FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
KaO-610-Kraj Vysočina
20.3.2009

Zápis VV č. 2/2009

Datum konání :

18. března 2009 – Jihlava  

 

Přítomni :

pánové Vrzáček, Chromý, Topka, Reich, Ing. Šoukal,

Mgr. Petřivý, Ing. Šula, Zdražil, Pech

 

Omluveni :

pan Šefelín  

 

1/         Kontrola zápisu č. 1/2009

2/         Došlá pošta

3/         Návrh nominačních listin rozhodčích a delegátů KFS – jaro 2009

4/         Zprávy odborných komisí

         komise mládeže (halová sezóna, Kouba Cup 2009)

         sportovně technická komise (příprava jarní části soutěží)

5/         Různé

 

Jednání zahájil a řídil předseda KFS Vysočina pan Vrzáček.

 

1/

Kontrola zápisu 1/2009

Kontrola zápisu č. 1/2009 ze dne 17. února 2009 – bez připomínek,

         účast zástupců KFS na všech akcích dle pozvánek,

         distribuce setů pro rozhodčích v současné době probíhá,

         registrační místo na KFS Vysočina zahájilo od 1. března 2009 provoz,  

         první jednání ustavené komise pro přípravu 5. VH proběhne po dnešním jednání VV KFS.

 

2/

Došlá pošta

·         běžná korespondence pro odborné komise, faktury, bankovní výpisy,

·         informace ČMFS – výstavba minihřišť 2009,

·         pozvánky – porada sekretářů KFS (9.-10.4.2009 – Dvůr Králové nad Labem, účast sekretář KFS), prezentace Konvence UEFA pro předsedy komisí rozhodčích všech stupňů (17.3.2009 – Brno, účast Mgr. Petřivý), seminář pořadatelů McDonald´s Cupu 26.3.2009 – Praha, účast Mgr. Kučera), valná hromada Slavoje TKZ Polná (14.3.2009, účast pan Vrzáček), jednání VV OFS Havlíčkův Brod (11.3.2009, účast pan Vrzáček), seminář k údržbě hřišť s umělým povrchem (pro kluby – Brno 26.3.3009), jednání VV OFS Pelhřimov  (25.3.2009).

K akcím, které již proběhly, podali účastníci podrobné informace.

3/

Návrhy nominačních listin rozhodčích a delegátů – jaro 2009

Předseda KR KFS Vysočina pan Mgr. Petřivý a předseda KD KFS Vysočina pan Topka předložili návrhy nominačních listin rozhodčích a delegátů pro jarní část soutěží SR 2008/2009.

 

VV KFS Vysočina schvaluje :

a)       předloženou nominační listinu rozhodčích KFS Vysočina pro jarní část soutěží KFS Vysočina,

b)      předloženou nominační listinu delegátů KFS Vysočina pro jarní část soutěží KFS Vysočina.

 

Schválené nominační listiny budou zveřejněny na internetových stránkách KFS Vysočina.

   

4/

Zprávy odborných komisí

Komise mládeže :

Pan Mgr. Kučera, sekretář KM KFS Vysočina, předložil předložila písemnou zprávu o zajištění halové sezóny 2008/2009. Komise pracuje v souladu s termínovou listinou KM a zajistila níže uvedené akce :

účast výběru KFS na turnaji o Pohár předsedy ŘK ČMFS pro Moravu v Bílovci (9.-10.1.2009),

halový přebor výběrů OFS KFS Vysočina a JmKFS Brno v Třebíči (17.2.2009),            

halovou sezónu ČMFS starších a mladších žáků v Třebíči (31.1.-1.2.2009 mladší žáci, 6.-7.2.2009 starší žáci).

VV KFS Vysočina bere předloženou zprávu na vědomí.

 

PTM KFS Vysočina pan Mgr. Kučera dále předložil rozpočet akce Kouba Cup, jejímž pořádáním ČMFS pověřila KFS Vysočina. Akce proběhne ve dnech 18. – 21.5.2009 v Třebíči a okolí za účasti cca 350 účastníků. Předběžný podrobný rozpočet ve výši 600 tis. Kč VV KFS Vysočina schválil (finanční prostředky poskytne po skončení akce ČMFS, KFS Vysočina požádá o zálohu cca 400 tis. Kč).

 

Sportovně technická komise :

Předseda sportovně technické komise pan Pech přednesl zprávu STK o připravenosti jarní části soutěží SR 2008/2009. Soutěže budou zahájeny souladu s vydanou termínovou listinou, tj. v sobotu 28. a v neděli 29. března 2009.

V případě nepříznivého počasí bude sportovně technická komise operativně reagovat.

VV KFS Vysočina bere předloženou zprávu na vědomí. 

 

5/

Různé

a)

VV KFS Vysočina v souladu se Stanovami ČMFS čl. 14 odst. 4 stanovil účast delegátů za kluby na 5. VH KFS Vysočina dne 8.5.2009.

Jednání 5. VH se s hlasem rozhodujícím zúčastní 25 delegátů z níže uvedených klubů (podle umístění v minulém soutěžním ročníku (9 z KP, 8 z I.A tříd /4 + 4 z jednotlivých skupin/ a 8 z I.B tříd /4 + 4 z jednotlivých skupin/) :

Ždírec nad Doubravou, Hartvíkovice, Bystřice nad Pernštejnem, Pelhřimov, Polná, Humpolec, Borovina-Opatov, Janovice, Okříšky, Světlá nad Sázavou, Herálec (HB), Přibyslav, Ledeč nad Sázavou, Jaroměřice nad Rokytnou, Nová Ves, Rantířov, Velké Meziříčí, Štoky, Dlouhá Ves, Lípa, Čejov, Budišov, Křižanov, Rapotice, Měřín.  

Svolání 5. VH KFS Vysočina bude v souladu se Stanovami ČMFS čl. 13 odst. 1 zveřejněno formou úřední zprávy na internetových stránkách KFS včetně postupu pro podávání kandidatur (valná hromada je volební). Pozvánky a delegační listy obdrží jednotlivé OFS a kluby písemnou formou.

b)

VV KFS Vysočina vzal na vědomí informace z jednání ŘK ČMFS pro Moravu 21.2.2009 v Prostějově), přednesené panem Vrzáčkem.

 

 

Další jednání VV KFS Vysočina – úterý 21. dubna 2009 v 16.00 hod. v Jihlavě.

 

 

V Jihlavě 18. března  2009     

 

 

Zapsal : P. Pech                                     Miroslav Vrzáček v.r.

sekretář KFS Vysočina                          předseda KFS Vysočina

 

 

nic
  Úřední zprávy
 Zastavení závodní činnosti Divize E a KP JM futsalu FIFA k 8. 12. 2016
 Vyúčtování rozhodčích - formulář
 9.kolo 16-17
 9.kolo 16-17
 DK Zápis č.5 ze dne 5.12.2016
 Zápis 04 DK -STK 5.12.2016
 Informace o placení členských příspěvků na rok 2017
 2.liga "Východ" - Ročník 2016/2017 - historie
 2.liga "Západ" - Ročník 2016/2017 - historie
 CHANCE futsal liga - Ročník 2016/2017
 Výsledky Poháru FAČR 2015/16
 Zápis ze schůze VV OkK futsalu.
 Změny v termínové listině
 Futsal - Zastavení závodní činnosti
 Počet členů Svazu futsalu k 30.11.2016
 8.kolo 16-17
 8.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SubKD dne 15.11.2016 v Praze
 Rozhodnutí STK a DK KKF JM a ObKF Divize E
 Zápis STK číslo 5 ze dne 27. 11. 2016.
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2017
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Juniorské ligy futsalu
 DK Zápis č.4 ze dne 24.11.2016
 Seznam trenérů 2016-2017
 Futsal - Informace pro rozhodčí a delegáty
 Propozice okresního futsalu platné od 28. 10. 2016.
 Zápis STK číslo 4 ze dne 21. 11. 2016.
 Zápis č. 051617 z jednání SbKR dne 16. 11. 2016 v Praze
 7.kolo 16-17
 7.kolo 16-17
 Úřední zprávy KR
 Komise rozhodčích
 Zahajuje ženská futsalová Divize A
 První turnaj Divize E ovládly jednoznačně Nástěnky
 Divize A - ženy, odkazy
 6.kolo 16-17
 6.kolo 16-17
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis č. 11/2016 z jednání KRD KP JM a Divize E dne 10. 11. 2016 v Brně
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis 03 DK -STK 14.11. 2016
 Los semifinále Poháru FAČR ve futsalu
 Zápis STK číslo 3 ze dne 12. 11. 2016.
 Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu MADOS MT Hradec Králové
 Zápis STK číslo 2 ze dne 7. 11. 2016.
 5.kolo 16-17
 5.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SbKR dne 2. 11. 2016 v Praze
 RMS OkKF Litoměřice 2016-2017
 Zápis č. 031617 z jednání SbKR dne 12.10.2016 v Praze
 


nic

WebToDate