Futsal

reklama

Mimořádný aktiv předsedů ŘKD a KKF

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

 

Přítomni:

 

ŘÍDÍCÍ ORGÁN

JMÉNO

FUNKCE

Divize „A“

Chaloupka Jiří

předseda

Divize „B“

Primus Miroslav

člen        

Divize „C“

Holíková Iva

člen    

Divize „D“

Starý Vladislav

místopředseda

Divize „E“

Polák Zdeněk

předseda

Divize „F“

Pelikán Martin

místopředseda

 

 

 

Praha

Valent Martin

člen

Středočeský

Nepil Pavel

místopředseda

Ústecký

Hanzlík Jiří

předseda

Liberecký

Milner Michal

předseda

Karlovarský

Rod Jan

člen

Plzeňský

Kalina Pavel

předseda

Jihočeský

Primus Miroslav

člen

Královéhradecký

Štěrba Jaroslav

předseda

Pardubický

Mach Radek   

člen        

Vysočina

Milichovský František

člen   

Jihomoravský

Stix Jiří

člen   

Zlínský

Kopecký Lumír

předseda

Olomoucký

Sebök Ladislav

předseda

Moravskoslezský

Pelikán Martin

předseda

 

 

Program:

 

1)       Představení registračního a informačního systému FUTIS

 

Prezentace systému FUTIS byla hlavním bodem jednání mimořádného aktivu předsedů ŘKD a KKF. Všichni účastníci obdrželi v úvodu aktivu písemnou prezentaci systému FUTIS, v písemné formě rovněž obdrželi návrh systému rozdělení finančních zdrojů, vygenerovaných systémem a návrh kritérií pro jejich rozdělení.

Jednání zahájil předseda KF FA ČR Mgr. Ota Mestek, který přítomným prezentoval především důvody zavedení tohoto systému, stav příprav systému a přínos pro futsal v případě jeho zavedení.

 

Důvody zavedení systému FUTIS jsou především dva:

-          nutnost inovace registračního systému,

-          zajištění dalších finančních zdrojů pro futsal.

 

Systém FUTIS obsahuje čtyři důležité složky:

 

1)       Registrační systém:

-          zcela nový systém, ve kterém budou hráči futsalu registrováni na základě ID kódu

-          rapidně se zkrátí časová prodleva při registraci hráče, hráč bude v systému registrován s minimální prodlevou

-          vznikne možnost on-line kontroly registrace hráče

-          budou zrušeny registrační průkazy a s nimi spojené problémy (fotografie hráčů,  distribuce RP s časovou prodlevou atd.)

-          v návrhu je snížení registračního poplatku na 50,- Kč a přestupního poplatku v rámci okresních soutěží rovněž na 50,- Kč

 

2)       Členské příspěvky:

-          v návaznosti na upravenou legislativu bude jasná definice člena SF FA ČR

-          zdroj finančních prostředků pro SF AF ČR, především pak pro KKF

-          zjednodušený systém výběru oproti stávajícímu, příspěvky v určené výši bude hradit každý člen na období jednoho roku

-          propojení s registračním systémem, možnost startu ve futsalovém utkání po zaregistrování v systému a uhrazení členských příspěvků

 

3)       Výsledkový servis:

-          modernizace stávajícího informačního systému VSF

-          zjednodušení systému a zpřístupnění více funkcionářům

-          vytvoření elektronického zápisu o utkání, systém pak upozorní na neregistrované hráče, příp. na hráče, nemající uhrazen členský příspěvek

 

4)       Členská karta:

-          možnost získání v případě zaregistrování v systému a uhrazení ČP na období jednoho roku

-          platnost karty po dobu tří let (i v případě neuhrazení ČP v následných dvou letech)

-          atraktivní slevy pro členy SF FA ČR (např. sleva 30%  na celý sortiment zboží společnosti Joma, 30% na vybraný sortiment zboží společnosti  Select, sleva 50% na domácí utkání futsalové reprezentace ČR, další možnosti v jednání).

 

Předseda RegSubK a člen KF AF ČR Pavel Nepil pak přiblížil rozdělení financí, získaných z ČP systému FUTIS a návrh kritérií, podle nichž by se tyto finance dělily (vše rovněž obdrželi účastníci jednání v písemné podobě).

 

Následovala obšírná diskuse k projednávané problematice. Její závěry se dají shrnout následovně:

 

Ad 1) Navržený registrační systém vyhodnotili přítomní jako potřebný, jeho zavedení by bylo přínosné. Navíc schválením členských příspěvků v celé AF ČR bude jeho zavedení nutností.

 

Ad 2) Členské příspěvky a především jejich výše – nejvíce diskutovaná záležitost. Nový systém členských příspěvků – platba za osobu - se rovněž většině přítomných zamlouval, ne však již navrhovaná výše členského příspěvku. Ta v úvodní kalkulaci pracovala s částkou 300,- Kč na člena a rok (např. florbal má 500,- Kč/člen/rok) a měla dle propočtů přinést v úvodním roce zavedení systému cca 1.000.000,- Kč pro SF FA ČR (náklady s provozem systému FUTIS, sekretariát KF FA ČR, reprezentace) a cca 4.300.000,- Kč jako odměnu pro schválené pracovníky při jednotlivých KKF a jako dotaci na činnost jednotlivých KKF.

Diskuse vyprofilovala ten názor, že přítomní krajští funkcionáři by nebyli proti zavedení tohoto systému ČP a odvodu potřebné finanční částky pro SF FA ČR. Zpochybnili však potřebu placených pracovníků při jednotlivých KKF a vůbec výši dotace pro jednotlivé KKF (v této kalkulaci až 300.000,- Kč/rok). Byl zpochybněn systém složitého přerozdělování členských příspěvků, když by se opět 80% z vybrané částky vracelo zpět krajům. Převládl názor, že je možné, v případě potřeby, tyto finanční částky vybrat v jednotlivých krajích individuálně.

KF FA ČR pak následně na svém zasedání citlivě vyhodnocovala diskusi z mimořádného semináře v této oblasti a připravila druhou variantu, která kalkuluje s částkou ve výši 100,- Kč na osobu a rok. Z této částky by byly hrazeny především náklady spojené s provozem systému FUTIS, částečně pak s provozem sekretariátu KF AF ČR a reprezentačního celku, část se pak dle schválených kritérií vrátí ve formě dotace jednotlivým KKF. Částka by to nemusela být pro jednotlivé KKF i tak nezajímavá, v průměru by mohla být ve výši 50.000,- až 60.000,- Kč na rok. Je nutno brát v úvahu, že během následujících dvou-tří let to bude ze strany KF AF ČR jediná částka, která bude moci být z jejího rozpočtu KKF poskytnuta.

 

Ad 3) Výsledkový servis – zde byla kladně vyhodnocena především možnost zavedení elektronického zápisu o utkání a možnost jeho on-line vyplňování před soutěžním utkáním s možností blokace hráče, který není v systému registrován či nemá uhrazeny členské příspěvky.

Samotný výsledkový servis bude i při jeho modernizaci opět nejvíce závislý na lidském faktoru, bude opět záležet na každém zodpovědném funkcionáři, na kvalitě a rychlosti zadávaných údajů.

 

Ad 4) Členská karta – opět bylo její  zavedení doporučeno, především jako podpůrný argument k zavedení celého systému FUTIS. Systém slev pak nemusí využívat pouze člen SF FA ČR, slevy přinesou výhody pro celou jeho rodinu. Shoda panovala v rozšíření počtu partnerů, kde by mohly být slevy uplatňovány.

 

 

            Harmonogram příprav zavedení systému FUTIS:

 

·         do 15.8.2011 bude rozeslán prezentační materiál systému FUTIS Krajským a Okresním komisím futsalu

-          zajistí O. Mestek a M. Průša

 

 • do 31.8.2011 mohou KKF připomínkovat vše, co se týče systému FUTIS, podávat další podněty či protinávrhy

 

 • 15.8. – 30.9.2011 proběhnou diskuze k zavedení systému FUTIS na zasedáních OKF a KKF,  každá KKF bude pověřena mandátem k rozhodnutí o zavedení systému

 

 • O víkendu 30.9. – 2.10. 2011 proběhne řádný Aktiv předsedů ŘKD a KKF (nejlépe v rámci konání některého prvoligového utkání, např.  ERA-PACK Chrudim – Slavia Praha nebo Bohemians 1905 Praha – Tango Brno) – rozhodnutí o zavedení, příp. nezavedení systému FUTIS do praxe
 • Pokud bude zavedení systému FUTIS schváleno, proběhne jeho mediální prezentace, a to  především na internetových stránkách fotbal.cz a efutsal.cz (prezentace systému, rozhovory se zainteresovanými osobami, průběh příprav)

-          zajistí především R. Klier a M. Průša

 

 

2)       Vystoupení předsedy KF AF ČR Mgr. Oty Mestek

 

Předseda KF AF ČR se ve svém vystoupení soustředil na několik okruhů futsalové problematiky:

-          reprezentace ČR – účastníky jednání seznámil s programem všech reprezentačních mužstev (nejbližší akcí je 2. – 4. 9. 2011 Turnaj čtyř zemí), s podanou kandidaturou na pořádání jedné z kvalifikačních skupin MS 2012

-          1.liga, 2.ligy – všechny soutěže jsou obsazeny dvanácti účastníky, z 1. ligy odstoupivší CC Jistebník byl nahrazen finalistou 2. ligy „Z“ SK Kladno, 2. liga „Z“ pak byla doplněna o tým extraligy sálového fotbalu SK Goll Běloves, na čemž měla hlavní podíl RegSubK, 1.liga má nového sponzora, kterým je sázková společnost Chance

-          připraveny jsou i juniorské soutěže, tzn. 1. liga U-16 a U-18, Středoškolská a Školská futsalová liga

-          KF FIFA potvrdila návrh KF AF ČR ohledně pravidel, kdy byla hlavně povolena hra brankáře na polovině soupeře, další změny v pravidlech budou zveřejněny v dostatečném časovém předstihu

 

3)       Personální situace Regionální subkomise KF AF ČR

 

Do RegSubK byl místo p. J. Lendela  kooptován p. Martin Minář (předseda Krajské komise futsalu Vysočina), v jehož gesci budou především mládežnické soutěže. Do gesce p. Martina Pelikána byla přidána kontrola zapojení KKF v informačním systému VSF (společně se Zd. Polákem).

 

4)       Regionální informační servis (RIS)

 

Dotace jednotlivým KKF z rozpočtu KF AF ČR bude nadále distribuována na základě schválených kritérií, jejichž plnění bude vyhodnoceno na základě dodání vyplněných Regionálních informačních servisů (dále RIS).

Aktualizovaná verze RIS bude předsedům ŘKD a KKF rozeslána do 31.7.2011, vyplněné formuláře musí být na danou adresu vráceny nejpozději do 20.9.2011. Formuláře RIS se budou vyplňovat jednotnou formou, je v nich nutno uvádět celé názvy celků (zde dbát na shodu názvů celků s pozitivní propagací futsalu).

 

5)       Kritéria pro rozdělování dotací KKF z rozpočtu KF AF ČR

 

V souvislosti s přípravou systému FUTIS je zpracován nový systém kritérií pro rozdělování získaných financí z členských příspěvků, tento systém je jednodušší a přehlednější. Je možno na něm v období červenec až září 2011 ještě pracovat, o systému rozdělování dotací z rozpočtu KF AF ČR pak rozhodne řádný Aktiv předsedů ŘKD a KKF.

 

 

 

6)       Zpráva o výběru členských příspěvků za rok 2010

 

Zprávu o výběru členských příspěvků za rok 2010 zpracoval a účastníkům jednání předložil  člen RegSubK Ing. Jiří Chaloupka. Ve své zprávě zaznamenal veškerou statistiku, týkající se této problematiky, včetně počtu celků, za které byly ČP odvedeny a částek, odvedenými jednotlivými KKF. Zpráva rovněž konstatovala nedostatky jednotlivých KKF, spojené s výběrem ČP, tyto nedostatky pak budou zohledněny při rozdělení dotace z rozpočtu KF AF ČR na rok 2011.

 

 

7)       Inventarizace notebooků a razítek divizí a KKF

 

Všechny ŘKD a KKF obdržely na základě předávacího protokolu oficiální razítka. Zároveň byl každému razítku zaveden Evidenční list, jehož originál je uložen u předsedy RegSubK, kopii obdržel každý příslušný řídící orgán.

 

Notebooky pro KKF – novým notebookem se podařilo dovybavit KKF Zlínského kraje, v řešení je předání notebooku mezi minulým a současným vedením KKF Ústeckého kraje. Bohužel z důvodu nepříliš ideální ekonomické situaci FA ČR nebude možné v nejbližší době modernizovat notebooky jednotlivým KKF. I  v této oblasti by řešením mohlo být zavedení systému FUTIS.

 

 

8)       Odkaz Regionální subkomise na  www.fotbal.cz

 

Účastníci aktivu byli seznámeni se zřízením odkazu RegSubK  na oficiální stránce www.fotbal.cz,  kde jsou zveřejňovány veškeré materiály této komise (zápisy z jednání aktivů, zápisy z jednání komise, metodiky atd).

 

 

9)       Ekonomika

 

 • Dotaci z rozpočtu KF ČMFS pokud možno opět navýšit, a to opět o částku 70.000,- Kč na celkovou částku 280.000,- Kč, tzn. průměrně 20.000,- Kč na kraj

-          v rozpočtu KF ČMFS v rámci navýšení dotace pro KKF snížit částku na činnost RegSubK o 20.000,- Kč (celkem tedy na 60.000,- Kč - zasedání komise, výjezdy členů na divizní a krajské akce, zasedání aktivu atd.).

 

 • Ekonomické zajištění regionálních soutěží

-          situace v ČSTV zajišťuje v současnosti pouze finanční zdroje pro majitele tělovýchovných zařízení (ze státních zdrojů) a z akce Sportuj s námi (granty na různé akce – turnaje, utkání, vydání ročenek atd.)

-          je nutno se zaměřit na čerpání dotací a grantů z městských a obecních rozpočtů (většinou řeší odbory školství a tělovýchovy, sportovní komise)

-          pokud budou další možnosti čerpání finančních prostředků do regionálního futsalu, je s nimi nutno seznámit RegSubK

 

 

 

10)   Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF AF ČR

 

Účastníci aktivu byly seznámeni s aktualizovaným návrhem Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF AF ČR, který bude předložen ke schválení nejbližšímu zasedání KF AF ČR. Tato směrnice upravuje některé nesrovnalosti v původním znění a dává řídícím orgánům oporu v oblasti činnosti členských klubů, např.:

-          název klubu musí být v souladu s pozitivní propagací futsalu

-          sídlo a název klubu musí být shodné

-          kluby jsou na nejnižší úrovni zařazovány do soutěžní struktury dle regionální příslušnosti

-          specifikace možných výjimek

 

 

11)   Různé

 

 

 • Pohár ČMFS - na regionální úrovni vycházet z propozic celostátních soutěží, je možno vytvářet propozice pro okresní a krajskou část. Je možno zaslat vzor dle Stč. části. Součást informačního servisu.

 

 • Činnost ŘO dle Stanov SF ČMFS – pořádání VH, příp. mimořádných VH, jmenování členů řídících komisí na těchto jednáních, zápisy z těchto jednání zasílat předsedovi RegSubK (pavelnepil@seznam.cz) a zároveň na sekretariát KF ČMFS, volba delegátů na VH SF ČMFS dle Statutu SH ČMFS. Účast členů RegSubK na těchto jednáních a dále na vyhlášeních, grémiích atd.

 

 • Ženy – organizace soutěží žen ve spolupráci s RegSubK, příp. Subkomisí ženského futsalu (A. Herzog). Týká se: Plzeň, Ústí, K. Vary, Hradec Králové, Pardubice, Jihomoravský, Zlín, Moravskoslezský. Informace o finálovém turnaji Mistrovství ČR ve futsale žen dne 26.6.2011 v Hostivicích u Prahy za účasti osmi celků.

 

 • Junioři – není tlak na vytváření juniorských soutěží (mládežnický fotbal 4+1, 5+1, 7+1, ŠFL, SFL), v rámci krajů dle možností

 

 • Soubor předpisů SF AF ČR – proběhla distribuce ŘKD, KKF a OKF dle schváleného distribučního klíče.

 

 

 

Zapsal:   Pavel NEPIL, předseda Regionální subkomise KF ČMFS

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.sk
Seznam příloh

8.6.2011 Mimořádný aktiv předsedů ŘKD a KKF 477184 B
reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate