FOTBAL.CZ - Legislativa Futsalu - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta




RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Legislativa Futsalu

PROVOZNÍ ŘÁD ÚSEKU REGISTRACE FUTSALU ČMFS


Na základě dohody mezi Komisí futsalu ČMFS a Registračního úseku ČMFS dochází počínaje 1.1.2004 k první fázi přechodu futsalové registrace pod RÚ ČMFS. Cílem tohoto systémového přechodu je zefektivnění systému zhotovování registrací, přičemž v 1.fázi dochází pouze k částečnému přesunutí agendy, tj.schvalovací proces a příprava korespondence pro vyřízení registrace hráčů zůstane nadále v kompetenci sekretariátu KF ČMFS. Zde jsou zpracovány veškeré písemné požadavky a je zkontrolována úplnost údajů a úhrada poplatků. Následně jsou podklady předány registračnímu oddělení ČMFS, které provede zadání údajů do registračního systému, výrobu registračního průkazu a odešle připravené obálky doporučenou poštou. V případě zjištění nesprávnosti rodného čísla nebo čísla klubu, případně dvojí registrace hráče, odešle příslušné podklady zpět nebo je vrátí na sekretariát KF jako nevyřízené.

Důležité informace pro futsalovou základnu v ČR pro zhotovování registrací pro období od 1.1.2004:

  1. veškeré registrace musí být podány a odsouhlaseny sekretariátem KF ČMFS (adresa pro korespondenci futsalové registrace : ČMFS, Komise futsalu, Diskařská 100, Praha 6, 160 17)

  2. termín pro zhotovení registrací je 15 pracovních dnů u všech druhů registračních úkonů s výjimkou souhlasných přestupních úkonů (přestupy a hostování), které je také možno vyřídit na počkání dle podmínek z bodu 3 tohoto materiálu

  3. na počkání lze zhotovit pouze souhlasné přestupní úkony (tj. přestupy a hostování), ale vždy po osobním odsouhlasení na sekretariátu Komise futsalu ČMFS a vždy pouze každé úterý od 8.00 do 16.00 hodin !!! Jedna osoba může požadovat na počkání nejvýše 5 takovýchto úkonů pro jeden klub futsalu, případné další požadavky budou doručeny poštou. Vyhotovení nových registrací je možné vyřídit pouze písemně (je možno také osobně předat na recepci sekretariátu ČMFS). Nejpozději do 15-ti pracovních dnů obdrží žadatel vyhotovené reg.průkazy doporučenou poštou na jím uvedenou adresu. Stálý adresář klubů není evidován.

  4. registrační poplatky zůstávají beze změn (viz registrační nebo přestupní řád), číslo účtu pro zasílání poplatků je 478400513/0300. Vždy uveďte variabilní symbol 649/401. Možno poukázat souhrnně poplatky za více hráčů. Kopii dokladu o úhradě poplatků je nutné přiložit společně s 1 fotografií (uveďte jméno na zadní straně) nebo původním reg.průkazem k přihlášce, resp.přestupnímu lístku.

  5. veškeré podklady pro registrace je možno získat od řídícího orgánu soutěže a musí být v naprostém souladu s platným registračním a přestupním řádem SF ČMFS (nutnost dodržování zejména dvou podpisů s uvedením jména a funkce).

  6. pro zaregistrování nového klubu (tedy přijetí za člena SF ČMFS) musí klub zaslat písemnou přihlášku a přiložit stanovy, či jiný zakládací dokument. Obdrží číslo klubu a následně budou vystaveny registrační průkazy jeho hráčům.

  7. registrace hráčů ze zahraničí podléhají speciálnímu režimu stanovenému ČMFS v souladu s řády FIFA. Pro vyhotovení registračního průkazu je ČMFS povinen nejdříve komunikovat s mateřským národním svazem hráče a ověřit případnou existenci registrace v zemi původu hráče. Teprve po obdržení těchto dokladů a uhrazení poplatku 3000,-Kč zástupcem klubu (zaslat na účet ČMFS nebo složit na pokladně ČMFS) bude RP vyhotoven.
nic
MS 2008
Brazílie
30.9-19.10.2008
 


  Výsledkový servis
 
» 1.liga
» Play-off 1.ligy
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Divize, kraje, okresy
 
   Komise futsalu
 
» Adresář členů
» Termínová listina 2008/09
» Odborné subkomise
» Kraje
» Okresy
» Loga ke stažení
 
   REPREZENTACE
 
Trenéři reprezentačních výběrů
Futsal "A"
Zápasy 2008
Zápasy 2007
Zápasy 2006
Statistika
Další program
Futsal U-21
Zápasy 2008,
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
 
  1.liga
 
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Statistiky
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky
» Tabulky celkem, ...
 
  Oficiální zprávy
» Změny v termínové listině (DOC)
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí STK a DK
» Rozhodnutí ORK
» Rozhodčí a delegáti
» Tabulky fair-play
» Trenérské vzdělávání
» Domácí míče klubů
» Listina sportovních hal
» Zápis z utkání
» Směrnice pro komunikaci klubů
» Směrnice pro TV a marketing
» Směrnice pro pořadatele utkání
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Poplatky za změny v term.listině
» Pravidla futsalu od 25.1.2008
» Změny v Soutěžním řádu
» Tabulka vzdáleností a kilometrovník
  Další soutěže
 
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Nižší soutěže
 
   Historie
 
Historie - 2007/8
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2006/7
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2005/6
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2004/5
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2003/4
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 


nic

WebToDate