Futsal

reklama

Rozhodnutí ORK KF ČMFS

Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/, na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 8. 2. 2008, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu FC Benago Praha /dále jen klub/ proti rozhodnutí STK SF ČMFS ze dne 18. 12. 2007, kterým bylo rozhodnuto o kontumaci všech utkání 1. juniorské ligy týmu Benago Praha U -16 na turnaji konaném dne 15. 12. 2007, a to v jeho neprospěch s výsledkem 0:5 a dále ve věci odvolání klubu proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 18. 12. 2007, kterým byla klubu uložena souhrnná finanční pokuta ve výši 15.000, -- Kč, za technickou kontumaci všech utkání 1. juniorské ligy týmu Benago Praha U -16 na turnaji konaném dne 15. 12. 2007, rozhodla takto :R o z h o d n u t í :

ORK jednohlasně rozhodla, že odvolání klubu se zamítá a obě výše uvedená rozhodnutí STK SF ČMFS a DK SF ČMFS se dle čl. 8 Odvolacího řádu ORK SF ČMFS v celém rozsahu jako věcně správná potvrzují.
O d ů v o d n ě n í :

ORK po prostudování odvoláním napadených rozhodnutí, spisové dokumentace, včasného odvolání klubu, futsalových norem a dalších důkazních materiálů, které ORK získala, rozhodla tak, jak je výše uvedeno.

ORK došla k závěru, že rozhodnutí STK SF ČMFS o kontumaci předmětných utkání je v souladu s článkem 49 odst. 3 písm. b) Soutěžního řádu /dále jen SŘ/, když byla prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním klubu a nesehráním utkání. ORK je toho názoru, že klub zejména nesplnil svou povinnost stanovenou článkem 13 SŘ a nezajistil, aby hráči připravení ke startu v utkání, kteří neměli řádný registrační průkaz, měli náhradní doklad s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas a pod.) jímž by mohla být věrohodně prokázána jejich totožnost. Vzhledem k tomu, že hráči takový doklad rozhodčímu nepředložili, nemohli být připuštěni ke hře a utkání nemohlo být sehráno, protože tím došlo ke stavu, že klub neměl dostatečný počet hráčů, kteří by mohli do utkání nastoupit. Skutečností zůstává, že hráči klubu měli k prokázání své totožnosti k dispozici pouze průkazy pojištěnců zdravotní pojišťovny bez fotografie, což k věrohodnému prokázání totožnosti nepostačuje. Dále je však třeba konstatovat, že klub jednoznačně zavinil i primární příčinu vzniklé situace, tedy skutečnost, že hráči připravení ke hře neměli a ani nemohli mít registrační průkazy. V této souvislosti je totiž třeba zdůraznit a upozornit na skutečnost, která byla zjištěna až následně tedy, že klub do zápisu o utkání uvedl jména, příjmení a rodná čísla osmi hráčů připravených ke hře, ale z těchto osmi hráčů bylo v době utkání pět hráčů registrováno za zcela jiné futsalové kluby než je Benago Praha. Zbylí tři hráči nebyli v době konání utkání registrováni vůbec. Ovšem žádost o registraci byla, v případě jednoho z těchto neregistrovaných hráčů, podána k poštovní přepravě v obálce s adresou ČMFS až dne 4. 1. 2008, tedy cca 20 dní po nesehrání utkání a navíc tento hráč měl být dle obsahu žádosti registrován za klub RSC Čechie Slaný. Proto ORK hodnotila jako zcela nevýznamná klubem předložená čestná prohlášení rodičů hráčů, že se skutečně jednalo o jejich děti a potvrdila správnost kontumování zápasu.

Pokud jde o správnost rozhodnutí DK SF ČMFS a zejména o přiměřenost výše uvedené uložené pokuty, došla ORK k závěru, že pokuta byla uložena správně a že její výše je přiměřená, a to ve srovnání s pokutami uloženými za srovnatelná provinění téhož klubu v jiném ročníku juniorské ligy, zejména s pokutou ve výši 9.000, -- Kč, která byla klubu uložena v roce 2004 za nedostavení se k jednomu ze zápasů turnaje juniorské ligy z důvodu řádně doložené technické poruchy na vozidle prezidenta klubu. ORK došla k závěru, že v daném případě se jedná o provinění jednoznačně závažnější, a to jak co do počtu nesehraných utkání, tak i míry zavinění ze strany klubu. Proto ORK také rozhodnutí o výši pokuty potvrdila.

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

V Praze dne 8. února 2008


JUDr. Jaroslav Svoboda
předseda ORK SF ČMFS

Mgr. Martin Průša
sekretář KF ČMFS


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.sk1.ligy
U-19 a U-17
Seznam hráčů s povoleným střídavým startem (DOC)
Povolení střídavého startu hráčů (DOC)
Soupiska hráčů U19 (DOC)
Soupiska hráčů U17 (DOC)

» Změny v termínové listině
 
reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate