FAČR


reklama

Zápis č.11/2011 ze zasedání Komise futsalu FAČR 27.11.2011

Místo jednání: Chrudim, hotel Bohemia

Přítomni:  pp.Mestek, Czene, Klier,Polák, Nepil, Vich, Průša,

Omluveni: p. Kolman

Pozvaní hosté: pp.Fousek, Neumann

Přizváni: pp.Svoboda, Maurer

Jednání bylo zahájeno v 15:05 hod a ukončeno v 18:40 hod

Jednání řídil: p.Mestek, předseda KF FAČR

 

 1. Formální záležitosti  

  Příští zasedání KF se uskuteční v neděli 18.12.2011 od 10.00 hodin v Brně v rámci kvalifikace MS.

  1. KF FAČR projednala informace o plnění plánu příprav spuštění projektu „Futis“ včetně spuštění výběru členských příspěvků.
   KF ukládá dále připravovat tento projekt v kontextu nových závěrů, informovat celou futsalovou veřejnost a připravit projekt ke spuštění od 1.4.2012, resp.1.7.2012
   Odpovídají: pp.Mestek, Klier, Nepil, Havlík, resp.KF FAČR - Termín: průběžně 2012
  2. KF v této souvislosti schválila návrh na vyhlášení mimořádné Valné hromady Svazu futsalu FAČR na jaro 2012 (březen/duben). Tato VH bude mít čtyři hlavní body programu: novelizace členství v SF ČR (fyzické osoby - hráči, trenéři, R+D, …)), novelizace výběru členských přípěvků (100,-Kč/člen/kalendářní rok), modernizace Stanov (mmj.statut divize) a dovolba 3.místopředsedy (po odstoupení p.Tomáše Sluky je aktuálně Grémiem 1.ligy pověřen p.Milan Vich).
   KF schválila pracovní komisi pro přípravu svolání mimořádné VH a přípravu novelizace, resp.modernizace Stanov ve složení pp.Mestek, Fousek, Svoboda a Průša
   KF ukládá průběžně realizovat, připravit návrhy na KF FAČR, resp.následně pro celou základnu SF ČR k připomínkovému řízení
   Odpovídají: pp.Mestek, Fousek, Svoboda, Průša, resp.celá KF FAČR - Termín: 18.12.2011, resp.dále průběžně 2012
  3. KF projednala informace o přípravách pořadatelství kvalifikace MS (14.-18.12.2011 v hale KP Brno). KF rovněž projednala předložený návrh rozdělovníku pozvánek VIP a čestných vstupenek na kvalifikační utkání. Termín uzávěrky doplňujících návrhů stanovila na 30.11.
  4. KF projednala a následně po úpravách schválila návrh na pravidla Ankety futsalu za rok 2011, které budou vyhlašovány v rámci Galavečera 8.1.2012. KF ukládá zajistit distribuci hlasovacích lístků určeným osobám a zpracovat výsledky ankety.
   KF schválila seznam hlasujících v anketách pro rok 2011:
   - členové FK FAČR
   - trenéři a asistenti reprezentací ČR
   - zástupci klubů Chance Futsali ligy
   - zástupci klubů 2. ligy
   - vybraní zástupci médií
   - reprezentanti s více než 100 odehranými zápasy
   Odpovídá: pp.Klier, Průša,sl.Karlová - Termín: ihned, resp.31.12.2011
  5. KF vzala na vědomí informaci p.Fouska o závěrech z jednání Komise futsalu UEFA v návaznosti na závěry ze schůzky zástupců svazů sdružených v UEFA, mj.o případném uspořádání ME ve futsalu hráčů do 21 let a přechodu na systém jednozápasů v následujících kvalifikacích.
  6. KF projednala zprávu o přípravách semináře UEFA pro rozhodčí futsalu listiny FIFA, který uspořádá FAČR ve dnech 4.-7.12. v Praze. Semináře se zúčastní více než 40 rozhodčích z listiny FIFA a delegáti UEFA. KF vzala na vědomí informaci o plánované návštěvě předsedy FAČR p.Pelty a místopředsedy FIFA a UEFA p.Villara na tomto semináři. KF ukládá akci organizačně zajistit ve spolupráci s UEFA a FAČR.
   Odpovídají: pp.Fousek, Lobo - Termín: 4.12.2011
  7. KF schválila nový model zveřejňování Zápisu ze zasedání KF na internetu FAČR s platností od Zápisu ze zasedání KF ze dne 27.11.2011 (vždy po schválení jeho znění KF FAČR na jejím nejbližším dalším zasedání).

   

 2. Reprezentace
  1. KF vzala na vědomí zprávu o přípravě reprezentace na kvalifikaci MS 2012 včetně nominace, kterou představil trenér reprezentace p.Neumann.
  2. KF projednala návrh podmínek výběrového řízení na pořadatelství plánovaného dvojutkání reprezentací do 21 let ČR a Nizozemí v březnu 2012 ukládá výběrové řízení vyhlásit.

   Odpovídá: p.Průša. Termín: 30.11.2011

  KF dále ukládá:

  • podat info o Visegrád Futsal Cupu 2012 (ČRxSR)- p.Mestek
  • pozvat pp.Koreného a Neumanna na zasedání 18.12.2011 do Brna - p.Průša
  • podat info o turnaji U-21 v Chorvatsku (nebo 2x MPU Rusko) - p.Mestek
  • podat info o přípravě MS Akademiků 2012 - p.Neumann

   

 3. Média a marketing
  • KF vyhodnotila průběžné plnění a realizaci plánu propagace TV přenosů futsalu s cílem navýšit jejich sledovanost.
  • KF v této souvislosti ocenila informaci o rekordní sledovanosti přímého přenosu na ČT4 z utkání UEFA Futsal Cupu FC Barcelona - Era-Pack Chrudim.
  • KF vzala na vědomí aktualizovaný přehled výsledků projektu centrálního marketingu v ročníku 2011/12.
  • KF projednala plán dalších TV přenosů do konce roku 2011. Na základě návrhu ČT rozhodla KF o termínu konání finále Poháru FAČR 2010/11, který uspořádá vítěz semifinále Bohemians 1905/Tango Brno dne 23.12.od 18 hod. Při stanovení termínu přihlédla KF k vyjádření souhlasu obou potencionálních pořadatelů.
  • KF vzala na vědomí informaci o jednání zástupců KF a hlavního partnera ligy, společnosti Chance, a.s. a s dalšími partnery.
  KF ukládá dle závěrů ze zasedání KF 27.10. připravit úvodní verzi prezentačního materiálu o českém fustalu formou Flash disku

  Odpovídá: p.Klier, Termín: 18.12.2011

   

  KF vzala na vědomí zprávu o jednání s provozovatelem webových stránek Sport.cz o prezentaci futsalu FIFA.

   

 4. Vrcholový futsal

  KF projednala žádost ERA-PACKU Chrudim na příspěvek z rozpočtu KF FAČR na dva výjezdy na UEFA Futsal Cup (Polsko a Španělsko).

  KF ukládá řešit v návaznosti na hospodaření KF FAČR za rok 2011 - Odpovídá: KF, Termín: 18.12.2011

   

  KF projednala podněty k řešení změn v termínové listině s následujícími závěry:

  • žádost klubu Chance Futsal ligy Nejzbach Vysoké Mýto na další výměnu pořadatelství domácích utkání s ohledem na rekonstrukci haly - zamítnuta z důvodu vysokého nárůstu počtu domácích utkání klubu ve druhé polovině soutěže
  • KF schválila prodloužení termínu pro sehrání odloženého zápasu 8.kola Chrudim - Teplice bez poplatku a semifinále Poháru FAČR Benago Zruč - Chrudim po dohodě klubů z důvodu dalších změn v termínové listině a TV utkání finále Poháru FAČR
  • KF schválila změnu termínu turnaje juniorské ligy pořádaném klubem Benago Zruč n.S. z provozních důvodů ve sportovní hale ve Zruči, KF stanovila paušální poplatek ve výši 500 Kč

  KF projednala podnět k udělení trestu za neúčast týmu CC Jistebník na utkání čtvrtfinále celostátní části Poháru FAČR ve futsalu Bohemians 1905 - CC Jistebník dne 11.11.2011. O kontumačním výsledku tohoto utkání ve prospěch Bohemians 1905 s výsledkem 5:0 rozhodla STK SF FAČR. Komise futsalu rozhodla v souladu se Sazebníkem pokut pro celostátní soutěže, bod 7, o udělení pokuty klubu CC Jistebník 40.000 Kč + úhradu nákladů na rozhodčí a delegáta při tomto utkání za poškození jména soutěže. Klub CC Jistebník je oprávněn v případě doložení dalších skutečností požádat o přešetření podnětu.

  KF zamítla žádost klubu Andy Liberec o odložení termínu platby druhé části zálohy na odměny rozhodčím a delegátům Chance futsal ligy a stanovila poslední možný termín pro úhradu zálohy na 1.12.2011. V případě nedoložení platby do stanoveného data bude předán podnět DK. KF dále vzala na vědomí informaci o zpoždění plateb dalších klubů (Teplice, Zruč n.S., Pardubice), případ je řešen DK.

  KF projednala podnět na změnu příkladového sazebníku trestů v soutěžích futsalu v souvislosti s případem nesportovního chování v utkání Poháru FAČR Tango Brno - Balticflora Teplice.

  KF předává podnět DK na přešetření událostí po utkání Chance Futsal ligy mezi týmy Balticflora Teplice a Indoss Plzeň. KF apeluje na DK, aby zpřísnila výši trestů za hrubé nesportovní chování a projevy hráčů i členů realizačních týmů.

  Dále KF ukládá

  • Rozeslat dopis klubům Chance Futsal ligy a 2.lig (mmj.trenérský seminář 26.-27.11., výklad pravidel ohledně plynulosti hry, ozvučení v hale) - Odpovídá: pp.Průša, Lobo, Vich - Termín: 30.11.2011
  • Předložit návrh na případné změny v tabulce odstupného v PŘ SF ČR. Odpovídá: p.Kolman, Termín: 18.12.2011
  • Projednat možnost výraznějších slev pro kluby 2.lig futsalu od partnera Chance Futsal ligy společnosti HH Sportif (míče Select). Odpovídá: p.Kolman - Termín: 27.11.2011

   

 5. Rozhodčí a delegáti

   

  KF vzala na vědomí informaci předsedy Subkomise rozhodčích p.Loba o řešení podnětů a stížností na výkony rozhodčích v celostátních soutěžích. Činnost rozhodčích, a především nováčků, v probíhající sezóně byla vyhodnocena pozitivně.

   

 6. Regionální futsal

   

  pp.Nepil a Mestek informovali KF o realizaci přípravných kroků ke spuštění projektu FUTIS.

  Otázka účasti jednotlivých regionů v projektu bude dále řešena na zasedání Regionální subkomise 29.11.

   

 7. Trenérství
  1. KF vzala na vědomí zprávu reprezentačního trenéra p.Neumanna o probíhajícím semináři trenérů futsalu, který KF uspořádala ve dnech 26.-27.2011 v Chrudimi. KF projednala otázku nesplnění povinné účasti některých trenérů Chance Futsal ligy a juniorských týmů U-18 a předává podnět DK k dořešení.
  2. KF schválila udělení kreditů zúčastněným trenérům (6 kreditních bodů, v případě částečné účasti byl počet přidělených bodů poměrně snížen).
  3. KF ukládá ve spolupráci s FTVS organizačně zajistit kurz vzdělávání trenérství futsalu, který se bude konat v období leden až březen 2012 a vyhlásit konkrétní termíny a podmínky účasti na kurzu.
   Odpovídá: p.Průša - termín: 30.11.2011
  4. KF se v obsáhlé diskusi věnovala možnostem dalšího kvalitativního posunu systému českého trenérského systému (vzdělávání 1.stupně, vzdělávání 2.stupně, kreditní systém, povinné licenc, ad.,). KF rozhodla, že touto problematikou bude zabývat obsáhle v rámci některého z jarních zasedání KF roku 2012. KF v této souvislosti ukládá připravit úvodní pracovní materiál.
   Odpovídají: p.Neumann, Mestek - termín: 15.2.2012

   

 8. Ekonomika

   

  KF projednala úvodní návrh Rozpoču SF ČR na rok 2012. KF se bude otázkou rozpočtu dále zabývat na následujícím zasedání.

  Odpovídá: členové KF - termín: 18.12.2011

   

 9. Pohár FAČR
  KF projednala problematiku organizace celostátní části Poháru FAČR ve futsalu.
  KF ukládá připravit a organizačně zajistit závěrečnou fázi Poháru FAČR 2010/11.
  Odpovídá: p.Průša - Termín: průběžně

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate