FAČR


reklama

Oddělení legislativně právní

Ředitel LPO
JUDr. Jan PAULY
e-mail: pauly@fotbal.cz

Pracovníci LPO
Mgr. Martin GALÁŽ
zástupce ředitele LPO
e-mail: galaz@fotbal.cz

Dominika TÝLOVÁ
asistentka ředitele LPO
e-mail: tylova@fotbal.cz

Mgr. Kristýna LOUŽILOVÁ
e-mail: louzilova@fotbal.cz

Mgr. Martin ŘÍHA
e-mail: riha@fotbal.cz

Vedoucí Registračního úseku
Hana HADRBOLCOVÁ
e-mail: hadrbolcova@fotbal.cz

Pracovnice Registračního úseku
Hana MACHONSKÁ
e-mail: machonska@fotbal.cz

Blanka VOMÁČKOVÁ
e-mail: vomackova@fotbal.cz

Pracovník Úseku zahraničních přestupů
Mgr. Matěj ČMEJLA
e-mail: cmejla@fotbal.cz

Manažer Úseku členství
Lucie PEČENKOVÁ
e-mail: pecenkova@fotbal.cz

Pracovnice Úseku členství
Aneta MRÁZKOVÁ
e-mail: mrazkova@fotbal.cz25.09.2014
Úsek registrace: Informace pro kluby
Úseky registrací a mezinárodních přestupů na všech pracovištích oznamují, že dne 6. října 2014 budou z důvodu končícího termínu pro hostování a střídavé starty otevřeny od 8:00 do 16:00 hodin.


17.09.2012
Úrazové pojištění pro rok 2012
Pro členy Českého svazu tělesné výchovy je pro rok 2012 uzavřena smlouva o úrazovém pojištění v nezměněném rozsahu, jako v roce 2011 a předchozích letech. Současně je uzavřena i smlouva o pojištění odpovědnosti za činnost trenérů a cvičitelů ČSTV. Pojištění platí do 31. 12. 2012.


31.08.2012
Stanovisko FAČR ke členství oddílových rozhodčích ve FAČR
Na základě opakujících se dotazů týkajících se tzv. oddílových rozhodčích, podává LPO FAČR stanovisko.


07.08.2012
Změna Soutěžního řádu fotbalu
VV FAČR schválil s účinností od 1.8.2012 doplnění soutěžního řádu fotbalu.


03.08.2012
Novelizace základních předpisů FAČR s účinností od 1. 7. 2012


14.09.2011
Usnesení 13. ŘVH FA ČR konané dne 26.6. 2011


26.05.2011
Soutěžní protokol ČMFS k  delegaci registrovaných hráčů za FARMU


26.05.2011
SMĚRNICE ČMFS UPRAVUJÍCÍ START HRÁČŮ PROFESIONÁLNÍCH KLUBŮ ZA FARMÁŘSKÉ KLUBY


28.01.2011
Sdělení LPO ČMFS


28.01.2011
Sdělení LPO ČMFS


26.01.2011
Výkonný výbor ČMFS dne 22. 1. 2011 schválil následující


04.12.2010
Úsek registrací bude v posledním týdnu roku uzavřen
Registrace můžete vyřídit do 21. prosince, pak až po Novém roce.


15.11.2010
Směrnice ČMFS o ochraně osobních údajů


05.11.2010
Manuál pro převod členských práv přijatý na 17. zasedání VV ČMFS dne 21.10. 2010


30.04.2010
Nataša Červenková se rozloučila
Mnoho příjemných chvil na zaslouženém odpočinku jí osobně opřáli generální sekretář Rudolf Řepka, jeho zástupce Otakar Mestek a ředitel LPO Pavel Hamerník.


27.11.2009
Upozornění registračního úseku ČMFS
Ve dnech 22. – 31.12.2009 bude úsek registrace ČMFS v Praze a Olomouci uzavřen.


04.03.2009
Úsek registrace 6.4. 2009
Vzhledem k tomu, že 6.4.2009 (pondělí) je podle PŘ ČMFS pro neprofesionální fotbalisty poslední den pro podání žádostí o přestup, hostování a předčasné ukončení hostování, oznamuje OLR ČMFS, že bude mimořádně otevřen registrační úsek ČMFS v Praze a Olomouci v pondělí 6.4.2009.


13.01.2009
Výklad ČMFS k registraci – evidenci - smluv mezi hráči  osobami „mladšími 15 let“ a agenty hráčů a hráči a kluby – členy ČMFS
Výklad ČMFS k registraci – evidenci - smluv mezi hráči osobami „mladšími 15 let“ a agenty hráčů a hráči a kluby – členy ČMFS.


25.11.2008
Upozornění reg. úseku ČMFS
Ve dnech 23., 30.12.2008 a 2.1.2009 bude úsek registrace ČMFS v Praze a Olomouci uzavřen.


09.09.2008
Úřední zpráva
Upozornění registračního úseku ČMFS o změně provozních hodin 6. a 7.10.2008


07.02.2008
Upozornění o změně zákona č.83/1990 Sb.
Novelizací ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů došlo ke zrušení části ustanovení §6 odst. 4 cit. zák. tak, že nadále název občanského sdružení již nemusí povinně obsahovat text „občanské sdružení“ nebo zkratku „o.s.“


30.11.2007
Upozornění reg. úseku ČMFS
Ve dnech 27. - 28.12. 2007 bude úsek registrace ČMFS v Praze a Olomouci uzavřen.


21.05.2007
Schválené Stanovy ČMFS
Dnes obdržel Českomoravský fotbalový svaz od Ministerstva vnitra ČR na vědomí vzaté Stanovy ČMFS, které zahrnují změny, přijaté na 11. Valné hromadě ČMFS dne 3. února 2007.


21.03.2007
Organizační směrnice pro činnost členských klubů ČMFS
S účinností od 21. března 2007 schválil dne 20. března 2007 Výkonný výbor ČMFS následující změnu ...


21.03.2007
Sdělení všem fotbalovým oddílům a klubům
Z rozhodnutí VV ČMFS dne 20.3.2007 se upravuje sdělení LPO ČMFS ze dne 31.8.2005 k registrační a přestupní aplikaci mezinárodního přestupního řádu FIFA v podmínkách ČMFS tatko ...


15.02.2007
Oznámení pro kluby I. a II. ligy
Ve středu dne 28.2.2007 od 8.00 do 16.00 hodin lze na registračním úseku ČMFS v Praze osobně vyřídit žádosti o přestupy a hostování profesionálních hráčů.


07.02.2007
Upozornění Oddělení legislativy a registrace ČMFS
Oddělení legislativy a registrace ČMFS upozorňuje na změnu přestupního termínu pro profesionální fotbalisty, který je v období od 15.1 do 28.2.


08.01.2007
Směrnice ČMFS o ochraně osobních údajů


04.12.2006
Upozornění registračního úseku ČMFS
Ve dnech 21. – 29.12.2006 bude úsek registrace ČMFS v Praze a Olomouci uzavřen.


04.12.2006
Změna úředních hodin pracoviště meznárodních přestupů
Na svém řádném zasedání 29.11. schválil Výkonný výbor novelu Provozního řádu pracoviště registrací a mezinárodních přestupů, kde nově stanovil úřední hodiny pracoviště meznárodních přestupů.


01.12.2006
Reakce na článek v deníku Sport
V pátečním vydání deníku Sport se v článku, týkajícím se připravované novelizace Stanov ČMFS, objevily některé zkreslené a nepravdivé údaje. Považujeme proto za nutné uvést je na pravou míru, aby nedošlo k mystifikaci fotbalové veřejnosti.


08.08.2006
Upozornění členským subjektům ČMFS, jež jsou občanskými sdruženími
Zákonem č. 342/2006 Sb. došlo ke změně zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 3.7.2006, která se dotýká názvu sdružení. Název sdružení kromě jiných náležitostí v zákoně uvedených musí obsahovat označení „občanské sdružení“ nebo zkratku „o.s.“.


01.08.2006
Zlepšení služeb na registraci
Oddělení legislativy a registrace ČMFS zlepšilo v průběhu letní fotbalové přestávky podmínky pro žadatele o registrace z řad klubů. Po stavebních úpravách jsou nyní na Strahově k dispozici dvě větší přepážky


30.06.2006
Změny a doplňky řádů a předpisů ČMFS


30.06.2006
Členství v ČMFS


21.06.2006
Schválené změny a doplňky řádů a předpisů ČMFS
Změny v řádech a předpisech ČMFS. Výkonný výbor svým usnesením dne 1.6.2006 schválil následující změny řádů a předpisů ČMFS.


18.05.2006
Soubory ke stažení


06.02.2006
Smlouva o úrazovém pojištění
V minulých dnech byla nově uzavřena smlouva o úrazovém pojištění na rok 2006 mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa.


31.08.2005
Sdělení LPO ČMFS k registrační a přestupní aplikaci mezinárodního přestupního řádu FIFA
"Předpisy FIFA o statusu a přestupech hráčů", jejichž uplatnění je povinné i v podmínkách národních fotbalových svazů a tedy i v ČMFS, stanoví, že hráč může být zaregistrován v jednom soutěžním ročníku maximálně ve třech klubech. Během tohoto období však může hrát oficiální utkání jen za dva tyto kluby.


09.05.2005
Sdělení všem fotbalovým oddílům a klubům evidovaným v ČMFS
Registrační úsek ČMFS od r. 1990 eviduje v databázi adresář všech fotbalových oddílů a klubů, členských subjektů ČMFS, který je jediným oficiálním adresářem kontaktů. Ne všechny fotbalové oddíly a kluby ovšem včas nahlašují změny údajů.


04.03.2005
legis - 116 - Provozní řád úseku registrace ČMFS


16.02.2005
Změna Soutěžního řádu ČMFS


16.02.2005
legis - 201 - Předpisy FIFA pro status a přestupy hráčů


16.02.2005
Legis - 102 - Soutěžní řád fotbalu


16.02.2005
Legis - 101 - Stanovy ČMFS


07.01.2005
Sdělení legislativně právního oddělení ČMFS k zák. č. 361/2003 Sb.


08.04.2004
Smlouvu pro úrazové pojištění s Kooperativou pro členy sportovních svazů sdružených v ČSTV (DOC)


11.02.2004
Informace k současnému stavu při realizaci přechodu majetku státu na občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu ke dne 27.1. 2004


reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate