FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Futsal-KaO-90E-DivizeE
14.6.2018

Rozhodnutí STK a DK KKF JM a ObKF Divize E

Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek. Při platbě pokuty, u níž je uveden pokyn k úhradě platbou na účet KKF JM, je třeba poukázat včas danou částku na č.účtu 27-5826790267 / 0100, variabilní symbol je 77. Kopii dokladu zašlete na e-mail jiri.stix@centrum.cz


13.6.2018

 • Rozhodnutí STK KKF JM ve věci klubu FK INEXIS Bučovice. Klub FK INEXIS Bučovice byl opakovaně vyzván k uhrazení pořádkové pokuty udělené od STK KKF JM a následně i udělené pokuty od DK KKF JM za nesehrané utkání O2A0902 FK INEXIS Bučovice - Helas Brno „B“. I přes výzvu klub nikterak nereagoval a do dnešního dne souhrnou částku neuhradil. Po uplynutí doby k řádnému zaplacení byl klub FK INEXIS Bučovice předán k řešení do DK KKF JM, který rozhodl o odečtu 3 bodů z konečné tabulky soutěže. Vyzýváme tímto klub FK INEXIS Bučovice k okamžitému uhrazení pokuty ve výši 3.000 Kč na účet KKF JM č. 27-5826790267/0100 za použití variabilního symbolu 77.
  Pokud nebude částka ve výši 3.000 Kč prokazatelně do 30.6.2018 na soutěžním účtu KKF JM, NEBUDE klub FK INEXIS Bučovice zařazen v soutěžním ročníku 2018/2019 do Krajského Přeboru JM!

30.4.2018

 • STK KKF JM uložila pokutu klubu Gladiators Brno ve výši 200 Kč, za nedodržení platného RMS článek 4, odstavce 3- kdy po utkání O2A2605 Gladiators Brno - STŽ Brno, nebyly ze strany pořádajícího klubu vyrovnány náklady spojené s výkonem funkcí rozhodčích a delegáta ve výši 1.350 Kč.Tímto vyzýváme klub Gladiators Brno o souhrnou platbu ve výši 1.550 Kč nejpozději do 14.5.2018 na účet KKF JM 27-5826790267 / 0100, s variabilním symbolem 77 a do zprávy pro příjemce uvést název klubu. Kopii dokladu zašlete na e-mail jiri.stix@centrum.cz

23.4.2018

 • STK KKF JM uložila pokutu klubu TJ Agrotec Hustopeče ve výši 200 Kč, za nedodržení platného RMS článek 4, odstavce 3- kdy po utkání O2A2504 TJ Agrotec Hustopeče - Gladiators Brno, nebyly ze strany pořádajícího klubu vyrovnány náklady spojené s výkonem funkcí rozhodčích a delegáta ve výši 1.350 Kč.Tímto vyzýváme klub TJ Agrotec Hustopeče o souhrnou platbu ve výši 1.550 Kč nejpozději do 8.5.2018 na účet KKF JM 27-5826790267 / 0100, s variabilním symbolem 77 a do zprávy pro příjemce uvést název klubu. Kopii dokladu zašlete na e-mail jiri.stix@centrum.cz

27.3.2018

 • STK KKF JM rozhodla o technické kontumaci, pokutě pro klub KSTK Mitra Brno a trestu pro kapitána za neoprávněný start hráče (nesplnění článku 11 platného RMS) KSTK Mitra Brno B pana Jiřího Samsona v utkáních 1. třídy JM O3A1206 KSTK Mitra Brno B - Nasan Okruh N.L. Brno B a O3A1208 KSTK Mitra Brno B - FC Kalábek Sport Brno B následovně:
  a) utkání O3A1206 KSTK Mitra Brno B - Nasan Okruh N.L. Brno B se kontumuje ve prospěch družstva Nasan Okruh N.L. Brno B, jemuž se započtou 3 body a skóre 5:0;
  b) v utkání O3A1208 KSTK Mitra Brno B - FC Kalábek Sport Brno B se ponechává dosažený výsledek na hrací ploše (4:11 ve prospěch družstva FC Kalábek Sport Brno B);
  c) klub KSTK Mitra Brno musí uhradit souhrnnou pokutu ve výši 1.000 Kč, a to ve prospěch účtu KKF JM č. 27-5826790267/0100 pod variabilním symbolem 77 nejpozději do úterý 10.4.2018;
  d) pan Tomislav Šotola nesmí v následujících čtyřech utkáních vykonávat funkci kapitána družstva KSTK Mitra Brno B;
  e) pan Samson Jiří je předán k řešení za neoprávněný start v utkání k DK
 • STK ObKF E rozhodla o technické kontumaci, pokutě pro klub FC Tango Hodonín a trestu pro kapitána za neoprávněný start pana Marka Jánoše v utkání O1A2203 Remos Oslavany - FC Tango Hodonín B, když pan Marek Jánoš, který je členem SF ČR, nebyl ke dni konání daného utkání členem klubu FC Tango Hodonín (nesplnění článku 8 odstavce 2 platného RMS). Do tabulky divize E bude započítán výsledek 5:0 a připočteny 3 body ve prospěch klubu Remos Oslavany, mužstvu FC Tango Hodonín B bude započítán výsledek 0:5. Klub musí uhradit pokutu ve výši 1.500 Kč dle platného RMS 2017/2018 přílohy č.1 odstavce 4. Filip Vanda, jenž v daném utkání vykonával funkci kapitána, nesmí v následujících čtyřech utkáních vykonávat funkci kapitána.
  Pan Jánoš Marek je předán k řešení za neoprávněný start v utkání k DK. Klub FC Tango Hodonín je povinen uhradit ve prospěch účtu KKF JM č. 27-5826790267/0100 pod variabilním symbolem 77 částku 1.500 Kč, a to nejpozději do pondělí 9.4.2018.
 • STK KKF JM rozhodla s ohledem na neoprávněný start hráče (nesplnění článku 11 platného RMS) družstva Atraps Hombres Brno pana Jakuba Huňáčka v utkání O2A2001 STŽ Brno - Atraps Hombres Brno B následovně:
  a) utkání podléhá technické kontumaci, přičemž STK ponechala výsledek 9:4 dosažený na hrací ploše, neboť tento výsledek je s ohledem na ustanovení článku 14 odstavce d) RMS 2017/18 pro vítězné družstvo výhodnější, nežli výsledek 5:0;
  b) klubu Atraps Homres Brno se uděluje za neoprávněný start hráče v utkání pokuta ve výši 1.500 Kč dle přílohy č.1 odstavce 4 RMS 2017/2018, kterou je klub Atraps Brno je povinen uhradit ve prospěch účtu KKF JM č. 27-5826790267/0100 pod variabilním symbolem 77 nejpozději do pátku 6.4.2018;
  c) pan David Luu, který v daném utkání vykonával funkci kapitána družstva, nesmí v následujících čtyřech utkáních vykonávat funkci kapitána družstva Atraps Hombres Brno B;
  d) pan Huňáček Jakub je předán k řešení za neoprávněný start v utkání k DK

23.3.2018

 • STK KKF JM rozhodla ve věci odložených utkání I. třídy JM č. O3A0901 Kalábek Brno B - Květnice Tišnov a č. O3A0903 Kalábek Brno B - Arsenal Brno B následovně: na základě písemného prohlášení vedoucího družstva FC Kalábek Sport Brno B, že nejsou schopni obě odložená utkání odehrát v termínech dle Rozpisu mistrovských soutěží z důvodu nedostatečného počtu hráčů STK při KKF JM rozhodla o kontumacích obou utkání v neprospěch družstva FC Kalábek Sport Brno B v poměru 0:5 při současném započtení 3 bodů a poměru branek 5:0 oběma soupeřům. Současně STK uděluje pořádkovou pokutu klubu FC Kalábek Sport Brno za každé kontumované utkání ve výši 500 Kč. Souhrnně je klub FC Kalábek Sport Brno povinen uhradit ve prospěch účtu KKF JM č. 27-5826790267/0100 pod variabilním symbolem 77 částku 1.000 Kč, a to nejpozději do pátku 6.4.2018.

19.3.2018

 • STK ObKF E uložila pokutu klubům FC TOKA Brno a PRO-STATIC Blansko ve výši 200 Kč za nedodržení platného RMS, kdy v utkání Divize E O1A2001 ani jeden tým neměl druhou sadu dresů (stejná barva dresů). Tato částka bude stržena z vratné kauce klubu. Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek.

13.2.2018

 • STK KKF JM uložila pokutu klubu FC Atraps Hombres Brno C ve výši 200 Kč, za nedodržení platného RMS- kdy v utkáních 7. kola 1. třídy O3A0706 a O3A0708 neměli rozlišovací dresy. Tato částka bude stržena z vratné kauce klubu.

8.2.2018

 • DK KKF JM rozhodla ve věci neplnění rozhodnutí STK KKF JM ze dne 19.12.2017 ze strany klubu Inexis Bučovice za nesehraného utkání O2A0902 FK INEXIS Bučovice - Helas Brno „B“ následovně: klub Inexis Bučovice musí nejpozději do 20.2.2018 zaslat na účet 27-5826790267/0100, variabilní symbol 77, částku 3.000 Kč. (poplatek za nesehrané utkání ve výši 2.500 Kč dle rozhodnutí STK KKF JM a pokuta od DK KKF JM ve výši 500 Kč). Kopii dokladu zašlete na e-mail jiri.stix@centrum.cz.

26.12.2017

 • STK Divize E uložila pokutu klubu FC Kalábek Sport Brno ve výši 200 kč, za nedodržení platného RMS- kdy v utkání O1A0105 neměl druhou sadu dresů. Tato částka bude stržena z vratné kauce klubu.
 • Rozhodnutí STK Divize E z utkání O1A1103, kdy bylo utkání zahájeno o 15´opožděne oproti úřednímu začátku a to z důvodu pozdního příjezdu hostů. Z důvodu, že šlo o situaci viz major, se klubu Remos Oslavany uděluje DŮTKA, která je nejnižším možným trestem pro klub, kdy se uděluje výjimečně a je možné ji udělit pouze jednou v soutěžním ročníku.

19.12.2017

 • STK KKF JM rozhodla ve věci nesehraného utkání O2A0902 FK INEXIS Bučovice - Helas Brno „B“ následovně:
  1. utkání bude sehráno na základě dohody klubů dne 10. 2. 2018 od 18:00 hod. v SH Vyškov, Purkyňova ul.;
  2. veškeré náklady spojené s účastí rozhodčích a delegáta na utkání dne 10. 2. 2018 (tj. paušální odměny a cestovné) uhradí pořádající klub, tedy FK INEXIS Bučovice;
  3. cestovné klubu Helas Brno „B“ na utkání dne 10. 2. 2018 ve výši 1 080 Kč (3 vozidla po trase Brno – Vyškov a zpět, což činí 80 km á 4,50 Kč) uhradí pořádající klub, tedy FK INEXIS Bučovice, a to do 7 dnů po uskutečnění daného utkání prokazatelně na účet klubu Helas Brno č. 27-503750217/0100;
  4. klubu FK INEXIS Bučovice se ukládá dle platného RMS, příloha č. 1, bod 5., druhá odrážka pokuta ve výši 2 500 Kč za nesehrání daného utkání v původním termínu, tj. 2. 12. 2017 z viny klubu; pokutu klub uhradí prokazatelně na účet KKF JM č. 27-5826790267/0100 za použití variabilního symbolu 77, a to v termínu do 30. 12. 2017;
  5. KKF JM uhradí oběma rozhodčím a delegátovi, kteří byli obsazeni na nesehrané utkání, jež se mělo konat dne 2. 12. 2017, odměny dle přílohy č. 9 platného RMS převodem v rámci plateb za měsíc leden 2018.

21.11.2017

 • STK JM KKF uložila pokutu klubu FK Inexis Bučovice ve výši 200 Kč za pozdní zahájení utkání O2A0703 Inexis Bučovice-Sokol Troubsko z viny pořádajícího klubu. Tato částka bude stržena z vratné kauce klubu.
 • STK ObKF E rozhodla na základě ZDS z utkání O1A0703 KSTK Mitra Brno-Kalábek Brno o doplnění do statistik o udělenou ŽK hráči RAUSCHER LUKÁŠ z mužstva KSMT Mitra Brno, kterou obdržel ve 23´ tohoto utkání, avšak nebyla rozhodčím uvedena v ZoU. STK dále předává k řešení rozhodčího Smutného Romana KRD.
 • STK ObKF E rozhodla ve věci nesehraného utkání O1A0702 PRO-STATIC Blansko-FC Kloboučky následovně:
  1. utkání bude sehráno dle dohody klubů dne 3. 12. 2017 od 18:00 hod. v SH Blansko, Údolní ul.;
  2. veškeré náklady spojené s účastí rozhodčích a delegáta na utkání dne 3. 12. 2017 (tj. paušální odměny a cestovné) uhradí pořádající klub, tedy PRO-STATIC Blansko;
  3. cestovné klubu FC Kloboučky na utkání dne 3. 12. 2017 ve výši 1 512 Kč (3 vozidla po trase Bučovice – Blansko a zpět, což činí 112 km á 4,50 Kč) uhradí pořádající klub, tedy PRO-STATIC Blansko, a to do 7 dnů po uskutečnění daného utkání prokazatelně na účet klubu FC Kloboučky č. 665662113/0800;
  4. klubu PRO-STATIC Blansko se ukládá pokuta ve výši 1 000 Kč za nesehrání daného utkání v původním termínu, tj. 17. 11. 2017; pokutu klub uhradí prokazatelně na účet ObKF Divize E č. 27-5826790267/0100 za použití variabilního symbolu 77, a to v termínu do 30. 11. 2017.
 • STK ObKF E rozhodla na základě ZDS z utkání O1A0703 KSTK Mitra Brno-Kalábek Brno o udělení DŮTKY pro hlavního pořadatele p. Glöcknera Jaromíra za nepodepsání ZDS po utkání.
 • STK JM KKF předává KRD delegáta Bartoše Jana za výrazně pozdní příjezd k utkání O2A0704 Panama Brno-Sokol Saňaři Sokolnice a k prověření výše odměny, kterou za výkon funkce nárokoval u pořádajícího klubu.
 • STK ObKF E rozhodla na základě ZDS z utkání O1A0706 San Marino DL-Nasan Brno o udělení pokuty 200,- Kč pro pořádající klub San Marino Dolní Loučky za nesprávné načítání AKU faulů na světelné tabuli v průběhu I. i II. poločasu daného utkání.

12.10.2017

 • STK JM KKF uložila pokutu klubům Sokol Saňaři Sokolnice a FC Atraps Hombres Brno B ve výši 200 kč, za nedodržení platného RMS- kdy v utkání JM KP O2A0101 ani jeden tým neměl druhou sadu dresů (stejná barva stulpen). Tato částka bude stržena z vratné kauce klubu. Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek.

13.3.2017

 • Rozhodnutí STK KP JM k nedohranému utkání O2A1203 Panama Boys Brno - Sokol Saňaři Sokolnice: náhradní/odložené utkání bude sehráno od začátku, ve středu 15.3.2017 od 20:30 ve SH Brno Tuřany.

13.2.2017

 • Rozhodnutí STK ObKF Divize E z utkání O1A1703 Remos Oslavany- Brikety-pelety Štěpán Vyškov : za nedodržení platného RMS čl. 13 ods. 6, kdy Remos Oslavany, ani Brikety-pelety Štěpán Vyškov neměly k utkání druhou sadu dresů, se uděluje oběma klubům pokuta 200 kč. Tato částka bude stržena z vratné kauce klubu.
 • Rozhodnutí STK KP JM z odloženého utkání O2A0605 PRO-STATIC Blansko - SK Líšeň Brno: za nedodání soupisek A a B mužstva ke kontrole před utkáním a ani v průběhu utkání a s ohledem k okolnostem, z jakého důvodu nemohly být soupisky předloženy, se klubu PRO-STATIC Blansko uděluje DŮTKA, která je nejnižším možným trestem pro klub, kdy se uděluje výjimečně a je možné ji udělit pouze jednou v soutěžním ročníku.

10.1.2017

 • Rozhodnutí STK KP JM z utkání O2A2203 Gladiators Brno- Orli BEF Kotvrdovice : za nedodržení platného RMS čl. 13 ods. 6, kdy Gladiators Brno, ani Orli BEF Kotvrdovice neměly k utkání druhou sadu dresů, se uděluje oběma klubům pokuta 200 kč. Tato částka bude stržena z vratné kauce klubu.
 • Rozhodnutí STK ObKF Divize E z utkání O1A2102 FC TOKA Brno- FC KALÁBEK SPORT Brno : za nedodržení platného RMS čl. 13 ods. 6, kdy FC KALÁBEK SPORT Brno neměl k utkání druhou sadu dresů, se uděluje pokuta 200 kč. Tato částka bude stržena z vratné kauce klubu.

28.11.2016

 • Rozhodnutí STK KKF JM z utkání O2A0701 Gladiators Brno - FK Inexis Bučovice: za nedodržení platného RMS čl. 13 ods. 6, kdy FK Inexis Bučovice neměl k utkání druhou sadu dresů se uděluje pokuta 200 kč. Tato částka bude stržena z vratné kauce klubu.

22.11.2016

 • Rozhodnutí STK ObKF Divize E z utkání O1A0603 Brikety - Pelety Štěpán Vyškov - Remos Oslavany: za drobné problémy s časomírou, které jsou popsány v ZoU i ZDS, se uděluje pořádajícímu klubu Brikety - Pelety Štěpán Vyškov DŮTKA, která je nejnižším možným trestem pro klub, kdy se uděluje výjimečně a je možné ji udělit pouze jednou v soutěžním ročníku.

25.10.2016

 • Rozhodnutí STK ObKF E o poškození majetku haly v Křenovicích z utkání O1A 0203 FC Kloboučky - SK Amor Lazor Vyškov B. STK ObKF E po zjištění všech dostupných informací, kdy nelze zcela jednoznačně označit viníka poškozených dveří v SH Křenovice, revokuje z části rozhodnutí, ze dne 17.10.2016 o úhradě vzniklé škody klubem SK Amor Lazor Vyškov B.

1.11.2016

 • Rozhodnutí STK KKF JM z utkání O2A0304 SK Líšeň Brno- Panama Boys Brno: do utkání nastoupil hráč Jiří Šíma ID 79051366 ze soupisky Panama Boys Brno B, kde je potvrzen řídícím orgánem OkKF Brno-město i přes to, že je stále veden jako hráč Helasu Brno a není v systému Futis uvedeno, že by v mužstvu Panama Boys Brno B hostoval. Porušením platného SŘ čl. 58 odst. 8/c, kdy došlo k neoprávněnému startu hráče Šíma Jiří ID 79051366 za klub Panama Boys Brno, je toto utkání kontumováno s výsledkem 5:0 ve prospěch mužstva SK Líšeň Brno, klubu Panama Boys Brno se započítá skóre 0:5. Dále se klub Panama Boys Brno trestá pokutou 2.000 kč, podle přílohy č.1 odst. 4) platného RMS KKF JM. Pokutu 2.000 kč musí klub Panama Boys Brno uhradit nejpozději do 15.11.2016 na účet 27-5826790267/0100 var.sym. 77 a do kolonky pro příjemce uvést název klubu. Kopii dokladu o úhradě zaslat na e-mail jiri.stix@centrum.cz.
 • STK KKF JM dále předává do DK KKF JM a ObKF Divize E hráče Jiřího Šímu ID 79051366 za neoprávněný start v utkání, dále kapitána Petra Studeného ID 81060899 a vedoucího týmu Zdeňka Macha ID 72070459, kteří odpovídají za oprávněný start hráčů v utkání.

17.10.2016

 • STK uděluje pokutu ve výši 500 Kč, dle platného RMS za nedostavení se na Grémium klubů dne 19.9.2016 a to klubům RK Helas Brno B a Inexis Bučovice. Tato částka bude klubům stržena z vratné kauce.
 • Rozhodnutí STK ObKF E o poškození majetku haly v Křenovicích z utkání O1A 0203 FC Kloboučky - SK Amor Lazor Vyškov B. V průběhu utkání trenér SK Amor Lazor Vyškov B Tomáš Galia ID 83010845 prokopl dveře kabiny svého týmu a tím způsobil majiteli haly doposud nezjištěnou škodu. Pořadatel utkání FC Kloboučky se prostřednictvím vedoucího týmu Václava Konečného dohodl se správcem haly na úhradě škody, která mu bude vyčíslena, a kterou bude následně po klubu SK Amor Lazor Vyškov B vymáhat. STK přijala toto opatření - za chování svého člena družstva je udělena pořádková pokuta klubu SK Amor Lazor Vyškov B a to ve výši 500 Kč, která bude stržena z vratné kauce po skončení soutěžního ročníku a nařizuje klubu SK Amor Lazor Vyškov B, ihned jak obdrží podklady o škodě, tuto částku uhradit a doklad o úhradě zaslat na vědomí STK.


12.2.2016

 • Vyjádření STK k námitkám uvedených v ZoU zástupcem kapitána mužstva Lazor Vyškov z utkání O1A1705 Arsenal Brno - Lazor Vyškov: STK na svém zasedání per rollam a po prostudování všech dostupných dokumentů z utkání konstatuje, že udělená ČK hráči Lazoru Vyškov Josefu Ličkovi, ID 93051868, byla udělena oprávněně, a to za kopnutí do soupeře v přerušené hře, neboť v případě, že se míč v době přestupku nenacházel na HP, považuje se hra dle Pravidel futsalu za přerušenou a provedený přestupek za přestupek v přerušené hře, a námitka je tudíž neoprávněná. Ve věci druhé námitky, a to proti dosažení osmé branky domácích po rozehrání PVK, tato branka byla dle vyjádření rozhodčího a delegáta regulérní, když rozehrání PVK proběhlo v souladu s Pravidly futsalu, a proto rozhodčí nechal po rozehrání PVK pokračovat ve hře a celá situace vyústila v dosažení branky soupeřovým družstvem. Námitka je proto vyhodnocena jako neoprávněná. STK jen dodává, že by obě námitky byly lépe vyhodnotitelné, pokud by byl z utkání pořizován videozáznam, který by poskytl další důkazní břemeno. Takto je třeba při hodnocení obou námitek primárně vycházet ze zprávy delegáta a s přihlédnutím k vyjádření rozhodčího v zápisu o utkání. Odvolat se proti tomuto rozhodnutí můžete dle soutěžního řádu SF ČR čl. 73.

11.2.2016

 • DK ObKF E projednala žádost hráče Yoroslava Korola (Slovan Brno) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 1 soutěžního utkání z celkových 2 soutěžních utkání, který mu byl uložen a rozhodla se této žádosti vyhovět. Hráč může nastoupit v 18. kole 2015/2016. Pokud bude hráč potrestán červenou kartou do konce soutěžního ročníku 2015/2016 bude mu prominutý trest (1 zápas) připočten k trestu, který bude udělen za případnou červenou kartu. Při prominutí trestu bylo přihlédnuto k omluvě hráče, která po udělení karty následovala, jakož i ke slibu, že podobné jednání se z jeho strany opakovat nebude. DK hodlá věřit tomu, že vyjádřená lítost je míněna upřímně a domnívá se, že by sebereflexe hráčů neměla zůstávat bez odezvy, tj. trest by neměl mít toliko sankční podobu, ale i výchovnou, což se jeví, že u tohoto hráče nastalo.

5.2.2016

 • DK KKF JM potrestala rozhodčího Jakuba Šmída pokutou ve výši 500,- Kč za nedostavení se k utkání 16. kola KP O2A1604 mezi týmy Slovan Brno a Tomson STŽ Brno. Částka musí být uhrazena nejpozději dne 20. 2. 2016 na účet 27-5826790267/0100 var.sym. 77 a doklad o zaplacení zaslán na jiri.stix@centrum.cz.
 • DK ObKF E projednala žádost hráče Marcela Nováčka (Arsenal Brno) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 1 soutěžního utkání z celkových 2 soutěžních utkání, který mu byl uložen a rozhodla se této žádosti vyhovět. Hráč může nastoupit v 17. kole 2015/2016. Pokud bude hráč potrestán červenou kartou do konce soutěžního ročníku 2015/2016 bude mu prominutý trest (1 zápas) připočten k trestu, který bude udělen za případnou červenou kartu. Při prominutí trestu bylo primárně přihlédnuto ke složité situaci, v níž se mužstvo Arsenal Brno vinou nemocí ocitlo, jakož i k dosavadní bezúhonosti hráče a skutečnosti, že faul hráče vyplynul ze hry a nebyl primárně motivován snahou zamezit faulem vstřelení branky.

13.1.2016

 • DK udělila důtku vedoucímu klubu FPO Blansko panu Ivo Dobiáškovi za nedoplnění hráče do soupisky v utkání O2A1005 Remos Oslavany - FPO Blansko. K důtce bylo přihlédnuto z toho důvodu, že se jedná o první provinění daného vedoucího. Zároveň DK předává KRD hlavního rozhodčího tohoto utkání pana Zdeňka Hřebíčka za nedostatečnou kontrolu soupisek před utkáním.

15.1.2016

 • STK rozhodla o termínu neodehraného utkání 13. kola Divize E 01A1303 Arsenal Brno - FC Kloboučky. Vzhledem k tomu, že si vedení FC Kloboučky v daném termínu nevybralo žádný ze tří nabízených termínů, rozhodla STK, že se utkání odehraje v první možný nabízený termín, který předložil domácí klub. Utkání se tedy odehraje v pátek 12. února 2016 ve 20:15 ve sportovní hale v Pohořelicích.

22.12.2015

 • STK rozhodla ve věci námitky mužstva Slovan Brno z utkání O2A1202 Slovan Brno – Gladiators Brno, následovně: Námitka v ZoU nemůže být vzata v potaz s ohledem na článek 69 SŘ, SF ČR. Klub Slovan Brno má však možnost podat dodatečnou námitku dle článku 70 SŘ, SF ČR a musí splňovat vše potřebné, co je v tomto článku uvedeno a zaplatit poplatek dle článku 71 SŘ, SF ČR.

4.12.2015

 • DK rozhodla o udělení důtky panu Romanu Jůzkovi, hlavnímu pořadateli utkání O1A0905 FC Kloboučky- San Marino Dolní Loučky, za porušení platného RMS 2015/2016 příloha č. 2 Směrnice pro pořadatele odst. č. 9, za předčasné opuštění haly.

11.11.2015

 • DK KKF JM a ObKF E rozhodla ve věci podnětu pana Lubomíra Reka týkajícího se p. Kamila Bednáře, který se měl dopustit znevažování dobrého jména futsalu následovně: disciplinární řízení je zastaveno, jelikož skutková tvrzení a k nim předložené důkazy neprokazují, že došlo k provinění.

  P. Rek byl ze strany DK vyzván k doplnění podnětu (text výzvy viz níže), jelikož v jeho přípisu absentovaly dle našeho názoru konkrétní fakta, jakož i důkazy k prokázání tvrzení. Na výzvu DK nebylo nijak reagováno. Běžně bychom považovali za správné podnět odmítnout pro nepřezkoumatelnost, event. neprojednatelnost, ovšem disciplinární řád takovýto způsob rozhodnutí nezná. Z toho důvodu je z naší strany disciplinární řízení zastaveno, jelikož skutková tvrzení a k nim předložené důkazy neprokazují, že došlo k provinění.

  Text výzvy:
  Vážený pane,
  k Vašemu podnětu týkajícího se p. Kamila Bednáře, který se měl dle Vašeho názoru dopustit znevažování dobrého jména futsalu, Vás tímto vyzývám k doplnění Vašeho podnětu o následující:
  z podnětu vyplývá, že zřejmě spatřujete pochybení p. Bednáře v rovině té, že mate futsalovou veřejnost informacemi, že se KRD rozpadla a dále, že před zahájením semináře v Černé Hoře dne 4. 9. 2015 urážel KRD slovy "to jsou svině, to je hajzl". Svůj podnět doplňte o konkrétní skutková tvrzení, včetně důkazů k jejich prokázání, a to zejména
  - jakými konkrétními informacemi p. Bednář mate veřejnost, resp. mezi ni vnáší chaos a jakým konkrétním způsobem tyto informace šíří; v tomto směru zdůrazňuji, že "vnášet informace na veřejnost" v sobě a piori nese ten fakt, že se p. Bednář obrací s takovými informacemi na větší okruh osob (byť například postupně, nicméně musí se jednat o větší množství osob) a nikoli, že sděluje názor jednotlivci
  -kdo konkrétně byl na semináři v Černé Hoře dne 4.9.2015 svědkem urážlivých či hanlivých výroků, co konkrétně slyšel a zda je dotyčný připraven podat disciplinární komisi příslušné svědectví; rovněž zde zdůrazňuji, že nebudou postačovat tzv. informace z doslechu, tj. že "někomu bylo někým řečeno, že p. Bednář něco řekl"; jinými slovy řečeno, disciplinární komise požaduje svědectví přímé a nikoli svědectví jednou či vícekráte přenesené
  Požadovaná tvrzení, včetně důkazů k jejich prokázání, předložte ve lhůtě do 6.11.2015 včetně; neučiníte-li tak, bude Váš podnět odložen jako nedůvodný, resp. nepřezkoumatelný.

5.11.2015

 • DK ObKF E projednala žádost hráče Tomáše Mici (Arsenal Brno) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 2 soutěžních utkání z celkových 5 soutěžních utkání, který mu byl uložen a rozhodla se této žádosti částečně vyhovět, a to tak, že ze zbývajících 2 soutěžních utkání, které z uloženého trestu hráči zbývají, se promíjí jedno soutěžní utkání. Hráč může nastoupit v sedmém kole 2015/2016.

4.11.2015

 • DK zastavila disciplinární řízení v případě hráče Michala Báči (Pramen Havlíčkův Brod), jelikož ze zápisu o utkání vyplývá, že k provinění vůbec nedošlo, červená karta byla udělena neoprávněně. Hráč může nastoupit v 6. kole. I přes skutečnost, že disciplinární řízení bylo zastaveno, zůstává udělená ČK v evidenci udělených osobních trestů. V případě dalšího provinění hráče však k této ČK nebude přihlíženo jako k přitěžující okolnosti v intencích čl. 23 Disciplinárního řádu.

21. 10. 2015

 • DK projednala žádost hráče Jiřího Havla (FPO Blansko) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 1 soutěžního utkání z celkových 5 soutěžních utkání, který mu byl uložen a rozhodla se této žádosti vyhovět.

16. 10. 2015

 • DK rozhodla nevyhovět žádosti hráče Davida Jašínského (Slovan Brno) o prominutí zbytku trestu - 2 zápasy. V platnosti tak zůstává původní trest.

15. 10. 2015

 • DK vynesla trest pro hráče Arsenalu Brno Tomáše Micu - 5 zápasů. Důvody výše trestu jsou následující: za nesportovní chování, které skončí sražením protihráče na zem, je minimální sazba 3 zápasy. Navíc bylo vzato v potaz, že k nesportovnímu chování došlo až s určitým časovým odstupem po faulu (nejprve výhoda, teprve poté přerušena hra, navíc ke strčení došlo ještě před tím, než rozhodčí udělil kartu hráči Klobouček), tj. nejednalo se o zcela bezprostřední reakci na faul a dále to, že hráč Mica ke konci soutěžního ročníku 2013/2014 obdržel trest 5 zápasů, který mu vypršel až na přelomu října a listopadu roku 2014 (viz níže uvedené rozhodnutí disciplinární komise ze dne 22.10.2014), tedy bez závažného prohřešku nevydržel ani jednu celou sezónu.
  "DK SF FAČR projednala žádost hráče Tomáše Mici (Agromeli Brno) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 2 zápasů z celkových 5 zápasů, který mu byl uložen dne 26. 3. 2014 a rozhodla této žádosti nevyhovět. Zastavení závodní činnosti platí v původní výši."

2. 10. 2015

 • DK ObKF E projednala žádost hráče Davida Kavky (Pramen Havlíčkův Brod) o prominutí zbytku nepodmíněného trestu 3 soutěžních utkání z celkových 9 soutěžních utkání, který mu byl uložen a rozhodla se této žádosti částečně vyhovět, a to tak že ze zbývajících 3 soutěžních utkání, které z uloženého trestu hráči zvývají, se promíjí dvě soutěžní utkání. Hráč může nastoupit v druhém kole 2015/2016.


7.4.2015

 • STDK uložila pokutu klubu FC Kloboučky ve výši 200 kč, za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu k utkání O1A2205 Remos Oslavany-FC Kloboučky. Tato částka bude stržena z vratné kauce klubu. Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek.

20.3.2015

 • STDK vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Böhm Stanislav (Pramen H.Brod) a rozhodla následovně: Hráči byl prominut zbytek trestu ke dni 20.3.2014 s podmínečným odkladem do 31.6.2015.

14.3.2015

 • STDK uložila pokutu klubu FC Toka Brno ve výši 300 kč, za nedodržení platného RMS- nejednotná sada stulpen a neposkytnutí pitného režimu pro Ro a DS. Tato částka bude stržena z vratné kauce klubu. Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek.
 • STDK uložila pokutu klubu HELAS Brno B ve výši 200 kč, za nedodržení platného RMS- neměli druhou sadu dresů (stejná barva stulpen jako domácí). Tato částka bude stržena z vratné kauce klubu. Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek.

13.3.2015

 • STDK uložila pokutu klubu 1.FC Květnice Tišnov ve výši 200 kč, dle platného RMS, příloha č. 3, za změnu úředního začátku utkání. Tato částka bude stržena z vratné kauce klubu. Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek.

12.3.2015

 • STDK vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Kubát Jaroslav (Pramen H.Brod) a rozhodla následovně: Hráči byl prominut zbytek trestu ke dni 12.3.2014 s podmínečným odkladem do 31.6.2015.

23.2.2015

 • STDK vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Sláma Jiří (Arsenal Taurito Kuřim) a rozhodla následovně: Hráči byl prominut zbytek trestu ke dni 23.2.2014 s podmínečným odkladem do 31.6.2015.

18.2.2015

 • STDK uložila na základě podnětu KRD rozhodčím Petra Šenkýře a Zdeňkovi Valovi, a delegátu Zoltánu Forró pokutu ve výši 100 Kč za nesplnění povinností nařízené KRD.
 • STDK uložila na základě podnětu KRD delegátu Radku Vencovi pokutu ve výši 200 Kč za opakované porušení RMS článek 17, odst. 7-8.
Všichni výše jmenovaní musí pokutu uhradit nejpozději do 5.3.2015 na účet 27-5826790267/0100 var.sym. 77 a do kolonky zpráva pro příjemce uvést své jmeno a příjmení. Zároveň do 5.3.2015 zaslat kopii dokladu o zaplacení na kkfjm@seznam.cz. V případě, že nebude pokuta uhrazena ve stanoveném termínu, přijme DK další potřebná opatření v souladu s přílohou DŘ SF ČR „Příklady provinění a sazebník jejich trestů“, hlava II., článek 10.

28.1.2015

 • STDK uložila na základě podnětu KRD rozhodčímu Kamilu Kuhnovi ve věci nedostavení se k utkání O1A1506 Toka Brno-Remos Oslavany pokutu ve výši 500 Kč, kterou musí uhradit nejpozději do 9.2.2015 na účet 27-5826790267/0100 var.sym. 77 a do kolonky zpráva pro příjemce uvést jmeno a příjmení. Zároveň do 10.2.2015 zaslat kopii dokladu o zaplacení na kkfjm@seznam.cz. V případě, že nebude pokuta uhrazena ve stanoveném termínu, přijme DK další potřebná opatření v souladu s přílohou DŘ SF ČR „Příklady provinění a sazebník jejich trestů“, hlava II., článek 10.

22.1.2015

 • STDK vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Ondřej Makiš (Toka Brno) a rozhodla následovně: Hráči byl prominut zbytek trestu ke dni 22.1.2014 s podmínečným odkladem do 31.6.2015.

4.12.2014

 • STDK vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Němeček Milan (Slovan Brno) a rozhodla následovně: Hráči byl prominut zbytek trestu ke dni 4.12.2014 s podmínečným odkladem do 11.1.2015.

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 21.-23.11.2014

 • O1A0906 FC Kloboučky-Orli Bef Kotvrdovice: za špatně vyplněný zápis vedoucím mužstva Orli Bef Kotvrdovice, udělena pokuta 200 kč, která bude odečtena z vratné částky.

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 24.-26.10.2014

 • O1A0502 1.FC Květnice Tišnov-Remos Oslavany: za opakované problémy s časomírou, udělena pokuta 200 kč, která bude odečtena z vratné částky.

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 17.-20.10.2014

 • O2A0402 STŽ Brno-Technika Brno: mužstvo Technika Brno neměla druhou sadu dresů (stulpny) dle platného RMS, udělena pokuta 200 Kč, která bude odečtena z vratné částky.

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 3.-5.10.2014

 • O1A0202 H.Brod-Lazor Vyškov: domácí mužstvo nemělo rozlišovací dresy dle platného RMS, udělena pokuta 200 kč, která bude odečtena z vratné částky.
 • O1A0206 LINO Kalábek Brno-Remos Oslavany: za opožděné dostavení se k utkání dle platného RMS DS Bednáře Kamila se mu uděluje pokuta 200 Kč. Stanovený finanční postih musí být uhrazen v souladu s čl. 6., odst. 3. a 4. DŘ SF ČR, a to na účet 27-5826790267/0100, var.sym. 77, do pole zpráva pro příjemce uvést jméno DS, a to nejpozději do 10.10.2014. Doklad o zaplacení poslat na e-mail jiri.stix@centrum.cz a to nejpozději taktéž do 10.10.2014. V případě, že nebude pokuta uhrazena ve stanoveném termínu, přijme DK další potřebná opatření v souladu s přílohou DŘ SF ČR „Příklady provinění a sazebník jejich trestů“, hlava II., článek 10 .

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 26.-28.9.2014

 • O1A0101 FC Lino Kalábek Brno - FC Pivovar Vyškov: nedostatečná pořadatelská služba- na utkání nebyl stanovený počet pořadatelského sboru dle platného RMS. Domácímu klubu se uděluje pokuta ve výši 400 kč, která bude odečtena z vratné částky.
 • O2A0101 Slovan Brno-SK Líšeň Brno B: domácí mužstvo nemělo rozlišovací dresy dle platného RMS, udělena pokuta 200 kč, která bude odečtena z vratné částky.

Rozhodnutí STDK ze dne 15. 9. 2014

 • za pozdní dodání přihlášky udělila STDK pokutu 200,- mužstvům Kalábek Lino Brno a STŽ. Pokuta bude odečtena z vratné částky.
 • za pozdní dodání termínů udělila STDK pokutu 200,- mužstvu Panama Brno. Pokuta bude odečtena z vratné částky.
 • za pozdní zaplacení startovného udělila STDK pokutu 200,- mužstvům Kalábek Lino Brno, Helas Brno B, Slovan Brno a Panama Brno. Pokuta bude odečtena z vratné částky.
 • za pozdní dodání soupisky udělila STDK pokutu 200,- mužstvům Kalábek Brno a Toka Brno. Pokuta bude odečtena z vratné částky.


22.4.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 18.-20.4.2014:
 • O2A2607 Slovan Brno-United Ivančice: nedostatečná pořadatelská služba- pokuta 400kč, nedodání soupisky mužstva Slovanu- 400kč, pozdní příchod do haly Hl.pořadatale- 200kč, opožděný začátek utkání ze strany domácích- 200kč. Souhrnem zašle Slovan Brno částku 1.200kč, Stanovený finanční postih musí být uhrazen v souladu s čl. 6., odst. 3. a 4. DŘ SF ČR, a to na účet 27-5826790267/0100, var.sym. 77, do pole zpráva pro příjemce uvést název klubu, a to nejpozději do 7.5.2014. Doklad o zaplacení poslat na e-mail kkfjm@seznam.cz a to nejpozději taktéž do 7.5.2014. V případě, že nebude pokuta uhrazena ve stanoveném termínu, přijme DK další potřebná opatření v souladu s přílohou DŘ SF ČR „Příklady provinění a sazebník jejich trestů“, hlava II., článek 10 .

14.4.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 11.-13.4.2014:
 • O2A2503 FC Kloboučky-Sokol Bučovice: Nevole Petr (Bučovice) 4 ŽK= 1x stop
 • O2A2507 Remos Oslavany-Gladiators Brno: Sedláček Martin (Remos) 4 ŽK= 1x stop
 • O2A2502 Ergetta Bílovice-Slovan Brno: za nepředložení soupisky mužstva Ergetta Bílovice se uděluje pokuta ve výši 200 kč. Tato částka bude odečtena z kauce.

8.4.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 4.-6.4.2014:
 • O2A2403 Mitra Brno-Agromeli Brno C: Balkovič Miroslav (Agromeli C) 4 ŽK= 1x stop
 • O2A2403 Mitra Brno-Agromeli Brno C: Němec Martin (Agromeli C) 2x ŽK= ČK= 1x stop
 • O2A2407 United Ivančice-Ergetta Bílovice: Fiala Zdeněk 4 ŽK, Maruš Pavel 2 ŽK = ČK a Henzel Jiří ČK (všichni Egretta)= 1x stop
 • O2A2402 Technika Brno-Remos Oslavany: za neplnění pitného režimu dle platného RMS se uděluje pořádajícímu mužstvu pokuta ve výši 200 kč. Tato částka bude odečtena z kauce.
 • O2A2406 Slovan Brno-FC Kloboučky: za neplnění pitného režimu dle platného RMS se uděluje pořádajícímu mužstvu pokuta ve výši 200 kč. Tato částka bude odečtena z kauce.

31.3.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 28.-30.3.2014:
 • O1A2205 Arsenal Kuřim-Nasan Brno: Burian Luboš (Nasan) 2 ŽK ČK= 1x stop
 • O1A2205 Arsenal Kuřim-Nasan Brno: Kramoliš Martin (Nasan) 4 ŽK= 1x stop
 • O1A2205 Arsenal Kuřim-Nasan Brno: Krejsa Vratislav (Nasan) vykázaný trenér za HNCH vůči Ro- zákaz vstupu na lavičku a výkonu jakékoli funkce včetně hráčské na 6 utkání

26.3.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 21.-23.3.2014:
 • O1A2102 Nasan Brno-Květnice Tišnov: Hoffmann Martin (Nasan) 4 ŽK= 1x stop
 • O1A2106 Pivovar Vyškov-Agromeli Brno B: Jašíček Radovan (Pivovar) ČK= 1x stop
 • O2A2306 Remos Oslavany-Mitra Brno: Nachtnébl Luboš (Mitra) 2 ŽK ČK= 1x stop
 • O2A2304 Orli BEF Kotvrdovice-Bučovice: Přibilík Martin (Bučovice) 2 ŽK ČK= 1x stop
 • O2A2304 Orli BEF Kotvrdovice-Bučovice: Beneš Michal (Kotvrdovice) 4 ŽK= 1x stop
 • O2A2304 Orli BEF Kotvrdovice-Bučovice: Kunc Kamil (Kotvrdovice) 8 ŽK= 2x stop
 • O2A2302 Kloboučky-United Ivančice: Nový Ondřej (Kloboučky) 4 ŽK= 1x stop

19.3.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 14..-16.3.2014:
 • O1A2002 Žabinští Vlci Brno-Pivovar Vyškov: Lange Robert (Ž.Vlci) 2x ČK = 2x stop
 • O2A2207 Ergetta Bílovice-FC Kloboučky: Sedlák Tomáš (Ergetta) 4x ŽK= 1x

19.3.2014

STDK vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Michal Polák (Slovan Brno) a rozhodla následovně: Hráči byl prominut zbytek trestu ke dni 27.3.2014 s podmínečným odkladem do 21.4.2014.

10.3.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 7.3..-9.3.2014:
 • O1A1903 Toka Brno-Květnice Tišnov: Čeněk Cenek (Toka) 4x ŽK+ ČK za HNCH- surová hra 8x stop
 • O1A1903 Toka Brno-Květnice Tišnov: Makiš Ondřej (Toka) 4x ŽK 1x stop
 • O2A1901 Nasan Brno-Lazor Vyškov: Urbančok Dominik (Lazor) 4x ŽK 1x stop
 • O1A1906 Agromeli Brno B-Ž. Vlci Brno: Němec martin (Agromeli B) 2xŽK=ČK 1x stop

3.3.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 28.2..-2.3.2014:
 • O1A1801 Lazor Vyškov-Ž.Vlci Brno: Lange Robert (Vlci) 4xŽK= 1x stop
 • O1A1805 Helas Brno B-Toka Brno: Doubravský Bohumír (Toka) 2xŽK=ČK 1x stop
 • O2A2005 United Ivančice-Agromeli Brno C: pozdní dodání soupisky (Agromeli) ke kontrole rozhodčím, pokuta 200kč, částka bude odečtena z kauce
 • O2A2004 Slovan Brno-Remos Oslavany: Michalica Ivan(Remos) 2x ŽK= ČK 1x stop
 • O2A2006 Ergetta Bílovice-Orli BEF Kotvrdovice: Daněk Ladislav (Orli) ČK za HNCH 3x stop

27.2.2014

 • O1A1502 Pramen H.Brod-Tango Brno B: nedostavení se celku FC Tango Brno B k utkání - kontumační prohra v neprospěch celku FC Tango Brno B 0:5 dle RMS FUTSALU FIFA – DIVIZE E 2013/2014, článek 21., odstavec 2., finanční postih ve výši 5.000 Kč dle Disciplinárního řádu SF ČR, článek 6., odst. 2.. Stanovený finanční postih musí být uhrazen v souladu s čl. 6., odst. 3. a 4. DŘ SF ČR, a to na účet 27-5826790267/0100, var.sym. 77, do pole zpráva pro příjemce uvést název klubu, a to nejpozději do 15.3.2014. Doklad o zaplacení poslat na e-mail kkfjm@seznam.cz a to nejpozději taktéž do 15.3.2014. V případě, že nebude pokuta uhrazena ve stanoveném termínu, přijme DK další potřebná opatření v souladu s přílohou DŘ SF ČR „Příklady provinění a sazebník jejich trestů“, hlava II., článek 10 .
 • O1A1502 Pramen H.Brod-Tango Brno B: za odložení utkání v původním termínu a s ním spojené náklady domácího týmu požadovali zaplacení po Tangu Brnu B částku 351 kč, kterou měli hosté zaplatit na účet H.Brodu do 25.2.2014, což neučinili. STDK nařizuje zaplatit částku 351 kč nejpozději do 7.3.2014 na účet H.B. 1347085183 / 0800 a pokuta za nesplnění povinnosti ve výši 300 kč bude stržena z vratné částky. Doklad o zaplacení poslat na e-mail kkfjm@seznam.cz a to nejpozději taktéž do 7.3.2014. V případě, že nebude částka 351 kč zaplacena na účet H.Brodu ve stanoveném termínu, přijme STDK další potřebná opatření v souladu s přílohou DŘ SF ČR „Příklady provinění a sazebník jejich trestů“, hlava II., článek 10 .

25.2.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 21.-23.2.2014:
 • O1A1502 Pramen H.Brod-Tango Brno B: nedostavení se Tanga Brna B k utkání - rozhodnutí STDK: kontumační prohra v neprospěch Tanga Brna B 0:5 dle RMS článek 21- disciplinární opatření bod 2.
 • O1A1604 Helas Brno B-Pivovar Vyškov: Cupák David (Helas) 4x ŽK= 1x stop
 • O2A1903 Agromeli Brno C-Ergetta Bílovice: Kratochvíl Martin (Agromeli) 2x ŽK= ČK 1x stop
 • O2A1904 Remos Oslavany-United Ivančice: Táborský Tomáš (United) 2x ŽK= ČK 1x stop

18.2.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 14.-16.2.2014:
 • O1A1702 Toka Brno-Nasan Brno: Kocourek Lubomír ml. (Nasan) 8x ŽK 2x stop
 • O1A1701 Tango Brno B-Lazor Vyškov: Beránek Jiří a Pollák Erik (oba Tango) 4x ŽK 1x stop
 • O2A1807 Líšeň Brno B-Orli BEF Kotvrdovice: Josefi Tomáš (Líšeň) 4x ŽK 1x stop
 • O2A0602 Kloboučky-Orli BEF Kotvrdovice: pokuta 200 kč (Orli) za pozdní nastoupení k utkání. Částka bude stržena z kauce.
 • O2A0602 Kloboučky-Orli BEF Kotvrdovice: požadavek, který byl nahlášen DS utkání domácím týmem ohledně navýšených nákladů spojených s pozdním začátkem utkání, které mělo vliv na nedodržení pronájmu haly musí splňovat vše potřebné a to zašlete sekretáři soutěže.

12.2.2014

STDK KKF JM vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Michal Šenk (Orli BEF Kotvrdovice) a rozhodla následovně: Hráči byl prominut zbytek trestu ke dni 13.2.2014 s podmínečným odkladem do 10.3.2014.

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 7.-9.2.2014:

 • O1A1605 Nasan Brno - H.Brod: Brabec Miroslav, Rampula David (oba Nasan) a Kavka David (H.B.) všichni 4x ŽK 1x stop
 • O1A1603 Květnice Tišnov - Agromeli Brno B: Němec Martin (Agromeli) 8x ŽK 2x stop
 • O2A1807 Líšeň Brno B - Orli BEF Kotvrdovice: Josefi Tomáš (Líšeň) 4x ŽK 1x stop
 • O2A1803 Slovan Brno - Technika Brno: Michal Polák (Slovan), zákaz výkonu jakékoli funkce včetně hráčské na 6SU

3.2.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 31.1.-2.2.2014:
 • O1A1506 Tomson STŽ Brno - Arsenal taurito Kuřim: Šimeček Radek (Tomson) ČK+ HNCH a vyhrožování Ro- zákaz výkonu jakékoli funkce včetně hráčské do 30.dubna 2014
 • O2A1705 Technika Brno - United Ivančice: Polách Stanislav a Cvingráf Patrik (oba Technika) 4x ŽK= 1x stop

27.1.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 24.-26.1.2014:
 • O1A1406 Toka Brno - H.Brod: Böhm Stanislav (H.B) 3x ČK+ porušení podmínky 4x stop
 • O1A1405 Tango Brno "B" - Pivovar Vyškov: Pánek Jan (Pivovar) na základě zprávy DS byla hráči zrušena udělená ČK a v platnosti zůstává pouze udělená ŽK
 • O1A1405 Tango Brno "B" - Pivovar Vyškov: vyjádření k námitce hostů v ZoU- na základě zprávy DS, bere DK námitku jako oprávněnou a zrušila udělenou ČK po dvou ŽK, kdy 1ŽK měla být udělena jinému hráči.
 • O1A1406 Toka Brno - H.Brod:Kubát Jaroslav (H.B) 4x ŽK= 1x stop
 • O1A1403 Helas Brno "B" - Nasan Brno: Kramoliš Martin (Nasan) ČK 1x stop
 • O2A1603 United Ivančice - Mitra Brno: Holý Jakub (United) ČK 1x stop
 • O2A1604 Ergetta Bílovice - Technika Brno: Hrabálek Marek (Technika) 4x.ŽK= 1x stop

20.1.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 17.-19.1.2014:
 • O2A1505 Mitra Brno - Ergetta Bílovice: Šotola Tomislav (Mitra) 4ŽK 1x stop
 • O2A2104 FC Agromeli Brno "C" - Slovan Brno Knee Radek (Slovan) 4x ŽK 1x stop
 • O2A1502 Remos Oslavany - Orli BEF Kotvrdovice Kunc Kamil (Orli) 4x ŽK 1x stop
 • O2A1502 Remos Oslavany - Orli BEF Kotvrdovice ZoUhar Tomáš (Orli) 4x ŽK 1x stop

17.1.2017

STDK KKF JM vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Jaroslava Kubáta (Pramen Havlíčkův Brod) a rozhodla následovně: Hráči byl prominut zbytek trestu ke dni 17.1.2014 s podmínečným odkladem do 1.3.2014.
STDK KKF JM vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Stanislava Böhma (Pramen Havlíčkův Brod) a rozhodla následovně: Hráči byl prominut zbytek trestu ke dni 17.1.2014 s podmínečným odkladem do 1.3.2014.

14.1.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 10.-12.1.2014:
 • 01A1302 Pivovar Vyškov - Toka Brno: Mikloška Jan (Pivovar) ČK 1x stop
 • O1A1304 Žabinští vlci Brno - Nasan Brno: Pospíšil Tomáš a Starý Petr (oba vlci) 4x ŽK 1x stop
 • O1A1305 Tomson STŽ Brno - helas Brno B: Chalupský Jiří (Helas) 4x ŽK 1x stop
 • O2A1406 Orli BEF Kotvrdovice - Gladiators Brno: Šenk Michal (Orli) ČK za HNCH vůči soupeři i rozhodčímu 6x stop,
  za opakované HNCH diváků směrem k rozhodčím byla pořádajícímu klubu (Orli) udělena důtka a na 1 zápas podmíněně odložený zákaz odehrát následující domácí utkání ve své hale

7.1.2014

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 4.-5.1.2014:
 • O2A0403 FC Kloboučky - Remos Oslavany: Kolář Pavel (Remos) 4ŽK 1x stop
 • O2A0506 FC Agromeli Brno "C" - FC Kloboučky: za neplnění pitného režimu dle platného RMS se uděluje pořádajícímu mužstvu (Agromeli) pokuta ve výši 200 kč. Tato částka bude odečtena z kauce.

17.12.2013

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 13.-15.12.2013:
 • O1A1206 Havlíčkův Brod - Pivovar Vyškov: Böhm Stanislav (H.Brod) 2xČK 2x stop
 • O1A1204 Tango Brno B - Žab. vlci Brno: Lange Robert (vlci) 2xŽK= ČK 1x stop
 • O2A1306 Ergetta Bílovice - Sokol Bučovice: Hrůza David (Ergetta) 4ŽK 1x stop
 • O2A1307 United Ivančice - Slovan Brno: Polák Michal (Slovan) 4ŽK 1x stop
 • O2A1303 Orli Bef Kotvrdovice - Technika Brno: pokuta 200kč(Technika) za shodnou barvu stulpen s domácím týmem - neměli druhou sadu. Pokuta bude odečtena z vratné částky.

11.12.2013

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 6.12-8.12.2013:
 • O1A1102 Havlíčkův Brod - Agromeli Brno B: Kubát Jaroslav (H.Brod) ČK 4x stop
 • O2A1206 Technika Brno - Agromeli Brno C: Chmelař Jaromír (Technika) ČK 1x stop
 • O2A1202 Slovan Brno - Ergetta Bílovice: Káňa Vojtěch (Ergetta) 4ŽK 1x stop

3.12.2013

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 29.11-1.12.2013:
 • 01A1002 1.FC Květnice Tišnov - Nasan okruh N.L. Brno: Kocourek Lubomír ml. (Nasan) 4x ŽK 1x stop, Rampula David (Nasan) zákaz výkonu funkce kapitána ve čtyřech soutěžních utkáních, pokuta pro klub Nasan okruh N.L. Brno ve výši 500 kč, částka bude stržena z kauce.
 • O1A1003 Arsenal Taurito Kuřim - Tango Brno B: Beránek Jiří (Tango) 2xŽK=ČK 1x stop, Hladík Slavomír (Tango) zákaz výkonu v jakékoli funkci, včetně hráčské v jednom soutěžním utkání.
 • O2A1107 Ergetta Bílovice nad Svitavou - United Ivančice: Juřena Petr (United) 2x ŽK= ČK 1x stop

27.11.2013

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 22.-24.11.2013:
O1A0904 Pivovar Vyškov - Žabinští vlci Brno: Mikloška Jan (Pivovar) obdržel 4ŽK= 1x stop

14.11.2013

STDK KKF JM vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Jeremiase Pavla (Tomson STŽ Brno) a rozhodla následovně: Hráči Jeremiasi Pavlovi byl prominut zbytek trestu ke dni 14.11.2013 s podmínečným odkladem do 1.12.2013.

13.11.2013

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 8.-10.11.2013:
 • O1A0702 FC Agromeli Brno B - Tomson STŽ Brno: Němec Martin (Agromeli) obdržel 4ŽK= 1x stop
 • O2A0706 FC Tango Brno B - Nasan N.L. Brno: za problémy s časomírou (Tango) pokuta 200 Kč. Pokuta bude stržena z vratné částky.

4.11.2013

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 1.-3.11.2013:
 • O1A0602 Nasan N.L. - FC Toka Brno- Brabec Miloslav (Nasan) 2xŽK= ČK 1x stop
 • O1A0606 Tomson STŽ Brno - Žabinští vlci Brno- Jeremias Pavel (Tomson) ČK surová hra 2x stop

29.10.2013

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 25.-28.10.2013:
 • O2A0605 Slovan Brno - Gladiators Brno: za nedostatečnou pořadatelskou službu pokuta 200 Kč a za nepředložení soupisky "B" (Slovan) pokuta 200 Kč. Pokuty budou strženy z vratné částky.
 • O2A0502 Mitra Brno - Sokol Bučovice: za opakované problémy s časomírou pokuta 200 Kč. Pokuta bude stržena z vratné částky.
 • O1A0502 Žab. Vlci Brno - Arsenal Taurito Brno: Chlup Tomáš (Arsenal) ČK- 1x stop.
 • O1A0504 FC Pivovar Vyškov-Helas Brno B: Král Ondřej (Pivovar) ČK 2x stop (vražení do protihráče v přerušené hře)

21.10.2013

Rozhodnutí STDK o výši trestu po odehraných zápasech 18.-20.10.2013:
 • O2A0603 Ergetta Bílovice-Agromeli Brno C: Dujka Michal (Agromeli C) zákaz výkonu funkce kapitána na 4 soutěžní utkání a pokuta 200 kč pro klub (částka bude stržena z vratné kauce) za neplnění povinností kapitána po utkání (nepodepsání ZoU a nepřevzetí soupisek).

16.10.2013

STDK rozhodla na základě podnětu KRD KKF JM o uložení finančního postihu ve výši 200kč pro rozhodčího Petra Zdeňka ml. za nedodržování dohod ve spolupráci s obsazovacím úsekem. Tato částka musí být uhrazena nejpozději do 31.10.2013 a to na účet 27-5826790267/0100 var.sym. 77 a do pole- zpráva pro příjemce, uvést své jméno.

15.10.2013

STDK KKF JM vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Přichystal Ondřej (Toka Brno) a rozhodla následovně: Hráči Ondřeji Přichystalovi byl prominut zbytek trestu ke dni 15.10.2013 s podmínečným odkladem do 15.11.2013.

14.10.2013

Rozhodnutí STDK KKF JM o výši trestu pro hráče po odehraných zápasech 11.-12.10.2013:
 • O2A0507 Orli Bef Kotvrdovice - SK Líšeň Brno Šenk Michal 2xŽK= ČK 1x stop, Stehlík Jiří 2xŽK= ČK 1x stop a Grómský Petr ČK kopnutí míče směrem na rozhodčího 2x stop (všichni Kotvrdovice) + nezajištění počítadla na AKU fauly, byla udělena pokuta 200 kč, která bude stržena z vratné kauce.
 • O2A0503 Technika Brno - Slovan Brno Luner Zdeněk (Technika) ČK, na základě ZoU a zprávy DS se rozhodla STDK k podmíněnému trestu na dvě soutěžní utkání.
 • O1A0305 FC Pivovar Vyškov - Tango Brno B Homola Jan (Tango) 2xŽK= ČK 2x stop (2.ČK v soutěži) a za špatně vyplněný ZoU od mužstva Tango Brno B (špatně popsaní hráči dle soupisek) byla udělena Důtka.

8.10.2013

Rozhodnutí STDK KKF JM o výši trestu pro hráče po odehraném 2 kole Divize E: v utkání
 • O1A0201 Lazor Vyškov-H.Brod : hráč Krejdl Miloš (H.Brod) ČK 1x stop,
 • O1A0205 Helas Brno B-Tomson STŽ Brno: hráč Lerch Stanislav (Helas Brno B) prudké strčení do soupeře v přerušené hře 2x stop,
 • O1A0204 Nasan Brno-Žab. Vlci : hráč Jakeš Martin (Žab. Vlci) HNCH surová hra 3x stop,
 • O1A0202 Toka Brno-Pivovar Vyškov: hráč Přichystal Ondřej (Toka) ČK prudké strčení do soupeře v přerušené hře 2x stop.
 • V případě červené karty pro hráče Jana Pánka (Pivovar) STDK na základě námitky klubu a na základě zprávy delegáta, kde je uveden souhlas námitkou týmu a neoprávněností udělení ČK, odstoupila od zastavení činnosti a tato karta nebude ani vedena v evidenci.
 • Rozhodnutí STDK KKF JM: za neplnění pitného režimu dle platného RMS v utkání KP JM O2A0205 Ergetta Bílovice - Mitra Brno se uděluje pořádajícímu mužstvu pokuta ve výši 200 kč. Tato částka bude odečtena z kauce.

26.4. 2013

Rozhodnutí STDK KKF JM ve věci námitky SK Líšeň Brno v utkání 21.kola SK Líšeň Brno – Slovan Brno: k námitce nelze přihlédnout, jelikož rozhodčí postupoval dle PF. Rozhodčí má za povinnost udělat vše pro to, aby se utkání zahájilo včas dle úředního začátku utkání. To rozhodčí splnil, a proto nebylo třeba čerpat čekací dobu. Z informací ze ZoU musí DK udělit mužstvu SK Líšeň Brno důtku za nepřipravenost na utkání.

21.3.2013

STDK KKF JM vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Pavlíček Tomáš (Ergeta Bílovice) a rozhodla následovně: Hráči Pavlíček Tomáš byl prominut zbytek trestu ke dni 21.03.2013 s podmínečným odkladem do 15.04.2013.

11.3.2013

Rozhodnutí STDK KKF JM ve věci námitky Žabinští Vlci Brno v utkání 01A1901 Žabinští Vlci Brno – SK Ergeta Bílovice nad Svitavou: k námitce nelze přihlédnout, jelikož je plně v moci rozhodčího udělování OT a tudíž udělená druhá ŽK+ČK hráči Lange Robert ml. je naprosto v souladu s PF.

Rozhodnutí STDK KKF JM ve věci námitky SK Ergeta Bílovice nad Svitavou v utkání 01A1901 Žabinští Vlci Brno – SK Ergeta Bílovice nad Svitavou: po prostudování ZoU a zprávy DS nelze než souhlasit s postupem rozhodčího a respektovat udělenou ČK hráči Pavlíček Tomáš.

5.3.2013

STDK KKF JM vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Rauscher Lukáš (Mitra Brno) a rozhodla následovně: Hráči Rauscher Lukáš byl prominut zbytek trestu ke dni 5.3.2013 s podmínečným odkladem do 31.3.2013.

3.3.2013

STDK na podnět KRD KKF JM pozastavila činnost rozhodčím Vokáč Rudolf a Klusák Tomáš v soutěžích KP JM a Divize JM E, za opakované špatné hodnocení od DS a to od 18.2. -7.3.2013.
Vyjádření STDK k námitce mužstva Mitra Brno uvedené v utkání O2A1506 FC Silůvky-Mitra Brno. Dle ZoU nelze vzít námitku v potaz, jelikož je zde popsána daná situace rozhodčím velmi jasně a tudíž se nejednalo o porušení pravidla při zahrávání 2PK. Bylo by možné v případě videa z tohoto utkání celou situaci posoudit a zda rozhodčí pochybyl.
Rozhodnutí STDK ve věci nesplnění RMS (neoprávněné starty hráčů z důvodů nezaplacených členských příspěvků do systému FUTis) mužstvem Pískovna Černovice hrajícím KP JM, je následující: v utkáních hraných 4.1.2013 Pískovna Černovice – Slovan Brno 4 : 4 , 19.1.2013 Remos Oslavany - Pískovna Černovice 11 : 10, 1.2.2013 Pískovna Černovice – Mitra Brno 1 : 5, 17.2.2013 FC Kloboučky - Pískovna Černovice 5 : 3, 24.2.2013 Agromeli Brno – Pískovna Černovice 3 : 3 a 1.3.2013 Pískovna Černovice – FC Silůvky 6 : 9 se všechny tyto výsledky anulují a mění v neprospěch Pískovny Černovice s výsledkem 0 : 5. Dále STDK stanovila pořádkovou pokutu klubu za každou tuto kontumaci ve výši 1.000 kč. STDK k dalším opatřením prozatím nepřistoupila, pokud bude splněno níže uvedené. Okamžitě zaplatit do systému FUTis za všechny hráče napsané na stávající soupisce mužstva členský příspěvek. STDK dále ukládá klubu Pískovna Černovice uhradit částku 6.000 kč a to, nepozději do 7.3.2013 na účet 27-5826790267/0100 var.sym. 77 a do pole- zpráva pro příjemce, uvést název klubu. Doklad o zaplacení poslat na e-mail kkfjm@seznam.cz a to nejpozději taktéž do 7.3.2013.

5.2.2013

Rozhodnutí STDK na podnět komise rozhodčích a delegátů ohledně udělených nízkých známek rozhodčím. Uvedeným rozhodčím se zastavuje činnost na 1. kolo s účinností od 4.2.-10.2.2013. Jedná se o tyto rozhodčí: Vokáč Rudolf, Šenkýř Petr, Venc Radek, Slanina Tomáš, Kuhn Kamil

31.1.2013

V utkání Divize JM „E“ O1A1404 Žabinští Vlci Brno - Lazor Vyškov byl vyloučen hráč Lazoru Vyškov Růžička Jiří. Mužstvo Lazoru Vyškov nesouhlasilo s rozhodnutím rozhodčího a podalo dodatečnou námitku na STDK, která splňovala vše potřebné a dodala i video z inkriminovaného okamžiku, které je v těchto soutěžích doporučené. STDK předala video ke shlédnutí KRD a požádala o rozbor a stanovisko z daného okamžiku. Po zhlédnutí videa došla KRD k rozhodnutí, že Ro udělil ČK nesprávně. STDK na základě rozhodnutí KRD rozhodla takto: udělená ČK hráči Růžička Jiří zůstává v platnosti, jelikož nejde odvolat rozhodnutí Ro v utkání, ale přihlédla k okolnostem a především k dodanému videu a nařídila pouze podmínečný trest na jedno utkání.

13.12.2012

STDK KKF JM vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Demeter Robin (Pramen Havlíčkův Brod) a rozhodla následovně: Hráči Demeteru Robinovi byl prominut zbytek trestu ke dni 13.12.2012 s podmínečným odkladem do 28.2.2013.
STDK KKF JM vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Pavlíček Tomáš (Ergeta Bílovice) a rozhodla následovně: Hráči Pavlíček Tomáš byl prominut zbytek trestu ke dni 13.12.2012 s podmínečným odkladem do 31.12.2012.

10.12.2012

Rozhodnutí STDK KKF JM ve věci námitky Lazoru Vyškov v utkání 01A1102 Helas Brno B vs Lazor Vyškov - k námitce nelze přihlédnout, jelikož je plně v moci rozhodčího udělování OT a tudíž udělená druhá ŽK+ČK hráči Mikloškovi je naprosto v souladu s PF.
Rozhodnutí DK ve věci vyloučeného hráče Mikloška Jan (Lazor Vyškov). Jelikož hráč měl podmíněný trest do 28.2.2013 a tímto ji porušil, přistoupila DK ke znovu udělení původního zbytku trestu ve výši zastavení činnosti na 6 utkání a za udělenou ČK v utkání 01A1102 Helas Brno B vs Lazor Vyškov k zastavení činnosti ve dvou utkáních (2.ČK v sezóně). Souhrnem se tedy jedná o zastavení činnosti na 8 utkání s platností od 10.12.2012.

29.11.2012

DK KKF JM vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Zdeněk Kučera (Pramen Havlíčkův Brod) a rozhodla následovně: Hráči Zdeňku Kučerovi byl prominut zbytek trestu ke dni 29.11.2012 s podmínečným odkladem do 31.12.2012.

21.11.2012

DK KKF JM vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Mikloška Jan (Lazor Vyškov) a rozhodla následovně: Hráči Mikloška Jan (Lazor Vyškov) byl prominut zbytek trestu ke dni 22.11.2012 s podmínečným odkladem do 28.2.2013.

12.11.2012

Posouzení STDK k námitkám Tanga Brna B a Pivovaru Vyškov.
Po prozkoumání ZoU a zpráv DS, došla STDK k rozhodnutí, že obě námitky nebyly relevantní. Popis přestupků jak od rozhodčího, tak delegáta jasně potvrzují, že v případě udělené ŽK se opravdu jednalo o Josefa Havla (Tango Brno B) a dle rozhodčího bylo u popisu udělení dvou ŽK=ČK hráči Pánkovi Janovi (Pivovar Vyškov) vše zcela jasně dokumentováno v ZoU. Tímto se obě námitky zamítají.

6.11.2012

KKF JM rozhodla per rollam o snížení po polovině trestu pro hráče Hudeček Jaromír (Technika Brno) následovně: Hráči je prominut zbytek trestu ke dni 7.11.2012 s podmínečným odkladem do 31.12.2012.

29.10.2012

DK KKF JM potrestala klub Slovan Brno finanční pokutou 500,-Kč za nevyplacení cestovného dle RMS rozhodčímu v utkání O2A0604 Slovan Brno vs Toka Brno hraném 27.10.2012, pokuta bude odečtena z vratné částky po skončení soutěžního ročníku. Dále rozhodla, že nevyplacené cestovné ve výši 360,-Kč musí klub uhradit na účet KKF JM 27-5826790267/0100 var.sym. 77, (ve zprávě pro příjemce uvést Slovan Brno), nejpozději do 7.11.2012. Doklad o úhradě musí být odeslán nejpozději do 8.11.2012 na e-mail bednar.kam@seznam.cz. V případě, že nebude poplatek za cestovné uhrazen ve stanoveném termínu, přijme DK další potřebná opatření v souladu s Disciplinárním řádem - pokuta klubu, náhrada vzniklých škod a nákladů, případně další opatření dle zvážení DK.

22.10.2012

DK KKF JM rozhodla per rollam o snížení po polovině trestu pro hráče Posdpíšil Jan (Pivovar Vyškov) následovně: Hráči je prominut zbytek trestu ke dni 22.10.2012 s podmínečným odkladem do 31.12.2012.

19.10.2012

DK KKF JM vzala na vědomí žádost o prominutí zbytku trestu hráče Nikos Tachtadžis (Tango Brno) a rozhodla následovně: Hráči Nikos Tachtadžis (Tango Brno) byl prominut zbytek trestu ke dni 19.10.2012 s podmínečným odkladem do 31.12.2012.

10.10.2012

DK KKF JM potrestala klub Technika Brno finanční pokutou 2500,-Kč za nezaplacení startovného pro soutěžní ročník 2012/2013, splatných do 20.10.2012. Pokuta 2500,-Kč musí být uhrazena platbou na účet KKF JM, případně poštovní poukázkou, a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KKF JM do 25.10.2012. V případě, že nebude pokuta uhrazena ve stanoveném termínu, přijme DK další potřebná opatření v souladu s Disciplinárním řádem - pokuta klubu, náhrada vzniklých škod a nákladů, případně další opatření dle zvážení DK.

24.9.2012

 • STDK KKF JM na základě podnětu KRD při KKF JM potrestala delegáty a rozhodčí za nerespektování nařízení dané KRD KKF JM. Platba musí být uhrazena platbou na účet KKF JM, 27-5826790267/0100 var.sym. 77, případně poštovní poukázkou, a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KKF JM, popřípadě el. podobou zaslán na e-mail bednar.kam@seznam.cz do 28.9.2012. V případě, že nebudou veškeré závazky uhrazeny ve stanoveném termínu, přijme STDK další potřebná opatření - pokuta, zastavení činnosti, náhrada vzniklých škod a nákladů, případně další opatření dle zvážení STDK.
  Vokáč Rudolf 300,-
  Hrbáček Lukáš 300,-
  Vala Zdeněk 300,-
  Šišma Ondřej 300,-
  Klusák Tomáš 300,-
  Cízler Jan 300,-
  Štola Lubomír 300,-

  Polodna Vladimír 200,-
  Rohrer Libor 200,-
  Kliner Jan 200,-
  Klepáček Radek 200,-
  Zukal Ladislav 200,-

21.9.2012

 • DK KKF JM potrestala klub Helas Brno B finanční pokutou 1500,-Kč za nezaplacení startovného pro soutěžní ročník 2012/2013 a ostatních finančních závazků klubu, splatných do 28.8.2012. Pokuta 1500,-Kč i platba všech pohledávek musí být uhrazena platbou na účet KKF JM, případně poštovní poukázkou, a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KKF JM do 27.9.2012. V případě, že nebudou veškeré závazky uhrazeny ve stanoveném termínu, přijme DK další potřebná opatření v souladu s Disciplinárním řádem - pokuta klubu, náhrada vzniklých škod a nákladů, případně další opatření dle zvážení DK.

15.2.2012

 • STDK potrestala Michala Letzela (Žabinští Vlci Brno) zákazem výkonu všech funkcí včetně hráčské na 6 zápasů za opakované nesportovní chování vůči rozhodčím v utkání 16. kola Divize E jižní Moravy Žabinští Vlci Brno – Yotiva Helas Brno B ze dne 11.2.2012 hraného v Brně Bohunicích.

1. 2. 2012

 • STDK potrestala Tomáše Bednaříka (Amor Vyškov) zákazem výkonu všech funkcí spojených s utkáním na 6 zápasů za hrubou urážku delegáta po utkání 15. kola Krajského přeboru jižní Moravy Amor Vyškov – SK Líšeň B ze dne 28.1.2012 hraného ve Vyškově.

18. 1. 2012

 • STDK KKF JM projednala žádost hráče Jaromíra Lazora – Sokol Bučovice o prominutí zbytku trestu 1 zápasu z trestu 4 zápasů uděleného DK dne 8.12.2011. S ohledem na hráčovo první provinění žádosti částečně vyhovuje – hráč obdržel podmínečný trest do 1. února 2012

 • STDK KKF JM udělila na základě podnětu Komise rozhodčích a delegátů následující finanční pokuty za nehlášení výsledků. Pokuty musí být zaplaceny do 16. února 2012 na sekretariát KKF JM Rybnická 75, Brno – Nový Lískovec, 634 00.
  Pokuty:, Vokáč Rudolf, Šišma Ondřej, Komzák Martin, Vala Zdeněk, Bláha Viktor – 50,- Kč
  Slanina Tomáš – 150,- Kč
  Klusák Tomáš – 200,- Kč

11. 12. 2011

 • STDK udělila pokutu klubu Bosonohy Brno ve výši 200,- Kč za nedostatečnou pořadatelskou službu v utkání 11. kola KP JM v Brně Bohunicích mezi týmy Bosonohy Brno – Technika Brno ze dne 11. 12. 2011. Pokuta bude odečtena z vratné částky.

30. 11. 2011

 • STDK KKF JM upozorňuje klub Yotiva Helas Brno B, že dosud nebyla doručena potvrzení o uhrazení peněžité pokuty 4000,- a startovného ve výši 8700,- . V případě, že potvrzení nebudou doručena do 16. 12. 2011, bude s klubem zahájeno disciplinární řízení

 • STDK KKF JM projednala žádost hráče Lukáše Němce – SC Lino Kalábek Brno B o prominutí zbytku trestu uděleného DK dne 16.11.2011 a s ohledem na charakter provinění a výši původního trestu žádost zamítá

29. 11. 2011

 • STDK udělila pokutu klubu SC Lino Kalábek Brno B ve výši 400,- Kč za nezajištění pitného režimu pro rozhodčí a delegáta v utkání 9. kola Divize E JM v Brně-Bohunicích mezi týmy SC Lino Kalábek Brno B – Pramen Havlíčkův Brod ze dne 25. 11. 2011. Pokuta bude odečtena z vratné částky.

 • STDK udělila pokutu klubu Pískovna Černovice ve výši 200,- Kč za nedostatečnou pořadatelskou službu v utkání 9. kola Divize E JM v Brně-Bohunicích mezi týmy Pískovna Černovice – Tango Brno B ze dne 25. 11. 2011. Pokuta bude odečtena z vratné částky.

 • STDK udělila pokutu klubu Tango Brno B ve výši 200,- Kč za nedostatečně vyplněný zápis v utkání 7. kola Divize E JM v Brně-Bohunicích mezi týmy SC Lino Kalábek Brno B – Tango Brno B ze dne 11. 11. 2011. Pokuta bude odečtena z vratné částky.

20. 11. 2011

 • STDK udělila pokutu klubu SK Amor Vyškov ve výši 200,- Kč za nedodání soupisky v utkání 8. kola KP JM v Ivančicích mezi týmy FC Silůvky – SK Amor Vyškov ze dne 19. 11. 2011. Pokuta bude odečtena z vratné částky.

16. 11. 2011

 • STDK udělila pokutu klubu SC Lino Kalábek Brno B ve výši 200,- Kč za nezajištění pitného režimu pro rozhodčí a delegáta v utkání 7. kola Divize E JM v Brně-Bohunicích mezi týmy SC Lino Kalábek Brno B – Tango Brno B ze dne 11. 11. 2011. Pokuta bude odečtena z vratné částky.

 • STDK udělila pokutu klubu Tomson Brno ve výši 200,- Kč za nezajištění pitného režimu pro rozhodčí a delegáta v utkání 7. kola Divize E JM v Brně-Bohunicích mezi týmy Tomson Brno – Žabinští Vlci Brno ze dne 11. 11. 2011. Pokuta bude odečtena z vratné částky.

 • STDK udělila pokutu klubu Tomson Brno ve výši 200,- Kč za nevyplacení rozhodčích a delegáta v utkání 7. kola Divize E JM v Brně-Bohunicích mezi týmy Tomson Brno – Žabinští Vlci Brno  ze dne 11. 11. 2011. Při výši pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že vedoucí mužstva chybu napravil druhý den ráno. Pokuta bude odečtena z vratné částky.

02. 11. 2011

 • STDK udělila pokutu ve výši 500,- klubu Slovan Brno za za nedostatečnou pořadatelskou službu v utkání 6. kola KP JM v Pohořelicích mezi týmy Slovan Brno – Amor Vyškov ze dne 28. 10. 2011. Pokuta bude odečtena z vratné částky.

20. 09. 2011

 • STDK udělila důtku klubu Bosonohy Brno za nezajištění pitného režimu pro rozhodčí a delegáta a za nedostatečnou pořadatelskou službu v utkání 1. kola KP JM v Brně-Bohunicích mezi týmy Bosonohy Brno – Agromeli Brno B ze dne 18. 09. 2011

 • STDK udělila důtku klubu Technika Brno za pozdní dodání soupisky a registračních průkazů v utkání 1. kola KP JM v Pohořelicích mezi týmy Technika Brno – SK Líšeň Brno B ze dne 16. 09. 2011

nic
  Úřední zprávy
 Zastavení závodní činnosti Divize E a KP JM futsalu FIFA k 8. 12. 2016
 Vyúčtování rozhodčích - formulář
 9.kolo 16-17
 9.kolo 16-17
 DK Zápis č.5 ze dne 5.12.2016
 Zápis 04 DK -STK 5.12.2016
 Informace o placení členských příspěvků na rok 2017
 2.liga "Východ" - Ročník 2016/2017 - historie
 2.liga "Západ" - Ročník 2016/2017 - historie
 CHANCE futsal liga - Ročník 2016/2017
 Výsledky Poháru FAČR 2015/16
 Zápis ze schůze VV OkK futsalu.
 Změny v termínové listině
 Futsal - Zastavení závodní činnosti
 Počet členů Svazu futsalu k 30.11.2016
 8.kolo 16-17
 8.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SubKD dne 15.11.2016 v Praze
 Rozhodnutí STK a DK KKF JM a ObKF Divize E
 Zápis STK číslo 5 ze dne 27. 11. 2016.
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2017
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Juniorské ligy futsalu
 DK Zápis č.4 ze dne 24.11.2016
 Seznam trenérů 2016-2017
 Futsal - Informace pro rozhodčí a delegáty
 Propozice okresního futsalu platné od 28. 10. 2016.
 Zápis STK číslo 4 ze dne 21. 11. 2016.
 Zápis č. 051617 z jednání SbKR dne 16. 11. 2016 v Praze
 7.kolo 16-17
 7.kolo 16-17
 Úřední zprávy KR
 Komise rozhodčích
 Zahajuje ženská futsalová Divize A
 První turnaj Divize E ovládly jednoznačně Nástěnky
 Divize A - ženy, odkazy
 6.kolo 16-17
 6.kolo 16-17
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis č. 11/2016 z jednání KRD KP JM a Divize E dne 10. 11. 2016 v Brně
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis 03 DK -STK 14.11. 2016
 Los semifinále Poháru FAČR ve futsalu
 Zápis STK číslo 3 ze dne 12. 11. 2016.
 Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu MADOS MT Hradec Králové
 Zápis STK číslo 2 ze dne 7. 11. 2016.
 5.kolo 16-17
 5.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SbKR dne 2. 11. 2016 v Praze
 RMS OkKF Litoměřice 2016-2017
 Zápis č. 031617 z jednání SbKR dne 12.10.2016 v Praze
 


nic

WebToDate