FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
KaO-610-Kraj Vysočina
19.12.2008

Zápis VV č. 10/2008

Datum konání :

18. prosince 2008 –  Těšenov  

Přítomni :

pánové Vrzáček, Chromý, Topka, Reich, Ing. Šoukal,

Ing. Šula, Zdražil, Mgr. Petřivý, Šefelín, Pech

Přizváni :

pánové Mgr. Kučera, Ing. Bajer, paní Sobotková

Omluveni :

paní Sobotková

 

1/         Kontrola zápisu č. 9/2008

2/         Došlá pošta

3/         Návrh Plánu činnosti VV KFS Vysočina na I. pololetí 2009

4/         Zprávy odborných komisí

            a) trenérsko metodická komise

            b) disciplinární komise

5/         Různé

 

Jednání zahájil a řídil předseda KFS pan Vrzáček.

 

1/

Kontrola zápisu 9/2008

Kontrola zápisu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008 – bez připomínek, úkoly zajištěny.

 

2/

Došlá pošta

·         běžná korespondence pro odborné komise, faktury, bankovní výpisy,

·         pokyny na způsob vyúčtování mimořádné neinvestiční dotace,

·         dotační dopisy ČMFS – 75 tis. Kč (dotace na činnost mládeže), 22,5 tis. Kč (2. část dotace PTM – cestovní výlohy),

·         dopis předsedy ČMFS o ustavení komise pro kontrolu hospodaření ŘKČ, ŘKM, KFS a OFS,

·         dopis předsedy ČMFS k současné situaci v ČMFS a reakce dalších funkcionářů VV ČMFS,

·         pozvánky z ČMFS na republikový seminář lektorů KFS (Pelhřimov 12.-13.12.2008), pozvánka na poradu PTM a sekretářů Moravy (Litovel 17.12.2008), pozvánka na zasedání VV OFS Jihlava (Jihlava 16.12.2008), pozvánka na VII. Galavečer fotbalu (Praha 11.1.2009),    

·         dopis z ČMFS – Ceny Dr. Jíry (předáno na OFS kraje Vysočina – návrhy zaslat na KFS Vysočina do 16. února 2009).

 

3/

Plán činnosti VV KFS Vysočina na I. pololetí 2009

Předložený písemný návrh Plánu činnosti VV KFS na I. pololetí 2009 byl schválen. Program jednotlivých zasedání bude v případě potřeby operativně doplňován.

Předpokládaný termín konání 5. VH KFS – pátek 8.5.2009 a losovacího aktivu SR 2009/2010 – pátek 3. července 2009.

 

4/

Zprávy odborných komisí – trenérsko metodická komise

Předseda TMK pan Mgr. Kučera předložil písemnou zprávu.

29.11.2008 zajištěno školení pro trenéry mládeže – účast 26 trenérů z 9 klubů kraje Vysočina,

27.11.2008 bylo zahájeno školení trenérů licence „B“ UEFA v rozsahu 150 hodin, které bude ukončeno závěrečnými zkouškami 30.1.2009 – v kursu 21 zájemců,

24.1.2009 proběhne doškolení trenérů licence „B“ UEFA.

 

Zprávy odborných komisí – disciplinární komise

Předseda DK pan Ing. Šula předložil písemnou zprávu.

V podzimní části projednala DK 276 případů (pokles o 25 v porovnání s předcházejícím soutěžním ročníkem). DK změnila postup při trestání neukázněného chování funkcionářů na lavičkách – finanční plnění (potrestáno 16 funkcionářů s finančním postihem 6.500,- Kč). 

3 x řešen neoprávněný start hráčů a 5 x trestány kluby za nedostatečnou pořadatelskou službu.

 

VV KFS Vysočina vzal předložené zprávy na vědomí.

 

5/

Různé

VV KFS Vysočina schválil :

·         předložené vyúčtování akcí v měsíci prosinci 2008 – jednání s KR JmKFS Brno (2.12.2008), pracovní schůzka VV KFS Vysočina s členy odborných komisí a předsedy OFS (9.12.2008), seminář lektorů pravidel KFS (12.-13.12.2008).

 

VV KFS Vysočina vzal na vědomí :

·         informace pana Vrzáčka z jednání Regionální komise ČMFS (Hradec Králové 4.12.2008),

·         informace o proběhlých akcích KFS v měsíci prosinci 2008,

·         informace o připravované prezentaci tzv. Konvence rozhodčích UEFA pro kraje a okresy (termín bude upřesněn – začátek roku 2009).

 

Předseda KR KFS Vysočina a krajský lektor pravidel pan Mgr. Petřivý vyzval všechny předsedy KR OFS kraje Vysočina k jednotnému postupu při vyškolování nových rozhodčích. Doporučil provést vyškolení jednotně za celý kraj. V případě zájmu z jednotlivých OFS lze získat podrobnější informace u pana Petřivého.    

 

Informace o akcích KFS Vysočina na leden a únor 2009 :

·         9.- 10.1.2009 – účast žákovského výběru na Poháru předsedy ŘK ČMFS pro Moravu v Bílovci,

·         10.1.2009 – doškolení rozhodčích licence C (Jihlava),

·         16.- 18.1., 23.- 25.1. a 30.1.2009 – školení trenérů licence „B“ UEFA (Jihlava),

·         23.- 24.1.2009 – seminář delegátů KFS v Pelhřimově (motel FARMA),

·         24.1.2009 – doškolení trenérů licence B (Jihlava),

·         27.1.2009 – pracovní schůzka s předsedy OFS a předsedy STK OFS (Jihlava),

·         31.1.- 1.2.2009 – základní kola přeborů ČR v hale žáků (Třebíč),

·         6.2.- 7.2.2009 – finálový turnaj přeboru ČR ml. žáků (Třebíč), 

·         13.- 14.2.2009 – seminář rozhodčích KFS Vysočina (Jihlava-Pávov),

·         17.2.2009 – finále žákovských výběrů OFS JmKFS a KFS Vysočina (Třebíč),

·         17.2.2009 – jednání VV KFS Vysočina.   

 

Další jednání VV KFS Vysočina – úterý 17. února 2009 v 16.30 hod. v Jihlavě.

 

 

V Těšenově 18. prosince 2008     

 

 

Zapsal : P. Pech                         Miroslav Vrzáček v.r.

sekretář KFS Vysočina             předseda KFS Vysočina

 

 

nic
  Úřední zprávy
 Zastavení závodní činnosti Divize E a KP JM futsalu FIFA k 8. 12. 2016
 Vyúčtování rozhodčích - formulář
 9.kolo 16-17
 9.kolo 16-17
 DK Zápis č.5 ze dne 5.12.2016
 Zápis 04 DK -STK 5.12.2016
 Informace o placení členských příspěvků na rok 2017
 2.liga "Východ" - Ročník 2016/2017 - historie
 2.liga "Západ" - Ročník 2016/2017 - historie
 CHANCE futsal liga - Ročník 2016/2017
 Výsledky Poháru FAČR 2015/16
 Zápis ze schůze VV OkK futsalu.
 Změny v termínové listině
 Futsal - Zastavení závodní činnosti
 Počet členů Svazu futsalu k 30.11.2016
 8.kolo 16-17
 8.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SubKD dne 15.11.2016 v Praze
 Rozhodnutí STK a DK KKF JM a ObKF Divize E
 Zápis STK číslo 5 ze dne 27. 11. 2016.
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2017
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Juniorské ligy futsalu
 DK Zápis č.4 ze dne 24.11.2016
 Seznam trenérů 2016-2017
 Futsal - Informace pro rozhodčí a delegáty
 Propozice okresního futsalu platné od 28. 10. 2016.
 Zápis STK číslo 4 ze dne 21. 11. 2016.
 Zápis č. 051617 z jednání SbKR dne 16. 11. 2016 v Praze
 7.kolo 16-17
 7.kolo 16-17
 Úřední zprávy KR
 Komise rozhodčích
 Zahajuje ženská futsalová Divize A
 První turnaj Divize E ovládly jednoznačně Nástěnky
 Divize A - ženy, odkazy
 6.kolo 16-17
 6.kolo 16-17
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis č. 11/2016 z jednání KRD KP JM a Divize E dne 10. 11. 2016 v Brně
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis 03 DK -STK 14.11. 2016
 Los semifinále Poháru FAČR ve futsalu
 Zápis STK číslo 3 ze dne 12. 11. 2016.
 Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu MADOS MT Hradec Králové
 Zápis STK číslo 2 ze dne 7. 11. 2016.
 5.kolo 16-17
 5.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SbKR dne 2. 11. 2016 v Praze
 RMS OkKF Litoměřice 2016-2017
 Zápis č. 031617 z jednání SbKR dne 12.10.2016 v Praze
 


nic

WebToDate