FAČR


reklama

Dotace

Vítejte na stránkách FAČR –„DOTACE“– . Tyto stránky se věnují financování územních orgánů FAČR, zejména podmínkám čerpání dotací ze státního rozpočtu ČR a dokladovosti při jejich vyúčtování. Na stránkách budou uveřejňovány aktuality a odpovědi na Vaše nejčastěji se opakující dotazy. Naleznete zde ke stažení i příslušné formuláře žádostí a vyúčtování.
04.07.2015
Formuláře vyúčtování dotace ze zdrojů MŠMT ČR Program V na rok 2015 pro KFS, OFS a kluby
Formuláře vyúčtování dotace ze zdrojů MŠMT ČR Program V na rok 2015 pro KFS, OFS a kluby - formuláře vyúčtování.


17.03.2015
Nabídka pro kluby, OFS a KFS
Firma ABRA nabídla vzhledem k dlouholeté spolupráci s FAČR pro tyto naše subjekty zvýhodněné cenové balíčky týkající se zpracování účetnictví.


08.03.2015
Dotace ze zdrojů členství 2015 - 1. část
Na základě rozhodnutí VV FAČR ze dne 3.3.2015 byly dne 6.3.2015 odeslány do OFS dotace výší odpovídající z 80% členských příspěvků vybraných na rok 2015 od členů FAČR, a to konkrétně za období 1.1.2015 – 28.2.2015.


05.03.2015
Finanční podpora pro kluby
V souvislosti se spuštěním projektu „FOTBALOVÁ (r)EVOLUCE“ se VV FAČR rozhodl podpořit dotací ve výši 10 tisíc Kč každý klub, který přihlásí do krajských či okresních soutěží ročníku 2015/2016 alespoň jeden svůj tým.


24.02.2015
Rozdělení státní dotace dle členství pro rok 2015
Fotbalová asociace České republiky bude v letošním roce, tak jako v předchozích letech, rozdělovat státní dotace dle členství v celkové výši 20 mil. Kč.


17.02.2015
Investiční akce ZELENÝ TRÁVNÍK 2015 – popis akce
V letošním roce opět otevírá FAČR za pomoci MŠMT investiční akci Zelený trávník 2015.


05.02.2015
Dotace ze zdrojů členství FAČR
Na základě rozhodnutí VV FAČR ze dne 3.2.2015 byly dne 4.2.2015 odeslány do OFS dotace výší odpovídající z 80% členských příspěvků vybraných na rok 2014 od členů FAČR.


28.01.2015
Projekt minihřišť pro rok 2015 opět zahájen
Projekt výstavby minihřišť bude pokračovat i v roce 2015. Dosud se podařilo v rámci projektu FAČR, UEFA a MŠMT vybudovat celkem 90 minihřišť.


31.07.2014
DOTACE 2015! - Žádosti PROGRAM IV - Údržba a provoz sportovních zařízení
Oznamujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ( MŠMT) zveřejnilo vyhlášení Státní podpory sportu pro rok 2015. V této souvislosti Vás informujeme, že je možné prostřednictvím národního sportovního svazu FAČR požádat o dotaci z Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení.


05.02.2014
Manuál pro využití státních dotací (program IV. a V. MŠMT)
Manuál pro využití státních dotací (program IV. a V. MŠMT)


31.07.2013
Dotace 2014 - ŽÁDOSTI PROGRAM IV - Údržba a provoz sportovních zařízení
Na základě vyhlášení programů státní podpory sportu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ( MŠMT ) Vás informujeme o možnosti podání žádosti pro Program IV prostřednictvím národního sportovního svazu FAČR.


30.04.2013
Peníze za členství odeslány do okresů
Dnem 30. 4. 2013 byl ze strany FAČR splněn jeden z klíčových úkolů, které stanovila na svém zasedání 14. VH FAČR dne 2. 6. 2012. Tento úkol se týkal rozdělení členských příspěvků vybraných v roce 2013.


15.08.2012
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – DOTACE 2013 - PROGRAM IV
Z důvodu častých dotazů pro vysvětlení sdělujeme, že prostřednictvím FAČR mohou podat žádost i víceoborové ( multifunkční) TJ/SK , kde je převažující sportovní činností fotbal. Vyhlášená výzva FAČR se tedy netýká výhradně fotbalových klubů !


15.08.2012
Dotace pro kluby prostřednictvím OFS – Program V - 2012


15.08.2012
Navýšení dotace pro OFS – Program V – 2012


10.08.2012
Rozdělení dotace Program V dle členské základny pro TJ a kluby
V seznamu příloh je uveřejněna tabulka s rozdělením neinvestiční státní dotace z Programu V MŠMT ve výši 20 mil. Kč dle členské základny v každém jednotlivém klubu. Finanční zdroje každý klub obdrží prostřednictvím svého příslušného OFS, kam bude celková částka náležející okresu poukázána. Dotace je určena dle zásad MŠMT pro občanská sdružení, příjemcem dotace nesmí být v žádném případě obchodní společnost.


10.08.2012
Rozdělení členských příspěvků pro KFS – Dopis ze dne 6.8.2012


08.08.2012
DOTACE 2013 – ŽÁDOSTI  PROGRAM  IV – Údržba a provoz sportovních zařízení
Odbor sportu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ( MŠMT) zveřejnil vyhlášení programů státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace TJ/SK ( www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2013 ). Na základě této skutečnosti Vás informujeme o způsobu podání žádosti z Programu IV - „Údržba a provoz sportovních zařízení“ prostřednictvím národního sportovního svazu FAČR. Všechny informace, výzvu k podání žádosti, formuláře, tabulku, vyplněné vzory, kontakty atd. naleznete v seznamu příloh.


26.07.2012
Upozornění pro příjemce dotace MŠMT Program IV-2012
Na základě častých dotazů uveřejňujeme v příloze č.3 přehled kontaktních osob zajišťujících na ČSTV v jednotlivých okresech administraci programu IV pro subjekty FAČR .


29.06.2012
Důležité upozornění pro příjemce dotace z programu V. MŠMT
Příjemce dotace / občanské sdružení/ musí být členským subjektem FAČR ( viz. dohoda o převodu a užití dotace z MŠMT …………. Čl. 1 – Předmět dohody).


30.05.2012
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR r. 2012 - MŠMT Program č.V
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR r. 2012 - MŠMT Program č.V - vzory dohod, které byly z FAČR odeslány do KFS, OFS a klubů - formuláře pro vyúčtování ve starší i novější verzi excelu - zásady MŠMT - účelové určení Programu II (vztahující se pouze k bodu „Specifikace obsahové činnosti“ odsek c) dohody) ve starší i novější verzi wordu - metodické pokyny k výběrovým řízením pro neinvestiční dotace pro rok 2012 - MŠMT
- informace MŠMT k dotačním programům


reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate