Futsal

reklama

ŠkoFL 9 - Propozice soutěže

Propozice k soutěži 2017/2018


OBSAH
Fotbalová asociace ČR, Svaz futsalu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází se osmým ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny základní školy v České republice - "Školní futsalovou ligou 9". Pod hlavičkou "Fotbal ano - drogy ne!" nabídne ŠkoFL9 šanci desetitisícům chlapců a děvčat, registrovaných i neregistrovaných ve fotbalové asociaci!
 

Herní systém ŠkoFL

HRACÍ ŘÁD
Přihlášená mužstva budou nalosována do soutěžního pavouka s maximální snahou o zohlednění regionálního principu. V úvodních kolech se uskuteční tří nebo čtyřčlenné turnaje (v závislosti na přihlášených mužstvech a to ve dvou nebo třech kolech, celostátní část pavouku ŠkoFL začíná od Finále jednotlivých Divizí. Své soupeře a hraniční termíny pro odehrání utkání/turnajů naleznou v soutěžním pavouku, který bude zveřejněn na stránkách internetu ŠkoFL po uzávěrce přihlášek a rozlosování, tj. na začátku října 2017.

HRACÍ DNY A MÍSTA KONÁNÍ
Pořadatelem turnaje je automaticky ta škola, která má k dispozici hřiště. V případě, že je do skupiny nalosováno více takových škol, je pořadatelem ta škola, která má hřiště a je v rozpisu uvedena dříve. Pořadatel je povinnen oznámit termín turnaje všem zúčastněným nejpozději 14 dní předem a zároveň nejpozději 14 dní před termínem uzávěrky kola.
Pro základní část si termíny a místa konání dohodnou mužstva sama (adresář na internetu ŠkoFL), v případě nedohody určí termín a místo konání příslušný koordinátor (adresář na internetu ŠkoFL).
Pro finále divizí, konferenční finále a finálový turnaj ŠkoFL budou termíny a místa konání turnajů určeny Ředitelstvím soutěže.

HERNÍ SYSTÉM
Česká republika bude rozdělena na dvě konference - západní a východní každá konference bude mít čtyři divize
Západní - Praha, Střední Čechy, Západní Čechy, Severní Čechy
Východní - Východní Čechy, Jižní Čechy, Severní Morava, Jižní Morava
Každá divize obsahuje další regiony (okresy), ve kterých nebude počet škol shora omezen
Praha
Divize
A
Střední Čechy
divize
B
Východní Čechy
divize
E
Severní Morava
divize
F
Praha 1 - 10 Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, M.Boleslav, Nymburk, Praha V, Praha Z, Příbram, Rakovník Havl.Brod, Jičín, Hradec Kr., Chrudim, Náchod, Pardubice, Rychnov n/K, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí n/O Bruntál, F.Místek, Karviná, N.Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Přerov, Šumperk, Vsetín
Západní Čechy
Divize
C
Severní Čechy
divize
D
Jižní Čechy
divize
G
Jižní Morava
divize
H
Domažlice, Cheb, K.Vary, Klatovy, Plzeň, Rokycany, Sokolov, Tachov Č.Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústi n.L. Č.Budějovice, Č.Krumluv, J.Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Třebíč, Uh.Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár n.S.


 

Propozice ŠkoFL

ORGANIZÁTOR ŠkoFL
Fotbalová asociace ČR, Svaz futsalu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů
Rozhodujícím řídícím orgánem je Ředitelství soutěže, jakož i orgánem s rozhodovacím právem ve všech případných sporech týkajících se oblasti ŠkoFL.

VĚKOVÁ HRANICE
Školská soutěž ve futsalu, určená zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky (paralelní soutěže), kteří/které jsou studenty denního studia příslušné školy.

ŠkoFL 9 - kategorie IV. (starší žáci) - 8. až 9. ročník ZŠ (ročník narození 2004, 2003, 2002) a tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií - start mladších žáků za starší je povolen, hráč ale nesmí zároveň startovat v kategorii 7 i 9.

ŠkoFL 7 - kategorie III. (mladší žáci) - 6. až 7. ročník ZŠ (ročník narození 2004 a mladší) a prima a sekunda osmiletých gymnázií

V obou kategoriích mohou v chlapeckých týmech nastoupit i děvčata, pokud splňují příslušnou věkovou hranici.

PŘIHLÁŠKA A SOUPISKA ŠkoFL
Přihláška musí být zaslána emailem na SkoFL9@FOTBAL.CZ dle pokynů uvedených na ní na Ředitelství soutěže nejpozději do 30.09.2017.

SOUPISKY
Soupisky NEZASÍLEJTE na ředitelství soutěže ani společně s přihláškou ani později. Vyplněná a potvrzená originální soupiska je ale nutnou podmínkou pro nastoupení týmu k utkání Školské futsalové ligy. Pořadatel nebo soupeř ale může požadovat předložení a kontrolu vzhledem k zápisu o utkání.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

srpen 2017   ... rozeslání informačního a přihlašovacího
          dopisu na všechny střední školy v ČR
30.09.2017   ... termín uzávěrky přihlášek
říjen-leden   ... utkání v základní části (města, okresy)
leden-únor 2018 ... utkání v rámci oblastí, divizí a konferencí
březen 2018   ... vítězové divizí sehrají konferenční finálové
          turnaje, ze kterých postoupí první dva týmy
          chlapců a dívek do finálových turnajů 
          ŠkoFL9 (jeden finálový turnaj
          čtyř mužstev chlapců a jeden finálový 
          turnaj čtyř družstev dívek)
duben 2018   ... vyvrcholení soutěže, oba finálové turnaje 
Hraniční termíny pro nahlášení příslušných výsledků jednotlivých kol ŠkoFL budou součástí pavouka (losu), zveřejněného a aktualizovaném na internetu FAČR.

ORGANIZACE ŠkoFL
Organizací a průběhem základní části soutěže jsou pověřeni koordinátoři, kteří Vám poskytnou všechny potřebné informace. V případě nezastižení koordinátora kontaktujte Ředitelství soutěže.

NÁKLADY DRUŽSTEV
Cestovné v základních kolech si hradí družstva sama. Od divizních finále včetně přispívá na cestovné Ředitelství soutěže (vyúčtování proběhne fakturou společně s doklady o skutečných nákladech - vždy po předešlé dohodě s Ředitelstvím soutěže).
Rozhodčí, kteří budou nasazeni počínaje divizními finále družstva neplatí, úhradu rozhodčím provádí Ředitelství soutěže. V základních kolech si utkání odřídí buď vedoucí mužstev, nebo mohou školy prostřednictvím příslušného koordinátora delegovat rozhodčího, kterého ale musí samy školy zaplatit (cestovné dle platných směrnic, tj. MHD oproti předložené jízdence nebo auto 4,00 Kč/km + odměnu 200 Kč/zápas).
Pojištění - účastníci soutěže nejsou pojištěni proti úrazům, ani krádežím a ztrátám.
Ředitelství soutěže doporučuje účastníkům, aby uzavřeli individuální pojištění.
Dále doporučuje, aby v případě pojistné události využili možnosti zákonného pojištění žáků ZŠ a SŠ.

VYBAVENÍ DRUŽSTEV
Družstva by měla mít dvě sady dresů (tmavá a světlá varianta), očíslované od 1-99 a minimálně jeden futsalový míč (číslo 4 se sníženým odskokem). Hráči jsou povinni nastupovat k utkání bez všech předmětů, které by mohly zranit nebo ohrozit (prstýnky, náušnice, řetízky) ostatní hráče, ale i je samotné.

POŘÁDÁNÍ UTKÁNÍ A NAHLAŠOVACÍ POVINNOST POŘADATELE
V případě, že se školy nedomluví jinak, pak je pořadatelem turnaje automaticky ta škola, která má k dispozici hřiště. V případě, že je do skupiny nalosováno více takových škol, je pořadatelem ta škola, která má hřiště a je v rozpisu uvedena dříve. Pořadatel je povinnen oznámit termín turnaje všem zúčastněným nejpozději 14 dní předem a zároveň nejpozději 14 dní před termínem uzávěrky kola.
Pořadatelství v základní části závisí na dohodě soupeřících mužstev, pokud k dohodě nedojde, určí hrací termín a místo konání příslušný koordinátor. Pořádat utkání je možno pouze tehdy, pokud má družstvo k dispozici tělocvičnu s parametry uvedenými v pravidlech futsalu pro ŠkoFL (viz dále), nebo venkovní hřiště s umělým či přírodním povrchem (zakázán beton a asfalt!!!)
Pořádající škola má za povinnost ihned po skončení utkání/turnaje zaslat výsledky utkání na email SkoFL9@FOTBAL.CZ dle pokynů na zápise a řádně vyplněné zápisy o utkání (viz formulář na internetu ŠkoFL) na ředitelství ŠkoFL (FAČR, Atletická 2474/8, Praha 6, 169 00)

CENY
Ceny pro účastníky soutěže (všechny finalistů obou konferencí), vítězná družstva a vítěze individuálních soutěží budou věnovány oficiálními partnery soutěže.


 

Pravidla futsalu - výňatek pro ŠkoFL

Není-li níže stanoveno jinak, platí obecně platná pravidla futsalu, kompletní verze pravidel futsalu je na internetových stránkách futsalu FAČR (adresa: www.fotbal.cz/futsal/legislativa/index.php)


Hřiště: Ideální rozměry 20x40 metrů, min. 13x24 metrů.
Povrch: v hale parkety, umělý povrch a jiné. U venkovních hřišť umělý povrch, tráva, písek (ne beton, škvára a asfalt!!!)
Míč: vel.4 se sníženým odskokem.
Branky: Házenkářské, tzn. o rozměrech 3x2 metry.
Hrací čas: 2x15 minut hrubého času pro chlapce, dívky 2x10 minut hrubého času, ve vyjímečných případech a po souhlasu všech družstev v turnaji lze hrací dobu upravovat. V případě turnaje pěti celků se hrací doba upravuje na 2x12, resp. 2x7 minut.
Počet hráčů: 4+1 (musí nastoupit na začátku utkání, v průběhu utkání může klesnout až na 2+1, klesne-li dále je utkání ukončeno), soupiska na soutěž je neomezena, k utkání může nastoupit maximálně 14 hráčů, platí letmé (hokejové) střídání všech hráčů (včetně brankáře) v zóně prostřídání (=5m od středové čáry hřiště na každou stranu).

Další ustanovení

 • Pro veškeré rozehrání platí pravidlo 4 sekund, pokud rozehrávající překročí limit, rozehrává soupeř, při rozehrání musí stát soupeř min. 5 m od míče.
 • Rohy i auty se rozehrávají nohou, míč musí stát přesně na čáře a hráč musí stát oběma nahama mimo hřiště.
 • Akumulované fauly - v každém poločasu se sčítají a evidují fauly, v případě, že jedno z družstev nasbírá pět faulů, za každý další proti němu kope trestný kop bez zdi a to ze vzdálenosti 10 metrů od brankové čáry nebo místa přestupku. Všichni hráči mimo kopajícího stojí za úrovní míče, nepadne-li gól, hra pokračuje.
 • Platí absolutní zákaz skluzů - za skluz při, kterém hráč zasáhne soupeře následuje ihned vyloučení.
 • Penalta se zahrává ze šesti metrů.
 • Za zvláště hrubé porušení pravidel (např.hrubý nebo úmyslný faul, urážka rozhodčího či soupeře) je hráč vyloučen do konce zápasu a družstvo hraje dvě minuty v oslabení, pokud v oslabení inkasuje, může ihned nastoupit jiný hráč, vyloučený hráč musí odejít do šaten. V případě udělení červené karty po dvou žlutých kartách, může hráč v dalším utkání nastoupit. V případě udělení červené karty rovnou, hráč v dalším utkání nastoupit nemůže. Tresty se nepřenášejí do dalších turnajů.
 • Malá domů a hra brankáře - po autu brankář rozehrává míč rukou (platí pravidlo čtyř sekund), přičemž míč může vyhodit i za polovinu hřiště, při malé domů nesmí nikdy hrát rukou, na vlastní polovině nesmí brankář držet míč déle než čtyři sekundy a na vlastní polovině platí zákaz dvojího hraní brankáře, tzn. že brankáři spoluhráči nemohou nahrát na nohu míč 2x po sobě (ruší se pouze dotykem soupeře) - na soupeřově polovině brankáři mohou spoluhráči přihrávat libovolně.
 • Domácí družstvo zajistí šatny pro rozhodčí, sprchy a soc.zařízení, lékárničku a pokud možno zdravotní asistenci, dále stolek rozhodčích - stopky,zápis o utkání, píšťalku a obsluhu stolku.
 • Domácí družstvo je povinno zaslat výsledky co nejdříve na email SkoFL9@FOTBAL.CZ a kompletní zápis o utkání podepsaný kapitány/vedoucími obou družstev na ředitelství soutěže (FAČR, ŠkoFL9, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6), a to nejpozději do dvou dnů po odehrání zápasu.
 • Pokud mají po ukončení soutěže dvě nebo více družstev stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodů získaných ve vzájemných utkáních. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze větší počet branek vstřelený ve vzájemných utkáních. Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, rozhodne lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutěži a je-li i ten stejný, zaujme vyšší pořadí v tabulce to družstvo, které vstřelilo v celé soutěži více branek. Není-li možno rozhodnout o pořadí ani podle předchozího kritéria, sehrají družstva kvalifikační utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu, to však jen v případě, má-li se určit postupující nebo sestupující. O vyšším pořadí v tabulce je možno rozhodnout i losem v případě časové tísně, kdy kvalifikační utkání již nelze sehrát.

 

Přihláška do ŠkoFL9

ODSKOK na soubor WORD.
 

Soupiska ŠkoFL9

ODSKOK na soubor WORD.
 

Zápis o utkání ŠkoFL9

ODSKOK na soubor WORD.
 

Dlouhodobé soutěže ŠkoFL9

Nejlepší střelec
Soutěž o nejlepšího střelce ŠkoFL9 2017/2018. Vítězem se stane hráč, který vstřelí nejvyšší počet branek v průběhu finálového turnaje ŠkoFL9 2017/2018.

Nejlepší hráč, resp.hráčka
Soutěž o nejlepšího hráče ŠkoFL9 2017/2018. Vítězem se stává nejlepší hráč finálového turnaje ŠkoFL9 2017/2018.

Nejlepší brankář, resp.brankářka
Soutěž o nejlepší brankáře ŠkoFL9 2017/2018. Vítězem se stává nejlepší brankář finálového turnaje ŠkoFL9 2017/2018.

Ceny
Hlavní cena pro vítězné družstvo budou vstupenky na mezistátní utkání reprezentace ČR ve futsalu nebo fotbale. Ceny do dlouhodobých soutěží věnují partneři soutěže.


 

 

Adresář ŠkoFL

Ředitelství soutěže
Jméno Funkce Telefon mail
Otakar Mestek Zástupce FAČR 233 029 243 mestek@fotbal.cz
Atletická 2474/8, 169 00, Praha 6
Josef Čurda zástupce ASŠK 736 786 907 josef.curda@centrum.cz
Petr Havlík sekretář soutěže 737 263 595 havlik@fotbal.cz

konferenční koordinátoři
Jméno Funkce Telefon
Václav Socher Konference Čechy 775 109 913
Atletická 2474/8, 169 00, Praha 6vaclavsocher@seznam.cz‎
Kamil Bednář Konference Morava 777 677 444
  bednar.kam@seznam.cz

divizní koordinátoři
Jméno Funkce Telefon Fax
Karel Filip Praha 603 438 594274 822 596
Praha 10, U Nových vil 26, 100 00karel@psmf.cz
Jiří Hanzlík Střední Čechy 731 506 202
Chabařovice, Husovo náměstí 152, 403 17j.hanzlik@centrum.cz
Daniel Vomastek Západní Čechy 731 437 825
Daniel.Vomastek@seznam.cz
Jiří Hanzlík Severní Čechy 731 506 202
Chabařovice, Husovo náměstí 152, 403 17j.hanzlik@centrum.cz
Miroslav Primus Jižní Čechy 608 562 625
373 16 Dobrá Voda, U Domova důchodců 29m.primus@seznam.cz
Jan Ceral Východní Čechy 605 296 265469 311 797
Hlinsko, Rubešova 1156, 539 01ceral@igservice.cz
Petr Havlík Jižní Morava 737 263 595233 353 107
  havlik@fotbal.cz
Martin Kapsa Severní Morava 736 264 127
Kopřivnice, Osvoboditelů 1211Martin.Kapsa@email.cz
 

 


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate