FAČR


reklama
09.06.2015
Nový soubor předpisů účinný od 1. 7. 2015


05.06.2015
STANOVY ÚČINNÉ OD 5. 6. 2015


03.04.2015
Nové předpisy FAČR
Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) vzal dne 31. března 2015 na vědomí koncept nového souboru předpisů FAČR, jehož účinnost je předpokládána od 1. července 2015. V souvislosti s tím je členům FAČR tímto předkládán k připomínkovému řízení, které bude probíhat následujícím způsobem.


02.04.2015
Úprava Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv
Výkonný výbor FAČR na základě Autonomní dohody, týkající se minimálních požadavků na standardní smlouvy profesionálních fotbalistů, uzavřenou mezi UEFA, FIFPro, EPFL a ECA a na základě výsledků sociálního dialogu mezi FAČR, LFA a ČAFH, schválil na svém pravidelném zasedání novelizaci Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv.


01.04.2015
Zprostředkovatelský řád a Komise pro činnost zprostředkovatelů
Výkonný výbor FAČR na základě článku 1, předpisu Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) Regulations on Working with Intermediaries, schválil na svém pravidelném zasedání Zprostředkovatelský řád, kterým je zrušena Směrnice pro činnost agentů hráčů fotbalu. Zprostředkovatelský řád je účinný ke dni 1. 4. 2015.


26.03.2015
UEFA Coaching convention 2015
UEFA Coaching convention 2015


06.03.2015
Výkladové stanovistko: Noelizované znění Směrnice pro vedení členské evidence FAČR
S ohledem na novelizované znění Směrnice pro vedení členské evidence FAČR a pro předejití případných pochybností v jejím výkladu, předkládá Legislativně právní oddělení FAČR následující výkladové stanovisko k tomuto předpisu.


06.03.2015
Výzva k úhradě členského příspěvku pro členy FAČR
Tímto vyzýváme všechny členy FAČR, kteří do dnešního dne neuhradili členský příspěvek pro rok 2015, aby tak učinili nejpozději do 15.3.2015. Pokud tak neučiní, bude v souladu s čl. 5 odst. 1b) Stanov FAČR přistoupeno k jeho vymazání z databáze členství FAČR.


18.11.2014
Výběrové řízení: Legislativně – právní oddělení FAČR – odborný asistent
FAČR vypisuje výběrové řízení na místo pracovníka: Legislativně – právního oddělení FAČR – odborný asistent.


03.09.2014
Výběrové řízení: Legislativně právní oddělení FAČR – odborný asistent
FAČR vypisuje výběrové řízení na místo pracovníka: Legislativně právní oddělení FAČR – odborný asistent.


01.08.2014
Legislativně právního oddělení FAČR opouští Petr Doležal
Po čtyřech letech dochází ke změně na pozici ředitele Legislativně právního oddělení FAČR. Místo dosavadního šéfa Petra Doležala zaujme jeho kolega JUDr. Jan Pauly.


22.07.2014
Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA platné od 1.7.2014
Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB) na svém 128. zasedání, které se konalo dne 1.března 2014 ve Švýcarsku, rozhodl o níže uvedených změnách v pravidlech fotbalu a vydal níže uvedené instrukce, doplňky a nařízení.


22.07.2014
Úprava „Směrnice FAČR upravující střídavý start talentovaných hráčů pro soutěžní ročník 2014/2015
Výkonný výbor FAČR schválil hlasováním „per rollam“ k 21.7.2014 úpravu „Směrnice FAČR upravující střídavý start talentovaných hráčů pro soutěžní ročník 2014/2015“


23.06.2014
Soutěžní protokol FAČR k delegaci registrovaných hráčů za farmu
Soutěžní protokol FAČR k delegaci registrovaných hráčů za farmu


23.06.2014
Směrnice FAČR - farmy
Směrnice FAČR upravující start hráčů klubů ČFL, MSFL, divizí a klubů družstev soutěží dospělých řízených KFS (farmy)


23.06.2014
Sazebník odměn rozhodčích účinný od 1. 7. 2014
Výkonný výbor FAČR předkládá členské základně FAČR Sazebník odměn rozhodčích účinný od 1.7.2014.


10.06.2014
Směrnice upravující střídavý start talentovaných hráčů pro soutěžní ročník 2014/2015
Výkonný výbor na svém zasedání dne 3.6.2014 schválil Směrnici upravující střídavý start talentovaných hráčů pro soutěžní ročník 2014/2015, účinnou od 1.7.2014.


08.06.2014
Schválené Stanovy FAČR účinné od 7.6.2014
Valná hromada FAČR schválila předložený návrh Stanov FAČR. Stanovy FAČR vstoupily v platnost a účinnost dnem schválení Valnou hromadou FAČR, tedy 7.6.2014.


03.04.2014
Pravidla fotbalu
Zde si můžete stáhnout nebo přečíst aktuální vydání fotbalových pravidel v pdf dokumentu ...


02.04.2014
Úprava Soutěžního řádu FAČR s účinností od 1.4.2014
VV FAČR na svém zasedání dne 1.4.2014 schválil úpravu Soutěžního řádu FAČR s účinností od 1.4.2014.


02.04.2014
Jednací řád pro 16.řádnou VH FAČR
VV FAČR schválil na svém zasedání dne 1.4.2014 Jednací řád pro 16.řádnou VH FAČR.


12.03.2014
Komuniké ze zasedání Legislativní rady FAČR ze dne 11. 3. 2014
Legislativní rada FAČR si je vědoma nutnosti úprav Stanov FAČR, vzhledem k tomu, že 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


05.03.2014
Úprava Registračního řádu FAČR
VV FAČR schválil na svém zasedání dne 4.3.2014 úpravu Registračního řádu FAČR


25.02.2014
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. zrušila dosud platnou úpravu lékařských prohlídek.
Vyhláška mimo jiné stanoví, kdy je lékařská prohlídka pro výkon sportovní činnosti povinná a kdy nikoli.


04.02.2014
Informace k mezinárodním přestupům
Informace k systému registrace v souvislosti s mezinárodními přestupy a návazností na tréninkové kompenzace a solidární platby podle předpisů FIFA o statutu a přestupech hráčů.


04.02.2014
Změna Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv
V souvislosti s platným zněním ustanovení článku 18/2 Předpisů FIFA o statutu a přestupech hráčů se navrhuje změna první věty ustanovení článku 2 odst. 1 Směrnice pro evidenci profesionálních a neamatérských smluv.


10.01.2014
Doplňující informace k nové právní úpravě sdružovacího práva
Doplňující informace k nové právní úpravě sdružovacího práva


19.12.2013
Změna Disciplinárního řádu FAČR ze dne 18. 12. 2013
Dne 18. 12. 2013 schválil VV FAČR per rollam následující úpravu Disciplinárního řádu FAČR.


14.12.2013
Komuniké ze zasedání Legislativní rady FAČR ze dne 13. 12. 2013
Legislativní rada FAČR na svém pravidelném zasedání zabývala především těmito body ...


09.12.2013
Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů
Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR


04.12.2013
Úpravy předpisů FAČR, schválené VV FAČR dne 3.12.2013 s účinností od 1.1.2014
Výkonný výbor FAČR na svém zasedání dne 3.12.2013 schválil úpravu Registračního řádu FAČR o tzv. „volného hráče“ a úpravu novelizace Organizační směrnici pro činnost členských klubů FAČR.


23.11.2013
Komuniké ze zasedání Legislativní rady FAČR ze dne 22. 11. 2013
Legislativní rada FAČR na svém pravidelném zasedání zabývala především těmito body ...


12.11.2013
Sazebník odměn rozhodčích účinný od 1.7.2014
Sazebník odměn rozhodčích účinný od 1.7.2014


22.10.2013
Komuniké ze zasedání Legislativní rady FAČR ze dne 21. 10. 2013
Legislativní rada FAČR na svém pravidelném zasedání zabývala především těmito body ...


12.10.2013
Komuniké ze zasedání Legislativní rady FAČR ze dne 11. 10. 2013
V sídle FAČR se dne 11. 10. 2013 uskutečnilo zasedání Legislativní rady, které řídil nově jmenovaný předseda JUDr. Stanislav Bernard.


07.10.2013
Úprava Disciplinárního řádu FAČR
Výkonný výbor FAČR na svém zasedání dne 3.10.2013 rozšířil text ustanovení čl. 19 odst. 1 Disciplinárního řádu takto ...


04.10.2013
Statut Disciplinární komise pro profesionální fotbalové soutěže a orgány FAČR
Statut Disciplinární komise pro profesionální fotbalové soutěže a orgány Fotbalové asociace České republiky.


23.09.2013
Změna Soutěžního řádu fotbalu
Výkonný výbor FAČR schválil na svém zasedání dne 3.9.2013 změnu čl. 5 odst. 8 Soutěžního řádu fotbalu.


09.09.2013
Upřesnění Soutěžního řádu fotbalu – čl. 58
Upřesnění Soutěžního řádu fotbalu – čl. 58.


08.08.2013
Pravidla fotbalu a Soubor předpisů právě v prodeji
Objednejte si aktualizovaná vydání Pravidel fotbalu a Souboru předpisů platná od července 2013.


03.08.2013
Přihlášení za člena nyní nově a rychleji pomocí elektronického způsobu
Administrativní proces kolem přihlášky za člena FAČR se od podzimu 2013 výrazně zjednoduší a to pomocí nového elektronického způsobu podání.


01.08.2013
Výběrové řízení na místo: Právník Legislativně – právního oddělení FAČR
FAČR vypisuje výběrové řízení na místo pracovníka: Právník Legislativně – právního oddělení FAČR (nástup 1. 9. 2013)


31.07.2013
Sbor rozhodců FAČR
Výkonný výbor FAČR dne 31. 7. 2013 jmenoval dle čl. 30 stanov členy Sboru rozhodců, kteří byli navrženi členskými kluby nebo hráči registrovanými podle Registračního řádu FAČR.


24.07.2013
Změna Soutěžního řádu fotbalu
Změna Soutěžního řádu fotbalu


25.06.2013
Směrnice FIFA pro mezinárodní utkání
Na základě čl. 73, 78, 79 a 80 stanov FIFA vydal Výkonný výbor Směrnice FIFA pro mezinárodní utkání


24.06.2013
Úpravy Soutěžního řádu
Výkonný výbor FAČR na svém zasedání dne 20. 6. 2013 schválil níže uvedené změny v Soutěžním řádu FAČR ...


21.06.2013
Důvodová zpráva k Usnesení z 15. řádné Valné hromady FAČR
15. řádná Valná hromada, která se uskutečnila dne 8.6.2013, ve svém usnesení uložila VV FAČR projednat připomínky ze zprávy ORK, zaujmout k nim stanovisko a toto zveřejnit na www.fotbal.cz a to nejpozději do 30.9.2013.


10.06.2013
Podání návrhů na členy Sboru rozhodců
V souladu s článkem 30 stanov FAČR schválila 15. řádná Valná hromada FAČR dne 8. 6. 2013 Řád rozhodčího řízení FAČR.


06.06.2013
Upozornění pro složky FAČR vysílající delegáty na 15. řádnou VH FAČR
Důležité upozornění pro složky FAČR vysílající delegáty na 15. řádnou valnou hromadu FAČR


04.06.2013
Úprava Směrnice upravující střídavý start talentovaných hráčů
VV FAČR schválil úpravu „Směrnice upravující střídavý start talentovaných hráčů“ s platností od 4. června 2013 a účinností od 1. července 2013.


reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate