FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
KaO-610-Kraj Vysočina
21.10.2008

Zápis VV č. 8/2008

Datum konání :

20. října 2008 –  Jihlava   

 

Přítomni :

pánové Vrzáček, Chromý, Topka, Reich, Ing. Šoukal,  Ing. Šula,

Zdražil, Pech

 

Omluveni :

pánové Šefelín, Mgr. Petřivý

 

Program :

1/         Kontrola zápisu č. 7/2008

2/         Došlá pošta

3/         Zprávy odborných komisí – komise rozhodčích

4/         Zprávy odborných komisí – komise delegátů

5/         Různé

 

Jednání zahájil a řídil předseda VV KFS Vysočina pan Vrzáček.

 

1/

Kontrola zápisu 7/2008

Kontrola zápisu č. 7/2008 ze dne 16. září 2008 – bez připomínek.

 

2/

Došlá pošta

·         běžná korespondence pro odborné komise, faktury, bankovní výpisy,

·         pozvánky pro předsedu a sekretáře na otevření minihřiště s umělým povrchem v Třešti (úterý 21.10.08 od 16.00 hod.) a otevření nového hřiště s umělým povrchem v Třebíči (pátek 31.10.08 v 15.00 hod.),

·         komuniké z jednání KM ČMFS z 23.9. a 13.10.2008,

·         dopis ČMFS – akce „Zelený trávník 2009“ (řešeno dopisy na jednotlivé OFS kraje Vysočina a osobním jednáním s předsedy OFS).

 

3/

Zprávy odborných komisí – komise rozhodčích   

Písemnou zprávu předložil pan Mgr. Petřivý, předseda komise rozhodčích. Komise na svých jednáních vyhodnocuje odehraná utkání krajských soutěží, při vyhodnocení využívá zápisů o utkání, zpráv DS a v případě potřeby videozáznamů. Zjištěné nedostatky jsou postihovány podle platného sazebníku trestných bodů a zveřejňovány v úředních zprávách KR KFS Vysočina.

Pravidelně je projednáváno a schvalováno obsazení soutěží KFS včetně výměnných delegací s JmKFS.  

 

VV KFS Vysočina bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá předsedovi komise zabezpečit dvoudenní zimní seminář rozhodčích v termínu nejpozději začátkem března 2009.

   

 

4/

Zprávy odborných komisí – komise delegátů

Předseda komise delegátů pan Topka předložil písemnou zprávu. Komise delegátů pracuje v součinnosti s komisí rozhodčích. Pravidelně vyhodnocuje finanční náklady klubů na delegace k utkání. Pro další období bude věnovat zvýšenou pozornost na obsazování delegátů na utkání nových mladých rozhodčích se snahou jim pomoci v dalším rozvoji. Dále jsou prováděny namátkové delegace na soutěže mládeže, které jsou hrazeny z prostředků KFS Vysočina.

 

VV KFS Vysočina bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá předsedovi komise zajistit dvoudenní seminář delegátů v období od 15. ledna do 15. února 2009.

 

5/        

Různé

VV KFS Vysočina vzal na vědomí :

·         Informace pana Vrzáčka z jednání VV ČMFS dne 15.10.2008, jednání ŘK ČMFS pro Moravu dne 25.9.2008 a jednání předsedy KFS s předsedy OFS kraje Vysočina dne  2.10.2008,

·         Informaci STK, že po skončení podzimní části soutěží nebudou předehrávána jarní kola.

 

VV KFS Vysočina schválil :

·         Návrh termínové listiny soutěží KFS Vysočina na jarní část soutěží SR 2008/2009, předloženou předsedou STK panem Pechem.

Zahájení soutěží : 28.-29.3.2009 prvním jarním kolem (I. třídy žáků 11.-12.4.2009).

Ukončení soutěží : 20.-21.6.2009 (I. třídy žáků 6.-7.6.2009).

KP mužů – vložená kola :

29. kolo – středa 6.5.2009 od 17.30 hod., 30. kolo – středa 3.6.2009 od 17.30 hod. 

·         Občerstvení ve výši 250,- Kč na osobu při společném pracovním setkání VV KFS, předsedů OFS a členů odborných komisí KFS Vysočina (9. nebo 10. prosince 2008 od 16.30 hod. v Jihlavě, upřesnění termínu a výběr místa konání – zajistí sekretář KFS).

·         Nákup jednotného materiálního vybavení pro doprovody reprezentací KFS (sportovní obuv a teplákové soupravy) v počtu 10 ks – zajistí sekretář KFS.     

 

 

Další jednání VV KFS Vysočina – úterý 18. listopadu 2008 od 16.30 hod. v Jihlavě

 

 

V Jihlavě 20. října  2008      

 

 

Zapsal : P. Pech                                             

Sekretář KFS Vysočina

 

 

Miroslav Vrzáček v.r.

předseda KFS vysočina

 

 

nic
  Úřední zprávy
 Zastavení závodní činnosti Divize E a KP JM futsalu FIFA k 8. 12. 2016
 Vyúčtování rozhodčích - formulář
 9.kolo 16-17
 9.kolo 16-17
 DK Zápis č.5 ze dne 5.12.2016
 Zápis 04 DK -STK 5.12.2016
 Informace o placení členských příspěvků na rok 2017
 2.liga "Východ" - Ročník 2016/2017 - historie
 2.liga "Západ" - Ročník 2016/2017 - historie
 CHANCE futsal liga - Ročník 2016/2017
 Výsledky Poháru FAČR 2015/16
 Zápis ze schůze VV OkK futsalu.
 Změny v termínové listině
 Futsal - Zastavení závodní činnosti
 Počet členů Svazu futsalu k 30.11.2016
 8.kolo 16-17
 8.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SubKD dne 15.11.2016 v Praze
 Rozhodnutí STK a DK KKF JM a ObKF Divize E
 Zápis STK číslo 5 ze dne 27. 11. 2016.
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2017
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Juniorské ligy futsalu
 DK Zápis č.4 ze dne 24.11.2016
 Seznam trenérů 2016-2017
 Futsal - Informace pro rozhodčí a delegáty
 Propozice okresního futsalu platné od 28. 10. 2016.
 Zápis STK číslo 4 ze dne 21. 11. 2016.
 Zápis č. 051617 z jednání SbKR dne 16. 11. 2016 v Praze
 7.kolo 16-17
 7.kolo 16-17
 Úřední zprávy KR
 Komise rozhodčích
 Zahajuje ženská futsalová Divize A
 První turnaj Divize E ovládly jednoznačně Nástěnky
 Divize A - ženy, odkazy
 6.kolo 16-17
 6.kolo 16-17
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis č. 11/2016 z jednání KRD KP JM a Divize E dne 10. 11. 2016 v Brně
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis 03 DK -STK 14.11. 2016
 Los semifinále Poháru FAČR ve futsalu
 Zápis STK číslo 3 ze dne 12. 11. 2016.
 Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu MADOS MT Hradec Králové
 Zápis STK číslo 2 ze dne 7. 11. 2016.
 5.kolo 16-17
 5.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SbKR dne 2. 11. 2016 v Praze
 RMS OkKF Litoměřice 2016-2017
 Zápis č. 031617 z jednání SbKR dne 12.10.2016 v Praze
 


nic

WebToDate