FOTBAL.CZ - Jihomoravský futsal - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Jihomoravský futsal
Zámečnická 1, Brno 602 00
Tel: 602 502 077
Fax: 549 258 691
Email: bamako.polak@volny.cz
WWW: www.b-a-f.cz
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 27-5826790267 var.sym. 77
Sekretář: Stix Jiří

   Krajský přebor
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Statistiky
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, doma, venku, křížová
» Všechny dosavadní výsledky

nic
   Krajská komise futsalu Jižní Morava
Rybnická 75, Brno-Nový Lískovec
Tel: 602 502 077
Fax: 549 258 691
  Adresáře
Výkonný výbor
Komise
Sekretariát
Adresář delegátů
Adresář rozhodčích
Adresář soutěží
Adresář klubů
  Informace k soutěžím
Obsazení soutěží
Udělené tresty

Zastavení závodní činnosti Divize E a KP JM futsalu FIFA k 11.10.2011

Divize E:
 
Kašík Martin  	K 5 Brno        2 z (1 z zbytek)
ČK - prudké vražení do soupeře 
   v nepřerušené hře mimo souboj o míč  

Krejčí Michal      Bosonohy Brno     12 z (5 z zbytek)
ČK - napadení protihráče

Křemeček Radek	  	Pískovna Černovice   1 z 
2ŽK = ČK  
KP JM:
 
Atznauer Peter  	Sokol Bučovice     1 z 
ČK - podražení soupeře zezadu 
   mimo pokutové území v souboji o míč  

Rozhodnutí STDK JM k 11.10.2011

 

Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek. Při platbě pokuty, u níž je uveden pokyn k úhradě platbou na účet KKF JM, je třeba poukázat včas danou částku na č.účtu 27-5826790267 / 0100, variabilní symbol je 77000 000XX Kopii dokladu o úhradě faxovat na č. 549 258 691.

 

20. 09. 2011

 

o    STDK udělila důtku klubu Bosonohy Brno za nezajištění pitného režimu pro rozhodčí a delegáta a za nedostatečnou pořadatelskou službu v utkání 1. kola KP JM v Brně-Bohunicích mezi týmy Bosonohy Brno – Agromeli Brno B ze dne 18. 09. 2011

 

o    STDK udělila důtku klubu Technika Brno za pozdní dodání soupisky a registračních průkazů v utkání 1. kola KP JM v Pohořelicích mezi týmy Technika Brno – SK Líšeň Brno B ze dne 16. 09. 2011

 

 


Změny v termínové listině a poplatky za změny termínů, změny oproti původnímu termínu jsou vyznačeny tučně, poplatky budou odečteny po soutěžním ročníku z vratné částky.
Listina rozhodčích KP JM pro soutěžní ročník 2011/2012
1. Kmenoví rozhodčí (10)
Tomáš Arvai (Brno) - dlouhodobě omluven
Miloslav Brtníček (Vyškov)
Jan Cizler (Brno)
Jan Horehleď (Veselí n/Mor.)
Lukáš Hrbáček (Brno)
Tomáš Klusák (Brno)
Luboš Otradovský (Brno )
Ondřej Šišma (Vyškov)
Martin Štipčák (Veselí n/Mor.)
Ladislav Zukal (Rozstání, resp. Brno)

2. Všichni rozhodčí uvedení na listině divize E

Termín: pondělí 19.9.2011 od 16:30 hod.

Místo konání: Brno, Rybnická 75

Přítomni: pp. Bednář (část jednání), Hoffman, Kincl, Ptáčník, Stix, Venc a Blažek

Host: p. Polák (část jednání)

 

Jednání komise řídil předseda komise pan Blažek. Projednáno bylo:

 

1.      Kontrola minulého zápisu a uložených úkolů

Komise definitivně schválila text zápisu z jednání č. 11/2011.

 

2.      Došlá pošta

a)   další omluvy R a D z termínu řádného letního semináře: pp. Bača, Kliner, Mikulica, Marek a Pavlas – komise vzala na vědomí,

b)    vetace rozhodčích kluby: p. Linhart – Kuřim (KP) a Nasan (divize), p. Štola ml. – Lino Kalábek B (divize).

 

3.      Zhodnocení semináře rozhodčích

Seminář rozhodčích ze schválené listiny rozhodčích divize E, popř. KP JM pro soutěžní ročník 2011/12 k datu neabsolvovali rozhodčí Hoffman (ústní informace člena komise o ukončení aktivní kariéry), Arvai (dlouhodobě omluven z důvodu pobytu v zahraničí), Marek (na vlastní žádost bude řídit pouze soutěže B.A.F.) a Křivka (údajně v zahraničí, nereaguje na e-mailovou korespondenci). Komise proto vyřazuje s okamžitou platností z listiny R divize pana Hoffmana a z listiny rozhodčích KP pana Marka a pana Křivku. Komise naopak na základě úspěšně absolvovaného semináře zařazuje na listinu rozhodčích KP pana Ondřeje Šišmu z Vyškova. Listina rozhodčích bude na webu KKF FAČR upravena na aktuální stav.

 

Komise vyslovuje nespokojenost s úrovní teoretických znalostí většiny rozhodčích, a proto se bude teoretické přezkoušení opakovat v průběhu ledna 2011 s povinností účasti všech R divize i KP s tím, že nižší jak 75% úspěšnost v daných testech bude důvodem k pozastavení delegací.

 

4.      Zhodnocení semináře delegátů

Seminář delegátů ze schválené listiny delegátů divize E a KP JM ani v náhradním termínu, aniž by svou neúčast na tomto náhradním termínu omluvili, neabsolvovali pánové Bača, Tomandl a Válek. Komise proto výše jmenované vyřazuje s okamžitou platností z listiny delegátů pro soutěžní ročník 2011/12. Tato listina bude na webu KKF FAČR upravena.

 

5.      Různé

a)      informace z jednání SbKR a SbKD KF ČMFS

Komise vyslechla informaci předsedy komise z jednání SbKR KF ČMFS konaného dne 13.9.2011 v Praze.

 

b)      jednotné dresy JOMA

Situace se od konání semináře R nezměnila, předseda je v kontaktu s panem Danielem Staskevičem z ostravské pobočky firmy JOMA, nicméně sety ze Španělska dosud nedorazily.

 

c)      Obsazování soutěží

Pánové Bednář a Hoffman mají plnou důvěru komise a ta nebude schvalovat obsazení pro jednotlivá kola divize a KP na svých jednáních – členové komise však mají právo uplatnit své připomínky přímo u obou členů komise pověřených obsazováním R a D; pokud tak neučiní vždy do 24 hod. po rozeslání návrhu, má se zato, že příslušný člen komise připomínky nemá.

 

 

6.      Příští jednání komise

Pondělí 10. října 2011 od 16:30 hod. v Brně, Rybnická 75. 
1. Kmenoví delegáti (11)
Václav Konečný (Bučovice - KKF Jižní Morava) - pozn: pouze divize (střet zájmů v KP)
Stanislav Kratochvíl (Zastávka u Brna - KKF Jižní Morava)
Rudolf Krchňavý (Velké Němčice - KKF Jižní Morava)
Jaromír Mikulica (Brno - KKF Jižní Morava) - dlouhodobě omluven
Petr Pavlas (Železné - KKF Jižní Morava)
Vladimír Polodna (Jihlava - KKF Vysočina)
Jiří Prokeš (Brno - KKF Jižní Morava) - pozn.: pouze KP (střet zájmů v divizi)
Zdeněk Rohánek (Rousínov - KKF Jižní Morava)
Jiří Stix (Brno - KKF Jižní Morava)
Lubomír Štola (Znojmo - KKF Jižní Morava)
Tomáš Zezulka (Brno - KKF Jižní Morava) - pozn.: pouze KP (střet zájmů v divizi)

2. Regionálně příslušní delegáti z listiny I. a II. ligy (4)
Kamil Bednář (Brno - KKF Jižní Morava)
Marek Blažek (Velké Němčice - KKF Jižní Morava)
Petr Hoffman (Brno - KKF Jižní Morava)
Pavel Spišák (Brno - KKF Jižní Morava)

Termín: pondělí 29.8.2011 od 16:00 hod.
Místo konání: Brno, Rybnická 75
Přítomni:
pp. Bednář, Hoffman, Kincl, Rohánek, Stix a Blažek
Omluveni:
p. Venc
Host:
p. Polák (část jednání)

 

Jednání komise řídil předseda komise pan Blažek. Projednáno bylo:

 

 1. Kontrola minulého zápisu a uložených úkolů
 2. Komise definitivně schválila text zápisu z jednání č. 10/2011. K otázce jednotných dresů JOMA: k datu přes urgence bez reakce z Ostravy – závěr: pokud dresy nebudou k odběru na semináři dne 9.9.2011, pak bude od R vybírána částka 1.000,- Kč až po jejich distribuci, nikoli zálohově.

 3. Došlá pošta
 4. Omluvy R z letního semináře: pp. Arvai (dlouhodobě v zahraničí), Klusák a Zukal – stanoven náhradní termín, a to pondělí 19.9.2011 od 17:30 hod. v restauraci Okruh (pozn.: v rámci příštího jednání komise).

 5. Nominační listina rozhodčích divize a KP na příští soutěžní ročník
 6. Komise schválila finální podobu nominační listiny rozhodčích, když pro soutěže divize E je na listině celkem 11 kmenových rozhodčích a dalších 11 rozhodčích z listiny celostátních soutěží v souladu s rozhodnutími komise uvedenými v zápisu č. 10/2011; na listině KP je pak dalších 11 rozhodčích. P. Bednář vyslovil obavu, zda obě soutěže při omezení, které vzniklo rozhodčím celostátních soutěží, obsadí. Pokud nastanou problémy, doplní komise listinu KP o další vytipované rozhodčí.

 7. Nominační listina delegátů na příští soutěžní ročník
 8. Komise schválila konečnou podobu nominační listiny delegátů divize E a KP, když na listině je uvedeno celkem 14 kmenových delegátů, z toho 5 nováčků, a dále 4 delegáti z listiny celostátních soutěží. U některých delegátů trvá střet zájmů v jedné ze soutěží, a proto budou delegování buď jen v KP nebo jen v divizi E.

 9. Metodika hodnocení rozhodčích delegáty svazu
 10. Metodika předložená p. Hoffmanem byla schválena s tím, že bude podrobně vyložena na semináři delegátů dne 10.9.2011.

 11. Hodnotící rámec rozhodčích divize a KP pro SR 2011/12
 12. Hodnotící rámec předložený p. Kinclem byl schválen s tím, že to bude právě on, který bude hodnocení všech rozhodčích v průběhu soutěžního ročníku vést a průběžnou informaci předloží komisi po uplynutí 11. divizního kola.

 13. Obsah letního semináře rozhodčích konaného dne 9.9.2011
 14. Obsah letního semináře rozhodčích byl komisí s drobnými úpravami schválen.

 15. Obsah letního semináře delegátů konaného dne 10.9.2011
 16. Obsah letního semináře rozhodčích byl komisí s drobnými úpravami schválen.

 17. Různé
 18. a)       informace z jednání SbKR a SbKD KF ČMFS

  Komise vyslechla informaci předsedy komise z jednání SbKR KF ČMFS konaného dne 27.8.2011 v Blansku, kterému předcházel seminář rozhodčích celostátních soutěží. Po semináři bylo na listinu celostátních soutěží zařazeno celkem 13 R spadajících do působnosti divize E (z toho 10 v působnosti KKR JM) včetně všech adeptů navržených naší komisí.

  b)       změny v Pravidlech futsalu

  Podstatné změny budou prezentovány jak na schůzkách klubů divize E a KP, které se konají dne 4.9.2011, a kterých se za komisi zúčastní její předseda, tak i na předsezónních seminářích R a D.

  c)         změny v metodice pohybu a pozičního postavení R na HP

  Komise rozhodla převzít veškeré změny v metodice a pozičním postavení rozhodčích na hrací ploše tak, jak je uplatňuje FIFA již rok a celostátní soutěže začnou s jejich uplatňováním od 16.9.2011.

  d)       nový název a nové logo fotbalového svazu

  Změnou stanov došlo ke změně názvu ČMFS na Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR) a bylo přijato nové logo. Pro rozhodčí futsalu z toho pramení kromě používání nových zápisů o utkání zřejmě i výměna odznaků R, která ale nastane v divizi a KP až od sezóny 2012/13.

  e)       individuální členství ve FAČR

  Každý R a D bude muset být individuálním členem FAČR a platit stanovené poplatky, ale ty až od sezóny 2013/14 ve vazbě na ostré spuštění systému FUTIS.

  f)         rezignace člena komise

  Na jednání komise rezignoval na své členství v komisi z pracovních důvodů pan Mgr. Zdeněk Rohánek. Komise mu poděkovala za jeho činnost s tím, že pan Rohánek nadále zůstane aktivním delegátem. Za člena komise bude po schválení VV přijat pan Martin Ptáčník.

 19. Příští jednání komise
 20. Pondělí 19. září 2011 od 16:30 hod. v Brně, Rybnická 75.

Termín: pondělí 6.6.2011 od 16:00 hod.

Místo konání: Brno, Rybnická 75

Přítomni: pp. Hoffman, Kincl, Stix, Venc a Blažek

Omluveni: pp. Bednář a Rohánek

 

Jednání komise řídil předseda komise pan Blažek. Projednáno bylo:


1.         Kontrola minulého zápisu a uložených úkolů

Komise definitivně schválila text zápisu z jednání č. 9/2011. Komise na svém minulém jednání schválila limity fyzických prověrek pro divizní rozhodčí – upřesnění limitů: Test 16 x 10 metrů – 42 vt. (do 35 let), resp. 46 vt. (nad 35 let); 1 km – 4 min. a 10 vt. (do 35 let), resp. 4 min. a 45 vt. (nad 35 let).


2.        Došlá pošta

Žádná.


3.         Nominační listina rozhodčích divize a KP na příští soutěžní ročník

Komise schválila předběžné podoby listin rozhodčích divize a KP pro příští soutěžní ročník. Ve srovnání se stávajícím soutěžním ročníkem nebyl na listinu divize zařazen rozhodčí Antonín Zeman ze Žďáru n/S. (z důvodu teritoriálního) a rozhodčí Luboš Otradovský z Brna, který je na vlastní žádost zařazen „pouze“ na listinu KP. Ostatní rozhodčí ze stávající listiny divize jsou na tuto zařazeni i pro následující soutěžní ročník. Konečná podoba listiny bude schválena na příštím jednání komise.

Ve srovnání se stávajícím soutěžním ročníkem nebyli na listinu KP zařazeni rozhodčí Ondřej Krátký a Martin Šmarda, oba z Brna (u kterých nebyla komise spokojena s plněním povinností rozhodčího v průběhu uplynulého soutěžního ročníku) a byli předání plně k dispozici B.A.F. Ostatní rozhodčí ze stávající listiny KP jsou na tuto zařazeni i pro následující soutěžní ročník. Konečná podoba listiny bude schválena na příštím jednání komise.

Z rozhodčích celostátních soutěží se komise rozhodla nedelegovat v příštím ročníku rozhodčího Bělovského z Chotěboře (z důvodu teritoriálního) a rozhodčího Havíře z Křenovic (z důvodu vážného porušení etických principů v uplynulém soutěžním ročníku KP).

 


4.        Nominační listina delegátů na příští soutěžní ročník

Komise schválila předběžnou podobu listiny delegátů divize a KP pro příští soutěžní ročník. Ve srovnání se stávajícím soutěžním ročníkem nebyl na listinu zařazen delegát Jan Zahradník z Ivančic, u něhož nebyla komise spokojena se způsobem výkonu funkce v uplynulém období. Ostatní delegáti ze stávající listiny jsou na tuto zařazeni i pro následující soutěžní ročník. Konečná podoba listiny bude schválena na příštím jednání komise.

5.         Příprava adeptů na postup do celostátních soutěží

Dne 6.6.2011 proběhla v Brně příprava čtyř rozhodčích, adeptů na postup do celostátních soutěží (pp. Hoffman, Komzák, Petr a Štola). Příprava byla zaměřena jak na stránku fyzickou (běh na 1 km a běh 16 x 10 metrů), tak i na stránku teoretickou (testy z Pravidel fusalu i dalších futsalových norem). Seminář rozhodčích celostátních soutěží se uskuteční v termínu dle bodu 6.a) tohoto zápisu.

 

 6.         Různé

a)        informace z jednání SbKR a SbKD KF ČMFS

Komise vyslechla informaci předsedy komise z jednání SbKR KF ČMFS konaného dne 2.6.2011 v Praze. Seminář rozhodčích celostátních soutěží se bude konat ve dnech 26.-27.8.2011 v Blansku. Jednání SbKD KF ČMFS se v mezidobí nekonalo (proběhne dne 7.6.2011).

 

b)         Předběžné termíny a obsah letních školení

Komise se shodla na tom, že letní seminář rozhodčích divize a KP (nikoli společný s rozhodčími B.A.F.) se uskuteční v pátek 9.9.2011 odpoledne v Brně, kdy rozhodčí divize také vykonají fyzické prověrky (limity viz bod 1. tohoto zápisu). Seminář delegátů se uskuteční s největší pravděpodobností v sobotu 10.9.2011 dopoledne taktéž v Brně. Přípravě obou seminářů bude věnováno příští jednání komise, po kterém budou uveřejněny přesné termíny a místa konání obou seminářů včetně pozvaných účastníků.

 

c)         Připomínky do soutěžních dokumentů pro ročník 2011/12

Komise uplatní své připomínky do nových soutěžních dokumentů jednak cestou svých členů, kteří jsou zároveň členy STDK, a dále připomínkováním nových soutěžních dokumentů poté, kdy jim budou zaslány elektronicky STDK, popř. se uskuteční schůzka STDK s některými členy komise k vyjasnění určitých ustanovení (nejpozději do 30.6.2011).

 

7.         Příští jednání komise

Pondělí 29.8.2011 od 16:30 hod. v Brně, Rybnická 75.

Termín: pondělí 23.5.2011 od 16:30 hod.
Místo konání: Brno, Rybnická 75
Přítomni: pp. Bednář, Hoffman, Stix, Venc a Blažek
Omluveni: pp.Kincl a Rohánek
Host: p.Polák, předseda VV KKF (část jednání)

Jednání komise řídil předseda komise pan Blažek. Projednáno bylo:

1. Kontrola minulého zápisu a uložených úkolů
Komise definitivně schválila text zápisu z jednání č. 8/2011. Kontrola úkolů: odeslání objednávky na jednotné dresy zn. JOMA – splněno.

2. Došlá pošta
Žádost rozhodčího Daniela Vomastka o absolvování fyzických prověrek s adepty na postup do celostátních soutěží – komise souhlasí.

3. Příprava vybraných rozhodčích na seminář celostátních soutěží
Komise projednala schéma přípravy čtyř adeptů na postup do celostátních soutěží. Tito rozhodčí již obdrželi individuální domácí úkol z pravidel s termínem vypracování do 6.6.2011.

4. Fyzické prověrky rozhodčích divize pro následující soutěžní ročník
Komise schválila návrh týkající se limitů fyzických prověrek pro divizní rozhodčí takto: FIFA test – 42 vt., resp. 46 vt.; 1 km – 4 min. 10 vt., resp. 4 min. 45 vt.

5. Různé
a) informace z jednání SbKR a SbKD KF ČMFS
Komise vyslechla informaci předsedy komise z jednání SbKR KF ČMFS konaného dne 19.5.2011 v Plzni. Pro rozhodčí v působnosti naší komise nevyplynuly z jednání žádné závěry. V mezidobí se jednání SbKD KF ČMFS nekonalo.

b) Upřesnění potřebných počtů R a D pro nadcházející soutěžní ročník
Vzhledem k předpokládanému schématu KP a divize bude postačovat 10 až 14 R na listině divize (pokud všichni adepti postoupí do celostátních soutěží a žádný R nesestoupí, bude tento počet 10) a max. 12 R na listině KP. Optimální počet delegátů je 10, když v celostátních soutěžích působí dalších 5 delegátů.

6. Příští jednání komise
Pondělí 6.6.2011 od 16:00 hod. v Brně, Rybnická 75.
 

Termín: pondělí 2.5.2011 od 16:30 hod.

Místo konání: Brno, Rybnická 75

Přítomni: pp. Bednář, Hoffman, Stix, Venc a Blažek

Omluveni: pp.Kincl a Rohánek

Host: p.Polák, předseda VV KKF (část jednání)

 

Jednání komise řídil předseda komise pan Blažek. Novým členem komise se po abdikaci pana Havíře stal pan Venc z Okříšek. Projednáno bylo:

 

1.      Kontrola minulého zápisu a uložených úkolů

Komise definitivně schválila text zápisu z jednání č. 7/2011. Kontrola úkolů: jednotné dresy (viz níže – bod 5. zápisu), dořešení otázky neetického postupu rozhodčího Havíře (viz níže – bod 2. zápisu).

 

2.      Došlá pošta

Vysvětlující mail rozhodčího Havíře → rozhodčí Havíř, který se na jednání komise nemohl dostavit, zaslal komisi mailovou poštou vysvětlení, ve kterém jen zopakoval své dřívější vysvětlivky ohledně jeho neetického postupu po utkání KP Sapporo Manerov vs. Taurito Kuřim → rozhodnutí komise: rozhodčí Havíř nebude vzhledem ke svému neetickému chování delegován k žádným mistrovským utkáním divize a KP v soutěžním ročníku 2011/2012, neboť komise nemá žádnou záruku, že se obdobný případ nebude opakovat. Tato informace bude předána z rozhodnutí komise též SbKR při KF ČMFS – zajistí předseda komise.

 

3.      Zhodnocení zbývajících turnajů KP z pohledu činnosti rozhodčích a delegátů

Komise zhodnotila průběh zbývajících turnajů KP s tím, že rozhodčí Rek obdržel od delegáta Bednáře známku 3,5 b. za neoprávněně nařízený 2.PK s vlivem na výsledek. Komise tuto skutečnost zohlední při obsazení prvních dvou kol soutěží D a KP v nadcházejícím soutěžním ročníku.

 

4.      Vyhodnocení výkonnosti rozhodčích divize v průběhu jarní části soutěžního ročníku

Komise konstatovala celkovou spokojenost s výkony rozhodčích v jarní části divize E, i když se rozhodčí v některých utkáních chyb nevyvarovali. Podstatné bylo, že rozhodčí zvládli všechna klíčová utkání v boji o postup do II. ligy i o setrvání v soutěži. Hodnocení rozhodčích delegáty (viz materiál zpracovaný panem Kinclem) v zásadě potvrdilo, že výběr rozhodčích pro případné řízení celostátních soutěží v nadcházejícím soutěžním ročníku (pp. Hoffman, Komzák, Petr, Štola) byl správný. Ostatní rozhodčí, kteří byli zařazeni na listině divize v soutěžním ročníku 2010/11 mají důvěru komise i pro příští soutěžní ročník, nicméně na listinu nebude zařazen z důvodů teritoriálních pan Antonín Zeman a na vlastní žádost pan Luboš Otradovský, který odmítá řídit utkání divize.

 

5.      Shrnutí objednávka jednotných dresů zn. JOMA pro rozhodčí KP a divize

Sekretář komise předložil přehled velikostí jednotlivých rozhodčích a komise provedla selekci tohoto přehledu s ohledem na potřeby počtu rozhodčích pro soutěžní ročník 2011/12 (pozn.: divize o 12 účastnících dvoukolová; KP zřejmě ve stejném formátu).

 

6.      Různé

 

a)      informace z jednání SbKR a SbKD KF ČMFS

Komise vyslechla informaci předsedy komise z jednání SbKR KF ČMFS konaného dne 26.4.2011 v Jihlavě a místopředsedy komise z jednání SbKD KF ČMFS uskutečněného téhož dne v Praze. Pro rozhodčí a delegáty v působnosti naší komise nevyplynuly z daných jednání žádné závěry.

 

b)      diskuze o podobě fyzických prověrek pro rozhodčí divize před sezónou 2011/12

Po diskuzi bylo přijato rozhodnutí, že fyzické prověrky rozhodčích divize proběhnou ve stejném schématu, jako je tomu v celostátních soutěžích, limity budou upřesněny na příštím jednání komise – návrh připraví pan Venc.

 

c)      diskuze o způsobu přípravy čtyř rozhodčích divize na letní seminář celostátních soutěží

Komise po diskuzi přijala následující rozhodnutí. Čtveřice adeptů pro postup do ligových soutěží bude v Brně podrobena fyzickým prověrkám (po dohodě v termínu mezi 6.6. a 8.6.2011) a současně i teoretické výuce formou samostatné (domácí) práce z Pravidel futsalu s následnými testy jak z PF, tak i ze SŘF, které zajistí předseda komise. Sekretář komise pak s danými rozhodčími dohodne termín fyzických testů v Brně.

 

7.      Příští jednání komise

Pondělí 23.5.2011 od 16:30 hod. v Brně, Rybnická 75.

 

 

Termín: úterý 5.4.2011 od 16:30 hod.

Místo konání: Brno, Rybnická 75

Přítomni: pp. Bednář, Hoffman, Kincl, Stix a Blažek

Omluven: p.Rohánek

Host: p.Polák, předseda VV KKF

 

Jednání komise řídil předseda komise pan Blažek. Projednáno bylo:

 

1.      Kontrola minulého zápisu a uložených úkolů

Komise definitivně schválila text zápisu z jednání č. 6/2011. Kontrola úkolů: část cestovného neoprávněně vyúčtovaného delegátem p.Zahradníkem byla vrácena klubu Kalábek Lino Brno.

 

2.      Došlá pošta

a)     omluvný mail rozhodčího Havíře,

b)    potvrzení klubu Kalábek Lino Brno o vrácení částky 140,- Kč delegátem p.Zahradníkem.

 

3.      Zhodnocení 22. kola divize a turnajů KP z pohledu činnosti rozhodčích a delegátů

Komise zhodnotila průběh 19. až 21. kola divize a turnajů KP ve Vyškově a Pohořelicích s těmito závěry:

a)     22. kolo divize: závěrečné kolo proběhlo dle zpráv delegátů bez problémů;

b)   turnaj KP ve Vyškově dne 26.3.2011 (rozhodčí Havíř, Z.Vala, Klepáček a Vokáč): dle zprávy delegáta turnaj s nedostatky v utkání Sapporo Manerov vs. Taurito Kuřim, kdy v utkání nastoupil za družstvo hostů hráč, který nebyl uveden v ZoU; věc následně řešila STDK a ve vztahu k RO Havířovi a 2R Vokáčovi vynesla tresty; po vynesení trestů došlo ze strany p.Havíře k mailové korespondenci směrem ke klubu Sapporo Manerov, jehož obsah se vymykal veškerým etickým principům; rozhodčí Havíř se následně za svoje chování omluvil opatření komise: bez ohledu na rozhodnutí STDK pozastavuje komise veškeré delegace rozhodčímu Havířovi do konce stávajícího soutěžního ročníku a zve jej na následující jednání komise k podání bližšího vysvětlení (teprve poté komise rozhodne o důsledcích jeho chování);

c)   turnaj KP v Ivančicích dne 27.3.2011 (rozhodčí Klusák, Kincl, M.Vala a Vomastek): dle zprávy delegáta turnaj bez problémů s výjimkou známky 4,0 b. rozhodčímu Vomastkovi v  utkání Ivančice vs. Agromeli Lino B;

d)   turnaj KP v Brně–Bohunicích dne 2.4.2011 (rozhodčí Štola, Komzák, Arvai a Zukal): dle zprávy delegáta turnaj bez problémů s výjimkou známky 4,5 b. rozhodčímu Komzákovi v  utkání Fauna Brno vs. Kloboučky;

e)   turnaj KP v Brně–Bohunicích dne 3.4.2011 (rozhodčí M.Vala, Z.Vala, Hoffman a Rek): dle zprávy delegáta turnaj bez problémů;

f)    v samostatném utkání KP Taurito Kuřim vs. Slovan Brno udělena známka 3,5 b. rozhodčímu Štolovi – komise vzhledem k charakteru chyb nepřijala vůči rozhodčímu žádné opatření;

g)   samostatné utkání KP Amor Vyškov – Kloboučky dle zprávy delegáta bez problémů;

h)   samostatné utkání KP Sapporo Manerov – Lazor Vyškov dle zprávy delegáta bez problémů;

i)    samostatné utkání KP Kalábek Lino B – United Ivančice dle zprávy delegáta bez problémů;

j)    samostatné utkání KP Agromeli Brno B – Fauna Brno dle zprávy delegáta bez problémů.

 

4.      Případné změny v obsazení turnajů KP do konce soutěže

Změny přednesené panem Bednářem komise schválila. Obsazení do konce soutěžního ročníku KP bude neprodleně uveřejněno na webu KKF.

 

5.      Různé

a)      informace z jednání SbKR a SbKD KF ČMFS

Komise vyslechla informaci předsedy komise z jednání SbKR KF ČMFS konaného dne 24.3.2011 v Praze a místopředsedy komise z jednání SbKD KF ČMFS uskutečněného dne 29.3.2011 v Praze.

 

b)      jednotné dresy pro rozhodčí divize a KP

Po zjištění velikostí od rozhodčích bude provedena objednávka na pobočku firmy JOMA v Ostravě. Termín: bezprostředně po příštím jednání komise.

 

c)      zásady pro tvorbu listin R a D pro soutěžní ročník 2011/12

Komise rozhodla, že podmínkou zařazení rozhodčího na listinu divize v soutěžním ročníku 2011/12 je:

-          morální kredit,

-          kvalitní výkonnost v soutěžním ročníku 2010/11,

-          splnění fyzických prověrek,

-          splnění teoretických prověrek ve stanovené toleranci chyb,

-          vyloučení střetu zájmů,

-          zodpovědný přístup k plnění povinností,

-          převzetí a úhrada podílu z ceny dresů zn. JOMA.

Pro KP platí obdobná kritéria s výjimkou splnění fyzických prověrek. Pro delegáty platí obdobně s výjimkou splnění fyzických prověrek a odebrání dresů.

 

d)      abdikace člena komise a doplnění komise na počet sedmi členů

Komise vyslechla typy na doplnění komise po abdikaci pana Havíře, kterou učinil dne 30.3.2011 formou sms zprávy. Po diskuzi bude na příští jednání komise přizván p.Venc z Okříšek.

 

e)      statistika obsazení divize v jarní části soutěžního ročníku

Komise po ukončení jarní části divize vyhodnotila toto období z pohledu četnosti delegací R a D s tím, že nejvíce delegací v průběhu jarní části měli rozhodčí Klepáček (11) a delegát Spišák (11). Po kvalitativní stránce bude činnost rozhodčích na listině divize vyhodnocena na příštím jednání – připraví: p.Kincl.

 

6.      Příští jednání komise

Pondělí 2.5.2011 od 16:30 hod. v Brně, Rybnická 75.

 

Termín: středa 23.3.2011 od 16:30 hod.

Místo konání: Brno, Rybnická 75

Přítomni: pp. Bednář, Havíř, Hoffman, Kincl, Stix a Blažek

Omluven: p. Rohánek (pracovní důvody)

Host: p.Polák, předseda VV KKF

 

Jednání komise řídil předseda komise pan Blažek. Projednáno bylo:

 

1.      Kontrola minulého zápisu a uložených úkolů

Komise definitivně schválila text zápisu z jednání č. 5/2011. Kontrola úkolů: jednotné dresy – viz bod 6. b) tohoto zápisu.

 

2.      Došlá pošta

Žádná.

 

3.      Zhodnocení 19. až 21. kola divize a turnajů KP z pohledu činnosti rozhodčích a delegátů

Komise zhodnotila průběh 19. až 21. kola divize a turnajů KP ve Vyškově a Pohořelicích s těmito závěry:

a)     19. kolo divize: proběhlo dle zpráv delegátů bez problémů (rozhodčí se v žádném z utkání nedopustili závažných či hrubých chyb a byli hodnoceni známkami v rozpětí 6,5 b. až 8,0 b.);

b)    20. kolo divize: proběhlo dle zpráv delegátů bez problémů (rozhodčí se v utkání Nasan Brno vs. Kalábek Lino Brno dopustili závažných chyb, ty však neměly vliv na průběh utkání; rozhodčí byli v daném kole hodnoceni známkami v rozpětí 6,0 b. až 8,0 b.);

c)     21. kolo divize: proběhlo dle zpráv delegátů v zásadě bez problémů (komise kvituje zejména výkon dvojice rozhodčích Petr – Havíř v utkání Kalábek Lino Brno vs. Líšeň, který byl přímým soubojem o první místo v soutěži; v utkání Bosonohy vs. Brtnice byli rozhodčí shodně hodnoceni známkami 5,0 b. za závažné chyby, které však neovlivnily průběh či výsledek daného utkání);

d)   turnaj KP ve Vyškově dne 13.3.2011 (rozhodčí Bláha, Brtníček, Hoffman a Rek): dle zprávy delegáta bez problémů s výjimkou známky 4,0 b. rozhodčímu Rekovi v jednom z utkání turnaje;

e)   turnaj KP v Pohořelicích dne 19.3.2011 (rozhodčí M.Vala, Z.Vala, Šmarda a Kincl): dle zprávy delegáta bez problémů, nicméně dle zjištění komise rozhodčí Martin Šmarda opakovaně svým přístupem k turnaji KP porušil etické principy výkonu funkce rozhodčího opatření komise: pozastavení veškerých delegací rozhodčímu Šmardovi do konce stávajícího soutěžního ročníku;

f)    turnaj KP v Pohořelicích dne 20.3.2011 (rozhodčí Marek, Komzák, Otradovský a Štola): dle zprávy delegáta bez problémů, nicméně byl zjištěn střet zájmů rozhodčího Otradovského, který je na soupisce Pískovny Brno opatření komise: pozastavení veškerých delegací v KP rozhodčímu Otradovského do konce stávajícího soutěžního ročníku.

 

4.      Návrh obsazení rozhodčích na 22.kolo divize a krajského přeboru do konce soutěže

Písemný návrh předložil p.Bednář. Komise návrh projednala a s drobnými úpravami obsazení 22.kola divize, zbývajících turnajů KP a jednotlivých utkání dvojic KP do konce soutěžního ročníku schválila.

 

5.      Strategie práce s rozhodčími a delegáty na léta 2011 a 2012

Komise strategii schválila a ta se stává základním dokumentem, kterým se bude práce komise v letech 2011 a 2012 řídit. První vyhodnocení strategie za rok 2011 bude komisí provedeno v lednu 2012.

 

6.      Různé

a)      informace z jednání SbKR a SbKD KF ČMFS

Komise vyslechla informaci místopředsedy komise z jednání SbKD KF ČMFS uskutečněného dne 8.3.2011 v Praze. Jednání SbKR KF ČMFS se v mezidobí neuskutečnilo (pozn.: proběhne dne 24.4. v Praze).

 

b)      jednotné dresy pro rozhodčí divize a KP

Komise rozhodla, že pořídí jednotné dresy zn. JOMA ve spolupráci s ostravskou pobočkou dané firmy, když jedna souprava bude pořízena za cenu 850 Kč ± 10% a bude zahrnovat dres, trenýrky a stulpny. Každý rozhodčí bude vybaven dvěma sadami v barvách černá a žlutá. Podíl financování rozhodčích a řídícího orgánu divize E, potažmo KP JM, bude komisí dohodnut s těmito orgány. Počet souprav a velikosti bude třeba oznámit firmě JOMA cca do 15.5.2011, a proto sekretář komise požádá všechny rozhodčí, kteří jsou na listinách divize a KP pro letošní SR, o nahlášení velikostí v termínu do 20.4.2011.

 

c)      předběžný návrh rozhodčích na listinu I. a II. ligy pro soutěžní ročník 2011/2012

Komise se shodla na tom, že příležitost zúčastnit se letního semináře rozhodčích celostátních soutěží dostanou ze stávající listiny rozhodčích divize pánové Jakub Hoffman (Adamov), Martin Komzák (Znojmo), Zdeněk Petr (Třebíč) a Lubomír Štola (Znojmo).

Komise dále rozhodla, že pro soutěžní ročník 2011/2012 bude z řad divizních rozhodčích vytvořena skupina perspektivních rozhodčích, s níž bude komise intenzivně pracovat. Tito rozhodčí budou m. j. obsazováni na turnaje juniorské ligy konané v regionu.

 

d)      fyzické prověrky divizních rozhodčích před soutěžním ročníkem 2011/2012

Komise stanovuje pro rozhodčí divize, které zařadí na listinu pro soutěžní ročník 2011/12, povinnost podrobit se fyzickým prověrkám, a to ve dvou disciplínách. Konkrétní disciplíny a limity budou zveřejněny do konce května na webových stránkách KKF JM.

 

e)      spolupráce s KKF Vysočina – noví rozhodčí na listinu divize

Předseda komise vstoupil v kontakt s pověřenými zástupci KKF, kteří nasazují rozhodčí na turnaje KP Vysočina. Krajský přebor je rozdělen na oblast Čechy, resp. Havlíčkobrodsko (p. Staněk) a oblast Morava, resp. Třebíčsko (p. Petr st.). Cílem komise je získat dvojici rozhodčích z Třebíčska, popř. i jednoho rozhodčího z Havlíčkobrodska pro řízení příštího ročníku divize E.

 

7.      Příští jednání komise

Úterý 5.4.2011 od 16:30 hod. v Brně, Rybnická 75. Další předpokládané termíny jednání komise do prázdnin: vždy středa 27.4., 25.5. a 15.6.2011 (mohou se operativně změnit na úterý nebo čtvrtek).

 

 

Termín: úterý 1.3.2011 od 16:30 hod.

Místo konání: Brno, Rybnická 75

Přítomni: pp. Bednář, Havíř, Hoffman, Kincl, Rohánek, Stix a Blažek

Host: p.Polák, předseda VV KKF

 

Jednání komise řídil předseda komise pan Blažek. Projednáno bylo:

 

1.      Kontrola minulého zápisu a uložených úkolů

Komise definitivně schválila text zápisu z jednání č.4/2011. Kontrola úkolů: jednotné dresy pro rozhodčí divize E a KP – úkol trvá, Z: předseda komise, KT: 23.3.2011.

 

2.      Došlá pošta

Žádná.

 

3.      Zhodnocení 17. a 18. kola divize a turnajů KP z pohledu činnosti rozhodčích a delegátů

Komise zhodnotila průběh 17. a 18. kola divize E a turnajů KP ve Vyškově a Brně s těmito závěry:

a)     17. kolo divize proběhlo dle zpráv delegátů zcela bez problémů, individuální nedostatky delegáta Zahradníka uvedeny pod písmenem g), rozhodčího M.Valy pod písmenem h) tohoto bodu ;

b)    18. kolo divize proběhlo dle zpráv delegátů bez zásadních problémů s tím, že rozhodčí, kteří obdrželi od delegátů nižší hodnocení než známku 7, svými chybami neovlivnili výsledek či průběh utkání; v daném kole nebylo sehráno utkání K5 Brno vs. Helas Brno „B“ (řeší STDK) – delegace rozhodčích (pp. Čamra a Holub) a delegáta (p.Bednář) zůstává v případě náhradního termínu v platnosti; na utkání Arsenal Brtnice vs. Kalábek Lino Brno nebyl přítomen delegát, a to chybou při obsazování;

c)   turnaj KP ve Vyškově dne 20.2.2011 (rozhodčí Klepáček, Vokáč, Havíř a Brtníček): v utkání Manerov vs. Amor Vyškov udělena delegátem Bednářem rozhodčímu Klepáčkovi známka 3,0 b. za dvě hrubé chyby, kterých se dopustil v průběhu utkání opatření komise: pozastavení veškerých delegací rozhodčímu Klepáčkovi na jedno kolo soutěží, tj. od 4.3. do 6.3.2011,

d)   turnaj KP v Brně-Bohunicích dne 20.2.2011 (rozhodčí Kincl, Z.Vala, Klusák a Bláha): bez problémů,

e)   turnaj KP v Brně-Bohunicích dne 20.2.2011 (rozhodčí Gasnárek, Skřítecký, Horehleď a Štipčák): bez problémů, nicméně zpráva delegáta pana Válka neobsahuje hodnocení rozhodčích druhého utkání Agromeli „B“ vs. Kuřim,

f)    informace STDK k 16.kolu divize pro KRD: v utkání Pivovar Vyškov vs. Kalábek Lino Brno rozhodčí Vokáč neuvedl do ZoU žlutou kartu udělenou po ukončení utkání 2R Havířem; delegát Konečný tuto ŽK taktéž neuvedl do své zprávy komise vzala na vědomí a učinila toto opatření: rozhodčí Vokáč a Havíř a DS Konečný se předávají k potrestání STDK s návrhem trestu důtka,

g)   v 17.kole divize delegát Zahradník vyúčtoval cestovní náležitosti při delegaci na dvě po sobě jdoucí utkání celou částkou prvnímu klubu, přitom nerespektoval platnou tabulku km vzdáleností a účtoval za cestu z Ivančic do Brna-Bohunic 2x30 km namísto 2x25 km opatření komise: delegát Zahradník vrátí prokazatelným způsobem klubu Kalábek Lino Brno částku 140,- Kč a komisi zašle doklad o zaplacení v termínu nejpozději do 18.3.2011 – informování delegáta zajistí sekretář komise,

h)   v 17.kole divize rozhodčí Michal Vala nedostatečně popsal provinění vyloučeného hráče v utkání Bosonohy vs. Arkys Brno opatření komise: rozhodčí Michal Vala se předává k potrestání do STDK s návrhem trestu důtka.

 

4.      Návrh obsazení rozhodčích v divizi a KP na víkendy 11.-13.3.2011 a 18.-20.3.2011

Písemný návrh předložil člen komise pan Bednář. Komise návrh projednala a schválila s drobnými úpravami obsazení 20.kola divize, 21.kola divize, turnaje KP ve Vyškově v neděli 13.3.2011, turnaje KP v Křenovicích v neděli 13.3.2011, turnaje KP v Pohořelicích v sobotu 19.3.201, turnaje KP tamtéž v neděli 20.3.2011 a utkání KP Líšeň „B“ vs. Tornádo Brno, které bude sehráno dne 23.3.2011 v Křenovicích. V případě turnajů plánovaných na neděli 13.3.2011 ve Vyškově, resp. v Křenovicích, může dojít k termínovým změnám.

 

5.      Strategie práce s rozhodčími a delegáty na léta 2011 a 2012

Z důvodu projednávání jiných bodů programu bude strategie definitivně dopracována a schválena v rámci příštího jednání komise.

 

6.      Různé

a)      informace z jednání SbKR a SbKD KF ČMFS

Komise vyslechla informaci předsedy komise z jednání SbKR KF ČMFS uskutečněného dne 24.2.2011 v Praze – na čtvrtfinálová utkání Jetbull ligy budou delegováni následující rozhodčí v působnosti KKF Jižní Morava a KKF Vysočina: pp. Bělovský (pozn.: omluven po zbytek této sezóny), Gasnárek, Kincl, Linhart, Skřítecký, Slanina a Venc. Delegace na semifinále a finále Jetbull ligy bude prováděno dle aktuální formy (výkonů) vybraných rozhodčích. Jednání SbKD KF ČMFS se v mezidobí neuskutečnilo.

 

b)      doplnění listiny delegátů

Po osobním pohovoru s panem Liborem Bačou komise odsouhlasila doplnění listiny delegátů o výše jmenovaného s okamžitou platností.

 

c)      splnění podmínek pro řízení divize

Na jednání komise se dostavil rozhodčí Jiří Vašíček a splnil podmínky pro delegování v divizi E po zbytek soutěžního ročníku 2010/2011 (pozn.: na utkání KP nebude delegován z důvodu střetu zájmů).

 

7.      Příští jednání komise

Středa 23.3.2011 od 16:30 hod. v Brně, Rybnická 75.

 

 

Termín: středa 16.2.2011 od 16:30 hod.

Místo konání: Brno, Rybnická 75

Přítomni: pp. Hoffman, Kincl, Stix a Blažek

Omluveni: pp. Bednář, Havíř a Rohánek (všichni z pracovních důvodů)

 

 

Jednání komise řídil předseda komise pan Blažek. Projednáno bylo:

 

1.      Kontrola minulého zápisu a uložených úkolů

Komise definitivně schválila text zápisu z jednání č.3/2011.

 

2.      Došlá pošta

a)     žádost rozhodčího Vašíčka o dodatečné absolvování teoretických testů z důvodu nemoci v době konání řádného i náhradního semináře rozhodčích → komise souhlasí (pan Vašíček bude sekretářem komise pozván na příští jednání komise).

 

3.      Zhodnocení 15. a 16. kola divize a turnajů KP z pohledu činnosti rozhodčích a delegátů

Komise zhodnotila průběh 15. a 16. kola divize E a turnajů KP v Brně, Pohořelicích a Křenovicích s těmito závěry:

a)     15. kolo divize proběhlo dle zpráv delegátů bez zásadních problémů; rozhodčí, kteří obdrželi nižší hodnocení od delegátů než známku 7, svými chybami neovlivnili výsledek či průběh utkání

b)    16. kolo divize proběhlo dle zpráv delegátů bez zásadních problémů; rozhodčí, kteří obdrželi nižší hodnocení od delegátů než známku 7, svými chybami neovlivnili výsledek či průběh utkání

c)   turnaj KP v Brně-Bohunicích dne 5.2.2011 (rozhodčí Havíř, Otradovský, Komzák a Bláha): bez problémů,

d)   turnaj KP v Pohořelicích dne 5.2.2011 (rozhodčí Kincl, Marek, Z.Vala a Arvai): bez problémů,

e)   turnaj KP v Křenovicích dne 13.2.2011 (rozhodčí Linhart, Vomastek, Z.Vala a Havíř): z důvodu chyby STDK byl turnaj obsazen den před jeho konáním čtyřmi rozhodčími z listiny I. a II. ligy → výkony rozhodčích v pořádku; rozhodčí Linhart a Vomastek však nerespektovali předchozí pokyn komise dostavit se na turnaj v přiměřeném společenském oděvu nebo soupravě značky Hummel (viz zápis z jednání komise č.2/2011) – opatření komise: pozastavení delegací oběma výše uvedeným rozhodčím od 18.2. do 27.2.2011

 

4.      Návrh obsazení rozhodčích v divizi a KP na víkendy 25.-27.2.2011 a 4.-6.3.2011

Písemný návrh předložil člen komise pan Bednář. Komise návrh projednala a schválila s následujícími úpravami:

a)     18.kolo divize: jen drobné úpravy v obsazení trojice utkání hraných v sobotu 26.2. v Brně-Bohunicích – viz webové stránky KKF JM,

b)    19.kolo divize: na utkání Líšeň vs. Havl.Brod delegovat pouze jednoho rozhodčího z listiny I. a II. ligy,

c)     turnaj KP ve Vyškově v neděli 6.3.2011: domácí utkání Amoru Vyškov dvojice Klepáček a Vokáč; domácí utkání FC Klobouček dvojice Kincl a Brtníček (pokud není omluven),

d)    turnaj KP v Křenovicích v neděli 6.3.2011: obsazení schváleno dle návrhu.

 

5.      Strategie práce s rozhodčími a delegáty na léta 2011 a 2012

Předseda komise předložil písemný materiál, který bude diskutován ještě na příštím jednání komise a poté bude zveřejněn na webových stránkách KKF JM.

 

6.      Obecná struktura rozpisu soutěží divize E a KP Jižní Moravy

Předseda komise předložil písemný materiál obsahující osnovu jediného řídícího dokumentu té které soutěže, která může být vodítkem pro STDK při přípravě soutěžního ročníku 2011/2012.

 

7.      Různé

a)      informace z jednání SbKR a SbKD KF ČMFS

Komise vyslechla informaci předsedy komise z jednání SbKR KF ČMFS uskutečněného dne 12.2.2011 v Nymburku. Jednání SbKD KF ČMFS se uskutečnilo ve stejný den taktéž v Nymburku za účasti místopředsedy komise – činnost delegátů z Jižní Moravy hodnocena v celostátních soutěžích veskrze pozitivně.

 

b)      jednotné dresy pro rozhodčí divize a KP

Cíl komise sjednotit rozhodcovské dresy v soutěžích divize E a KP od příštího soutěžního ročníku platí s tím, že bude předsedou komise kontaktována firma JOMA s cílem zjistit podmínky případného kontraktu.

 

c)      Náplň fyzických prověrek rozhodčích divize

Komise stanovila povinnost pro rozhodčí, kteří budou zařazeni na nominační listinu divize E pro soutěžní ročník 2011/2012. Disciplíny a limity těchto prověrek budou uveřejněny nejpozději do konce března v zápisu z jednání komise.

 

8.      Příští jednání komise

Úterý 1.3.2011 od 16:30 hod. v Brně, Rybnická 75. Účast člena komise pověřeného obsazováním rozhodčích (p.Bednáře) je na daném jednání nanejvýš žádoucí.

 

Termín: úterý 1.2.2011 od 16:30 hod.

Místo konání: Brno, Rybnická 75

Přítomni: pp. Havíř, Hoffman, Stix a Blažek

Omluveni: pp. Bednář, Kincl a Rohánek (všichni z pracovních důvodů)

Hosté: p. Polák, předseda KKF JM (část jednání)

 

Jednání komise řídil předseda komise pan Blažek. Projednáno bylo:

 

1.      Kontrola minulého zápisu a uložených úkolů

Komise definitivně schválila text zápisu z jednání č.2/2011.

 

2.      Došlá pošta

a)     omluva rozhodčího Krátkého z náhradního semináře komise vzala na vědomí.

 

3.      Zhodnocení 14. kola divize a turnajů KP z pohledu činnosti rozhodčích a delegátů

Komise zhodnotila průběh 14. kola divize E a turnaje KP ve Vyškově s těmito závěry:

a)     14. kolo divize proběhlo dle hodnocení delegáty bez problémů,

b)   turnaj KP ve Vyškově dne 22.1.2011 a dne 29.2.2010: rozhodčí Horehleď a Štipčák, kteří dostali příležitost v KP po více jak roční přestávce, splnili očekávání a budou pravidelně nasazováni na utkání KP (blíže viz bod 5.c tohoto zápisu)

c)   úkol zasílat zprávy delegáta sekretáři komise elektronicky vždy v pondělí po víkendu byl delegáty divize důsledně plněn; totéž však platí pro KP a také chybí některé zprávy z 12. a 13. kola divize – úkol: zkompletování elektronického archivu zajistí sekretář komise do konce tohoto týdne.

 

4.      Vyhodnocení náhradního školení rozhodčích konaného dne 30. ledna 2011 v Brně

Komise zhodnotila náhradní školení rozhodčích uskutečněné dne 30.1.2011 s těmito závěry:

a)   náhradního termínu nevyužili rozhodčí Křípal, Krátký a Vašíček – opatření komise: nedelegovat do konce soutěžního ročníku 2010/2011 v divizi E i KP,

b)   rozhodčí, kteří byli omluveni na předchozí termín (Hoffman a Bláha) a rozhodčí Klusák, který bude řídit KP jako nováček postoupivší ze soutěží B.A.F., splnili stanovené podmínky.

 

5.      Návrh obsazení rozhodčích v divizi a KP na víkendy 11.-13.2.2011 a 18.-20.2.2011

Písemný návrh (verze z 1.2.2011) předložil člen komise pan Bednář.

Závěr: komise návrh projednala a z důvodů zajištění dle možností rovných podmínek všem kmenovým rozhodčím na listině divize a KP co do počtu delegací a s ohledem na vytipovaná riziková utkání návrh schválila s následujícími úpravami:

a)     16.kolo divize: v utkání Žabinští Vlci vs Helas B 2R Štola; v utkání Bosonohy vs. Senior 2R Komzák

b)    17.kolo divize: na utkání Senior Brno vs. Žabinští Vlci (rizikové utkání) budou HR a 2R delegováni z listiny I. a II. ligy; na utkání Helas B vs. Vyškov HR Štola a 2R Hoffman; na utkání Kalábek Lino vs. K5 Brno 2R M.Vala; na utkání Líšeň vs. Brtnice HR Bláha a 2R Štola

c)     turnaj KP ve Vyškově v sobotu 19.2.: bez úprav

d)    v Brně-Bohunicích v neděli 20.2. dopoledne: změna dvojice ligových rozhodčích (pánové Linhart a Vomastek) s tím, že budou obsazeni vždy jako 2R

e)     turnaj KP v Brně-Bohunicích v neděli 20.2. odpoledne: 1. utkání (Fauna Brno vs. Kuřim – rizikové utkání) – oba rozhodčí z listiny I. a II. ligy, a to pánové Kincl a Z.Vala; 2. utkání – RO Horehleď, 2R Z.Vala; 3. utkání – RO Štipčák, 2R Kincl a 4. utkání – RO Horehleď a 2R Štipčák.

 

Pro počítání delegací stanovuje komise tuto zásadu: omluví-li se RO na všechny hrací dny určitého kola divize, pak se takovému RO do statistiky započte, jako by v daném kole jedno divizní utkání řídil.

 

6.      Strategie práce s rozhodčími a delegáty na léta 2011 a 2012

Komise pokračovala v diskuzi o cílech a metodách práce s rozhodčími a delegáty komise v následujících dvou letech. Na příštím jednání komise bude k dané problematice předložen písemný materiál, který vypracuje předseda komise.

 

7.      Různé

a)      informace z jednání SbKR a SbKD KF ČMFS

Komise vyslechla informaci předsedy komise z jednání SbKR KF ČMFS uskutečněného dne 27.1.2011 a ze semináře ligových rozhodčích, který se konal dne 29.1.2011 v Praze. Jednání SbKD KF ČMFS se v mezidobí neuskutečnilo. Vyplývající úkol: zajistit veškerá aktuální výuková DVD, která jsou k dispozici u SbKR KF ČMFS, pro potřebu komise – zajistí předseda komise.

 

b)      příprava řídících dokumentů divize a KP pro soutěžní ročník 2011/2012

Komise navrhuje VV a STDK, aby byl po vzoru celostátních soutěží vytvořen jeden řídící dokument pro divizi a jeden pro KP v podobě Rozpisu divize E, resp. Rozpisu krajského přeboru Jižní Morava. Komise je připravena participovat na vytvoření těchto řídících dokumentů.

 

c)      doplnění listiny rozhodčích divize E a listiny rozhodčích KP

Komise schválila doplnění listiny rozhodčích divize E o pana Bělovského z Chotěboře (působnost KKF Vysočina) a listinu rozhodčích KP o pana Klusáka z Brna – úkol: sekretář komise zajistí doplnění nominačních listin na webu KKF.

 

d)      jednotné dresy pro rozhodčí divize a KP

Cílem komise bude sjednotit rozhodcovské dresy v soutěžích divize E a KP od příštího soutěžního ročníku (předsedou komise bude primárně prověřena možnost uzavření smlouvy s firmou JOMA).

 

8.      Příští jednání komise

Středa 16.2.2011 od 16:30 hod. v Brně, Rybnická 75.

 

Termín: středa 19.1.2011 od 16:30 hod.

Místo konání: Brno, Rybnická 75

Přítomni: pp. Hoffman, Kincl, Stix a Blažek

Omluveni: pp. Bednář, Havíř a Rohánek (všichni z pracovních důvodů)

Hosté: p. Polák, předseda KKF JM (část jednání)

 

Jednání komise řídil předseda komise pan Blažek. Projednáno bylo:

 

1.      Kontrola minulého zápisu a uložených úkolů

Komise definitivně schválila text zápisu č.1/2011.

 

2.      Došlá pošta

a)     dodatečná omluva rozhodčího Bláhy ze semináře rozhodčích konaného dne 12.1.2011 komise vzala omluvu na vědomí s tím, že bude pozván na náhradní seminář.

 

3.      Zhodnocení 12. a 13. kola divize z pohledu činnosti rozhodčích a delegátů

Komise zhodnotila průběh 12. a 13. kola divize E s těmito závěry:

a)     12. kolo divize proběhlo dle hodnocení delegáty bez problémů,

b)   ve 13. kole divize se trend výkonů rozhodčích nepodařilo udržet na úrovni 12. kola, když průměrná známka poklesla o více jak jeden bod, nicméně komise nemá důvod přijímat vůči žádnému z rozhodčích opatření, když se dle zpráv delegátů nejednalo o chyby, které by ovlivnili průběh či výsledek toho kterého utkání,

c)   komise konstatuje, že ne všichni delegáti si v prvních dvou jarních kolech splnili svoji povinnost zaslat zprávu elektronicky sekretáři komise– všichni delegáti budou sekretářem komise upozorněni e-mailovou cestou na povinnost takto učinit vždy nejpozději v pondělí, a to jak u zpráv z divize, tak i u zpráv z KP (pozn.: tyto zprávy nemusí obsahovat podpisy); neplnění této povinnosti v dalších kolech soutěží může znamenat omezení delegací,

d)   komise stanovila pro rozhodčí a delegáty divize a KP povinnost dostavit se na utkání v přiměřeném společenském oděvu, kterým je pro divizi minimálně košile s vázankou a dlouhé kalhoty, pro KP košile a dlouhé kalhoty (rozhodčím se povoluje též varianta dostavit se na utkání v soupravách zn. Hummel, ale platí zásada, že se všichni rozhodčí dostaví na utkání/turnaj ve společenském oděvu nebo všichni v soupravě zn. Hummel) – informaci všem rozhodčím a delegátům rozešle e-mailem sekretář komise.

 

4.      Vyhodnocení školení rozhodčích konaného dne 12. ledna 2011 a závěry z něj vyplývající

Komise zhodnotila školení rozhodčích uskutečněné dne 12.1.2011 s těmito závěry:

a)   neomluveni dva rozhodčí, a to rozhodčí Cizler a Hrbáček – rozhodnutí komise: STOP do konce soutěžního ročníku 2010/2011 s tím, že nebudou pozváni na náhradní seminář,

b)   dodatečně omluven rozhodčí Bláha – bude pozván na náhradní seminář,

c)   náhradní seminář rozhodčích se uskuteční v neděli 30.1.2011 dopoledne v Brně na Rybnické 75 – čas zahájení upřesní sekretář komise, který bude spolu se členem komise panem Havířem seminář řídit,

d)   pozvánky na náhradní seminář rozešle v předstihu e-mailovou cestou omluveným a dodatečně omluveným rozhodčím, příp. rozhodčímu Klusákovi (B.A.F.) sekretář komise.

 

5.      Návrh obsazení rozhodčích v divizi a KP na víkendy 28.-30.1.2011 a 4.-6.2.2011

Písemný návrh předložil člen komise pan Bednář.

Závěr: komise návrh projednala a schválila s tím, že za rozhodčího Hrbáčka a v případě delegací rozhodčích I. a II. ligy, kteří figurují v návrhu obsazení divize či KP na víkend 4.-6.2.2011, budou alternativně obsazeni jiní rozhodčí, dle možností také z listiny I. a II. ligy. V případě některých delegací budou z důvodu úspory nákladů divizním klubům realizovány povinné společné cesty RO a D (např. v 15. kole divize na domácí utkání Havl.Brodu).

 

6.      Strategie práce s rozhodčími a delegáty na léta 2011 a 2012

Komise pokračovala v diskuzi o cílech a metodách práce komise v následujících dvou letech. Platí předložení písemného materiálu předsedou komise na čtvrté jednání v letošním roce.

 

7.      Různé

a)      schválení případné výpomoci delegáty z východních Čech na některá domácí utkání H.Brodu

Komise schválila z důvodu úspory nákladů klubu se souhlasem obou případné využití delegátů pana Starého (Miřetice) a pana Strnada (Pardubice) na domácí utkání Havlíčkova Brodu.

 

b)      informace z jednání SbKR a SbKD KF ČMFS

Komise vyslechla informaci předsedy komise a místopředsedy komise z jednání uskutečněného dne 13.1.2011, resp. dne 18.1.2011. Divize E bude oslovena, aby navrhla do celostátních soutěží minimálně 3 rozhodčí z regionů KKF Jižní Morava a KKF Vysočina.

 

8.      Příští jednání komise

Úterý 1.2.2011 od 16:30 hod. v Brně, Rybnická 75.

 

 

 

Ing. Marek Blažek v.r.

                                                                                            předseda komise    

 

V komplexním hodnocení se zohledňuje „základní“ (měřitelná) a „pomocná“ kritéria; obojí jsou výchozím podkladem pro provádění změn v listině rozhodčích. Základní (měřitelná) kritéria se převádějí do bodového hodnocení, přičemž rozhodčí může v hodnocení dosáhnout nejvýše 100 bodů.

Základními kritérii komplexního hodnocení rozhodčího jsou

a)     Hodnocení ve výkonu funkce rozhodčího (vychází z hodnocení rozhodčího delegátem a je počítáno jako průměr všech známek v průběhu sezony).

b)    Hodnocení teoretické připravenosti (je dáno výsledky testů z teoretické připravenosti a na komplexním hodnocení rozhodčího se podílí odečtem bodů z průměr všech známek v průběhu sezony).

c)     Hodnocení fyzické připravenosti (bude zavedeno od sezony 2011/2012)

d)    Odpočtové „ztrátové“ body za neplnění stanovených povinností.

Výsledná Celková Známka Rozhodčího je tedy zatím dána vztahem  CZR = A-B–D

Výsledná Celková Známka Rozhodčího od sezony 2011/2012 bude dána vztahem  CZR = A-B-C–D

 

Pomocnými kritérii jsou např. četnost omluv rozhodčího, trend dlouhodobé výkonnosti rozhodčího, omezená použitelnost rozhodčího (např. z důvodu více „vetací“, dlouhodobé nemoci, dlouhodobého pobytu v zahraničí apod), vystupování, jednání a oblékání rozhodčího apod. Pomocná kritéria se podílejí na komplexním hodnocení rozhodčího.

Testy z teoretické připravenosti

Rozhodčí je povinen absolvovat testy z teoretické připravenosti. Součástí teoretických prověrek může být test písemný, nebo jiný způsob ověření teoretických znalostí rozhodčího.

Za splnění testu z teoretické připravenosti se považuje 75% úspěšnost. Pokud rozhodčí nedosáhne požadované 75% úspěšnosti, bude

·         Rozhodčí z listiny pro KP a divizi přeřazen do skupiny pro řízení okresních soutěží

Rozhodčí, který nedosáhne požadované 75% úspěšnosti, má možnost požádat SbKR o provedení opravy; SbKR rozhodne na které své zasedání rozhodčího pozve.

Rozhodčí, který nesplní test z teoretické připravenosti, nebude ve stávajícím soutěžním ročníku delegován k žádným utkáním a nebude pro další soutěžní ročník navržen na listinu rozhodčích pro divizi a KP.

Pro účely komplexního hodnocení se za každou chybu v písemném testu odečítá:

·         v testu se 40ti otázkami                                               0,02 bodu

·         v testu se 30ti otázkami                                               0,03 bodu

·         v testu s 20ti otázkami                                     0,04 bodu  

 

Ztrátové body

Za zjištěné nedostatky nebo neplnění povinností rozhodčího futsalu obdrží rozhodčí ztrátové body podle níže uvedeného sazebníku.

·         Omezení delegace SbKR za nedostatky v řízení – za každé kolo 0,1 bodu

·         Zákaz výkonu funkce vyřčený DK – za každé kolo 0,15 bodu

·         Drobná (administrativní) chyba ve vyplňování Zápisu o utkání – 0,03 bodu

·         Závažná (věcná) chyba ve vyplňování ZoU, pokud nebyla předána DK – 0,1 bodu

·         Velmi závažná chyba ve vyplňování ZoU, pokud nebyla předána DK – 0,15 bodu

·         Neplnění pokynů SbKR – 0,15 bodu

·         Nedostavení se k utkání – 0,3 bodu

Uvedené ztrátové body platí pro první případ. S každým dalším případem se počet ztrátových bodů zdvojnásobí.

 

Termín: středa 5.1.2011 od 16:30 hod.

Místo konání: Brno, Rybnická 75

Přítomni: pp. Bednář, Havíř, Hoffman, Kincl, Rohánek, Stix a Blažek

Omluveni: 0

Hosté: p. Polák, předseda KKF JM (část jednání)

 

Na základě rozhodnutí VV KKF JM došlo od 1.1.2011 ke sloučení komise rozhodčích a komise delegátů do jednoho subjektu s tím, že předsedou nově vytvořené komise rozhodčích a delegátů KKF JM byl jmenován pan Blažek.

 

První jednání nově ustavené komise řídil předseda komise pan Blažek. Projednáno bylo:

 

1.         Došlá pošta

a)      vetace klubů pro jarní část soutěží (divize E – Senior: L.Rek, Bosonohy: T.Slanina, Kalábek Lino: L.Štola, Nasan: K.Linhart; KP – Kuřim: D.Vomastek, Pískovna Černovice: R.Klepáček) komise vzala vetace na vědomí s tím, že tyto se stávají závaznými pro obsazování příslušných soutěží

 

2.         Rozdělení činností (agend) mezi jednotlivé členy komise

Písemný materiál předložil předseda komise pan Blažek.

Závěr: komise materiál projednala s tím, že rozdělení agend mezi členy komise bylo schváleno dle předloženého návrhu. Komise je sedmičlenná a tvoří ji dvě sekce, a to rozhodčích a delegátů. V sekci rozhodčích pracují pánové Bednář, Havíř a Kincl, v sekci delegátů pánové Blažek, Hoffman a Rohánek. Sekretářem komise je pan Stix.

 

3.         Schválení listiny rozhodčích pro řízení jarní části soutěží

Písemný materiál předložil člen komise pan Kincl.

Závěr: komise návrh projednala; listina rozhodčích zvlášť pro divizi E a zvlášť pro KP byla po diskuzi a drobných změnách schválena; současně byla řešena otázka definování střetu zájmů rozhodčích s následným stanoviskem komise: rozhodčí, který je zapsán na soupisce družstva nebo je funkcionářem klubu v KP nebo divizi nebude delegován na soutěž, ve které tento střet zájmů nastává; v případě kvalitních výkonů některých rozhodčích zařazených „pouze“ do KP může komise přistoupit k jejich přeřazení do divize i v průběhu jarní části soutěží; listina rozhodčích bude uveřejněna na webu KKF JM.

 

4.         Schválení listiny delegátů pro jarní část soutěží

Písemný materiál předložil místopředseda komise pan Hoffman.

Závěr: komise návrh projednala a sestavila listinu delegátů pro divizi a KP s platností pro jarní část soutěží; současně byla řešena otázka definování střetu zájmů delegátů s následným stanoviskem komise: delegát, který je zapsán na soupisce družstva nebo vykonává jakékoli funkce uvedené v ZoU a podléhá tak autoritě rozhodčího se nachází ve střetu zájmů a nebude delegován na soutěž, ve které tento střet zájmů nastává; listina delegátů bude uveřejněna na webu KKF JM.

 

5.         Program plánovaného školení rozhodčích dne 12.1.2011

Písemný materiál předložil člen komise pan Havíř.

Závěr: program byl schválen dle předložené osnovy s drobnými úpravami a doplněním odpovědnosti členů komise za jednotlivé body programu. Pozvánky všem rozhodčím zařazeným na listinu již v předstihu rozeslal sekretář komise pan Stix, když bude zrušeno pozvání rozhodčích, kteří na listinu divize E nebo KP nebyli zařazeni, a rozhodčích celostátních soutěží. Hranice chybovosti v postřehovém testu byla komisí stanovena na max. 10 chyb ze 40 otázek. Kmenový rozhodčí, který se bez omluvy na seminář nedostaví, nebude po zbytek sout.ročníku 2010/11 delegován k žádným utkáním divize či KP.

 

6.         Nový způsob hodnocení rozhodčích delegáty v jarní části soutěží

Písemný materiál předložil místopředseda komise pan Hoffman.

Závěr: daný materiál již byl rozeslán delegátům, kteří jsou zařazeni na listině pro jarní část tohoto soutěžního ročníku; komise materiál dodatečně schvaluje. Se změnami v hodnocení budou seznámeni rozhodčí na svém semináři dne 12.1.2011 a hodnocení bude uveřejněno na webu KKF JM.

 

7.         Vyhodnocení obsazení divize v podzimní části soutěže rozhodčími

Písemný materiál předložil pan Bednář.

Závěr: komise materiál projednala a vzala na vědomí; četnost delegací některých rozhodčích z listiny I. a II. ligy v podzimní části divize E byla příliš vysoká, proto bude počet delegací těchto rozhodčích v jarní části divize E přiměřeně snížen, aby více příležitostí v divizi dostávali kmenoví rozhodčí.

 

8.         Vyhodnocení obsazení divize v podzimní části soutěže delegáty

Písemný materiál předložil místopředseda komise pan Hoffman.

Závěr: komise materiál projednala a vzala na vědomí; v jarní části soutěžního ročníku budou delegace prováděny jednak s ohledem na cestovní náklady, ale zejména s ohledem na osobnost delegáta, kvalitu jeho dosavadní práce a příp. střet zájmů.

 

9.         Zásady pro hodnocení rozhodčích v jarní části soutěží

Písemný materiál předložil člen komise pan Kincl.

Závěr: komise materiál projednala a schválila jako „Hodnocení komplexní výkonnosti rozhodčího“ s tím, že bude uplatněn s účinností ode dne projednání, nikoli zpětně za kola již odehraná; od ročníku 2011/12 pak bude součástí rámce též hodnocení fyzické připravenosti; hodnotící rámec bude uveřejněn na webu.

 

10.     Zásady pro hodnocení delegátů v jarní části soutěží

Komise po projednání stanovila jako hlavní hodnotící kritéria osobnost delegáta (všeobecná autorita u klubů a rozhodčích) a kvalitu práce ve stávajícím soutěžním ročníku (vyplývající zejména z vyhodnocení zpráv delegáta).

 

11.     Návrh obsazení rozhodčích na víkendy 14.-16.1.2011 a 21.-23.1.2011

Návrh obsazení 13. kola divize E (víkend 14.-16.1.) a zápasů KP na víkend 21.-23.1. prezentoval člen komise pan Bednář.

Závěr: komise návrh obsazení projednala a s drobnými změnami schválila. Komise také dodatečně schválila obsazení 12. kola divize E na víkend 7-9.1.2011. Komise dále schválila obsazení rozhodčího na turnaj U-16 a U-18 v Brně dne 16.1.2011; v některých případech budou z důvodu úspory nákladů klubům realizovány povinné společné cesty RO a D (např. ve 12.kole divize na domácí utkání Senioru Brno a Pivovaru Vyškov a ve 13.kole divize na domácí utkání Arsenalu Brtnice).

 

12.     Strategie práce s rozhodčími a delegáty na léta 2011 a 2012

Komise zahájila diskuzi o cílech a metodách práce komise v následujících dvou letech s tím, že diskuze bude pokračovat na příštích dvou jednáních komise a souhrnný písemný materiál předloží předseda komise na čtvrté jednání v roce 2011.

 

13.     Různé

a)        úpravy informací na webu KKF JM a zveřejňování informací z jednání komise

Z každého jednání komise bude na webových stránkách KKF JM (server www.fotbal.cz) uveřejněn do tří dnů od jednání zápis. Nejpozději do 9.1.2011 pak budou aktualizovány informace o složení komise rozhodčích a delegátů a zveřejněny další materiály, na něž odkazuje tento zápis.

 

b)        zásady pro obsazování rozhodčích v jarní části soutěžního ročníku divize E a KP

Komise schválila následující zásady pro obsazování rozhodčích divize E a KP v jarní části soutěžního ročníku 2010/2011:

-          počet delegací rozhodčích I. a II. ligy v jarní části divize E bude omezen tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro výkonnostní růst tzv. kmenových rozhodčích,

-          až na předem odsouhlasené výjimky nebudou delegováni na jedno divizní utkání či utkání KP současně dva rozhodčí z listiny I. a II. ligy,

-          k omezení delegací rozhodčímu v divizi a KP dojde jen v případech, kdy podá slabý nebo horší výkon (s hodnocením pod 4,0 b.), a to až po projednání komisí a na časové období komisí přesně určené.

 

c)         informace a požadavky z jednání SbKR KF ČMFS

Komise vyslechla informaci předsedy komise pana Blažka z jednání dne 13.12.2010 včetně požadavků SbKR KF ČMFS na komise rozhodčích v jednotlivých krajích. Požadované informace za KKF JM dodá předseda komise.

 

d)        informace z jednání SbKD KF ČMFS

Komise vyslechla informaci místopředsedy komise pana Hoffmana z jednání dne 21.12.2010.

 

e)        rozpětí sazeb a náhrad rozhodčím a delegátům regionálních soutěží

Komise vzala na vědomí rozhodnutí KF ČMFS o rozpětí sazeb a náhrad rozhodčím a delegátům regionálních soutěží s tím, že v rámci divize E a KP JM se sazby a náhrady pohybují ve stanovených intervalech.

 

14.     Příští jednání komise

Středa 19.1.2011 od 16:00 h. v Brně, Rybnická 75.

 

 

nic

WebToDate