Fotbalová REVOLUCE

On-line zápis o utkání

Vyplnění zápisu o utkání ve všech soutěžích (Synot liga až okresní IV. třída).


Co je On-line zápis o utkání?

Od 1.7.2015 se bude kompletní správa všech soutěží FAČR provádět pouze v prostředí Informačního systému FAČR (http://is.fotbal.cz). Řídící složky soutěže, rozhodčí, delegáti a kluby budou připravovat a vyplňovat zápis o utkání elektronicky.

Jaké technické vybavení bude klub potřebovat?

Pro on-line zápis o utkání je nutné mít internetové připojení (minimální rychlost 1 Mbit/s – optimálně doporučujeme 5 Mbit/s) a zařízení s internetovým prohlížečem Google Chrome (ideálně notebook nebo PC). Pro zápas musí klub zajistit dostupnost zařízení rozhodčímu utkání. FAČR připravuje doporučení a další postup při pořizování technického vybavení na kluby. Budeme zveřejňovat výhodné nabídky partnerů FAČR na pořízení vybavení. Jakým způsobem klub pořídí požadovanou techniku je pouze na rozhodnutí klubu.

Bude FAČR poskytovat příspěvek na pořízení technického vybavení?

FAČR si je vědoma zvýšených nákladů, které budou muset kluby vynaložit především za výpočetní techniku a internetové připojení, které jsou nezbytné pro zdárné zavedením FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE. Rozhodnutím VV FAČR se v tomto roce výrazně zvýší prostředky poskytované všem klubům v oblasti mládeže. Konkrétní kroky již přijal VV FAČR na svém zasedání dne 3.2., kdy odsouhlasil podporu pro kluby hrající krajské a okresní soutěže a to ve výši 10.000,- Kč pro každý klub.

Kdo a jak bude vyplňovat zápis za klub?

Zápis za klub bude v systému připravovat administrátor klubu s právem „zápis o utkání“. Všechny známé údaje budou před-vyplněny automaticky. Administrátor klubu kdykoliv (klidně i týden) před zápasem pouze doplní sestavu a nutné položky, provede kontrolu správnosti a uloží zápis. Tyto své údaje pak může upravovat nejpozději 15 minut před časem začátku utkání. Další úpravy zápisu může provádět pouze rozhodčí delegovaný k utkání a to i na základě požadavků či změn ze strany obou klubů. V případě, že se na utkání nedostaví delegovaný rozhodčí, plnou odpovědnost za kompletní vyplnění zápisu nese domácí klub. Ten prostřednictvím svého administrátora s právem „zápis o utkání“ převezme vyplnění zápisu o utkání v režimu „rozhodčí laik“. Zápis musí být v každém případě kompletně uzavřen nejpozději do 12. hodiny následujícího dne po odehraném utkání.

Kdo a jak zápis podepíše?

Elektronický zápis o utkání (neprodleně po vyplnění základní části zápisu rozhodčím) potvrzují vedoucí družstev obou týmů. Rozhodčí v průběhu zápasu a po zápase vyplní všechny náležitosti základní části zápisu (výsledek, střelce branek, střídání, tresty atd.), uvede případné odůvodnění trestů či jiných okolností a vyzve vedoucí družstva, aby provedli formální kontrolu správnosti uvedených údajů. Tito následně potvrdí zápis a správnost údajů – zapsáním kódu (koncovky svého rodného čísla) ke své osobě. Systém prověří, zda se skutečně jedná o uvedené osoby a základní část zápisu definitivně uzavře. Následně má rozhodčí povinnost provést případné doplnění komentářů k zápasu pro řídící orgány soutěže a zápis definitivně uzavřít a to nejpozději do 12. hodiny následujícího dne po odehraném zápasu. Od 12. hodiny následujícího dne po odehraném zápasu začíná časová lhůta 24 hodin pro podání případného protestu zúčastněných klubů. Tento protest klub podává opět v prostředí Informačního systému FAČR prostřednictvím pověřeného klubového administrátora. Možné důvody podání protestu budou přesně definovány souborem předpisů FAČR a podání bude zpoplatněno (poplatek bude automaticky účtován klubu na sběrnou fakturu a bude vrácen v případě plného nebo částečného uznání protestu).

Můžu vidět zápis i po utkání a vidět vyjádření rozhodčího?

Ano. Zápis o utkání je pro zúčastněné kluby kompletně dostupný na is.fotbal.cz – včetně závěrečného komentáře rozhodčího. Každý klub by měl po kompletním uzavření zápisu rozhodčím provést kontrolu a ve stanoveném termínu (od 12. hodiny následujícího dne po odehraném utkání) mají možnost do 24 hodin podat protest k řídícímu orgánu soutěže.

Může se do zápisu dostat někdo s neplatným členství nebo zákazem startu?

Do zápisu o utkání lze z Informačního systému FAČR vložit pouze osoby, které pro vložení do zápisu splňují pro daný zápas veškeré podmínky! Nemůže se tedy již stát, že dojde z tohoto pohledu k neoprávněnému stratu hráče atd.

Co když zradí technické vybavení nebo internet?

Ve všech procesech myslíme vždy i na zásah vyšší moci nebo případné technické problémy. V případě výpadku systému, internetu nebo jiných technických problémů, je rozhodčí či domácí klub (v případě, že není delegovaný rozhodčí) povinen provést zápis o utkání současnou formou (vyplnění papírového zápisu) a postupovat dle platných předpisů FAČR. Následně má rozhodčí či domácí klub (v případě, že není delegovaný rozhodčí) povinnost přepsat zápis o utkání do Informačního systému FAČR a to nejpozději do 12. hodiny následujícího dne po odehraném utkání a uvést zde důvod, proč nedošlo k online zápisu o utkání standartním způsobem. Listinou formu pořízeného zápisu včetně podpisů vedoucích družstev musí odeslat na příslušný řídící orgán.

Co když nepřijede rozhodčí?

V případech, kdy se rozhodčí nedostaví k utkání, je domácí klub povinen provést On-line zápis o utkání prostřednictvím administrátora klubu v režimu „rozhodčí laik“. Vyplní člena FAČR, který byl kluby delegován k řízení utkání a vyplní základní část zápisu o utkání – stejným způsobem jako delegovaný rozhodčí. Tento zápis bude mít pro řídící orgán soutěže označení, že byl pořízen v režimu „rozhodčí laik“. Platí zde stejný postup při vyplňování, jako v případě, že zápis provádí delegovaný rozhodčí (vyplnění základní části zápisu včetně potvrzení správnosti údajů vedoucími obou družstev).

Můžu si připravit zápis doma nebo musím až na hřišti před utkáním?

Je vhodné připravit si zápis o utkání s předstihem např. z pohodlí Vašeho domova. Případné změny, které nečekaně nastanou před zápasem (nedostaví se nominovaný hráč atd.), nahlásíte rozhodčímu utkání, který změny v zápisu provede.

Kdo je přítomen u vyplňování zápisu rozhodčím po zápase?

V průběhu utkání a po skončení utkání je u vyplňování zápisu pouze rozhodčí. Po dokončení základní části zápisu je rozhodčí povinen vyzvat oba vedoucí družstev, aby se dostavili a provedli formální kontrolu správnosti zápisu. Tento detailní souhrn poté potvrdí (viz. dotaz „Kdo a jak zápis podepíše?“) a tímto se základní část zápisu definitivně uzavírá.

Jak se kontroluje identifikace hráče, když dojde k výpadku internetu?

Rozhodčí nově provádí identifikaci hráčů pouze na základě žádosti klubu. Jednou z hlavních povinností klubu je mít k dispozici vždy aktuální vytištěnou listinu hráčů týmu. Tento dokument bude k vytištění na is.fotbal.cz. Administrátor klubu si může zvolit konkrétní hráče, které chce na tiskovou sestavu vložit. Dokument je ve formátu klasické stránky A4 a každý řádek obsahuje potřebné základní informace o hráči – ID, jméno, příjmení, stav u klubu, fotografii atd. Černobílý tisk je povolen. Klub odpovídá za čitelnost a kvalitu tisku zejména u fotografií.

Musím listinu hráčů tisknout aktuální před každým zápasem?

Nemusíte. U klubů či týmů, kde ke změnám v hráčském kádru dochází velmi zřídka, můžete používat stále jen poslední aktuální verzi dokumentu. V praxi to znamená, že například klub hrající okresní soutěž si na začátku sezóny vytiskne tuto sestavu, má jí k dispozici místo registračních karet hráčů na všechna utkání a až v případě podzimních přestupů vytiskne aktuální verzi.

Soubory ke stažení


Encyklopedie fotbalové revoluce
Revoluce v kostce
Seznam Darwinů KFS/OFS
Prezentace Aktiv KFS/OFS
Technické požadavky IS FAČR


Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Chance  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
Rauch coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate