/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=28391

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=28391

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=28391

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 343

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=197

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=28391

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=28391

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=28391

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 343

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=197

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=343

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
31.3.2008

Zápis z porady reprezentačního úseku 30.3.08


Zápis z porady reprezentačních úseků při KFŽ ČMFS
konané dne 30. 3. 2008

Přítomni: Kubíček, Žovinec, Stránský, Šilhánek, Čermák, Boleslavský, Haniaková, Klimková, Dobrý, Mužík, Jedličková

Omluveni: p. Neuberg (rodinné záležitosti), p.Koubek (sportovní akce)

1. Vyhodnocení kvalifikačního utkání „A“- týmu žen v Anglii 0:0 provedl: p. Žovinec.

2. Vyhodnocení 2. elitní fáze ME v kategorii U-17 provedli trenéři Čermák a Klimková.
Úkol: pí Klimková zjistí přípravu elitních týmu této kategorie – utkání U-15 atd.
Termín: do příští schůze

3. Reprezentační úsek ukládá p. Žovincovi projednat detailně plán sportovní přípravy ve vazbě na plán finanční v 2. pololetí 2008 („A“, U-19, U-17). Hlavní trenéři U-17 a U-19 projednají své návrhy, které budou zakomponovány.
Zajistí: pp. Žovinec, Dobrý, Čermák
Termín: do příští schůze

4. Reprezentační úsek projednal a schválil požadavek předsedy p. Kubíčka pro návrat U-19 z 2. elitní fáze ME v Rakousku, kdy ukončení akce pro moravské hráčky je Brno, pro české pak Praha. Výjimky předkládá p. Neuberg.
Zajistí: p. Neuberg
Termín: průběžně

5. Dne 30. 4. jsou hlavní trenéři pp. Žovinec, Čermák a Dobrý zváni na jednání KFŽ, kde vystoupí s písemnými rozbory kvalifikací.
Zajistí: pp. Žovinec, Dobrý, Čermák
Termín: 30. 04. 2008

6. Reprezentační úsek projednal na svém jednání závažné porušení pracovní smlouvy asistentky trenéra U-19 Martiny Jedličkové a k nejbližšímu termínu rozhodl ukončit pracovní smlouvu jmenované. Zároveň vyslovil připomínky k řízení realizačního týmu hlavnímu trenérovi p. Dobrému.
Úkol: pp. Kubíček a Žovinec projednají závěr na ČMFS (reprezentační oddělení, legislativa, personalistika)
Termín: ihned

7. Reprezentační úsek pověřil pp. Žovince a Dobrého, aby do středy, 2. 4. 2008 předložil návrh na doplnění realizačního týmu U-19. Je nutno řešit okamžitě ve vazbě na kvalifikaci ME U-19 v Rakousku.

8. Reprezentační úsek projedná na svém příštím jednání provinění trenéra Čermáka při kvalifikačním utkání ČR – Belgie (3:1) – vykázání z lavičky. Bez ohledu na reakci UEFA.


Termín příští porady upřesní p. Žovinec.

Zapsal: D. Žovinec, dne 31. 3. 2008nic

nic

WebToDate