FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
KaO-610-Kraj Vysočina
18.2.2009

Zápis VV č. 1/2009

 

Datum konání :

17. února 2009 – Jihlava  

Přítomni :

pánové Vrzáček, Chromý, Topka, Reich, Ing. Šoukal, Mgr. Petřivý, Pech

Omluveni :

pánové Ing. Šula, Zdražil, Šefelín  

 

1/         Kontrola zápisu č. 10/2008

2/         Došlá pošta

3/         Zprávy odborných komisí KFS – hospodářská komise

4/         Hospodaření KFS Vysočina za rok 2008

5/         Rozpočet KFS Vysočina na rok  2009 – návrh

6/         Určení místa, termínu a programu 5. valné hromady KFS Vysočina

7/         Určení místa a termínu losovacího aktivu SR 2009/2010

8/         Různé

 

Jednání zahájil a řídil předseda KFS Vysočina pan Vrzáček.

 

1/

Kontrola zápisu 10/2008

Kontrola zápisu č. 10/2008 ze dne 18. prosince 2008 – bez připomínek.

 

2/

Došlá pošta

·         běžná korespondence pro odborné komise, faktury, bankovní výpisy,

·         dotační dopis ČMFS – 3. záloha dotace roku 2008 – 5.589,- Kč,

·         seznam lektorů pravidel ČMFS,

·         komuniké z jednání KM ČMFS ze dne 13.1.2009,

·         pozvánky – aktiv předsedů KFS a OFS (Nymburk 30.1.2009 – účast předseda KFS a sekretář), pracovní shromáždění delegátů valné hromady (Průhonice 31.1.2009 – účast předseda KFS, účast doporučena ŘK ČMFS pro Moravu), valná hromada SK Kostelec (17.1.2009 – účast předseda KFS), valná hromada 1. FC Batelov (6.2.2009 – účast předseda KFS), Pohár předsedy ŘK ČMFS pro Moravu (Bílovec  8.-9.1.09 – účast předseda a sekretář KFS), setkání klubů kraje Vysočina (Jihlava 23.2.09), valná hromada OFS Jihlava (24.3.2009),

·         prohlášení členů VV ČMFS,

·         pokyny ČMFS pro vypracování výkaznictví KFS za rok 2008 (v termínu odesláno), 

·         návrhy OFS na udělení Cen Dr. Jíry za rok 2008.

 

3/

Zprávy odborných komisí KFS – hospodářská komise

Předseda komise pan Kopřiva předložil podrobnou písemnou zprávu za podzimní část soutěžního ročníku 2008/2009. Hospodářská komise provedla kontrolu uhrazení soutěžních záloh, pořádkových pokut a poplatků s výsledkem (ke dni jednání VV KFS) :

soutěžní zálohy SR 2008/2009 – uhrazeno,

pořádkové pokuty nad 500,- Kč udělené DK a STK – uhrazeno,

poplatky nečlenové ČSTV – uhrazeno,

kompenzační poplatky za mládež – uhrazeno.

 

VV KFS Vysočina bere předloženou zprávu na vědomí.

 

4/

Hospodaření KFS Vysočina za rok 2008

Hospodářský výsledek KFS Vysočina za rok 2008 vykazuje schodek 182.632,06 Kč (předložena výsledovka a rozvaha za rok 2008). 

VV KFS Vysočina schvaluje hospodářský výsledek roku 2008 a schvaluje úhradu výše uvedené ztráty z fondu provozních prostředků.

 

 

5/

Návrh rozpočtu KFS Vysočina na rok 2009

Hospodářská komise předložila písemný návrh rozpočtu na rok 2009. Rozpočet byl zpracován jako vyrovnaný (náklady i výnosy – 1.150 tis. Kč).

VV KFS Vysočina schvaluje předložený návrh rozpočtu KFS Vysočina na rok 2009.    

 

6/

Určení místa, termínu a programu 5. valné hromady KFS Vysočina

5. valná hromada KFS Vysočina se uskuteční v pátek 8. května 2009 (státní svátek) od 9.00 hodin v hotelu RUSTIKAL v Horní Cerekvi (okres Pelhřimov).

Program jednání :

 1. Zahájení, procedurální otázky
 2. Zpráva o činnosti VV KFS Vysočina
 3. Zpráva o hospodaření KFS Vysočina
 4. Zpráva Odvolací a revizní komise KFS Vysočina
 5. Diskuse
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Volba předsedy, členů VV a členů ORK KFS Vysočina
 8. Přestávka
 9. Zpráva volební komise
 10. Usnesení a závěr    

VV k přípravě valné hromady ustavuje komisi ve složení : Pech Pavel, Mgr. Kučera Roman, Vrzáček Miroslav, Ing. Šula Jaroslav, Mgr. Petřivý Jaroslav, Sobotková Marie.

 

7/

Určení místa a termínu losovacího aktivu 2009/2010

Losovací aktiv KFS Vysočina soutěžního ročníku 2009/2010 se uskuteční v pátek 3. července 2009 od 16.00 hodin v kongresovém centru hotelu JEHLA ve Žďáru nad Sázavou. 

 

8/

Různé

VV KFS Vysočina schvaluje :

 

 • změny Rozpisu soutěží KFS Vysočina pro SR 2008/2009 s platností od jarní části soutěže :
 • a)  stať I – všeobecná ustanovení  čl. 8 podmínky účasti – ruší se čl. 2. v plném znění, tzn. nebude se provádět povinná konfrontace před utkáním mládeže (i u mládeže se bude postupovat v souladu s SŘF čl. 35 kontrola totožnosti),
 • b) stať II – všeobecná ustanovení čl. 19 rozhodčí – změna telefonního čísla na odesílání SMS – ruší se číslo 736 699 101, nové číslo : 606 338 870.
 • návrhy na Ceny Dr. Jíry za KFS Vysočina (slavnostní vyhlášení – Praha 15.4.2009) :
 • Ladislav Mareš (navrhovatel OFS Havlíčkův Brod),
 • Jaroslav Šebeček (navrhovatel OFS Třebíč),
 • Josef Zezulka (navrhovatel OFS Jihlava),
 • Návrh na vyšší ocenění za KFS Vysočina :
 • Jaromír Čejka,
 • dohodu o provedení práce mezi KFS Vysočina a lektorem pravidel Mgr. Petřivým na doškolení rozhodčích licence C,
 • smlouvu mezi KFS Vysočina a paní Sobotkovou na provádění administrativních prací pro KFS Vysočina v roce 2009,
 • finanční příspěvek ve výši 1 tis. Kč pro každého rozhodčího nominační listiny soutěží KFS Vysočina (částečná úhrada nákladů zakoupených setů pro rozhodčí – v soutěžích KFS nařízeno jednotné oblečení, k úhradě bude využito i finančních prostředků  ze smlouvy o zasílání výsledků formou SMS). Komise rozhodčích předloží sekretáři KFS jmenný seznam rozhodčích, kterých se příspěvek bude týkat,
 • předložené vyúčtování akcí pořádaných KFS Vysočina v měsících lednu a únoru – školení trenérů licence B UEFA (Jihlava, závěrečné zkoušky 30.1.2009), seminář delegátů KFS (Pelhřimov 23.-24.1.2009), pracovní schůzka s předsedy OFS a předsedy STK OFS kraje Vysočina (Jihlava 27.1.2009), seminář rozhodčích KFS (Pávov 13.-14.2.2009),
 • dohodu mezi RS ČSTV Jihlava a KFS Vysočina o spolupráci na rok 2009 (poskytování služebního vozidla ČSTV pro pracovní cesty KFS).

VV KFS Vysočina bere na vědomí :

 

 • informace předsedy KFS pana Vrzáčka z jednání VV ČMFS (Praha 9.2.2009), ŘK ČMFS pro Moravu (Bílovec 10.1.2009), Regionální komise ČMFS (Praha 15.1.2009), aktivu předsedů KFS a OFS (Nymburk 30.1.2009), pracovní schůzky delegátů VH (Průhonice 31.1.2009) a pracovní schůzky s předsedy OFS a předsedy STK OFS kraje Vysočina (Jihlava 27.1.2009), 
 • informaci předsedy KFS pana Vrzáčka o zřizování registračních míst na krajích. Na KFS Vysočina se dokončuje instalace registrace, předpoklad zahájení činnosti od 1. března 2009 (podrobné informace budou zveřejněny po dokončení instalace a zkušebním provozu na webu KFS),
 • informaci předsedy KD pana Topky o zimním semináři delegátů (Pelhřimov 23.-24.1.2009),
 • informaci předsedy KR pana Mgr. Petřivého o zimním semináři rozhodčích (Pávov 13.-14.2.2009).

 

 

Další jednání VV KFS Vysočina – středa 18. března 2009 v 16.00 hod.

                                                      

 

 

V Jihlavě 17. února 2009     

 

 

Zapsal : P. Pech                                                 Miroslav Vrzáček v.r.

sekretář KFS Vysočina                                      předseda KFS Vysočina

 

 

nic
  Úřední zprávy
 Zastavení závodní činnosti Divize E a KP JM futsalu FIFA k 8. 12. 2016
 Vyúčtování rozhodčích - formulář
 9.kolo 16-17
 9.kolo 16-17
 DK Zápis č.5 ze dne 5.12.2016
 Zápis 04 DK -STK 5.12.2016
 Informace o placení členských příspěvků na rok 2017
 2.liga "Východ" - Ročník 2016/2017 - historie
 2.liga "Západ" - Ročník 2016/2017 - historie
 CHANCE futsal liga - Ročník 2016/2017
 Výsledky Poháru FAČR 2015/16
 Zápis ze schůze VV OkK futsalu.
 Změny v termínové listině
 Futsal - Zastavení závodní činnosti
 Počet členů Svazu futsalu k 30.11.2016
 8.kolo 16-17
 8.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SubKD dne 15.11.2016 v Praze
 Rozhodnutí STK a DK KKF JM a ObKF Divize E
 Zápis STK číslo 5 ze dne 27. 11. 2016.
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2017
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Juniorské ligy futsalu
 DK Zápis č.4 ze dne 24.11.2016
 Seznam trenérů 2016-2017
 Futsal - Informace pro rozhodčí a delegáty
 Propozice okresního futsalu platné od 28. 10. 2016.
 Zápis STK číslo 4 ze dne 21. 11. 2016.
 Zápis č. 051617 z jednání SbKR dne 16. 11. 2016 v Praze
 7.kolo 16-17
 7.kolo 16-17
 Úřední zprávy KR
 Komise rozhodčích
 Zahajuje ženská futsalová Divize A
 První turnaj Divize E ovládly jednoznačně Nástěnky
 Divize A - ženy, odkazy
 6.kolo 16-17
 6.kolo 16-17
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis č. 11/2016 z jednání KRD KP JM a Divize E dne 10. 11. 2016 v Brně
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis 03 DK -STK 14.11. 2016
 Los semifinále Poháru FAČR ve futsalu
 Zápis STK číslo 3 ze dne 12. 11. 2016.
 Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu MADOS MT Hradec Králové
 Zápis STK číslo 2 ze dne 7. 11. 2016.
 5.kolo 16-17
 5.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SbKR dne 2. 11. 2016 v Praze
 RMS OkKF Litoměřice 2016-2017
 Zápis č. 031617 z jednání SbKR dne 12.10.2016 v Praze
 


nic

WebToDate