Futsal

reklama

Rozhodnutí ORK ve věci odvolání Slavie Praha proti rozhodnutí DK

Odvolací a revizní komise SF ČMFS (dále jen ORK), na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 15.4.2010, jako odvolací orgán ve věci odvolání SK Slavia Praha (dále i jen odvolatel) proti rozhodnutí DK SF ČMFS (dále jen DK) ze dne 18.2.2010, kterým byla klubu SK Slavia Praha  uložena pokuta ve výši 3 000 Kč, a to za házení předmětů do hřiště a jiné výtržnosti fanoušky hostujícího klubu  v rámci utkání 1. CL futsalu mezi kluby ERA-PACK Chrudim a SK Slavia Praha, po zvážení všech okolností rozhodla takto.

 

 

Rozhodnutí:

 

ORK ve složení Mgr. Jaroslav Topol a Ing. Pavel Němec (2 hlasy pro a JuDr. Jaroslav Svoboda se účasti jednání ve věci vzdal před zahájením řízení z důvodu vazby na účastníka sporu) přezkoumala výše uvedené rozhodnutí DK a většinou hlasů rozhodla, že rozhodnutí DK se

 

z r u š u j e

 

v plném rozsahu a vyhovuje se tak odvolání klubu SK Slavia Praha ze dne 22.2.2010.

 

 

Odůvodnění:

 

ORK prostudovala všechny dostupné podklady k utkání ERA-PACK Chrudim – SK Slavia Praha tedy: zápis o utkání ze dne 6.2.2010, DVD záznam z utkání, zprávu TD utkání p. Michala Chyby, zprávu DS tohoto utkání p. Miroslava Maurera a odvolání SK Slavia Praha ze dne 22.2.2010. ORK shledala, že odvolání bylo podáno odvolatelem řádně a včas.

 

Z dostupných podkladů ORK má za dostatečně prokázané, že odvolatel v dostatečném časovém předstihu informoval pořadatele utkání (ERA-PACK Chrudim) o příjezdu fanoušků odvolatele. Odvolatel postupoval zcela v souladu se Soutěžním řádem SF ČMFS a v té době platném „Manuálu pro pořadatelské zabezpečení rizikového utkání“. Odvolatel svojí povinnost splnil tím, že zástupce odvolatele, pan Kolman, tři dny před utkáním telefonicky informoval zástupce pořadatele utkání, pana Hamsu, o příjezdu fanoušků odvolatele. V den utkání, asi hodinu před zápasem, počet fanoušků ještě blíže specifikoval.

 

ORK dále konstatuje, že rozhodnutí DK nemá oporu v Soutěžním řádu SF ČMFS, případně dalších futsalových norem. Povinnosti hostujícího klubu nebyly ke dni konání soutěžního utkání specifikovány jinak, než je uvedeno v čl. 25. odst. 2 Soutěžního řádu, který klub SK Slavia Praha naplnil tím, že o příjezdu svých fanoušků pořádající klub informoval. ORK má za to, že odvolatel neporušil žádnou povinnost, dle v té době platných předpisů SF ČMFS, mu uloženou, jako hostujícímu klubu.

 

ORK k věci dále uvádí, že bylo na zasedání Komise futsalu ČMFS dne 12.3.2010 schváleno nové znění Manuálu pro pořadatelské zabezpečení rizikového utkání v celostátních soutěžích futsalu s platností od 15.3.2010 (dále jen Manuál). Nové znění Manuálu upravuje mimo jiné přísnější podmínky a povinnosti pro hostující klub v rizikových utkáních.

 

Nad rámec rozhodnutí odvolání odvolatele ORK konstatuje, že s ohledem k účinnosti nového znění Manuálu jsou zpřísněny povinnosti pro hostující klub, a s tím následné možnosti k uložení sankcí za takové jejich porušení.

 

S ohledem na shora uvedené ORK rozhodla jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

 

 

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

        

 

                  

 V Praze dne 14. dubna 2010

 

 

 

        

Mgr. Jaroslav  Topol

předseda ORK  SF ČMFS

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVARTA futsal liga
» Adresář klubů
» Adresář rozhodčích
» Adresář delegátů
» Listina sportovních hal
» Listina cizinců
» Domácí míče klubů
» Listina trenérů
» 1.ligy U-19 a U-17
 

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate