FOTBAL.CZ - UČFT - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
UČFT
Prezidium Unie českých fotbalových trenérů (UČFT) přivítalo možnost zřídit na serveru „fotbal.cz“ vlastní internetové stránky. Měly by přispět k větší informovanosti o poslání a činnosti UČFT, včetně činnosti jejího prezidia, jak mezi jejími členy tak mezi ostatními zájemci, měly by pomáhat se získáváním odborných poznatků a jejich využíváním v praxi. Mohou se také stát, s přispěním vás, uživatelů, místem výměny názorů a zkušeností fotbalových trenérů na otázky, vyvěrající z trenérské činnosti na všech výkonnostních úrovních a v jakýchkoliv věkových kategoriích. Podoba, v jaké nové stránky startují, jistě není konečná a bude se vyvíjet. Uvítáme proto každou připomínku, každý postřeh, které je pomohou vylepšit.

ing. Werner Lička
prezident UČFT


V rámci spolupráce s Oddělením vzdělávání trenérů ČMFS (OVT) jsou rubriky s názvy "Adresář fotbalových trenérů" a Školení a doškolení ČMFS" provozovány od 29.4.2003 tímto oddělením.


Zápis z jednání prezídia UČFT
15.04. - Zápis z jednání prezídia UČFT dne 1.4.2009.
 
Informace pro členy UČFT
27.03. - Z rozhodnutí prezídia UČFT v rámci seriálu besed, tzv. horkého křesla proběhne u příležitosti kvalifikačního zápasu se Slovenskem dne 1. dubna 2009 další beseda, kde jako host vystoupí trenér roku pan Karel Jarolím.
 
Zápis z jednání prezídia UČFT
03.03. - Zápis z jednání prezídia UČFT dne 16.2.2009.
 
Materiál o mládeži k diskusi do 20.4.2009
02.03. - Prezidium UČFT se na svém prvním zasedání po valné hromadě, konaném 16. února 2009, zabývalo mimo jiné mládežnickým fotbalem u nás. Vstupní diskuze byla vedena v souvislosti s nastoleným problémem, proč náš systém výchovy mladých fotbalistů, přes značné úsilí a dílčí úspěchy, produkuje pouze výjimečně individuálně kvalitní fotbalisty, připravené splnit nároky moderního fotbalu po přechodu do kategorie dospělých...
 
3. prosince 2008 se konala volební valná hromada UČFT ČMFS
16.12. - Dle plánu činnosti UČFT na rok 2008 se dne 3.12.2008 konala volební valná hromada Unie českých fotbalových trenérů, a to v tiskovém středisku ČMFS.
 
Usnesení Valné Hromady UČFT ČMFS
15.12. - Usnesení Valné Hromady UČFT ČMFS konané dne 3.12.2008.
 
Pozvánka na VH UČFT
25.11. - Pozvánka na Valnou hromadu UČFT, která se koná dne 3.12.2008 od 16.00 v Praze v PRESSCENTRU ČMFS na Strahově.
 
Zápis z jednání prezídia UČFT
18.11. - Zápis z jednání prezídia UČFT dne 5.11.2008.
 
Informace pro členy UČFT
03.10. - Z rozhodnutí prezídia UČFT v rámci seriálu besed, tzv. horkého křesla proběhne u příležitosti kvalifikačního zápasu se Slovinskem dne 15.10.2008 další beseda. Sraz účastníků v 15,00 hodin ve sportovní hale v Teplicích.
 
Tisková zpráva o jednání delegace UČFT ve Vídni
22.09. - Zástupci prezidia Unie českých fotbalových trenérů se dne 15. 9. 2008 účastnili jednání s partnerskou Rakouskou trenérskou unií ve Vídni.
 
Zápis z jednání prezídia UČFT
22.08. - Zápis z jednání prezídia UČFT dne 11.08.2008.
 
Zápis z jednání prezídia UČFT
30.04. - Zápis z jednání prezídia UČFT dne 21.04.2008.
 
Zápis z jednání prezídia UČFT
22.02. - Zápis z jednání prezídia UČFT dne 4.02.2008.
 
Usnesení Valné Hromady UČFT ČMFS
23.11. - Usnesení Valné Hromady UČFT ČMFS konané dne 17.11.2007.
 
Plán rozvoje činnosti UČFT ČMFS na rok 2008
23.11. - Plán rozvoje činnosti UČFT ČMFS na rok 2008.
 
Valná hromada UČFT ČMFS
23.11. - V sobotu dne 17.11.2007 se konala Valná hromada UČFT ČMFS, na které - za řízení J. Křenka - byly projednány všechny body programu. V úvodu dr. Sivek předal zdravici UEFT a dr. Valášek připomenul zásluhy zesnulého trenéra V. Marečka a K. Nováka.
 
VALNÁ HROMADA - Informace pro členy UČFT ČMFS
07.11. - Jak jsme Vám již písemně oznámili bude se z rozhodnutí prezídia UČFT v den kvalifikačního utkání na ME 2008, tj. 17.11.2007 konat Valná hromada Unie
 
Dohoda o vzájemé spolupráci
31.01. - Byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Slovenskou fotbalovou unií a Českou fotbalovou unií. Tato dohoda byla podepsána prezidenty obou fotbalových svazů a to za SFZ panem Františkem Laurincem, za ČMFS Ing. Pavlem Mokrým a zástupci obou unií panem Ladislavem Borbely a Ing. Wernerem Ličkou.
 
Členské příspěvky na rok 2007
05.01. - V průběhu ledna obdrží členové UČFT ČMFS dopis se složenkou k úhradě ročního členského příspěvku. Připomínáme, že usnesením Valné hromady Unie z 16.05.2006 se nově mohou přihlásit za členy již i trenéři licence C.
 
Zápis z VH UČFT
02.06. - Zápis z VH UČFT ČMFS konané dne 16.05.2006 v Praze na Strahově.
 
Tisková zpráva UČFT
/img/small40/JarusekKarel.gif 27.01. - Nové prezidium Unie českých fotbalových trenérů na svém zasedání dne 25.1.2005 na návrh svého prezidenta ing. Wernera Ličky zvolilo dva viceprezidenty UČFT, a to JUDr. Ladislava Valáška a Karla Jarůška, kteří tyto funkce zastávali i v minulém volebním období. Do funkce sekretáře UČFT byl rovněž znovu zvolen dr. Zdeněk Sivek, který v roce 2004 byl také znovu zvolen do Exekutivy Evropské unie fotbalových trenérů.
 
Werner Lička staronovým prezidentem UČFT
/img/small40/LickaWerner.gif 17.12. - Na Valné hromadě Unie českých fotbalových trenérů ČMFS, která se konala 15. prosince v Praze na Strahově, byl za jejího prezidenta znovu zvolen Werner Lička.
 
nic
  Unie českých fotbalových trenérů
ucft@fotbal.cz
tel: 233350631 a 233353107, fax: 233029251
 
Co je to UČFT
Prezidium UČFT
Jak se stát členem
Seznam členů UČFT
Stanovy
Přihláška
Zápisy z jednání
Fotbal a trénink
Odborné materiály
 
Adresář fotbalových trenérů
 
Technická komise
Složení TK
Závěry z jednání TK
 


nic

WebToDate