinárního řízení, případně přijme vůči disciplinárně prošetřovanému jiná disciplinární opatření.
22.2.2012
 • STK SF ČR rozhodla o kontumaci utkání 6. kola 1. juniorské ligy U-16 i U-18 Bohemians 1905 – Sparta Chomutov ze dne 11. 2. 2012 v neprospěch klubu Sparta Chomutov s výsledkem 0:5 z důvodu nedostavení se k utkáním. STK SF ČR udělila klubu Sparta Chomutov souhrnnou finanční pokutu 4.000,-Kč za technickou kontumaci utkání týmu U-16, resp.U-18 v souladu s platným Sazebníkem trestů pro celostátní soutěže futsalu (první kontumace každého z týmů 2.000 Kč). Pokuta 4.000,-Kč bude stržena z dotace za účast v juniorských soutěžích.
16.2.2012
 • DK potrestala klub Tango Brno za pozdní začátek utkání Andy Liberec-Tango Brno o 6 minut a přerušení utkání vlivem nesportovního skandování fanoušků hostí peněžitou pokutou 500Kč
 • DK potrestala klub Frýdek-Místek za pozdní začátek utkání Helas Brno – Frýdek-Místek o 12 minut peněžitou pokutou 500 Kč
 • DK potrestala klub Jeseník za nevhodné chování hlasatele a kameramana v jedné osobě peněžitou pokutou ve výši Kč 400,--
 • DK žádá zástupce klubu Andy Liberec, o informaci, zda odeslal klubu Slavia Praha DVD ze vzájemného utkání, případně z jakého důvodu tak učiněno nebylo a to emailem na prihoda@fotbal.cz do 27.2.2012.
 • DK SF FAČR zahájila na svém řádném zasedání disciplinární řízení s p. Alešem Skříteckým za jeho písemné vyjádření k rozhodnutím DK, která DK učinila v souvislosti s utkáním, které jako rozhodčí utkání řídil (1. FC Nejzbach Vysoké Mýto – FC Tango Brno). V návaznosti na zahájené disciplinární řízení předvolává p. Aleše Skříteckého na své řádné zasedání dne 23.2.2012, které se uskuteční ve Velké zasedací místnosti FAČR, Diskařská 2431, Praha 6 - Strahov. Účast předvolaného je v souladu s čl. 16 odst. 1 DŘ povinná.
 • Disciplinární provinění z juniorských soutěží budou řešeny na dalším řádném zasedání DK SF FAČR
9.2.2012
 • DK potrestala klub 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto za neplnění povinností hlasatele při utkání 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto – FC Tango Brno peněžitou pokutou ve výši 700,- Kč
 • DK potrestala klub Futsal Slavia Havířov za nedodání DVD ze zápasu O2V1301 Havířov-Líšeň (13. kolo) peněžitou pokutou ve výši Kč 2000,--
 • DK žádá zástupce klubu Andy Liberec a Slavia Praha o zaslání informací, zda odeslaly následující DVD komisi rozhodčích, případně z jakého důvodu tak učiněno nebylo a to emailem na prihoda@fotbal.cz do 20.2.2012:
  - Andy Liberec- Indoss Plzeň 11.12.2011
  - Andy Liberec- Bohemians 1905
  - Andy Liberec- Balticflora Teplice 14.kolo 15.1.2012
  - Slavie Praha- Chrudim 14.kolo 15.1.2012
1.2.2012
 • DK SF ČR potrestala asistenta trenéra F.A.ZOLE Česká Lípa Aleše Černína za vykázání za opakovanou kritiku rozhodnutí rozhodčího zákazem vstupu do ohraničeného prostoru hřiště ve všech funkcích na 2SU nepodmíněně
 • DK SF potrestala klub Démoni Česká Lípa za vhození plastové láhve na HP divákem v přerušené hře dle PST II čl. 1 písm. a) v návaznosti na RMS příloha 20 čl. 15 – peněžitou pokutou ve výši Kč 300,--
 • DK SF potrestala Davida Šimona z FC Torf Pardubice za poškození zařízení haly po skončení utkání s 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto dle PST I čl. 12 v návaznosti na Etický kodex (čl. 5 a 8) náhradou vzniklé škody klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto a peněžitou pokutou ve výši Kč 500,--.
 • Utkání 1. ligy U-16 a U-18 hraná 28.1. a 29.1. 2012 budou projednána na dalším zasedání DK SF FAČR.
 • Události z utkání 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto - FC Tango Brno budou projednány na dalším zasedání DK SF FAČR.
26.1.2012
 • DK SF FAČR na základě zápisu o utkání a zprávy delegáta utkání projednala disciplinární provinění Jakuba Wolhrába a vzala na vědomí rozhodnutí delegáta utkání o udělení disciplinárního trestu (2 SU).
  Jelikož delegát svazu může rozhodovat toliko o disciplinárním provinění v juniorských soutěžích, která se udála v 1. utkání mužstva v turnaji a to pouze za předpokladu, že byl hráč vyloučen za zmaření brankové příležitosti či po druhém napomenutí, nebyl oprávněn udělit trest, který uvedl do zápisu o utkání a zprávy delegáta. DK nad to ani toto rozhodnutí nemůže akceptovat, či potvrdit, jelikož za daný přestupek v souladu s disciplinárním řádem je minimální hranice trestu 3 soutěžní utkání. Dané rozhodnutí delegáta bylo nicotné.
  DK tuto informaci předává Komisi delegátů a Komisi rozhodčích, aby se tato situace neopakovala. V případě, nerespektování výše zmíněného, bude DK delegáty sankcionovat v souladu s disciplinárním řádem.
 • DK v návaznosti na zprávu delegáta utkání Helas Brno - Agromeli Brno a zápisu rozhodčího žádá Subkomisi rozhodčích a Subkomisi delegátů o vyjádření, zda je v souladu s pravidly vykázat kapitána po skončení utkání a povolat zástupce kapitána k podpisu zápisu o utkání po skončení utkání.
  Dále DK v případě že došlo k pochybení rozhodčích či delegáta utkání, žádá subkomise o sdělení, zda vůči rozhodčím či delegátu utkání přijali vnitřní opatření (omezení delegace apod.).
 • DK SF FAČR zahájila disciplinární řízení s panem Romanem Páralem – trenérem Nejzbach V. Mýto, žádá jej o zaslání písemného vyjádření do 31.1.2011 na emailovou adresu prihoda@fotbal.cz. Dále DK žádá SbKR o poskytnutí videa z tohoto utkání.
 • DK trestá klub SK Bohemians 1905 peněžitou pokutu ve výši Kč 400,-- dle DŘ PST II čl. 7 a DŘ čl. 6 dle Sazebníku pokut čl. 14 za pozdní zahájení 1. utkání turnaje dne 14.1.2012 z důvodu pozdního dostavení zdravotníka.
 • DK trestá klub SK Indoss Plzeň peněžitou pokutu ve výši Kč 1.000,-- dle DŘ PST II čl. 7 a DŘ čl. 6 dle Sazebníku pokut čl. 14 za pozdní nastoupení k utkání.
19.1.2012
 • DK SF ČR zahájila disciplinární řízení s hráčem Davidem Šimonem – TORF Pardubice a žádá jej o písemné vyjádření k incidentu po utkání 1. FC Nejzbach Vys, Mýto – FC Torf Pardubice a zda došlo k náhradě způsobené škody. Toto vyjádření zašlete do 24.1.2012 na email: prihoda@fotbal.cz.
 • DK trestá klub Gillotina Choceň za pozdní nástup k utkání dle RMS čl. 11 v návaznosti na DŘ PST II. čl. 7 náhradou prokazatelně vzniklých škod a nákladů klubu SKP Likop Třinec, spojené s pozdním příjezdem k utkání klubu Gillotina Choceň. DK SF ČR přihlédla ke kalamitní situaci na trase dne 13.1.2012 a proto potrestala klub pouze náhradou prokazatelně vzniklých škod a nákladů.
 • DK SF ČR projednala za přítomnosti zástupce klubu SK Slavia Praha pana Daniela Kolmana podnět Komise futsalu FAČR k zahájení disciplinárního řízení s klubem SK Slavia Praha z důvodu poškozování dobrého jména futsalu za článek zveřejněný na oddílovém webu SK Slavia Praha k rozhodnutí ORK SF ČR k utkání finále pražské části poháru SK Slavia Praha – Bohemians 1905. DK vzala na vědomí vyjádření zástupce klubu, který si byl vědom nevhodnosti ve způsobu vyjádření a již před jednáním DK zjednal na webových stránkách nápravu. DK k výše zmíněnému přihlédla a rozhodla následovně: DK trestá klub SK Slavia Praha důtkou dle PST II. čl. 7 v návaznosti na RMS Příloha 17 – etický kodex.
 • DK SF ČR projednala na základě zprávy delegáta, vyjádření klubu Andy Liberec k pozdnímu příjezdu k utkání a konstatuje, že k disciplinárnímu provinění nedošlo a disciplinární řízení z tohoto důvodu s klubem zahajovat nebude. Avšak DK trestá kapitána klubu Andy Liberec p. Kutílka Ondřeje důtkou v souladu s DŘ PST I. čl. 12 v návaznosti na Etický kodex z důvodu, že po utkání neodpověděl delegátu svazu na důvod pozdního příjezdu.
 • Utkání 1. Chance ligy hraná 17. a 18. 1.2012 (15.kolo) budou projednána na dalším zasedání DK SF ČR.
13.1.2012
 • STK SF ČR rozhodla o kontumaci utkání 3. kola 1. juniorské ligy U-18 1. FC Květnice Tišnov - Tango Brno, 1. FC Květnice Tišnov – Helas Brno a SKP Likop Třinec – 1. FC Květnice Tišnov ze dne 17. 12. 2011 v neprospěch klubu 1. FC Květnice Tišnov s výsledkem 0:5 z důvodu nenastoupení družstva k utkáním pro nedostatečný počet hráčů. STK SF ČR udělila klubu 1. FC Květnice Tišnov souhrnnou finanční pokutu 12 000,-Kč za technickou kontumaci utkání týmu U-18 v souladu s platným Sazebníkem trestů pro celostátní soutěže futsalu (první kontumace 2.000 Kč, druhá 4.000 Kč, třetí 6.000 Kč). Pokuta 12.000,-Kč bude stržena z dotace za účast v juniorských soutěžích.
 • STK SF ČR rozhodla o povinnosti sehrát utkání 12.kola 2.ligy „východ“ AC Gamaspol Jeseník - SKP Likop Třinec v náhradním termínu, nejpozději do 29.2.2012. Utkání nebylo sehráno v původním termínu 16.12.2011 z důvodu zásahu „vis maior“. Nový termín bude určen v souladu s ustanovením RMS dohodou klubů a je nutné jej oznámit do 18.1.2012 na sekretariát KF.
12.1.2012
 • DK SF FAČR žádá zástupce klubu Andy Liberec o písemné zdůvodnění pozdního příjezdu k utkání a o informaci, z jakého důvodu neměl hráč číslo 4 logo názvu soutěže na dresu. Vaše písemné vyjádření zašlete do 17.1.2012 na e-mail prihoda@fotbal.cz.
15.12.2011
 • DK SF ČR potrestala klub CF Radobýl Litoměřice za pozdní zahájení utkání 11.kola pro nepřítomnost zdravotníka dle RMS Příloha 20 čl. 15 peněžitou pokutou 200 Kč.
 • DK SF ČR potrestala klub Andy Liberec za závady v natáčení záznamu v utkání 12.kola Chance Futsal ligy dle RMS Příloha 20 čl. 10 peněžitou pokutou 600 Kč.
 • DK SF ČR potrestala klub SK Líšeň (v utkání 11.kola ve Frýdku-Místku nepředložen průkaz trenéra) dle RMS Příloha 20 čl. 7 peněžitou pokutou 100 Kč.
 • DK SF ČR potrestala rozhodčího Petra Pivoňku za nezaslání Zápisu o utkání z 11.kola 2.ligy VŠB Ostrava – Třinec mailem v termínu, stanoveném v RMS 2011-12 dle RMS čl. 14, odst. 8 peněžitou pokutou 250 Kč.
 • DK SF ČR ukončila disciplinární řízení s klubem Andy Liberec, zástupce klubu předložil DK SF FAČR dne 15.12.2011 potvrzení o uhrazení 2. splátky na bezhotovostní platební styk klubů CHL s RO a DS.
 • DK SF ČR projednala žádost Přemysla Pernici – SK Líšeň o prominutí zbytku trestu a rozhodla následovně: S ohledem na charakter přestupku a výši původního trestu, DK žádost Přemysla Pernici zamítá.
 • DK SF ČR obdržela žádost SK Slavia Praha o vysvětlení důvodů udělení pokuty 1000 Kč v utkání SK Slavia Praha – Balticflora Teplice v 6.kole. DK SF FAČR zhodla na základě zprávy technického delegáta utkání, který uvedl že se jednalo o hromadné skandování fanoušků domácího mužstva na adresu hráčů hostí „cikáni - cikáni, Čechy - Čechům", na které hlavní pořadatel reagoval až po upozornění rozhodčího utkání. DK SF FAČR nehodlá tolerovat rasistické projevy obecenstva porušující občanské soužití. S přihlédnutím k tomu, že se tento projev stal poprvé, DK SF FAČR rozhodla o udělení pokuty na nižší hranici sazby.
 • DK SF ČR projednala podnět KF SF ČR na přešetření událostí po utkání Chance Futsal ligy mezi týmy Balticflora Teplice a Indoss Plzeň. KF apeluje na DK, aby zpřísnila výši trestů za hrubé nesportovní chování a projevy hráčů i členů realizačních týmů.
  DK SF ČR se výše zmíněným utkáním zabývala na svých řádných zasedáních dne 24.11.2011 a 1.12.2011, kde na základě zápisu o utkání, zprávy delegáta utkání a videozáznamu utkání rozhodla o potrestání provinilých v souladu s předpisy SF ČR.
  DK SF ČR bere na vědomí apel KF SF FAČR, aby zpřísnila výši trestů, avšak konstatuje, že ve věci již rozhodla a jediný orgán, který má oprávnění dle disciplinárního řádu čl. 12 změnit rozhodnutí DK je příslušný odvolací orgán.
 • DK SF ČR navrhuje KF SF ČR doplnit stávající Disciplinární řád Svazu futsalu ČR čl. 26 o odst. 3 s účinností od 1.1.2012 ve znění: „Nedílnou součástí každého podnětu k zahájení disciplinárního řízení je zaplacení poplatku za jeho projednání ve výši:
  1. Chance futsal liga Kč 1000,-
  2. liga Kč 800,-
  1. juniorská liga Kč 500,-
9.12.2011
 • STK SF ČR rozhodla o kontumaci utkání 2.kola 1.juniorské ligy U-16 Slavia Praha-Benago Zruč n.S. a Bohemians 1905 - Benago Zruč n.S. ze dne 3.12.2011 v neprospěch klubu Benago Zruč n.S. s výsledkem 0:5 z důvodu nenastoupení družstva k utkáním pro nedostatečný počet hráčů. STK SF ČR udělila klubu Benago Zruč n.S. souhrnnou finanční pokutu 6.000,-Kč za technickou kontumaci utkání týmu U-16 v souladu s platným Sazebníkem trestů pro celostátní soutěže futsalu (první kontumace 2.000 Kč, druhá 4.000 Kč). Pokuta 6.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČR, doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 27.12.2011.
8.12.2011
 • DK SF ČR potrestala klub FC Benago Zruč n.S.(DS v utkání Benago–FC Torf Pardubice nepotvrzeny ve ZDS finanční náležitosti DS a RO zástupcem klubu) pokutou 100,-Kč
 • DK SF ČR potrestala klub FC Tango Brno (při utkání 11.kola s Indossem Plzeň chybělo na vstupenkách na utkání logo soutěže a sponzorů) pokutou 200,-Kč
 • DK SF ČR potrestala klub FC Torf Pardubice (nepředložení potvrzených soupisek juniorských týmů na turnaji dne 4.12.2011) pokutou 200,-Kč
 • DK SF ČR zahájila disciplinární řízení s klubem FC Balticflora Teplice za vyjádření na oficiální webové stránce klubu k utkání s SK Indoss Plzeň dne 22.11.2011 a výkonu rozhodčích a předvolává statutárního zástupce klubu na své řádné zasedání dne 22.12.2011 v 10:00 v sídle FAČR; Diskařská 2431, Praha 6 – Strahov. V souladu s čl. 16 DŘ SF FAČR upozorňujeme, že účast zástupce klubu na zasedání DK je povinná. V případě nedostavení DK SF ČR rozhodne o disciplinárních provinění bez účasti zástupce klubu.
 • DK SF ČR vzala na vědomí rozhodnutí DS SF FAČR o udělených trestech v průběhu turnajů 2.kola 1. juniorských lig:
  - Pícha Ondřej -Bohemians 1905 U-18 - 2x ŽK + ČK
  - Fousek Adam -FC Torf Pardubice U-18 - 2x ŽK + ČK
  - Čáp Dominik -FC Torf Pardubice U-18 - ČK, zmaření zjevné brankové příležitosti
  DS udělil všem hráčům trest 1 SU nepodmíněně; v turnaji si jej odpykali
 • DK SF ČR ukončila disciplinární řízení s kluby FC Torf Pardubice a FC Benago Zruč nad Sázavou; zástupci klubů předložili DK SF ČR dne 8.12.2011 potvrzení o uhrazení 2.splátky na bezhotovostní platební styk klubů CHL s RO a DS.
 • DK SF ČR trestala klub Andy Liberec za nedostavení se zástupce klubu po předchozí omluvy na zasedání DK dne 8.12.2011 bez omluvy a to peněžitou pokutou ve výši Kč 4.000,- a zároveň předvolává zástupce klubu na své řádné zasedání dne 15.12.2011 v 10:00 v sídle FAČR; Diskařská 2431, Praha 6 – Strahov, kde zástupce klubu předloží doklad o uhrazení 2.splátky. V souladu s čl. 16 DŘ SF ČR upozorňujeme, že účast zástupce klubu na zasedání DK je povinná. V případě nedostavení, DK SF ČR rozhodne o disciplinárních provinění bez účasti zástupce klubu.
1.12.2011
 • DK SF ČR potrestala klub UFA – FC Salamandr Hr.Králové za opakované závady v činnosti časoměřiče v utkání s Démoni Česká Lípa pokutou 200,- Kč.
 • DK SF ČR projednala na návrh SbKR SF FAČR disciplinární provinění klubů Chance Futsal ligy FC Balticflora Teplice a SK Indoss Plzeň- nedoručení videozáznamů z utkání a rozhodla následovně:
  - SK Indoss Plzeň – Torf Pardubice (5.kolo) - nedodržení termínu zaslání záznamu z výše uvedeného utkání – peněžitá pokuta ve výši Kč 300,-- (pozdní doručení)
  - FC Balticflora Teplice – Andy Liberec (3.kolo) - pořízení nekvalitního záznamu z výše uvedeného utkání – peněžitá pokuta ve výši Kč 400,--
  - FC Balticflora Teplice – SAT-AN Kladno (5.kolo) - pořízení nekvalitního záznamu z výše uvedeného utkání – peněžitá pokuta ve výši Kč 800,--
  - FC Balticflora prokázala DK včasné zaslání výše uvedených záznamů, které však nebyly v předepsaném formátu.
  Výše uložené pokuty budou strženy z kauce.
 • DK SF ČR potrestala delegáta Ladislava Drobného na návrh SbKD za nesprávné vyplnění zprávy delegáta utkání 6.kola 2.ligy Démoni Č.Lípa – Slavia TU Liberec, zákazem výkonu funkce delegáta SF na 1 týden nepodmíněně od 2.12.2011
 • DK SF ČR potrestala Michala Žáka, prezidenta klubu FC Balticflora Teplice, za nesportovní výroky na adresu rozhodčích utkání a neoprávněný vstup na hrací plochu a do kabiny rozhodčích po utkání s SK Indoss Plzeň peněžitou pokutou ve výši Kč 5.000,- Kč; splatná do 15- ti dnů od rozhodnutí DK.
 • DK SF ČR zahájila na návrh SbKR disciplinární řízení s kluby Andy Liberec, FC Benago Zruč nad Sázavou a FC Torf Pardubice ve věci nezaplacení 2. splátky na bezhotovostní platební styk klubů CHL s rozhodčími a delegáty. DK předvolává zástupce výše uvedených klubů na své řádné zasedání dne 8.12.2011 v 10:00 v sídle FAČR Diskařská 2431, Praha 6 – Strahov, kde zástupce klubu předloží doklad o uhrazení 2. splátky. V souladu s čl. 16 DŘ SF FAČR upozorňujeme, že účast zástupce klubu na zasedání DK je povinná.
24.11.2011
 • DK SF ČR potrestala trenéra FC Balticflora Teplice Nikolaye Ivanova za vykázání za hrubé urážky rozhodčího a neoprávněný vstup na HP zákazem vstupu do ohraničeného prostoru hřiště ve všech funkcích na 4SU nepodmíněně
 • DK SF ČR potrestala klub Bohemians 1905 (na 1.turnaji junior.ligy neměl k dispozici soupisku mužstva) pokutou 250,- Kč
 • DK SF ČR potrestala kluby Benago Zruč n.Sázavou, Torf Pardubice, Balticflora Teplice za pozdní předložení soupisek juniorských týmů k potvrzení na sekretariát SF FAČR pokutou 250,- Kč
 • DK SF ČR potrestala rozhodčího Jana Molíka za nedostatečný popis udělených osobních trestů v utkání VŠB Ostrava – Yotiva Helas Brno pokutou 300,- Kč
 • DK SF ČR zahájila na návrh SbKR SF FAČR disciplinární řízení s kluby FC Balticflora Teplice a SK Indoss Plzeň za nedoručení videozáznamů z utkání:
  - FC Balticflora Teplice – Andy Liberec (3.kolo)
  - FC Balticflora Teplice – SAT-AN Kladno (5.kolo)
  - SK Indoss Plzeň – Torf Pardubice (5.kolo)
  Nebudou–li videozáznamy doručeny do 30.11.2011 členu SbKR p. Ladislavu Drobnému, bude DK SF ČR považovat videozáznamy z výše zmíněných utkání za nepořízené, v souladu s přílohou č. 20 RMS, čl.11.
 • DK SF ČR projednala žádost hráče Mirolava Novotného – CF Radobýl Litoměřice o prominutí zbytku trestu uděleného DK dne 10.11.2011 a s ohledem na charakter provinění a výši původního trestu žádost zamítá.
 • DK SF ČR potrestala klub FC Balticflora Teplice za porušení povinností pořadatelské služby – nezabezpečení HP a kabiny rozhodčích před vniknutím neoprávněných osob peněžitou pokutou ve výši Kč 1000,-. Částka bude stržena z kauce klubu.
 • DK SF ČR zahájila disciplinární řízení s Michalem Žákem, prezidentem klubu FC Balticflora Teplice kvůli jeho výrokům na adresu rozhodčích a neoprávněnému vstupu na HP a do kabiny rozhodčích v utkání s SK Indoss Plzeň. Disciplinární řízení bude projednáno dne 1.12.2011 na řádném zasedání DK.
 • DK SF ČR vzala na vědomí rozhodnutí DS SF FAČR o udělených trestech v průběhu turnajů 1. juniorských lig.
  - Landrgott Tomáš -Indoss Plzeň U-18 -ČK-zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře, klidný odchod, DS udělil trest 1 SU, v turnaji si jej odstál
  - Vnuk Tomáš -Indoss Plzeň U-18 -2xŽK+ČK, klidný odchod, DS udělil trest 1 SU, v turnaji si jej odstál
  - Král Adam -Indoss Plzeň U-16 -ČK-zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře, klidný odchod, DS udělil trest 1 SU, v turnaji si jej odstál
  - Procházka David -Olympik Mělník U-18 -ČK-zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře, klidný odchod, DS udělil trest 1 SU, v turnaji si jej odpykal
 • DK SF ČR zpracovala písemné stanovisko ke stížnosti klubu FC Balticflora Teplice ohledně trestu hráče Mamyeva postoupené DK sekretariátem KF.
17.11.2011
 • DK SF ČR potrestala klub FC Arsenal Benešov za zdržení začátku utkání Hr.Králové-Benešov o 45´(pozdní příjezd hostí) pokutou 500,- Kč
 • DK SF ČR potrestala na návrh SbKR rozhočího Leoše Gryce za nedostatečný popis udělených osobních trestů v utkání Radobýl Litoměřice-Boca Chotěboř pokutou 200.- Kč
 • DK SF ČR potrestala na návrh SbKR rozhočího Lubomíra Štolu za nedostatečný popis udělených osobních trestů v utkání SK Líšeň - Gamaspol Jeseník pokutou 200.- Kč
15.11.2011
 • STK SF FAČR rozhodla o kontumaci utkání čtvrtfinále celostátní části Poháru FAČR ve futsalu Bohemians 1905 - CC Jistebník ze dne 11.11.2011 ve prospěch Bohemians 1905 s výsledkem 5:0 z důvodu nedostavení se týmu CC Jistebník k utkání a předává oddíl CC Jistebník k DK SF ČR.
10.11.2011
 • DK SF ČR potrestala klub SAT-AN FC Kladno za závady v poř. službě (nebyla ozvučena hala) v utkání SAT-AN FC Kladno-Bohemians 1905 pokutou 200.- Kč. Pokuta bude stržena z kauce.
 • DK SF ČR potrestala klub SK Slavia Praha dle PST II. čl. 1 písm. a) (diváci uráželi hráče hostů v utkání SK Slavia Praha - FC Balticflora.Teplice) pokutou 1000,- Kč. Pokuta bude stržena z kauce.
 • DK SF ČR potrestala klub FSC Komax Kunčice p.O. dle PST II. čl. 1 písm. b) (v utkání FSC Komax Kunčice p.O.- United Frýdek-Místek divák vnikl v nepřerušené hře na hrací plochu) pokutou 500,- Kč. Pokuta bude stržena z kauce.
 • DK SF ČR potrestala klub FC Agromeli Brno dle RMS P. 20 čl. 14 (v utkání FC Agromeli Brno – SKP Likop Třinec - zaviněný pozdní začátek o 10´- pozdní předání Zápisu a registračních průkazů rozhodčím) pokutou 200,- Kč. Pokuta bude stržena z kauce.
 • DK SF ČR potrestala klub SKP Likop Třinec dle RMS P. 20 čl. 14 (v utkání FC Agromeli Brno – SKP Likop Třinec - zaviněný pozdní začátek o 10´- pozdní předání Zápisu a registračních průkazů rozhodčím) pokutou 200,- Kč. Pokuta bude stržena z kauce.
 • DK SF ČR potrestala klub Grafiko Tábor CF dle RMS P. 20 čl. 14 (zdržení začátku utkání Dalmach Turnov-Grafiko Tábor CF o 10´ pro pozdní příjezd k utkání) pokutou 200,- Kč. Pokuta bude stržena z kauce.
 • DK SF ČR na základě podnětu DS projednala disciplinární provinění hráče Dima Chadzidise v pohárovém utkání FC Tango Brno – FC Balticflora Teplice a rozhodla následovně:
  Na základě shlédnutí videozáznamu z výše uvedeného utkání a výpovědi proviněného trestá hráče Dimo Chadzidise za hrubé nesportovní chování vůči rozhodčímu – hrubé protestování dle PST I. čl. 2 písm. a) zastavením závodní činnosti na 6 SU nepodmíněně v poháru SF FAČR a dle PST I. čl. 12 v návaznosti na Etický kodex čl. 1, peněžitou ve výši Kč 5.000,--. Peněžitá pokuta musí být uhrazena do 23.11.2011.
 • DK SF ČR obdržela žádost klubu United Frýdek Místek o snížení pokuty udělené v rozhodnutí DK za nedostavení se na grémium 2. ligy – východ před zahájením sezóny 2011 – 2012 a žádost z důvodu nepříslušnosti DK k projednání odmítá.
 • DK SF ČR upozorňuje kluby Andy Liberec a Futsal Slavia Havířov, že dosud nebylo doručeno potvrzení o uhrazení peněžitých pokut, udělených DK dne 6.10.2011. V případě, že potvrzení nebudou doručeno do 16.11.2011, bude s klubem zahájeno disciplinární řízení.
3.11.2011
 • DK SF ČR potrestala asistenta trenéra FC Benago Zruč n. Sázavou Jana Klímu za vykázání v pohárovém utkání - hrubé nesportovní chování vůči rozhodčímu (vyhrožování) dle PST 1 čl. 2 písm. c); zákazem výkonu všech funkcí spojených s utkáními na 4 měsíce nepodmíněně od 3.11.2011.
 • DK SF ČR předává hráče FCH Most Petra Subera k projednání příslušné DK za vyloučení v pohárovém utkání FCH Most-FC Benago Zruč n.Sáz.
 • DK SF ČR potrestala SK Líšeň za neoznačení vedoucího týmu visačkou v utkání Agromeli Brno-SK Líšeň pokutou 200,- Kč.
 • DK SF ČR na základě zápisu o utkání a zprávy delegáta z utkání Poháru FAČR FC Tango Brno vers. FC Balticflora Teplice zahájila disciplinární řízení s hráčem Dimo Chadzidisem – FC Tango Brno a zastavuje mu dnem 3.11.2011 závodní činnost do skončení disciplinárního řízení.
 • DK SF ČR projednala disciplinární provinění hráče Davida Cupáka - napadení rozhodčího v průběhu utkání SK Indoss Plzeň vers. Kajot Helas Brno, hraného dne 10.12.2010 a trestá jej zastavením závodní činnosti dle PST 1 čl. 8 písm. f) na 11 měsíců nepodmíněně s účinností od 11.12.2010.
27.10.2011
 • DK potrestala klub SC Lino Kalábek Brno za závady v poř. službě (nedodržen úř.začátek utkání o 15´pro pozdní příchod zdravotníka) pokutou 200.- Kč
 • DK potrestala klub Slávia TU Liberec za závady v poř. službě (nezajištěna služba k utírání hr.plochy) pokutou 200.- Kč
 • DK potrestala na podnět SbKR rozhodčího Jana Molíka za nesprávné popsání přestupku vyloučeného hráče v utkání Futsal Slavia Havířov – VŠB Ostrava dle PST III. čl.4 odst. c) pokutou 100.- Kč
 • DK potrestala na podnět SbKR rozhodčího Jana Krestu za nesprávné popsání přestupku vyloučeného hráče v utkání Slavia TU Liberec – UFA Salamandr Hradec Králové dle PST III. čl.4 odst. c) pokutou 200.- Kč
 • DK SF ČR projednala podnět klubu SK Indoss Plzeň ve věci uzavírání hráčských smluv s hráčem Bohemians 1905 Tomášem Štverákem a rozhodla následovně: DK SF ČR trestá hráče Tomáše Štveráka peněžitou pokutou ve výši Kč 6.000.- za neodpovědný postup při uzavírání smluv. Pokuta musí být uhrazena do 15.11.2011.
 • DK SF ČR zahájila disciplinární řízení s klubem SK Indoss Plzeň ve věci nedostavení se bez omluvy na zasedání DK SF ČR dne 27.10.2011 po předchozím předvolání a trestá klub SK Indoss Plzeň peněžitou pokutou ve výši Kč 4.000,-. Pokuta musí být uhrazena do 15.11.2011.
 • Zástupce klubu Andy Liberec doložil na vyžádání DK SF ČR potvrzení o zaplacení 1. zálohy na bezhotovostní platby R a DS a doplatek kauce klubu pro sezonu 2011/2012. Splatnost pokuty Kč 4.000,- udělené DK za nedostavení se na zasedání DK dne 6.10.2011 je stanovena do 2.11.2011.
20.10.2011
 • DK SF FAČR vzala na vědomí omluvu statutárního zástupce klubu Andy Liberec ze zdravotních důvodů a předvolává statutárního zástupce klubu nebo zmocněnce klubu na své řádné zasedání dne 27.10.2011 v 9:30 s žádosti o předložení všech vyžadovaných potvrzení s upozorněním, že pokud se zástupce klubu na jednání DK nedostaví, rozhodne DK SF ČR bez jeho účasti.
 • DK SF ČR projednala podnět SK Indoss Plzeň ve věci přestupu hráče Tomáše Štveráka do klubu Bohemians 1905 a předvolává odpovědného zástupce klubu SK Indoss Plzeň na své řádné zasedání dne 27.10.2011 v 9:50 s tím, aby předložil originál neamatérské smlouvy uzavřené s výše jmenovaným hráčem a doložili hráčovu účast, či neúčast na tréninkových a zápasových jednotkách v období 1.3.2011 – 30.6.2011. V případě nedostavení rozhodne DK bez jejich účasti.
 • DK SF ČR předvolává na své zasedání dne 3.11.2011 v 9:30 hráče klubu Yotiva Helas Brno Davida Cupáka ve věci jeho vyloučení v utkání Chance Futsal ligy SK Indoss Plzeň – Kajot Helas Brno. Účast předvolaného je v souladu s čl. 16 DŘ SF FAČR povinná.
 • DK SF ČR neprojednala žádost klubu SAT-AN fight club Kladno o prominutí zbytku trestu hráče Jana Švambery, nebyla podána v souladu s čl. 28 DŘ SF FAČR.
13.10.2011
 • DK potrestala hráče a trenéra Pavla Doležala z klubu TU Liberec za kritiku HR zákazem výkonu všech funkcí spojených s utkáními a zákazem vstupu do ohraničeného prostoru hřiště na 2 utkání a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních.
 • Žádost o prominutí zbytku trestu hráče Jakuba Grunerta - CF Radobýl Litoměřice se s ohledem na charakter provinění popsaný v zápise o utkání a výši původního trestu DK žádost zamítá.
 • DK potrestala kluby za provinění ve 2. kole, uvedená v ZoU a ZDS finančními pokutami:
  Utd. Frýdek-Místek … 200.- Kč - nepředložen opakovaně průkaz trenéra
  Arsenal Benešov … 200.- Kč - k dispozici pouze jedna sada dresů
  AC Gamaspol Jeseník … 200.- Kč - závada v pořadatelské činnosti – nefunkční rozhlas
 • DK potrestala kluby za nesplnění termínových úkolů před zahájením soutěžního ročníku 2011-2012 ZDS finančními pokutami:

  Chance Futsal liga:
  Andy Liberec … 500.-Kč -pozdní zaslání termínů D utkáních a pozdní předložení soupisky A mužstva k potvrzení
  Slavia Praha … 500.-Kč -pozdní zaslání termínů D utkáních a pozdní nahlášení termínů juniorských turnajů
  Benago Zruč n.Sáz. … 250.-Kč -pozdní předložení soupisky A mužstva k potvrzení
  Balticflora Teplice … 750.-Kč -nenahlášení termínu juniorského turnaje; pozdní zaplacení doplatku kauce pro start v Chance lize; pozdní předložení soupisky A mužstva k potvrzení

  2.liga-východ:
  United Frýdek-Místek … 500.-Kč - pozdní zaplacení doplatku kauce pro start ve 2.lize; pozdní předložení soupisky A mužstva k potvrzení
  Slavia Havířov … 250.-Kč -nezaslání originálu přihlášky A týmu do 2.ligy
  Komac Kunčice p.O. … 250.-Kč -pozdní zaslání přihlášky A týmu do 2.ligy
  Gamaspol Jeseník … 250.-Kč -pozdní zaslání originálu přihlášky A mužstva do 2.ligy
  Yotiva Helas Brno … 500.-Kč -pozdní zaslání originálu přihlášky do 1.junior.ligy; pozdní zaplacení doplatku kauce pro start ve 2.lize

  2.liga - západ:
  Grafiko Tábor … 250.-Kč -pozdní zaplacení kauce pro start ve 2.lize
  Slavia TU Liberec … 500.-Kč -pozdní zaslání originálu přihlášky A týmu do 2.ligy; pozdní zaplacení kauce pro start ve 2.lize
Uvedené pokuty budou klubům strženy z kauce
6.10.2011
 • Na základě návrhu STK KF FAČR trestá DK následující provinění:
  Grafiko Tábor CF - nepředložen průkaz trenéra
  100 Kč
  Utd. Frýdek-Místek - nepředložen průkaz trenéra
  100 Kč
  SC Lino Kalábek Brno - záznam z utkání neprováděn za stativu
  400 Kč
  SKP Likop Třinec - divák vylil na HP schválně vodu
  200 Kč
  - uvedené pokuty budou klubům strženy z kauce
 • Per rollam zahájeno disciplinární řízení s klubem Andy Liberec ve věci nezaplacení první zálohy na bezhotovostní platby RO a DEL.
 • DK trestá klub Andy Liberec za nedostavení se zástupce klubu na zasedání DK dne 6.10.2011, bez omluvy po předchozím předvolání a to peněžitou pokutou ve výši Kč 4.000,- a zároveň předvolává zástupce klubu na své řádné zasedání dne 13.10.2011 v 10:00 v sídle FAČR Diskařská 2431, Praha 6 - Strahov. V případě nedostavení, DK FAČR rozhodne o disciplinárních provinění bez účasti zástupce klubu.
 • DK vzala na vědomí rozhodnutí KF, že nepodmíněné tresty hráčů z mužstev, které sestoupily či postoupily po sezóně 2010 - 11 v rámci Chance Futsal ligy a 2.ligy se přenášejí i do sezon 2011-12.
 • Na základě návrhu STK DK trestá kluby Futsal Slavia Havířov a United Frýdek-Místek za neúčast na Gremiu klubů 2.ligy.
  Futsal Slavia Havířov peněžitou pokutou ve výši Kč 2.000,-- za nedostavení zástupce na zasedání Grémia 2. ligy po předchozí omluvě.
  United Frýdek - Místek peněžitou pokutou ve výši Kč 4.000,-- za nedostavení se zástupce na zasedání Grémia 2. ligy bez omluvy.
Pokuty vyšší než Kč 1.500,-- kluby uhradí a doklad o zaplacení zašlou na adresu sekretariátu KF FAČR do 20.10.2011.
22.9.2011
 • DK SF ČR zahájila disciplinární řízení s hráčem Bohemians 1905 Tomášem Štverákem na základě podnětu klubu SK Indoss Plzeň ve věci uzavírání hráčských smluv a předvolává jej na své řádné zasedání dne 6.10.2011 v 9:30 v sídle FAČR Diskařská 2431, Praha 6 - Strahov.
 • DK SF ČR zahájila disciplinární řízení s klubem Andy Liberec ve věci nezaplacení doplatku kauce A mužstva pro start v Chance Futsal lize a předvolává zástupce klubu na své řádné zasedání dne 6.10.2011 v 10:00 v sídle FAČR Diskařská 2431, Praha 6 – Strahov.
 • DK SF ČR dává podnět SubKR na prošetření popisu přestupků vyloučených hráčů v utkání Balticflora Teplice - Bohemians 1905 rozhodčím Radkem Vencem.

6.6.2011
 • DK SF ČMFS trestá klub FC Balticflora Teplice peněžitou pokutou 5.000.-Kč za porušení Směrnic Komise fotbalu ČMFS a znevážení jména českomoravského futsalu zveřejněním rozhovoru prezidenta klubu pana Michala Žáka dne 20.5.2011 na oficiálním webu klubu: „Chrudim a svaz dělají medvědí službu českému futsalu“. Při stanovení výše trestu bylo přihlédnuto jako k polehčující okolnosti k omluvnému dopisu pana M.Žáka, zaslanému předsedovi KF ČMFS p.Mgr. Otakaru Mestekovi dne 22.5.2011. Pokuta musí být uhrazena do 21.6.2011 a doklad o zaplacení odeslán ve stejném termínu na sekretariát KF.
 • DK SF ČMFS trestá trenéra klubu FC Balticflora Teplice p.Rui Guimarease za urážky rozhodčích a technického delegáta ve 2. finálovém utkání play-off Balticflora Teplice-Era-Pack Chrudim zákazem výkonu funkce na 5 soutěžních utkání nepodmíněně (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních).
 • DK SF ČMFS uložila klubu Andy Liberec peněžitou pokutou 2.000.-Kč za neposkytnutí záznamu z 3.semifinálového utkání play-off 2.ligy-západ Andy Liberec - SK Olympik Mělník ani přes opakovanou výzvu klubu SK Olympik Mělník a sekretariátu KF. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce na sezónu 2010-11.
 • DK SF ČMFS uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Janu Molíkovi peněžitou pokutu ve výši 200,-Kč za odeslání nečitelné kopie Zápisu o utkání z utkání kvalifikace o postup na 1.juniorské ligy AC Gamaspol Jeseník-Roub Vítkovice. Pokuta musí být uhrazena do 21.6.2011 a doklad o zaplacení odeslán ve stejném termínu na sekretariát KF.
23.5.2011
 • DK SF ČMFS potrestala klub FK ERA-PACK Chrudim finanční pokutou 500,-Kč za nedostatky v činnosti pořadatelské služby v 3.utkání finále play-off (vhozené předměty na hrací plochu). Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro aktuální sezónu.
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Balticflora Teplice 2000,-Kč za nedostatky v činnosti pořadatelské služby ve 2.utkání finále play-off, vniknutít diváků na hrací plochu v poločasové přestávce a vstup neoprávněných osob do prostorů kabin. Pokuta 2000,-Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.5.2011.
19.5.2011
 • Disciplinární komise přijala podnět Komise futsalu ohledně výroků prezidenta klubu Balticflora Teplice pana Michala Žáka na klubovém webu a rozhodla se s ním zahájit disciplinární řízení.
2.5.2011
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Janu Krupovi pokutu ve výši 500,-Kč za pozdní elektronické odeslání Zápisu o utkání z 3.finálového utkání play off FC Delta Real Šumperk – Gilotina Choceň. Bylo přihlédnuto k tomu, že se jedná o opakované pozdní odeslání Zápisu o utkání mailem. Pokuta 500,-Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.5.2011.
28.4.2011
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 1500,-Kč za nedostavení se ke 2.utkání finále play-off 2.LZ Kladno - Andy LB ve stanoveném čase. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11. Klub Andy Liberec navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK SF ČMFS potrestala klub SK Kladno finanční pokutou 1500,-Kč za dodání neúplného, zkráceného záznamu z 2.utkání finále play-off 2.LZ Kladno – Andy LB, který nezahrnuje poslední minuty 2.poločasu a odchod hráčů z HP. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Olympic Mělník finanční pokutou 1500,-Kč za dodání neúplného, zkráceného a sestříhaného záznamu z utkání semifinále play-off 2.LZ Mělník – Andy LB. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK rozhodla o navýšení zákazu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 2.LZ Andreasi Mrijovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) ze 6 na 8 soutěžní utkání nepodmíněně za neuposlechnutí nařízení delegáta 2.utkání finále play-off 2.LZ Kladno – Andy LB.
 • DK uděluje na základě návrhu SbKD peněžitou pokutu 200,- Kč delegátu Ladislavu Tanáčovi za pozdní doručení originálu Zprávy delegáta z utkání 22.kola 2.ligy východ Agromeli Brno - Tango Brno "B" na ČMFS vinou neúplně uvedené adresy ČMFS/.
22.4.2011
 • DK rozhodla o zákazu činnosti trenéra mužstva klubu 2.LZ Andy Liberec Andreasi Mrijajovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 6 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky a nesportovní chování ve 2.utkání semifinále 2.LZ Mělník-Andy Liberec s platností od 11.4.2011.
6.4.2011
 • DK SF ČMFS potrestala klub Bohemians 1905 finanční pokutou 1500,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání Tango-Bohemians měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 1500,-Kč Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub TORF Pardubice finanční pokutou 600,-Kč za chybějící logo Jetbull ligy na dresech v utkání 3.čtvrtfinále Teplice-Pardubice. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu Jetbull ligy Bohemians 1905 Martinovi Hrnečkovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky v 5.utkání čtvrtfinále Tango Brno-Bohemians.
30.3.2011
 • DK SF ČMFS potrestala klub Gamaspol Jeseník finanční pokutou 300,-Kč za pozdní vyplnění ZoU v utkání 22.kola 2.LV Tišnov-Jeseník. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro aktuální sezónu.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Tango Brno finanční pokutou 300,- Kč za porušení Soutěžního řádu, čl. 33 (pozdní nástup týmu k utkání) ve 4.utkání čtvrtfinále play-off Bohemians-Tango. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro aktuální sezónu.
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Bohemians 1905 finanční pokutou 1500,-Kč za opakované nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby v televizním 4.utkání čtvrtfinále play-off Bohemians-Tango. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro aktuální sezónu.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Alfa Liberec finanční pokutou 1500,-Kč za nedostavení se k utkání 22.kola 2.LZ Benešov - Alfa LB ve stanoveném čase. Pokuta 1500,-Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.4.2011. Klub Alfa Liberec navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu Jetbull ligy Tango Brno Petru Štěrbovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky ve 4.utkání čtvrtfinále Bohemians-Tango Brno.
 • DK vyhověla po shlédnutí videozáznamu žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jana Havla z klubu Tango Brno (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání za kopnutí soupeře v přerušené hře) ze dne 17.3.2011.
28.3.2011
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec pořádkovou pokutou 5000,-Kč za nedodržení termínů pro odesílání požadovaných písemností a pokut, které vznikly klubu rozhodnutím DK ze dne 16.12.2010 o uložení pořádkové pokuty 2500,- Kč za pozdní zaplacení startovného za A tým pro soutěžní ročník 2010/2011. Pokuta měla být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.1.2011, což se do tohoto data nestalo. Souhrnná pokuta 7.500,- Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.3.2011. V případě nedodržení tohoto termínu přijme DK další opatření, včetně možného zastavení činnosti „A“ družstvu v play-off druhé ligy Západ či odečtení bodů v 1.nebo 2.lize pro sezónu 2011/12, atd.
23.3.2011
 • DK SF ČMFS potrestala klub Bohemians 1905 finanční pokutou 1000,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání Tango-Bohemians měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 1000,-Kč Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK uložila rozhodčímu Martinu Svatíkovi pokutu ve výši 200,-Kč za pozdní odeslání ZoU z 21.kola 2.ligy Z Litoměřice-Příbram mailem na sekretariát KF. Pokuta musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.4.2011.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Dalmach Turnov finanční pokutou 300,- Kč za pozdní start utkání z důvodu nastoupení týmu bez řádné ústroje. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
17.3.2011
 • DK rozhodla na základě rozporu hodnocení přestupku hráče Ondřeje Neumanna z klubu Olympik Mělník ze strany rozhodčích a delegáta po prostudování videozáznamu z utkání 18.kola 2.LZ Turnov - Olympik Mělník o změně trestu za ČK na 1 soutěžní utkání nepodmíněně. Trest si hráč odpykal ve 20.kole soutěže a proto byla hráči Ondřeji Neumannovi s okamžitou platností uvolněna závodní činnost.
1.3.2011
 • DK projednala podnět klubu Slavia Praha na základě zaslaného videozáznamu na prošetření zákroků hráčů Indossu Plzeň v utkání proti Slavii Praha, které nebyly v Zápise o utkání ani ve Zprávě DS zmiňovány jako surové. DK došla k závěru, že v inkriminovaných momentech ke střetům došlo v zorném úhlu jak obou rozhodčích, tak delegátů utkání. DK je názoru, že události v průběhu utkání, které delegovaným zástupcům svazu (rozhodčím a delegátům) nejsou skryty či nejsou známy až dodatečně, jsou plně v jejich kompetenci. DK se tedy rozhodla hráče Indossu za zákroky na hráče Slávie Praha netrestat a předává podnět SbKR a SbKD k posouzení správnosti postupu rozhodčích a delegáta utkání.
23.2.2011
 • DK SF ČMFS potrestala klub Alfa Liberec finanční pokutou 1000,-Kč za nedostavení se k utkání 18.kola 2.LZ Andy LB-Alfa LB ve stanoveném čase. Pokuta 1000,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11. Klub Alfa Liberec navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu Jetbull ligy Helas Brno Martinu Mašovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za urážku rozhodčího v utkání 22.kola Bohemians-Helas Brno.
17.2.2011
 • DK na svém zasedání ohledně konfliktu po utání TAngo Brno-Balticflora Teplice rozhodla takto. Podmíněný trest zákaz výkonu funkce p.Rui Guimaraese z 11.11.2010, podmíněně odložený na zkušební dobu po polovině trestu, se mění na nepodmíněný trest od 10.2.2011, protože se v době odpykávání podmíněného trestu dopustil dalšího disciplinárního přestupku.
 • Dále se p.Rui Guimaraes trestá za vzájemné napadení po skončení utkání Tango Brno vs. Balticflora Teplice dne 4.2.2011 s zapisovatelem utkání p.Jiřím Štěrbou st. zákazem výkonu funkce trenéra klubu (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na dobu 3 měsíců nepodmíněně. Trest začne po vypršení prvního trestu.
 • DK potrestala p.Jiřího Štěrbu st. zákazem výkonu všech funkcí v pořadatelské službě a zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních za vzájemné napadení po skončení utkání Tango Brno vs. Balticflora Teplice dne 4.2.2011 s trenérem hostujícího týmu p.Rui Guimaraesem zákazem výkonu jakékoliv funkce v pořadatelském sboru na dobu 2 měsíců od 10.2.2011 nepodmíněně.
10.2.2011
 • DK rozhodla o zákazu činnosti trenéra mužstva klubu Jetbull Futsal ligy Balticflora Teplice Rui Guimareasovu (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení případu.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti zpisovatele mužstva klubu Jetbull Futsal ligy Tango Brno Jiřímu Štěrbovi staršímu (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské, zákaz činnsti v pořadatelské službě a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení případu.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Balticflora Teplice finanční pokutou 1000,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 1000,-Kč Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK uložila rozhodčímu Tomáši Slaninovi pokutu ve výši 200,-Kč za nepřesné vyplnění ZoU v části střelců branek v utkání 5.kola 1.juniorské ligy U-18 Tango Brno-Helas Brno. Pokuta musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 28.2.2011.
 • DK uložila rozhodčímu Tomáši Slaninovi pokutu ve výši 200,-Kč za nezaslání ZoU z 16.kola 2.ligy východ Sl.Havířov-Gamaspol Jeseník mailem ve lhůtě, stanovené RMS 2010-2011. Pokuta musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 28.2.2011.
2.2.2011
 • DK SF ČMFS potrestala klub SK Kladno finanční pokutou 100,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby - nedostatečné vybavení šatny pro rozhodčí a delegáta v utkání 15.kola 2.LZ SK Kladno - Andy Liberec. Pokuta 100,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti maséra mužstva klubuJetbull Futsal ligy Benago Zruč nad Sázavou Pavlu Koubkovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky v utkání Jetbull Futsal ligy Helas Brno – Benago Zruč.
26.1.2011
 • DK SF ČMFS potrestala klub SK Indoss Plzeň finanční pokutou 200,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. – ve 3.kole juniorské ligy 18.12.2010 v Neratovicích juniorského turnaje U16 měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 200,-Kč Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro aktuální sezónu.
 • DK SF ČMFS potrestala klub 1.FC Nejzbach V.Mýto finanční pokutou 200,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby v utkání 18.kola 1.Jetbull ligy V.Mýto - Teplice. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub 1.FC Nejzbach V.Mýto finanční pokutou 200,-Kč za porušení RMS, čl.18/3, nezpřístupnění vstupu do šaten ve stanové lhůtě před utkáním 18.kola 1.Jetbull ligy V.Mýto-Balticflora Teplice. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Helas Brno finanční pokutou 200,-Kč za porušení Přílohy 23, RMS „Směrnice pro komunikaci se zástupci médií“, odmítnutí trenéra mužstva p.Táborského poskytnout rozhovor pracovníkům ČT v televizním utkání Tango Brno – Helas Brno. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jaroslava Hudzieczka z klubu Likop Třinec (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za neprávněný start po 3.ŽK) ze dne 13.1.2011.
 • DK SF ČMFS potrestala kluby Balticflora Teplice, Helas Brno a Tango Brno finanční pokutou 300,-Kč za nedodání videozáznamů z utkání proti 1.FC Nejzbach V.Mýto. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
21.1.2011
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 5.kola 1.juniorské ligy U-16 Benago Zruč nad Sázavou – Slavia Praha ze dne 16.1.2011 v neprospěch klubu Benago Zruč nad Sázavou s výsledkem 0:5 z důvodu neoprávněného startu hráče klubu Benago Zruč nad Sázavou Robina Vocela (po 3.ŽK v soutěži).
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Zruč nad Sázavou finanční pokutou 5.000,-Kč za první technickou kontumaci utkání týmu U-16 (neoprávněný start Robina Vocela po 3.ŽK v soutěži v utkání 5.kola 1.juniorské ligy U-16 Benago Zruč nad Sázavou – Slavia Praha dne 16.1.2011). Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.2.2011.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti vedoucího mužstva klubu juniorské ligy Benago Zruč nad Sázavou Petru Kubálkovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 4 soutěžní utkání nepodmíněně v soutěžích junirské ligy za umožnění neoprávněného startu hráče Robina Vocela po 3.ŽK v soutěži v utkání 5.kola 1.juniorské ligy U-16 Benago Zruč nad Sázavou – Slavia Praha dne 16.1.2011.
18.1.2011
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Bohemians 1905 finanční pokutou 500,-Kč za opakované nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby v utkání 17.kola Jetbull Futsal ligy Bohemians 1905 – Benago Zruč n.S. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Balticflora Teplice finanční pokutou 200,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání juniorského turnaje U18 měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 200,-Kč Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro aktuální sezónu.
 • DK uložila delegátu Romanu Popkovi pokutu ve výši 200,-Kč za pozdní zaslání ZDS ze 17.kolo 1.Jetbull ligy Indoss Plzeň- Vys.Mýto mailem. Pokuta musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.2.2011.
 • DK uložila rozhodčímu Tomáši Markovskému pokutu ve výši 200,-Kč za nezaslání ZoU s vyloučeným hráčem ze 4.kola juniorské ligy mailem. Pokuta musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.2.2011.
 • DK uložila rozhodčímu Tomáši Markovskému pokutu ve výši 200,-Kč za pozdní zaslání ZoU ze 14.kolo 2.ligy Havířov-VŠB Ostrava poštou. Pokuta musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.2.2011.
 • DK uložila rozhodčímu Zdeňku Trlidovi pokutu ve výši 200,-Kč za nečitelné a neúplné vyplnění ZoU ze 4.kola juniorské ligy U-18 Chrudim-VŠ. Pokuta musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.2.2011.
13.1.2011
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 4.kola 1.juniorské ligy U-16 SKP Likop Třinec - CC Jistebník ze dne 9.1.2011 v neprospěch klubu SKP Likop Třinec s výsledkem 0:5 z důvodu neoprávněného startu hráče klubu SKP Likop Třinec Jaroslava Hudzieczeka (po 3.ŽK v soutěži).
 • DK SF ČMFS potrestala klub SKP Likop Třinec finanční pokutou 5.000,-Kč za první technickou kontumaci utkání týmu U-16 (neoprávněný start Jaroslava Hudzieczeka po 3.ŽK v soutěži v utkání 4.kola 1.juniorské ligy U-16 SKP Likop Třinec - CC Jistebník ze dne 9.1.2011) . Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.2.2011.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti vedoucího mužstva klubu juniorské ligy SKP Likop Třinec Tomáši Hadravovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 4 soutěžní utkání nepodmíněně v soutěžích junirské ligy za umožnění neoprávněného startu hráče Jaroslava Hudzieczeka po 3.ŽK v soutěži v utkání 4.kola 1.juniorské ligy U-16 SKP Likop Třinec - CC Jistebník ze dne 9.1.2011.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jakuba Frohnu z klubu Bohemians (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 2 utkání za ČK – surová hra) ze dne 4.1.2011.
12.1.2011
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 4.kola 1.juniorské ligy U-16 FC Balticflora Teplice – Bohemians 1905 ze dne 9.1.2011 v neprospěch klubu FC Balticflora Teplice s výsledkem 0:5 z důvodu nedostavení se k utkání.
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Balticflora Teplice finanční pokutou 10.000,-Kč za druhou technickou kontumaci utkání týmu U-16 (nedostavení se k utkání 4.kola 1.juniorské ligy U-16 FC Balticflora Teplice – Bohemians 1905 dne 9.1.2011). Pokuta 10.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.1.2011.
 • DK SF ČMFS revidovala finanční trest klubu FC Balticflora Teplice U-16 ze dne 3.1.2011 za technickou kontumaci utkání týmu U-16 (neoprávněný start hráče po 3.ŽK v soutěži) ze dne 18.12.2010. DK SF ČMFS potrestala klub FC Balticflora Teplice v souladu se Sazebníkem pokut v celostátních soutěžích KF ČMFS pro ročník 2010/2011 finanční pokutou 5.000,-Kč za první technickou kontumaci utkání týmu U-16. Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.1.2011.
 • DK SF ČMFS potrestala klub United Kadaň finanční pokutou 100,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby - opakované špatné zapínání a vypínání časomíry v utkání 13.kola 2.LZ Kadaň-Andy Liberec. Pokuta 100,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
4.1.2011
 • DK SF ČMFS potrestala klub Helas Brno finanční pokutou 250,-Kč za pozdní vyplnění ZoU v utkání 15.kola Helas Brno-Teplice. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK na základě kontrolní činností Subkomise delegátů a rozhodčích a po shlédnutí DVD záznamu z celého utkání 11.kola Jetbull ligy SK Indoss Plzeň - CC Jistebník zjistila závažné pochybení ze strany HR p.Melničuka, který v 19.minutě utkání napomenul ŽK hráče mužstva CC Jistebník Víta Blažeje a tuto ŽK neuvedl do Zápisu o utkání. Tato ŽK byla pro hráče Blažeje čtvrtou v letošním ročníku. DK proto uděluje hráči Blažejovi trest zastavení závodní činnosti na 1 zápas s tím, že trest byl již odpykán ve 12.kole Jetbull ligy.
 • DK SF ČMFS potrestala klub TORF Pardubice finanční pokutou 400,-Kč za chybějící logo Jetbull ligy na dresech v utkání 15.kolo. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Gamaspol Jeseník finanční pokutou 200,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby – nezajištění ozvučení v utkání 2.LV Jeseník - Frýdek-Místek. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Bohemians 1905 finanční pokutou 200,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby v utkání 15.kola Jetbull Futsal ligy Bohemians 1905 - Pardubice. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala hráče Martina Mašu důtkou za nevhodné chování v kabině rozhodčích a delegáta po utkání 15.kola Jetbull Futsal ligy Helas Brno - Teplice.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu juniorské ligy Indoss Plzeň Zdeňku Měsíčkovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě účasti na utkáních) na 2 utkání za urážku RO na turnaji dne 18.12.2010.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu juniorské ligy Indoss Plzeň Pavlu Mudrovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě účasti na utkáních) na 2 utkání za urážku RO na turnaji dne 18.12.2010.
3.1.2011
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 3.kola 1.juniorské ligy U-16 FC Balticflora Teplice - Benago Zruč n.Sázavou ze dne 18.12.2010 v neprospěch klubu FC Balticflora Teplice s výsledkem 0:5 z důvodu neoprávněného startu hráče klubu FC Balticflora Teplice Martina Konečného (po 3.ŽK v soutěži).
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Balticflora Teplice finanční pokutou 2.000,-Kč za technickou kontumaci utkání týmu U-16 (neoprávněný start hráče po 3.ŽK v soutěži) ze dne 18.12.2010. Pokuta 2.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.1.2011.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti vedoucího mužstva klubu juniorské ligy Balticflora Teplice Aibeku Mukanovovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 4 soutěžní utkání nepodmíněně v soutěžích junirské ligy za umožnění neoprávněného startu hráče Martina Konečného v utkání 3.kola juniorské ligy FK dne 18.12.2010.
15.12.2010
 • DK uložila rozhodčímu Radku Vencovi pokutu ve výši 200,-Kč pozdní odeslání originálu zápisu o utkání 13.kola 1.ligy Likop Třinec-Plzeň poštou. Pokuta musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.1.2011.
 • DK uložila rozhodčímu Janu Krupovi pokutu ve výši 200,-Kč za pozdní odeslání originálu zápisu o utkání 13.kola 1.ligy Slavia Praha-Torf Pardubice poštou. Pokuta musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.1.2011.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti trenéra mužstva klubu Jetbull Futsal ligy Indoss Plzeň Tomáši Kadlecovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 utkání za vykázání z lavičky v utkání Jetbull Futsal ligy Plzeň-Helas Brno.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 2500,-Kč za pozdní zaplacení startovného za A tým pro soutěžní ročník 2010/2011. Pokuta 2500,-Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.1.2011.
9.12.2010
 • DK SF ČMFS potrestala klub CC Jistebník finanční pokutou 400,-Kč za provedení nekvalitního záznamu z utkání 10.kola Jetbull ligy CC Jistebník-Helas Brno. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK uložila rozhodčímu Janu Krupovi pokutu ve výši 200,-Kč za pozdní zaslání ZoU 13.kola Jetbull Futsal ligy Slavia Praha-Torf Pardubice. Pokuta musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.1.2011.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Boca Chotěboř finanční pokutou 100,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby – předčasný odchod hl.pořadatele z utkání. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Bohemians 1905 finanční pokutou 200,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby v utkání 13.kola Jetbull Futsal ligy Bohemians 1905 - Teplice. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti maséra mužstva klubu Jetbull Futsal ligy Nejzbach Vysoké Mýto Dušanu Gajdošíkovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 utkání za NCH po utkání Jetbull Futsal ligy Jistebník-Vysoké Mýto.
3.12.2010
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Michal Mareše z klubu ERA-PACK Chrudim (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za neoprávněné nastoupení v utkání 10.kola Jetbull Futsal ligy ERA-PACK Chrudim - Torf Pardubice) ze dne 16.11.2010.
1.12.2010
 • DK SF ČMFS potrestala klub Gamaspol Jeseník finanční pokutou 200,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby – nezajištění ozvučení v utkání 2.LV Jeseník-Chotěboř. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Alfa Liberec o finanční pokutou 200,- Kč za porušení Soutěžního řádu, čl. 20 (Povinnosti pořadatele) v utkání 2.LZ Alfa Liberec - Turnov. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Dalmach Turnov finanční pokutou 400,-Kč za provedení nekvalitního záznamu z mistrovského utkání 1.kola 2.ligy západ s mužstvem FC 83 Příbram. Záznam často nezabírá dění na hr.ploše a je několikrát přerušovaný. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Slávia Havířov finanční pokutou 2000,-Kč za nedodání videozáznamu utkání 4.kola 2.ligy východ Slavia Havířov-Tomson Brno na sekretariát KF ani po opakované výzvě. Pokuta musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 1.1.2011.
 • DK uložila rozhodčímu Aleši Brejníkovi pokutu ve výši 200,-Kč za pozdní zaslání ZoU 12.kola 1.ligy Torf Pardubice-Benago Zruč.
25.11.2010
 • DK SF ČMFS potrestala kluby TORF Pardubice, Balticflora Teplice a Delta Real Šumperk finanční pokutou 300,-Kč za nepředložení potvrzených soupisek juniorů před turnajem. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Zruč n/S finanční pokutou 300,-Kč za pozdní vyplnění ZoU v TV utkání 11.kola ve Vysokém Mýtě. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Balticflora Teplice finanční pokutou 200,-Kč za neuvedení loga Jetbull ligy na vstupenkách 11.kola. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala kluby TORF Pardubice, Tango Brno finanční pokutou 200,-Kč za chybějící logo Jetbull ligy na dresech v utkání 11.kolo. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK rozhodla o změně zbytku trestu trenéra týmu Kajot Helas Brno Janu Loupovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních na 2 utkání za vykázání z lavičky v utkání 10.kola Jetbull Futsal ligy Jistebník-Helas Brno s platností od 16.11.2010) na podmíněný (zbytek trestu 1 utkání z celkového počtu 2 utkání) s podmíněným odkladem na dobu 1 měsíce.
16.11.2010
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 10.kola Jetbull Futsal ligy ERA-PACK Chrudim - Torf Pardubice ze dne 12.11.2010 ve prospěch Torfu Pardubice s výsledkem 0:5 dle Sazebníku trestů v celostátních soutěžích futsalu, a to z důvodu neoprávněného nastoupení hráče Michala Mareše ve zmíněném utkání.
 • DK SF ČMFS potrestala klub ERA-PACK Chrudim finanční pokutou 20 000,-Kč za neoprávněný start hráče Michala Mareše v utkání ERA-PACK Chrudim - FC Torf Pardubice dne 12.11.2010. Pokuta 20 000,-Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2010. DK dále potrestala hráče Michala Mareše, vedoucího týmu Zdenka Formánka a kapitána týmu Tomáše Mellera tresty uvedenými v odkazu Pozastavení ZČ, zápasové tresty jsou platné jen pro Jetbull Futsal ligu.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Janu Krestovi pokutu ve výši 500,-Kč za nedostatečnou kontrolu reg.průkazů hráčů v utkání Jetbull Futsal ligy ERA-PACK Chrudim - FC Torf Pardubice.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti trenéra mužstva klubu Jetbull Futsal ligy Kajot Helas Brno Janu Loupovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na ? utkání za vykázání z lavičky v utkání Jetbull Futsal ligy Jistebník-Helas Brno.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Tango Brno finanční pokutou 500,-Kč za nedostavení se k utkání 2.LZ Jeseník-Tango Brno „B“ ve stanoveném čase. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11. Klub Tango Brno navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Slávia Havířov finanční pokutou 200,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby – nezajištění ozvučení v utkání 2.LV Havířov-Kunčice. Pokuta 200,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
11.11.2010
 • DK SF ČMFS potrestala klub Alfa Liberec finanční pokutou 500,-Kč za nedostavení se k utkání 6.kola 2.LZ Příbram-Liberec ve stanoveném čase. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11. Klub Alfa Liberec navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK rozhodla o změně zbytku trestu trenéra týmu Balticflora Teplice Rui Guimareasovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních na 7 utkání za vykázání z lavičky a HNCH po utkání 5.kola Jetbull Futsal ligy Plzeň-Teplice dne 1.10.2010 s platností od 7.10.2010) na podmíněný (zbytek trestu 3 utkání z celkového počtu 7 utkání) s podmíněným odkladem na dobu 6 měsíců.
4.11.2010
 • DK SF ČMFS rozhodla zastavení závodní činnosti hráči Arthuru Forssettovi z klubu Balticflora Teplice, a to na základě písemné zprávy Antidopingové vyšetřovací komise k pozitivnímu dopingovému testu hráče Forssetta, který byl dle oznámení Antidopingového výboru ČR proveden dne 24.5.2010 při utkání Jetbull Futsal ligy Teplice-Chrudim. DK potrestala hráče dvouletým zákazen závodní činnosti s platností od 7.7.2010.
27.10.2010
 • DK SF ČMFS potrestala klub UFA Hradec Králové finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.LV (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) ve 4.kole 2.LV v utkání Příbram - Hradec Králové. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Gillotina Choceň finanční pokutou 200,- Kč za porušení Rozpisu mistrovských soutěží (neoznačení funkcionářů visačkami) ve 4.kole 2.LV v utkání Choceň-Jeseník. Pokuta 200,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Gamaspol Jeseník finanční pokutou 200,- Kč za porušení Rozpisu mistrovských soutěží (neoznačení funkcionářů visačkami) ve 4.kole 2.LV v utkání Choceň-Jeseník. Pokuta 200,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Komax Kunčice finanční pokutou 100,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby – špatný výkon funkce hlasatele v utkání 2.LV Kunčice-VŠB Ostrava. Pokuta 100,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Slávia Havířov finanční pokutou 200,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby – nezajištění ozvučení v utkání 2.LV Havířov-Tomson. Pokuta 200,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
21.10.2010
 • DK SF ČMFS ve smyslu ustanovení Sazebníku pokut celostátních soutěží 2010/11 s přihlédnutím k SŘ čl. 64, bod 1, Rozpisu mistrovských soutěží 2010/11 článek 6, odstavec 6 a Pokynu KF ČMFS k zajištění účasti ve 2.lize futsalu 2010/11 ze dne 3.6.2010, potrestala klub FK Mladá Boleslav za odstoupení ze soutěže propadnutím startovného, kauce a finanční pokutou 20.000,- Kč. Pokuta musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.11.2010. Pokud klub FK Mladá Boleslav uhradí pořádkovou pokutu v plné výši a ve stanoveném termínu, může být v souladu s SŘ, článek 5, odstavec 3, ještě v soutěžním ročníku 2010/11 zařazen do nejnižší třídy soutěže ve svém regionu. V klubu registrovaní hráči mohou podat žádost o přestup až po uhrazení části pokuty, jejíž výši pro jednotlivce stanovuje DK na 6000,-Kč (platí do doby zaplacení celkové pokuty 20.000,-Kč).
 • DK SF ČMFS potrestala klub Čechie Slaný finanční pokutou 200,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby – nezajištění ozvučení v utkání 2.LZ Slaný-Andy Liberec. Pokuta 200,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Tomson Brno finanční pokutou 200,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby – nezajištění hlasatele v utkání 2.LV Tomson Brno - Jeseník. Pokuta 200,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub SKP Likop Třinec finanční pokutou 100,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby – špatný výkon funkce hlasatele v utkání Jetbull Futsal ligy Třinec-Benago. Pokuta 100,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub United Kadaň finanční pokutou 100,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby – špatný výkon funkce hlasatele v utkání 2.LZ Kadaň-Litoměřice. Pokuta 100,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Alfa Liberec finanční pokutou 400,-Kč za pořízení neúplného záznamu z utkání 2.LZ Alfa Liberec-Slaný. Pokuta 400,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Miroslavu Chládkovi pokutu ve výši 200,-Kč za chyby v Zápise o utkání 2.LZ Kladno-Alfa Liberec.
14.10.2010
 • DK rozhodla o zákazu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu Jetbull Futsal ligy TORF Pardubice Milanu Vichovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 utkání za vykázání z lavičky v utkání 7.kola Jetbull Futsal ligy Plzeň-Pardubice dne 13.10.2010.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 2.LV Slávia Havířov Pavla Michalíka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 6 utkání za vykázání z lavičky v utkání 2.kola 2.LV Havířov - Frýdek-Místek dne 8.10.2010.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Alfa Liberec finanční pokutou 100,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby – nezajištění hlsatele v utkání 2.kola 2.LZ Alfa Liberec-Slaný. Pokuta 100,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Komax Kunčice finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.LV (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) ve 2.kole 2.LV v utkání Kunčice-Tišnov. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
11.10.2010
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Vojtěcha Czikána z klubu SKP Likop Třinec (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za kopnutí soupeře v nepřerušené hře) ze dne 30.9.2010.
 • DK rozhodla po shlédnutí videa o potrestání hráče Paula Severina z klubu Jetbull Futsal ligy Balticflora Teplice za 1 utkání nepodmíněně za ČK v utkání 5.kola Jetbull Futsal ligy Plzeň-Teplice dne 1.10.2010. Hráč si odpykal trest v 6.kole a proto mu DK uvolňuje dnem 11.10.2010 závodní činnost.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti trenéra mužstva klubu Jetbull Futsal ligy Balticflora Teplice Rui Guimareasovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 7 utkání za vykázání z lavičky a HNCH po utkání 5.kola Jetbull Futsal ligy Plzeň-Teplice dne 1.10.2010 s platností od 7.10.2010.
7.10.2010
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Vladimíru Melničukovi pokutu ve výši 250,-Kč za porušení povinností stanovených RMS 2010-2011, 14, odst.8-neodeslání originálu Zápisu o utkání 2.kola Jetbull Futsal ligy Balticflora Teplice-Bohemians 1905 ve stanové lhůtě.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti trenéra mužstva klubu Jetbull Futsal ligy Balticflora Teplice Rui Guimareasovu (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení případu.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu Jetbull Futsal ligy Vysoké Mýto Jiřímu Michalcovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 utkání za vykázání z lavičky v utkání Helas Brno-Vysoké Mýto dne 6.10.2010.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy Dalmach Turnov Radkovi Menclovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 utkání za vykázání z lavičky v utkání Turnov-Příbram dne 1.10.2010.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Knockout 83 Příbram finanční pokutou 5000,-Kč za nenastoupení k utkání osmifinále Poháru ČMFS proti klubu FC Balticflora Teplice, bez udání důvodu. Pokuta 5000,-Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.10.2010.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Miroslava Krále z klubu Andy Liberec (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za neoprávněný start hráče) ze dne 24.3.2010.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zákazu výkonu funkce vedoucího pro Miroslava Betyara z klubu Andy Liberec (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za umožnění neoprávněného startu hráče) ze dne 24.3.2010.
30.9.2010
 • DK SF ČMFS potrestala klub Torf Pardubice finanční pokutou 100,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby - nedostatečné vybavení šatny pro rozhodčí a delegáta v utkání 4.kola Jetbull Futsal ligy Torf Pardubice - Bohemians 1905. Pokuta 100,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Kajot Helas Brno finanční pokutou 500,-Kč za nedostavení se k utkání 4.kola Jetbull Futsal ligy Teplice-Helas ve stanoveném čase. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11. Klub Kajot Helas Brno navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK potrestala za nesplnění úkolů před zahájením soutěžního ročníku v termínech, stanovených Rozpisem mistrovských soutěží 2010/2011 a v Pokynech sekretariátu KF ČMFS pořádkovou pokutou níže uvedené kluby :
  • FK Era-Pack Chrudim 500.-Kč
   - podání Přihlášky do soutěže juniorských týmů
   - Přihlášky do soutěže juniorských týmů
  • FC Torf Pardubice -1000.-Kč
   - dokladu o zaplacení startovného A mužstva
   - předložení soupisky A mužstva
   - podání Přihlášky do soutěže juniorských týmů
   - nahlášení termínu a místa pořádaného junior.turnaje
  • CC Jistebník 1250.-Kč
   - podání Přihlášky do soutěže A mužstva
   - dokladu o zaplacení startovného A mužstva
   - předložení soupisky A mužstva
   - podání Přihlášky do soutěže juniorských týmů
   - nahlášení termínu a místa pořádaného junior.turnaje
  • SKP Likop Třinec 250.-Kč
   - předložení soupisky A mužstva
  • SK Slavia Praha 500.-Kč
   - podání Přihlášky do soutěže juniorských týmů
   - nahlášení termínu a místa pořádaného junior.turnaje
  • Bohemians 1905 500.-Kč
   - podání Přihlášky do soutěže juniorských týmů
   - předložení soupisky A mužstva
  • SK Indoss Plzeň 250.-Kč
   - podání Přihlášky do soutěže juniorských týmů
  • Balticflora Teplice 1000.-K
   - podání Přihlášky do soutěže juniorských týmů – dosud chybí
   - nahlášení termínu a místa pořádaného junior.turnaje
   - předložení soupisky A mužstva
  • Kajot Helas Brno 500.-Kč
   - předložení potvrzení o doplacení kauce pro ročník 2010/2011
   - předložení soupisky A mužstva
  • FC Tango Brno 1000.-Kč
   - předložení soupisky A mužstva
   - předložení dokladu o zaplacení startovného B mužstva
   - doplacení kauce pro ročník 2010/2011 B mužstva-dosud chybí
  • Andy Liberec 1250.-Kč
   - doklad o zaplacení startovného A mužstva-dosud chybí
   - předložení soupisky A mužstva
   - nahlášení termínu a místa domácích utkání – dosud chybí
  • Slavia Havířov 1250.-Kč
   - podání oficiální Přihlášky do soutěže
   - předložení dokladu o zaplacení startovného
   - předložení soupisky A mužstva
   - doplacení kauce pro ročník 2010/2011 B mužstva
   - nahlášení značky míčů pro dom. utkání
  • Tomson Brno 250.-Kč
   - podání oficiální Přihlášky do soutěže
  • FC Boca Chotěboř 250.-
   - předložení soupisky A mužstva
  Všechny výše uvedené pořádkové pokuty budou klubům odečteny z vratné kauce pro soutěžní ročník 2010/2011
23.9.2010
 • DK SF ČMFS potrestala klub 2.LV Slavia Havířov finanční pokutou 2000,- Kč a neúčast na Grémiu klubů 2.ligy 15.9.2010 v Olomouci. Pokuta 2000,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
16.9.2010
 • DK potrestala klub SK Indoss Plzeň finanční pokutou 300,-Kč za nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání 2.kola SK Indoss Plzeň – SKP Likop Třinec (záznam je prováděm z přízemí haly a z rohu vedle hrací plochy). Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti maséra mužstva klubu 1. Jetbull ligy ERA-PACK Chrudim Marka Bíška (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky v utkání Chrudim-Helas Brno dne 10.9.2010.
9.9.2010
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Guilherme Henrique Ladeiru z klubu Balticflora Teplice (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 2 utkání za ČK – surová hra).
 • DK potrestala klub Balticflora Teplice finanční pokutou 600,-Kč za předložení neplatných průkazů zahraničních hráčů při utkání Jetbull Futsal ligy CCJ-Teplice dne 3.9.2010. Pokuta 600,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2010/11.
1.9.2010
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Radka Sýkoru z klubu Benago Zruč n/S. (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK + HNCH) v utkání 1.CL ze dne 10.2.2010.


5.8.2010
 • DK udělila klubu 1.CL Indoss Plzeň finanční pokutu 4.000,-Kč za neúčast na GGrémiu klubů 1.ligy dne 18.6.2010 v Brně. Pokuta 4.000,-Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 1.9.2010.
 • DK rozhodla po předložení dodatečných podkladů o zrušení finanční pokuty 1.500,-Kč pro klub Gillotina Choceň ze dne 22.7.2010.
22.7.2010
 • DK uložila pro nesplnění nařízení RMS 2009/2010, článek 22, odst.5-neangažování trenéra s licencí peněžitou pokutu klubům 2.ligy a to následovně:
  Platba na účet:
  Andy Liberec       5000,-Kč
  Dalmach Turnov      5000,-Kč
  Komax Kunčice      5000,-Kč
  Balticflora Teplice Utd. 4000,-Kč
  
  Pokuta bude odečtena z vratné kauce 2009/2010:
  SK Líšeň         5000,-Kč
  Slávia TU Liberec    5000,-Kč
  
  Pokuty, které se neodečítají z kauce, musí být každým z klubů uhrazeny platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.8.2010.
 • DK uložila pro nesplnění nařízení RMS 2009/2010, článek 22, odst.5-nepravidelná účast trenéra s licencí v soutěžních utkáních peněžitou pokutu klubům 2.ligy a to následovně:
  Platba na účet:
  Gilotina Choceň     1500,-Kč   
  
  Pokuta bude odečtena z vratné kauce 2009/2010:
  Pramen H.Brod      2000,-Kč
  
  Pokuty, které se neodečítají z kauce, musí být každým z klubů uhrazeny platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.8.2010.
3.5.2010
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Michalovi Chybovi pokutu ve výši 500,-Kč za za neplnění pozápasových povinností technického delegáta ve 4. semifinálovém utkání play-off Slavia- Chrudim.
27.4.2010
 • Disciplinární komise KF ČMFS zastavila disciplinární řízení ve věci poškození osobního automobilu SPZ 6A18480, kterým se dostavil rozhodčí Michal Gasnárek k řízení utkání 2.ligy CCM Jistebník „B“ – Likop Třinec a k jehož poškození mělo dojít v souvislosti s tímto utkáním. Po prostudování informací, obsažených v Zápise o utkání, Zprávě delegáta svazu p.Pelikána, Protokolu Policie o trestním oznámení a písemných výpovědí rozhodčího Michala Gasnárka, delegáta utkání Martina Pelikána a hlavního pořadatele ing. Martina Pučoka se nepodařilo prokázat, že by pořadatel utkání, klub CCM Jistebník, porušil svou povinnost, uloženou mu v Rozpise celostátních soutěží, článek 18, odstavec 20.
22.4.2010
 • DK snížila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Josefu Kalinovi peněžitou pokutu 500.-Kč, udělenou mu rozhodnutím DK ze dne 10.2.2010 za závažné nedostatky ve Zprávě DS v utkání 2.ligy Pedros Tábor-Radobýl Litoměřice na peněžitou pokutu 300,-Kč.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Martinovi Pelikánovi pokutu ve výši 250,-Kč za nedostatek ve zprávě delegáta z utkání 2.LV Jistebník B - Třinec.
 • DK rozhodla pro prostudování ZoU, ZD, vyjádření delegáta a klubu o zastavení závodní činnosti hráči Ondřeji Knoblochovi z klubu 1.ligy Slavia Praha na 2 utkání s podmíněným odkladem na dobu 7 měsíců za kritiku delegáta po utkání Chrudim-Slavia dne 18.4.2010.
 • DK rozhodla na základě podnětu KF po prostudování dodatečných informací v ZD a videozáznamu o zákazu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy Slavia Praha Daniela Kolmana (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 7 měsíců nepodmíněně za napadení rozhodčího na hrací ploše v utkání Tango Brno - Slavia Praha dne 24.3.2010 s platností od 13.4.2010.
14.4.2010
 • DK rozhodla o zákazu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy Slavia Praha Daniela Kolmana (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení případu za incident v utkání Tango Brno - Slavia Praha dne 24.3.2010.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy SK Kladno Petra Hlaváče (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky v utkání Mladá Boleslav - SK Kladno dne 9.4.2010.
 • DK obdržela podnět od SubKR ohledně incidentu vykradení automobilu rozhodčího Gasnárka po utkání CCM Jistebník – SKP Likop Třinec dne 3.3.2010 a k posouzení situace požádala o podrobné vyjádření klub, rozhodčího a delegáta zápasu.
26.3.2010
 • DK rozhodla o zákazu činnosti vedoucího mužstva klubu 1.ligy Slavie Praha Oldřicha Pánka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za urážku rozhodčího po utkání Tango Brno - Slavia Praha dne 24.3.2010.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy Slavie Praha Daniela Kolmana (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za urážku rozhodčího v utkání Tango Brno - Slavia Praha dne 24.3.2010.
24.3.2010
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 2500,-Kč za neoprávněného startu hráče Miroslava Krále v utkání FK Mladá Boleslav – Andy Liberec dne 19.3.2010. Pokuta 2500,-Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.4.2010.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Miroslava Betyara (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 4 soutěžní utkání nepodmíněně za umožnění neoprávněného startu hráče Miroslava Krále v utkání FK Mladá Boleslav – Andy Liberec dne 19.3.2010.
23.3.2010
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 21.kola 2.ligy západ FK Mladá Boleslav – Andy Liberec ze dne 19.3.2010 ve prospěch klubu FK Mladá Boleslav s výsledkem 5:0 z důvodu neoprávněného startu hráče klubu Andy Liberec Miroslava Krále.
18.3.2010
 • DK rozhodla o zákazu činnosti asistenta trenéra klubu 1.ligy TORF Pardubice Milana Vicha(zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za nesportovní chování vůči rozhodčím v utkání play-off 1.ligy Chrudim-Pardubice.
4.3.2010
 • DK rozhodla o zákazu činnosti vedoucího mužstva klubu 1.ligy Delta Real Šumperk Jaroslava Horáka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za nesportovní chování vůči rozhodčím v utkání 1.ligy Šumperk - Bohemians.
19.2.2010
 • DK rozhodla pro prostudování záznamu utkání o zastavení závodní činnosti hráči Andreasi Mrijovi z klubu 2.ligy Andy Liberec na 8 utkání nepodmíněně za 4.ŽK a hrubé urážky rozhodčích v a po utkání Andy Liberec - Mladá Boleslav dne 9.12.2009 v Brně s platností od 11.12.2009.
 • DK rozhodla pro prostudování záznamu utkání o zákazu výkonu činnosti v realizačním týmu v klubu 2.ligy Andy Liberec pro Gjona Mriju (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do 30.06.2011 nepodmíněně za inzultaci rozhodčího v utkání Andy Liberec - Mladá Boleslav dne 9.12.2009 v Brně.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 500,-Kč za nedodání za nevyhovující způsob pořízení videozáznamu Andy Liberec - Mladá Boleslav 9.12.2009. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
18.2.2010
 • DK rozhodla na základě dodatečného videozáznamu o ukončení zákazu závodní činnosti pro hráče Vladimíra Křehlíka z klubu 2.ligy K-Pedros.
 • DK rozhodla na základě dodatečného videozáznamu o snížení trestu pro hráče Ondřeje Chrta z klubu 2.ligy K-Pedros Tábor ze 4 z na 3 z uděleného dne 4.2.2010.
 • DK projednala okolnosti a průběh televizního utkání 1.ligy Chrudim-Slavia Praha. DK konstatuje, že došlo k podcenění situace ze strany obou klubů a rozhodla udělit nižší finanční pokutu, než bude udělováno v případných dalších zápasech s podobným průběhem chování fanoušků. Zároveň doporučuje klubům, aby postupovaly v souladu s Bezpečnostním manuálem KF ČMFS a to zejména: aby posílily pořadatelské sbory, plně využívaly pořadatelských pravomocí a spolupráce s Policií ČR při povolování vstupu fanoušků a zajištění pořádku během samotných utkání a aby byly oba kluby v úzkém kontaktu před, v průběhu, i po utkání.
 • DK SF ČMFS potrestala klub FK ERA-PACK Chrudim finanční pokutou 4000,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby v utkání 1.ligy Chrudim-Slavia Praha. Pokuta 4000,-Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.3.2010.
 • DK SF ČMFS potrestala klub SK Slavia Praha finanční pokutou 3000,-Kč za házení předmětů do hřiště a jiné výtržnosti fanoušky hostujícího klubu v utkání 1.ligy Chrudim-Slavia Praha. Pokuta 3000,-Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.3.2010.
10.2.2010
 • DK SF ČMFS potrestala klub Slávia Liberec finanční pokutou 300,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby v utkání 2.LZ Slávia Liberec-Benešov. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Josefu Kalinovi pokutu ve výši 500.-Kč za chyby v plnění pozápasových povinností po utkání 15.kola 2.ligy-Z K-Pedros Tábor - Radobýl Litoměřice.
4.2.2010
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Evženu Amlerovi pokutu ve výši 250.-Kč za neplnění pozápasových povinností delegáta po utkání 18.kola 1.CL Slavia – Teplice.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Miroslavu Pivovarčíkovi pokutu ve výši 100.-Kč za administrativní nedostatek ve Zprávě delegáta v utkání 14.kola 2.l.-V Havířov – Jistebník B.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení výkonu funkce trenéra pro Patrika Mičkala z klubu CCM Jistebník (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání vykázán z lavičky za HNCH) v utkání 2.ligy východ ze dne 14.1.2010.
28.1.2010
 • DK rozhodla na základě dodatečného videozáznamu o snížení trestu pro hráče Karla Vrabce ml. Z klubu 2.ligy Alfa Liberec z 4 z na 3 z + zákaz výkonu pořadatele, vstup na lavičku, uděleného dne 16.12.2009.
20.1.2010
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy Gillotina Choceň Davidu Čechlovskému (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 utkání za vykázání z lavičky za HNCH při utkání Choceň-Kunčice 15.1.2010. Po dobu trvání trestu nemůže vykonávat tuto činnost ani v žádném jiném klubu celostátní soutěže futsalu.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 2.ligy Slávia Havířov Pavlu Michalíkovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do 31.8.2010 za úmyslné strčení do rozhodčího a neuposlechnutí rozhodčích při utkání Hradec Králové - Havířov 15.1.2010. Po dobu trvání trestu nemůže vykonávat tuto činnost ani v žádném jiném klubu celostátní soutěže futsalu.
14.1.2010
 • DK s ohledem na kalamitní sněhovou situaci na celém území ČR v pátek dne 8.1.2010 a vzhledem k tomu, že se případným odložením soutěží zabývala i KF, rozhodla o dalším netrestání týmů Tango Brno, K-Pedros Tábor, Gillotina Choceň a CCM Jistebník „B“, které včas nedorazily, resp. nedorazily vůbec vlivem nepříznivé povětrnostní a dopravní situace ke svým utkáním na hřištích soupeřů. Týmy uhradí jen případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly domácím klubům pozdním zahájením utkání.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy CCM Jistebník „B“ Patriku Mičkalovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 utkání za vykázání z lavičky za HNCH při utkání FC Agromeli Brno – CCM Jistebník „B“ 8.1.2010. Po dobu trvání trestu nemůže vykonávat tuto činnost ani v žádném jiném klubu celostátní soutěže futsalu.
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Balticflora Teplice finanční pokutou 1000,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby v utkání 1.ligy Balticflora Teplice – Tango Brno. Pokuta 1000,-Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.2.2010.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 750,-Kč za nedodání videozáznamu utkání Andy Liberec – Mladá Boleslav v termínu. Pokuta 750,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10. V případě nedodání videozáznamu do 30 dnů od utkání bude záležitost dále řešena DK.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Petru Blažejovi peněžitou pokutu 300,- Kč za nedostatky v pozápasové činnosti rozhodčího v utkání 1.ligy Balticflora Teplice – Tango Brno.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Rudolfu Hofmannovi peněžitou pokutu 100,- Kč za nedostatečnou kontrolu reg.průkazů před utkáním.
12.1.2010
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 12.kola 2.ligy západ Alfa Liberec - K-Pedros Tábor ze dne 8.1.20109 ve prospěch Alfy Liberec s výsledkem 5:0 z důvodu nedostavení se týmu K-Pedros Tábor k utkání.
 • STK SF ČMFS potvrdila nový termín utkání 12.kola 2.ligy východ SK Líšeň - Tomson Brno, které se nemohlo uskutečnit z technických důvodů v původním termínu. Utkání bude sehráno po dohodě klubů ve středu 20.1.2010 od 20:00 hod.
 • STK SF ČMFS zamítla námitku klubu CF Radobýl Litoměřice proti udělení ŽK hráči soupeře v utkání 12.kola 2.ligy západ.
8.1.2010
 • DK SF ČMFS potrestala klub Balticflora Teplice finanční pokutou 500,- Kč za nedostatečný počet pořadatelů na turnaji 1.juniorské ligy dne 20.12.2009. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
6.1.2010
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Kamilovi Bednářovi peněžitou pokutu 500,- Kč nedostatky v pozápasové činnosti delegáta v utkání 4.kola 2.ligy východ Tomson Brno – Choceň.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Čechie Slaný souhrnnou pokutu 10.000,-Kč za technickou kontumaci dvou utkání týmu U-16 z rozhodnutí STK ze dne 22.12.2009. Pokuta 10.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 1.2.2010.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy CCM Jistebník Martinu Pučokovi (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 6 utkání za vykázání z lavičky za kritiku a neuposlechnutí rozhodčích při utkání Vysoké Mýto – Jistebník dne 19.12.2009. Po dobu trvání trestu nemůže vykonávat tuto činnost ani v žádném jiném klubu celostátní soutěže futsalu.
22.12.2009
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 3.kola 1.ligy juniorů U-16 Teplice – Slaný a Mělník – Slaný ze dne 20.12.2009 v prospěch domácích týmů s výsledkem 5:0 z důvodu nedostavení se týmu U-16 Čechie Slaný k utkání.
16.12.2009
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Jiřímu Hanzlíkovi peněžitou pokutu 100,- Kč za nerespektování pokynů SbKR a závažné chyby ve vyplnění zápisu o utkání 10.kola 2.ligy západ K-Pedros Tábor-Čechie Slaný.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Indoss Plzeň finanční pokutou 100,- Kč za chybné uvedení čísel hráčů v zápise o utkání v 11.kole 2.LZ v utkání Alfa Liberec-Indoss Plzeň. Pokuta 100,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Alfa Liberec finanční pokutou 200,- Kč za chybné odmítnutí podepsání totožnosti vykázaného pořadatele v 11.kole 2.LZ v utkání Alfa Liberec-Indoss Plzeň. Pokuta 200,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
 • DK rozhodla zastavení závodní činnosti a zákazu výkonu činnosti v realizačním týmu i pořadatelské službě v klubu 2.ligy západ Alfy Liberec pro Karla Vrabce (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské, zákaz výkonu jakékoliv funkce v pořadatelském sboru a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 4 soutěžní utkání nepodmíněně za hrubé rozhodčích v zápase 2.LZ Alfa Liberec – Indoss Plzeň.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti v realizačním týmu i pořadatelské službě v klubu 1.ligy a 1.ligy juniorů Kajot Helas Brno pro Romana Konečného staršího (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské, zákaz výkonu jakékoliv funkce v pořadatelském sboru a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do 30.06.2010 nepodmíněně za hrubé a vulgární urážky rozhodčícha delegáta při turnaji juniorské ligy dne 6.12.2009 v Brně.
11.12.2009
 • STK SF ČMFS shlédla videozáznam z utkání 2.LZ Benešov - Alfa Liberec a na základě videozáznamu a zprávy delegáta došla k závěru, že omylem byla udělena ŽK hráči Alfy Davidu Hlavovi za hození míče na protihráče v přerušené hře. Jelikož šlo o 2.ŽK hráče Hlavy, byl následně vyloučen. STK tímto žádá DK o to, aby upustila od dalšího trestání hráče Hlavy. ČK však nelze z pohledu pravidel zrušit. Proto i v případě, že trest zastavení ZČ nebude udělen, zůstane ČK v evidenci.
 • DK na základě podnětu STK a delegáta utkání 2.LZ Benešov - Alfa Liberec rozhodla o upuštění od dalšího trestání hráče Davida Hlavy.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Gijona Mriju (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení případu za napadení rozhodčího při utkání Andy Liberec - Mladá Boleslav dne 9.12.2009.
 • DK rozhodla o zastavení závodní činnosti hráče klubu 2.ligy Andy Liberec Andreu Mriji (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení případu za hrubé urážky rozhodčího po utkání Andy Liberec - Mladá Boleslav dne 9.12.2009.
8.12.2009
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Michalu Chybovi peněžitou pokutu 250,- Kč za neplnění pozápasových povinností delegáta v utkání 8.kola 2.ligy západ Benešov – Slaný.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Janu Bělovskému peněžitou pokutu 1000,- Kč za nerespektování pokynů SbKR a hrubé chyby ve vyplnění zápisu o utkání 8.kola 2.ligy východ Tango Brno „B“ - Slávia Havířov.
3.12.2009
 • DK SF ČMFS potrestala klub první ligy U18 a U16 Benago Zruč finanční pokutou 500,-Kč za nedodržení termínu k předložení soupisky před zahájením soutěže. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
 • DK udělila klubu 1.CL Era-Pack Chrudim finanční pokutu 500,-Kč za nedodržení uzávěrky nahlášení termínu utkání 1.CL. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
 • DK udělila klubu 1.CL Benago Zruč finanční pokutu 2.000,- Kč za porušení Rozpisu soutěží 2009/10 (Směrnice pro komunikaci se zástupci médií) po utkání Slavia Praha – Benago Zruč dne 13.11.2009. Pokuta 2.000,-Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 1.1.2010.
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Bohemians 1905 finanční pokutou 2000,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby v utkání 13.kola 1.CL FC Bohemians 1905 – Slavia Praha. Pokuta 2.000,-Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 1.1.2010.
26.11.2009
 • DK SF ČMFS potrestala klub 1.FC Delta Real Šumperk finanční pokutou 300,-Kč za nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání 7.kola 1.FC Delta Real Šumperk – Vysoké Mýto (záznam je prováděn z přízemí haly a z rohu vedle hrací plochy). Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti v Poháru ČMFS pro Aga Simitčiho z klubu Benago Zruč n/S. (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 6 utkání za plivnutí na protihráče po skončení utkání) v utkání Poháru ČMFS ze dne 5.10.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jakuba Slunéčka z klubu Bohemians Praha (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 7 utkání za ČK + HNCH, vyhrožování rozhodčím) ze dne 7.10.2009.
19.11.2009
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Josefu Kalinovi peněžitou pokutu 250,- Kč za neplnění pozápasových povinností delegáta v utkání 5.kola 2.ligy-Z Arsenal Benešov – Slavia TU Liberec.
12.11.2009
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Petru Procházkovi peněžitou pokutu 500,- Kč za neplnění pozápasových povinností delegáta v utkání 4.kola 2.ligy Turnov – Slaný.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Vladislavu Starému peněžitou pokutu 150,- Kč za neplnění pozápasových povinností delegáta v utkání 4.kola 2.ligy Tango B – Hradec Králové.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Tomáše Kvapila z klubu RSC Čechie Slaný (prominutí zbytku trestu 3 utkání z celkového počtu 6 utkání za ČK - úmyslné udeření soupeře hlavou v utkání Alfa Liberec – Čechie Slaný Havířov dne 9.10.2009) ze dne 14.10.2009.
04.11.2009
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Balticflora United Teplice (klub č.409901, 2.liga) finanční pokutou 1.000,-Kč Kč nesplnění pokynu sekretariátu KF zajistit vyhotovení registračních průkazů pro utkání 2.ligy. V utkáních 2.ligy opakovaně nastoupili za uvedený klub hráči na registrační průkaz klubu 409901, kde byl ještě uveden původní název „FC Balticflora Teplice“. Tento název však se souhlasem KF ČMFS letos používá jiný klub, který převzal práva na účast v 1.lize od SELPu Mladá Boleslav. Hráči tedy nastoupili oprávněně, ale název na registračním průkazu nebyl v souladu s názvem uvedeným v Rozpisu soutěže. Pokuta 1.000,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
29.10.2009
 • DK SF ČMFS potrestala klub Komax Kunčice finanční pokutou 10.000,-Kč za technickou kontumaci utkání týmu 2.ligy (nedostavení se k utkání) dle rozhodnutí STK ze dne 20.10.2009. Pokuta 10.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.11.2009.
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Bohemians 1905 finanční pokutou 500,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby v utkání 8.kola 1.CL FC Bohemians 1905 – CCM Jistebník. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
20.10.2009
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 3.kola 2.ligy východ UFA Hradec Králové – Komax Kunčice ze dne 16.10.2009 ve prospěch klubu UFA Hradec Králové s výsledkem 5:0 z důvodu nedostavení se týmu Komax Kunčice k utkání.
15.10.2009
 • DK potrestala hráče Josef Gabča mladšího trestem zastavením závodní činnosti za neodpovědný postup při uzavírání, dodržování a rušení smluv hráčů na 7 měsíců nepodmíněně s platností od 12.3.2009, kdy mu byla tato činnost zastavena do vyřešení případu.
 • DK potrestala hráče Josef Gabča staršího trestem zastavením závodní činnosti za neodpovědný postup při uzavírání, dodržování a rušení smluv hráčů na 7 měsíců nepodmíněně s platností od 15.10.2009.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Petru Procházkovi peněžitou pokutu 250,- Kč za neplnění pozápasových povinností delegáta (neuvedení známek rozhodčím, neuvedení jména delegáta a záměna dat.narození za r.č. hl. pořadatele a zdravotníka ve Zprávě delegáta) v utkání 2.kola 2.ligy Alfa Liberec - Čechie Slaný.
14.10.2009
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy Torf Pardubice Milana Vicha (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 zápasy za vykázání z lavičky za vstup na hrací plochu a opakovanou kritiku rozhodčích při utkání Slavia Praha - Pardubice dne 12.10.2009.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Komax Kunčice o finanční pokutou 500,- Kč za porušení Soutěžního řádu, čl. 20 (Povinnosti pořadatele) ve 2.kole 2.LZ v utkání Kunčice-Choceň. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
7.10.2009
 • DK nevyhověla žádosti o snížení trestu zastavení závodní činnosti pro Jurye Yakimenka z klubu Balticflora Teplice.
30.9.2009
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti maséra mužstva klubu 1.ligy Vysoké Mýto Štefana Gajdošíka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 zápasy za vykázání z lavičky za vstup na hrací plochu a opakovanou kritiku rozhodčích při utkání Nejzbach Vysoké Mýto – Bohemians 1905 dne 25.9.2009.
 • DK SF ČMFS rozhodla po zjištění nových skutečností o změně pokut ze dne 03.09.2009 následovně:
  Klub          z částky   na částku
  
  Pramen Havlíčkův Brod  500,-     0,-
  
23.9.2009
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Karlu Strnadovi peněžitou pokutu 250,- Kč za neplnění pozápasových povinností delegáta v utkání 1.CL Vysoké Mýto-Tango Brno.
 • DK SF ČMFS potrestala klub ERA-PACK Chrudim finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 1.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) ve 4.kole 1.CL v utkání Chrudim - Jistebník. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
 • DK SF ČMFS potrestala klub CCM Jistebník finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 1.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) ve 4.kole 1.CL v utkání Chrudim - Jistebník. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Slavia Praha finanční pokutou 100,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby (domácí nezajistili obsluhu utěráku) v utkání 1.CL Slavia Praha – Jistebník. Pokuta 100,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
 • DK SF ČMFS rozhodla po zjištění nových skutečností o změně pokut ze dne 03.09.2009 následovně:
  Klub        z částky:   na částku:
  
  Alfa Liberec    1500,-Kč    1000,-Kč
  FK Ml.Boleslav   500,-Kč    -
  Orlet Choceň    1000,-Kč    500,-Kč
  Komax Kunčice   4500,-Kč    3500,-Kč
  
10.9.2009
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Petru Hoffmanovi peněžitou pokutu 150.- Kč za porušení pozápasových povinností v utkání 1.CL Chrudim-Mělník.
 • DK SF ČMFS potrestala kluby 2.LZ Tábor, TU Liberec a Teplice finanční pokutou 2.500,- Kč za neúčast na Grémiu 2.ligy dne 5.9.2009. Pokuta musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.10.2009.
3.9.2009
 • DK SF ČMFS potrestala klub Nejzbach Vysoké Mýto finanční pokutou 100,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby (domácí nezajistili obsluhu utěráku) v utkání 1.CL Vysoké Mýto – Benago Zruč n/S. Pokuta 100,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Olympik Mělník důtkou za neexistující jmenovku na dresu hráče Hurába v utkání 1.CL Chrudim-Mělník.
 • DK SF ČMFS potrestala kluby první a druhých lig za pozdní dodání termínové listiny domácích utkání, originálu přihlášky s razítkem a podpisy statutárních zástupců, kopie potvrzení o zaplacení startovného a rozpočtu klubu finančními pokutami následovně:
  1.liga
  SK Slavia Praha   2000,- Kč
  Olympik Mělník   2000,- Kč   
     
  2.liga "západ"  
  Indos Plzeň     1000,- Kč 
  Alfa Liberec    1500,- Kč
  Andy Liberec    6000,- Kč 
  Tábor        1500,- Kč
  TU Liberec     2000,- Kč
  Mladá Boleslav    500,- Kč
  Balticflora Teplice 1000,- Kč
  Slaný        500,- Kč
  Kladno       2500,- Kč
  
  2.liga "východ"
  Třinec        500,- Kč
  Choceň       1000,- Kč
  Hradec Králové    500,- Kč
  Havl.Brod      500,- Kč
  Agromeli Brno    3500,- Kč
  Havířov       1200,- Kč
  Tomson Brno     2000,- Kč
  Kunčice       4500,- Kč
  
  Pokuty musí být uhrazeny platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.9.2009.
 • DK SF ČMFS potrestala kluby první ligy Slavii Praha, Pardubice, Jistebník, Vysoké Mýto, Teplice a Benago Zruč finanční pokutou 500,-Kč za nedodržení termínu k předložení soupisky před zahájením soutěže. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2009/10.

23.4.2009
 • DK SF ČMFS potrestala klub Eco Investment Praha finanční pokutou 500,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby v utkání semifinále 1.CL Eco Investment Praha – Benago Zruč n/S.. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Mikeska Ostrava finanční pokutou 500,-Kč za nedodržení parametrů haly pro celostátní soutěže pro turnaj č.6 1.juniorské ligy. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK projednala podnět klubu Benago Zruč n/S. na prošetření zákroku hráče Davida Friče v 10.minutě utkání semifinále 1.CL Eco Investment Praha – Benago Zruč n/S. DK došla k závěru, že v inkriminovaném momentě ke střetu došlo v zorném úhlu jak obou rozhodčích, tak delegátů utkání, kteří jej nevyhodnotili jako prohřešek proti pravidlům futsalu. Nestalo se tak v daném okamžiku ani nebyl popsán dodatečně ve Zprávě delegáta. DK je názoru, že události v průběhu utkání, které delegovaným zástupcům svazu (rozhodčím a delegátům) nejsou skryty či jsou známy až dodatečně, jsou plně v jejich kompetenci. DK se proto rozhodla hráče Friče za tento zákrok nepotrestat a předává podnět Subkomisi rozhodčích a delegátů k posouzení správnosti rozhodnutí rozhodčích a delegátů daného utkání.
15.4.2009
 • DK SF ČMFS potrestala prezidenta klubu Benago Praha Beniho Simitčiho finanční pokutou 2.000,- Kč za porušení Doplňku Propozic 1.ligy futsalu 2008/09 po utkání Benago-Vysoké Mýto dne 5.4.2009. Pokuta 2.000,-Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.5.2009.
14.4.2009
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Zruč nad Sázavou finanční pokutou 1000,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 1000,-Kč Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Nejzbach Vysoké Mýto finanční pokutou 500,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
1.4.2009
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátu Michalu Kovaříkovi peněžitou pokutu 250.- Kč za porušení pozápasových povinností v utkání 21.kola 2.LZ Arsenal Benešov – K-Pedros Tábor.
18.3.2009
 • DK SF ČMFS potrestala klub Bakov nad Jizerou finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) ve 20.kole 2.LZ v utkání Tábor - Bakov. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
12.3.2009
 • DK rozhodla o zastavení závodní činnosti Josefu Gabčovi mladšímu do vyřešení případu ohledně registrace neamatérských smluv.
 • DK rozhodla o zákazu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy Čechie Slaný Pavla Žák (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za nesportovní chování vůči rozhodčím po skončení utkání 2.ligy Celtic Kladno - Andy Liberec.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 1000,-Kč za nedostavení se k utkání 19.kola 2.ligy-západ Celtic Kladno - Andy Liberec ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až ve druhé řádné čekací době. Pokuta 1000,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Olympik Mělník finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 1.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) ve 22.kole 1CL v utkání Torf Pardubice - Olympik Mělník. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Zdeňku Ertelovi peněžitou pokutu 250.- Kč za nesprávné a nečitelné vyplnění Zápisu o utkání 19.kola 2.ligy východ Mikeska Ostrava - Nasan Brno v kolonce střelců branek.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Jiřímu Hoňkovi peněžitou pokutu 250.-Kč za nedostatečnou kontrolu startujících hráčů, uvedených v Zápise o utkání 21.kola 1.ligy CC Jistebník - Nejzbach Vysoké Mýto.
4.3.2009
 • DK SF ČMFS potrestala klub Bulldogs Hodonín finanční pokutou 10.000,-Kč za technickou kontumaci utkání týmu 2.ligy (předčasné ukončení utkání pro nedostatečný počet hráčů) dle rozhodnutí STK ze dne 3.3.2009. Pokuta 10.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.3.2009.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Slavia TU Liberec o finanční pokutou 500,- Kč za porušení Soutěžního řádu, čl. 20 (Povinnosti pořadatele) v 17.kole 2.LZ v utkání Slavia TU Liberec - Andy Liberec. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
3.3.2009
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 18.kola 2.ligy futsal Gilotina Choceň – Bulldogs Hodonín ze dne 28.2. v neprospěch klubu Bulldogs Hodonín s výsledkem 5:0. Z důvodu zranění hráčů hostujícího týmu bylo utkání pro nedostatečný počet hráčů na hřišti předčasně ukončeno za stavu 5:1.
19.2.2009
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 6.kola 1.juniorské ligy U-16 Mikeska Ostrava - Tomson DDM Brno ze dne 7.2.2009 v neprospěch klubu Mikeska Ostrava s výsledkem 5:0 z důvodu neoprávněného startu hráče klubu Mikeska Ostrava Aleše Havránka (po 3.ŽK v soutěži).
 • DK SF ČMFS potrestala klub Mikeska Ostrava finanční pokutou 2.000,-Kč za technickou utkání týmu U-16 (neoprávněný start hráče po 3.ŽK v soutěži) dle rozhodnutí STK ze dne 18.2.2009. Pokuta 2.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.3.2009.
12.2.2009
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Kamilu Bednářovi pokutu 250,-Kč za neplnění pozápasových povinností delegáta v utkání 14.kola 2.ligy-V Agromeli Brno-Tango Brno.
5.2.2009
 • DK SF ČMFS potrestala klub SK Kladno finanční pokutou 500,- Kč za porušení Soutěžního řádu, čl. 20 (Povinnosti pořadatele) v 17.kole 1.CL v utkání SK Kladno - Benago Zruč n/S. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti v realizačním týmu i pořadatelské službě v klubu 1.ligy SELP Mladá Boleslav pro Dana Kolmana (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské, zákaz výkonu jakékoliv funkce v pořadatelském sboru a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 4 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z od stolku časoměřičů při utkání 18.kola 1.ligy Mladá Boleslav – Ecoinvestment Praha.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti v realizačním týmu i pořadatelské službě v klubu 1.ligy a 1.ligy juniorů Sunny Days Brno pro Romana Konečného st. (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské, zákaz výkonu jakékoliv funkce v pořadatelském sboru a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do 30.6.2009 nepodmíněně za hrubé urážky a vyhrožování rozhodčím při turnaji juniorské ligy dne 24.1.2009 v Brně.
 • DK SF ČMFS potrestala klub CC Satum Czech Jistebník finanční pokutou 2.000,-Kč za technickou kontumaci utkání týmu U-18 (neoprávněný start hráče po 3.ŽK v soutěži) ze dne 25.1.2009. Pokuta 2.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 28.2.2009.
 • DK SF ČMFS potrestala klub TORF Pardubice finanční pokutou 2.000,-Kč za technickou kontumaci utkání týmu U-18 (neoprávněný start hráče po 3.ŽK v soutěži) ze dne 3.1.2009. Pokuta 2.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 28.2.2009.
4.2.2009
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 5.kola 1.juniorské ligy U-18 FC Tango Brno - CC Satum Czech Jistebník ze dne 25.1.2009 v neprospěch klubu CC Jistebník s výsledkem 5:0 z důvodu neoprávněného startu hráče klubu Libora Zůbka (po 3.ŽK v soutěži).
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 4.kola 1.juniorské ligy U-18 Eco Investment Praha - FC Torf Pardubice ze dne 3.1.2009 v neprospěch klubu FC Torf Pardubice s výsledkem 5:0 z důvodu neoprávněného startu hráče klubu Miloše Chvály (po 3.ŽK v soutěži).
29.1.2009
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Dušanu Vozárikovi peněžitou pokutu 250.-Kč za nedostatečné vyplnění Zápisu o utkání 12.kola 2.ligy východ Mikeska Ostrava – Tomson Brno.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy Benago Zruč nad Sázavou Ago Simitčiho (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení případu utkání 17.kola 1.ligy Benago Zruč - Chrudim.
22.1.2009
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Evženu Amlerovi pokutu 250,-Kč za neplnění pozápasových povinností delegáta v utkání 4.kola juniorské ligy, které se uskutečnilo 4.1.2009 v hale ve Střešovicích.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy Čechie Slaný Petra Žáka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání 13.kola 2.ligyZ Slaný-Tábor.
 • DK SF ČMFS rozhodla o zastavení disciplinárního řízení zahájeného na základě podnětu klubu Indoss Plzeň k utkání 9.kola 2.ligyZ Indoss Plzeň-Andy Liberec s tím, že se nepodařilo jednoznačně prokázat průběh incidentu.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Gjona Mriju (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 10 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků a opakovaného nesportovního chování při utkání 9.kola 2.ligyZ Indoss Plzeň-Andy Liberec, a to s účinností od 2.12.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 4.000,-Kč za nesportovní chování člena realizačního týmu při utkání 9.kola 2.ligyZ Indoss Plzeň-Andy Liberec. Pokuta 4.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.2.2009.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Indoss Plzeň finanční pokutou 1.000,-Kč za nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání 9.kola 2.ligyZ Indoss Plzeň-Andy Liberec. Pokuta 1.000,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Helas Brno finanční pokutou 500,-Kč za pozdní dodání videozáznamu utkání Brno-Chrudim. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub SK Kladno finanční pokutou 1.000,-Kč za nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání 7.kola 1.ligy SK Kladno - Delta Real Šumperk. Pokuta 1.000,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Salamandr Hradec Králové finanční pokutou 1.500,-Kč za nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání 8.kola 2.ligyV Hradec Králové-Jakubčovice. Pokuta 1.500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.2.2009.
15.1.2009
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 2.ligy Dalmach Turnov Petra Kobuse (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání 12.kola 2.ligyZ Turnov-Slaný.
8.1.2009
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Miroslava Krále z klubu Alfa Liberec (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK po 2.ŽK + hrubé urážky rozhodčích v utkání Indoss Plzeň - Alfa Liberec Brod dne 28.11.2008) ze dne 2.12.2008.
23.12.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub Delta Real Šumperk finanční pokutou 500,-Kč za pozdní dodání videozáznamu utkání Šumperk-SELP. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Nejzbach Vysoké Mýto finanční pokutou 500,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby uvedení ve Zprávě delegáta v utkání 15.kola 1.CL Vysoké Mýto - Benago. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
19.12.2008
 • DK udělila klubu Olympik Mělník finanční pokutu 5.000,- Kč za porušení Propozic 2.lig 2008/2009 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 10.kola 2.LZ v utkání Mělník „B“ - Celtic Kladno. Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.1.2009.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Aleše Melouna z klubu Havlíčkův Brod (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - vražení do protihráče v přerušené hře v utkání Choceň - Havlíčkův Brod dne 22.11.2008) ze dne 26.11.2008.
10.12.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Nejzbach Vysoké Mýto Romana Párala (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Mladá Boleslav-Vysoké Mýto dne 5.12.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Sunny Days Helas Brno finanční pokutou 500,- Kč za porušení Soutěžního řádu, čl. 20 (Povinnosti pořadatele) v 12.kole 1.CL v utkání Sunny Days Helas Brno - Olympik Mělník. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Jan Horovi pokutu 250,-Kč za porušení pozápasových povinností delegáta v utkání 8.kola 2.LZ Čechie Slaný – Indoss Plzeň.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Kamilu Bednářovi pokutu 250,-Kč za porušení pozápasových povinností delegáta v utkání 9.kola 1.CL Pardubice-Šumperk.
 • DK SF ČMFS potrestala klub TORF Pardubice souhrnnou pokutu 10.000,-Kč za technickou kontumaci dvou utkání týmu U-16 (nedostatečný počet hráčů) ze dne 15.11.2008. Pokuta 10.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.1.2009.
 • DK SF ČMFS rozhodla po předložení videozáznamu z utkání 8.kola 2.LZ v utkání Gillotina Choceň - Pramen Havlíčkův Brod o zrušení finanční pokuty 5.000,-Kč pro klub Gillotina Choceň ze dne 26.11.2008. DK SF ČMFS dále potrestala klub Gillotina Choceň finanční pokutou 1.000,-Kč za nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání 8.kola 2.LZ v utkání Gillotina Choceň - Pramen Havlíčkův Brod (neúplný záznam utkání). Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK SF ČMFS potrestala klub CC Jistebník finanční pokutou 300,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby - opakované špatné zapínání a vypínání časomíry v utkání 12.kola 1.CL Jistebník-Kladno. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK rozhodla o zrušení zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Bardhece Mrijaje, uděleného dne 2.12.2008.
09.12.2008
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci obou utkání týmu 1.juniorské ligy U-16 klubu TORF Pardubice hraných dne 15.11.2008 v jeho neprospěch (nedostatečný počet registrovaných hráčů).
4.12.2008
 • DK rozhodla po dodatečném dodání dokladu o zaplacení o zrušení finanční pokuty 5.000,-- Kč klubu Andy Liberec za Porušování příkazů, nařízení a rozhodnutí orgánů SF ČMFS ze dne 26.11.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 300,- Kč za pozdní dodání dokladu o zaplacení pokuty. Pokuta 300,- Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Petra Stachela z klubu Slávie Havířov (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - vražení do protihráče v přerušené hře v utkání Hradec Králové – Slávia Havířov dne 14.11.2008) ze dne 19.11.2008.
2.12.2008
 • DK udělila klubu Andy Liberec finanční pokutu 500,-Kč za pozdní nahlášení termínů utkání klubu Andy Liberec ve 2.LZ. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Bardhece Mrijaje (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení podnětu z utkání Indoss Plzeň - Andy Liberec.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Gjona Mriji (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení podnětu z utkání Indoss Plzeň - Andy Liberec.
26.11.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 5.000,-- Kč za Porušování příkazů, nařízení a rozhodnutí orgánů SF ČMFS ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 3 Disciplinárního řádu SF ČMFS. K určenému dni nebyla peněžitá pokuta, ke které byl klub rozhodnutím DK SF ČMFS ze dne 29.10.2008 určen, uhrazena. Pokuty ve výši 5.000,-- Kč ze dne 29.10.2008 a ve výši 5.000,-- Kč ze dne 26.11.2008 musí být klubem uhrazeny platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 10.12.2008. V případě nesplnění tohoto nařízení budou klubu Andy Liberec odečteny 3 body z tabulky 2.ligy futsalu západ a případ bude dále řešen DK SF ČMFS.
26.11.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub Gillotina Choceň finanční pokutou 100,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby - nedostatečné vybavení šatny pro rozhodčí a delegáta v utkání 6.kola 2.LV Choceň-Mikeska. Pokuta 100,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK udělila klubu Mikeska Ostrava finanční pokutu 5.000,- Kč za porušení Propozic 2.lig 2008/2009 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 7.kole 2.LZ v utkání Mikeska Ostrava - FC Agromeli Brno. Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Agromeli Brno finanční pokutou 3.000,-Kč za nedostavení se k utkání 7.kola 2.LZ Mikeska Ostrava - FC Agromeli Brno ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až po druhé řádné čekací době. Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2008. Klub FC Agromeli Brno navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK udělila klubu Gillotina Choceň finanční pokutu 5.000,- Kč za porušení Propozic 2.lig 2008/2009 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 8.kole 2.LZ v utkání Gillotina Choceň - Pramen Havlíčkův Brod. Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2008.
 • DK udělila klubu Slavia Liberec finanční pokutu 5.000,- Kč za porušení Propozic 2.lig 2008/2009 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 8.kole 2.LZ v utkání Slavia Liberec - Olympik Mělník „B“. Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Slavia Liberec finanční pokutou 500,- Kč za porušení Soutěžního řádu, čl. 20 (Povinnosti pořadatele) v 8.kole 2.LZ v utkání Slavia Liberec - Olympik Mělník „B“. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Protec Plzeň finanční pokutou 500,- Kč za porušení Soutěžního řádu, čl. 20 (Povinnosti pořadatele) v 8.kole 2.LZ v utkání Protec Plzeň - Arsenal Benešov. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Arsenal Benešov Ivana Suchomela (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 6 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Protec Plzeň - Arsenal Benešov.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Martina Málka z klubu Delta Real Sumperk (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání za ČK - hrubé urážky rozhodčích v utkání SK Kladno - Delta Real Šumperk dne 7.11.2008) ze dne 11.11.2008.
20.11.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub 2.LZ Andy Liberec finanční pokutou 3.000,- Kč za neúčast na Grémiu 2.ligy dne 6.9.2008. Pokuta musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Slavia Liberec finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) ve 7.kole 2.LZ v utkání Slavia Liberec - Protec Plzeň. Pokuta 300,- Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK udělila klubu Slavia Liberec finanční pokutu 5.000,- Kč za porušení Propozic 2.lig 2008/2009 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 7.kole 2.LZ v utkání Slavia Liberec - Protec Plzeň. Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Protec Plzeň finanční pokutou 3.000,-Kč za nedostavení se k utkání 7.kola 2.LZ Slavia Liberec - Protec Plzeň ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až po druhé řádné čekací době. Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2008. Klub Protec Plzeň navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Helas Brno Jana Loupa (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za kritiku rozhodčích po ukončení utkání Selp Mladá Boleslav - Helas Brno dne 7.11.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Milana Bakeše z klubu Nejzbach Vysoké Mýto (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 8 utkání za ČK - kritika rozhodčích a plivnutí na rozhodčího po skončení utkání v utkání Nejzbach Vysoké Mýto - ERA-PACK Chrudim dne 9.3.2008) ze dne 22.5.2008.
13.11.2008
 • DK SF ČMFS rozhodla o převzetí trestu hráče Roberta Sůry z klubu 2.ligy Slávia TU Liberec, který vynesla DK LKKF dne 13.11.2008. Ta potrestata hráče Roberta Sůru nepodmíněným trestem zákazu závodní činnosti na 2 měsíce a to od 13.11.2008 do 13.1.2009 za vyloučení při utkání 8.kola KP.
a
12.11.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub Protec Plzeň finanční pokutou 600,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 600,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Bakov nad Jizerou finanční pokutou 300,- Kč za nastoupení týmu bez řádné ústroje. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Martinu Šifaldovi trest zákazu výkonu funkce rozhodčího futsalu na 2 měsíce nepodmíněně od 25.10.2008 za nedostavení se bez omluvy k utkání 2.ligy západ RFC Čechie Slaný-Andy Liberec dne 17.10.2008.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy Delta Real Šumperk Jaroslava Horáka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za slovní vyhrožování rozhodčím po ukončení utkání SK Kladno – Delta Real Šumperk dne 7.11.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Milana Bakeše z klubu Nejzbach Vysoké Mýto (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 8 utkání za ČK - kritika rozhodčích a plivnutí na rozhodčího po skončení utkání v utkání Nejzbach Vysoké Mýto – ERA-PACK Chrudim dne 9.3.2008) ze dne 22.5.2008.
5.11.2008
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jana Demela z klubu CC Jistebník (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 2 utkání za ČK - podražení hráče zezadu bez možnosti hrát míč v utkání CC Jistebník - Helas Brno dne 25.10.2008) ze dne 29.10.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Milana Bakeše z klubu Nejzbach Vysoké Mýto (prominutí zbytku trestu 4 utkání z celkového počtu 8 utkání za ČK - kritika rozhodčích a plivnutí na rozhodčího po skončení utkání v utkání Nejzbach Vysoké Mýto - ERA-PACK Chrudim dne 9.3.2008) ze dne 22.5.2008.
30.10.2008
 • Dne 22.5.2008 byl rozhodnutím DK potrestán pan Andreas Mirja peněžitou pokutou ve výši 5.000,-- Kč za znevážení jména českomoravského futsalu ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 3 Disciplinárního řádu SF ČMFS. K dnešnímu dni nebyla peněžitá pokuta potrestaným uhrazena. Za úhradu pokuty jednotlivce nese dle čl. 6 Disciplinárního řádu odpovědnost i klub, jehož je potrestaný členem. V této souvislosti ukládá DK povinnost k úhradě peněžité pokuty ve výši 5.000,-- klubu Andy Liberec, jehož je potrestaný členem. Pokuta musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.11.2008. V případě, že nebude pokuta uhrazena ve stanoveném termínu, přijme DK další potřebná opatření v souladu s Disciplinárním řádem.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Zruč n/Sázavou finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 1.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) ve 2.kole 1CL v utkání VŠB Ostrava - Benago Zruč. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Pramen Havlíčkův Brod finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) ve 3.kole 2.LV v utkání Tomson Brno – Havlíčkův Brod. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Tatran Baracuda Jakubčovice finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) ve 4.kole 2.LV v utkání Gilotina Choceň – Tatran Baracuda Jakubčovice. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
22.10.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub SK Kladno finanční pokutou 300,- Kč za porušení Soutěžního řádu, čl. 33 (pozdní nástup týmu k utkání) ve 4.kole 1.CL v utkání Sunny Days Helas Brno – SK Kladno. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy CC Jistebník Martina Pučoka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 4 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Selp Mladá Boleslav – CC Satum Czech Jistebník dne 18.10.2008.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 2.ligy Dalmach Turnov Jaroslava Mencla (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Dalmach Turnov – Olympik Mělník „B“ dne 19.10.2008.
 • DK udělila klubu Tomson Brno finanční pokutu 1.500,- Kč za porušení Propozic 2.lig 2008/2009 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 1.kola Tomson Brno – Mikeska Ostrava. Pokuta 1.500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.11.2008.
15.10.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 1.ligy CC Jistebník Rostislava Brože (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Torf Pardubice – CC Satum Czech Jistebník dne 3.10.2008.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Torf Pardubice Miroslava Růžičky (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Torf Pardubice – CC Satum Czech Jistebník dne 3.10.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Protec Plzeň finanční pokutou 500,- Kč pozdní start utkání z důvodu nastoupení týmu bez řádné ústroje. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Benago Zruč n/S Petra Málka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 zápasy za vykázání z lavičky za kritiku rozhodčích při utkání Olympik Mělník – Benago Zruč n/S dne 12.9.2008 s platností od 16.9.2008.
08.10.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Gyana Mriju (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Dalmach Turnov - Andy Liberec dne 28.9.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Hradec Králové finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.LV (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) v 2.kole 2.LV v utkání SKP Likop Třinec – Hradec Králové. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Dalmach Turnov finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) v 2.kole 2.LZ v utkání Dalmach Turnov – Andy Liberec. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) v 2.kole 2.LZ v utkání Dalmach Turnov – Andy Liberec. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Protec Plzeň finanční pokutou 2000,-Kč za nedostavení se k utkání 2.kola 2.ligy-západ K-Pedros Tábor – Protec Plzeň v dostatečném počtu ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až ve druhé řádné čekací době. Pokuta 2000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.11.2008. Klub Protec Plzeň navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Karlu Strnadovi pokutu 500,-Kč za porušení Směrnice o výkonu funkce delegáta v utkání 2.kola 2.LV Havl.Brod – Jakubčovice. Pokuta 500,-Kč musí být delegátem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.11.2008.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Aloisi Žižkovi pokutu 250,-Kč za porušení Směrnice o výkonu funkce delegáta v utkání 2.kola 2.LV Choceň – Tango Brno. Pokuta 250,-Kč musí být delegátem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.11.2008.
16.9.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Benago Praha Petra Málka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení případu za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Olympik Mělník - Benago Praha dne 12.9.2008.
10.9.2008
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Pavla Šubu z klubu Olympik Mělník (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání za vykázání z lavičky za neoprávněný vstup na hrací plochu a urážku rozhodčích v utkání 21. kola 2. futsalové ligy západ 2007/8 SK Olympik Mělník - FC Arsenal Benešov dne 21.3.2008) ze dne 27.3.2008.
3.9.2008
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Ondřeje Knoblocha z klubu SELP Mladá Boleslav (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání za nesportovní chování v utkání 22. kola 1. futsalové ligy 2007/8 ERA-PACK Chrudim - SELP Mladá Boleslav dne 15.2.2008) ze dne 27.2.2008.

22.5.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy Vysoké Mýto Štefana Gajdošíka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 zápasy za vykázání z lavičky za urážku rozhodčích při utkání Nejzbach Vysoké Mýto – ERA-PACK Chrudim dne 9.3.2008.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti hlavního pořadatele klubu 1.ligy Vysoké Mýto Jaroslava Mlejnka (zákaz výkonu jakékoliv funkce a vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 zápas za kritiku rozhodčích po utkání Nejzbach Vysoké Mýto – ERA-PACK Chrudim dne 9.3.2008.
 • DK potrestala pana Andrease Mriju, prezidenta klubu 2.ligy futsalu Andy Liberec, finanční pokutou 5.000,- Kč za znevážení jména českomoravského futsalu ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 3 Disciplinárního řádu SF ČMFS, což způsobil tím, že poskytl časopisu Futsal (číslo 6/2008) rozhovor, v kterém uvedl nepodložené informace, poškozující dobré jméno českomoravského futsalu. Pokuta 5.000,- Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.6.2008.
24.4.2008
 • DK udělila klubu Terasy Praha finanční pokutu 3.000,- Kč za porušení Soutěžního řádu článku 23 odst. 5 (vstup neoprávněných osob na hrací plochu v průběhu utkání) v utkání 19.kola 2.LZ Terasy - Bakov. Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.5.2008.
 • DK zahájila disciplinární řízení s p. Andreasem Mrijou, prezidentem klubu 2.ligy futsalu Andy Liberec.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Zdeňku Matějkovi trest zákazu výkonu funkce rozhodčího futsalu na 2 měsíce nepodmíněně za nesprávné popsání přestupku vyloučeného hráče v utkání 22.kola 1.futsalové ligy Era-Pack Chrudim-SELP Mladá Boleslav, hraném dne 15.2.2008. Počátek platnosti trestu je posunut na začátek nového soutěžní ročníku té soutěže, do které bude RO Matějka zařazen.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy Eco Investment Praha Martina Cicaly (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 zápas za vykázání z lavičky za vstup na hrací plochu při utkání CC Jistebník - Eco Investment Praha dne 18.4.2008.
17.4.2008
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení výkonu funkce trenéra činnosti pro Radka Koreného z klubu CC Jistebník (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za vykázání z lavičky za kritiku rozhodčích a neuposlechnutí jejich rozhodnutí při utkání Eco Investment Praha - CC Jistebník dne 28.3.2008) ze dne 3.4.2008.
3.4.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy CC Jistebník Radka Koreného (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 4 zápasy za vykázání z lavičky za kritiku rozhodčích a neuposlechnutí jejich rozhodnutí při utkání Eco Investment Praha - CC Jistebník dne 28.3.2008.
27.3.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy Olympik Mělník Pavla Šuby (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 zápasy za vykázání z lavičky za neoprávněný vstup na hrací plochu a urážku rozhodčích při utkání Olympik Mělník - FC Arsenal Benešov dne 21.3.2008.
21.3.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti hlavního pořadatel klubu 2.ligy Terasy Praha Jiřího Zgarby (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 6 zápasů za vykázání z haly za vražení do hráče a pokus o inzultaci při utkání Terasy Praha – TS Bakov dne 7.3.2008.
19.3.2008
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení výkonu funkce trenéra činnosti pro Petra Hlaváče z klubu SK Kladno (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 2 utkání za vykázání z lavičky za neoprávněný vstup na hrací plochu a kritiku rozhodčích v utkání SELP Mladá Boleslav – SK Kladno ze dne 4.3.2008) ze dne 12.3.2008.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy Slavia TU Liberec Jaroslava Beránka staršího (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 zápasy za vykázání z lavičky za urážku rozhodčích při utkání Slavia TU Liberec – Indoss Plzeň dne 14.3.2008.
12.3.2008
 • DK udělila klubu Nejzbach Vysoké Mýto finanční pokutu 300,-Kč za nevhodné výroky hlasatele při utkání čtvrtfinále 1.CL Vysoké Mýto - Chrudim. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK udělila klubu Indoss Plzeň finanční pokutu 1.500,- Kč za porušení Dodatku č.1 k Propozicím 2.lig 2007/2008 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 19.kola Indoss Plzeň – Kolín. Pokuta 1.500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.4.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Ladislava Czerného z klubu Ferram Opava (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - hrubé urážky rozhodčích v utkání Opava-Hlinsko ze dne 9.2.2008) ze dne 13.2.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Pavla Málka z klubu Terasy Praha (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - hrubé urážky rozhodčích v utkání Indoss Plzeň - Terasy Praha ze dne 10.2.2008) ze dne 13.2.2008.
6.3.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) v 18.kole 2.LZ v utkání Benešov – Andy Liberec. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Helas Brno finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) v 18.kole 2.LV v utkání Helas Brno – Hradec Králové. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Hradec Králové finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) v 18.kole 2.LV v utkání Helas Brno – Hradec Králové. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Delta Real Šumperk finanční pokutou 3.000,- Kč za porušení Směrnic pro pořadatele utkání 1.CL, čl. 15 (neúčast bezpečnostní agentury ani Policie ČR ani Městské policie na utkání) ve čtvrtfinále play-off 1.CL v utkání Šumperk – Jistebník. Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 10.4.2008.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy SK Kladno Petra Hlaváče (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení případu za vykázání z lavičky náhradníků při utkání SELP Mladá Boleslav - Kladno dne 4.3.2008.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jakuba Slunéčka z klubu Terasy Praha (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání za ČK po 2.ŽK + nesportovní chování v utkání Terasy Praha – SKP Kolín ze dne 11.2.2008) ze dne 13.2.2008.
27.2.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub SKP Bulldogs Hodonín souhrnnou pokutu 10.000,-Kč za technickou kontumaci dvou utkání týmu U-18 ze dne 27.1.2008. Pokuta 10.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 1.4.2008.
 • DK udělila klubu Nejzbach Vysoké Mýto finanční pokutu 2.500,- Kč za porušení Směrnice pro pořadatele utkání 1.ligy, bodu 6. Pokuta 2.500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 1.4.2008.
 • DK udělila klubu Torf Pardubice finanční pokutu 6.000,- Kč za hrubé porušení Propozic 1.CL o pořizování videozáznamů utkání 1.CL článek 15, písmeno i (nepořizován videozáznam z utkání 22.kola Torf Pardubice – Benago Praha). Pokuta 6.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 1.4.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o snížení trestu zastavení závodní činnosti pro Pavla Málka z klubu Terasy Praha (trest 4 utkání za ČK - hrubé urážky rozhodčích v utkání Indoss Plzeň - Terasy Praha ze dne 10.2.2008) ze dne 13.2.2008.
13.2.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Torf Pardubice Jiřího Šťastného (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Vysoké Mýto-Pardubice dne 8.2.2008.
 • DK udělila klubu Nasan okruh Brno finanční pokutu 1.500,- Kč za porušení Dodatku č.1 k Propozicím 2.lig 2007/2008 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 16.kola Nasan Brno – Helas Brno. Pokuta 1.500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.3.2008.
12.2.2008
Rozhodnutí KF ČMFS v případech juniorských týmů Benaga Praha
Komise futsalu rozhodla na svém zasedání 9.2.2008 po předchozích verdiktech STK, DK a po rozhodnutí ORK v případech juniorských týmů Benago Praha U-18 a U-16 takto:
6.2.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Nejzbach Vysoké Mýto Romana Párala (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Šumperk-Vysoké Mýto dne 1.2.2008.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy Medvědi Malé Hoštice Daniela Hegera (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Likop Třinec - Malé Hoštice dne 1.2.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Arsenal Hlinsko finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.LV (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) v 15.kole 2.LV v utkání Hlinsko-Tango Brno. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Beniho Simitčiho z klubu Benago Praha (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 6 utkání za 4.ŽK + ČK - Vražení do protihráče rukama po skončení utkání SK Kladno - Benago Praha ze dne 11.1.2008) ze dne 15.1.2008.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Andrease Mriju z klubu Andy Liberec (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - Udeření protihráče hlavou do hrudníku v utkání Andy Liberec - Olympik Mělník ze dne 4.1.2008) ze dne 9.1.2008.
1.2.2008
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci obou utkání týmu 1.juniorské ligy U-18 klubu SKP Bulldogs Hodonín hraných dne 27.1.2008 v jeho neprospěch z důvodu nedostatečného počtu hráčů jmenovaného klubu. Utkání Mikeska Ostrava - Hodonín bylo sehráno v rozporu s ustanovením Propozic soutěže, bod 21b. Výsledek 8:0 dosažený na hřišti zůstává v platnosti. Utkání VŠB Ostrava - Hodonín je kontumováno s výsledkem 5:0 ve prospěch domácího celku.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 1.ligy juniorů Olympik Mělník Lukáše Fidranta na 2 soutěžních utkání nepodmíněně za porušení směrnic a řádů (SŘ čl. 34) při utkání 5.kola 1.juniorské ligy týmu U-16 v Roudnici dne 19.1.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Olympik Mělník pořádkovou finanční pokutou 500,-Kč za porušení řádů a směrnic ze strany vedoucího týmu při utkání 5.kola 1.juniorské ligy v Roudnici dne 19.1.2008. Pokuta 500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 1.3.2008.
31.1.2008
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Beniho Simitčiho z klubu Benago Praha (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 6 utkání za 4.ŽK + ČK - Násilné vražení do protihráče rukama po skončení utkání SK Kladno -; Benago Praha ze dne 11.1.2008) ze dne 15.1.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Václava Bezdičku z klubu Motáček Plzeň (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 5 utkání za ČK - hrubé urážky rozhodčích + nesportovní chování v utkání Terasy Praha - Motáček Plzeň ze dne 14.12.2007) ze dne 18.12.2007.
25.1.2008
 • DK rozhodla na základě kontumace všech dosavadních utkání týmů Benago U18 a Benago U16 o vyloučení obou týmů z 1. juniorské ligy a v souladu se Sazebník pokut celostátních soutěží 2007/2008 předává případ KF ČMFS k určení výše pokuty.
 • STK rozhodla o kontumaci všech dosavadních utkání týmů Benago U18 a Benago U16 vzhledem k neoprávněným startům hráčů.
 • DK udělila klubu Eco Investment Praha důtku za nesplnění pořadatelských povinností (SŘ, článek 20, bod 10).
15.1.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub Jerevan Slavičín finanční pokutou 4000,-Kč za nedostatečnou pořadatelskou činnost (SŘ, článek 20) během utkání Jerevan Slavičín - Tango Brno dne 5.12.2007. Pokuta 4000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.2.2008.
9.1.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Josefa Mriji (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Olympik Mělník – Andy Liberec dne 04.01.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub SK Kladno finanční pokutou 3000,-Kč za nedostavení se k utkání 15.kola 1.ligy Mikeska Ostrava – SK Kladno ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až po druhé řádné čekací době. Pokuta 3000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 10.2.2007. Klub SK Kladno navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Radima Jelínka z klubu CC Jistebník (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 2 utkání za ČK - podražení hráče skluzem zezadu v utkání CC Jistebník – Šumperk dne 22.12.2007) ze dne 2.1.2008.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jana Havla z klubu Tango Brno (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání za ČK – kritika rozhodčích v utkání Slavičín – Tango Brno dne 05.12.2007) ze dne 6.12.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Václava Bezdičku z klubu 2.FC Motáček Plzeň (prominutí zbytku trestu 3 utkání z celkového počtu 5 utkání za ČK – hrubé urážky rozhodčích + nesportovní chování v utkání Terasy Praha – 2.FC Motáček Plzeň dne 14. 12. 2007) ze dne 18.2.2007.
2.1.2008
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Miroslavu Pivovarčíkovi pokutu 500,-Kč za závažné nedostatky ve Zprávě delegáta z utkání 9.kola 1.CL Mikeska-Šumperk.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Benago Praha Petra Málka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Selp Ml.Boleslav – Benago Praha dne 28.12.2007.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy Arsenal Benešov Otto Kováře (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Materia Sokolov – Arsenal Benešov dne 21.12.2007.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jakuba Radu z klubu Kmochův odkaz (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK – vulgární gesto vůči rozhodčímu v utkání Kmochův odkaz Praha – Olympik Mělník dne 23.11.2007) ze dne 29.11.2007.
18.12.2007
 • DK udělila klubu Torf Pardubice finanční pokutu 300,-Kč za nevhodné výroky hlasatele při utkání 13.kola 1.CL Torf Pardubice – Bulldogs Hodonín. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy SK Kladno Martina Nového (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Nejzbach Vysoké Mýto – SK Kladno dne 14.12.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Praha finanční pokutou 2.000,- Kč za nezajištění dostatečného počtu členů pořadatelské služby při turnaji U-16 a U-18 dne 15.12.2007. Ve smyslu ustanovení Směrnice pro pořadatele celostátních soutěží a dalších pokynů KF pro organizaci utkání shledala DK výkon pořadatelské služby jako zcela nevyhovující. Pokuta 2.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.1.2008.
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci všech utkání týmu 1.juniorské ligy U-16 klubu Benago Praha ze dne 15.12.2007 v jeho neprospěch s výsledkem 0:5. Utkání nebyla sehrána z důvodu nedostatečného počtu přítomných hráčů klubu Benago Praha.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Praha souhrnnou pokutu 15.000,-Kč za technickou kontumaci utkání týmu U-16 ze dne 15.12.2007. Pokuta 15.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.1.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jakuba Radu z klubu Kmochův odkaz (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK – vulgární gesto vůči rozhodčímu v utkání Kmochův odkaz Praha – Olympik Mělník dne 23.11.2007) ze dne 29.11.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jiřího Vokouna z klubu SK Olympik Mělník (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání za porušení směrnic a řádů (SŘ čl. 34) při utkání 8.kola 2.ligy-západ Kmochův Odkaz - Olympik Mělník dne 23.11.2007) ze dne 29.11.2007.
12.12.2007
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Vladislavu Starému důtku za nedostatky ve Zprávě DS.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Karlu Strnadovi trest zastavení činnosti delegáta na 1 týden nepodmíněně za nedostatky ve Zprávách DS.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Petru Petříkovi trest zastavení činnosti delegáta na 1 týden nepodmíněně za nedostatky ve Zprávě DS.
6.12.2007
 • DK udělila klubu Jerevan Slavičín finanční pokutu 300,-Kč za nevhodné výroky hlasatele při utkání 10.kola 2.LV Jerevan Slavičín - Tango Brno. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK rozhodla o odročení projednávání případu poškození vozidla rozhodčích při utkání 10.kola 2.LV Jerevan Slavičín - Tango Brno do doby předložení do doby předložení potřebných dokumentů.
4.12.2007
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Ondřeje Neumanna z klubu Andy Liberec (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - hrubé urážky rozhodčích v utkání FC Total Slavík Bakov n/J - Andy Liberec dne 9.11.2007) ze dne 15.11.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Arsenal Benešov finanční pokutou 2000,-Kč za nedostavení se k utkání 9.kola 2.ligy-západ Terasy Praha - Arsenal Benešov ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až ve druhé řádné čekací době. Pokuta 2000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 4.1.2008. Klub Arsenal Benešov navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
29.11.2007
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Arsenal Benešov Ivana Suchomela (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Arsenal Benešov - K-Pedros Tábor dne 23.11.2007.
 • DK rozhodla o zastavení závodní činnosti pro Jiřího Vokouna z mužstva klubu 2.ligy Olympik Mělník na 3 soutěžních utkání nepodmíněně za porušení směrnic a řádů (SŘ čl. 34) při utkání 8.kola 2.ligy-západ Kmochův Odkaz - Olympik Mělník dne 23.11.2007.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti kapitána mužstva klubu 2.ligy Olympik Mělník Jiřího Vokouna do 30.6.2008 nepodmíněně za porušení směrnic a řádů (SŘ čl. 34) při utkání 8.kola 2.ligy-západ Kmochův Odkaz - Olympik Mělník dne 23.11.2007.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Olympik Mělník Jiřího Valína na 3 soutěžních utkání nepodmíněně za porušení směrnic a řádů (SŘ čl. 34) při utkání 8.kola 2.ligy-západ Kmochův Odkaz - Olympik Mělník dne 23.11.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Olympik Mělník pořádkovou finanční pokutou 2000,-Kč za porušení řádů a směrnic ze strany kapitána a vedoucího týmu při utkání 8.kola 2.ligy-západ Kmochův Odkaz - Olympik Mělník dne 23.11.2007. Pokuta 2000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 29.12.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Materia Sokolov finanční pokutou 3000,-Kč za nedostavení se k utkání 8.kola 2.ligy-západ TU Liberec - Materia Sokolov ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až po druhé řádné čekací době. Pokuta 3000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 29.12.2007. Klub Materia Sokolov navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Nasan Brno finanční pokutou 3000,-Kč za nedostavení se k utkání 7.kola 2.ligy-západ Likop Třinec - Nasan Brno ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až po druhé řádné čekací době. Pokuta 3000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 29.12.2007. Klub Nasan Brno navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Ondřeje Neumanna z klubu Andy Liberec (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK – hrubé urážky rozhodčích v utkání FC Total Slavík Bakov n/J – Andy Liberec dne 9.11.2007) ze dne 15.11.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Petra Rosenkranze z klubu Terasy Praha (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK – hrubé urážky rozhodčích v utkání Terasy Praha - Indoss Plzeň dne 2.11.2007) ze dne 8.11.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jiřího Veselého z klubu SK Kladno (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - hrubé nesportovní chování vůči soupeři v utkání ERA-PACK Chrudim - SK Kladno dne 22.10.2007) ze dne 25.10.2007.
26.11.2007
 • STK SF ČMFS rozhodla ve věci utkání 8.kola 2.ligy "západ" Kmochův odkaz Praha-Olympik Mělník ze dne 23.11.2007 o ponechání výsledku utkání (2:11) v platnosti a celý případ předává k projednání Disciplinární komisi SF ČMFS. K neuvedení jména hráče do Zápisu o utkání došlo chybným postupem ze strany vedoucího týmu Olympiku Mělník. STK vycházela ze skutečnosti, že v zápisu o utkání bylo uvedeno 11 hráčů a dvanáctý hráč tedy mohl být doplněn v průběhu utkání. Jelikož k tomuto nedošlo, byl předán podnět DK k disciplinárnímu opatření vůči klubu Olympik Mělník. Ve smyslu čl.34 a především 58,odst.8 však nedošlo k takovému provinění, které by mohlo být ze strany STK důvodem k vyhlášení kontumačního výsledku.
15.11.2007
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Gjona Mriji (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 8 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků a vyhrožování rozhodčím při utkání Bakov - Andy Liberec dne 9.11.2007.
12.11.2007
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Romana Macháčka z klubu SELP Mladá Boleslav (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - hrubé nesportovní chování vůči soupeři v utkání SELP Ml.Boleslav - VŠB Ostrava dne 12.10.2007) ze dne 18.10.2007.
8.11.2007
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Praha finanční pokutou 1000,-Kč za nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání 2.kola 1.CL Benago Praha - SELP Ml.Boleslav (záznam neobsahuje začátek utkání, odchod aktérů do kabin po prvním poločase, příchod aktérů na hrací plochu ve 2.poločase, záběr nepokrývá celou hrací plochu). Pokuta 1000,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub SELP Mladá Boleslav finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 1.CL (pozdní dodání registračních průkazů) 8.kola 1.ligy Šumperk-SELP ve stanoveném čase. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK udělila klubům Ecoivestment, Helas, Kladno a TORF Pardubice finanční pokutu 300,-Kč za pozdní nahlášení termínu utkání 1. juniorské ligy futsalu U-16 a U-18. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK udělila klubům Benago Praha finanční pokutu 600,-Kč za pozdní nahlášení (přes opakované vyžádání) termínu utkání 1. juniorské ligy futsalu U-16 a U-18. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
1.11.2007
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra klubu 1.ligy Delta Real Šumperk Petra Klusáka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Vysoké Mýto - Šumperk dne 26.10.2007.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra klubu 1.ligy Delta Real Šumperk Jaroslava Horáka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Vysoké Mýto - Šumperk dne 26.10.2007.
 • DK udělila klubu 1.CL Benago Praha finanční pokutu 300,-Kč za nedodržení uzávěrky nahlášení termínu utkání 1. juniorské ligy futsalu U-16 a U-18. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK udělila klubu 1.CL Benago Praha finanční pokutu 200,-Kč za nedodání elektronického zápisu na server ČMFS z utkání 7.kola Benago Praha - VŠB Ostrava. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Lukáše Karczmarzyka z klubu SKP Likop Třinec (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 5 utkání za neoprávněný start v utkání Třinec - Slavičín dne 19.1.2007) ze dne 5.4.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Rostislava Franeka z klubu SKP Likop Třinec (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 5 utkání za trest kapitána - neoprávněný start Lukáše Karczmarzyka v utkání Třinec - Slavičín dne 19.1.2007) ze dne 5.4.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zákazem výkonu funkce vedoucího pro Rostislava Klodu z klubu SKP Likop Třinec (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 5 utkání za trest vedoucího týmu - neoprávněný start Lukáše Karczmarzyka v utkání Třinec - Slavičín dne 19.1.2007) ze dne 5.4.2007.
24.10.2007
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Era-Pack Chrudim Oty Stejskala (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Era-Pack Chrudim - SK Kladno dne 22.10.2007.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Havlíčkův Brod Františka Milichovského (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Havlíčkův Brod - Hradec Králové dne 20.10.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Materia Sokolov finanční pokutou 600,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 600,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Terasy Praha finanční pokutou 500,- Kč pozdní start utkání 4.kola 2.ligy-západ Materia Sokolov - Terasy Praha z důvodu nastoupení týmu bez řádné ústroje. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Terasy Praha finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů) 4.kola 2.ligy-západ Materia Sokolov - Terasy Praha ve stanoveném čase. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jana klímu z klubu Benago Praha (prominutí zbytku trestu 3 utkání z celkového počtu 8 utkání za ČK po 2.ŽK + hrubé urážky rozhodčích, plivnutí na rozhodčího, hrubé nesportovní chování při odchodu ze hřiště, nerespektování povinnosti opustit prostor haly) ze dne 27.03.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Michala Zemana z klubu Andy Liberec (prominutí zbytku trestu 3 utkání z celkového počtu 6 utkání za ČK + HNCH (hrubé urážky rozhodčích) v utkání Liberec - Olympik Mělník dne 21.9.2007) ze dne 27.9.2007.
18.10.2007
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti Miroslava Bokroše, asistenta trenéra mužstva klubu 2.ligy Slávie Havířov (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Arsenal Hlinsko - Slávie Havířov dne 12.10.2007.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Josefu Šounovi důtku za neuvedení známek rozhodčích v utkání 2.kola 2.ligy-západ Slavia TU Liberec - Arsenal Benešov.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 2000,-Kč za nedostavení se k utkání 2.kola 2.ligy-západ Materia Sokolov - Andy Liberec ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až ve druhé řádné čekací době. Pokuta 2000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.11.2007. Klub Andy Liberec navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK udělila klubu Bulldogs Hodonín finanční pokutu 300,- Kč za porušení Propozic 1.CL (pozdní dodání registračních průkazů) v utkání 3.kola 1.CL Mikeska Ostrava - Bulldogs Hodonín. Pokuta 300,- Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Bulldogs Hodonín finanční pokutou 1000,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání Mikeska Ostrava - Bulldogs Hodonín měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 1000,- Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.11.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Mikeska Ostrava finanční pokutou 1000,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání Mikeska Ostrava - Bulldogs Hodonín měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 1000,- Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.11.2007.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Tomáš Linharta z klubu Era-Pack Chrudim (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - podražení hráče bez snahy hrát míčem) v utkání Chrudim-Jistebník dne 18.05.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Lukáše Karczmarzyka z klubu SKP Likop Třinec (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 5 utkání za neoprávněný start v utkání Třinec - Slavičín dne 19.1.2007) ze dne 5.4.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Rostislava Franeka z klubu SKP Likop Třinec (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 5 utkání za trest kapitána - neoprávněný start Lukáše Karczmarzyka v utkání Třinec - Slavičín dne 19.1.2007) ze dne 5.4.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zákazem výkonu funkce vedoucího pro Rostislava Klodu z klubu SKP Likop Třinec (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 5 utkání za trest vedoucího týmu - neoprávněný start Lukáše Karczmarzyka v utkání Třinec - Slavičín dne 19.1.2007) ze dne 5.4.2007.
11.10.2007
 • DK udělila klubu Torf Pardubice finanční pokutu 6.000,- Kč za hrubé porušení Propozic 1.CL o pořizování videozáznamů utkání 1.CL článek 15, písmeno i (neexistuje videozáznam z utkání 1.kola Torf Pardubice - SK Kladno). Pokuta 6.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 10.11.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub SKP Kolín finanční pokutou 400,-Kč za nenahlášení změny začátku utkání na sekretariát SF pro utkání 2.ligy SKP Kolín - Terasy Praha ze dne 5.10.2007. Pokuta 400,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub SKP Kolín finanční pokutou 100,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby - nedostatečné vybavení šatny pro rozhodčí a delegáta v utkání 2.ligy SKP Kolín - Terasy Praha ze dne 5.10.2007. Pokuta 100,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub CC Jistebník důtkou za nesprávné jmenovky na dresech hráčů Pilníka, Kovala, Komára a Kratochvíla v prvním poločase utkání 1.CL Torf Pardubice - CC Jistebník.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Petra Krayzela z klubu CC Jistebník (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání) za ČK - vražení do protihráče v přerušené hře v utkání Chrudim-Jistebník dne 18.05.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Tomáše Linharta z klubu Era-pack Chrudim (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - podražení hráče bez snahy hrát míčem) ze dne 18.05.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jana Klímu z klubu Benago Praha (prominutí zbytku trestu 3 utkání z celkového počtu 8 utkání za ČK po 2.ŽK + hrubé urážky rozhodčích, plivnutí na rozhodčího, hrubé nesportovní chování při odchodu ze hřiště, nerespektování povinnosti opustit prostor haly) ze dne 27.03.2007.
27.9.2007
 • DK udělila klubu CC Jistebník finanční pokutu 200,- Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby - nezajištění pitného režimu rozhodčích a nedostatečné vybavení šatny pro delegáta - v utkání 2.kola CC Jistebník - Eco Investment Praha. Pokuta 200,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK udělila klubu CC Jistebník finanční pokutu 300,- Kč za porušení Propozic 1.CL (pozdní dodání registračních průkazů) v utkání 2.kola CC Jistebník - Eco Investment Praha. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Gjona Mriji (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Andy Liberec - Mělník dne 21.09.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Martina Sebralu z klubu Malé Hoštice (prominutí zbytku trestu 3 utkání z celkového počtu 6 utkání za ČK po 2.ŽK + HNCH) ze dne 9.3.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Petra Krayzela z klubu CC Jistebník (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání) za ČK - vražení do protihráče v přerušené hře v utkání Chrudim-Jistebník dne 18.05.2007.
20.9.2007
 • DK udělila klubu CC Jistebník finanční pokutu 6.000,- Kč za hrubé porušení Propozic 1.CL o pořizování videozáznamů utkání 1.CL článek 15, písmeno i (nebyl pořízen videozáznam z utkání 2.kola CC Jistebník - Eco Investment Praha). Pokuta 6.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.10.2007.
13.9.2007
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jiřího Veselého z klubu SK Kladno (prominut zbytek trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - HNCH) ze dne 9.2.2007.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Aga Simitčiho z klubu Benago Praha (prominut zbytek trestu 1 utkání z celkového počtu 2 utkání, zákaz vstupu na lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské) za vykázání z lavičky náhradníků při utkání play-off Benago-Chrudim dne 27.3.2007.
6.9.2007
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Radku Vencovi trest zastavení činnosti rozhodčího na 1 měsíc s podmíněným odložením na 3 měsíce, počátek trestu dne 7.9.2007, za nedostavení se k utkání Poháru ČMFS Gong České Budějovice vs. Materia Sokolov dne 29.6.2007 bez omluvy.

7.6.2007
 • DK SF ČMFS rozhodla o výši trestu zastavení závodní činnosti hráči Vladimíru Mudríkovi z klubu CC LKW Jistebník, a to na základě písemné zprávy Antidopingové vyšetřovací komise k pozitivnímu dopingovému testu hráče Mudríka, který byl dle oznámení Antidopingového výboru ČR proveden dne 22.12.2006 při utkání 1.ligy futsalu VŠB Ostrava - Helas Brno. Trest zastavení závodní činnosti, platný od 10.4.2007 byl ukončen ke dni 8.6.2007.
 • DK SF ČMFS rozhodla o zastavení disciplinárního řízení a neudělení trestu klubu CC LKW Jistebník dle podnětu na zahájení disciplinárního řízení s uvedeným klubem z důvodu porušení Směrnice pro TV, marketing a zajiš»ování smluvní reklamy pro 1.CL futsalu v ročníku 2006/07 s tím, že k provinění ve smyslu znění této Směrnice nedošlo. V utkání play-off 1.ligy futsalu CC LKW Jistebník - Era-Pack Chrudim dne 8.5.2007 nebyla vyvěšena reklamní plachta partnera Era-Packu Chrudim. Dle bodu 3 má však pořadatel právo nevyvěsit ty reklamní plachty, které jsou z reklamního hlediska v přímém rozporu s jeho partnery (střet komodit)
 • DK SF ČMFS uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující trest delegátovi celostátních lig za nedostatečné plnění povinností delegáta SF ČMFS: Karel Strnad - 1 utkání nepodmíněně v sezoně 07/08 za nesprávné vyúčtování jízdného v 1.finálovém utkání play-off Jistebník-Chrudim 4.5.2007
4.5.2007
 • DK udělila klubu CC LKW Jistebník finanční pokutu 3.000,- Kč za porušení směrnice o dodávání videozáznamů utkání 1.ligy (nevyhovující způsob pořízení videozáznamu ze dvou utkání semifinále play-off Jistebník-Vysoké Mýto - v prvním případě chybí cca 3 minuty závěru utkání, ve druhém případě jsou nevyhovující oba dodané videozáznamy (neobsahuje odchody hráčů do šaten a je několikrát přerušen, resp. není pořízen ze středu hrací plochy ani ze stativu, záběr nezabírá celou hrací plochu a je nekompletní). Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 4.6.2007.
 • DK SF ČMFS uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující tresty delegátům celostátních lig v ročníku 2006/07 za nedostatečné plnění povinností delegáta SF ČMFS:

  DK SF ČMFS udělila DS p. Vladislavu Starému důtku za neuvedení známek rozhodčích ve Zprávě DS o utkání play-off Chrudim vs. Benago ze dne 25.3.2007.

  DK SF ČMFS zastavila činnost DS p. Josefu Navalanému na první dvě kola v ročníku 2007/08 za opakované neuvedení známek rozhodčích ve Zprávě DS, tentokrát z utkání play-off Mikeska vs. Ecoinvestment Praha ze dne 29.3.2007.
24.4.2007
 • Disciplinární komise SF ČMFS po shlédnutí videozáznamu z utkání play-off 1.ligy Ecoinvestment Praha - Chrudim ze dne 20.4.2007 a po vyslechnutí vyjádření hráče Petra Popelky z klubu Era-Pack Chrudim uvolnila s okamžitou platností závodní činnost jmenovanému hráči. Přestupek, který byl zaznamenán ve zprávě obou delegátů utkání, přestože nebyl hodnocen rozhodčími jako nedovolený zákrok, nelze z dostupných materiálů prokázat.
23.4.2007
 • DK SF ČMFS zastavila s okamžitou platností závodní činnost hráči klubu 1.ligy Era-pack Chrudim z důvodu podnětu delegátů utkání Ecoinvestment Praha - Chrudim ze dne 20.4.2007. Případ bude projednán za účasti jmenovaného hráče na zasedání DK dne 24.4. ve 12 hodin v sídle SF ČMFS.
20.4.2007
 • DK SF ČMFS zamítla podnět klubu 1.CL CC Jistebník k dodatečnému potrestání hráče Libora Gerčáka z klubu Nejzbach Vysoké Mýto za nesportovní chování vůči hráčům soupeře v utkání play-off Jistebník-Vysoké Mýto ze dne 15.4.2007. DK po shlédnutí DVD z uvedeného utkání konstatovala, že ve zmíněném případě nešlo o pokus zasáhnout hráče soupeře kopnutím do plastové lahve, ale pouze o projev NCH, za který byl napomenut ŽK.
17.4.2007
 • DK udělila klubu CC LKW Jistebník finanční pokutu 2.000,- Kč za porušení směrnice o dodávání videozáznamů utkání 1.ligy (nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání čtvrtfinále play-off Jistebník-VŠB Ostrava - záznam není pořízen ze středu hrací plochy ani ze stativu, záběr nezabírá celou hrací plochu, neobsahuje odchody hráčů do šaten, záznam je několikrát přerušen). Pokuta 2.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 2.5.2007.
11.4.2007
 • DK SF ČMFS uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující trest delegátovi SF: p. Miroslav Pivovarčík - důtka za nedostatky ve Zprávě delegáta z utkání čtvrtfinále play-off 1.ligy futsalu CC Jistebník-VŠB Ostrava ze dne 21.3.07
10.4.2007
 • DK SF ČMFS rozhodla o zastavení závodní činnosti hráče Vladimíra Mudríka z klubu CC LKW Jistebník s okamžitou platností až do vyřešení případu. Důvodem je pozitivní dopingový test hráče Mudríka, který byl dle oznámení Antidopingového výboru ČR proveden dne 22.12.2006 při utkání 1.ligy futsalu VŠB Ostrava - Helas Brno.
5.4.2007
 • STK SF ČMFS rozhodla na základě šetření DK o kontumaci utkání 2.ligy "východ" Slavia Havířov - SB Chrlice s výsledkem 5:0 ve prospěch domácího klubu z důvodu nedostavení se mužstva k utkání bez zásahu "vis maior". DK SF ČMFS dále ve smyslu ustanovení Sazebníku pokut celostátních soutěží s přihlédnutím k SŘ, čl. 64, bod 1, potrestala klub SB 77 Chrlice vyloučením ze soutěže, propadnutím kauce a finanční pokutou 20.000,- Kč. Tato pokuta musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS (478400513/0300, var.symbol 649/401), případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 5.5.2007. Klub ztrácí právo na start v nižších soutěžích. Po uhrazení pokuty se může přihlásit do nejnižší soutěže v příslušném okrese. Do uhrazení pokuty jsou klubu SB Chrlice pozastaveny přestupy a registrace hráčů. V klubu registrovaní hráči mohou podat žádost o přestup až po uhrazení části pokuty, jejíž výši pro jednotlivce stanovuje DK na 7000,-Kč (platí do doby zaplacení celkové pokuty 20.000,-Kč).
 • DK SF ČMFS zrušila rozhodnutí o udělení pokuty klubu SKP Betas Třinec ve výši 20.000,- Kč dle Sazebníku pokut CL, odst.6, za opakované nezajištění účasti hráče Lukáše Karczmarzyka na jednání DK.
 • STK SF ČMFS rozhodla na základě dalšího šetření ve věci neoprávněného startu hráče klubu SKP Betas Třinec L.Karczmarzyka v utkání Třinec-Slavičín dne 19.1.2007 o kontumaci utkání Třinec - Slavičín s výsledkem 0:5 ve prospěch hostujícího klubu. DK SF ČMFS dále uděluje klubu SKP Betas Třinec pokutu 10.000,- Kč. Tato částka musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS (478400513/0300, var.symbol 649/401), případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.4.2007. Na základě ustanovení Sazebníku pokut celostátních soutěží jsou klubu SKP Betas Třinec odečteny 3 body v tabulce 2.ligy "východ", kapitán Rostislav Franek je potrestán zastavením závodní činnosti na 5 utkání nepodmíněně a vedoucí mužstva p.Rostislav Kloda zákazem výkonu funkce na 5 utkání nepodmíněně. Hráči Lukáši Karczmarzykovi je zastavena činnost na 5 utkání nepodmíněně.
29.3.2007
 • DK SF ČMFS potrestala klub Ecoinvestment Praha finanční pokutou 3.000,- Kč za opakované nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby při utkání 1.CL Ecoinvestment-Mikeska Ostrava dne 23.3.2007 (pozdní příjezd členů pořadatelské služby, nedostatečná propagace utkání ve smyslu čl.6 Směrnice pro pořadatele). Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 20.4.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Praha finanční pokutou 3.000,- Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby při utkání 1.CL Benago-Chrudim dne 27.3.2007 (pozdní příjezd členů pořadatelské služby na utkání play-off s TV přenosem!!, nízký počet pořadatelů a nedostatečné zabezpečení povinností služby). Dále za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 20.4.2007.
23.3.2007
 • DK SF ČMFS potrestala klub Ecoinvestment Praha finanční pokutou 1.000,- Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby při utkání 1.CL Ecoinvestment-Mikeska Ostrava dne 22.3.2007 (pozdní příjezd členů pořadatelské služby, nevhodné projevy hlasatele, nedostatečná propagace utkání ve smyslu čl.6Směrnice pro pořadatele). Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 13.4.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala kluby Ecoinvestment Praha a CC LKW Jistebník finanční pokutou 500,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. Oba týmy měly k utkání připraveny pouze jednu sadu dresů. Pokuta 500,-Kč bude klubům odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006/07.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Era-Pack Chrudim finanční pokutou 3.000,- Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby při utkání 1.CL Chrudim - Benago Praha dne 21.3.2007 (nerespektování pokynů delegáta k zajištění plynulosti utkání, opakované časté vhazování předmětů diváky na hrací plochu). Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 13.4.2007. V případě opakování nedostatků může dojít k dalším disciplinárním opatřením.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 1.ligy Mikeska Ostrava p.Dušana Halamíčka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání play-off Ecoinvestment-Mikeska Ostrava dne 22.3.2007.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující tresty delegátům celostátních lig v ročníku 2006/07 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS: DSF Drobný Ladislav - 20.kolo 2.ligy-Z Mělník-Alfa Liberec - ve Zprávě DS neuveden skutečný začátek utkání - důtka. DSF Strnad Karel - 15.kolo 2.ligy-V Pramen Havl.Brod - Hlinsko - ve Zprávě DS jsou v Soutěži slušnosti odečteny trestné body nesprávnému mužstvu - důtka.
21.3.2007
 • DK SF ČMFS zamítla žádost Torfu Pardubice o dodatečné potrestání hráčů Pavlíčka a Hoffmanna z klubu 1.ligy Era-pack Chrudim za zákroky vůči hráčům soupeře v utkání 20.kola 1.CL Torf Pardubice vs. Era-pack Chrudim. DK po shlédnutí DVD z uvedeného utkání konstatovala, že není možné ani jednomu z hráčů prokázat úmysl zranit soupeře.
15.3.2007
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Pavla Šustra z klubu Bossard Brno (prominut zbytek trestu 1 utkání z celkového počtu 6 utkání, zákaz vstupu na lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské za HNCH za hrubé urážky HR po skončení utkání)
28.2.2007
 • DK SF ČMFS potrestala klub Nejzbach vysoké Mýto finanční pokutou 500,-Kč za nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání 18.kola 1.CL Vysoké Mýto - Indoss Plzeň (záznam neobsahuje příchod aktérů na hrací plochu ve 2.poločasu, záběr nepokrývá celou hrací plochu). Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006/07.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Indoss Plzeň finanční pokutou 500,-Kč za nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání 13.kola 1.CL Indoss Plzeň - Helas Brno (záznam neobsahuje závěr utkání a odchod do kabin). Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006/07.
14.2.2007
 • DK SF ČMFS potrestala klub 1.HFC Ústí nad Labem finanční pokutou 200,-Kč za nezajištění náhradní časomíry dle Směrnice pro pořadatele utkání CL při utkání 1.HFC Ústí - Bakov n.J. ze dne 9.2.2007. Pokuta 200,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006/07.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Indoss Plzeň finanční pokutou 500,-Kč za nezajištění sportovní haly ve stanoveném čase pro zahájení utkání 1.ligy Indoss Plzeň - Mikeska Otrava ze dne 9.2.2007 (zahájení utkání po skončení čekací doby). Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006/07.
 • DK SF ČMFS udělila klubu 2.ligy SB 77 Chrlice pokutu 2000,-Kč za opakované nedodržení povinností klubu pro start v utkání CL (opakované nastoupení bez platné soupisky pro 2.část soutěže 2.CL). Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny. DK zároveň upozorňuje, že klub se vystavuje nebezpečí trestu herními důsledky v případě, že klub nebude mít v dalším ligovém utkání k dispozici platnou soupisku.
 • DK SF ČMFS udělila klubu SKP Betas/Likop Třinec pokutu 20.000,- Kč dle Sazebníku pokut CL, odst.6, za opakované nezajištění účasti hráče Lukáše Karczmarzyka na jednání DK, svolaného pro zjištění oprávněnosti startu hráče klubu SKP Betas/Likop Třinec v utkání Třinec-Slavičín dne 19.1.2007. Pokuta 20.000,- Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.4.2007. V případě zajištění přítomnosti jmenovaného hráče na libovolném zasedání DK od 20.2. do 30.4.2007 může dojít ke zrušení tohoto rozhodnutí.
7.2.2007
 • DK SF ČMFS potrestala klub Nejzbach Vysoké Mýto pokutou 1.000,- Kč za nedostatečné plnění povinností pořadatelské služby při utkání 1.CL Vysoké Mýto-Indoss Plzeň dne 2.2.2007. Pořadatelská služba nezabránila vniknutí vykázaného funkcionáře klubu p.Michalce do hřiště a projevům hrubého urážení rozhodčích ze strany jmenovaného. Pokuta 1.000,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006/07.
 • DK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Tomáše Turka z klubu KFC Terasy Praha (celkem na 4 utkání nepodmíněně, zbývají 2 utkání).
31.1.2007
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Martina Pecháčka z klubu Torf Pardubice, Víta Blažeje z klubu CC Jistebník a Petra Hyku z klubu Olympik Mělník a zbytek trestu (1 utkání) s přihlédnutím k článkům 28 a 7 DŘ SF ČMFS změnila na podmíněný. Hráči Pecháček a Hyka mají od 31.1. uvolněnou činnost, zkušební doba je tři měsíce, tj. do 30.4.2007. Hráč Blažej má uvolněnou činnost od 3.2., zkušební doba je tři měsíce, tj. do 3.5.2007.
26.1.2007
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Praha finanční pokutou 1.000,- Kč za nezajištění dostatečného počtu členů pořadatelské služby při utkání 1.CL Benago Praha - TORF Pardubice dne 11.1.2007. Ve smyslu ustanovení Směrnice pro pořadatele celostátních soutěží a dalších pokynů KF pro organizaci TV utkání shledala DK výkon pořadatelské služby jako zcela nevyhovující. Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 26.2.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub CC LKW Jistebník finanční pokutou 1.000,- Kč za nedostatečné plnění povinností pořadatelské služby při utkání 1.CL Jistebník - SK Kladno dne 19.1.2007. Pořadatelská služba přes upozornění delegáta neučinila odpovídající opatření k zabránění opakovaných projevů hrubého urážení rozhodčích ze strany skupiny diváků. Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 26.2.2007.
 • DK SF ČMFS rozhodla o kontumaci všech utkání týmů 1.juniorské ligy U-16 a U-18 klubu Bulldogs Hodonín ze dne 21.1.2007 v jeho neprospěch s výsledkem 0:5 a udělila klubu souhrnnou pokutu 10.000,-Kč za technickou kontumaci (nedostavení se k utkání při zásahu vis maior) dle Sazebníku pokut CL. Pokuta 10.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 26.2.2007.
 • DK SF ČMFS odložila rozhodnutí ve věci námitky klubu Jerevan Slavičín vůči neoprávněnosti startu hráče klubu SKP Betas/Likop Třinec v utkání Třinec-Slavičín dne 19.1.2007. DK přizvala na své mimořádné zasedání, které se uskuteční dne 4.2.2007 od 13,30 hodin v Praze v sídle ČMFS, následující účastníky zmíněného utkání: kapitána mužstva domácích (R.Franek), kapitána mužstva hostů (T.Hnilo), hráče SKP Třinec Lukáše Karczmarzyka, delegáta SF (p.Pivovarčík) a hlavního rozhodčího (Z.Ertel).
12.1.2007
 • DK udělila klubu SK Kladno finanční pokutu 6.000,- Kč za hrubé porušení směrnice o dodávání videozáznamů utkání 1.ligy (zkrácený záznam utkání 11.kola SK Kladno vs. 1.FC Delta Real Šumperk a nevyhovující způsob záznamu). Pokuta 6.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 2.2.2007.
 • DK udělila klubu Helas Keloc Brno finanční pokutu 1.000,- Kč za nedodržení směrnice o dodávání videokazet z utkání 1.ligy futsalu (nevyhovující způsob a kvalita záznamu utkání 14.kola Brno - Kladno). Pokuta 1.000,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006/07.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče B.Simitčiho z klubu FC Benago Praha a zbytek trestu (1 utkání) s přihlédnutím k článkům 28 a 7 DŘ SF ČMFS změnila na podmíněný. Hráč má od 10.1. uvolněnou činnost, zkušební doba je tři měsíce, tj. do 10.4.2007.
21.12.2006
 • DK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 2.ligy "východ" Betas Třinec - Kalábek Brno ze dne 8.12.2006 ve prospěch domácího klubu s výsledkem 5:0 a udělila pokutu 10.000,-Kč klubu Kalábek Brno za technickou kontumaci (nedostavení se k utkání při zásahu vis maior) dle Sazebníku pokut CL. Pokuta 10.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 21.1.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Helas Keloc Brno důtkou za opakované neodůvodněné čerpání čekací doby (dne 8.9. v utkání Mikeska Ostrava - Brno a 22.9. v utkání SK Kladno - Brno)
 • DK SF ČMFS udělila klubu 2.ligy SELP Vysočany pokutu 300,-Kč a klubu SB Chrlice pokutu 500,-Kč za nedodržení termínu pro dodání soupisek týmu pro 2.část soutěže 2.CL. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny. DK zároveň upozorňuje, že zmiňované kluby se vystavují nebezpečí trestu herními důsledky v případě, že nedojde k nápravě v dostatečném předstihu před následujícím soutěžním utkání.
14.12.2006
 • DK SF ČMFS potrestala klub 1.HFC Ústí nad Labem finanční pokutou 500,- Kč za nevhodné chování člena pořadatelské služby a jeho nedostatečné plnění povinností při utkání 2.CL 1.HFC Ústí vs. Benešov dne 8.12.2006. (nepřesné ovládání časomíry a následná urážka rozhodčího). Časoměřič pořádajícího klubu p.Tomáš Pohl byl zároveň potrestán zákazem výkonu jakékoliv funkce při utkáních CL na 4 utkání. Pokuta 500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 14.1.2007.
29.11.2006
 • DK SF ČMFS potrestala klub SK Kladno finanční pokutou 1.000,- Kč za nedostatečnou pořadatelskou službu při utkání 1.CL SK Kladno vs. Delta Real Šumperk dne 17.11.2006. Pořadatelská služba nezabránila vniknutí několika fanoušků hostů do prostoru šaten po skončení utkání. Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 20.12.2006.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče M. Kožušníka z klubu Jistebník po uplynutí 2 utkání z celkového trestu 3 utkání nepodmíněně.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Daniela Hnízdila z klubu SK Olympik Mělník po uplynutí 2 utkání z celkového trestu 3 utkání nepodmíněně.
17.11.2006
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Ondřeje Málka z klubu Delta Real Šumperk po uplynutí 5 utkání z celkového trestu 6 utkání nepodmíněně.
9.11.2006
 • DK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Ondřeje Málka z klubu Delta Real Šumperk (celkem na 6 utkání nepodmíněně, zbývají 3 utkání).
 • DK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Tomáše Turka z klubu KFC Terasy Praha (celkem na 3 utkání nepodmíněně, zbývá 1 utkání).
2.11.2006
 • DK SF ČMFS uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující trest delegátovi celostátních lig v ročníku 2006/07 za nedostatečné plnění povinností delegáta SF ČMFS:
 • p. Josef Šoun - 3 týdny nepodmíněně od 13.10.2006 za pozdní příjezd k utkání 2.CL - západ Čechie Slaný vs. TS Bakov nad Jizerou 
 • DK SF ČMFS potrestala klub SKP Bulldogs Hodonín finanční pokutou 1.000,- Kč za nedostatečnou pořadatelskou službu při utkání 2.CL - východ SKP Bulldogs Hodonín vs. SK Jerevan Slavičín dne 13.10.2006. Pořadatelská služba nezabránila nevhodným projevům diváků vůči hráčům hostí po skončení utkání. Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.11.2006.
11.10.2006
 • DK rozhodla na základě zjištěných skutečností ve věci poškození dveří šatny ve sportovní hale ve Vysokém Mýtě při utkání 3.kola V.Mýto-Ecoinvestment Praha o povinnosti klubu Ecoinvestment uhradit domácímu klubu náklady na opravu zařízení. Doklad o vyrovnání závazku je klub povinen dodat na sekretariát KF ČMFS do 27.10.2006.
 • DK rozhodla na základě zjištěných skutečností ve věci poškození dveří šatny ve sportovní hale v Neveklově při utkání 3.kola Arsenal Benešov - Km.odkaz Praha o povinnosti klubu Km.odkaz uhradit domácímu klubu náklady na opravu zařízení. Doklad o vyrovnání závazku je klub povinen dodat na sekretariát KF ČMFS do 27.10.2006.
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Benago Praha důtkou za zaviněné nenastoupení "A" týmu k přátelskému utkání s SK Olympik Mělník, které se mělo po dohodě zástupců klubů uskutečnit dne 1.9.2006 v Mělníku. V případě opakování přestupku bude klub FC Benago Praha postižen finanční pokutou.
 • DK SF ČMFS potrestala klub 1.HFC Ústí nad Labem finanční pokutou 1000,-Kč za hrubé nesportobvní chování členů realizačního týmu při utkání SELP Sokol Vysočany - 1.HFC Ústí ze dne 6.10.2006. Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.10.2006.
27.9.2006
 • DK rozhodla na základě žádosti hráče o snížení trestu Davida Velinského z Chrudimi o na 3 utkání za hrubé nesportovní chování po utkání 1.ligy ze dne 7.4.2006. Trest za neoprávněný start v utkání 1.kola zůstává.
20.9.2006
 • DK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Jana Růžičku z klubu 2.ligy KFC Terasy Praha (celkem na 3 utkání nepodmíněně, zbývá 1 utkání)
14.9.2006
 • DK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Davida Filingera z klubu 1.ligy Benago Praha (celkem na 5 utkání nepodmíněně, zbývá 1 utkání)
13.9.2006
 • STK rozhodla o kontumaci utkání 1.ligy CC LKW Jistebník - Era-pack Chrudim s výsledkem 5:0 ve prospěch klubu CC LKW Jistebník, a to z důvodu neoprávněného startu hráče Davida Velinského z Chrudimi.
 • STK rozhodla o kontumaci utkání 1.ligy Nejzbach Vysoké Mýto - Benago Praha s výsledkem 0:5 ve prospěch klubu Benago Praha, a to z důvodu neoprávněného startu hráče Petra Říhy z Vysokého Mýta
 • DK udělila klubům 1.CL futsalu Era-Pack Chrudim a Nejzbach Vysoké Mýto pokutu 2.500,- za technickou kontumaci utkání 1.kola z důvodu neoprávněného startu hráče. Vedoucí mužstva Chrudimi p.Zdeněk Formánek i vedoucí mužstva Vysokého Mýta p.Štefan Gajdošík jsou zároveň potrestáni zákazem výkonu funkce (zákaz vstupu na hráčskou lavičku) na 3 utkání nepodmíněně. Pokuta 2.500,-Kč bude každému z klubů odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006-07.
1.6.2006
 • STDK udělila klubu 1.FC Delta Real Šumperk finanční pokutu 5.000,-Kč za opakované nedodržení směrnice o dodávání videokazet z utkání 1.Umbro ligy (pozdní dodání, nevyhovující způsob záznamu). Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 10.6.2006.
 • STDK udělila klubu Mikeska Ostrava finanční pokutu 5.000,-Kč za opakované nedodržení směrnice o dodávání videokazet z utkání 1.Umbro ligy (pozdní dodání, nevyhovující způsob záznamu). Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 10.6.2006.
 • STDK udělila klubu CC Jistebník finanční pokutu 2.000,-Kč za opakované nedodržení směrnice o dodávání videokazet z utkání 1.Umbro ligy (nevyhovující způsob a kvalita záznamu). Pokuta 2.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 10.6.2006.
 • STDK udělila klubům 1.a 2.CL futsalu CC Jistebník, Mikeska Ostrava, Era-Pack Chrudim, Viktoria Žižkov, Helas Brno, TORF Pardubice, Delta Real Šumperk, Benago Praha, Olympik Mělník, Čechie Slaný, Alfa Liberec, SELP Sokol Vysočany, Arsenal Benešov, Betas Megas Třinec, Bulldogs Hodonín, Arsenal Hlinsko a SB Chrlice finanční pokutu 300,-Kč za nedodržení termínu (18.5) písemného potvrzení zájmu o účast v soutěži. Pokuta bude klubům odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006-07.
18.5.2006
 • STDK udělila klubu 2.ligy HFC Ústí n.Labem finanční pokutu 2.500,-Kč za nedodržení směrnice o povinnosti angažování trenéra s licencí pro futsal a klubům 2.FC Motáček Plzeň, K-Sport Jindřichův Hradec, Tango Brno a Arsenal Hlinsko pokutu 1.000,-Kč za nedostatečné plnění uvedených povinností (opakovaná neúčast trenéra na utkání). Pokuta bude klubům odečtena z vratné kauce po skončení sezóny.
 • STDK udělila klubu 2.ligy SB 77 Chrlice finanční pokutu 300,-Kč za dostavení se k utkání 15.kola bez registračních průkazů a soupisky družstva a klubu Arsenal Benešov 200,-Kč za dostavení se k utkání 17.kola bez registračních průkazů. Pokuta bude klubům odečtena z vratné kauce po skončení sezóny.
 • STDK udělila klubu 2.ligy Čechie Slaný finanční pokutu 1.500,-Kč za nedodržení času výkopu a uvedení chybného času výkopu na plakátech, nedostatečný časový prostor pro rozcvičení a zcela nedostatečné zabezpečení diváckého zázemí v utkání 13.kola (Slaný - Motáček Plzeň). Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení sezóny.
 • STDK udělila klubu 2.ligy Motáček Plzeň finanční pokutu 1.000,-Kč za nepřítomnost trenéra uvedeného v zápise o utkání v utkání 18.kola (Motáček - SELP Sokol Vysočany). Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení sezóny.
 • STDK udělila klubu 2.ligy Olympik Mělník finanční pokutu 200,-Kč za absenci náhradní časomíry v utkání 19.kola (Mělník - Slaný). Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení sezóny.
5.5.2006
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující tresty delegátům celostátních lig v ročníku 2005/06 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS:
  • p. Zdeněk Házi - 3 měsíce nepodmíněně od 1.5. do 1.8.2006 za nedostavení se k utkání 2.ligy Ústí n.L. - Motáček Plzeň dne 8.4.2006
  • p. Miroslav Primus - 2 týdny s platností od 24.4.2006 s podmínečným odkladem do 30.11.2006 za nedostatky v Zápisu z utkání 2.ligy Chrlice - VŠB Ostrava ze dne 1.4.2006 (neuvedení známek rozhodčích)
  • p. Josef Šoun - 2 týdny s platností od 24.4.2006 s podmínečným odkladem do 30.11.2006 za nedostatky v Zápisu z utkání 2.ligy Liberec - Indoss Plzeň ze dne 8.4.2006 (neuvedení známek rozhodčích)
29.3.2006
 • STDK udělila klubu 1.UL Mikeska Ostrava finanční pokutu 300,-Kč za nedodržení uzávěrky nahlášení termínu utkání čtvrtfinále play-off. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubu 1.UL Viktoria Žižkov finanční pokutu 300,-Kč za nedodržení uzávěrky nahlášení termínu utkání čtvrtfinále play-off. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubu 1.UL Betas Megas Třinec finanční pokutu 5.000,-Kč za neúčast na Grémiu ligových klubů v Havlíčkově Brodě dne 4.3.2006. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK zamítla žádost klubu 2.CL "západ" Olympik Mělník o prominutí zbytku trestu pro hráče Vokouna Jiřího.
16.3.2006
 • STDK potvrdila na základě zjištěných a jednoznačně prokázaných skutečností (čl. 38 SŘ) platnost výsledku utkání 18.kola 2.ligy "západ" 1.HFC Ústí nad Labem - Indoss Plzeň 4:9 a udělila klubu Indoss Plzeň finanční pokutu 3.000,-Kč za nedostavení se k utkání ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až 34 minut po úředním začátku utkání. Vzhledem k tomu, že obě mužstva písemně v Zápisu o utkání projevila souhlas s jeho pozdním zahájením a domácí klub ani po utkání nevznesl k této skutečnosti námitku, je výsledek dosažený na hřišti platný. Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.4.2006. Klub Indoss Plzeň navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání. Výši náhrady určí po předložení podkladů řídící orgán soutěže.
3.3.2006
 • STDK udělila klubu Benago Praha finanční pokutu 1.000,-Kč za nedostatečné vybavení haly (nezabezpečení odpovídajícího diváckého zázemí a nepřítomnost odpovídajícího časoměrného zařízení) při turnaji U-15 a U-18 dne 19.2.2006 v Novém Strašecí. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK zamítla žádost klubu SK Kladno U-18 o prominutí zbytku trestu pro hráče Klempta Kamila.
21.2.2006
 • Vzhledem k závažnosti případu nesehraného utkání 18.kola 1.ligy futsalu mezi kluby Helas Keloc Brno a Viktoria Žižkov považujeme za nezbytné informovat o všech známých skutečnostech, na jejichž základě rozhodla Sportovně technická a disciplinární komise KF ČMFS (dále jen STDK) o sehrání zápasu v náhradním termínu.
16.2.2006
 • STDK KF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 1.Umbro ligy mezi družstvy ERA - PACK Chrudim a 1. FC Delta Real Šumperk dne 8.2.2006, a to 5:0 ve prospěch ERA - PACK Chrudim z důvodu nedostavení se hostujícího družstva k utkání. Podle Sazebníku pokut celostátních soutěží KF ČMFS čl. 3 písm. a) uděluje klubu 1.FC Delta Real Šumperk pokutu v minimální možné výši 20.000,-Kč za nedostavení se k utkání - při prokázaní zásahu vis maior (nepříznivá dopravní situace). Pokuta 20.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 20.3.2006.
9.2.2006
 • STDK rozhodla o kontumaci utkání Juniorské ligy U-15 Futsal Slavie Havířov - Mikeska Ostrava ze dne 29.1.2006 (turnaj v Havířově) ve prospěch domácího klubu a udělila pokutu 500,-Kč klubu Mikeska Ostrava za technickou kontumaci (start hráče po 3.žluté kartě) dle Sazebníku pokut CL. Pokuta 500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 28.2.2006.
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího u celku Juniorské ligy U-15 Mikeska Ostrava p. Černíka Miroslava na 3 soutěžní utkání nepodmíněně od 30.1.2006 včetně za připuštění startu hráče po 3. žluté kartě v utkání Futsal Slavie Havířov - Mikeska Ostrava dne 29.1.2006.
 • STDK rozhodla o kontumaci utkání 2.ligy "západ" Draci Karlovy Vary - SELP Sokol Vysočany ze dne 3.2.2006 ve prospěch hostujícího klubu a udělila pokutu 2.500,-Kč klubu Draci Karlovy Vary za technickou kontumaci (start hráče po 4.žluté kartě) dle Sazebníku pokut CL. Výsledek dosažený na hřišti (0:15) byl ponechán v platnosti. Pokuta 2.500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 28.2.2006.
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího u celku 2. ligy "západ" Draci Karlovy Vary p. Psotného Milana na 3 soutěžní utkání nepodmíněně od 9.2.2006 včetně za připuštění startu hráče po 4. žluté kartě v utkání Draci Karlovy Vary - SELP Sokol Vysočany dne 3.2.2006.
 • STDK udělila klubu 2.ligy "západ" KFC Terasy Praha finanční pokutu 1.000,-Kč za opakovanou nepřítomnost trenéra p.Milana Sapíka uvedeného v zápise o utkání na hráčské lavičce týmu. Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 28.2.2006.
 • STDK udělila klubu Čechie Slaný finanční pokutu 500,-Kč za nesplnění pokynu KF ČMFS ohledně zabezpečení odpovídajícího diváckého zázemí při utkání 10.kola 2.ligy "západ" Čechie Slaný - Draci Karlovy Vary. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubu Čechie Slaný finanční pokutu 500,-Kč za nesplnění pokynu KF ČMFS ohledně zabezpečení odpovídajícího diváckého zázemí při utkání 13.kola 2.ligy "západ" Čechie Slaný - Motáček Plzeň. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubu Čechie Slaný finanční pokutu 500,-Kč za nesplnění pokynu KF ČMFS ohledně zabezpečení odpovídajícího diváckého zázemí při utkání 15.kola 2.ligy "západ" Čechie Slaný - KFC Terasy Praha. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
25.1.2006
 • STDK rozhodla o kontumaci utkání 2.ligy "západ" Indoss Plzeň - FT Františkovy Lázně ze dne 22.1.2006 ve prospěch domácího klubu s výsledkem 5:0 a udělila pokutu 10.000,-Kč klubu FT Františkovy Lázně za technickou kontumaci (nedostavení se k utkání při zásahu vis maior) dle Sazebníku pokut CL. Pokuta 10.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 24.2.2006.
24.1.2006
 • STDK a KF ČMFS rozhodly o kontumaci utkání Juniorské ligy U-15 (v rámci turnaje juniorské ligy v Novém Strašecí dne 8.1.2006) Benago Praha - TORF Pardubice a Benago Praha - Viktoria Žižkov 0:5 v neprospěch klubu Benago Praha pro nesehrání utkání z důvodu nízkého počtu hráčů. Vzhledem k faktu, že v sestavě k 2.utkání týmu Benago Praha U-15 figurovalo 9 hráčů, kteří nebyli v klubu řádně registrováni a v zápisu o utkání byla uvedena jména nepřítomných hráčů, což bylo prokázáno při konfrontaci před zahájením utkání, byla udělena pokuta dle Sazebníku pokut a trestů ve výši 10.000,-Kč za technickou kontumaci (start hráčů na RP jiného hráče) a pokuta 5.000,-Kč za poškození jména českého futsalu. KF dále schválila nepřidělení dotace 7.000,-Kč klubu Benago Praha za nesplnění podmínky řádného odehrání tohoto turnaje juniorské ligy. Pokuta 15.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.2.2006
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího u celku juniorské ligy U-15 Benago Praha (zákaz výkonu funkce) p.Lukáše Srba (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci při utkáních v obou kategoriích juniorské ligy a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 6 soutěžních utkání nepodmíněně za vyplnění Zápisu o utkání Benago Praha - TORF Pardubice (v rámci turnaje juniorské ligy U-15 v Novém Strašecí dne 8.1.2006) v rozporu se Soutěžním řádem (start hráčů na RP jiného hráče).
19.1.2006
 • STDK udělila klubům 1.Umbro ligy CC Jistebník, Mikeska Ostrava a Betas Megas Třinec finanční pokutu 300,-Kč za nedodržení směrnice o dodávání videokazet z utkání 1.Umbro ligy. Pokuta bude klubům odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubům 2.ligy K-Sport Jindřichův Hradec a HFC Ústí n.Labem finanční pokutu 5.000,-Kč za nedodržení směrnice o povinnosti angažování trenéra s licencí pro futsal a klubu 2.FC Motáček Plzeň pokutu 3.000,-Kč za nedostatečné plnění uvedených povinností (neúčast trenéra na utkání). Pokuta musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 13.2.2006. Kluby jsou dále povinny s okamžitou platností učinit opatření k nápravě a trenéra s licencí angažovat.
 • STDK udělila klubům 2.ligy Sokol Přívoz a Tango Brno finanční pokutu 500,- Kč a klubu SB 77 Chrlice 300,-Kč za nedodání, resp.pozdní dodání soupisek na 2.část soutěže. Dále udělila pokuty za nedodání údajů o míčích pro domácí utkání, a to ve výši 200,-Kč klubům 2.ligy Draci Karlovy Vary, Sokol Přívoz a Tango Brno. Pokuta bude klubům odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Petra Hyku z klubu 2.ligy Olympik Mělník (celkem na 2 utkání nepodmíněně)..
 • STDK udělila pokuty klubům 1.Umbro ligy a 2.ligy za nedodržování povinností pořadatele a jiných ustanovení schválených předpisů pro celostátní soutěže v průběhu podzimní části soutěže, a to jednotlivým klubům v uvedené výši: Benago Praha 1000,-Kč (nedostatečný počet pořadatelů, neplnění reklamních povinností ve 2.kole), Helas Keloc Brno 700,-Kč (pořadatelská služba v 6.kole), SK Kladno 500,-Kč (porucha ozvučení ve 4.a 11.kole), SELP Sokol Vysočany (pořadatelská služba ve 4.kole), Čechie Slaný 200,- (chybějící soupiska ve 2.kole) + 1000,-Kč (nedodržení času výkopu, nedostatečný časový prostor pro rozcvičení ve 3.,5.,7.,8.a 10.kole + 500,-Kč (pořadatelská služba ve 3.kole juniorské ligy). Pokuta bude klubům odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
21.12.2005
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra klubu 2.ligy východ Sportbar 77 Chrlice p. Sideridise Parise (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 4 soutěžní utkání nepodmíněně za urážku a pokus o fyzické napadení rozhodčího při utkání 11.kola 2.ligy východ SB Chrlice - Arsenal BE Hlinsko dne 17.12.2005.
 • STDK udělila týmu 2.ligy východ Sportbar 77 Chrlice finanční pokutu 1.000,-Kč za hrubé nesportovní chování hráčů a trenéra vůči rozhodčím v průběhu i po skončení utkání 2.ligy východ SB Chrlice - Arsenal BE Hlinsko dne 17.12.2005. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení sezóny.
7.12.2005
 • STDK rozhodla na základě doporučení Subkomise delegátů o udělení trestu zastavení činnosti nepodmíněně od 12.12.2005 do 12.2.2006 delegátovi celostátní ligy p.Radoslavovi Klierovi za opakované opožděné dodání zápisu o utkání a zprávy delegáta z utkání 12.kola 1.Umbro ligy Viktoria Žižkov - Torf Pardubice ze 2.12.2005
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti maséra klubu 2.ligy východ Tango Brno p. Štěrby Petra (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky za kritiku rozhodčího s použitím hanlivých výrazů při utkání 9.kola 2.ligy východ Bulldogs Ivančice - Tango Brno dne 2.12.2005.
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující tresty delegátům celostátních lig v ročníku 2005/06 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS:
 • p.Hoffman Petr - důtka za neodfaxování zprávy delegáta z utkání 2.ligy Chrlice - Havířov ze dne 19.11.2005
 • p.Návesník Pavel - důtka za neodfaxování zprávy delegáta z utkání 1.UL Brno - Kladno ze dne 11.11.2005
 • p.Pelikán Martin - důtka za neodfaxování zprávy delegáta z utkání 2.ligy VŠB - M.Hoštice ze dne 18.11.2005
 • p.Rohánek Zdeněk - důtka za neodfaxování zprávy delegáta z utkání 2.ligy Tomson - H.Brod z 18.11.2005
 • p.Vladislav Tanáč - důtka za neodfaxování zprávy delegáta z utkání 2.ligy J.Hradec- SELP Sokol z 19.11.2005
 • p.Zdeněk Házi - zastavení činnosti nepodmíněně na 2 týdny od 28.11.2005 za neodfaxování zprávy delegáta a opožděné dodání zápisu z utkání 1.UL Viktoria Žižkov - Nejzbach Vysoké Mýto ze dne 18.11.2005
30.11.2005
 • STDK udělila klubu Čechie Slaný finanční pokutu 500,-Kč za nesplnění pokynu KF ČMFS ohledně zabezpečení odpovídajícího diváckého zázemí při utkání 7.kola 2.ligy západ Čechie Slaný - Alfa Liberec. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubu Čechie Slaný finanční pokutu 500,-Kč za nesplnění pokynu KF ČMFS ohledně zabezpečení odpovídajícího diváckého zázemí při utkání 8.kola 2.ligy západ Čechie Slaný - Olympik Mělník. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra klubu U-15 a U-18 SELP Sokol Vysočany p.Petra Nedvěda (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní turnaj U-15 a U-18 (4.12.05) za vykázání z lavičky za hrubou urážku rozhodčího při utkání 1.turnaje 1.ligy U-15 SELP Sokol Vysočany - Indoss Plzeň dne 20.11.2005.
16.11.2005
 • STDK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu pro hráče Tomáše Haranta z klubu SELP Sokol Vysočany.
10.11.2005
 • STDK udělila klubu FC Sportbar 77 Chrlice finanční pokutu 5.000,- Kč a rozhodla o podmínečném uzavření hřiště na 1 soutěžní utkání s odkladem do 31.1.2006 za nedostatečný výkon pořadatelské služby (výtržnosti mezi diváky, hrubé urážky a pokus o napadení rozhodčích a delegáta, apod.). Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.11.2005.
 • STDK udělila klubu 1.FC Delta Real Šumperk finanční pokutu 1.000,-Kč za nedodržení směrnice o dodávání videokazet z utkání 1.Umbro ligy. Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.11.2005.
 • STDK udělila klubu 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto A finanční pokutu 200,-Kč za nevhodné výroky hlasatele při utkání 1.UL Nejzbach Vysoké Mýto - Benago Praha. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubu Čechie Slaný finanční pokutu 500,-Kč za nesplnění pokynu KF ČMFS ohledně zabezpečení odpovídajícího diváckého zázemí při utkání 5.kola 2.ligy západ Čechie Slaný - 1.HFC Ústí n.L. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubu Čechie Slaný finanční pokutu 300,-Kč za nedodržení termínu pro dodání soupisek týmů pro soutěž U-15 a U-18. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zákazu výkonu činnosti pro trenéra klubu Helas Keloc Brno p.Jana Loupa po uplynutí 2 z celkového počtu 4 utkání.
 • STDK rozhodla na základě doporučení Subkomise delegátů o zrušení trestu (důtka) delegátovi celostátní ligy p.Josefu Navalanému (dodatečné šetření prokázalo, že delegát se neprovinil).
 • STDK rozhodla na základě doporučení Subkomise delegátů o udělení trestu zastavení činnosti na 2 týdny nepodmíněně delegátovi celostátní ligy p.Radoslavovi Klierovi za opožděné dodání zápisu o utkání a zprávy delegáta z utkání 5.kola 2.ligy východ Nejzbach Vysoké Mýto B - Futsal Slávia Havířov.
 • STDK projednala podnět delegáta celostátní ligy p.Evžena Amlera k uveřejnění článku v programu k utkání 7.kola 1.Umbro ligy TS Bakov n.J. - Benago Praha a přijala opatření pro řešení přestupku v případě jeho opakování. S těmito závěry budou seznámeni účastníci dopisem.
24.10.2005
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující trest delegátu celostátních lig v ročníku 2005/06 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS:
  p.Roman Popek - důtka za neuvedení čísla utkání v záhlaví zprávy o utkání Motáček Plzeň vs. Indoss Plzeň (4.kolo 2.CL - Z) a Kladno vs. Šumperk (6.kolo 1.CL)
19.10.2005
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra klubu 1. Umbro ligy Helas Keloc Brno p.Loupa Jana (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 4 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky, neuposlechnutí výzvy rozhodčího a hrubé nesportovní chování při utkání 7.kola 1. Umbro ligy Viktoria Žižkov - Helas Keloc Brno dne 14.10.2005.
13.10.2005
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra klubu 2.ligy Olympik Mělník p.Pavla Šuby (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání za vykázání z lavičky za kritiku rozhodčího při utkání 4.kola 2.ligy západ Jindřichův Hradec - Mělník dne 8.10.2005.
 • STDK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Miroslava Semeráda z klubu TORF Pardubice po uplynutí 6 utkání z celkového trestu 8 utkání nepodmíněně.
 • STDK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Martina Pecháčka z klubu TORF Pardubice (celkem na 12 utkání nepodmíněně).
7.10.2005
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující tresty delegátům celostátních lig v ročníku 2005/06 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS:
 • p.Miroslav Svoboda - důtka za nedostatky ve zprávě delegáta z utkání 2.ligy K.Vary - Fr.Lázně ze dne 30.9.2005 (neuvedení úředního a skutečného začátku utkání a zda byl po utkání proveden pohovor s rozhodčími)
 • p.Josef Navalaný - důtka za nedostatky ve zprávě delegáta z utkání 2.ligy Přívoz - Havířov ze dne 30.9.2005(nezdůvodnění skutečného začátku utkání)

5.10.2005
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti v jakékoliv funkci při utkáních futsalu p.Jaroslavu Volnému z klubu Bakov n.Jiz. do 30.6.2006 (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a zákaz činnosti v pořadatelské službě) za inzultaci diváka v utkání 1.ligy Bakov - Chrudim dne 16.9.2005.
 • STDK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Miroslava Semeráda z klubu TORF Pardubice na 4 utkání nepodmíněně.
 • STDK rozhodla o kontumaci utkání Futsal Slavia Havířov - Pramen Havlíčkův Brod ve prospěch domácího klubu a udělila pokutu 5.000,-Kč klubu Pramen Havlíčkův Brod za technickou kontumaci (pozdní příjezd).
 • STDK udělila pokutu 1.000,-Kč klubu TS Bakov n.J. za zjištěné nedostatky ve videozáznamu z utkání 1.Umbro ligy TS Bakov n.J. - ERA-PACK Chrudim (nesplnění požadavku nezkráceného videozáznamu včetně odchodu mužstev a rozhodčích do šaten). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila pokutu 4.000,-Kč klubu TS Bakov n.J. za nedostatečný výkon pořadatelské služby (nezamezení vstupu nepovolaných osob na hrací plochu, nezakročení při incidentu v hledišti). Pokuta 4.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 24.10.2005

Rozhodnutí KF ČMFS
23.9.2005
 • KF ČMFS na svém zasedání dne 20.9.2005 udělila klubu Benago Fortuna Praha pořádkovou pokutu ve výši Kč 15.000,- za způsob provedení videozáznamu v kvalitě výrazně odporující Rozpisu soutěží (nezkrácený, úplný záznam utkání !!!) z utkání Benago Praha-Viktoria Žižkov dne 9.9.2005.

22.9.2005
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti v jakékoliv funkci při utkáních futsalu p.Jaroslavu Volnému z klubu Bakov n.Jiz. do vyřešení případu (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a zákaz činnosti v pořadatelské službě) za inzultaci diváka v utkání 1.ligy Bakov - Chrudim dne 16.9.2005.

14.9.2005
 • STDK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti v 1.lize pro hráče Radka Poláška z klubu Mikeska Ostrava na 3 utkání nepodmíněně.

26.5.2005
 • STDK udělila pokutu 2000,- Kč každému z klubů Era-Pack Chrudim, TORF Pardubice a Nejzbach Vysoké Mýto a pokutu 500,- klubu Mikeska Ostrava za nedodržení ustanovení Propozic 1.UMBRO ligy (bod 5 - závazná přihláška do pohárové soutěže) a Propozic Poháru ČMFS ve futsalu. Důvodem je nedodržení stanoveného termínu pro sehrání krajského kola Poháru v sezóně 2004/05. STDK zároveň upozorňuje kluby na povinnost dodržení nově stanoveného termínu pro odehrání všech utkání krajské části do 15.6.2005. Pokuta bude klubům odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.

13.5.2005
 • STDK udělila pokutu 1000,- Kč klubu Era-Pack Chrudim za nedostatečné zajištění bezpečnosti při utkání finále play-off Chrudim - Brno dne 12.5.2005 ve smyslu ustanovení Propozic 1.UMBRO ligy, bod 18. (zasažení hráče hostujícího týmu prázdnou PET lahví při odchodu ze hřiště po skončení utkání). Výše pokuty byla stanovena s ohledem na prokazatelné splnění nutných podmínek pro zajištění konání zápasu. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.

11.5.2005
 • STDK udělila pokutu 6000,- Kč klubu Helas Keloc Brno za nedostatečné zajištění bezpečnosti (5000,-Kč) ve smyslu ustanovení Propozic 1.UMBRO ligy, bod 18 a za nedostatky při zajištění činnosti hlasatele dle pokynů delegáta (1000,-Kč) v rámci utkání finále play-off Brno - Chrudim dne 9.5.2005. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na prokazatelné splnění nutných podmínek pro zajištění konání zápasu (početná pořadatelská služba, spolupráce s Policií ČR). Činnost pořadatelské služby však nebyla shledána odpovídající. STDK upozorňuje, že v případě opakování přestupků tohoto typu budou postihy výrazně vyšší. Dle rozhodnutí Komise futsalu je nutné zajistit bezpečnost účastníků utkání i diváků v dalších utkáních play-off dostatečným způsobem. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.

27.4.2005
 • STDK udělila pokutu 400,- Kč klubu Nejzbach Vysoké Mýto za nedodržení Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží a Propozic 1.ligy (nedostatečné zabezpečení VIP místnosti a míst v hledišti dle bodu 18) Propozic 1.ligy) v ligovému utkání semifinále play-off). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.

20.4.2005
 • STDK udělila pokutu 200,- Kč klubu CC Jistebník za nedodržení Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nezajištění hlasatelské služby k ligovému utkání 22.kola 1.UMBRO ligy). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.

13.4.2005
 • STDK rozhodla ve věci kontumace utkání 20.kola 2.ligy "západ" CS Cheb - SELP Praha pro nedostavení se týmu SELP Praha a povinnosti pro SELP Praha uhradit klubu CS Cheb případnou vyčíslenou ztrátu vzniklou nesehráním utkání takto: Žádosti klubu CS Cheb o úhradu vzniklých škod se nevyhovuje s odůvodněním, že požadovaná částka se vztahuje pouze na přímé náklady spojené s organizací utkání.

7.4.2005
 • STDK odročila rozhodnutí ve věci podezření z poškození jména futsalu p.Kapsou za způsob mediální prezentace případu nasazení rozhodčích na mezinárodní přátelské utkání
 • STDK rozhodla ve věci nedostavení se týmů SELP Praha, resp. Atlantic Rakovník na utkání 20.kola 2.ligy "západ" takto: kontumační výsledek 5:0, vždy ve prospěch domácího klubu zůstává v platnosti. STDK navíc udělila klubu SELP Praha pokutu 5000,-Kč a povinnost uhradit klubu CS Cheb případnou vyčíslenou ztrátu vzniklou nedostavením se soupeře a klubu Atlantic Rakovník pokutu 5000,-Kč a povinnost uhradit klubu Indoss Plzeň případnou vyčíslenou ztrátu vzniklou nedostavením se soupeře. Pokuta 5000,-Kč musí být každým z klubů uhrazena platbou na účet SF ČMFS, přípúadně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 20.4.2005.
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů trest delegátovi celostátní ligy p.Vladislavu Starému na 3 týdny s platností od 11.4.2005 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS (neuvedení známek rozhodčích v Zápisu o utkání 1.ligy Vysoké Mýto-Liberec)

31.3.2005
 • STDK udělila pokutu 400,- Kč klubu Viktoria Žižkov za nedodržení Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nezajištění programu k ligovému utkání 21.kola 1.UMBRO ligy). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce trenéra (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) p.Janu Pytlovi z klubu K-Sport Jindřichův Hradec na 2 soutěžní utkání za vykázání z lavičky za nesportovní chování při utkání 20.kola 2.ligy západ Benešov-Jindřichův Hradec dne 25.3.2005.
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce trenéra (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) p.Jiřímu Michalcovi z klubu Nejzbach Vysoké Mýto "B" na 4 soutěžní utkání za vykázání z lavičky za urážku rozhodčího při utkání 20.kola 2.ligy východ VŠB Ostrava - Vysoké Mýto "B" dne 25.3.2005.
 • STDK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu pro hráče Ladislava Kurucze z klubu SELP Praha a hráče Filipa Pakostu z klubu Tomson Brno.
 • STDK odročila rozhodnutí ve věci nedostavení se týmů SELP Praha , resp. Atlantic Rakovník na utkání 20.kola 2.ligy "západ". Do vyřešení případu zůstává v platnosti kontumační výsledek 5:0 ve prospěch domácích klubů.
24.3.2005
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující trest pro delegáta celostátních lig v ročníku 2004/05 za nedostatečné plnění pozápasových povinností delegáta KF ČMFS: p.Josefu Šounovi - 1 týden od 25.3. s podmínkou do 25.6.2005
23.3.2005
 • STDK udělila pokutu 400,- Kč klubu Čechie Slaný za nedodržení Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nezajištění programu k ligovému utkání 20.kola 1.UMBRO ligy). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
16.3.2005
 • STDK rozhodla o kontumaci utkání CS Cheb - Mnichovo Hradiště ve prospěch klubu CS Cheb s výsledkem 5:0 za nedostavení se z důvodu zásahu "vis maior" a udělila pokutu 3000,- Kč klubu Mnichovo Hradiště. Pokuta bude odečtena z vratné kauce klubu po ukončení sezuóny.
 • STDK udělila pokutu 500,- Kč klubu Mikeska Ostrava za nedostatky při plnění povinností dle Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nevydání programu k utkání, použití jiné značky domácích míčů) při utkání 19.kola 1.UMBRO ligy Ostrava-Pardubice dne 5.3.2005. Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce trenéra při utkáních 2. ligy futsalu p.Parisu Sideridisovi z klubu SB Chrlice na 2 utkání (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta utkání v případě přítomnosti na utkání) za vykázání z lavičky za nesportovní chování vůči rozhodčím při utkání 19.kola 2.ligy "východ" dne 12.3.2005.
3.3.2005
 • STDK udělila pokutu 200,- Kč klubům 2.ligy 1.HFC Ústí n.L., Templář Ivančice a Malé Hoštice za nesplnění povinnosti dle pokynu sekretariátu KF ČMFS (informace o typu míčů pro domácí utkání). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK vyhověla žádosti o zkrácení trestu pro hráče Marka Vašáka z týmu EB Kladno juniorské ligy U-15 ze 3 na 2 soutěžní utkání juniorské UMBRO ligy. Ke dni 3.3.má tento hráč uvolněnou činnost.
2.3.2005
 • STDK udělila pokutu 300,- Kč klubu Megas Frenštát p.R. za nedostatky při plnění povinností dle Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nedostatečný počet pořadatelů, pozdní příchod zdravotníka) při turnaji juniorské UMBRO ligy dne 27.2.2005. Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila pokutu 400,- Kč klubu Benago Praha za porušení ustanovení Propozic 1.ligy (nečitelné jmenovky na dresech) při utkání 18.kola 1.UMBRO ligy. Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce trenéra (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) p. Danielovi Kolmanovi z klubu SELP United Praha na 4 soutěžní utkání za vykázání z lavičky za urážku rozhodčího a nerespektování pokynů rozhodčích při utkání 17.kola 2.ligy západ SELP Praha - Benešov dne 25.2.2005.
23.2.2005
 • STDK udělila pokutu 1000,- Kč klubu Viktoria Žižkov za opakované nedostatky při plnění povinností dle Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nedostatečná činnost a označení hlavního pořadatele) při utkání 16.kola 1.UMBRO ligy. Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila pokutu 600,- Kč klubu TS Bakov nad Jiz. za opakované nedostatky při plnění povinností dle Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nedostatečný počet pořadatelů) při utkáních 15. a 17.kola 1.UMBRO ligy. Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila pokutu 300,- Kč klubu Rohožník Praha za nedostatky při plnění povinností dle Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nedostatečný počet pořadatelů) při utkání 16.kola 2.ligy. Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zákazu výkonu funkce maséra při utkáních 1.UMBRO ligy futsalu pro p.Pavla Koubka z klubu Benago Praha na 4 utkání s platností od 1.1.2005 (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské) za chování a úmyslné poškození majetku haly v utkání Čechie Slaný - Benago Praha dne 12.11.2004.
 • STDK udělila pokutu 500,- Kč klubu CC Jistebník a 500,- Kč klubu Vysoké Mýto za nedodržení Rozhodnutí KF ČMFS - nedodržení stanoveného termínu dohrávaného utkání 12.kola 1.UMBRO ligy a oznámení tohoto termínu.
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující tresty delegátům celostátních lig v ročníku 2004/05 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS:
  RNDr. Amler Evžen - od 18.2. zastavení činnosti na 14 dnů s podmínkou do 18.5.2005 - utkání 16.kola 2.ligy Rohožník - Cheb
  Návesník Pavel - od 18.2. zastavení činnosti na 14 dnů s podmínkou do 18.5.2005 - nezdůvodněné opoždění začátku utkání 2.ligy J.Hradec - Mnich.Hradiště
  Poppr Zbyněk - od 18.2. zastavení činnosti na 14 dnů nepodmíněně - utkání 17.kola 1.ligy Bakov - Pardubice, neuvedení skutečného začátku utkání 2.ligy Ústí - J.Hradec
  Starý Vladislav - od 18.2. zastavení činnosti na 14 dnů nepodmíněně - neuvedení skutečného začátku utkání 2.ligy Havl.Brod - Ivančice
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích následující tresty rozhodčím celostátních lig v ročníku 2004/05 za porušení Směrnice o střetu zájmů:
  Trlida Zdeněk - zastavení činnosti na 3 ligová kola od 23.2.2005 - člen pořadatelské služby v několika funkcích při utkání 17.kola 1.UMBRO ligy Bakov - Pardubice
  Hanzlík Jiří - zastavení činnosti na 1 ligová kola od 23.2.2005 - člen pořadatelské služby při utkání 15.kola 2.ligy Ústí n.L. - J.Hradec
2.2.2005
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce trenéra (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) p. Jiřímu Baborákovi z klubu TS Bakov n.J. na 2 soutěžní utkání za vykázání z lavičky za urážku rozhodčího při utkání 11.kola 1.ligy Mikeska Ostrava - Bakov n.J., dne 29.1.2005.
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce časoměřiče (zákaz výkonu jakékoliv funkce v pořadatelském sboru a zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské) p. Vlastimilu Dudziakovi z klubu Mikeska Ostrava na 2 soutěžní utkání za urážku rozhodčího při utkání 11.kola 1.ligy Mikeska Ostrava - Bakov n.J., dne 29.1.2005.
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce asistenta trenéra (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské) p.Ivo Dusíkovi z klubu Kormidlo Brno na 2 soutěžní utkání za kritiku rozhodčích při utkání 15.kola 2. ligy "východ" Kormidlo Brno - Tomson Brno dne 28.1.2005.
 • STDK udělila pokutu 400,- Kč klubu Rohožník Praha za nedodržení ustanovení Propozic 2.ligy (absence rezervní sady dresů) při utkání 15.kola 2.ligy "západ" EB Kladno - Rohožník Praha. Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
26.01.2005
 • STDK vyhověla žádosti o zkrácení trestu pro hráče Pavla Runta z klubu Alfa Liberec na 2 soutěžní utkání 1.UMBRO ligy a dále hráče Tomáše Vacka z klubu Motáček Plzeň a hráče Milana Sapíka z klubu Rohožník Praha na 2 soutěžní utkání 2.ligy. Ke dni 26.1.mají tito hráči uvolněnou činnost.
 • STDK udělila pokutu 1000,- Kč klubu CC Jistebník za opakované nedodržení Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nezajištění programu k ligovému utkání 8.a 14.kola 1.UMBRO ligy). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila pokutu 200,- Kč klubu Helas Keloc Brno za nedodržení ustanovení Propozic 1.ligy (opakované nedodání platné soupisky klubu). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
19.01.2005
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce vedoucího mužstva při utkáních 2. ligy futsalu p.Miroslavu Kutovi z klubu Nejzbach Vysoké Mýto "B" na 3 utkání (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské) za nesportovní chování vůči rozhodčím po utkání 13.kola 2.ligy "východ" dne 16.1.2005.
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce trenéra při utkáních 2. ligy futsalu p.Jiřímu Michalcovi z klubu Nejzbach Vysoké Mýto "B" na 2 utkání (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské) za nesportovní chování vůči rozhodčím po utkání 13.kola 2.ligy "východ" dne 16.1.2005.
 • STDK vyhověla žádosti o zkrácení trestu pro hráče Jana Klímu z klubu Benago Praha na 3 soutěžní utkání 1.UMBRO ligy a hráče Václava Kolaříka z klubu Indoss Plzeň na 1 soutěžní utkání 2.ligy.
14.01.2005
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce vedoucího mužstva při utkáních 1.UMBRO ligy futsalu p.Milanu Vichovi z klubu TORF Pardubice na 2 utkání s platností od 14.1.2005 (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské) za nesportovní chování vůči rozhodčím a delegátovi po utkání 10.kola dne 6.11.2004.
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů trest delegátovi celostátní ligy p.Miroslavu Primusovi na 14 dnů s platností od 12.1.2005 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS (neuvedení důvodu zpožděného začátku utkání)
 • STDK potvrdila snížení pokuty z původní výše 500,- Kč na 200,-Kč klubu TORF Pardubice, jelikož se jednalo o trest pouze za nedostatky při plnění pokynů dle Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží, nikoliv za chování realizačního týmu při utkání 10.kola 1.UMBRO ligy Pardubice - Frenštát (udělena 10.11.)
 • STDK vyhověla žádosti o zkrácení trestu pro hráče Marka Smetanu z klubu 1.HFC Ústí n.L. na 5 soutěžních utkání a hráče Libora Fryče z klubu SME Ostrava na 4 soutěžní utkání 2.ligy.
14.01.2005
 • STDK rozhodla ve věci nedohraného utkání juniorské ligy futsalu U-18 Viktoria Žižkov - Havlíčkův Brod v rámci turnaje konaného v SH Kladno dne 19.12.2004. Důvodem nedokončení posledního utkání turnaje bylo rozhodnutí majitele sport.haly vzhledem k prodloužení časového rozpisu turnaje a následnému požadavku dalšího nájemce. Utkání bylo ukončeno v čase 30:54 za stavu 4:1 pro Viktorii Žižkov. Dle rozhodnutí STDK bude toto utkání dohráno od uvedeného času 30:54 při stavu 4:1. Sestavy mužstev mohou být libovolné ve smyslu Propozic soutěže, v utkání však nemohou nastoupit hráči s aktuálně zastavenou závodní činností (neodečítá se jim však z trestu žádné utkání) a hráči vyloučení dne 19.12. (Hruška - Žižkov, resp. Smejkal - H.Brod). Dohrání 9 minut a 6 sekund proběhne dne 27.2.2005 v rámci turnaje za účasti zmíněných klubů. Utkání bude zahájeno v 8,45 hodin.

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate