Futsal

reklama

1. kolo

Domácí Hosté Termín Den Hřiště
Démoni Č.Lípa SK Slavia Praha 02.09. 20:30 SO MSH Česká Lípa
AC Sparta Praha Interobal Plzeň 31.08. 20:30 ČT Arena Sparta - ČT Sport
GL Litoměřice Svarog Teplice 01.09. 20:30 SH Chemik Lovosice
AC Jeseník Olympik Mělník 01.09. 20:00 SH VŠB-TU Ostrava
Vysoké Mýto Helas Brno 01.09. 20:00 DM Vysoké Mýto

 

 

25.07.2017
Zápis č. 161617 z jednání SbKR dne 28. 6. 2017 v Praze
Pan Honěk seznámil členy SbKR s úkolem předložit KF FAČR do 10. 7. 2017 návrh složení SbKR pro soutěžní ročník 2017/2018. V této záležitosti p. Herzog konstatoval, že z pracovních a časových důvodů bohužel nemůže v činnosti člena SbKR dále pokračovat.


20.06.2017
Zápis č. 151617 z jednání SbKR dne 7. 6. 2017 v Praze
Bezprostředně po zahájení navštívil jednání SbKR předseda KF FAČR p. Mestek, který informoval členy SbKR o aktuálním děním ve Svazu futsalu ČR i v Komisi futsalu FAČR.


07.06.2017
Rozhodnutí Komise futsalu
KF FAČR na základě podané žádosti klubů schvaluje převod práv klubu Benago Zruč nad Sázavou na klub Svarog FC Teplice ke dni 10.6.2017.


05.06.2017
Zápis č. 111617 z jednání SubKD dne 30.05.2017 Praha FAČR
Všechny projednané nedostatky SubKD projednala a do komplexního hodnocení započítala mínusové body dle původní tabulky bodování KHD. Od následující sezony jsou odsouhlaseny nové tabulky pro komplexní hodnocení a bodování delegátů. Nové bodování DS bude projednáno a bližší informace k novému bodování dostanou DS - frekventanti letního zkušebního semináře v Nymburce.


02.06.2017
CHANCE futsal liga - Ročník 2016/2017
Oficiální statistiky a sestavy týmů v odehraných utkání CHANCE Futsal ligy v ročníku 2016/2017.


01.06.2017
Zápis č. 141617 z jednání SbKR dne 18. 5. 2017 v Praze
SbKR se zabývala výkonem rozhodčího p. Vaňka a konstatuje, že se rozhodčí dopustil jasné chyby, když v 50. minutě nesprávně udělil ČK domácímu hráči č. 28 za zmaření zjevné brankové příležitosti.


30.05.2017
Futsal - Zastavení závodní činnosti
Zastavení závodní činnosti celostátních soutěžích futsalu FIFA k 30.5.2017


25.05.2017
Stanovisko DK k podnětu klubu FK ERA-PACK Chrudim ze dne 24.5.2017
DK SF ČR projednala podnět k zahájení disciplinárního řízení s hráčem Radimem Zárubou (SK Slavia Praha) a po shlédnutí videozáznamu druhého finálového utkání ze 22.5.2017 a po konzultaci se SubKR a na základě zprávy delegáta utkání, který uvedl, že hráč měl být ve 36.minutě napomenut žlutou kartou, se rozhodla uvedeného hráče dále netrestat.


25.05.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání p. Mancha – Rodrigo Almeida Ferreira Dos Santos
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky, na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 25. 5. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Mancha – Rodrigo Almeida Ferreira Dos Santos proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 21. 5. 2017, kterým byl odvolatel potrestán zákazem zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání nepodmíněně za zmaření brankové příležitosti, po zvážení všech okolností rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s normami SF ČR v celém rozsahu potvrzuje.


19.05.2017
Zápis č. 101617 z mimořádného jednání SubKD dne 9.5.2017 v Praze – Podvinný mlýn
Na základě vlastního zjišťování a informací některých prvoligových klubů, které má SbKD k dispozici a z podnětu zasedání ligového grémia KF FAČR bylo projednán stav uvádění počtů diváků na zápasech CHFL. Do této chvíle se DS vyjadřoval k počtu diváků, který uvedl hlavní pořadatel.


19.05.2017
Zápis č. 091617 z jednání SubKD dne 2.5.2017 Praha FAČR
Na základě vlastního zjišťování a informací některých prvoligových klubů, které má SbKD k dispozici a z podnětu zasedání ligového grémia KF FAČR bylo projednán stav uvádění počtů diváků na zápasech CHFL. Do této chvíle se DS vyjadřoval k počtu diváků, který uvedl hlavní pořadatel.


13.05.2017
Zápis č. 131617 z jednání SbKR dne 3. 5. 2017 v Praze
SbKR se na svém zasedání zabývala zejména námitkami kapitána družstva podanými v souladu s Pravidly futsalu a SŘ čl. 69 v Zápisu o utkání, vyhodnocením „problematických situací“ uvedených DS v Hodnocení rozhodčích (HoRo), výkony rozhodčích, kteří obdrželi hodnocení „uspokojivý“ a horší a na základě žádosti DK i dodatečnými námitkami, případně podněty klubu GL Litoměřice


05.05.2017
Futsal - Rozhodnutí DK
Rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu v sezóně 2016/17


21.04.2017
Zápis č. 121617 z jednání SbKR dne 7. 4. 2017 v Praze
Kontrolou vyúčtovaných cestovních náhrad ze strany RO a DS nebyla doposud zjištěna žádná vážná provinění. SbKR připomíná povinnost uvádět v případě objížďky na stanovené trase povinnost uvést tuto skutečnost i v ZoU. Průměrné dojezdové vzdálenosti rozhodčích a delegátů: CHFL (po 22. kole) 212 km, 2.LZ (po 22. kole) 117 km a 2.LV (po 18. kole) 128 km.


20.04.2017
Změny v termínové listině
Přinášíme Vám přehled změn v termínové listině CHANCE futsal ligy, obou druhých lig i soutěží juniorů, které se udály po termínu oficiálního vyhlášení termínové listiny.


04.04.2017
Zápis č. 081617 z jednání SubKD dne 28.03.2017 v Praze
Na základě dohody předsedů SubKR a SubKD bude delegace rozhodčích a delegátů k utkáním play – off Chance futsal ligy zcela v gesci příslušné subkomise a bude upuštěno od schvalovacího procesu nominací napříč oběma výše uvedenými subkomisemi. Po projednání v SubKD bude zajišťovat nasazení DS na play-off CHFL pro ročník 2016-17 p. KUDRNA Ladislav.


31.03.2017
Zápis č. 111617 z jednání SbKR dne 23. 3. 2017 v Praze
SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 6. 3. 2017 – 19. 3. 2017 a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.


30.03.2017
Seznam trenérů 2016-2017
Seznam trenérů týmů CHANCE futsal ligy a druhých lig v ročníku 2016-2017


20.03.2017
Zápis č. 101617 z jednání SbKR dne 8. 3. 2017 v Praze
SbKR vybrala rozhodčí pro řízení utkání play – off Chance futsal ligy v ročníku 2016/2017. Jako podmínku pro delegování rozhodčích k těmto utkáním stanovila účast na semináři pro vybrané rozhodčí, který proběhne dne 7. dubna 2017 od 15:00 hod. v sídle FAČR.


17.03.2017
Futsal - Listina sportovních hal


28.02.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci podnětu p. Petra Havlíka proti rozhodnutí Okresní komise futsalu Brno město
Odvolací komise Svazu futsalu ČR učinila na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 27. 2. 2017, jako přezkumný orgán ve věci podnětu p. Petra Havlíka proti rozhodnutí Okresní komise futsalu Brno město ze dne 10. 10. 2016, kterým bylo v plném rozsahu potvrzeno rozhodnutí Sportovně technické a disciplinární komise Brno město ze dne 1. 9. 2016, kterým byl odvolatel potrestán trestem zastavení závodní činnosti na dvanáct měsíců, a to pro uvedení nepravdivého údaje ve zprávě pro příjemce platby na bankovní účet, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se rozhodnutí Okresní komise futsalu Brno město ze dne 10. 10. 2016 i rozhodnutí STDK OKF Brno město ze dne 1. 9. 2016 v celém rozsahu zrušují.


27.02.2017
Zápis č. 091617 z jednání SbKR dne 14. 2. 2017 v Praze
Jednání komise zahájil p. Honěk, který na jednání SbKR přivítal předsedu KF FAČR p. Mesteka a sekretáře KF p. Průšu. Pan Mestek seznámil členy SbKR s aktuálním děním ve Svazu futsalu ČR i v Komisi futsalu a poté s členy SbKR diskutoval o problematice rozhodčích i o činnosti a úkolech SbKR v následujícím období. Pan Průša informoval členy SbKR o skutečnosti, že pro rozhodčí jsou připraveny faktury za úhradu výstroje a Smlouvy o výkonu činnosti rozhodčího futsalu a projednal s p. Hoňkem způsob předání těchto dokumentů rozhodčím.


20.02.2017
Komuniké SbKR z jednání dne 14. 2. 2017 v Praze
SbKR se na svém zasedání zabývala zejména námitkami kapitánů družstev podanými v souladu s Pravidly futsalu a SŘ čl. 69 v Zápisu o utkání, vyhodnocením „problematických situací“ uvedených DS v Hodnocení rozhodčích (HoRo) a výkony rozhodčích, kteří obdrželi hodnocení „uspokojivý“ a horší


16.02.2017
Zápis č. 071617 z jednání SubKD ve dnech 10.- 11.02.2017 v Černé Hoře v rámci zimního semináře DS
SubKD konstatuje, že i nadále i přes dlouhodobé urgence ze strany obou subkomisí nebyly doposud delegátům ani rozhodčím SF FAČR doručeny za FAČR podepsané smlouvy o výkonu činnosti DS, které byly předány k podpisu při letním semináři. SubKD pověřila předsedu k prověření urgence na zasedání KF FAČR dne 23.2.2017 o vyřízení uvedených smluv pro DS.


15.02.2017
Futsal - Informace pro rozhodčí a delegáty
Nejnovější informace o nasazení rozhodčích a delegátů na nejbližší kola CHANCE futsal ligy a obou druhých lig, kontakty na členy subkomisí a Komuniké ze zasedání SbKR a SbKD.


08.02.2017
Zápis č. 081617 z jednání SbKR dne 25. 1. 2017 v Praze
Na základě shlédnutých videozáznamů SbKR konstatuje, že zejména v zápasech CHFL je výrazně citelná absence třetího rozhodčího. Rozhodčí přebírající jeho povinnosti nemůže věnovat pozornost v plné míře dění na hrací ploše, což může mít za následek jeho chybná rozhodnutí v průběhu utkání.


04.02.2017
Zápis č. 061617 z jednání SubKD dne 31.01.2017 v Praze
Členové SubKD projednali a schválili podrobný program zimního semináře DS. Termínem konání tohoto zimního semináře je pátek 10.02.2017 až sobota 11.02.2017 se srazem účastníků dne 10.2 do 17,00 hod.. Místem konání je již tradičně Hotel Sladovna v Černé Hoře u Blanska. Bližší informace a pozvánku již všichni DS z listiny pro právě probíhající sezonu obdrželi.


12.01.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci žádosti o přezkum rozhodnutí KKF JM o odvolání klubu Panama boys Brno
Odvolací komise Svazu futsalu ČR na svém zasedání, konaném způsobem "per rollam" dne 12.1.2017, jako přezkumný orgán ve věci podnětu klubu Panama boys Brno ve věci rozhodnutí Krajské komise futsalu Jižní Moravy ze dne 30.11.2016, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí STDK KKF Jižní Moravy ze dne 1.11.2016, kterým bylo kontumováno utkání 3. kola krajského přeboru futsalu mezi týmy SK Líšeň Brno a Panama boys Brno „A“ s výsledkem 0:5 v neprospěch týmu Panama boys Brno „A“ a dále byla udělena pokuta ve výši 2.000,-- Kč týmu Panama boys Brno „A“, a to z důvodu neoprávněného startu hráče Jiřího Šímy v tomto utkání, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že rozhodnutí KKF ze dne 30.11.2016 se v celém jeho rozsahu potvrzuje a podnět klubu se zamítá.


04.01.2017
Zápis č. 071617 z jednání SbKR dne 21. 12. 2016 v Praze
SbKR důrazně upozorňuje všechny rozhodčí na povinnost uhradit členský příspěvek na rok 2017 (FUTIs). Veškeré informace k placení příspěvku jsou dostupné na http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/.


22.12.2016
Zápis č. 051617 z jednání SubKD dne 20.12.2016 v Praze
Předseda SubKD na základě schválené termínové listiny futsalu pro ročník 2016/17 předložil program zimního semináře DS. Termínem konání tohoto zimního semináře je pátek 10.02.2017 až sobota 11.02.2017. Místem konání je již tradičně Hotel Sladovna v Černé Hoře u Blanska. Bližší informace a pozvánku obdrží všichni DS z listiny pro právě probíhající sezonu do 10. ledna 2017.


21.12.2016
Zápis č. 061617 z jednání SbKR dne 7. 12. 2016 v Praze
SbKR vyjádřila znepokojení nad skutečností, že hodnocení rozhodčích ze strany delegátů nejvyšších soutěží nejsou v souladu se zpracovanou metodikou Hodnocení rozhodčího vypracovanou před zahájením soutěží a konstatovala, že z jejího pohledu se výkony rozhodčích v některých utkáních jeví jako nadhodnocené. Skutečnou výkonnost jednotlivých rozhodčích pak nelze objektivně srovnávat.


29.11.2016
Zápis č. 041617 z jednání SubKD dne 15.11.2016 v Praze
SubKD se zabývala skutečností, že doposud nebyly delegátům SF FAČR doručeny za FAČR podepsané smlouvy o výkonu činnosti DS, které byly předány k podpisu při letním semináři. SubKD pověřila předsedu k zaslání urgence o vyřízení uvedených smluv pro DS.


23.11.2016
Zápis č. 051617 z jednání SbKR dne 16. 11. 2016 v Praze
Zahájení jednání SbKR se zúčastnil předseda KF FAČR pan Mestek, který přítomné členy komise seznámil se změnami v SbKR a popřál komisi v novém složení hodně pracovních úspěchů.


11.11.2016
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu MADOS MT Hradec Králové
Odvolací komise Svazu futsalu ČR, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 11. 11. 2016, jako odvolací orgán ve věci odvolání FK HRADEC KRÁLOVÉ, z.s., proti rozhodnutí Matriční subkomise SF ČR ze dne 28. 8. 2016, kterým bylo rozhodnuto o zamítnutí žádostí o přestup hráčů klubu FK ERA-PACK Chrudim p. Pavla Drozda a p. Davida Drozda do klubu MADOS MT Hradec Králové ze dne 18. 11. 2015, po zvážení všech okolností rozhodla tak, že rozhodnutí MK ze dne 28. 8. 2016 o zamítnutí obou žádostí o přestup se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto novým rozhodnutím.


08.11.2016
Zápis č. 041617 z jednání SbKR dne 2. 11. 2016 v Praze
Zahájení jednání SbKR se zúčastnil předseda KF FAČR pan Mestek, který přítomné členy komise seznámil se situací ohledně požadavku zástupců regionálního futsalu na odvolání členů SbKR. Uvedl, že situaci intenzivně řeší a požádal komisi o trpělivost a pokračování v další práci, současně ovšem nevyloučil ani případné personální změny v obsazení SbKR.


07.11.2016
Zápis č. 031617 z jednání SbKR dne 12.10.2016 v Praze
Kontrolou vyúčtovaných cestovních náhrad ze strany RO a DS nebyla doposud zjištěna žádná vážná provinění.


31.10.2016
Zápis č. 021617 z jednání SbKR dne 21.9.2016 v Praze
Na základě výsledků z přezkoušení rozhodčích, kdy SbKR kvituje zejména zlepšující se fyzickou připravenost rozhodčích, sestavila SbKR Listinu rozhodčích pro celostátní soutěže pro ročník 2016/2017, kterou následně SbKR předložila dne 8.9.2016 KF FAČR.


17.10.2016
Zápis č. 031617 z jednání SubKD dne 11.10.2016 v Praze
Z podnětu ligového sekretáře obdrželi všichni členové SubKD podklady k utkání 2. kola CHFL mezi Interobalem Plzeň a Tangem Hodonín.


09.09.2016
Začínáme! Proč jít v pátek na futsalovou ligu?
Hráči, trenéři i fanoušci se dočkali. V pátek 9. září 2016 startuje úvodním kolem další ročník Chance futsal ligy. Hraje se šest utkání - s jednotným časem výkopu ve 20:00 hod. - a ani vy byste na tribuně neměli chybět. Proč?


09.09.2016
Čeká nás nejlepší sezona v historii, slibuje futsalová liga
Plné haly diváků, mužstva posílené o výborné hráče s přílivem slovenských reprezentantů, dramatické souboje. Tak bude vypadat Chance futsal liga 2016/2017, která dnes zahajuje. „Bude stoprocentně nejlepší v historii,“ těší se na start Otakar Mestek, předseda komise Futsalu FAČR. „Bude se na co koukat,“ tvrdí.


09.09.2016
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu Arsenal Brno
Odvolací komise Svazu futsalu ČR, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 8.9.2016, jako odvolací orgán ve věci odvolání ARSENAL BRNO, z.s., proti rozhodnutí Okresní komise futsalu Brno město, kterým bylo rozhodnuto o vyloučení odvolatele ze všech brněnských soutěží, po zvážení všech okolností rozhodla tak, že odvolání odvolatele ze dne 16.8.2016 se odmítá.


06.09.2016
Listina rozhodčích CHANCE futsal ligy a 2.CL futsalu v ročníku 2016/17
Listina rozhodčích CHANCE futsal ligy a 2.CL futsalu v ročníku 2016/17


06.09.2016
Listina delegátů Chance Futsal ligy a 2.CL futsalu v sezóně 2016/17
Listina delegátů Chance Futsal ligy a druhých celostátních lig futsalu v sezóně 2016/17


02.09.2016
Zápis č. 021617 z jednání SubKD dne 26.-27.8.2016 v Nymburce
Na základě výsledků zkušebních testů z pravidel a norem absolventů letního semináře pak po ukončení odsouhlasila SubKD konečný návrh listiny DS pro sezonu 2016 – 17, která bude předložena ke schválení KF FAČR na zasedání dne 8.9.2016. Dále bylo rozhodnuto, že omluvení a neúspěšní absolventi semináře mají možnost opravného semináře, který proběhne v Praze na Stahově.


29.08.2016
Rozhodnutí Matriční Subkomise ve věci žádosti o přestup Pavla a Davida Drozdových klubem Mados Hradec Králové
Matriční subkomise Svazu futsalu ČR na svém zasedání, na základě rozhodnutí Odvolací komise SF ČR ze dne 8.8 2016, znovu rozhodovala ve věci podané žádosti o přestupy hráčů klubu FK ERA-PACK Chrudim p. Pavla Drozda (nar. 12.09 1995) a p. Davida Drozda (nar. 12.09 1995) do klubu MADOS MT Hradec Králové, znovu důkladně projednala a přezkoumala veškeré skutečnosti a okolnosti, týkající se podání uvedených žádostí o přestupy podaných 17.11.2015, o kterých poprvé MK rozhodla 19.11.2015 a jednohlasně rozhodla tak, že přestupy hráčů klubu FK ERA-PACK Chrudim p. Pavla Drozda (nar. 12.09 1995) a p. Davida Drozda (nar. 12.09 1995) do klubu MADOS MT Hradec Králové zamítá.


22.08.2016
Zápis č. 011617 z jednání SubKD dne 16.8.2016 v Praze
Tradiční letní seminář všech DS z listiny pro sezonu 2016-17 je po dohodě se SubKR a sekretářem svazu naplánován na termín: sobota 27.8.2016 do SC Nymburk. Předseda SubKD pozval emailem všechny DS v předstihu – všichni pozvaní svoji účast na semináři závazně potvrdili. Dále pak SubKD upozorňuje, že účast je povinná a případné omluvy budou řešeny jako neplnění povinností DS.


09.08.2016
Zápis č. 011617 z jednání SbKR dne 2.8.2016 v Praze
SbKR sestavila seznam rozhodčích, kteří budou pozvání na seminář do SC Nymburk a kteří v případě úspěšného splnění všech jeho kritérií budou mít plnou důvěru SbKR k řízení nejvyšších futsalových soutěží v ročníku 2016/2017.


08.08.2016
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu FK Hradec Králové
Odvolací komise Svazu futsalu ČR na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 8. 8. 2016, jako přezkumný orgán ve věci odvolání klubu FK HRADEC KRÁLOVÉ, z.s. proti rozhodnutí Matriční subkomise SF ČR ze dne dne 1.7.2016, kterým bylo rozhodnuto o neprojednání dvou žádostí o přestup hráčů klubu FK ERA-PACK Chrudim p. Pavla Drozda a p. Davida Drozda do klubu MADOS MT Hradec Králové, po zvážení všech okolností rozhodla tak, že rozhodnutí MK ze dne 1.7.2016 o neprojednání obou žádostí o přestup se v celém rozsahu ruší a věc se vrací k novému projednání před MK.


26.07.2016
Zpráva o činnosti SbKR KF FAČR
SbKR od svého zvolení KF FAČR dne 15.7.2016 pracuje nově ve složení: Předseda: Radek Venc Místopředseda: Ladislav Drobný Členové: Jiří Honěk, Zdeněk Petr st., Martin Ježek Adm. pracovnice: Romana Krulová


19.07.2016
futsal - Adresář klubů CHANCE futsal ligy 2016/2017
Adresář klubů CHANCE futsal ligy 2016/2017


A3 sport - partner rozhodčích futsalu

Výsledky
» Výsledky a tabulka
» Statistiky a sestavy
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Všechny další tabulky
» Všechny výsledky
 

Oficiální zprávy
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí DK

» Rozpis soutěží 2016/17
» Termínová listina 2016/17
» Změny v termínové listině
» Rozhodnutí STK
» Rozhodnutí OK
» Rozhodčí a delegáti
» Trenérské vzdělávání
» Listina trenérů
» Listina sportovních hal

» Evropské ligové soutěže
 

Oficiální dokumenty a směrnice - formát PDF, DOC nebo XLS
» Pravidla futsalu
» Zápis o utkání CHANCE futsal ligy
» Zápis o utkání U19+U17
» Soupiska hráčů - CHANCE futsal liga
» Soupiska hráčů - 2.liga Západ
» Soupiska hráčů - 2.liga Východ
» Vzor profesionální hráčské smlouvy

» Směrnice pro komunikaci s médii
» Směrnice pro TV a marketing
» Marketingové povinnosti klubů
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Etický kodex futsalu
» Hodnocení fair-play
» Směrnice pro výkon funkce delegáta
» Hodnocení rozhodčích ve futsalu FIFA
» Metodika vyplňování Zápisu o utkání
» Sazebník náhrad rozhodčích a delegátů
» Bezhotovostní platební styk klubů s rozhodčími a delegáty
» Poplatky za změny v term.listině
» Manuál pro riziková utkání
» Tabulka termínů plnění základních povinností klubů
» Zdravotnický manuál UEFA
» Úrazové pojištění sportovců
 

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate