Fotbalová REVOLUCE

Pravidelná měsíční sběrná fakturace

Souhrn položek všech zpoplatněných aktivit klubu v rámci Informačního systému FAČR.


Co je sběrná fakturace?

Každý klub obdrží 1x v měsíci fakturu od FAČR, na které se promítnou všechny úkony provedené za daný měsíc – platby rozhodčím, registrační poplatky hráčů, startovné, poplatky STK, DK, atd. Jednotlivé položky budou na finální faktuře sloučeny do tří základních částek - poplatek za správu (komise, přestupy, registrace, startovné), poplatek za organizaci soutěže (rozhodčí, delegáti) a pokuty (rozhodnutí STK, DK).

Proč je pro klub zavedení sběrné fakturace výhodné?

V rámci běžných plateb, které klub musí každý soutěžní ročník uskutečnit, se jedná zejména o značnou úsporu času i finančních prostředků. Klub nebude muset již žádné platby řešit v hotovosti a ihned při konkrétním úkonu. Nemusí vyplácet rozhodčí ihned po zápase, nemusí řešit okamžitou platbu za přestupy a hostování hráčů, ušetří čas za množství jednorázových plateb (například řešit platby složenkou prostřednictvím České pošty), má k dispozici kompletní přehled i historii plateb klubu na jednom místě.

Jak se klubu budou jednotlivé položky započítávat?

Každý poplatek, dle sazebníků uvedených v jednotlivých předpisech a řádech FAČR či řídících orgánů, bude automaticky připsán jako položka na fakturu klubu ihned po té, co dojde k dané akci v Informačním systému FAČR. Příklad: Klub dokončí přestup hráče v Informačním systému a na sběrné fakturaci se v tom okamžiku načte položka s popisem akce a částkou.

Kde klub uvidí, které položky má aktuálně naúčtované a přehled vystavených faktur?

Po přihlášení do Informačního systému FAČR uvidí administrátor v menu FAKTURACE všechny položky, které se mu v aktuálním fakturačním období (neuzavřená faktura) přiřadili pod jeho klub. U každé jednotlivé položky bude detailní informace, za jaký úkon byl poplatek vystaven. V historii vystavených faktur (uzavřené faktury) může také zpětně procházet jednotlivé faktury, detail poplatků a tisknout případné sestavy atd.

Co když na faktuře najdu chybně připsanou položku či chybnou částku?

Proti každé připsané položce je možnost přímo v prostředí Informačního systému FAČR podat rozpor. V aktuálním fakturačním období (neuzavřená faktura), je možné rozporovat jednotlivé položky a pokud příslušný řídící orgán či FAČR tento rozpor následně uzná, daná položka se automaticky z aktuálního období odstraní (zůstane pouze záznam o průběhu podaného rozporu). Pokud klub bude rozporovat zpětně položku v již uzavřeném fakturačním období (uzavřená faktura) a tento rozpor bude uznán, obdrží klub zpět tuto částku formou dobropisu.

Komu a jakým způsobem provede klub platbu faktury?

Fakturu jednotlivým klubům vystavuje vždy FAČR a platba je prováděna na její stanovený bankovní účet. Na konci každého fakturačního období (1x měsíčně) obdrží klub prostřednictvím Informačního systému FAČR fakturu, kde budou uvedeny potřebné informace k platbě – variabilní symbol, částka, číslo účtu, termín splatnosti atd. Klub je povinen provést úhradu faktury do stanového termínu splatnosti a uvádět vždy správný variabilní symbol a přesnou částku.

Co když klub nestihne fakturu uhradit v do termínu splatnosti?

Klub bude v centrální databázi evidován jako neplatič a bude vyzván prostřednictvím Informačního systému ke sjednání nápravy. Pokud ani poté neprovede úhradu dlužné částky, může FAČR přistoupit k postupnému omezování jednotlivých funkcí v Informačním systému FAČR.

Soubory ke stažení


Encyklopedie fotbalové revoluce
Revoluce v kostce
Seznam Darwinů KFS/OFS
Prezentace Aktiv KFS/OFS
Technické požadavky IS FAČR


Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate