Futsal

reklama
Od ročníku 2018/2019 se úřední zprávy soutěže přesouvají na nový server FUTSAL.FOTBAL.CZ na adresu https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/subjekt/10

 

 

 


 

 

 

 

 

 

25.05.2018
Zápis č. 101718 z jednání SubKD dne 2. 5. 2018, Praha FAČR
Předseda SubKD zahájil v 15,00 hod zasedání SubKD a nechal schválit program zasedání. V úvodní části zasedání projednali přítomní členové SubKD body řádného zasedání SubKD. V 16,15 hod se pak všichni členové SubKD zúčastnili zasedání SbKR a hlavním bodem této části zasedání byla společná kontrola vybraných videi, sporných situací nebo jasných chyb RO uvedených ve ZDS nejvyšších soutěží futsalu.


23.05.2018
Futsal - Rozhodnutí DK
Rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu


17.05.2018
Zápis č. 171718 z jednání SbKR dne 2. 5 . 2018 v Praze
Jednání komise zahájil p. Honěk, který na jednání přivítal členy SbKD a seznámil členy SbKR s programem zasedání.


03.05.2018
Futsal - Zastavení závodní činnosti
Zastavení závodní činnosti celostátních soutěžích futsalu FIFA k 2.5.2018


03.05.2018
Zápis č. 161718 z jednání SbKR dne 18. 4. 2018 v Praze
SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 28. 3. – 17. 4. 2018 a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.


02.05.2018
VARTA futsal liga - Ročník 2017/2018
Oficiální statistiky a sestavy týmů v odehraných utkání VARTA futsal ligy v ročníku 2017/2018.


10.04.2018
Zápis č. 151718 z jednání SbKR dne 28. 3. 2018 v Praze
Jednání komise zahájil p. Honěk, který na jednání přivítal členy SbKD pp. Bydžovského a Hanzlíka a seznámil členy SbKR s programem zasedání.


08.04.2018
Zápis č. 91718 z jednání SubKD dne 28.03.2018 Praha
SubKD upozorňuje všechny DS, kteří budou v rámci play-off VFL ročníku 2017-2018 nasazeni na závěrečná semifinálová a finálová utkání, aby se důsledně řídili přílohou číslo 12) RMS pro letošní soutěžní ročník VFL. V rámci hodnocení rozhodčích ve futsalu FIFA je třeba postupovat dle výše citované přílohy a udělené známky RO za výkon v zápasech při vyšších známkách stručně charakterizovat a upřesnit v čem RO vynikal a za co přesně mu byla uvedená známka DS udělena.


05.04.2018
Zápis č. 141718 z jednání SbKR dne 16. 3. 2018 v Praze
SbKR na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS konstatovala, že se rozhodčí v období 7. – 15. 3. 2018 nedopustili závažnějších chyb a s jejich výkony ve vyhodnoceném období vyjádřila spokojenost.


03.04.2018
Futsal - Informace pro rozhodčí a delegáty
Nejnovější informace o nasazení rozhodčích a delegátů na nejbližší kola VARTA futsal ligy a obou druhých lig, kontakty na členy subkomisí a Komuniké ze zasedání SbKR a SbKD.


22.03.2018
Listina trenérů 2017/2018
Seznam trenérů týmů VARTA futsal ligy a druhých lig v ročníku 2017/2018.


21.03.2018
Zápis č. 131718 z jednání SbKR dne 7. 3. 2018 v Praze
SbKR projednala možnost zrušení semináře pro rozhodčí vybrané k řízení zápasů play off plánovaného na 16. března 2018 s ohledem na posunutí termínu začátku play off VARTA futsal ligy a rozhodla, že seminář se bude konat i v případě, že na tento termín budou utkání play off naplánována. Dále projednala obsah semináře a určila jednotlivým členům komise úkoly k jeho zabezpečení a průběhu.


19.03.2018
Zápis č. 81718 z jednání SubKD dne 07.03.2018 Praha FAČR
Na základě projednání přípravy letního zkušebního semináře pro DS z listiny nejvyšších futsalových soutěží pro sezonu 2018/19 rozhodla SubKD po dohodě se SbKR, že tento letní seminář proběhne v pátek 24.srpna 2018 společně s letním seminářem RO ve SC Nymburk.


17.03.2018
Vyjádření SbKR k situaci z 50. minuty 1. čtvrtfinálového utkání SK Interobal Plzeň - Svarog FC Teplice
SbKR na základě vyjádření svých členů „per rollam“ konstatuje, že branka dosažená domácím družstvem v čase 50:00 byla rozhodčími uznána v souladu s Pravidly futsalu FIFA (Pravidlo 7, Doba hry, Ukončení hry, odst. 3, písm a), odrážka první).


08.03.2018
Zápis č. 121718 z jednání SbKR dne 21. 2. 2018 v Praze
SbKR schválila návrhy p. Ježka nominovat rozhodčího p. Krestu k řízení utkání mezinárodního turnaje Generali cup 2018 hraného ve dnech 16. – 18. 3. 2018 ve Vsetíně a rozhodčího p. Nešněru k přátelským mezinárodním utkáním reprezentace ČR žen ve futsale hraným ve Švédsku (30. 3. – 3. 4. 2018).


05.03.2018
Futsal - Rozhodnutí STK
Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek. Při platbě pokuty, u níž je uveden pokyn k úhradě platbou na účet SF ČR, je třeba poukázat včas danou částku na č.účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit na sekretariát KF osobně nebo mailem na adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.


27.02.2018
Zápis č. 71718 z jednání SubKD dne 16.-17.02.2018 Černá Hora
Během pátečního jednání přítomných členů SubKD byl podrobně upřesněn program zimního semináře DS. Upřesněním metodiky, prezentace videa z letního semináře RO, výstupy ze zimního semináře RO a informace pro play-off VARTA futsal ligy budou na programu sobotní části zimního semináře DS pro nejvyšší futsalové soutěže bylo rozhodnuto, že tato část semináře bude rozpůlena pro oba dva dny semináře.S detailním programem byli všichni frekventanti tohoto zimního semináře seznámeni v jeho úvodu v pátek 16. února 2018.


22.02.2018
Seznam hráčů cizinců, VARTA futsal liga 2017/2018
Seznam hráčů (cizinců) se zkráceným jménem (přezdívky na dresech), VARTA futsal liga 2017/2018


12.02.2018
Zápis č. 61718 z jednání SubKD dne 31.1.2018 Praha
Předseda informoval o postupu přípravy zimního semináře v Hotelu Sladovna - Černá Hora, který proběhne od pátku 16.02.2018 do soboty 17.02.2018. Všichni DS z listiny pro nejvyšší futsalové soutěže obdrželi pozvánky. Na tomto zasedání SubKD byl projednán detailní program semináře.


08.02.2018
Zápis č. 111718 z jednání SbKR dne 25. 1. 2018 v Praze
SbKR rozhodla o konání semináře pro rozhodčí vybrané k řízení zápasů play off VARTA futsal ligy, který se bude konat dne 16. 3. 2018 v odpoledních hodinách v Praze. Vybraní rozhodčí obdrží pozvánku elektronickou poštou nejpozději do 28. 2. 2018.


06.02.2018
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání Gardenline Litoměřice proti rozhodnutí DK SF
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 5. 2. 2018 jako odvolací orgán ve věci odvolání Gardenline Litoměřice, právně zastoupeného p. Mgr. Ladislavem Kudrnou, MBA – advokátem proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 29. 11. 2017, kterým byl odvolateli uložen trest peněžité pokuty ve výši 40.000, -- Kč, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné potvrzuje.


19.01.2018
Zápis č. 101718 z jednání SbKR ve dnech 3. 1. 2018 v Praze a 7. 1. 2018
SbKR děkuje za podíl na realizaci jednotlivých zaměstnání zejména rozhodčím pp. Černému a Krestovi a za přípravu a realizaci zimního semináře p. Linhartovi.


28.12.2017
Zápis č. 091718 z jednání SbKR dne 13. 12. 2017 v Praze
SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 29. 11. – 12. 12. 2017 a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky.


19.12.2017
Zápis č. 51718 z jednání SubKD dne 12.12.2017 Praha
Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny včetně rozeslání potvrzených registračních průkazů DS a tištěné RMS 2017/18, nebyly však rozeslány smlouvy o výkonu činnosti DS.


15.12.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání Tomáše Fialky proti rozhodnutí DK SF
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 15. 12. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Tomáše Fialky, ID: 98030747 proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 29. 11. 2017, kterým byl odvolatel potrestán zákazem zastavení závodní činnosti do dne 31. 12. 2017 nepodmíněně, a to za hrubé nesportovní chování, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s normami SF ČR v celém rozsahu potvrzuje.


12.12.2017
Zápis č. 081718 z jednání SbKR dne 29. 11. 2017 v Praze
SbKR schválila návrh pozvat na zimní seminář rozhodčích předsedy SbKR jednotlivých divizních futsalových soutěží s cílem představit jim práci SbKR KF FAČR a navázat užší spolupráci zejména při vzdělávání a přípravě rozhodčích v regionálních soutěžích.


09.12.2017
Rozhodnutí DK SF ČR o pukutě klubu Gardenline Litoměřice ve výši 40.000,- Kč
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu Gardenline Litoměřice ve výši 40.000,- Kč


08.12.2017
Změny v termínové listině
Přinášíme Vám přehled změn v termínové listině 1. FUTSAL ligy, obou druhých lig i soutěží juniorů, které se udály po termínu oficiálního vyhlášení termínové listiny.


06.12.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání Davida Friče proti rozhodnutí DK SF
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 5. 12. 2017 ve věci odvolání pana Davida Friče proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 9. 11. 2017, kterým byla odvolateli zastavena závodní činnost do dne 25. 1. 2018 nepodmíněně, a to za nesportovní chování vůči soupeři formou hrubé urážky a křivého obvinění hráče soupeře v utkání 7. kola 1. FUTSAL ligy SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň včetně zákazu vstupu odvolatele na hráčskou lavici v jakékoliv funkci, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se rozhodnutí DK zrušuje a vydává se nové rozhodnutí.


30.11.2017
Futsal - Listina sportovních hal


28.11.2017
Zápis č. 071718 z jednání SbKR dne 16. 11. 2017 v Praze
SbKR za zabývala přípravou zimního semináře pro rozhodčí nejvyšších soutěží futsalu a stanovila jeho konečný termín a místo na 7. 1. 2018 v Brně. Pozvánky a bližší informace obdrží rozhodčí nejpozději do 22. 12. 2017 elektronickou poštou do svých emailových schránek.


15.11.2017
Zápis č. 41718 z jednání SubKD dne 07.11.2017 Praha
Členové SubKD vyslechli informaci předsedy a dále projednali a schválili termín zimního semináře DS, který již tradičně proběhne v Hotelu Sladovna v Černé Hoře od pátku 16.02.2018 do soboty 17.02.2018.


14.11.2017
Zápis č. 061718 z jednání SbKR dne 1. 11. 2017 v Praze
Na základě výsledků dosažených rozhodčími v průběhu realizovaných seminářů pro rozhodčí futsalu (řádný, náhradní a opravný) SbKR konstatovala, že k řízení zápasů nejvyšších soutěží mohou být nominováni všichni rozhodčí z Listiny rozhodčích pro celostátní soutěže pro ročník 2017/2018 s výjimkou rozhodčích: Lukáše Jílka a Ladislava Seböka, kteří se žádného z organizovaných seminářů nezúčastnili.


26.10.2017
Zápis č. 051718 z jednání SbKR dne 18. 10. 2017 v Praze
SbKR na podmět p. Hoňka diskutovala potřebu změny oficiální verze Zápisu o utkání a pověřila p. Drobného, aby do termínu příštího zasedání SbKR připravil návrh nové podoby uvedeného dokumentu. V případě schválení návrhu subkomisí rozhodčích předloží následně předseda SbKR návrh upraveného Zápisu o utkání ke schválení KF FAČR.


11.10.2017
Zápis č. 31718 z jednání SubKD dne 03.10.2017 Praha
Na základě výsledků zkušebních testů z pravidel a norem absolventů letního semináře pak po ukončení odsouhlasila SubKD konečný návrh listiny DS pro sezonu 2017 – 2018, která bude rozšířena o úspěšné absolventy dodatečného a opravného semináře.


06.10.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání OkKF Brno-město proti KKF JM
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 5. 10. 2017 ve věci návrhu Okresní komise futsalu Brno město na zrušení rozhodnutí Krajské komise futsalu Jižní Moravy, kterým byl vyhlášen nultý ročník krajské soutěže JM, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se návrh na zrušení rozhodnutí odmítá.


05.10.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání OkKF Brno-město proti Komisi futsalu
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 4. 10. 2017 ve věci odvolání Okresní komise futsalu Brno město proti rozhodnutí Komise futsalu SF ČR ze dne 7. 9. 2017, kterým mělo být rozhodnuto o schválení žádosti Krajské komise futsalu Jižní Moravy o schválení zřízení krajské soutěže JM, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se odvolání zamítá.


03.10.2017
Zápis č. 041718 z jednání SbKR dne 20. 9. 2017 v Praze
SbKR v souladu s RMS pro soutěžní ročník 2017/2018 obdržela prostřednictvím sekretariátu KF FAČR vetace rozhodčích pro období od 1. 9. 2017 do 27. 11. 2017 od 3 klubů 1. FUTSAL ligy. SbKR se, vzhledem k tomu, že kluby 1. FUTSAL ligy mají možnost vetace rozhodčích v průběhu soutěžního ročníku měnit, rozhodla tyto vetace žádným způsobem nezveřejňovat ani je dotčeným rozhodčím nesdělovat.


27.09.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání Gardenline Litoměřice
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 14. 9. 2017 jako odvolací orgán ve věci odvolání „Gardenline Litoměřice, spolek“ proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 31. 7. 2017, č. 179/1617, kterým byl odvolateli uložen trest peněžité pokuty ve výši 40.000, -- Kč, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí zrušuje a věc se vrací DK k doplnění dokazování a vydání nového rozhodnutí.


22.09.2017
Listina rozhodčích VARTA Futsal ligy a 2.CL futsalu v ročníku 2017/18
Listina rozhodčích VARTA Futsal ligy a 2.CL futsalu v ročníku 2017/18


22.09.2017
Listina delegátů 1. FUTSAL ligy a 2.CL futsalu v sezóně 2017/18
Listina delegátů 1. FUTSAL ligy a druhých celostátních lig futsalu v sezóně 2017/18


15.09.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání p. Igora Vodeckého
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 14. 9. 2017 jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Igora Vodeckého, ID člena: 79090549, proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 31. 7. 2017, č. 180/1617, kterým byl odvolateli uložen trest zákazu výkonu funkce včetně vstupu na hráčskou lavičku na dobu ode dne 31. 7. 2017 do dne 7. 10. 2017, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí, ale pouze ve vztahu k odvolateli, zrušuje a věc se vrací DK k doplnění dokazování a vydání nového rozhodnutí.


13.09.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání p. Rodriga Taverny
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 12. 9. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Rodriga Taverny, ID člena: 83031534 proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky č. 181/1617, ze dne 17. 8. 2017, kterým bylo rozhodnuto o nevyhovění žádosti odvolatele o prominutí zbytku uloženého trestu, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s předpisy SF ČR potvrzuje.


12.09.2017
Zápis č. 031718 z jednání SbKR ve dnech 24. – 26. 8. 2017 v Nymburce
Jednání komise zahájil dne 24. 8. 2017 p. Honěk, který seznámil členy SbKR s programem zasedání. Poté ostatní informoval o své účasti na zasedání KF FAČR dne 17. 8. 2017. Dále se členové SbKR zabývali zejména otázkami ohledně nadcházejícího semináře pro rozhodčí celostátních soutěží.


11.09.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání p. Ing. Miloše Náprstka a p. Lukáše Vobeckého
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 11. 9. 2017 jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Ing. Miloše Náprstka a p. Lukáše Vobeckého proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 31. 7. 2017, č. 178/1617, kterým byl každému z obou odvolatelů uložen trest peněžité pokuty ve výši 1.500, -- Kč, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí, ale pouze ve vztahu k oběma odvolatelům, zrušuje.


03.09.2017
Zápis č. 21718 z jednání SubKD dne 25.-26.08.2017 Nymburk
Předseda podal informaci z projednání RMS a dalších záležitostí týkajících se DS a RO pro nadcházející soutěžní ročník nejvyšších futsalových soutěží z KF FAČR dne 17.8.2017. Tohoto jednání ze zúčastnili oba předsedové Subkomisí DS a RO.


23.08.2017
futsal - Adresář klubů VARTA Futsal ligy 2017/2018
Adresář klubů VARTA Futsal ligy 2017/2018


22.08.2017
Zápis č. 021718 z jednání SbKR dne 11. 8. 2017 v Praze
Pan Honěk seznámil členy SbKR s návrhem smlouvy společnosti REFEREE TEAM s.r.o. na umístění reklamní plochy na dresy rozhodčích. Členové SbKR se k předloženému návrhu smlouvy vyjádřili a pověřili p. Hoňka, aby připomínky k návrhu smlouvy předal KF FAČR.


18.08.2017
Zápis č. 11718 z jednání SubKD dne 15.08.2017 Praha FAČR
Všechny projednané nedostatky SubKD projednala a do komplexního hodnocení započítala mínusové body dle původní tabulky bodování KHD. Od následující sezony jsou odsouhlaseny nové tabulky pro komplexní hodnocení a bodování delegátů. Nové bodování DS bude projednáno a bližší informace k novému bodování dostanou DS - frekventanti letního zkušebního semináře v Nymburce.


02.08.2017
Zápis č. 011718 z jednání SbKR dne 26. 7. 2017 v Praze
Pan Honěk seznámil členy SbKR se závěry posledního zasedání KF FAČR, na kterém byl schválen jeho návrh složení SbKR pro soutěžní ročník 2017/2018. Dále informoval o skutečnosti, že byl přizván na následující zasedání KF FAČR, které se bude konat 17.8.2017.


Varta-futsal-liga

Výsledky
» Výsledky a tabulka
» Statistiky a sestavy
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Všechny další tabulky
» Všechny výsledky
 

Od ročníku 2018/2019 se úřední zprávy soutěže přesouvají na nový server FUTSAL.FOTBAL.CZ na adresu https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/subjekt/10

 


 

 

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate