FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
KaO-610-Kraj Vysočina
22.4.2009

Zápis VV č. 3/2009

Datum konání :

21. dubna 2009 – Jihlava  

Přítomni :

pánové Vrzáček, Chromý, Topka, Reich, Mgr. Petřivý, Ing. Šula, Zdražil, Pech.

Omluveni :

pánové Ing. Šoukal, Šefelín.

 

Program :

 

1/         Kontrola zápisu č. 2/2009

2/         Došlá pošta

3/         Zprávy odborných komisí KFS – TMK

            (vyhodnocení  doškolení a školení trenérů)

4/         Příprava 5. valné hromady KFS Vysočina

5/         Různé

 

Jednání zahájil a řídil předseda KFS Vysočina pan Vrzáček.

 

1/

Kontrola zápisu 2/2009

Kontrola zápisu č. 2/2009 ze dne 18. března 2009 – bez připomínek, úkoly zajištěny včetně účasti zástupců KFS na akcích dle pozvánek z minulého zápisu.

 

2/

Došlá pošta

·         běžná korespondence pro odborné komise, faktury, bankovní výpisy,

·         výzva KS ČSTV k předložení návrhů do orgánů KS ČSTV Vysočina (do 15. května 2009),

bude řešeno po volební VH KFS Vysočina, 

·         návrh rozpočtu komise mládeže ČMFS 2009,

·         dopis ČMFS k problematice „černých agentů“ s přílohou seznamu agentů hráčů ČMFS,

·         pozvánka na VH OFS Jihlava (24.3.2009 – účast za KFS pan Vrzáček),

·         vrácení potvrzené dohody ČMFS – KFS o poskytnutí dotace ze SR,

·         dotační dopis – 1. záloha na mimořádnou neinvestiční dotaci ze SR ČR v roce 2009 (42.533,- Kč).  

 

3/

Zprávy odborných komisí KFS – TMK

Předseda trenérsko metodické komise pan Mgr. Kučera předložil písemnou zprávu.

TMK v souladu s licenčním řádem zajišťuje

a)

doškolení licence B UEFA – doškolení proběhlo v Jihlavě 24. ledna 2009, bylo doškoleno 85 trenérů,

b)

školení licence B UEFA – proběhlo v měsících listopad 2008 až leden 2009, nově vyškoleno 21 trenérů,

 

c)

školení trenérů mládeže – v rámci KFS Vysočina proběhne v červnu 2009.

 

VV KFS Vysočina bere předloženou zprávu na vědomí.

 

4/

Příprava 5. valné hromady KFS Vysočina

Informaci podal předseda KFS a sekretář KFS.

Zajišťování 5. valné hromady KFS Vysočina (8. května 2009) probíhá průběžně podle harmonogramu, stanoveného při schůzce ustavené komise pro přípravu valné hromady dne 18. března 2009. Komise bude i nadále zajišťovat úkoly, které jsou termínově stanoveny po konání dnešního jednání VV KFS.

 

VV KFS Vysočina bere předloženou zprávu na vědomí.   

 

5/

Různé

VV KFS Vysočina schvaluje :

·         Žádost SK Spartak Počátky a FC Slavoj Žirovnice o převod družstva dorostu z klubu FC Slavoj Žirovnice na fotbalový klub SK Spartak Počátky od soutěžního ročníku 2009/2010 – družstvo bude startovat ve stejné soutěži (I. třída dorostu skupina A). Žádost schválena v souladu s Organizační směrnicí pro činnost členských klubů ČMFS čl. 9 odstavec 4.

 

VV KFS Vysočina bere na vědomí :

·         Zápis z kontroly hospodaření KFS Vysočina za období roku 2008, předložený ORK KFS Vysočina. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ani nehospodárné nakládání s prostředky KFS Vysočina.   

·         Informace z jednání VV ČMFS (Praha 31.3.2009) a ŘK ČMFS pro Moravu (Olomouc 19.3.2009), přednesené panem Vrzáčkem.  

·         Informace sekretáře KFS pana Pecha z porady sekretářů KFS (Dvůr Králové 9. - 10.   10.4.2009).

 

V závěru jednání předseda KFS Vysočina pan Vrzáček poděkoval všem členům VV KFS Vysočina za práci v celém čtyřletém období. Dnešní jednání stávajícího VV KFS bylo poslední před volební valnou hromadou KFS Vysočina.

 

 

 

Další jednání VV KFS Vysočina – úterý 26. května 2009 v 16.00 hod. v Jihlavě.

 

 

 

V Jihlavě 21. dubna 2009     

 

 

 

Zapsal : P. Pech                               Miroslav Vrzáček v.r.

sekretář KFS Vysočina                 předseda KFS Vysočina

 

 

nic
  Úřední zprávy
 Zastavení závodní činnosti Divize E a KP JM futsalu FIFA k 8. 12. 2016
 Vyúčtování rozhodčích - formulář
 9.kolo 16-17
 9.kolo 16-17
 DK Zápis č.5 ze dne 5.12.2016
 Zápis 04 DK -STK 5.12.2016
 Informace o placení členských příspěvků na rok 2017
 2.liga "Východ" - Ročník 2016/2017 - historie
 2.liga "Západ" - Ročník 2016/2017 - historie
 CHANCE futsal liga - Ročník 2016/2017
 Výsledky Poháru FAČR 2015/16
 Zápis ze schůze VV OkK futsalu.
 Změny v termínové listině
 Futsal - Zastavení závodní činnosti
 Počet členů Svazu futsalu k 30.11.2016
 8.kolo 16-17
 8.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SubKD dne 15.11.2016 v Praze
 Rozhodnutí STK a DK KKF JM a ObKF Divize E
 Zápis STK číslo 5 ze dne 27. 11. 2016.
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2017
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Juniorské ligy futsalu
 DK Zápis č.4 ze dne 24.11.2016
 Seznam trenérů 2016-2017
 Futsal - Informace pro rozhodčí a delegáty
 Propozice okresního futsalu platné od 28. 10. 2016.
 Zápis STK číslo 4 ze dne 21. 11. 2016.
 Zápis č. 051617 z jednání SbKR dne 16. 11. 2016 v Praze
 7.kolo 16-17
 7.kolo 16-17
 Úřední zprávy KR
 Komise rozhodčích
 Zahajuje ženská futsalová Divize A
 První turnaj Divize E ovládly jednoznačně Nástěnky
 Divize A - ženy, odkazy
 6.kolo 16-17
 6.kolo 16-17
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis č. 11/2016 z jednání KRD KP JM a Divize E dne 10. 11. 2016 v Brně
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis 03 DK -STK 14.11. 2016
 Los semifinále Poháru FAČR ve futsalu
 Zápis STK číslo 3 ze dne 12. 11. 2016.
 Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu MADOS MT Hradec Králové
 Zápis STK číslo 2 ze dne 7. 11. 2016.
 5.kolo 16-17
 5.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SbKR dne 2. 11. 2016 v Praze
 RMS OkKF Litoměřice 2016-2017
 Zápis č. 031617 z jednání SbKR dne 12.10.2016 v Praze
 


nic

WebToDate